EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2635

Regulamentul (CE) nr. 2635/97 al Consiliului din 18 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2847/93 de instituire a unui regim de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului

JO L 356, 31.12.1997, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2635/oj

31997R2635Official Journal L 356 , 31/12/1997 P. 0014 - 0015
Ediţie specială în limba cehă Chapter 04 Volume 03 P. 193 - 194
Ediţie specială în limba estonă Chapter 04 Volume 03 P. 193 - 194
Ediţie specială în limba maghiară Chapter 04 Volume 03 P. 193 - 194
Ediţie specială în limba lituaniană Chapter 04 Volume 03 P. 193 - 194
Ediţie specială în limba letonă Chapter 04 Volume 03 P. 193 - 194
Ediţie specială în limba malteză Chapter 04 Volume 03 P. 193 - 194
Ediţie specială în limba polonă Chapter 04 Volume 03 P. 193 - 194
Ediţie specială în limba slovacă Chapter 04 Volume 03 P. 193 - 194
Ediţie specială în limba slovenă Chapter 04 Volume 03 P. 193 - 194


19971218

Regulamentul (CE) nr. 2635/97 al Consiliului

din 18 decembrie 1997

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2847/93 de instituire a unui regim de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei [1],

având în vedere avizul Parlamentului European [2],

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social [3],

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului [4] introduce o serie de măsuri pentru monitorizarea activităților de pescuit, inclusiv a efortului de pescuit;

întrucât Regulamentul (CE) nr. 779/97 al Consiliului din 24 aprilie 1997 de introducere a unui regim pentru gestionarea efortului de pescuit în Marea Baltică [5] prevede o monitorizare a posteriori de către statele membre a efortului de pescuit al vaselor comunitare în Marea Baltică;

întrucât, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 779/97, trebuie asigurată conformitatea cu regimul de gestionare a efortului de pescuit în Marea Baltică, în special prin aplicarea titlului IIa din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 cu privire la înregistrarea datelor privind efortul de pescuit în jurnalul de bord, procedurile de transmitere a listelor nominative ale navelor către Comisie, colectarea datelor privind efortul de pescuit de către statele membre și transmiterea datelor cumulate către Comisie;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 se modifică după cum urmează:

1. După alineatul (1) din articolul 19a, se inserează următorul alineat:

"(1a) Articolele 19e, 19f, 19g, 19h și 19i se aplică navelor comunitare autorizate de statele membre, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 779/97 al Consiliului din 24 aprilie 1997 de introducere a unui regim de gestionare a efortului de pescuit în Marea Baltică [******], să desfășoare activități de pescuit în zonele de pescuit enumerate în anexa la acest regulament.

2. Ultima teză din articolul 19a alineatul (2) se înlocuiește cu:

"Navele care depășesc lungimea relevantă care nu sunt autorizate de către statele membre în conformitate cu articolul 2, articolul 3 alineatul (5) și articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 685/95 sau articolul 2 din Regulamentul nr. 779/97 nu desfășoară activități de pescuit în zonele prevăzute la alineatele (1) și (1a)."

3. La articolul 19f alineatul (1) se adaugă următorul text:

"și articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 779/97".

4. La articolul 19i, după prima liniuță se inserează următoarea liniuță:

- "— în trimestrul anterior, pentru fiecare zonă de pescuit prevăzută la articolul 19a alineatul (1a), pentru speciile demersale, pentru somon, păstrăv de mare și pești de apă dulce, înainte de sfârșitul primei luni a fiecărui semestru calendaristic, precum și înainte de 15 februarie din fiecare an calendaristic, efortul de pescuit depus lunar pe parcursul anului precedent".

5. La articolul 19i prima liniuță, după cuvintele "articolul 19a" se inserează următoarea trimitere la "alineatul (1)".

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 iulie 1998.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 1997.

Pentru Consiliu

Președintele

F. Boden

[1] JO C 267, 3.9.1997, p. 62.

[2] Aviz adoptat la 16 decembrie 1997 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

[3] JO C 355, 21.11.1997.

[4] JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2205/97 (JO L 304, 7.11.1997, p. 1).

[5] JO L 113, 30.4.1997, p. 1.

[******] JO L 113, 30.4.1997, p. 1."

--------------------------------------------------

Top