EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0527

Decizia Comisiei din 6 iunie 2001 de instituire a Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare [notificată cu numărul C(2001) 1501] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 191, 13.7.2001, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 109 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 109 - 110

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/527/oj

06/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

109


32001D0527


L 191/43

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 6 iunie 2001

de instituire a Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare

[notificată cu numărul C(2001) 1501]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2001/527/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1)

Libertatea de a presta servicii și libera circulație a capitalului constituie obiective prioritare ale Comunității, menționate la articolele 49 și 56 din Tratatul CE.

(2)

Realizarea unei piețe interne reale a serviciilor financiare este vitală pentru a dinamiza creșterea economică și crearea locurilor de muncă în cadrul Comunității.

(3)

Planul de acțiune al Comisiei pentru serviciile financiare (1) identifică o serie de acțiuni care sunt necesare pentru a realiza piața comună a serviciilor financiare.

(4)

La întrunirea sa de la Lisabona în martie 2000, Consiliul European a solicitat aplicarea acestui plan de acțiune până în 2005.

(5)

La 17 iulie 2000, Consiliul a constituit Comitetul de experți în domeniul reglementării piețelor europene ale valorilor mobiliare.

(6)

În raportul său final, Comitetul de experți a solicitat constituirea a două comitete consultative, Comitetul european pentru valori mobiliare, care cuprinde reprezentanți la nivel înalt ai statelor membre, și Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare, format din reprezentanți la nivel înalt din cadrul autorităților naționale publice competente în domeniul valorilor mobiliare, pentru a consilia Comisia, inter alia.

(7)

În hotărârea sa privind reglementarea mai eficientă a piețelor valorilor mobiliare în Uniunea Europeană, Consiliul European de la Stockholm a salutat intenția Comisiei de a institui oficial un comitet independent al autorităților de reglementare, în conformitate cu propunerea din raportul Comitetului de experți.

(8)

Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare ar trebui să funcționeze ca un organism de reflecție și dezbatere, care consiliază Comisia în domeniul valorilor mobiliare.

(9)

Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare ar trebui de asemenea să contribuie la aplicarea coerentă și oportună a legislației Comunității în statele membre prin asigurarea unei cooperări mai eficiente între autoritățile naționale de supraveghere, efectuând o procedură de evaluare reciprocă și promovând cele mai bune practici (2).

(10)

Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare ar trebui să își organizeze modul de funcționare și să întrețină legături operaționale apropiate cu Comisia și Comitetul european pentru valori mobiliare. Acesta ar trebui să își aleagă președintele dintre membrii săi.

(11)

Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare ar trebuie să consulte în mare măsură și într-o etapă incipientă operatorii pieței, consumatorii și utilizatorii finali, într-un mod deschis și transparent.

(12)

Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare ar trebui să își elaboreze propriul regulament de procedură și să respecte în totalitate prerogativele instituțiilor și echilibrul instituțional stabilit prin tratat (3),

DECIDE:

Articolul 1

Se instituie un comitet consultativ independent privind valorile mobiliare în Comunitate, denumit „Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare” (denumit în continuare „comitetul”).

Articolul 2

Rolul comitetului este de a sfătui Comisia, la solicitarea acesteia, în termenul pe care Comisia îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză sau la inițiativa comitetului, în special pentru pregătirea proiectelor de măsuri de aplicare în domeniul valorilor mobiliare.

Articolul 3

Comitetul este format din reprezentanți la nivel înalt ai autorităților naționale publice ale statelor membre competente în domeniul valorilor mobiliare. Fiecare stat membru desemnează un reprezentant la nivel înalt din cadrul autorității sale competente pentru a participa la întrunirile comitetului.

Comisia este prezentă la întrunirile comitetului și desemnează un reprezentant la nivel înalt care să participe la toate dezbaterile sale.

Comitetul alege un președinte dintre membrii săi.

Comitetul poate invita experți și observatori la întrunirile sale.

Articolul 4

Comitetul întreține legături operaționale apropiate cu Comisia și Comitetul european pentru valori mobiliare.

Comitetul poate institui grupuri de lucru.

Articolul 5

Înaintea transmiterii avizului său Comisiei, comitetul consultă în mare măsură și într-un stadiu incipient operatorii de piață, consumatorii și utilizatorii finali, într-un mod deschis și transparent.

Articolul 6

Comitetul prezintă Comisiei un raport anual.

Articolul 7

Comitetul își stabilește regulamentul de procedură și își organizează modul de funcționare.

Articolul 8

Comitetul își începe activitatea la 7 iunie 2001.

Adoptată la Bruxelles, 6 iunie 2001.

Pentru Comisie

Frederik BOLKESTEIN

Membru al Comisiei


(1)  COM(1999) 232 final.

(2)  Text preluat de la punctul 6 al treilea paragraf din rezoluția Consiliului European de la Stockholm.

(3)  Text preluat din preambul ultimul paragraf din rezoluția Consiliului European de la Stockholm.


Top