Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2329

Regulamentul (CE) nr. 2329/2003 al Consiliului din 22 decembrie 2003 privind încheierea Acordului în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Mozambic

OJ L 345, 31.12.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 101 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 101 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2329/oj

04/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

101


32003R2329


L 345/43

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2329/2003 AL CONSILIULUI

din 22 decembrie 2003

privind încheierea Acordului în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Mozambic

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comunitatea și Republica Mozambic au negociat și parafat un acord în domeniul pescuitului prin care se acordă pescarilor din Comunitate posibilități de pescuit în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția Mozambicului în privința pescuitului.

(2)

De asemenea, acordul prevede cooperarea economică, financiară, tehnică și științifică în domeniul pescuitului în vederea asigurării conservării și exploatării durabile a resurselor, precum și parteneriate între întreprinderi care au ca scop dezvoltarea, în interesul comun, de activități economice în sectorul pescuitului și de activități conexe.

(3)

Acest acord ar trebui aprobat.

(4)

Ar trebui definită repartizarea posibilităților de pescuit între statele membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Acordul în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Mozambic (denumit în continuare „acordul”) se aprobă în numele Comunității.

Textul acordului se anexează la prezentul regulament.

Articolul 2

Posibilitățile de pescuit prevăzute de protocolul care însoțește acordul se repartizează în statele membre după cum urmează:

(a)

traulere frigorifice pentru pescuit demersal proiectate pentru pescuitul de crevete de profunzime:

Spania

Captura totală permisă (CTP) de 550 de tone de crevete de profunzime

(295 de tone de capturi secundare, în conformitate cu repartizarea pe specii prevăzută de protocol)

Grecia

CTP de 150 de tone de crevete de profunzime

(80 de tone de capturi secundare, în conformitate cu repartizarea pe specii prevăzută de protocol)

Italia

CTP de 150 de tone de crevete de profunzime

(80 de tone de capturi secundare, în conformitate cu repartizarea pe specii prevăzută de protocol)

Portugalia

CTP de 150 de tone de crevete de profunzime

(80 de tone de capturi secundare, în conformitate cu repartizarea pe specii prevăzută de protocol)

(b)

navă frigorifică pentru pescuit ton cu plasă lungă

Spania

17 nave

Franța

18 nave

(c)

paragate de suprafață

Spania

8 nave

Franța

1 navă

Portugalia

5 nave

În cazul în care cererile de licență din partea acestor state membre nu acoperă toate posibilitățile de pescuit stabilite de protocol, Comisia poate lua în considerare cereri de licență din orice alt stat membru.

Articolul 3

Statele membre ale căror nave pescuiesc în temeiul prezentului acord notifică Comisiei cantitățile capturate din fiecare stoc în zona de pescuit a Mozambicului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului în ceea ce privește controlul capturilor realizate de vasele de pescuit comunitare în apele unei țări terțe și în larg (2).

Articolul 4

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul prin care Comunitatea își asumă obligații (3).

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

A. MATTEOLI


(1)  Aviz emis la 4 decembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 73, 15.3.2001, p. 8.

(3)  Secretariatul General al Consiliului va publica data intrării în vigoare a acordului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


Top