Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971L0317

Directiva Consiliului din 26 iulie 1971 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la greutățile paralelipipedice de la 5 până la 50 kilograme de precizie medie și la greutățile cilindrice de la 1 până la 10 kilograme de precizie medie

OJ L 202, 6.9.1971, p. 14–20 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(II) P. 644 - 649
English special edition: Series I Volume 1971(II) P. 721 - 727
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 152 - 158
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 30 - 36
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 30 - 36
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 002 P. 15 - 21
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 002 P. 15 - 21
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 124 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 124 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 028 P. 3 - 9

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/317/oj

13/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

124


31971L0317


L 202/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 26 iulie 1971

de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la greutățile paralelipipedice de la 5 până la 50 kilograme de precizie medie și la greutățile cilindrice de la 1 până la 10 kilograme de precizie medie

(71/317/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚLOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

întrucât în statele membre construcția și metodele de control al greutăților de precizie medie paralelipipedice și al celor cilindrice sunt reglementate prin dispoziții obligatorii care diferă de la un stat membru la altul și, în consecință, stânjenesc comerțul cu asemenea greutăți; întrucât, de aceea, este necesară apropierea acestor dispoziții;

întrucât Directiva Consiliului din 26 iulie 1971 (3) de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la dispozițiile comune mijloacelor de măsurare și control metrologic a stabilit procedurile CEE pentru avizarea modelului CEE și verificarea inițială; întrucât, în conformitate cu prezenta directivă, trebuie stabilite cerințele tehnice pentru proiectarea greutăților de precizie medie paralelipipedice și a celor cilindrice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă se aplică greutăților de precizie medie având următoarele valori nominale:

greutăți paralelipipedice de 5, 10, 20 și 50 kg;

greutăți cilindrice de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 și 500 g și de 1, 2, 5 și 10 kg.

Articolul 2

Greutățile care pot purta mărcile și simbolurile CEE sunt descrise și ilustrate în anexele I–IV. Acestea nu sunt supuse avizării modelului CEE; sunt supuse verificării inițiale CEE.

Articolul 3

Nici un stat membru nu poate refuza, interzice sau restrânge introducerea pe piață și punerea în funcțiune a greutăților de precizie medie paralelipipedice și a celor cilindrice purtând marca de verificare inițială CEE.

Articolul 4

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de 18 luni de la notificarea acesteia și informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, la 26 iulie 1971.

Pentru Consiliu

Președintele

A. MORO


(1)  JO 63, 3.4.1967, p. 982/67.

(2)  JO 30, 22.2.1967, p. 480/67.

(3)  JO L 202, 6.9.1971, p. 1.


ANEXA I

GREUTĂȚI PARALELIPIPEDICE

1.   Forma, materialul din care sunt constituite și metoda de fabricație

1.1.   Formă paralelipipedică cu mâner rigid pentru prindere.

Material utilizat:

1.2.1.   Corpul greutății: fontă cenușie

1.2.2.   

Tipul 1

:

mâner din țeavă laminată din oțel, cu diametru standard

Tipul 2

:

mâner din fontă, parte integrantă din corpul greutății.

2.   Cavitate de ajustare

Tipul 1

2.1.   Cavitatea interioară executată în interiorul mânerului tubular de prindere.

2.2.   Cavitatea este închisă cu dop filetat din alamă trasă sau cu un dop din alamă sub formă de disc neted. Dopul filetat are o fantă pentru șurubelniță, iar discul neted are un orificiu pentru ridicare.

2.3.   Dopul este sigilat cu o pastilă de plumb presată într-o canelură inelară sau în filetul tubului.

Tipul 2

2.4.   Cavitatea internă este executată la partea superioară a greutății.

2.5.   Cavitatea este închisă cu o plăcuță din oțel moale.

2.6.   Plăcuța este sigilată cu o pastilă de plumb presată într-un canal circular, prezentat în anexa II.

3.   Ajustare

3.1.   După ajustarea noii greutăți cu alice de plumb, două treimi din volumul total al cavității rămân goale.

4.   Poziționarea mărcii de verificare inițială CEE

4.1.   Marca finală de verificare CEE este ștanțată pe pastila din plumb a cavității de ajustare.

5.   Marcaje și simboluri distinctive

5.1.   Indicațiile referitoare la valoarea nominală a greutății și marca producătorului apar pe suprafața superioară a părții centrale a greutății, în adâncime sau în relief.

5.2.   Valoarea nominală a greutății este indicată sub forma: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg

6.   Dimensiuni și toleranțe

6.1.   Dimensiunile care trebuie să corespundă diferitelor greutăți sunt stabilite în anexa II (dimensiunile în milimetri).

6.2.   Toleranțele aplicabile diferitelor dimensiuni sunt toleranțele normale de fabricație.

7.   Erorile maxime admise

Valoarea nominală

Erorile maxime admise la verificarea inițială, în miligrame

5 kg

+

800

0

10 kg

+

1 600

0

20 kg

+

3 200

0

50 kg

+

8 000

0

8.   Finisarea suprafeței

8.1.   Dacă este necesar, greutățile se vor proteja împotriva coroziunii cu un strat de acoperire potrivit, rezistent la uzură și impact.


ANNEX II

Image


ANEXA III

GREUTĂȚI CILINDRICE

1.   Forma, materialul din care sunt constituite și metoda de fabricație

1.1.   Formă cilindrică cu un buton plat pentru prindere.

1.2.   Material utilizat: orice material cu o densitate de la 7 până la 9,5 g/cm3, cu o duritate cel puțin egală cu a fontei, nu mai puțin rezistent la coroziune și nu mai friabil decât fonta cenușie, cu o suprafață comparabilă cu aceea a fontei cenușii turnată cu grijă într–o formă de turnare cu nisip fin.

La greutățile cu o valoare nominală mai mică de 100 g nu se poate folosi fonta cenușie.

1.3.   Metoda de fabricație trebuie să corespundă materialului ales.

2.   Cavitate de ajustare

2.1.   Cavitate cilindrică internă cu un diametru mai mare în partea superioară a cavității.

2.2.   Cavitatea este închisă cu un dop filetat sau un disc neted din alamă. Dopul filetat are o fantă pentru șurubelniță și discul neted are un orificiu central pentru ridicare.

2.3.   Dopul este sigilat cu o pastilă de plumb presată într-o canelură inelară executată în partea mai largă a cavității.

2.4.   Greutățile de 1, 2, 5 și 10 g nu au o cavitate de ajustare.

2.5.   În cazul greutăților de 20 și 50 g, cavitatea de ajustare este opțională.

3.   Ajustare

3.1.   După ajustarea noii greutăți cu alice de plumb, două treimi din volumul total al cavității rămân goale.

4.   Poziționarea mărcii de verificare inițială CEE

4.1.   Marca finală de verificare CEE este ștanțată pe pastila din plumb a cavității de ajustare.

4.2.   Greutățile fără cavitate de ajustare sunt ștanțate la bază.

5.   Marcaje și simboluri distinctive

5.1.   Indicațiile referitoare la valoarea nominală a greutății și marca producătorului apar pe suprafața superioară a butonului greutății, în adâncime sau în relief.

5.2.   Valoarea nominală a greutății poate fi indicată pe corpul greutăților de la 500 g până la 10 kg

5.3.   Valoarea nominală a greutății este indicată sub forma: 1 g, 2 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg

6.   Dimensiuni și toleranțele acestora

6.1.   Dimensiunile care trebuie să corespundă diferitelor greutăți sunt stabilite în anexa IV (dimensiunile în milimetri).

6.2.   Toleranțele aplicate diferitelor dimensiuni sunt toleranțele normale de fabricație.

7.   Erorile maxime admise

Valoarea nominală

Erorile maxime admise la verificarea inițială, în miligrame

1 g

+

5

0

2 g

+

5

0

5 g

+

10

0

10 g

+

20

0

20 g

+

20

0

50 g

+

30

0

100 g

+

30

0

200 g

+

50

0

500 g

+

100

0

1 kg

+

200

0

2 kg

+

400

0

5 kg

+

800

0

10 kg

+

1 600

0

8.   Finisarea suprafeței

8.1.   Dacă este necesar, greutățile sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de acoperire potrivit, rezistent la uzură și impact; ele pot fi lustruite.


ANNEX IV

GREUTĂȚI CILINDRICE

Image


Top