Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0680

Directiva Consiliului din 21 decembrie 1989 de modificare a Directivei 77/536/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roți

OJ L 398, 30.12.1989, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 124 - 124
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 124 - 124
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 209 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 209 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/680/oj

13/Volumul 09

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

209


31989L0680


L 398/26

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 21 decembrie 1989

de modificare a Directivei 77/536/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roți

(89/680/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât este necesară adoptarea măsurilor destinate să instituie progresiv piața internă pe o perioadă care se încheie la 31 decembrie 1992; întrucât piața internă este constituită dintr-un spațiu fără frontiere interne în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor;

întrucât articolul 9 din Directiva 77/536/CEE (4), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 87/354/CEE (5), limitează domeniul de aplicare al respectivei directive la tractoarele agricole sau forestiere pe roți, cu o masă cuprinsă între 1,5 și 4,5 tone; întrucât o creștere de 1,5 tone a masei maxime astfel cum este stabilită în prezent nu ar determina nici un inconvenient major din punctul de vedere al siguranței circulației rutiere și al siguranței muncii pe câmp;

întrucât dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor cu o masă cuprinsă între 4,5 și 6 tone pot fi tratate în același mod ca și cele ale tractoarelor cu o masă cuprinsă între 1,5 și 4,5 tone și, prin urmare, pot beneficia de aceleași norme,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La articolul 9 a patra liniuță primul rând din Directiva 77/536/CEE, formularea „masă cuprinsă între 1,5 și 4,5 tone” se înlocuiește cu „masă cuprinsă între 1,5 și 6 tone”.

Articolul 2

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de 12 luni de la 3 ianuarie 1990. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 1989.

Pentru Consiliu

Președintele

E. CRESSON


(1)  JO C 324, 17.12.1988, p. 14.

(2)  JO C 120, 16.5.1989, p. 17 și

JO C 256, 9.10.1989, p. 75.

(3)  JO C 102, 24.4.1989, p. 8.

(4)  JO L 220, 29.8.1977, p. 1.

(5)  JO L 192, 11.7.1987, p. 43.


Top