EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0215

Regulamentul (CE) nr. 215/2003 al Comisiei din 3 februarie 2003 de efectuare a celei de-a zecea modificări a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului

OJ L 28, 4.2.2003, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 261 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 261 - 262
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 41 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/215/oj

18/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

261


32003R0215


L 028/41

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 215/2003 AL COMISIEI

din 3 februarie 2003

de efectuare a celei de-a zecea modificări a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 145/2003 al Comisiei (2) și, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniuță al celui dintâi,

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice prevăzută de regulamentul menționat anterior.

(2)

La 23, 24 și 28 ianuarie 2003, Comitetul pentru sancțiuni a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice; prin urmare, anexa I trebuie să fie modificată în consecință.

(3)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre de îndată în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 februarie 2003.

Pentru Comisie

Christopher PATTEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

(2)  JO L 23, 28.1.2003, p. 22.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Mențiunea următoare se adaugă la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”:

„Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Țările de Jos. Număr de înregistrare la Camera de Comerț: 14063277”;

2.

Următoarele mențiuni se adaugă la rubrica „Persoane fizice”:

„(a)

Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias «Hambali»; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); născut: Encep Nurjaman; cetățenie: indoneziană; născut la 4 aprilie 1964, la Cianjur, West Java, Indonezia;

(b)

Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias «Abu Jibril»; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); cetățenie: indoneziană; născut la: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonezia.”

3.

Mențiunea „Dl Nabil Abdul Sayadi (alias Abu Zeinab)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu mențiunea următoare:

„Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); născut la 1 ianuarie 1966 la El Hadid, Tripoli, Liban; cetățenie: belgiană de la 18 septembrie 2001; soțul Patriciei Vinck; căsătorit la 29 mai 1992 la Peschawar, Pakistan”

4.

Mențiunea „Dna Patricia Vinck (alias Souraya P. Vinck)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu mențiunea următoare:

„Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); născută la 4 ianuarie 1965 la Berchem, Anvers; cetățenie: belgiană; soția lui Nabil Sayadi”.


Top