EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2908

Regulamentul (CE) nr. 2908/2000 al Comisiei din 29 decembrie 2000 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animalăText cu relevanță pentru SEE.

JO L 336, 30.12.2000, p. 72–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrogare implicită prin 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2908/oj

03/Volumul 35

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

254


32000R2908


L 336/72

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2908/2000 AL COMISIEI

din 29 decembrie 2000

de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2535/2000 al Comisiei (2), în special articolele 6, 7 și 8,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, este necesar ca limitele maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar să fie stabilite progresiv pentru toate substanțele farmacologic active utilizate în Comunitate în medicamentele de uz veterinar care urmează să fie administrate animalelor de la care se obțin produse alimentare.

(2)

Limitele maxime de reziduuri nu pot fi stabilite decât după examinarea de către Comitetul pentru medicamentele de uz veterinar a tuturor informațiilor pertinente privind securitatea reziduurilor substanței în cauză pentru consumatorul de alimente de origine animală și impactul reziduurilor asupra prelucrării la scară industrială a produselor alimentare.

(3)

Este necesar ca, în momentul stabilirii limitelor maxime pentru reziduurile de medicamente de uz veterinar prezente în alimentele de origine animală, să se determine speciile de animale la care aceste reziduuri pot fi prezente, nivelurile autorizate pentru fiecare dintre tipurile de carne obținută de la animalul tratat (produse de analizat) și natura reziduului pertinent pentru controlul reziduurilor (tip de reziduu).

(4)

În conformitate cu legislația comunitară în materie, pentru controlul reziduurilor este necesar să fie stabilite limite maxime ale reziduurilor pentru produsele de analizat, și anume ficatul sau rinichii. Ficatul și rinichii sunt adesea extrași din carcasele care fac obiectul unor schimburi internaționale și din această cauză este important, de asemenea, să fie stabilite valori limită pentru țesuturile musculare sau adipoase.

(5)

De asemenea, în cazul medicamentelor de uz veterinar ce urmează a fi administrate păsărilor ouătoare, animalelor cu lapte sau albinelor, este necesar să fie stabilite valorile limită pentru ouă, lapte sau miere.

(6)

Este necesar ca flunixina, toltrazurilul, halofuginona și difloxacina să fie inserate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90.

(7)

Este necesar ca glicerofosfatul de calciu să fie inserat în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90.

(8)

Înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament este necesar să fie prevăzut un termen care să permită statelor membre să procedeze, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, la toate adaptările necesare în cazul autorizațiilor de introducere pe piață a medicamentelor de uz veterinar în cauză acordate în temeiul Directivei 81/851/CEE a Consiliului (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/37/CE a Comisiei (4).

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamentele de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică din a șaizecea zi de la data publicării.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 decembrie 2000.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

(2)  JO L 291, 18.11.2000, p. 9.

(3)  JO L 317, 6.11.1981, p. 1.

(4)  JO L 139, 10.6.2000, p. 25.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se modifică după cum urmează:

1.   Medicamente antiinfecțioase

1.2.   Antibiotice

1.2.3.   Chinolone

Substanță (substanțe) farmacologic activă (active)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

„Difloxacină

Difloxacină

Bovine

400 μg/kg

Mușchi

A nu se administra animalelor de la care se obține lapte pentru consumul uman”

100 μg/kg

Grăsime

1 400 μg/kg

Ficat

800 μg/kg

Rinichi

Porcine

400 μg/kg

Mușchi

100 μg/kg

Piele și grăsime

800 μg/kg

Ficat

800 μg/kg

Rinichi

2.   Agenți antiparazitari

2.4.   Medicamente cu acțiune asupra protozoarelor

2.4.1.   Derivați ai triazinei

Substanță (substanțe) farmacologic activă (active)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

„Toltrazuril

Toltrazuril sulfonă

Porcine

100 μg/kg

Mușchi

 

150 μg/kg

Piele și grăsime

 

500 μg/kg

Ficat

 

250 μg/kg

Rinichi”

 

2.4.2.   Derivați ai quinazolonului

Substanță (substanțe) farmacologic activă (active)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

„Halofuginon

Halofuginon

Bovine

10 μg/kg

Mușchi

A nu se administra animalelor de la care se obține lapte pentru consumul uman”

25 μg/kg

Grăsime

30 μg/kg

Ficat

30 μg/kg

Rinichi

4.   Antiinflamatorii

4.1.   Antiinflamatorii nesteroidiene

4.1.2.   Derivați ai fenamaților

Substanță(e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

„Flunixină

Flunixină

Ecvidee

10 μg/kg

Mușchi

 

20 μg/kg

Grăsime

 

100 μg/kg

Ficat

 

200 μg/kg

Rinichi”

 

Anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se modifică după cum urmează:

1.   Compuși chimici anorganici

Substanță(e) farmacologic activă(e)

Specii de animale

Alte dispoziții

„Glicerofosfat de calciu

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare”

 


Top