Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0382

Decizia Consiliului din 19 iunie 1989 de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene

OJ L 181, 28.6.1989, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 21 - 22
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 21 - 22
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 171 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 171 - 171

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009; abrogat prin 32009R0223

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/382/oj

13/Volumul 09

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

171


31989D0382


L 181/47

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 iunie 1989

de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene

(89/382/CEE, Euratom)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere proiectul de decizie prezentat de Comisie,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât Rezoluția Consiliului din 19 iunie 1989 privind punerea în aplicare a unui plan de acțiuni prioritare în domeniul informațiilor statistice, și anume Programul statistic al Comunităților Europene (1989-1992) (2) a evidențiat necesitatea unui program statistic cuprinzător și coerent, destinat sprijinirii obiectivelor Comunităților Europene;

întrucât punerea în aplicare a Programului statistic necesită luarea unor decizii care să răspundă nevoilor Comunității, precum și stabilirea unor priorități și introducerea de proceduri vizând consolidarea colaborării strânse dintre statele membre și Comisie;

întrucât, pentru a putea stabili o astfel de cooperare, trebuie să se constituie un comitet, având răspunderea de a sprijini Comisia în punerea în aplicare a programelor statistice ale Comunităților Europene;

întrucât este de dorit ca o astfel de cooperare să abordeze toate domeniile reglementate de programele statistice ale Comunităților Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se constituie un Comitet pentru programul statistic, denumit în continuare „Comitetul”, alcătuit din reprezentanții institutelor de statistică ale statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei (Directorul general al Oficiului de Statistică al Comunităților Europene).

Articolul 2

Comitetul sprijină Comisia în coordonarea generală a programelor statistice multianuale în scopul asigurării că acțiunile ce urmează a fi întreprinse corespund hotărârilor luate cu privire la programele statistice naționale.

Articolul 3

Comisia consultă Comitetul în ceea ce privește:

(a)

măsurile pe care intenționează să le ia în scopul îndeplinirii obiectivelor menționate de programele statistice multianuale, precum și mijloacele și calendarele de realizare a acestora;

(b)

evoluțiile programelor statistice multianuale;

(c)

orice alte probleme, în special cele legate de metodologie, care apar ca urmare a creării sau aplicării programelor statistice, pe care le ridică președintele, fie din proprie inițiativă, fie la cererea unui stat membru.

Articolul 4

Comitetul exercită, printre altele, funcțiile care îi sunt atribuite prin dispozițiile adoptate de Consiliu în domeniul statisticii, potrivit procedurilor stabilite prin aceste dispoziții, în conformitate cu Decizia 87/373/CEE (3).

Articolul 5

Comitetul pregătește un raport anual, cuprinzând bilanțul activităților statistice supuse examinării sale. Comisia înaintează raportul Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 6

Comitetul adoptă propriul regulament de funcționare.

Adoptată la Luxemburg, 19 iunie 1989.

Pentru Consiliu

Președintele

C. SOLCHAGA CATALAN


(1)  JO C 158, 26.6.1989.

(2)  JO C 161, 28.6.1989, p. 1.

(3)  JO L 197, 18.7.1987, p. 33.


Top