Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003E0468

Poziția comună 2003/468/PESC a Consiliului din 23 iunie 2003 privind controlul brokerajului cu armament

OJ L 156, 25.6.2003, p. 79–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 78 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/468/oj

18/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

65


32003E0468


L 156/79

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


POZIȚIA COMUNĂ 2003/468/PESC A CONSILIULUI

din 23 iunie 2003

privind controlul brokerajului cu armament

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, articolul 15 al acestuia,

întrucât:

(1)

Statele membre, punând în aplicare Codul de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de armament, au decis să caute soluții la problema controlului brokerajului cu armament.

(2)

Statele membre și-au continuat și și-au aprofundat dezbaterile privind traficul cu arme și activitățile de brokeraj cu armament și au ajuns la un acord cu privire la o serie de dispoziții pentru controlul acestor activități prin legislația națională, astfel cum se menționează în continuare.

(3)

Majoritatea statelor membre dispun deja de o legislație în domeniu sau sunt pe cale de a adopta una.

(4)

În al patrulea raport anual întocmit în aplicarea punctului 8 din partea dispozitivă a Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de armament, statele membre au convenit să continue lucrările în domeniul brokerajului cu armament pe baza liniilor directoare deja aprobate, în vederea adoptării unei poziții comune cu privire la acest subiect.

(5)

Statele părți la Acordul de la Wassenaar au încheiat un memorandum de înțelegere în care se are în vedere adoptarea unor măsuri naționale în vederea reglementării activităților de brokeraj cu armament.

(6)

Programul de acțiune al Organizației Națiunilor Unite referitor la armele ușoare și de calibru mic angajează statele să pună la punct o legislație națională sau proceduri administrative corespunzătoare pentru a reglementa activitățile de brokeraj cu armament de acest tip și pentru a lua alte măsuri în scopul intensificării cooperării internaționale instituite pentru prevenirea, combaterea și eliminarea brokerajului ilicit cu arme ușoare și de calibru mic.

(7)

Protocolul împotriva fabricării și traficului ilicit cu arme de foc, cu piese, elemente și muniții pentru acestea, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, impune statelor părți să stabilească un sistem de reglementare a activităților acelora care practică brokerajul,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

(1)   Prezenta poziție comună a Uniunii are drept obiectiv controlarea brokerajului cu armament pentru a se evita eludarea embargourilor asupra exporturilor de arme decretate de către Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană sau OSCE, precum și a criteriilor enunțate în Codul de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de armament.

(2)   În acest scop, statele membre se asigură că legislația lor actuală sau viitoare în domeniul brokerajului cu armament este conformă cu dispozițiile enunțate în continuare.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a controla activitățile de brokeraj care se desfășoară pe teritoriul lor. Acestea sunt, de asemenea, încurajate să aibă în vedere controlul activităților de brokeraj exercitate în afara frontierelor lor de către resortisanții rezidenți sau stabiliți pe teritoriul lor.

(2)   Statele membre stabilesc, de asemenea, un cadru juridic clar pentru activitățile de brokeraj licite.

(3)   În sensul alineatului (1), prin „activități de brokeraj” se înțeleg activitățile persoanelor și ale entităților:

care negociază sau organizează tranzacții care pot implica transferul, dintr-o țară terță către orice altă țară terță, al articolelor de pe lista comună a echipamentelor militare aplicată de către UE

sau

care procedează la cumpărarea, vânzarea sau transferul acestor articole care se află în posesia lor, dintr-o țară terță către orice altă țară terță.

Prezentul alineat nu împiedică un stat membru să includă în activitățile de brokeraj definite de legislația sa națională exportul articolelor prevăzute mai sus de pe teritoriul său ori de pe teritoriul unui alt stat membru.

Articolul 3

(1)   Orice activitate de brokeraj ar trebui să solicite obținerea unei licențe sau a unei autorizații scrise de la autoritățile competente din statul membru în care au loc aceste activități și, în cazul în care legislația națională impune astfel, în care își are reședința sau în care este stabilit brokerul. Statele membre examinează cererile de licență sau de autorizații scrise pentru operațiunile de brokeraj în raport cu dispozițiile Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de armament.

(2)   Statele membre ar trebui să păstreze, timp de cel puțin 10 ani, datele referitoare la toate persoanele și entitățile care au obținut o licență în temeiul alineatului (1).

Articolul 4

(1)   Statele membre pot cere brokerilor să obțină o autorizație scrisă pentru exercitarea unei activități de brokeraj; de asemenea, acestea pot stabili un registru al brokerilor de armament. Existența unui registru sau a unei autorizații de exercitare a unei activități de brokeraj nu ar înlocui în nici un caz obligația de a obține pentru fiecare operațiune licența sau autorizația scrisă necesară.

(2)   În momentul examinării cererilor de autorizații scrise necesare pentru exercitarea unei activități de brokeraj sau cererilor de înscriere în registru, statele membre pot în special să țină seama de orice element privind o participare anterioară a persoanei care a prezentat cererea la activități ilicite.

Articolul 5

(1)   Statele membre instituie un sistem care să permită schimbul, între acestea și cu țările terțe, după caz, de informații privind activitățile de brokeraj. Se va întocmi un acord special pentru acest schimb de informații. Acest acord va ține seama în special de cazul în care mai multe state membre intervin în controlul aceleiași sau acelorași operațiuni de brokeraj.

(2)   Se vor schimba în special informații privind:

legislația;

brokerii înscriși într-un registru (după caz);

informații despre brokeri;

respingeri ale cererilor de înscriere într-un registru (după caz) și ale cererilor de licență.

Articolul 6

Fiecare stat membru stabilește sancțiuni corespunzătoare, inclusiv penale, astfel încât controalele exercitate în domeniul brokerajului cu armament să fie aplicate efectiv.

Articolul 7

Prezenta poziție comună produce efecte la data adoptării sale.

Articolul 8

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 iunie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

G. PAPANDREOU


Top