EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D0821

Decizia nr. 1 a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Albania din 11 mai 2015 care înlocuiește Protocolul nr. 4 privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte [2015/821]

OJ L 129, 27.5.2015, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/821/oj

27.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/50


DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-ALBANIA

din 11 mai 2015

care înlocuiește Protocolul nr. 4 privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte [2015/821]

CONSILIUL DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-ALBANIA,

având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte (1), semnat la Luxemburg la 12 iunie 2006, în special articolul 41,

având în vedere Protocolul nr. 4 la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte, privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă,

întrucât:

(1)

Articolul 41 din Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) face trimitere la Protocolul nr. 4 la acord (denumit în continuare „Protocolul nr. 4”), care stabilește regulile de origine și prevede cumulul de origine între Uniunea Europeană, Albania, Turcia și orice țară sau teritoriu care participă la procesul de stabilizare și de asociere al Uniunii.

(2)

Conform articolului 38 din Protocolul nr. 4, Consiliul de stabilizare și de asociere prevăzut la articolul 116 din acord poate decide să modifice dispozițiile Protocolului nr. 4.

(3)

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (2) (denumită în continuare „convenția”), urmărește să înlocuiască protocoalele privind regulile de origine aflate în prezent în vigoare în țările din zona pan-euro-mediteraneeană cu un act juridic unic. Albania și alți participanți la procesul de stabilizare și de asociere din Balcanii de Vest au fost invitați să se alăture sistemului de cumul de origine diagonal paneuropean în cadrul Agendei de la Salonic, aprobată de Consiliul European din iunie 2003. Aceștia au fost invitați să se alăture convenției printr-o decizie a Conferinței ministeriale euro-mediteraneene din octombrie 2007.

(4)

Uniunea și Albania au semnat convenția la 15 iunie 2011 și, respectiv, la 27 iunie 2011.

(5)

Uniunea și Albania au depus instrumentele de acceptare pe lângă depozitarul convenției la 26 martie 2012, respectiv la 5 martie 2012. În consecință, în aplicarea articolului 10 alineatul (3) din convenție, convenția a intrat în vigoare atât pentru Uniune, cât și pentru Albania la 1 mai 2012.

(6)

Protocolul nr. 4 ar trebui, prin urmare, să fie înlocuit cu un nou protocol care să facă trimitere la convenție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul nr. 4 la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte, privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă, se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Prezenta decizie se aplică de la 1 mai 2015.

Adoptată la Bruxelles, 11 mai 2015.

Pentru Consiliul de stabilizare și de asociere UE-Albania

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 107, 28.4.2009, p. 166.

(2)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.


ANEXĂ

Protocolul nr. 4

privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

Articolul 1

Regulile de origine aplicabile

(1)   În sensul aplicării prezentului acord, se aplică apendicele I și dispozițiile pertinente prevăzute în apendicele II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (1) (denumită în continuare „convenția”).

(2)   Toate trimiterile la „acordul relevant” din apendicele I și din dispozițiile pertinente prevăzute în apendicele II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene se interpretează ca trimiteri la prezentul acord.

Articolul 2

Soluționarea litigiilor

(1)   În cazul în care litigiile survenite în urma procedurilor de verificare prevăzute la articolul 32 din apendicele I la convenție nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care solicită verificarea și autoritățile vamale responsabile cu efectuarea verificării respective, ele sunt înaintate Consiliului de stabilizare și de asociere.

(2)   În toate cazurile, soluționarea litigiilor dintre importator și autoritățile vamale din țara importatoare se efectuează în conformitate cu legislația țării respective.

Articolul 3

Modificări ale protocolului

Consiliul de stabilizare și de asociere poate decide modificarea dispozițiilor prezentului protocol.

Articolul 4

Denunțarea convenției

(1)   Dacă fie Uniunea Europeană, fie Albania notifică în scris depozitarului convenției intenția lor de a denunța convenția în conformitate cu articolul 9 din convenție, Uniunea Europeană și Albania inițiază imediat negocieri cu privire la regulile de origine în scopul punerii în aplicare a prezentului acord.

(2)   Până la intrarea în vigoare a noilor reguli de origine negociate, prezentului acord i se aplică în continuare regulile de origine incluse în apendicele I și, după caz, dispozițiile pertinente prevăzute în apendicele II la convenție, aplicabile la data denunțării. Cu toate acestea, de la data denunțării, regulile de origine incluse în apendicele I și, după caz, dispozițiile pertinente prevăzute în apendicele II la convenție se interpretează astfel încât să permită cumulul bilateral numai între Uniunea Europeană și Albania.

Articolul 5

Dispoziții tranzitorii – cumulul

Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (5) și articolului 21 alineatul (3) din apendicele I la convenție, în cazul în care cumulul implică numai statele AELS, Insulele Feroe, Uniunea Europeană, Turcia și participanții la procesul de stabilizare și de asociere, dovada originii poate fi constituită de un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau de o declarație de origine.


(1)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.


Top