Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D0066

Decizia nr. 49/2018 a Comitetului mixt al SEE din 23 martie 2018 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2020/66]

OJ L 26, 30.1.2020, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/66/oj

30.1.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/28


DECIZIA NR. 49/2018 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 23 martie 2018

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2020/66]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2015/1011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei (1), astfel cum a fost rectificat prin JO L 185, 14.7.2015, p. 31 și JO L 125, 18.5.2017, p. 75, trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1013 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Uniune și țările terțe cu precursori ai drogurilor (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Regulamentul (UE) 2015/1011 abrogă Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei (3), care este încorporat în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie eliminat din Acordul privind SEE.

(4)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XIII se modifică după cum urmează:

1.

După punctul 15x [Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului], se introduce următorul text:

„15xa.

32015 R 1011: Regulamentul delegat (UE) 2015/1011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei, astfel cum a fost rectificat prin JO L 185, 14.7.2015, p. 31 și JO L 125, 18.5.2017, p. 75.

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului delegat se citesc cu următoarea adaptare:

 

Regulamentul se aplică doar statelor AELS care fac parte din SEE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 273/2004.

15xb.

32015 R 1013: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1013 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Uniune și țările terțe cu precursori ai drogurilor (JO L 162, 27.6.2015, p. 33).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului de punere în aplicare se citesc cu următoarea adaptare:

 

Regulamentul se aplică doar statelor AELS care fac parte din SEE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 273/2004.”

2.

Textul de la punctul 15ze [Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei] se elimină.

Articolul 2

Textele Regulamentului delegat (UE) 2015/1011, astfel cum a fost rectificat prin JO L 185, 14.7.2015, p. 31 și prin JO L 125, 18.5.2017, p. 75, și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2013 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 24 martie 2018, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 martie 2018.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Claude MAERTEN


(1)  JO L 162, 27.6.2015, p. 12.

(2)  JO L 162, 27.6.2015, p. 33.

(3)  JO L 202, 3.8.2005, p. 7.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


Top