EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0120

Directiva 2003/120/CE a Comisiei din 5 decembrie 2003 de modificare a Directivei 90/496/CEE privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentareText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 333, 20.12.2003, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 041 P. 72 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 041 P. 72 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 198 - 198

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; abrogare implicită prin 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/120/oj

13/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

72


32003L0120


L 333/51

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/120/CE A COMISIEI

din 5 decembrie 2003

de modificare a Directivei 90/496/CEE privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/496/CEE a Consiliului din 24 septembrie 1990 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare (1), în special articolul 5 alineatul (2),

după consultarea Comitetului științific pentru alimentație umană,

întrucât:

(1)

Introducerea pe piață a salatrimelor ca ingrediente alimentare noi în vederea utilizării în compoziția produselor de panificație cu valoare energetică scăzută și a produselor de cofetărie a fost autorizată prin Decizia 2003/867 a Comisiei (2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (4).

(2)

Comitetul științific pentru alimentație umană, în avizul său privind evaluarea siguranței salatrimelor în vederea utilizării ca grăsimi alternative cu conținut caloric scăzut ca ingredient alimentar nou, exprimat la 13 decembrie 2001, a stabilit că energia eliberată de salatrime se situează între 5 și 6 kcal/gram.

(3)

În conformitate cu normele actuale, energia furnizată de salatrime, considerate grăsimi, ar trebui calculată cu ajutorul coeficientului de conversie pentru grăsimi, prevăzut la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 90/496/CEE, adică 9 kcal/gram. Utilizarea acestui coeficient de conversie pentru conținutul energetic declarat al produsului nu ar reprezenta conținutul energetic scăzut al acestuia obținut prin utilizarea salatrimelor la fabricarea produsului și ar duce, astfel, la informarea incompletă a consumatorului. Prin urmare, este necesar să se adopte un coeficient de conversie corespunzător pentru salatrime care să se utilizeze la calcularea valorii energetice declarate a produselor alimentare.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animalelor,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La sfârșitul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 90/496/CEE se adaugă următorul text:

„—

salatrime

6 kcal/g-25 kJ/g.”

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 iulie 2004. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte, precum și un tabel de corespondență între actele respective și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate, de către statele membre, textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2003.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 276, 6.10.1990, p. 40.

(2)  JO L 326, 13.12.2003, p. 32.

(3)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(4)  JO L 284, 31.10.2003, p. 1.


Top