EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0289

Decizia Consiliului din 22 martie 2004 privind deblocarea parțială a sumei condiționale de 1 miliard EUR în cadrul celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare pentru cooperarea cu țările din Africa, Caraibe și Pacific în vederea instituirii unei facilități pentru apă

OJ L 94, 31.3.2004, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 50 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 278 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/289/oj

11/Volumul 35

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

33


32004D0289


L 094/57

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 martie 2004

privind deblocarea parțială a sumei condiționale de 1 miliard EUR în cadrul celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare pentru cooperarea cu țările din Africa, Caraibe și Pacific în vederea instituirii unei facilități pentru apă

(2004/289/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) al doilea paragraf,

având în vedere articolul 1 din Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu privind măsurile care trebuie adoptate și procedurile care trebuie urmate pentru punerea în aplicare a Acordului de parteneriat ACP-CE (1),

având în vedere Acordul de parteneriat ACP-CE semnat la Cotonou la 23 iunie 2000,

având în vedere Acordul intern privind finanțarea și gestionarea ajutoarelor comunitare în cadrul Protocolului financiar la Acordul de parteneriat ACP-CE, semnat la 18 septembrie 2000, în special articolul 2 alineatul (2) (Acordul intern),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu alineatul (1) din Protocolul financiar la Acordul de parteneriat ACP-CE (Protocolul financiar), perioada reglementată de Protocolul financiar este de cinci ani începând din 1 martie 2000. Cu toate acestea, alineatul (5) din Protocolul financiar prevede că suma sa totală, suplimentată cu soldurile transferate din Fondurile Europene de Dezvoltare (FED) anterioare, va acoperi perioada 2000-2007.

(2)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Acordul intern, precum și cu Declarația UE privind Protocolul financiar, atașată ca Declarația XVIII la Acordul de parteneriat ACP-CE, din suma totală de 13,5 miliarde EUR a celui de-al 9-lea FED pentru țările din Africa, Caraibe și Pacific (țări ACP), doar 12,5 miliarde au fost deblocate la intrarea în vigoare a Protocolului financiar la 1 aprilie 2003. Această sumă este defalcată în trei tranșe: 9,259 miliarde EUR pentru dezvoltare pe termen lung, 1,204 miliarde EUR pentru cooperare regională și integrare și 2,037 miliarde EUR pentru facilitatea de investiție.

(3)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Acordul intern, o sumă de 1 miliard EUR poate fi deblocată doar în urma unei revizuiri a rezultatelor efectuate de Consiliu în 2004, pe baza unei propuneri a Comisiei. Alineatul (7) din Protocolul financiar, precum și Declarația XVIII precizează că această revizuire a rezultatelor este o evaluare a gradului de realizare a angajamentelor și decontărilor.

(4)

Nivelul de angajamente și de decontări la sfârșitul anului 2003, coroborat cu previziunile pentru perioada 2004-2007 prezentate de Comisie, indică faptul că resursele celui de-al 9-lea FED pentru țările ACP pot fi alocate integral, iar o primă tranșă a sumei condiționale de un miliard poate fi deblocată pe baza rezultatelor înregistrate până în prezent.

(5)

La 19 mai 2003, Consiliul a recunoscut necesitatea de a mobiliza un volum semnificativ de resurse pentru apă și condiții de igienă și a invitat Comisia să elaboreze propuneri practice pentru dezbatere în cadrul UE și al Consiliului de Miniștri ACP-CE.

(6)

Este important să se ia în considerare nevoile financiare pentru realizarea obiectivelor mileniului de dezvoltare în materie de acces la apă și igienă, precum și nevoia de instrumente inovatoare pentru degajarea de resurse suplimentare în acest sens,

DECIDE:

Articolul 1

Consiliul convine în privința instituirii unei facilități pentru apă destinate țărilor ACP.

Articolul 2

Consiliul convine să aloce suma de 500 milioane EUR din suma condițională de 1 miliard EUR menționată la articolul 2 alineatul (2) din Acordul intern pentru această facilitate pentru apă.

O primă tranșă de 250 milioane de EUR este deblocată și repartizată după cum urmează:

1.

185 milioane EUR pentru tranșa destinată sprijinirii dezvoltării pe termen lung, menționată la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Acordul intern, precum și în alineatul (3) litera (a) din Protocolul financiar, ridicând această tranșă la o sumă totală de 9,444 miliarde EUR;

2.

24 milioane EUR pentru tranșa destinată cooperării și integrării regionale, menționată la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Acordul intern, precum și în alineatul (3) litera (b) din Protocolul financiar, ridicând această tranșă la o sumă totală de 1,228 miliarde EUR;

3.

41 milioane EUR pentru facilitatea de investiție, menționată la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Acordul intern, precum și în alineatul (3) litera (c) din Protocolul financiar, ridicând această tranșă la o sumă totală de 2,078 miliarde EUR.

Articolul 3

În lumina rezultatelor revizuirilor la mijloc de termen a strategiilor pe țări și ale examinării rezultatelor FED efectuate de Consiliu până la sfârșitul anului 2004, Consiliul va decide până în luna martie 2005:

1.

în privința mobilizării unei a doua alocări de 250 milioane EUR;

2.

în privința utilizării sumei rămase de 500 milioane EUR din suma condițională de 1 miliard EUR prevăzută la articolul 2 alineatul (2) din Acordul intern în scopuri care urmează a fi convenite.

Articolul 4

Prezenta decizie este comunicată Consiliului de Miniștri ACP.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 22 martie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

B. COWEN


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 376.


Top