EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3329

Regulamentul (CE) nr. 3329/93 al Consiliului din 29 noiembrie 1993 privind încheierea unui acord în domeniul pescuitului între Comunitatea Economică Europeană și guvernul Comunității Dominica

JO L 299, 4.12.1993, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3329/oj

Related international agreement

04/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

125


31993R3329


L 299/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 3329/93 AL CONSILIULUI

din 29 noiembrie 1993

privind încheierea unui acord în domeniul pescuitului între Comunitatea Economică Europeană și guvernul Comunității Dominica

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât Comunitatea și Dominica au negociat și parafat un acord în domeniul pescuitului care garantează, pe bază de reciprocitate, posibilități de pescuit pentru pescarii comunitari în apele în care Comunitatea Dominica își exercită suveranitatea și jurisdicția, precum și pentru pescarii din Dominica în zona de pescuit comunitară în largul coastei departamentelor franceze Guadelupa și Martinica;

întrucât este în interesul Comunității să aprobe acest acord,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Acordul în domeniul pescuitului între Comunitatea Economică Europeană și guvernul Comunitatea Dominica este aprobat în numele Comunității.

Textul acordului se anexează la prezentul regulament.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să procedeze la notificarea prevăzută la articolul 14 din acord și să desemneze persoana împuternicită să semneze acordul prin care Comunitatea își asumă obligații.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 1993.

Pentru Consiliu

Președintele

G. COËME


(1)  Aviz adoptat la 17 noiembrie 1993 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


Top