Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0070

Decizia nr. 70/2007 a Comitetului mixt al SEE din 29 iunie 2007 de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

OJ L 304, 22.11.2007, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 209 - 210

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/70(2)/oj

22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/54


DECIZIA NR. 70/2007 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 29 iunie 2007

de modificare a Protocolului 31 la Acordul SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Protocolul 31 la Acord a fost modificat prin Decizia nr. 135/2005 a Comitetului mixt al SEE din 21 octombrie 2005 (1).

(2)

Este necesară extinderea cooperării dintre părțile contractante la acord, în scopul includerii Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Programul Marco Polo II) (2).

(3)

Protocolul 31 la acord ar trebui, prin urmare, modificat pentru a face posibilă extinderea cooperării începând cu 1 ianuarie 2007.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1382/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003 de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Programul Marco Polo) (3) este în prezent încadrat la articolul 3 (Mediu) din Protocolul 31 la acord.

(5)

Este mai corect să se facă referire la Regulamentul (CE) nr. 1382/2003 la rubrica „Transport și mobilitate” și, în consecință, Regulamentul (CE) nr. 1382/2003 trebuie transferat la articolul 12 din Protocolul 31 la acord,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Articolul 12 din Protocolul 31 la acord se modifică după cum urmează:

(i)

textul alineatului (2) se renumerotează ca alineatul (4) și se înlocuiește cu următorul text:

„Statele AELS contribuie financiar la activitățile și programele menționate la alineatele (1), (2) și (3) în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) litera (a) din acord.”;

(ii)

se introduc următoarele alineate:

(1)„2.   Începând cu 1 ianuarie 2004, statele AELS participă la următorul program:

32003 R 1382: Regulamentul (CE) nr. 1382/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003 de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Programul Marco Polo) (JO L 196, 2.8.2003, p. 1) modificat prin:

32004 R 0788: Regulamentul (CE) nr. 788/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 (JO L 138, 30.4.2004, p. 17).

(1)3.   Începând cu 1 ianuarie 2007, statele AELS participă la următorul program:

32006 R 1692: Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Programul Marco Polo II) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1382/2003 (JO L 328, 24.11.2006, p. 1); Rectificat în JO L 65, 3.3.2007, p. 12”;

(iii)

următorul alineat se adaugă după noul alineat (4):

„5.   Statele AELS participă pe deplin la comitetele CE care asistă Comisia Europeană în gestionarea, dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor comunitare menționate la alineatele (2) și (3).”

(2)   Textul alineatului (7) litera (c) de la articolul 3 din Protocolul 31 se elimină.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei notificări adresate Comitetului mixt al SEE prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord (4).

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și în suplimentul SEE la acesta.

Adoptată la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 14, 19.1.2006, p. 24.

(2)  JO L 328, 24.11.2006, p. 1.

(3)  JO L 196, 2.8.2003, p. 1.

(4)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


Top