EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2302

Regulamentul (CE) nr. 2302/2002 al Comisiei din 20 decembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

OJ L 348, 21.12.2002, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 280 - 282
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 280 - 282
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 66 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogare implicită prin 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2302/oj

03/Volumul 45

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

280


32002R2302


L 348/78

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2302/2002 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2002

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole (1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2580/2000 (2), în special articolele 6 alineatul (2) și 7 alineatele (2) și (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței laptelui și produselor lactate (3), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 509/2002 (4), în special articolul 29 alineatul (1),

având în vedere Decizia 2002/309/CE, Euratom, a Consiliului și a Comisiei din 4 aprilie 2002 privind încheierea a șapte acorduri cu Confederația elvețiană (5), în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Conform anexei 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația elvețiană privind comerțul cu produse agricole, semnat la Luxemburg la 21 iunie 1999 și aprobat prin Decizia 2002/309/CE, Euratom, contingentul 09.4155 reglementează toate tipurile de iaurt, inclusiv iaurtul cu arome. În consecință, descrierea produselor care intră sub incidența contingentului respectiv ar trebui să fie modificată pentru a reflecta acest lucru.

(2)

Brânza Halloumi poate fi clasificată atât în contingentul numărul 2 cât și în contingentul numărul 3 din anexa III(C) la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei (6), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1667/2002 (7). Pentru a evita confuzia, descrierea din respectiva anexă trebuie adaptată.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul ședinței comune a comitetelor de gestionare a laptelui și produselor lactate și privind aspectele orizontale ale comerțului cu produse agricole prelucrate care nu intră sub incidența anexei I,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I.F se înlocuiește cu textul anexei I la prezentul regulament.

2.

Anexa III.C se înlocuiește cu textul anexei II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 1 punctul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2003.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 318, 20.12.1993, p. 18.

(2)  JO L 298, 25.11.2000, p. 5.

(3)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48.

(4)  JO L 79, 22.3.2002, p. 15.

(5)  JO L 114, 30.4.2002, p. 1.

(6)  JO L 341, 22.12.2001, p. 29.

(7)  JO L 252, 20.9.2002, p. 8.


ANEXA I

Contingent nr.

Cod NC

Descriere

Taxă vamală

Cantitate (tone)

Contingent fix

2002

de la 1 iulie 2002 la 30 iunie 2003

2003 et seq.

de la 1 iulie la 30 iunie

„09.4155

ex 0401 30

Smântână, cu un conținut de grăsimi mai mare de 6 %

scutire

2 167

(2 000+ 167)

2 000”

0403 10

Iaurt


ANEXA II

„III.C

ALTE PRODUSE CU REGIM PREFERENȚIAL LA IMPORT

Nr. crt.

Cod NC

Descriere

Țara de origine

Taxă de import

(EUR/100 kg greutate netă fără alte indicații)

Reguli sau certificate de completare IMA 1

1

ex 0406 90 29

Kashkaval, produs exclusiv din lapte de oaie maturat cel puțin două luni, cu conținut minim de grăsime de 45 % din greutate în materie uscată și cu un conținut minim de materie uscată de 58 % din greutate, în bucăți de brânză de cel mult 10 kg, ambalate sau nu în plastic

Cipru

67,19

A se vedea anexa XI(E)

2

ex 0406 90 31

ex 0406 90 50

Brânză, cu excepția Halloumi, produsă numai din lapte de oaie sau de bivoliță, în containere cu saramură sau în vase din piele de oaie sau de capră

Cipru

67,19

A se vedea anexa XI(F)

3

ex 0406 90 50

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

Halloumi

Cipru

27,63

A se vedea anexa XI(F)”


Top