EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0803

Decizia Comisiei din 26 noiembrie 2003 de stabilire a pașaportului tip pentru circulația intracomunitară a câinilor, pisicilor și a dihorilor domestici [notificată cu numărul C(2003) 4359]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 312, 27.11.2003, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 140 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 140 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 242 - 254

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogat prin 32013R0577

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj

03/Volumul 51

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

140


32003D0803


L 312/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 26 noiembrie 2003

de stabilire a pașaportului tip pentru circulația intracomunitară a câinilor, pisicilor și a dihorilor domestici

[notificată cu numărul C(2003) 4359]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2003/803/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE (1) a Consiliului, în special articolul 17 al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 prevede ca pisicile, câinii și dihorii domestici să fie însoțiți de un pașaport atunci când sunt transportați între statele membre. Acest regulament prevede, de asemenea, că trebuie să se stabilească pașapoarte tip pentru circulația acestor animale. Regulamentul (CE) nr. 998/2003 se aplică de la data de 3 iulie 2004. Directiva 92/65/CEE a fost modificată în vederea punerii în aplicare a acelorași norme pentru circulația animalelor respective atunci când sunt destinate comercializării.

(2)

Prin urmare, este necesar să se stabilească un pașaport tip care poate fi folosit pentru toate tipurile de circulație a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici între statele membre. Pașaportul tip trebuie să includă detalii privind cerințele de certificare referitoare la vaccinurile antirabice, precum și alte cerințe din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 privind starea de sănătate a acestor animale. De asemenea, acesta trebuie să aibă un format care să fie ușor de verificat de către autoritatea competentă.

(3)

De asemenea, pașaportul tip trebuie să prezinte certificări și pentru alte vaccinuri, care nu sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 998/2003 privind circulația câinilor, pisicilor și dihorilor domestici între statele membre, și care să se includă astfel încât pașaportul să prezinte toate informațiile necesare privind starea de sănătate a animalului respectiv.

(4)

De asemenea, pașaportul tip trebuie să includă o secțiune privind examinarea clinică și legalizarea, pentru ca pașpoartele să poată fi folosite pentru circulația acestor animale și în afara Comunității.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie stabilește pașaportul tip pentru circulația între statele membre a animalelor de companie din speciile câine, pisică și dihor domestic, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 (pașaportul tip).

Articolul 2

Pașaportul tip este prevăzut de anexa I.

Articolul 3

Pașaportul tip trebuie să îndeplinească cerințele suplimentare stabilite de anexa II.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică de la 3 iulie 2004.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2003.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.


ANEXA I

Pașaport tip pentru circulația între statele membre a animalelor de companie din speciile câine, pisică și dihor domestic în conformitate cu articolul 2.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

CERINȚE SUPLIMENTARE PRIVIND PAȘAPORTUL TIP MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3

A.   Formatul pașaportului tip

1.

Formatul pașaportului tip este uniform.

2.

Dimensiunile pașaportului tip sunt 100 × 152 mm.

B.   Coperta pașaportului tip

1.

Culoare: albastru (PANTONE REFLEX BLUE) și stele galbene (PANTONE YELLOW) în sfertul superior, în conformitate cu caracteristicile emblemei europene.

2.

Informațiile de pe coperta pașaportului tip îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

pașaportul se redactează în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului membru care îl eliberează;

(b)

cuvintele „Uniunea Europeană” și numele statului membru care îl eliberează se imprimă cu același font;

(c)

numărul pașaportului tip, codul ISO al statului membru care îl eliberează urmat de un număr unic se imprimă pe coperta pașaportului tip.

C.   Ordinea rubricilor, numerotarea paginilor și limbile

1.

Ordinea rubricilor (cu cifre romane) din pașaportul tip prevăzut de anexa I trebuie respectată cu strictețe.

2.

Paginile pașaportului tip trebuie numerotate în partea de jos a fiecărei pagini. Pe pagina 1 trebuie indicat numărul de pagini ale documentului eliberat (1 din [a se insera numărul total de pagini]).

3.

Informațiile se prezintă în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului membru care îl eliberează și în engleză.

4.

Mărimea și forma „casetelor” din pașaportul tip prevăzut de anexa I au caracter indicativ, nu obligatoriu.


Top