EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0524

Decizia Comisiei din 28 iunie 2001 privind publicarea referințelor pentru standardele EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 și EN 13432:2000 în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene în legătură cu Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile din ambalaje [notificată cu numărul C(2001) 1681]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 190, 12.7.2001, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 87 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 87 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 166 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/524/oj

13/Volumul 31

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

87


32001D0524


L 190/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 28 iunie 2001

privind publicarea referințelor pentru standardele EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 și EN 13432:2000 în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene în legătură cu Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile din ambalaje

[notificată cu numărul C(2001) 1681]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2001/524/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităților Europene,

având în vedere Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (1), în special articolul 9 alineatul (4) al doilea paragraf,

având în vedere avizul comitetului constituit în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (2), modificată de Directiva 98/48/CE (3),

întrucât:

(1)

Articolul 4 din Directiva 94/62/CE prevede că prin aceasta Comisia ajută la promovarea prevenirii formării de deșeuri din ambalaje prin încurajarea dezvoltării de standarde europene adecvate.

(2)

Articolul 10 din Directiva 94/62/CE indică faptul că prin aceasta Comisia promovează, în mod corespunzător, pregătirea de standarde europene în legătură cu cerințele esențiale la care se face referire în anexa II din aceasta.

(3)

Atunci când sunt fabricate ambalaje pentru un anumit produs în conformitate cu un standard armonizat ale cărui referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, se presupune că ambalajul se conformează cerințelor esențiale din Directiva 94/62/CE, definite de respectivul standard armonizat.

(4)

Articolul 9 din Directiva 94/62/CE prevede faptul că prin aceasta Comisia asigură publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene a referințelor standardelor armonizate care corespund cerințelor esențiale definite prin directivă.

(5)

Statelor membre li se cere publicarea referințelor standardelor naționale care transpun standardele armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(6)

În anul 2000, Comitetul European pentru Standardizare (CEN) a aprobat cinci standarde (EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 și EN 13432:2000) ca urmare a mandatului primit din partea Comisiei de către acest organism prin Directiva 94/62/CE, după consultări cu comitetul constituit prin Directiva 98/34/CE. Aceste standarde au fost prezentate Comisiei ca standarde armonizate.

(7)

În anul 2000, prin punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (4) din Directiva 94/62/CE, Belgia a ridicat o obiecție formală referitoare la standardele armonizate EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 și EN 13432:2000, pe motiv că aceste standarde nu respectă în întregime cerințele esențiale din directivă.

(8)

În anul 2000, prin punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (4) din Directiva 94/62/CE, Danemarca a ridicat o obiecție formală referitoare la standardele armonizate EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000 și EN 13431:2000 pe motiv că aceste standarde nu respectă în întregime cerințele esențiale din directivă.

(9)

După consultarea Comitetului creat prin Directiva 98/34/CE și după examinarea standardului armonizat EN 13428:2000, Comisia nu a putut constata faptul că acest standard nu respectă în întregime cerințele esențiale din Directiva 94/62/CE, cu excepția cerințelor punctului 1 a treia liniuță din anexa II la directivă. În consecință, acest standard armonizat trebuie publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene cu o avertizare menționând că nu întrunește cerințele prevăzute la liniuța menționată.

(10)

După consultarea Comitetului instituit prin Directiva 98/34/CE și examinarea standardului armonizat EN 13429:2000, Comisia a putut constata faptul că acest standard nu respectă în întregime cerințele esențiale din Directiva 94/62/CE, în conformitate cu punctul 2 din anexa II la directivă. În special, acest standard nu îndeplinește cerințele pentru un număr minim de treceri și rotații în condiții de folosire normal previzibile și nu definește o metodă de testare pentru verificarea numărului minim de treceri sau rotații. În consecință acest standard armonizat nu trebuie publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(11)

După consultarea Comitetului creat prin Directiva 98/34/CE și examinarea standardului armonizat EN 13430:2000, Comisia a putut constata faptul că acest standard nu respectă în întregime cerințele esențiale din Directiva 94/62/CE, așa cum se specifică în anexa II punctul 3a din directivă. În special, standardul nu îndeplinește cerințele esențiale care prevăd că pentru a fi considerate reciclabile, ambalajele trebuie să fie fabricate într-un mod care să permită reciclarea unui anumit procent din greutatea materialului folosit, în funcție de tipul materialului folosit pentru ambalare. Mai mult, standardul nu îndeplinește cerința obligatorie de apreciere obiectivă a utilizării substanțelor sau materialelor care pot crea probleme în recuperarea și sortarea înainte de reciclare, în însuși procesul de reciclare sau în produsele reciclate. În consecință acest standard armonizat nu trebuie publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(12)

După consultarea Comitetului creat prin Directiva 98/34/CE și examinarea standardului armonizat EN 13431:2000, Comisia a putut constata faptul că acest standard nu respectă în întregime cerințele esențiale din Directiva 94/62/CE, în conformitate cu punctul 3b din anexa II la directivă, pentru o valoare calorică inferioară minimă care să permită optimizarea recuperării energiei. Mai mult, standardul nu acoperă cerințele pentru o apreciere obiectivă a utilizării substanțelor sau materialelor care pot crea probleme în recuperare și sortare înainte de recuperarea energiei, sau în însuși procesul de recuperare a energiei. În consecință acest standard armonizat nu trebuie publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(13)

După consultarea Comitetului înființat prin Directiva 98/34/CE și examinarea standardului armonizat EN 13432:2000, Comisia nu a putut constata faptul că acest standard nu respectă în întregime cerințele esențiale din Directiva 94/62/CE, în conformitate cu punctele 3c și 3d din anexa II. Acest standard armonizat trebuie, în consecință, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(14)

Comisia apelează la CEN pentru a întreprinde o îmbunătățire a acestor standarde care, fie în parte, fie în întregime, nu respectă cerințele esențiale definite de directivă,

DECIDE:

Articolul 1

Referințele la standardul armonizat EN 13428:2000 sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene în forma dată în anexă, împreună cu următoarea avertizare:

„Utilizatorii standardului armonizat EN 13428:2000 vor lua notă de faptul că acest standard nu respectă cerințele esențiale din Directiva 94/62/CE, specificate în anexa II alineatul (1) liniuța a treia”.

Atunci când statele membre publică referințele standardelor naționale care transpun standardul armonizat EN 13428:2000, publicarea trebuie însoțită de o avertizare identică cu cea din primul alineat.

Articolul 2

Referințele la standardele armonizate EN 13429:2000, EN 13430:2000 și EN 13431:2000 nu sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 3

Referințele la standardul armonizat EN 13432:2000 sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene în forma prezentată în anexă.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 iunie 2001.

Pentru Comisie

Margot WALLSTRÖM

Membru al Comisiei


(1)  JO L 365, 31.12.1994, p. 10.

(2)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.


ANEXĂ

Publicarea referințelor standardelor armonizate ca urmare a Directivei 94/62/CE cu privire la ambalaje și deșeuri din ambalaje

ESB (1)

Referință

Denumirea standardului armonizat

Anul ratificării

CEN

EN 13428

Ambalaje — Cerințe specifice de fabricare și compoziție — Prevenire prin diminuarea surselor

2000

Notă: Utilizatorii standardului armonizat EN 13428:2000 trebuie să ia notă de faptul că acest standard nu respectă cerințele esențiale din Directiva 94/62/CE, așa cum sunt specificate la punctul (1) a treia liniuță din anexa II la directiva menționată.


ESB (1)

Referință

Denumirea standardului armonizat

Anul ratificării

CEN

EN 13432

Ambalaje — Cerințe pentru ambalaje recuperabile prin compostare și biodegradare — Schema testului și criteriile de evaluare pentru acceptarea finală a ambalajului

2000

Notă:

Orice informație referitoare la disponibilitatea acestor standarde poate fi obținută fie de la organismele europene de standardizare sau de la organismele naționale de standardizare, lista cărora este anexată la Directiva 98/34/CE, modificată de Directiva 98/48/CE.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile comunitare.

Comisia asigură actualizarea acestei liste.


(1)  

ESB (organismul european de standardizare):

— CEN:

Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles. Tel.: (32-2)5500811, fax: (32-2)5500819

— Cenelec:

Rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles. Tel.: (32-2)5196871, fax: (32-2)5196919

— ETSI:

F-06561 Valbonne Cedex. Tel.: (33-4)92944200, fax: (33-4)93654716


Top