EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0528

Decizia Comisiei din 14 iulie 1999 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile produselor pescărești și de acvacultură originare din Yemen [notificată cu numărul C(1999) 2060] (Text cu relevanță pentru SEE)

JO L 203, 3.8.1999, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogat prin 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/528/oj

03/Volumul 29

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

89


31999D0528


L 203/68

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 14 iulie 1999

de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile produselor pescărești și de acvacultură originare din Yemen

[notificată cu numărul C(1999) 2060]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(1999/528/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/493/CEE a Consiliului din 22 iulie 1991 de stabilire a condițiilor de sănătate pentru producția și introducerea pe piață a produselor pescărești (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/79/CE a Consiliului (2), în special articolul 11,

(1)

întrucât o echipă de experți ai Comisiei a efectuat o inspecție în Yemen pentru a verifica condițiile în care produsele pescărești sunt produse, stocate și expediate în Comunitate;

(2)

întrucât dispozițiile legislației din Yemen privind inspecțiile și controalele sanitar-veterinare ale produselor pescărești pot fi considerate echivalente celor prevăzute de Directiva 91/493/CEE;

(3)

întrucât în Yemen Departamentul Tehnic de Control al Calității (TDQC) din cadrul Ministerului Bogățiilor Piscicole este capabil să verifice eficient aplicarea legislației în vigoare;

(4)

întrucât procedura de obținere a certificatului de sănătate prevăzut la articolul 11 alineatul (4) litera (a) din Directiva 91/493/CEE trebuie să acopere și definirea unui model de certificat, cerințele minime privind limba (limbile) în care trebuie redactat și funcția persoanei împuternicite să îl semneze;

(5)

întrucât, în temeiul articolului 11 alineatul (4) litera (b) din Directiva 91/493/CEE, pe ambalajele produselor pescărești ar trebui să fie aplicată o ștampilă cu numele țării terțe și numărul aprobării/înregistrării unității, navei fabrică, depozitului frigorific sau navei frigorifice de origine;

(6)

întrucât, în temeiul articolului 11 alineatul (4) litera (c) din Directiva 91/493/CEE, ar trebui să fie întocmită o listă a unităților, navelor fabrică sau depozitelor frigorifice aprobate/înregistrate; întrucât trebuie să fie întocmită o listă a navelor frigorifice înregistrate în sensul Directivei 92/48/CEE (3); întrucât aceste liste trebuie să fie întocmite pe baza unei comunicări emise Comisiei de către TDQC; întrucât, în consecință, TDQC trebuie să asigure conformitatea cu dispozițiile prevăzute în acest scop la articolul 11 alineatul (4) din Directiva 91/493/CEE;

(7)

întrucât TDQC a dat asigurări oficiale privind respectarea normelor stabilite la capitolul V din anexa la Directiva 91/493/CEE și privind îndeplinirea unor cerințe echivalente cu cele stabilite de directiva menționată anterior pentru aprobarea sau înregistrarea unităților, navelor fabrică, depozitelor frigorifice și a navelor frigorifice de origine;

(8)

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie corespund avizului Comitetului veterinar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Departamentul Tehnic de Control al Calității (TDQC) din cadrul Ministerului Bogățiilor Piscicole este autoritatea competentă în Yemen pentru verificarea și certificarea respectării de către produsele pescărești și de acvacultură a cerințelor Directivei 91/493/CEE.

Articolul 2

Produsele pescărești și de acvacultură originare din Yemen trebuie să îndeplinească următoarele condiții.

1.

fiecare lot trebuie însoțit de un certificat de sănătate original numerotat, completat corect, semnat, datat și conținând o singură foaie în conformitate cu modelul din anexa A la prezenta decizie;

2.

produsele trebuie să provină din unități, nave fabrică, depozite frigorifice aprobate sau nave frigorifice înregistrate prevăzute de anexa B la prezenta decizie;

3.

cu excepția produselor pescărești în vrac congelate și destinate fabricării produselor alimentare conservate, toate ambalajele trebuie să aibă marcat cu litere neradiabile cuvântul „Yemen” și numărul aprobării/înregistrării unității, navei fabrică, depozitului frigorific sau navei frigorifice de origine.

Articolul 3

(1)   Certificatele prevăzute la articolul 2 alineatul (1) trebuie redactate cel puțin într-o limbă oficială a statului membru în care sunt efectuate controalele.

(2)   Certificatele trebuie să conțină numele, funcția și semnătura reprezentantului TDQC și ștampila oficială a acestuia într-o culoare diferită de cea a celorlalte mențiuni.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 iulie 1999.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 15.

(2)  JO L 24, 30.1.1998, p. 31.

(3)  JO L 187, 7.7.1992, p. 41.


ANEXA A

Image

Image


ANEXA B

I –   LISTA UNITĂȚILOR APROBATE

Număr

Nume

Adresă

01-A

Coastal Fishing Corporation

Almahra

02

Public Corporation for Services and Fish Marketing

Aden

03

Burum Fishing and Marketing Co.

Alsheher

04

Sheher Fisheries Co.

Alsheher

05

Mussallam Trading Est.

Hodeida

07

Qataria Fish Processing Co. Ltd

Hodeida

09

Trust Company (Abubakar Hassan Est)

Alsheher


II –   LISTA NAVELOR FRIGORIFICE ÎNREGISTRATE

Număr

Nume

Port

08-A

Yathrib (Fisheries Investment Co. Ltd)

Almahra


Top