EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0752

Decizia Comisiei din 17 octombrie 2001 de modificare a anexelor la Decizia 97/101/CE a Consiliului de stabilire a unui schimb reciproc de informații și date provenind de la rețele și stații individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre [notificată cu numărul C(2001) 3093]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 282, 26.10.2001, p. 69–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 187 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 187 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/752/oj

15/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

187


32001D0752


L 282/69

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 17 octombrie 2001

de modificare a anexelor la Decizia 97/101/CE a Consiliului de stabilire a unui schimb reciproc de informații și date provenind de la rețele și stații individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre

[notificată cu numărul C(2001) 3093]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2001/752/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 97/101/CE a Consiliului din 27 ianuarie 1997 de stabilire a unui schimb reciproc de informații și date provenind de la rețele și stații individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Decizia 97/101/CE stabilește un sistem de schimb reciproc de informații și date privind poluarea aerului înconjurător.

(2)

Este necesară modificarea anexelor la decizia în cauză pentru a adapta lista de poluanți reglementați, precum și cerințele privind informațiile suplimentare, validarea și agregarea.

(3)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului constituit în temeiul articolului 12 alineatul (2) din Directiva 96/62/CE a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele la Decizia 97/101/CE se înlocuiesc cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 octombrie 2001.

Pentru Comisie

Margot WALLSTRÖM

Membru al Comisiei


(1)  JO L 35, 5.2.1997, p. 14.

(2)  JO L 296, 21.11.1996, p. 55.


ANEXĂ

ANEXA I

LISTA POLUANȚILOR, PARAMETRI STATISTICI ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ

1.   Poluanți enumerați la anexa I la Directiva 96/62/CE privind calitatea aerului

2.   Poluanți care nu sunt enumerați la anexa I la Directiva 96/62/CE privind calitatea aerului:

Poluanții care trebuie raportați în temeiul altor directive decât Directiva 96/62/CE sunt menționați la secțiunea 3, punctele 14 și 15. Poluanții care trebuie raportați doar în cazul în care există date disponibile sunt menționați la punctele 16-63.

3.   Poluanți, unități de măsură și intervale de timp pentru valorile medii:

Nr.

Cod ISO (1)

Formula

Denumirea poluantului

Unități de măsură (2)

Valoarea medie în interval de (3)

Exprimat ca

Directive aplicabile (4)

Poluanți enumerați la anexa I la Directiva 96/62/CE privind calitatea aerului

1

01

SO2

dioxid de sulf

µg/m3

1 h

 

1999/30/CE

80/779/CEE

89/427/CEE (5)

2

03

NO2

dioxid de azot

µg/m3

1 h

 

1999/30/CE

85/203/CEE

3

24

PM10

particule în suspensie (< 10 µm)

µg/m3

24 h

 

1999/30/CE

96/62/CE

4

39

PM2,5  (6)

particule în suspensie (< 2,5 µm)

µg/m3

24 h

 

1999/30/CE

96/62/CE

5

22

SPM

particule în suspensie (total)

µg/m3

24 h

 

80/779/CEE

89/427/CEE

6

19

Pb

plumb

µg/m3

24 h

 

1999/30/CE

82/884/CE

7

08

O3

ozon

µg/m3

1 h

 

92/72/CEE

8

V4

C6H6

benzen

µg/m3

24 h

 

96/62/CE

2000/69/CE

9

04

CO

monoxid de carbon

mg/m3

1 h

 

96/62/CE

2000/69/CE

10

82

Cd (7)

cadmiu

ng/m3

24 h

 

96/62/CE

11

80

As

arsenic

ng/m3

24 h

 

96/62/CE

12

87

Ni

nichel

ng/m3

24 h

 

96/62/CE

13

85

Hg

mercur

ng/m3

24 h

 

96/62/CE

Poluanți care trebuie raportați în temeiul altor directive europene

14

11

BS

fum negru

µg/m3

24 h

 

80/779/CEE

89/427/CEE

15

35

NOx

oxizi de azot

µg/m3

1 h

echivalent NO2

1999/30/CE

Alți poluanți (8)

16

V8

C2H6

etan

µg/m3

24 h

 

 

17

V9

H2C = CH2

etenă (etilenă)

µg/m3

24 h

 

 

18

V3

HC = HC

etină (acetilenă)

µg/m3

24 h

 

 

19

VN

H3C-CH2-CH3

propan

µg/m3

24 h

 

 

20

VP

CH2= CH-CH3

propen

µg/m3

24 h

 

 

21

V6

H3C-CH2-CH2-CH3

n-butan

µg/m3

24 h

 

 

22

V5

H3C-CH(CH3)2

izobutan

µg/m3

24 h

 

 

23

V1

H2C = CH-CH2-CH3

1-butenă

µg/m3

24 h

 

 

24

V2

H3C-CH = CH-CH3

trans-2-butenă

µg/m3

24 h

 

 

25

V7

H3C-CH = CH-CH3

cis-2-butenă

µg/m3

24 h

 

 

26

V0

CH2= CH-CH = CH2

butadienă 1,3

µg/m3

24 h

 

 

27

VK

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentan

µg/m3

24 h

 

 

28

VI

H3C-CH2-CH(CH3)2

izo-pentan

µg/m3

24 h

 

 

29

VL

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-pentenă

µg/m3

24 h

 

 

30

VM

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-pentenă

µg/m3

24 h

 

 

31

VF

H2C = CH-C(CH3)= CH2

izopren

µg/m3

24 h

 

 

32

VD

C36H14

n-hexan

µg/m3

24 h

 

 

33

 (9)

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

i-hexan

µg/m3

24 h

 

 

34

VC

C7H16

n-heptan

µg/m3

24 h

 

 

35

VH

C8H18

n-octan

µg/m3

24 h

 

 

36

VG

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

izo-octan

µg/m3

24 h

 

 

37

VQ

C6H5-CH3

toluen

µg/m3

24 h

 

 

38

VA

C6H5-C2H5

etil benzen

µg/m3

24 h

 

 

39

VU

m,p-C6H4(CH3)2

m, p-xilen

µg/m3

24 h

 

 

40

VV

o-C6H4-(CH3)2

o-xilen

µg/m3

24 h

 

 

41

VS

C6H3-(CH3)3

1,2,4-trimetilbenzen

µg/m3

24 h

 

 

42

VR

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimetilbenzen

µg/m3

24 h

 

 

43

VT

C6H3(CH3)3

1,3,5- trimetilbenzen

µg/m3

24 h

 

 

44

VB

HCHO

formaldehidă

µg/m3

1 h

 

 

45

20

THC (NM)

total hidrocarburi non metanice

µg/m3

24 h

echivalent C

 

46

10

AP

aciditate puternică

µg/m3

24 h

echivalent SO2

82/459/CEE

(alternativ la SO2)

47

PM1

particule în suspensie (< 1 µm)

µg/m3

24 h

 

96/62/CE

48

16

CH4

metan

µg/m3

24 h

 

 

49

83

Cr

crom

ng/m3

24 h

 

 

50

90

Mn

mangan

ng/m3

24 h

 

 

51

05

H2S

sulfură de hidrogen

µg/m3

24 h

 

 

52

CS2

disulfură de carbon

µg/m3

1 h

 

 

53

C6H5-CH = CH2

stiren

µg/m3

24 h

 

 

54

CH2= CH-CN

acrilonitril

µg/m3

24 h

 

 

55

H3

ClCHCCl2

tricloretilen

µg/m3

24 h

 

 

56

H4

C2Cl4

tetracloretilen

µg/m3

24 h

 

 

57

CH2Cl2

diclormetan

µg/m3

24 h

 

 

58

P6

BaP

benzo(a)piren

ng/m3

24 h

 

 

59

CV

clorură de vinil

µg/m3

24 h

 

 

60

09

PAN

nitrat peroxiacetil

µg/m3

1 h

 

 

61

21

NH3

amoniac

µg/m3

24 h

 

 

62

N-dep.

depuneri umede de azot

mg/(m2* lună)

1 lună

echivalent N

 

63

S-dep.

depuneri umede de sulf

mg/(m2* lună)

1 lună

echivalent S

 

4.   Date, calculate în cursul anului calendaristic, care urmează să fie transmise Comisiei

Statele membre trimit date primare sau date primare și statistici.

Pentru statele membre care transmit date primare și statistici, sunt necesare următoarele statistici:

pentru poluanții 1-61:

media aritmetică, mediana, percentilele 98 (și 99,9, care poate fi transmisă voluntar pentru poluanții pentru care valoarea medie este calculată într-o oră) și valoarea maximă calculată din datele primare, corespunzând intervalelor de timp indicate în tabelul de mai sus;

pentru poluanții 62 și 63:

depuneri totale lunare, calculate din datele primare corespunzând intervalelor recomandate de timp indicate în tabelul de mai sus.

Percentila y ar trebui selectată din valorile măsurate efectiv. Toate valorile trebuie aranjate în ordine crescătoare:

Image

Percentila y reprezintă concentrația Xk, unde valoarea lui k este calculată după cum urmează:

Formula

unde q este egal cu y/100, iar N reprezintă numărul valorilor măsurate efectiv.

Valoarea lui (q × N) trebuie rotunjită până la cel mai apropiat întreg.

Toate rezultatele trebuie exprimate în următoarele condiții de temperatură și presiune: 293 °K și 101,3 kPa, cu excepția poluanților 62 și 63. Pentru compușii sub formă de particule, datele din anul 2001 și datele ulterioare ar trebui raportate în condiții înconjurătore.

5.   Date transmise Comisiei

Datele sunt transmise în unul dintre următoarele formate: formatul extins ISO 7168 versiunea 2, NASA-AMES 1001/1010 sau format compatibil DEM (10); sau în baza de date DEM.

Comisia va confirma primirea datelor și numărul de stații și poluanți.

ANEXA II

INFORMAȚII PRIVIND REȚELELE, STAȚIILE ȘI TEHNICILE DE MĂSURARE

Statele membre furnizează informațiile solicitate la punctul I.1, I.4.1-I.4.4, I.5, II.1.1, II.1.4, II.1.8, II.1.10, II.1.11 și II.2.1. Pe cât posibil, trebuie să se furnizeze o cantitate cât mai mare de informații referitoare celelalte puncte:

 

I.   INFORMAȚII PRIVIND REȚELELE

I.1.   Denumire

I.2.   Abreviere

I.3.   Tipul de rețele (industrie locală, oraș, zonă urbană, județ, regiune, întreaga țară, internațională etc.)

I.4.   Organismul răspunzător de gestionarea rețelei

I.4.1.   Denumire

I.4.2.   Numele persoanei responsabile

I.4.3.   Adresa

I.4.4.   Numerele de telefon și fax

I.4.5.   E-mail:

I.4.6.   Adresa de sit Internet

I.5.   Baza de referință orară (GMT, ora locală)

 

II.   INFORMAȚII PRIVIND STAȚIILE

II.1.   Informații generale

II.1.1.   Denumirea stației

II.1.2.   Denumirea orașului unde este amplasată, dacă este cazul

II.1.3.   Numărul sau codul național sau local de referință

II.1.4.   Codul de stație atribuit în temeiul prezentei decizii, furnizat de Comisie

II.1.5.   Denumirea organismului tehnic responsabil cu stația (dacă diferă de cel responsabil cu rețeaua)

II.1.6.   Organisme și programe cărora le sunt transmise date (prin compunere, dacă este necesar) (locale, naționale, Comisia Europeană, GEMS, OECD, EMEP etc.)

II.1.7.   Obiectivul/obiectivele monitorizării (respectarea cerințelor legale, evaluarea expunerii (pentru sănătatea umană și/sau ecosisteme și/sau materiale), analiza tendințelor, evaluarea emisiilor etc.)

II.1.8.   Coordonate geografice (conform ISO 6709: longitudine și latitudine geografice și altitudine geodezică)

II.1.9.   Nivel IV NUTS (nomenclatorul unităților teritoriale de statistică)

II.1.10.   Poluanți măsurați

II.1.11.   Parametri meteorologici măsurați

II.1.12.   Alte informații relevante: direcția predominantă a vântului, raportul dintre distanța de la cel mai apropiat obstacol și înălțimea acestuia etc.

II.2.   Clasificarea stației

II.2.1.   Tipul zonei

II.2.1.1.   Urbană:

zonă construită continuă

II.2.1.2.   Suburbană:

zonă în cea mai mare parte construită: rețea continuă de clădiri separate amestecate cu zone neurbanizate (mici lacuri, păduri, terenuri agricole)

II.2.1.3.   Rurală (11)

toate zonele care nu îndeplinesc criteriile pentru zone urbane/subsubane

II.2.2.   Tipul de stație în raport cu sursele dominante de emisii

II.2.2.1.   Trafic:

stații amplasate astfel încât nivelul lor de poluare este influențat în primul rând de emisiile de la o stradă/șosea din apropiere

II.2.2.2.   Industrial:

stații amplasate astfel încât nivelul lor de poluare este influențat în primul rând de surse singulare industriale sau zone industriale învecinate

II.2.2.3.   Cadru

stații care nu sunt nici pentru trafic, nici pentru zone industriale (12)

II.2.3.   Informații suplimentare privind stația

II.2.3.1.   Zona de reprezentativitate (raza). Pentru stații de tip trafic, precizați în schimb lungimea străzii/șoselei pe care stația o reprezintă

II.2.3.2.   Stații urbane și suburbane

populația orașului

II.2.3.3.   Stații de tip trafic

volumul estimat al traficului (media anuală a traficului zilnic);

distanța de la bordură;

proporția de trafic greu;

viteza traficului;

distanța până la fațadele clădirilor și înălțimea acestora (străzi de tip canion);

lărgimea străzii/șoselei (străzi, altele decât străzile de tip canion).

II.2.3.4.   Stații de tip industrial

tipul de industrie/industrii (nomenclator selectat pentru codurile poluanților atmosferici);

distanța până la sursă/zona sursă.

II.2.3.5.   Stații de tip cadru rural (subcategorii)

în apropierea unui oraș;

regională;

izolată.

 

III.   INFORMAȚII PRIVIND CONFIGURAREA MĂSURĂTORII PE COMPONENTE

III.1.   Echipamente

III.1.1.   Denumire

III.1.2.   Principiu analitic sau metodă de măsurare

III.2.   Caracteristicile prelevării de probe

III.2.1.   Amplasarea punctului de prelevare de probe (fațada clădirii, trotuar, marginea bordurii, curte etc.)

III.2.2.   Înălțimea punctului de prelevare de probe

III.2.3.   Timpul de integrare a rezultatelor

III.2.4.   Timpul de prelevare de probe

ANEXA III

PROCEDURA DE VALIDARE A DATELOR ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

Toate datele transmise sunt considerate valabile.

Statele membre sunt responsabile să se asigure că se aplică o procedură de asigurare a calității care îndeplinește obiectivele generale ale prezentei decizii și în special obiectivele directivelor relevante.

ANEXA IV

CRITERII PENTRU AGREGAREA DATELOR ȘI CALCULUL PARAMETRILOR STATISTICI

Aceste criterii privesc în special acceptarea datelor

Dacă directivele comunitare nu au prevăzut criteriile pentru agregarea datelor și calculul parametrilor statistici, se aplică următoarele:

(a)

Agregarea datelor

Criteriile pentru calculul valorilor medii orare sau zilnice pentru date pentru un timp de mediere mai mic sunt:

— pentru valori medii orare:

cel puțin 75 % date acceptate,

— pentru valori zilnice:

cel puțin 13 valori medii orare disponibile, cel mult șase valori medii orare consecutive lipsă

(b)

Calculul parametrilor statistici

— pentru valorile medii și mediane:

cel puțin 50 % date acceptate

— pentru percentilele 98, 99,9 și valoarea maximă:

cel puțin 75 % date acceptate.

Raportul dintre numărul datelor validate pentru cele două anotimpuri ale anului avut în vedere nu poate fi mai mare de 2, cele două anotimpuri fiind iarna (din ianuarie până în martie, inclusiv, și din octombrie până în decembrie, inclusiv) și vara (din aprilie până în septembrie, inclusiv).


(1)  ISO 7168-2: 1999.

(2)  Folosiți cel puțin două cifre pentru fiecare valoare raportată, de exemplu 1,4 mg/m3 sau 21 µg/m3.

(3)  Unele tehnici de măsurare implică perioade de prelevare de la câteva minute până la câteva săptămâni. În astfel de cazuri pot fi raportate valori medii pentru alte intervale, diferite de cele enumerate în această coloană, dacă se specifică intervalul.

(4)  Directive în vigoare la data intrării în vigoare a anexelor revizuite la directiva privind schimbul de informații.

(5)  De modificare a Directivei 80/779/CEE.

(6)  În momentul revizuirii anexelor la directiva privind schimbul de informații nu era disponibilă o metodă de referință pentru PM2,5 (particule).

(7)  Pentru metale grele și pentru HPA, este în curs de pregătire legislația comunitară care se așteaptă să prevadă în special o listă a substanțelor HPA specifice și propuneri de modificare a prezentei decizii, dacă este necesar.

(8)  Dacă sunt disponibile.

(9)  Nu este disponibil.

(10)  Modulul pentru schimb de date furnizat în numele Comisiei Europene.

(11)  Dacă stația măsoară ozonul, trebuie furnizate informații suplimentare privind statutul cadrului rural (II.2.3.5).

(12)  Amplasate astfel încât nivelul lor de poluare nu este influențat semnificativ de o singură sursă sau o stradă, ci mai degrabă de contribuția integrată a tuturor stațiilor din direcția vântului înspre stație [de exemplu întregul trafic, toate sursele de combustie etc. din direcția vântului înspre o stație dintr-un oraș sau toate sursele din direcția vântului (orașe, zone industriale) într-o zonă rurală].


Top