Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

Regulamentul (CEE) nr. 1536/92 al Consiliului din 9 iunie 1992 privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de ton și de pălămidă

OJ L 163, 17.6.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 68 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

04/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

68


31992R1536


L 163/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1536/92 AL CONSILIULUI

din 9 iunie 1992

privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de ton și de pălămidă

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3687/91 al Consiliului din 28 noiembrie 1991, privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești (1) și în special articolul 2, alineatul (3) al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 3687/91 prevede posibilitatea de fixare a unor norme comune de comercializare pentru produsele de pescuit comercializate în cadrul Comunității, în special în scopul de a elimina de pe piață produsele cu o calitate comercială nesatisfăcătoare și de a facilita relațiile comerciale pe baza unei concurențe loiale;

întrucât fixarea unor astfel de norme pentru conservele de ton și de pălămidă este susceptibilă să amelioreze rentabilitatea producției de ton a Comunității, ca și pe aceea a piețelor sale de desfacere, și să faciliteze desfacerea produselor;

întrucât, mai ales în vederea asigurării unei bune transparențe a pieței, este necesar să se specifice că produsele respective trebuie să fie pregătite exclusiv din specii bine definite și trebuie să conțină o cantitate minimă de pește;

întrucât obiectul prezentului regulament este de a defini o denumire comercială a produselor respective; întrucât aceasta nu aduce nici o atingere clasamentului și tratamentului tarifar în cazul importării acestor produse în Comunitate, în special în ceea ce privește acordarea regimurilor preferențiale;

întrucât pentru a garanta o clarificare a denumirii de vânzare a produselor respective, trebuie definite formele de prezentare sub care ele sunt comercializate și trebuie precizat mediul de conservare; întrucât aceste elemente nu pot fi totuși de natură a exclude eventualele produse noi care ar putea apare pe piață;

întrucât Directiva 79/112/CEE a Consiliului, din 18 decembrie 1978, privind armonizarea normelor statelor membre cu privire la etichetarea, prezentarea și publicitatea pentru produsele alimentare în vederea vânzării lor către consumatorul final (2) și Directiva 76/211/CEE a Consiliului, din 20 ianuarie 1976, privind armonizarea legilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcție de masă sau volum, a anumitor produse preambalate (3) definesc indicațiile necesare pentru o informare și o protecție corectă a consumatorului privind conținutul recipientelor; întrucât, în ceea ce privește conservele de ton și de pălămidă, trebuie, în plus, să se determine denumirea de vânzare a produselor în funcție de prezentarea lor comercială sau de preparatul culinar propus și, dacă este cazul, de mediul de conservare utilizat; întrucât este necesar să se prevadă că etichetarea produselor respective trebuie să indice în mod obligatoriu cantitatea de pește conținută în cutie; întrucât trebuie precizat ce se înțelege prin denumirea de vânzare „în suc propriu”;

întrucât Directiva 91/493/CEE a Consiliului din 22 iulie 1991, privind condițiile sanitare pentru producția și comercializarea produselor pescărești (4) are ca scop armonizarea reglementărilor sanitare care trebuie respectate la comercializarea produselor pescărești pe piața comunitară, ca și garantarea protecției sănătății publice; întrucât dispozițiile prezentei norme comerciale sunt aplicabile fără a aduce atingere normelor sanitare în vigoare;

întrucât este indicat să se încredințeze Comisiei adoptarea, dacă este necesar, a măsurilor tehnice de aplicare, cu respectarea obligațiilor internaționale ale Comunității,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament definește normele cărora li se supune comercializarea conservelor de ton și de pălămidă în cadrul Comunității.

Articolul 2

(1)   Denumirea de vânzare a conservelor de ton sau pălămidă, așa cum este ea stabilită în articolul 5, este rezervată produselor care corespund următoarelor condiții:

(1)

în ceea ce privește conservele de ton:

să se încadreze în codurile NC 1604 14 10 și ex 1604 20 70;

să fie pregătite exclusiv din una dintre speciile definite la punctul 1 al anexei prezentului regulament;

(2)

în ceea ce privește conservele de pălămidă:

să se încadreze în codurile NC 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex 1604 20 70, ex 1604 19 99 și ex 1604 20 90;

să fie pregătite exclusiv din una dintre speciile definite la pct. II al anexei prezentului regulament.

(2)   Amestecarea diferitelor specii de pește în același recipient nu este autorizată.

Cu toate acestea, preparatele culinare pe bază de carne de ton sau de pălămidă care implică dispariția structurii musculare a acestora, pot conține carnea altor pești care au fost supuși aceluiași tratament, cu condiția ca partea de ton sau de pălămidă, sau amestecul acestora, să fie cel puțin egală cu 25 % din greutatea netă.

Articolul 3

(1)   Atunci când mențiunile referitoare la prezentarea comercială a produsului, vizate mai jos, sunt indicate în denumirea de vânzare stabilită la articolul 5, acestea trebuie să corespundă următoarelor definiții:

(i)

întreg: masa musculară este tranșată transversal și se prezintă sub forma unei tranșe întregi, formate dintr-o singură bucată sau reconstituite prin asamblare compactă a uneia sau mai multor porțiuni de carne;

Prezența firimiturilor este tolerată până la 18 % din greutatea cantității de pește.

Cu toate acestea, atunci când masa musculară este pusă crudă în cutie, prezența firimiturilor este interzisă; dacă este necesar, pot fi adăugate totuși fragmente de carne, pentru a completa umplerea recipientului;

(ii)

bucăți: fragmente de carne a căror structură musculară inițială este conservată și a căror dimensiune în sensul celei mai mici direcții nu trebuie să fie mai mică de 1,2 centimetri.

Prezența firimiturilor este tolerată până la 30 % din greutatea cantității de pește.

(iii)

fileuri:

(a)

fâșii musculare longitudinale prelevate din masa musculară paralel cu coloana vertebrală;

(b)

fâșii musculare provenind din peretele abdominal; în acest caz fileurile pot fi denumite și „fileuri abdominale”;

(iv)

firimituri: fragmente de carne a căror structură musculară inițială este conservată și ale căror dimensiuni sunt eterogene;

(v)

sfărâmături: particule de carne de dimensiuni uniforme, care nu constituie o pastă.

(2)   Se admite orice altă formă de prezentare decât cele prevăzute la alineatul (1) sau orice pregătire culinară, cu condiția ca aceasta să fie identificată cu claritate în denumirea de vânzare.

Articolul 4

În cazul în care mediul de conservare utilizat face parte integrantă din denumirea de vânzare, trebuie respectate condițiile enumerate mai jos:

indicația „în ulei de măsline” este rezervată produselor care utilizează doar uleiul de măsline, excluzând orice amestec cu uleiuri de altă natură;

indicația „în suc propriu” este rezervată produselor care utilizează zeama naturală (lichidul pe care îl secretă peștele când este gătit) sau o soluție salină sau apă, cu adaos eventual de verdețuri, condimente sau arome naturale, așa cum au fost ele definite prin Directiva 88/388/CEE (5);

indicația „în ulei vegetal” este rezervată produselor care utilizează uleiuri vegetale rafinate, singure, sau în amestec;

indicația privind mediul de conservare utilizat trebuie să fie menționată de o manieră clară și explicită, conform denumirii comerciale uzuale.

Articolul 5

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute prin Directivele 79/112/CEE și 76/211/CEE, denumirea de vânzare care figurează pe preambalajele conservelor de ton și de pălămidă trebuie să indice:

(a)

pentru prezentările vizate la articolul 3 alineatul (1):

tipul de pește utilizat (ton sau pălămidă);

prezentarea sub care este comercializat peștele, pe baza indicației respective vizate în articolul 3; această precizare este însă facultativă în cazul prezentării avute în vedere la articolul 3, alineatul (1), punctul (i);

precizarea compoziției mediului de conservare utilizat cu respectarea condițiilor vizate la articolul 4;

(b)

pentru prezentările vizate la articolul 3, alineatul (2):

tipul de pește utilizat (ton sau pălămidă);

specificitatea preparatului culinar.

(2)   Denumirea de vânzare a conservelor de ton sau de pălămidă, așa cum sunt definite la articolul 2, alineatul (1), punctele 1 și 2, respectiv, nu poate în nici un caz să comporte asocierea cuvintelor ton și pălămidă.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 2 și alineatului (2) al prezentului articol, în cazul unei utilizări comerciale precizate, tipul de pește utilizat (ton sau pălămidă), ca și specia respectivă pot, în denumirea de vânzare, să fie desemnate prin numele consacrat de uzanțele din statul membru în care se efectuează comercializarea produselor.

(4)   Denumirea de vânzare „în suc propriu” nu poate fi utilizată decât pentru conservele comercializate sub forma prezentărilor vizate la articolul 3 alineatul (1) punctele (i) – (iii) și cu un mediu de conservare de tipul celui desemnat la articolul 4 liniuța a doua.

Articolul 6

Fără a aduce atingere dispozițiilor comunitare vizate la articolele 7 și 8 din Directiva 79/112/CEE, raportul dintre greutatea de pește conținută în recipient după sterilizare și greutatea netă, exprimate în grame, trebuie să fie cel puțin egal cu următoarele valori:

(a)

pentru prezentările vizate la articolul 3 alineatul (1):

70 % pentru sosul vizat la articolul 4, liniuța a doua;

65 % pentru celelalte medii de conservare;

(b)

25 % pentru prezentările sau preparatele culinare vizate la articolul 3;

Articolul 7

Normele fixate de prezentul regulament sunt aplicabile fără a aduce atingere normelor fixate prin Directiva 91/493/CEE.

Articolul 8

Comisia hotărăște, în funcție de necesități și conform procedurii prevăzute la articolul 36 al Regulamentului (CEE) nr. 3687/91, măsurile necesare pentru aplicarea prezentului regulament.

Articolul 9

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene

Se aplică de la 1 ianuarie 1993.

(2)   Produsele care sunt în stoc și care au fost etichetate înainte de 1 ianuarie 1993 pot fi comercializate până la data de durabilitate minimă indicată pe ambalaj.

(3)   Prin derogare de la articolul 5, alineatul (2), conservele de ton sau pălămidă care comportă asocierea cuvintelor ton și pălămidă în denumirea de vânzare pot fi comercializate pe durata unei perioade de trei ani de la data de intrare în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 9 iunie 1992.

Pentru Consiliu

Președintele

Eduardo de AZEVEDO SOARES


(1)  JO L 354, 23.12.1991, p. 1.

(2)  JO L 33, 8. 2.1979, p. 1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/72/CEE a Comisiei (JO L 42, 16.2.1991, p. 27).

(3)  JO L 46, 21.2.1976, p. 1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 78/891/CEE (JO L 311, 4.11.1978, p. 21).

(4)  JO L 268, 24.9.1991, p. 15.

(5)  JO L 184, 22.6.1988, p. 61.


ANEXA

SPECII VIZATE LA ARTICOLUL 2

I.   TON

1.

Specii de genul Thunnus

(a)

Ton alb (Thunnus alalunga)

(b)

Ton Albacora [Thunnus (neothunnus) albacares]

(c)

Ton roșu (Thunnus thynnus)

(d)

Ton obez [Thunnus (parathunnus) obesus]

(e)

Alte specii din genul Thunnus

2.

Ton dungat

[Euthynnus (katsuwonus) pelamis]

II.   PĂLĂMIDĂ

1.

Specii de genul Sarda

(a)

Pălămida cu spate dungat (Sarda sarda)

(b)

Pălămida din Pacificul oriental (Sarda chiliensis)

(c)

Pălămida din Oceanul Indian (Sarda orientalis)

(d)

Alte specii din genul Sarda

2.

Specii din genul Euthynnus , cu excepția speciei Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

(a)

Tonina comună (Euthynnus alleteratus)

(b)

Tonina orientală (Euthynnus affinis)

(c)

Thonina neagră (Euthynnus lineatus)

(d)

Alte specii din genul Euthynnus

3.

Specii din genul Auxis

(a)

Melva (Auxis thazard)

(b)

Auxis Rochei.


Top