EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0502

Decizia Comisiei din 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor de înregistrare în registrele genealogice ale reproducătorilor porcini de rasă pură

OJ L 247, 23.8.1989, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 94 - 95
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 94 - 95
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 132 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 132 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 11 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogat prin 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/502/oj

03/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

132


31989D0502


L 247/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 18 iulie 1989

privind stabilirea criteriilor de înregistrare în registrele genealogice ale reproducătorilor porcini de rasă pură

(89/502/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 88/661/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1988 privind normele zootehnice care se aplică animalelor de reproducție din specia porcină (1), în special articolul 6 alineatul (1) liniuța a treia,

întrucât în toate statele membre registrele sunt ținute sau create de asociațiile de crescători, de organizațiile pentru creșterea animalelor sau de servicii oficiale;

întrucât este de aceea necesar să se stabilească criteriile de înscriere în registrele genealogice a reproducătorilor porcini de rasă pură;

întrucât înainte de înscrierea în registrele genealogice trebuie îndeplinite anumite condiții precise de filiație și identificare;

întrucât registrele genealogice trebuie divizate pe mai multe secțiuni pentru a nu se exclude anumite tipuri de animale;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul comitetului zootehnic permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru a fi înscris în secțiunea principală a registrului genealogic al rasei din care face parte, un reproducător porcin de rasă pură trebuie:

să provină din părinți și bunici care să fie ei înșiși înscriși într-un registru genealogic al aceleiași rase;

să fie identificați după naștere conform regulilor stabilite în registrul respectiv;

să aibă o filiație determinată conform regulilor registrului menționat anterior.

Articolul 2

Secțiunea principală a registrului genealogic poate fi divizată în mai multe secțiuni, în funcție de caracteristicile animalelor. Numai porcinele de rasă pură care se conformează criteriilor menționate la articolul 1 pot fi înscrise într-una dintre aceste secțiuni.

Articolul 3

(1)   Asociațiile de crescători sau organizațiile de creștere a animalelor care țin registre genealogice pot hotărî ca o femelă care nu îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 1 să fie înscrisă într-o altă secțiune anexă a registrului. Respectiva femelă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

să fie identificată conform regulilor prevăzute în registrul genealogic;

să fie considerată corespunzătoare standardelor rasei;

să prezinte caracteristicile minime prevăzute de regulile registrului genealogic.

(2)   Cerințele menționate la a doua și a treia liniuță din alineatul (1) pot fi diferențiate pentru situația în care femela respectivă face parte din rasa respectivă, deși nu are o origine cunoscută, și, respectiv, pentru situația în care ea provine dintr-un program de încrucișare aprobat de asociația de crescători sau de organizația pentru creșterea animalelor care efectuează înregistrări în registrul genealogic.

Articolul 4

Femela ale cărei mamă și bunică pe linie maternă sunt înscrise în secțiunea anexă a registrului, menționată la articolul 3 alineatul (1), și al cărei tată și ai cărei doi bunici sunt înscriși în secțiunea principală a registrului, conform criteriilor enunțate la articolul 1, este considerată femelă de rasă pură și este înscrisă în secțiunea principală a registrului conform dispozițiilor articolul 1.

Articolul 5

Dacă există mai multe secțiuni ale registrului, o porcină de rasă pură provenind dintr-un alt stat membru și prezentând caracteristici specifice care o diferențiază de populația de aceeași rasă din statul membru de destinație trebuie înregistrată în acea secțiune a registrului la care sunt prevăzute caracteristicile pe care le prezintă.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 iulie 1989.

Pentru Comisie

Ray MAC SHARRY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 382, 31.12.1988, p. 36.


Top