EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0311

Regulamentul (CEE) nr. 311/76 al Consiliului din 9 februarie 1976 privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini

OJ L 39, 14.2.1976, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 67 - 67
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2007; abrogat prin 32007R0862

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/311/oj

05/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

162


31976R0311


L 039/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 311/76 AL CONSILIULUI

din 9 februarie 1976

privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 213 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

întrucât sunt necesare statistici cu privire la numărul de lucrători străini și la prima angajare a unor astfel de lucrători în statele membre ale Comunității,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Statele membre elaborează statistici cu privire la lucrătorii care sunt resortisanți ai unui alt stat membru sau ai unei țări terțe, care se referă la:

numărul lucrătorilor;

prima angajare a respectivului lucrător pe teritoriul său într-un an dat.

Statisticile trebuie să cuprindă următoarele informații:

cetățenia,

sexul,

vârsta,

ramura de activitate sau categoria profesională,

regiunea.

(2)   Statele membre elaborează statistici o dată pe an din sursele pe care le au la dispoziție în mod obișnuit și, în special, pornind de la datele privind securitatea socială, recensămintele populației, statisticile furnizate de către angajatori și permisele de ședere sau de muncă.

Articolul 2

(1)   De la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre transmit Comisiei toate datele referitoare la informațiile menționate la articolul 1 alineatul 1.

În termen de cel mult 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre transmit Comisiei ansamblul datelor referitoare la informațiile menționate la articolul 1 alineatul 1.

(2)   Statele membre specifică sursele utilizate atunci când înaintează datele Comisiei.

Articolul 3

(1)   În vederea aplicării prezentului regulament, statele membre colaborează îndeaproape cu Comisia.

(2)   Statele membre informează Comisia cu privire la progresele înregistrate în aplicarea articolului 2 alineatul 1 al doilea paragraf până la data de 31 martie a fiecărui an.

Comisia raportează Consiliului pe baza informațiilor obținute.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a lunii următoare celei a publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 februarie 1976.

Pentru Consiliu

Președintele

G. THORN


(1)  JO C 129, 11.12.1972, p. 13.

(2)  JO C 60, 26.7.1973, p. 7.


Top