Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1534

Regulamentul (CE) nr. 1534/2000 al Comisiei din 13 iulie 2000 de stabilire a zonelor de producție sensibile și/sau a grupelor de soiuri de calitate superioară, scutite de aplicarea programului de răscumpărare a cotelor pentru tutun brut

OJ L 175, 14.7.2000, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1534/oj

03/Volumul 34

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

33


32000R1534


L 175/78

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1534/2000 AL COMISIEI

din 13 iulie 2000

de stabilire a zonelor de producție sensibile și/sau a grupelor de soiuri de calitate superioară, scutite de aplicarea programului de răscumpărare a cotelor pentru tutun brut

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieței în sectorul tutunului brut (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1336/2000 (2), în special articolul 14a,

întrucât:

(1)

Conform articolului 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2848/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului privind sistemul de prime, cotele de producție și ajutorul specific acordat grupurilor de producători în sectorul tutunului brut (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1249/2000 (4), Comisia trebuie să stabilească, pe baza propunerilor statelor membre, care zone de producție sensibile și/sau grupe de soiuri de calitate superioară, până la cel mult 25 % din pragul de garanție al fiecărui stat membru, sunt exceptate de la aplicarea programului de răscumpărare a cotelor.

(2)

La cererea anumitor state membre, ar trebui precizate grupele de soiuri de calitate superioară în cauză.

(3)

Articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2848/98 stipulează că statul membru trebuie să-și facă publică intenția de a vinde de la 1 septembrie, astfel încât alți producători să poată cumpăra cota înainte ca ea să fie efectiv răscumpărată. De aceea, prezentul regulament trebuie să se aplice de la 31 august 2000.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a tutunului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile grupelor de soiuri de calitate superioară scutite de răscumpărarea cotelor pentru recolta din 2000 sunt următoarele:

 

în Portugalia:

Grupa I

1 321 tone;

Grupa II

291 tone.

 

în Franța:

Grupa I

1 438 tone;

Grupa II

2 237,219 tone;

Grupa III

1 302,793 tone.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 31 august 2000.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2000.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 215, 30.7.1992, p. 70.

(2)  JO L 154, 27.6.2000, p. 2.

(3)  JO L 358, 31.12.1998, p. 17.

(4)  JO L 142, 16.6.2000, p. 3.


Top