Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2155

Regulamentul (CEE) nr. 2155/91 al Consiliului din 20 iunie 1991 de stabilire a dispozițiilor speciale privind aplicarea articolelor 37, 39 și 40 din acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind asigurarea directă alta decât asigurarea de viață

OJ L 205, 27.7.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 86 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 86 - 86
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 258 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 258 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 65 - 65

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2155/oj

06/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

258


31991R2155


L 205/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2155/91 AL CONSILIULUI

din 20 iunie 1991

de stabilire a dispozițiilor speciale privind aplicarea articolelor 37, 39 și 40 din acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind asigurarea directă alta decât asigurarea de viață

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 57 alineatul 2, ultima teză și articolul 235,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât un acord între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind asigurarea directă alta decât asigurarea de viață a fost semnat la Luxemburg pe 10 octombrie 1989;

întrucât acest acord instituie un comitet mixt însărcinat cu asigurarea gestiunii și bunei execuții a acordului și cu luarea de decizii în cazurile prevăzute în acesta; întrucât trebuie, pe de o parte, să fie desemnați reprezentanții Comunității în comitetul mixt și, pe de altă parte, să fie stabilite dispozițiile speciale pentru adoptarea unei poziții a Comunității în comitetul mixt,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul comitetului mixt prevăzut la articolul 37 din acord, Comunitatea este reprezentată de Comisie, sprijinită de reprezentanții statelor membre.

Articolul 2

Poziția Comunității în cadrul comitetului mixt se stabilește de Consiliu cu majoritate calificată la propunerea Comisiei.

Pentru adoptarea deciziilor comitetului mixt în temeiul articolelor 37, 39 și 40 din acord, Comisia supune propunerile Consiliului, care decide cu majoritate calificată.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și este direct aplicabil în fiecare stat membru.

Adoptat la Luxemburg, 20 iunie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

R. GOEBBELS


(1)  JO C 53, 5.3.1990, p. 46.

(2)  JO C 72, 18.3.1991, p. 175 și Decizia din 12 iunie 1991 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 56, 7.3.1990, p. 27.


Top