Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0851

Regulamentul (CE) nr. 851/2003 al Comisiei din 16 mai 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3444/90 de stabilire a normelor de acordare a ajutorului pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc

OJ L 123, 17.5.2003, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 109 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 109 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2008; abrogare implicită prin 32008R0826

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/851/oj

03/Volumul 47

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

109


32003R0851


L 123/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 851/2003 AL COMISIEI

din 16 mai 2003

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3444/90 de stabilire a normelor de acordare a ajutorului pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 de organizare comună a pieței în sectorul cărnii de porc (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1365/2000 (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 7 din Regulamentul (CEE) nr. 3444/90 (3) al Comisiei, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3533/93 (4), stabilește normele care se aplică limitei de timp pentru prezentarea dovezilor pentru plata ajutorului, dar nu prevede dispoziții pentru cazurile în care nu se prezintă dovezi. Prin urmare, ar trebui adoptate dispoziții corespunzătoare.

(2)

Articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 3444/90 prevede posibilitatea de a reduce perioada de depozitare în cazul exportului de produse prevăzute de contract, indiferent dacă acestea beneficiază sau nu de restituiri la export. În cazul în care produsele beneficiază de restituiri la export, se face dovada exportului cu documentele prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 800/1990 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produse agricole (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 444/2003 (6). În vederea simplificării operațiunilor de monitorizare ar trebui introdusă o procedură similară pentru furnizarea de dovezi atunci când se exportă produse fără restituire.

(3)

Pentru a asigura administrarea corectă a ajutorului pentru depozitarea în regim privat introdus în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2179/2002 al Comisiei din 6 decembrie 2002 privind condițiile speciale de acordare a ajutorului de depozitare în regim privat în sectorul cărnii de porc (7), modificările propuse ar trebui să se aplice imediat contractelor încheiate în temeiul regulamentului menționat anterior.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de porc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 3444/90 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7 se adaugă următorul alineat:

„(3)   În cazul în care nu se respectă cerințele prevăzute la alineatul (1), nu se plătește nici un fel de ajutor pentru contractul în cauză și se reține toată garanția aferentă contractului.”

2.

La articolul 9 alineatul (4), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul prezentului paragraf, dovada exportului se furnizează în conformitate cu articolele 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 în cazul în care produsele sunt eligibile pentru restituire.

În cazul produselor care nu sunt eligibile pentru restituire, dovada exportului se furnizează în cazurile prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 prin prezentarea originalului exemplarului de control T5, în conformitate cu articolele 912a, 912b, 912c, 912c, 912e și 912g din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Atunci când se întocmește exemplarul de control, în căsuța 107 trebuie să apară una din următoarele mențiuni:

Reglamento (CEE) no 3444/90

Forordning (EØF) nr. 3444/90

Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90

Regulation (EEC) No 3444/90

Règlement (CEE) no 3444/90

Regolamento (CEE) n. 3444/90

Verordening (EEG) nr. 3444/90

Regulamento (CEE) n.o 3444/90

Asetus (ETY) N:o 3444/90

Förordning (EEG) nr 3444/90”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică tuturor ajutoarelor noi pentru depozitare în regim privat și contractelor încheiate conform Regulamentului (CE) nr. 2179/2002.

Cu toate acestea, articolul 1 alineatul (2) se aplică numai exporturilor ce au loc la data sau după data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2003.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1.

(2)  JO L 156, 29.6.2000, p. 5.

(3)  JO L 333, 30.11.1990, p. 22.

(4)  JO L 321, 23.12.1993, p. 9.

(5)  JO L 102, 17.4.1999, p. 11.

(6)  JO L 67, 12.3.2003, p. 3.

(7)  JO L 331, 7.12.2002, p. 11.


Top