Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0741

Decizia Comisiei din 4 septembrie 2002 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru hârtia de copiat și hârtia grafică și de modificare a Deciziei 1999/554/CE [notificată cu numărul C(2002) 3294]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 237, 5.9.2002, p. 6–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 142 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 008 P. 237 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 008 P. 237 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2011; abrogat prin 32011D0333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/741/oj

15/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

237


32002D0741


L 237/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 4 septembrie 2002

de stabilire a unor criterii ecologice revizuite pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru hârtia de copiat și hârtia grafică și de modificare a Deciziei 1999/554/CE

[notificată cu numărul C(2002) 3294]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/741/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs ale cărui caracteristici îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte ecologice-cheie.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice pentru etichetele ecologice, pe categorii de produse.

(3)

De asemenea, prevede ca reexaminarea criteriilor pentru etichetele ecologice, precum și a cerințelor de evaluare și verificare a acestor criterii, să aibă loc în timp util, înainte de încheierea perioadei de valabilitate a criteriilor specificate pentru fiecare categorie de produse. În urma acestei reexaminări se elaborează o propunere de prelungire, retragere sau revizuire.

(4)

Se recomandă revizuirea criteriilor ecologice stabilite prin Decizia 1999/554/CE a Comisiei din 19 iulie 1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia de copiator (2) pentru a se ține seama de evoluția pieței. În același timp, ar trebui modificată definiția categoriei de produse pentru a include și hârtia grafică.

(5)

Ar trebui adoptată o nouă decizie a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice specifice pentru această categorie de produse, a cărei valabilitate se extinde pe o perioadă de cinci ani.

(6)

Se recomandă ca, pe o perioadă limitată de cel mult 12 luni, să fie valabile atât noile criterii stabilite prin prezenta decizie, cât și criteriile stabilite prin Decizia 1999/554/CE, pentru ca firmele care au obținut sau care au solicitat etichete ecologice pentru produsele lor, înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii, să aibă timp suficient pentru a-și adapta produsele în conformitate cu noile criterii.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe proiectul de criterii elaborat de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene, instituit în temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru acordarea etichetei ecologice comunitare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, hârtia trebuie să se încadreze în categoria de produse „hârtie de copiat și grafică”, în conformitate cu articolul 2 și să respecte criteriile ecologice stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Categoria de produse „hârtie de copiat și grafică” include hârtia neimprimată, în coli sau suluri, utilizată pentru imprimare, copiere, scris sau desen.

(2)   Această categorie de produse nu include hârtia de ziar, hârtia sensibilă termic și hârtia autocopiantă.

Articolul 3

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse „hârtie de copiat și grafică” este „011”.

Articolul 4

Articolul 3 din Decizia 1999/554/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Definiția categoriei de produse și criteriile ecologice specifice pentru această categorie sunt valabile până la 31 august 2003”.

Articolul 5

Prezenta decizie se aplică de la 1 septembrie 2002 până la 31 august 2007.

Fabricanții de produse care se încadrează în categoria de produse „hârtie de copiat”, care au obținut eticheta ecologică până la 1 septembrie 2002, pot continua să folosească eticheta respectivă până la 31 august 2003.

Fabricanții de produse care se încadrează în categoria de produse „hârtie de copiat”, care au solicitat eticheta ecologică până la 1 septembrie 2002, o pot obține în conformitate cu Decizia 1999/554/CE. În aceste cazuri, eticheta se poate folosi până la 31 august 2003.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 septembrie 2002.

Pentru Comisie

Margot WALLSTRÖM

Membru al Comisiei


(1)  JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 210, 10.8.1999, p. 16.


ANEXĂ

CADRU

Finalitatea criteriilor

Aceste criterii au în special ca scop:

reducerea deversării de substanțe toxice sau eutrofice în ape;

reducerea pagubelor sau a riscurilor ecologice legate de utilizarea energiei (efectul de seră, acidifierea, epuizarea stratului de ozon, epuizarea resurselor care nu sunt regenerabile) prin diminuarea consumului de energie și a emisiilor astfel degajate în aer;

reducerea pagubelor sau a riscurilor ecologice legate de utilizarea unor substanțe chimice periculoase;

aplicarea unor principii solide de gestiune pentru salvgardarea pădurilor.

Criteriile se stabilesc la niveluri care promovează etichetarea hârtiei de copiat și grafice și care au un impact scăzut asupra mediului înconjurător.

Cerințe de evaluare și verificare

Pentru fiecare criteriu sunt indicate cerințele specifice de evaluare și verificare.

Atunci când solicitantului i se cer declarații, documente, analize, rapoarte de testare sau alte dovezi care să ateste conformitatea cu aceste criterii, se înțelege că acestea pot proveni de la solicitant și/sau de la furnizorul (furnizorii) săi și/sau de la furnizorul (furnizorii) acestuia (acestora) etc, după caz.

După caz, se pot folosi și alte metode de testare decât cele indicate pentru fiecare criteriu, atunci când echivalența lor este acceptată de organismul competent care evaluează cererea.

În limita posibilităților, testele ar trebui efectuate de laboratoare acreditate corespunzător, care respectă cerințele generale exprimate în standardul EN ISO 17025.

După caz, organismele competente pot solicita o documentație secundară și pot efectua controale independente.

Se recomandă organelor competente să ia în considerare punerea în aplicare a sistemelor recunoscute de gestionare a mediului, precum EMAS sau ISO 14001, la evaluarea cererilor și verificarea conformității lor cu criteriile (Notă: nu este obligatorie punerea în aplicare a unor astfel de sisteme de gestionare).

CRITERIILE

1.   Emisiile în apă și aer

(a)

COD, sulf (S), NOx : pentru fiecare dintre acești parametri, emisiile în aer și/sau apă din producția de celuloză și hârtie sunt exprimate în puncte (PCOD, PS, PNOx), în conformitate cu explicațiilor de mai jos.

Nici unul dintre punctele individuale PCOD, PS sau PNOx nu depășește 1,5.

Numărul total de puncte (P total = PCOD + PS + PNOx) nu depășește 3,0.

Calculul pentru PCOD se face după cum urmează (calculele pentru PS și PNOx se fac exact în același mod).

Calculul pentru producția de celuloză: pentru fiecare tip de celuloză folosit, emisiile COD derivate (COD celuloză, i exprimate în kg/tonă uscată la aer – TUA) se împart la valoarea de referință pentru acel tip de celuloză (COD referință, celuloză) din tabelul de mai jos. Acești coeficienți sunt ponderați în funcție de proporția pentru fiecare tip de celuloză folosit (pi pentru hârtia umedă) și adunați, pentru a obține numărul de puncte pentru producția de celuloză (PCOD, celuloză). Astfel:

PCOD, celuloză= Σ (pi × COD celuloză, i/COD referință, celuloză)

Calculul pentru producția de hârtie: numărul de puncte pentru producția de hârtie (PCOD, hârtie) se calculează prin împărțirea emisiilor derivate COD (COD hârtie) la valoarea de referință pentru hârtie (COD referință, hârtie) din tabelul de mai jos. Astfel:

PCOD, hârtie= COD hârtie/COD referință, hârtie

Calculul total de puncte PCOD: valoarea totală de referință pentru celuloză, măsurată în funcție de diferitele tipuri de celuloză folosite (COD referință măsurată, celuloză) se calculează după cum urmează:

COD referință măsurată, celuloză= Σ (pi × COD referință, celuloză)

În cele din urmă, punctele pentru producția de celuloză și hârtie sunt combinate pentru a obține numărul total de puncte (PCOD), după cum urmează:

P COD= P COD, celuloză × COD referință măsurată, celuloză/(COD referință măsurată, celuloză + COD referință, hârtie) + P COD, hârtie × COD referință, hârtie/(COD referință măsurată, celuloză + COD referință, hârtie)

Tabel cu valorile de referință pentru emisiile din producția de diferite tipuri de celuloză și din producția de hârtie

Tipul de celuloză/hârtie

Emisii (kg/TUA)

COD referință

S referință

NOx referință

Celuloză chimică (celuloză Kraft și toate celelalte tipuri, în afară de celuloză sulfit)

18,0

0,6

1,6

Celuloză chimică (sulfit)

25,0

0,6

1,6

PCTM

15,0

0,2

0,3

TMP/celuloza din lemn

3,0

0,2

0,3

Celuloză din fibre reciclate

2,0

0,2

0,3

Hârtie (fabrici de celuloză și hârtie, neintegrate, în care toate tipurile de celuloză folosite sunt achiziționate de pe piață)

1,0

0,3

0,8

Hârtie (alte fabrici)

1,0

0,3

0,7

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă calcule detaliate care să ateste conformitatea cu acest criteriu, împreună cu o documentație justificativă care include rapoarte de testare pentru care se folosesc următoarele metode: COD: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S (oxidat): EPA nr. 8; S (redus): EPA nr. 16A; conținutul de S în ulei: ISO 8754:1995; conținutul de S în cărbune: ISO 351.

Documentația justificativă include o referire la frecvența de măsurare și calculul punctelor pentru COD, S și NOx. Sunt incluse toate emisiile de S și NOx care au loc în timpul producției de celuloză și hârtie, inclusiv aburii generați în afara punctului de producție, cu excepția emisiilor provenite din producerea de energie electrică. Pentru gazele rău mirositoare, măsurile includ cazane de recuperare, cuptoare de var, cazane cu abur și, după caz, cuptoare de distrugere. Se iau în considerare emisiile difuze. Valorile consemnate ale emisiilor de S în aer includ atât emisiile oxidate, cât și pe cele reduse de S (sulfură de dimetil, metil mercaptan, sulfură de hidrogen și alte substanțe similare). Emisiile de S provenite din producerea de energie termică din petrol, cărbune și alți combustibili externi cu conținut cunoscut de S pot fi calculate mai degrabă decât măsurate și trebuie luate în considerare.

Măsurarea emisiilor în apă se face pe eșantioane nefiltrate și variabile fie după tratarea din fabrică, fie după tratarea într-o instalație publică de tratare. Măsurătorile se efectuează pe o perioadă de producție de 12 luni. În cazul unei unități de producție noi sau reconstruite, măsurătorile se efectuează pe o perioadă de cel puțin 45 de zile consecutive de funcționare stabilă a instalației. Măsurătorile sunt reprezentative pentru perioada respectivă.

(b)

AOX: emisiile de AOX din producția de fiecare tip de celuloză folosit nu trebuie să depășească 0,25 kg/TUA.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă rapoarte de testare folosind următoarea metodă de testare: AOX ISO 9562 (1989). Documentația justificativă include o referire la frecvența de măsurare. AOX se măsoară numai pentru procedeele în care se folosesc compuși ai clorului pentru înălbirea celulozei. AOX nu trebuie măsurat în reziduurile provenite din producția de hârtie neintegrată sau din producția de celuloză în care nu se folosesc procedee de înălbire sau în care aceste procedee se efectuează cu substanțe fără clor.

Măsurătorile se efectuează pe eșantioane nefiltrate și variabile fie după tratarea din fabrică, fie după tratarea într-o instalație publică de tratare. Măsurătorile se efectuează pe o perioadă de producție de 12 luni. În cazul unei unități de producție noi sau reconstruite, măsurătorile se efectuează pe o perioadă de cel puțin 45 de zile consecutive de funcționare stabilă a instalației. Măsurătorile sunt reprezentative pentru campania de producție respectivă.

(c)

CO2 : emisiile de dioxid de carbon din surse care nu sunt regenerabile nu trebuie să depășească 1 000 kg pe tonă de hârtie produsă, inclusiv emisiile din producerea de energie electrică (în incintă sau în afară). În fabricile de celuloză și hârtie neintegrate (în care toate tipurile de celuloză folosite sunt achiziționate de pe piață), emisiile nu trebuie să depășească 1 100 kg pe tonă. Emisiile se calculează ca sumă a emisiilor din producția de celuloză și hârtie.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă calcule detaliate care să ateste conformitatea cu acest criteriu, împreună cu o documentație justificativă.

Solicitantul prezintă date privind emisiile de dioxid de carbon din aer. Sunt incluse toate sursele de combustibili care nu sunt regenerabili, folosite în producția de celuloză și hârtie, inclusiv emisiile din producerea de energie electrică (din incintă sau din afară).

Se folosesc următorii factori de emisii în calculul emisiilor de CO2 din combustibili:

Combustibil

Emisia de CO2, brut

Unitate

Cărbune

95

g CO2, fosil/MJ

Țiței

73

g CO2, fosil/MJ

Păcură 1

74

g CO2, fosil/MJ

Păcură 2-5

77

g CO2, fosil/MJ

GPL

69

g CO2, fosil/MJ

Gaz natural

56

g CO2, fosil/MJ

Electricitate de rețea

400

g CO2, fosil/kWh

Pentru electricitatea de rețea se folosește valoarea înregistrată în tabelul de mai sus (media europeană) în cazul în care solicitantul nu prezintă o documentație în care se stabilește valoarea medie a furnizorului (furnizorilor) săi de energie electrică, caz în care solicitantul poate folosi această valoare în locul valorii din tabel.

Perioada de efectuare a calculelor sau a bilanțurilor masice se extinde pe o durată de producție de 12 luni. În cazul unei unități de producție noi sau reconstruite, măsurătorile se efectuează pe o perioadă de cel puțin 45 de zile consecutive de funcționare stabilă a instalației. Măsurătorile sunt reprezentative pentru campania respectivă.

2.   Consumul de energie

(a)

Energia electrică: consumul de energie electrică pentru producția de celuloză și hârtie se exprimă în puncte (PE), în conformitate cu explicațiile de mai jos.

Numărul de puncte, PE, va fi mai mic sau egal cu 1,5.

Calculul PE se face după cum urmează.

Calculul pentru producția de celuloză: pentru fiecare tip de celuloză i folosit, consumul de energie electrică (E celuloză, i exprimat în kWh/TUA) se calculează după cum urmează:

E celuloză, i= energie electrică de producție internă + energie electrică cumpărată – energie electrică vândută

Această valoare se împarte la valoarea de referință pentru tipul de celuloză în cauză (E referință, celuloză) din tabelul de mai jos. Acești coeficienți sunt ponderați în funcție de proporția pentru fiecare tip de celuloză folosit (pi pentru hârtia umedă) și adunați, pentru a obține numărul de puncte pentru consumul de energie electrică din producția de celuloză (P E, celuloză). Astfel:

P E, celuloză= Σ (pi × E celuloză, i/E referință, celuloză)

Calculul pentru producția de hârtie: în mod similar, consumul de energie electrică pentru producția de hârtie (E hârtie) se calculează și se împarte la valoarea de referință pentru acel tip de hârtie (E referință, hârtie) din tabelul de mai jos, după cum urmează:

E hârtie= energie electrică de producție internă + energie electrică cumpărată – energie electrică vândută

P E, hârtie= E hârtie/E referință, hârtie

Calculul total de puncte P E: se calculează o valoare de referință totală măsurată pentru celuloză (E referință măsurată, celuloză), după cum urmează:

E referință măsurată, celuloză= Σ (pi E referință, celuloză)

În cele din urmă, se combină punctele pentru producția de celuloză și hârtie, pentru a obține numărul total de puncte (P E), după cum urmează:

PE= P E, celuloză × E referință măsurată, celuloză/(E referință măsurată, celuloză + E referință, hârtie) + PE, hârtie × E referință, hârtie/(E referință măsurată, celuloză + E referință, hârtie)

(b)

Combustibil (energie termică): consumul de energie termică pentru producția de celuloză și hârtie se exprimă în puncte (P F), în conformitate cu explicațiile de mai jos.

Numărul de puncte, P F, trebuie să fie mai mic sau egal cu 1,5.

Calculul P F se face după cum urmează.

Calculul pentru producția de celuloză: pentru fiecare tip de celuloză i folosit, consumul de combustibil (F celuloză, i exprimat în kWh/TUA) se calculează după cum urmează:

F celuloză, i= Energie termică de producție internă + energie termică cumpărată – energie termică vândută – 1,25 × energia electrică de producție internă

Notă: F celuloză, i (și contribuția sa la P F, celuloză) nu trebuie calculate pentru pasta mecanică decât atunci când este celuloză mecanică pentru comercializat, uscată la aer, cu un conținut de cel puțin 90 % materie uscată.

F celuloză, i se împarte la valoarea de referință pentru tipul respectiv de celuloză (F referință, celuloză) din tabelul de mai jos. Acești coeficienți sunt măsurați în funcție de proporția pentru fiecare tip de celuloză folosit (pi pentru hârtia umedă) și adunați pentru a obține numărul de puncte pentru energia termică din producția de celuloză (P F, celuloză). Astfel:

P F, celuloză= Σ (pi × F celuloză, i/F referință, celuloză)

Calculul pentru producția de hârtie: în mod similar, consumul de combustibil pentru producția de hârtie (F hârtie, exprimat în kWh/TUA) se calculează după cum urmează:

F hârtie= Energie termică de producție internă + energie termică cumpărată – energie termică vândută – 1,25 x energia electrică de producție internă

P F, hârtie= F hârtie/F referință, hârtie

Calculul total de puncte PF: se calculează o valoare totală de referință măsurată pentru celuloză (F referință măsurată, celuloză), după cum urmează:

F referință măsurată, celuloză= Σ (pi × F referință, celuloză)

În cele din urmă, se combină punctele pentru producția de celuloză și hârtie pentru a obține numărul total de puncte (PF), după cum urmează:

PF= P F, celuloză × F referință măsurată, celuloză/(F referință măsurată, celuloză + F referință, hârtie) + P F, hârtie/(F referință măsurată, celuloză + F referință, hârtie)

Tabelul valorilor de referință pentru energie electrică și termică

Tipul de celuloză

Energie termică kWh/TUA F referință

Energie electrică kWh/TUA E referință

Celuloza chimică

4 000

[

Notă: pentru celuloza comercială, uscată la aer, cu un conținut de cel puțin 90 % materie uscată (admp), această valoare poate fi mărită cu 25 % pentru energia de uscare

]

800

Celuloza mecanică

900

(

Notă: această valoare se aplică numai pentru admp

)

2 500

Celuloza reciclată, pe bază de fibre

1 800

(

Notă: pentru admp, această valoare poate fi mărită cu 25 % luându-se în considerare energia necesară la uscare

)

800


Tipul de hârtie

Energie termică kWh/tonă

Energie electrică kWh/tonă

Hârtia necretată subțire, fără lemn

Hârtia de ziar (SC - supercalandrată)

1 800

600

Hârtia cretată subțire, fără lemn

Hârtia cretată de ziar (LWC, MWC)

1 800

800

Evaluare și verificare [pentru (a) și (b)]: solicitantul prezintă calcule detaliate care să ateste conformitatea cu acest criteriu, precum și toată documentația justificativă. De aceea, detaliile raportate ar trebui să includă consumul total de energie electrică și termică.

Solicitantul calculează toate intrările de energie, repartizate pe energie termică și energie electrică, utilizate în timpul producției de celuloză și hârtie, inclusiv energia folosită la eliminarea cernelurilor din hârtia uzată, pentru producția de hârtie reciclată. Energia folosită pentru transportul materiilor prime, precum și în conversie și ambalare, nu este inclusă în calculele pentru consumul de energie.

Energia termică totală include toți combustibilii achiziționați. De asemenea, include energia termică recuperată prin incinerarea licorii și a deșeurilor provenite din procedeele din fabrică (de exemplu deșeurile de lemn, rumegușul, leșia, maculatura, deșeurile de hârtie), precum și energia termică recuperată din producția internă de energie electrică – cu toate acestea, solicitantul trebuie să ia în considerare numai 80 % din energia termică provenită din aceste surse la calculul energiei termice totale.

Energia electrică reprezintă energia electrică netă importată, provenind din producerea de energie din rețea și din surse interne, măsurată drept curent electric. Energia electrică folosită pentru tratarea apelor reziduale nu trebuie inclusă.

În cazul în care se produc aburi prin folosirea energiei electrice ca sursă de căldură, se calculează valoarea termică a aburilor, apoi se împarte la 0,8 și se adaugă la consumul total de combustibil.

3.   Fibrele – gestiunea durabilă a pădurilor

Fibrele pot fi fibre de lemn sau fibre reciclate din hârtie recuperată sau alte fibre de celuloză. Fibrele din deșeurile de producție nu se consideră fibre reciclate.

Cel puțin 10 % din fibrele de lemn neprelucrate din păduri provin din pădurile certificate ca fiind gestionate astfel încât să fie puse în aplicare principiile și măsurile care au ca scop asigurarea unei gestiuni durabile a pădurilor.

Celelalte fibre de lemn neprelucrate din păduri provin din pădurile gestionate astfel încât să fie puse în aplicare principiile și măsurile care au ca scop asigurarea unei gestiuni durabile a pădurilor.

Se indică originea tuturor fibrelor neprelucrate folosite.

În Europa, principiile și măsurile menționate anterior corespund cel puțin liniilor directoare paneuropene de nivel operațional pentru o gestiune durabilă a pădurilor, stabilite la Conferința ministerială de la Lisabona privind protecția pădurilor din Europa (2-4 iunie 1998). În afara Europei, acestea corespund cel puțin principiilor UNCED de gestiune a pădurilor (Rio de Janeiro, iunie 1992) și, după caz, criteriilor sau liniilor directoare pentru o gestiune durabilă a pădurilor adoptate în conformitate cu inițiativele internaționale și regionale respective (ITTO, Procesul de la Montreal, Procesul de la Tarapoto, Inițiativa UNEP/FAO pentru zonele aride din Africa).

Evaluare și verificare: solicitantul indică tipurile, cantitățile și originea fibrelor folosite în producția de celuloză și hârtie. Originea fibrelor neprelucrate se indică cu o precizie suficientă pentru a permite, după caz, efectuarea unor verificări care să ateste faptul că fibrele provin din păduri gestionate durabil. Atunci când se folosesc fibre neprelucrate din păduri, solicitantul prezintă certificatul/certificatele adecvate împreună cu documentele justificative care să ateste că programul de certificare permite o evaluare valabilă a principiilor și măsurilor menționate anterior de gestiune durabilă a pădurilor. Pentru fibrele de lemn neprelucrate din pădurile care nu sunt certificate ca fiind păduri gestionate durabil, solicitantul prezintă o declarație, un statut sau un cod deontologic care să ateste respectarea cerințelor de mai sus.

4.   Substanțe chimice periculoase

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o listă cu produsele chimice folosite în producția de celuloză și hârtie, precum și documentația adecvată (de exemplu fișe tehnice și de securitate). Această listă include cantitatea, rolul și furnizorii tuturor substanțelor chimice folosite la prelucrare.

(a)

Clorul: gazul de clor nu se folosește ca agent de înălbire. Această cerință nu se aplică în cazul gazului de clor folosit în producția și utilizarea de dioxid de clor.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de la producătorul/producătorii de celuloză care atestă că gazul de clor nu s-a folosit ca agent de înălbire. (Notă: deși această cerință se aplică și în cazul înălbirii fibrelor reciclate, se acceptă ca fibrele să fi fost înălbite cu gaz de clor într-un ciclu de viață anterior).

(b)

APEO: alchilfenoletoxilații sau alți derivați de alchilfenol nu se adaugă în substanțele chimice de curățare, de eliminare a cernelurilor, în agenții antispumare, de dispersie sau de acoperire. Derivații de alchifenol se definesc ca substanțe care formează, prin degradare, fenoli alchilici.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație (declarații) de la furnizorul (furnizorii) săi de substanțe chimice care să ateste că nu s-au adăugat în aceste produse alchilfenoletoxilați sau alți derivați de alchilfenol.

(c)

Monomerii reziduali: cantitatea totală de monomeri reziduali (exclusiv acrilamidele) cărora li se atribuie sau li se poate atribui una dintre următoarele fraze de risc (sau combinații ale acestora):

 

R45 (poate cauza cancer)

 

R46 (poate cauza alterări genetice ereditare)

 

R49 (poate cauza cancer, prin inhalare)

 

R50/53 (foarte toxic pentru organismele acvatice și poate cauza efecte negative de durată în mediul acvatic)

 

R51/53 (toxic pentru organismele acvatice și poate cauza efecte negative de durată în mediului acvatic)

 

R52/53 (dăunător pentru organismele acvatice și poate cauza efecte negative de durată în mediul acvatic)

 

R60 (poate afecta fertilitatea)

 

R61 (poate produce efecte negative asupra fătului)

în conformitate cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (1) și modificările sale ulterioare, din agenții de acoperire, aditivii de retenție, agenții de întărire, agenții hidrofugi sau substanțele chimice folosite pentru tratarea internă sau externă a apei nu depășește 100 ppm (calculată pe baza conținutului de substanță solidă).

Acrilamida nu se află în agenții de acoperire, aditivii de retenție, agenții de întărire, agenții hidrofugi sau substanțele chimice folosite pentru tratarea internă și externă a apei în concentrații mai mari de 1 000 ppm (calculat pe conținutul de substanță solidă).

Organul competent poate scuti solicitantul de cerințele privind substanțele chimice folosite pentru tratarea externă a apei.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, împreună cu documentația adecvată (de exemplu fișe tehnice și de securitate).

(d)

Agenții tensioactivi din formulele de eliminare a cernelurilor din fibrele reciclate :

În cazul în care agenții tensioactivi se folosesc în cantități de cel puțin 100 g/TUA (calculat pentru toți agenții tensioactivi de suprafață folosiți în toate formulele diferite pentru eliminarea cernelurilor din fibrele reciclate), fiecare agent tensioactiv este ușor biodegradabil. În cazul în care acești agenți tensioactivi sunt folosiți în cantități sub 100 g/TUA, fiecare agent tensioactiv trebuie să fie ușor biodegradabil sau biodegradabil ulterior (a se vedea mai jos metodele de testare și nivelurile de trecere).

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, împreună cu fișele relevante de securitate sau rapoarte de testare pentru fiecare agent tensioactiv, indicând metoda de testare, pragul și concluzia stabilită și folosind una dintre următoarele metode de testare și niveluri de trecere: pentru biodegradabilitatea imediată OECD 301 A-F (sau standardele ISO echivalente), cu un procent de degradare în decurs de 28 de zile de cel puțin 70 % pentru 301 A și E și de cel puțin 60 % pentru 301 B, C, D și F; pentru biodegradabilitatea ulterioară OECD 302 A-C (sau standardele ISO echivalente), cu un procent de degradare (inclusiv adsorbția) în decurs de 28 de zile de cel puțin 70 % pentru 302 A și B și de cel puțin 60 % pentru 302 C.

(e)

Biocide : componentele active din biocide sau din agenții biostatici, folosite împotriva organismelor care favorizează formarea de depuneri din sistemele de circulare a apei, cu un conținut de fibre, nu sunt potențial bio-acumulative.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, împreună cu fișa relevantă de securitate sau un raport de testare care să indice metoda de testare, pragul și concluzia stabilită, folosind următoarele metode de testare: OECD 107, 117 sau 305 A-E.

(f)

Coloranții azoici: nu se folosește nici un colorant azoic care poate produce prin scindare una dintre aminele aromatice următoare:

4-aminobifenil

(92-67-1)

benzidină

(92-87-5)

4-clor-o-toluidină

(95-69-2)

2-naftilamină

(91-59-8)

o-amino-azotulen

(97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluen

(99-55-8)

4-cloranilină

(106-47-8)

2,4-diaminoanisol

(615-05-4)

4,4′-diaminodifenilmetan

(101-77-9)

3,3′-diclorbenzidină

(91-94-1)

3,3′-dimetoxibenzidină

(119-90-4)

3,3′-dimetilbenzidină

(119-93-7)

3,3′-dimetil-4,4′-diaminodifenilmetan

(838-88-0)

p-crezidină

(120-71-8)

4,4′-metilen-bis-(2-cloranilină)

(101-14-4)

4,4′-oxidianilină

(101-80-4)

4,4′-tiodianilină

(139-65-1)

o-toluidină

(95-53-4)

2,4-diaminotoluen

(95-80-7)

2,4,5-trimetilanilină

(137-17-7)

o-anisidină

(90-04-0)

4-aminoazobenzen

(60-09-3)

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu.

(g)

Coloranții: nu se folosesc pentru celuloză sau hârtie coloranți comerciali cărora li se atribuie sau li se poate atribui la momentul solicitării una dintre următoarele fraze de risc (sau combinații ale acestora):

 

R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice)

 

R51 (toxic pentru organismele acvatice)

 

R52 (dăunător pentru organismele acvatice)

 

R53 (poate avea efecte negative de durată asupra mediului acvatic)

în conformitate cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (2) și modificările sale ulterioare.

Nu se folosește pentru celuloză și hârtie nici un colorant comercial cu un conținut total mai mare de 2 % din greutate de substanțe cărora li se atribuie sau li se poate atribui, la momentul cererii, una dintre frazele de risc de mai sus (sau combinații ale acestora), în conformitate cu Directiva 67/548/CEE și modificărilor sale ulterioare.

Acest criteriu nu se aplică în cazul preparatelor a căror clasificare se datorează numai componentei/componentelor de colorare cu un grad de fixare de cel puțin 98 %. Se consideră grad de fixare retenția totală de coloranți pe fibre, în timpul procedurii.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, împreună cu o documentație justificativă adecvată, precum fișe relevante, tehnice și de securitate.

(h)

Pigmenții sau coloranții pe bază de complecși metalici Nu trebuie folosiți coloranți sau pigmenți pe bază de plumb, cupru, crom, nichel sau aluminiu. Cu toate acestea, se pot folosi coloranți sau pigmenți pe bază de ftalocianină de cupru.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate.

(i)

Impuritățile ionice din coloranți: nivelul impurităților ionice din coloranți nu depășește: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate.

5.   Gestiunea deșeurilor

Toate punctele de producție a celulozei și hârtiei au un sistem de gestiune a deșeurilor (în conformitate cu autoritățile relevante de reglementare pentru punctele de producție a celulozei și hârtiei în cauză) și a produselor reziduale provenite din fabricarea produsului cu etichetă ecologică. În cerere, se includ documente și explicații privind sistemul, precum și informații privind cel puțin punctele următoare:

procedeele de separare și folosire a materialelor reciclabile din deșeuri;

procedeele de recuperare a materialelor în alte scopuri, precum incinerarea pentru producția de abur industrial sau în agricultură;

procedeele de manipulare a deșeurilor periculoase (în conformitate cu autoritățile relevante de reglementare pentru punctele de producție a celulozei și hârtiei în cauză).

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o descriere a modului de gestiune a deșeurilor pentru punctele de producție în cauză și o declarație de conformitate cu acest criteriu.

6.   Adecvat pentru utilizare

Produsul este adecvat pentru a fi utilizat.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă documentația adecvată și/sau rezultate de testare.

7.   Informații pe ambalaj

Următorul text (sau un text echivalent) trebuie să figureze pe ambalajul primar și secundar al produsului:

„Acest produs este autorizat să poarte Floarea deoarece îndeplinește condiții care, printre altele, limitează emisiile în apă (COD, AOX), aer (S, NOx, CO2) și utilizarea de energie, combustibili minerali și substanțe periculoase”.

„Pentru mai multe informații privind Floarea, vizitați situl web: http://europa.eu.int/ecolabel.”

„Vă rugăm să colectați hârtia utilizată, pentru reciclare”.

În plus, fabricantul poate da o declarație privind procentul minim de fibre reciclate.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o mostră de ambalaj al produsului, informațiile furnizate alături de produs, împreună cu o declarație de conformitate cu acest criteriu.

8.   Informațiile de pe eticheta ecologică

Rubrica 2 de pe eticheta ecologică cuprinde următorul text:

„nivel scăzut de poluare a aerului și apei

consum scăzut de energie

întrebuințare limitată de substanțe nocive.”

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o mostră de ambalaj al produsului care ilustrează eticheta, împreună cu o declarație de conformitate cu acest criteriu.


(1)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(2)  JO L 200, 31.5.1999, p. 1.


Top