EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A1231(04)

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare și înlocuirea protocoalelor agricole la Acordul de asociere CE-Regatul Maroc

OJ L 345, 31.12.2003, p. 119–149 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 227 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 033 P. 79 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 033 P. 79 - 110
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 061 P. 149 - 179

In force

11/Volumul 33

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

79


22003A1231(04)


L 345/119

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD SUB FORMA UNUI SCHIMB DE SCRISORI

între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare și înlocuirea protocoalelor agricole la Acordul de asociere CE-Regatul Maroc

Bruxelles, …

Stimate domn,

Am onoarea să mă refer la negocierile desfășurate în conformitate cu dispozițiile articolului 16 din Acordul euro-mediteranean de constituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, care este în vigoare de la 1 martie 2000, potrivit căruia Comunitatea și Maroc vor aplica treptat o mai mare liberalizare a schimburilor lor reciproce de produse agricole.

Negocierile în acest sens s-au desfășurat în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Acordul de asociere, care prevede că, de la data de 1 ianuarie 2000, Comunitatea și Maroc evaluează situația pentru a stabili măsurile de liberalizare ce urmează să fie aplicate de către părți de la 1 ianuarie 2001.

La încheierea negocierilor, cele două părți au convenit următoarele:

1.

Protocoalele nr. 1 și nr. 3 la Acordul de asociere se înlocuiesc cu protocoalele atașate mai jos.

2.

La articolul 18 alineatul (1) din Acordul de asociere, datele „1 ianuarie 2000” și „1 ianuarie 2001” se înlocuiesc cu „1 ianuarie 2007” și „1 ianuarie 2008”.

3.

Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitate și Regatul Maroc, atașat la Acordul de asociere, referitor la articolul 1 din Protocolul nr. 1 și privind importurile în Comunitate de flori tăiate și boboci, proaspeți care se încadrează la subpoziția NC 0603 10 din Tariful Vamal Comun, se abrogă.

4.

Dispozițiile prezentului acord se aplică de la 1 ianuarie 2004, cu excepția articolelor 2, 4 și 5 din Protocolul nr. 1, care se aplică tomatelor de la 1 octombrie 2003.

V-aș fi recunoscător dacă ați binevoi să confirmați acordul guvernului dumneavoastră față de conținutul prezentei scrisori.

Vă rog să primiți, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Consiliului Uniunii Europene

Rabat, …

Stimate domn,

Am onoarea să confirm primirea scrisorii dumneavoastră din data de astăzi cu textul care urmează:

„Am onoarea să mă refer la negocierile desfășurate în conformitate cu dispozițiile articolului 16 din Acordul euro-mediteranean de constituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, care este în vigoare de la 1 martie 2000, potrivit căruia Comunitatea și Maroc vor aplica treptat o mai mare liberalizare a schimburilor lor reciproce de produse agricole.

Negocierile în acest sens s-au desfășurat în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Acordul de asociere, care prevede că, de la data de 1 ianuarie 2000, Comunitatea și Maroc vor evalua situația pentru a stabili măsurile de liberalizare ce urmează să fie aplicate de către părți de la 1 ianuarie 2001.

La încheierea negocierilor, cele două părți au convenit următoarele:

1.

Protocoalele nr. 1 și nr. 3 la Acordul de asociere se înlocuiesc cu protocoalele atașate mai jos.

2.

La articolul 18 alineatul (1) din Acordul de asociere, datele «1 ianuarie 2000» și «1 ianuarie 2001» se înlocuiesc cu «1 ianuarie 2007» și «1 ianuarie 2008».

3.

Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitate și Regatul Maroc, atașat la Acordul de asociere, referitor la articolul 1 din Protocolul nr. 1 și privind importurile în Comunitate de flori tăiate și boboci, proaspeți care se încadrează la subpoziția NC 0603 10 din Tariful Vamal Comun, se abrogă.

4.

Dispozițiile prezentului acord se aplică de la 1 ianuarie 2004, cu excepția articolelor 2, 4 și 5 din Protocolul nr. 1, care se aplică tomatelor de la 1 octombrie 2003.

V-aș fi recunoscător dacă ați binevoi să confirmați acordul guvernului dumneavoastră față de conținutul prezentei scrisori.”

Am onoarea de a vă confirma acordul Regatului Marocului.

Vă rog să primiți, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Regatului Maroc


PROTOCOLUL NR. 1

privind regimul aplicabil importurilor în Comunitate de produse agricole originare din Maroc

Articolul 1

(1)   Produsele enumerate în anexa 1 A, originare din Maroc, se admit pentru import în Comunitate potrivit condițiilor stabilite mai jos și în anexa respectivă.

(2)   Taxele vamale la import se elimină sau se reduc cu procentul indicat pentru fiecare produs în coloana (a) din anexa 1 A.

În cazul în care Tariful Vamal Comun prevede aplicarea de taxe vamale ad valoremși a unei taxe vamale specifice pentru anumite produse marcate cu un asterisc în coloana (a) sau (c), ratele reducerii specificate în coloana (a) și în coloana (c), după cum se menționează la alineatul (3), se aplică numai taxei vamale ad valorem.

(3)   Taxele vamale pentru anumite produse se elimină în limitele contingentelor tarifare indicate pentru fiecare dintre acestea în coloana (b) din anexa 1 A.

Pentru cantitățile importate în afara contingentelor, taxele vamale din Tariful Vamal Comun se reduc la ratele indicate în coloana (c) din anexa respectivă.

Pentru primul an de aplicare a acordului, cu excepția tomatelor care se încadrează la codul NC 0702 00 00, volumul contingentelor tarifare pentru care perioada de aplicare a contingentului a început înainte de data aplicării prezentului acord se calculează pro rata din volumul de bază, luând în calcul partea din perioada care a trecut înainte de data intrării în vigoare a prezentului acord.

(4)   Pentru unele dintre produsele menționate în anexa 1 A și indicate în coloana (d), valorile contingentelor se măresc de la 1 ianuarie 2004 până la 1 ianuarie 2007 în patru tranșe egale, fiecare corespunzând unui procent de 3 % din valorile contingentelor, în fiecare an.

(5)   În cazul în care Comunitatea reduce taxele vamale în cadrul regimului clauzei națiunii celei mai favorizate pe care le aplică, eliminarea treptată a tarifelor, astfel cum se indică în coloanele (a) și (c), se aplică taxelor vamale reduse menționate.

Articolul 2

(1)   Pentru tomatele proaspete sau refrigerate care se încadrează la codul NC 0702 00 00, pentru fiecare perioadă de la 1 octombrie la 31 mai, denumite în continuare „campanii”, în cadrul următoarelor contingente tarifare și sub rezerva alineatului (2) de mai jos:

(tone)

campanii

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07 și ulterior

Contingente lunare de bază

octombrie

10 000

10 000

10 000

10 000

noiembrie

26 000

26 000

26 000

26 000

decembrie

30 000

30 000

30 000

30 000

ianuarie

30 000

30 000

30 000

30 000

februarie

30 000

30 000

30 000

30 000

martie

30 000

30 000

30 000

30 000

aprilie

15 000

15 000

15 000

15 000

mai

4 000

4 000

4 000

4 000

Total

175 000

175 000

175 000

175 000

Contingent suplimentar

(de la 1 noiembrie la 31 mai)

Rândul A

15 000

25 000

35 000

45 000

Rândul B

15 000

5 000

15 000

25 000

(a)

taxele vamale ad valorem se elimină,

(b)

nivelul prețului de intrare de la care taxele vamale specifice se reduc la zero, denumit în continuare „prețul de intrare convenit”, este de 461 EUR/t.

(2)   În cazul în care cantitatea totală de tomate originare din Maroc pusă în liberă circulație în Comunitate pe parcursul unei anumite campanii nu depășește suma contingentelor lunare de bază și a contingentului suplimentar în vigoare pentru campania respectivă, contingentul suplimentar pentru campania următoare este cel indicat la alineatul (1) rândul A. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită pe parcursul unei anumite campanii, contingentul suplimentar pentru compania următoare este cel indicat la alineatul (1) rândul B de mai sus. Cu toate acestea, se acceptă o toleranță de cel mult 1 % din suma menționată mai sus pentru a se evalua respectarea acestei condiții.

(3)   Maroc se angajează să ia măsurile necesare pentru ca cel mult 30 % din acest contingent suplimentar să se utilizeze pe parcursul oricărei luni.

(4)   Tragerile din contingentele tarifare lunare de bază în vigoare se opresc la 15 ianuarie pentru lunile octombrie – decembrie din fiecare campanie și în a doua zi lucrătoare după 1 aprilie pentru lunile ianuarie – martie. În următoarea zi lucrătoare, Comisia stabilește cantitățile neutilizate din cadrul contingentelor lunare de bază respective, iar acestea se transferă contingentului suplimentar pentru campania respectivă. De la datele menționate mai sus, toate cererile retroactive privind unul dintre contingentele tarifare lunare de bază închise și orice cantitate neutilizată care urmează să fie returnată la aceste contingente se iau din sau se plasează în contingentul tarifar suplimentar pentru aceeași campanie.

Articolul 3

Pentru produsele menționate mai jos, nivelul prețului de intrare convenit de la care se reduc la zero taxele vamale specifice în perioadele indicate este cel menționat mai jos, iar taxele vamale ad valorem sunt eliminate pentru cantitățile și perioadele stabilite în prezentul articol.

Produse

Cantitatea

(tone)

Perioada

Prețul de intrare convenit

Castraveți

NC 0707 00 05

5 600

01.11-31.05

449 EUR

Anghinare

NC 0709 10 00

500

01.11-31.12

571 EUR

Dovlecei

NC 0709 90 70

20 000

01.10-31.01

424 EUR

01.02-31.03

413 EUR

01.04-20.04

424 EUR

Portocale proaspete

NC ex 0805 10

300 000

01.12-31.05

264 EUR

Clementine proaspete

NC ex 0805 20 10

130 000

01.11-sfârșitul lunii februarie

484 EUR

Articolul 4

Pentru produsele enumerate la articolele 2 și 3:

în cazul în care prețul de intrare al unui anumit lot este cu 2 %, 4 %, 6 % sau 8 % mai mic decât prețul de intrare convenit, taxa vamală specifică contingentară este de 2 %, 4 %, 6 % sau 8 % din prețul de intrare convenit;

în cazul în care prețul de intrare al unui anumit lot de marfă este mai mic de 92 % din prețul de intrare convenit, se aplică taxa vamală specifică consolidată din cadrul OMC;

aceste prețuri de intrare convenite se reduc în aceleași proporții și în același ritm ca prețurile de intrare consolidate din cadrul OMC.

Articolul 5

(1)   Obiectivul regimului specific prevăzut la articolele 2 și 3 din prezentul protocol este acela de a păstra nivelul exporturilor tradiționale din Maroc către Comunitate și de a evita perturbarea piețelor comunitare.

(2)   Pentru a se asigura realizarea pe deplin a obiectivului prezentat la alineatul (1) și la articolele 2 și 3 și pentru a ameliora stabilitatea pieței și continuitatea aprovizionării, cele două părți organizează consultări în fiecare an, în cel de-al doilea trimestru, sau în orice moment, la cererea uneia dintre părți, în termen de trei zile lucrătoare de la data unei astfel de cereri.

Consultările privesc comerțul din campania anterioară și perspectivele pentru campania următoare, în special situația pieței, estimarea producției, prețurile de producție și de export estimate, precum și evoluția posibilă a piețelor.

După caz, părțile iau măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea pe deplin a obiectivului prezentat la alineatul (1) al prezentului articol și la articolele 2 și 3.

(3)   Fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentului acord, în cazul în care, datorită sensibilității deosebite a piețelor agricole, importurile de produse originare din Maroc, care fac obiectul concesiilor acordate în cadrul prezentului protocol, cauzează serioase perturbări pe piețele comunitare în sensul articolului 25 din acord, au loc imediat consultări între ambele părți pentru a găsi o soluție adecvată. Până la găsirea unei astfel de soluții, Comunitatea poate lua măsurile pe care le consideră necesare.

Articolul 6

Vinul originar din Maroc care poartă o denumire de origine controlată trebuie să fie însoțit de un certificat care indică originea în conformitate cu modelul din anexa I B la prezentul protocol sau de un document V I 1 sau V I 2 adnotat în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 883/2001 privind certificatele și analizele necesare pentru importurile de vin, suc de struguri și must de struguri.

ANEXA 1 A

Cod NC (2)

Descrierea mărfurilor (3)

Rata reducerii taxelor vamale CNF

(%)

Contingente tarifare

(tone greutate netă)

Reducerea taxelor vamale CNF în afara contingentelor tarifare existente

(%)

Dispoziții specifice

a

b

c

d

0101 90 19

Cai, alții decât cei destinați sacrificării

100

 

 

 

ex 0204

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată, alta decât carnea de animale din specia ovine domestice

100

 

 

 

0205 00

Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată

100

 

 

 

0208

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

100

 

 

 

ex 0602

Alte plante vii (inclusiv rădăcinile lor), butași si altoi; spori de ciuperci, altele decât trandafiri

100

 

 

 

ex 0602 40

Trandafiri, altoiți sau nealtoiți, alții decât butași

100

 

 

 

0603 10

Flori tăiate și boboci de flori, proaspete

100

3 000

Articolul 1 alinea-tul (4)

0603 10 10

Trandafiri, de la 15 octombrie la 31 mai

0603 10 20

Garoafe, de la 15 octombrie la 31 mai

0603 10 40

Gladiole, de la 15 octombrie la 31 mai

0603 10 50

Crizanteme, de la 15 octombrie la 31 mai

0603 10 30

Orhidee, de la 15 octombrie la 14 mai

100

2 000

Articolul 1 alineatul (4)

0603 10 80

Altele, de la 15 octombrie la 14 mai

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

Cartofi noi, de la 1 decembrie la 30 aprilie

100

120 000

40

Articolul 1 alineatul (4)

0702 00 00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 octombrie la 31 mai

 

 

60 (1)  (4)

Articolul 2

0702 00 00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 iunie la 30 septembrie

60 (1)

 

 

 

ex 0703 10 11

Ceapă, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 15 februarie la 15 mai

100

8 000

60

Articolul 1 alineatul (4)

0703 10 19

0709 90 90

Ceapă sălbatică (Muscari comosum) de la 15 februarie la 15 mai

 

 

 

 

0703 10 90

Hașmă, în stare proaspătă sau refrigerată

100

1 000

Articolul 1 alineatul (4)

0703 20 00

Usturoi, în stare proaspătă sau refrigerată

 

 

 

 

0703 90 00

Praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată

 

 

 

 

ex 0704

Varză, conopidă, varză creață, gulii și produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată, excluzând varza chinezească

100

500

Articolul 1 alineatul (4)

ex 0704 90 90

Varză chinezească, în stare proaspătă sau refrigerată

100

200

Articolul 1 alineatul (4)

0705 11 00

Lăptuca, varietatea cu căpățână, în stare proaspătă sau refrigerată

100

200

Articolul 1 alineatul (4)

0705 19 00

Lăptuca (Lactuca sativa), în stare proaspătă sau refrigerată (excluzând varietatea cu căpățână)

100

600

Articolul 1 alineatul (4)

0705 29 00

Cicoare (Cichorium spp.), cu excepția cicorii witloof (Cichorium intybus var. foliosum), în stare proaspătă sau refrigerată

0706 10 00

Morcovi și napi, în stare proaspătă sau refrigerată

0706 90

Sfeclă roșie pentru salată, barba-caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată

0707 00 05

Castraveți, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 noiembrie la 31 mai

 

 

 

Articolul 3

0707 00 05

Castraveți, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 iunie la 31 octombrie

100 (1)

 

 

 

0707 00 90

Cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată

100

100

Articolul 1 alineatul (4)

0708 10 00

Mazăre (Pisum sativum), în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 octombrie la 30 aprilie

100

 

 

 

0708 20 00

Fasole (Vigna spp. Phaseolus spp.), în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 noiembrie la 31 mai

100

 

 

 

0709 10 00

Anghinare, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 noiembrie la 31 decembrie

 

 

30 (1)

Articolul 3

0709 10 00

Anghinare, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 la 31 octombrie și de la 1 ianuarie la 31 martie

100 (1)

 

 

 

0709 20 00

Sparanghel, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 octombrie la 31 mai

100

 

 

 

0709 30 00

Vinete, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 decembrie la 30 aprilie

100

 

 

 

0709 40 00

Țelină, alta decât țelină de rădăcină, în stare proaspătă sau refrigerată

100

9 000

Articolul 1 alineatul (4)

ex 0709 51 00

Ciuperci din genul Agaricus, în stare proaspătă sau refrigerată, exclusiv ciupercile cultivate

0709 59 10

Bureți galbeni (Chantarellus cibarius), în stare proaspătă sau refrigerată

0709 59 30

Mânătărci, în stare proaspătă sau refrigerată

ex 0709 59 90

Alte ciuperci comestibile, în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât ciupercile cultivate

0709 70 00

Spanac, spanac de Noua Zeelandă și lobodă, în stare proaspătă sau refrigerată

0709 60 10

Ardei capia sau ardei gras, în stare proaspătă sau refrigerată

100

 

 

 

0709 60 99

Alți ardei din genul Capsicum sau Pimenta, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 15 noiembrie la 30 iunie

100

 

 

 

0709 90 10

Salate, altele decât lăptuca (Lactuca sativa) și cicoarea (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

100

 

 

 

0709 90 31

Măsline, în stare proaspătă sau refrigerată, destinate altor utilizări decât producerea de ulei (5)

100

 

 

 

0709 90 39

Alte măsline, în stare proaspătă sau refrigerată

100

 

 

 

0709 90 40

Capere, în stare proaspătă sau refrigerată

100

 

 

 

0709 90 60

Porumb dulce, în stare proaspătă sau refrigerată

100

 

 

 

0709 90 70

Dovlecei, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 octombrie la 20 aprilie

 

 

 

Articolul 3

0709 90 70

Dovlecei, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 21 aprilie la 31 mai

60 (1)

 

 

 

ex 0709 90 90

Bame, proaspete sau refrigerate, de la 15 februarie la 15 iunie

100

 

 

 

ex 0710

Legume congelate, altele decât mazăre și alți ardei din genul Capsicum sau Pimenta

100

10 000

 

Articolul 1 alineatul (4)

ex 0710 21 00

0710 29 00

Mazăre, nepreparată sau preparată prin fierbere sau abur, congelată

100

 

 

 

0710 80 59

Ardei din genul Capsicum sau Pimenta, nepreparați sau preparați prin fierbere sau abur, congelați (excluzând ardeii capia si ardeii grași)

100

 

 

 

0711 20 10

Măsline, conservate provizoriu, dar improprii consumului alimentar în această stare, destinate altor utilizări decât pentru producția de ulei (5)

100

 

 

 

0711 30 00

Capere, conservate provizoriu, dar improprii consumului alimentar în această stare

100

 

 

 

0711 40 00

0711 51 00

0711 59 00

0711 90 30

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

Castraveți și cornișon, ciuperci, trufe, porumb dulce, ceapă, alte legume (excluzând ardeii capia) și amestecuri de legume, conservați provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare), dar improprii consumului alimentar în această stare

100

600

Articolul 1 alineatul (4)

0711 90 10

Ardei din genul Capsicum sau Pimenta, excluzând ardeii capia sau ardeii grași, conservați provizoriu dar improprii consumului alimentar în această stare

100

 

 

 

ex 0712

Legume uscate, cu excepția cepei și măslinelor

100

2 000

Articolul 1 alineatul (4)

ex 0713 50 00

Bob mare și bob cu sămânță mare, destinat însămânțării

100

 

 

 

ex 0713 50 00

0713 90 90

Bob mare, bob cu sămânță mare și alte legume cu păstaie, altele decât cele pentru însămânțare

100

 

 

 

0804 10 00

Curmale în ambalaje directe cu o capacitate netă mai mică de 35 kg

100

 

 

 

0804 20

Smochine

100

 

 

 

0804 40 00

Avocado

100

 

 

 

ex 0805 10

Portocale proaspete, de la 1 decembrie la 31 mai

 

 

80 (1)

Articolul 3

ex 0805 10

Portocale proaspete, de la 1 iunie la 30 noiembrie

100

 

 

 

ex 0805 10 80

Portocale, altfel decât proaspete

100

 

 

 

ex 0805 20 10

Clementine proaspete, de la 1 noiembrie la sfârșitul lunii februarie

 

 

80 (1)

Articolul 3

ex 0805 20 10

Clementine proaspete, de la 1 martie la 31 octombrie

100 (1)

 

 

 

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas) proaspete; wilkings și hibrizi similari de citrice, proaspeți

100 (1)

 

 

 

0805 40 00

Grepfrut, proaspăt sau uscat

100

 

 

 

ex 0805 50 10

Lămâi proaspete

100 (1)

 

 

 

ex 0805 50

Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum) și lămâi mici „limes” (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), altfel decât proaspete

100 (1)

 

 

 

ex 0806 10 10

Struguri de masă, proaspeți, de la 1 noiembrie la 31 iulie

100 (1)

 

 

 

0807 11 00

Pepeni verzi, proaspeți, de la 1 ianuarie la 15 iunie

100

 

 

 

0807 19 00

Alți pepeni, proaspeți, de la 15 octombrie la 31 mai

100

 

 

 

0808 20 90

Gutui, proaspete

100

1 000

50

 

0809 10 00

Caise, proaspete

100 (1)  (6)

3 500

Articolul 1 alineatul (4)

0809 20

Cireșe, proaspete

0809 30

Piersici, inclusiv piersici fără puf si nectarine, proaspete

0809 40 05

Prune, proaspete, de la 1 noiembrie la 30 iunie

100 (1)

 

 

 

0810 10 00

Căpșuni, proaspete, de la 1 noiembrie la 31 martie

100

 

 

 

0810 20 10

Zmeură, proaspătă, de la 15 mai la 15 iulie

100

 

 

 

0810 50 00

Kiwi, proaspete, de la 1 ianuarie la 30 aprilie

100

250

Articolul 1 alineatul (4)

ex 0810 90 95

Rodii, proaspete

100

 

 

 

ex 0810 90 95

Opuntia tuna și moșmoane, proaspete

100

 

 

 

ex 0811

Fructe, nepreparate prin fierbere sau abur, congelate, fără adaos de zahăr

100

 

 

 

ex 0812 90 20

Portocale, tăiate fin, conservate provizoriu

100

 

 

 

ex 0812 90 99

Alte citrice, tăiate fin, conservate provizoriu

100

 

 

 

0813 10 00

Caise uscate

100

 

 

 

0813 40 10

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, uscate

100

 

 

 

0813 40 50

Papaia uscate

100

 

 

 

0813 40 95

Alte fructe uscate

100

 

 

 

0813 50 12

0813 50 15

Amestecuri de fructe uscate, altele decât prune uscate

100

 

 

 

0904 12 00

Piper, măcinat sau pulverizat

100

 

 

 

0904 20 90

Ardei din genul Capsicum sau Pimenta, măcinați sau pulverizați

100

 

 

 

0910

Ghimbir, șofran, curcuma, cimbru, foi de dafin, curry și alte mirodenii

100

 

 

 

1209 91 90

Alte semințe de legume (7)

100

 

 

 

1209 99 99

Alte semințe sau fructe destinate însămânțării (7)

100

 

 

 

1211 90 30

Semințe de tonka

100

 

 

 

1212 10

Roșcove, inclusiv boabe de roșcove

100

 

 

 

ex 1302 20

Substanțe pectice și pectinați

25

 

 

 

1509

Ulei de măsline și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

100

3 500

Articolul 1 alineatul (4)

1510

Alte uleiuri și fracțiunile lor, obținute exclusiv din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic, și amestecuri ale acestor uleiuri sau fracțiuni cu uleiuri sau fracțiuni de la poziția nr. 1509

ex 2001 10 00

Castraveți, preparați sau conservați în oțet sau acid acetic, fără adaos de zahăr

100

 

 

 

ex 2001 10 00

Cornișon, preparați sau conservați în oțet sau acid acetic

100

10 000 (greutate netă, uscați)

Articolul 1 alineatul (4)

ex 2001 90 93

Ceapă, preparată sau conservată în oțet sau acid acetic, fără adaos de zahăr

100

 

 

 

2001 90 20

Ardei din genul Capsicum, în afara ardeilor capia si ardeilor grași, preparați sau conservați în oțet sau acid acetic

100

 

 

 

ex 2001 90 50

Ciuperci, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic, fără adaos de zahăr

100

 

 

 

ex 2001 90 65

Măsline, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic, fără adaos de zahăr

100

 

 

 

ex 2001 90 70

Ardei capia sau ardei grași, preparați sau conservați în oțet sau acid acetic, fără adaos de zahăr

100

 

 

 

ex 2001 90 75

Sfeclă roșie pentru salată, preparată sau conservată în oțet sau acid acetic, fără adaos de zahăr

100

 

 

 

ex 2001 90 85

Varză roșie, preparată sau conservată în oțet sau acid acetic, fără adaos de zahăr

100

 

 

 

ex 2001 90 96

Alte legume, fructe, fructe cu coajă și alte părți comestibile vegetale, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic, fără adaos de zahăr

100

 

 

 

2002 10 10

Tomate, decojite

100

 

 

 

2002 90

Tomate, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic (altele decât tomatele întregi sau în bucăți)

100

2 000

Articolul 1 alineatul (4)

2003 10 20

2003 10 30

Ciuperci din genul Agaricus, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

100

 

 

 

2003 20 00

Trufe, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

100

 

 

 

2003 90 00

Alte ciuperci, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

100

 

 

 

2004 10 99

Alți cartofi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, congelați

100

 

 

 

ex 2004 90 30

Capere și măsline, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate

100

 

 

 

2004 90 50

Mazăre (Pisum sativum) și fasole verde, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate

100

10 500

20

Articolul 1 alineatul (4)

2005 40 00

Mazăre (Pisum sativum), preparată sau conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelată

2005 59 00

Alte genuri/tipuri de fasole, preparată sau conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelată

2004 90 98

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate

100

 

 

 

2005 10 00

Legume omogenizate, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate

100

 

 

 

2005 20 20

Cartofi, tăiați în felii subțiri, prăjiți sau copți, chiar sărați sau aromatizați, în ambalaje ermetice, pentru consum direct

100

 

 

 

2005 20 80

Alți cartofi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelați

100

 

 

 

2005 51 00

Fasole boabe, preparată sau conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelată

100

 

 

 

2005 60 00

Sparanghel, preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelat

100

 

 

 

2005 70

Măsline, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate

100

 

 

 

2005 90 10

Ardei din genul Capsicum, alții decât ardeii capia sau ardeii grași, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelați

100

 

 

 

2005 90 30

Capere, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate

100

 

 

 

2005 90 50

Anghinare, preparată sau conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelată

100

 

 

 

2005 90 60

Morcovi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelați

100

 

 

 

2005 90 70

Amestecuri de legume, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate

100

 

 

 

2005 90 80

Alte legume, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate

100

 

 

 

2007 10 91

Preparate omogenizate din fructe tropicale

100

 

 

 

2007 10 99

Alte preparate omogenizate

100

 

 

 

2007 91 90

Citrice, altele

100

 

 

 

2007 99 91

Piure și compot de mere

100

 

 

 

2007 99 98

Dulcețuri, jeleuri de fructe, marmelade, piure de fructe sau de fructe cu coajă și paste de fructe sau de fructe cu coajă, altele

100

 

 

 

2008 30 51

2008 30 71

ex 2008 30 90

Bucăți de grepfrut

80

 

 

 

Mandarine (inclusiv tangerine și satsuma), tăiate fin; clementine, wilkings și alte citrice hibrid similare, tăiate fin.

ex 2008 30 55

în ambalaje directe cu conținutul net de peste 1 kg

100

 

 

 

ex 2008 30 75

în ambalaje directe cu conținutul net de cel mult 1 kg

80

 

 

 

ex 2008 30 59

2008 30 79

Portocale și lămâi, tăiate fin

80

 

 

 

ex 2008 30 90

Citrice, tăiate fin

80

 

 

 

ex 2008 30 90

Pulpă de citrice

40

 

 

 

2008 50 61

2008 50 69

Caise, altfel preparate sau conservate, fără adaos de alcool, dar cu adaos de zahăr, în ambalaje directe al căror conținut net este de peste 1 kg

100

10 000

20

Articolul 1 alineatul (4)

2008 50 71

2008 50 79

Caise, altfel preparate sau conservate, fără adaos de alcool, dar cu adaos de zahăr, în ambalaje directe cu conținutul net de cel mult 1 kg

100

5 000

Articolul 1 alineatul (4)

ex 2008 50 92

2008 50 94

Jumătăți de caise, altfel preparate sau conservate, fără adaos de alcool sau de zahăr, în ambalaje directe de 4,5 kg sau mai mult

100

 

 

 

ex 2008 50 92

2008 50 94

Pulpă de caise, altfel preparate sau conservate, fără adaos de alcool sau de zahăr, în ambalaje directe de 4,5 kg sau mai mult

100

10 000

50

Articolul 1 alineatul (4)

ex 2008 50 99

Caise, altfel preparate sau conservate, fără adaos de alcool sau de zahăr, în ambalaje directe cu un conținut net de cel mult 4,5 kg

100

7 200

50

Articolul 1 alineatul (4)

2008 70 99

Jumătăți de piersici (inclusiv de piersici fără puf și de nectarine), altfel preparate sau conservate, fără adaos de alcool sau de zahăr, în ambalaje directe cu un conținut net de cel mult 4,5 kg

ex 2008 70 92

ex 2008 70 94

Jumătăți de piersici (inclusiv de piersici fără puf și de nectarine), altfel preparate sau conservate, fără adaos de alcool sau de zahăr, în ambalaje directe cu un conținut net de 4,5 kg sau mai mult

50

 

 

 

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

Amestecuri de fructe, fără adaos de alcool, cu adaos de zahăr

100

100

55

Articolul 1 alineatul (4)

2009 11

2009 12 00

2009 19

Suc de portocale

100 (1)

50 000

70 (1)

Articolul 1 alineatul (4)

2009 21 00

2009 29 11

2009 29 19

2009 29 91

2009 29 99

Suc de grepfrut

100 (1)

1 000

70 (1)

Articolul 1 alineatul (4)

2009 39 11

2009 39 19

Suc din toate celelalte citrice

100 (1)

 

 

 

ex 2009 31 11

ex 2009 31 19

ex 2009 39 31

ex 2009 39 39

Suc din toate celelalte citrice, în afară de suc de lămâie

100

 

 

 

ex 2204

Vin din struguri proaspeți

100

95 200 hl

Articolul 1 alineatul (4)

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 83

ex 2204 21 84

Vinuri care poartă una dintre următoarele denumiri de origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Gerrouane, Zemmour și Zennata, în recipiente cu un conținut de cel mult 2 litri, cu o tărie alcoolică de cel mult 15 % vol.

100

56 000 hl

Articolul 1 alineatul (4)

ex 2302

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din cernerea, măcinarea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau plantelor leguminoase, altele decât porumbul sau orezul

100

 

 

 


(1)  Rata reducerii se aplică numai taxei vamale ad valorem.

(2)  Codurile NC corespunzătoare Regulamentului (CE) nr. 1832/2002 (JO L 290, 28.10.2002, p. 1).

(3)  Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, exprimarea descrierii produselor se consideră ca având doar o valoare indicativă, regimul preferențial fiind determinat, în sensul prezentei anexe, de aria de cuprindere a codului NC. Atunci când se indică coduri NC cu „ex”, regimul preferențial se determină prin aplicarea codului NC și a descrierii corespunzătoare luate împreună.

(4)  Aplicarea acestei concesii este suspendată până la data prevăzută la articolul 18 al prezentului acord pentru aplicarea unor noi măsuri de liberalizare.

(5)  Încadrarea la această subpoziție este supusă condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante (a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 (JO L 253, 11.10.1993, p. 1 și modificările ulterioare).

(6)  Pentru cireșe proaspete, rata reducerii se aplică la taxa vamală specifică minimă.

(7)  Această concesie se aplică numai acelor semințe reglementate de dispozițiile directivelor privind comercializarea semințelor și plantelor.

ANEXA 1 B

Image


PROTOCOLUL NR. 3

privind regimul aplicabil importurilor în Maroc de produse agricole originare din Comunitate

Articolul 1

(1)   Taxele de import pentru importurile în Maroc de produse originare din Comunitate, enumerate în anexa la prezentul document, se stabilesc în coloana (a) din anexă. Reducerile succesive prevăzute de prezentul acord trebuie operate prin procentele indicate în coloanele (c), (e), (g), (i) și (k) în limitele contingentelor tarifare indicate în coloanele (b), (d), (f), (h) și (j).

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (3), în cazul în care se aplică o reducere tarifară erga omnes după semnarea prezentului acord, taxa redusă înlocuiește taxa vamală indicate în coloană (a) din anexă în scopul aplicării alineatului (1), începând de la data aplicării reducerii.

(3)   Pentru produsele care se încadrează la codul NC ex 1001 90 99 menționate în anexă, taxa vamală indicată în coloana (a) din anexă este cea aplicată la data de 1 octombrie 2003 și rămâne plafonată la acest nivel în vederea calculării reducerii tarifare.

În cazul în care taxa respectivă se reduce erga omnes după această dată, procentul indicat în coloanele (c), (e), (g), (i) și (k) se modifică după următoarele reguli:

în cazul în care taxa este redusă erga omnes, procentul se majorează cu 0,275 % per punct procentual de reducere;

în cazul în care taxa se majorează ulterior erga omnes, procentul se reduce cu 0,275 % per punct procentual de creștere;

în cazul în care taxa este din nou modificată, fie în sens crescător fie în sens descrescător, procentul care rezultă din aplicarea dispozițiilor de la liniuțele de mai sus se modifică utilizându-se formula relevantă.

Articolul 2

(1)   Pentru cerealele care se încadrează la codul NC ex 1001 90 99, contingentul tarifar se stabilește după cum se stipulează în nota de subsol de la pagina 2 a anexei, pe baza producției marocane pentru anul curent, astfel cum este estimată și făcută public de autoritățile marocane în luna mai. Contingentul tarifar va fi adaptat, după caz, la sfârșitul lunii iulie, în urma unei comunicări din partea autorităților marocane privind stabilirea volumului definitiv al producției marocane. Cu toate acestea, rezultatul oricărei astfel de adaptări trebuie ajustat prin acordul comun al părților cu 5 %, fie în sens crescător fie în sens descrescător, în funcție de rezultatul consultărilor menționate la alineatul (2).

Contingentul tarifar de mai sus nu se aplică pentru lunile iunie și iulie. În timpul consultărilor prevăzute de paragraful următor, părțile convin să examineze oportunitatea prelungirii programului, având în vedere estimările pentru piața marocană. Cu toate acestea, orice prelungire nu poate depăși data de 31 august.

(2)   În vederea gestionării dispozițiilor prevăzute la alineatul (1) și pentru a se asigura aprovizionarea pieței marocane precum și stabilitatea și continuitatea acestei piețe și pentru stabilizarea prețurilor pe piața marocană și păstrarea fluxurilor comerciale tradiționale, în sectorul cerealier se aplică regimul de cooperare menționat mai jos.

 

Înainte de începutul fiecărui an de comercializare, până la a doua jumătate a lunii mai, au loc consultări între părți.

 

Scopul acestor consultări va fi acela de a discuta situația pieței cerealelor, incluzând, în special, estimările producției de grâu comun marocan, situația stocurilor, consumul, prețurile de producător și prețurile de export, evoluția posibilă a pieței, precum și posibilitatea adaptării ofertei la cerere.

(3)   În cazul în care, după intrarea în vigoare a prezentului acord, Marocul acordă o reducere tarifară mai mare pentru cerealele care se încadrează la codul NC ex 1001 90 99 unei terțe țări în cadrul unui acord internațional, Marocul se angajează să acorde aceeași reducere tarifară Comunității ca măsură autonomă.

Articolul 3

Fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentului acord, în cazul în care, având în vedere sensibilitatea deosebită a piețelor agricole, importurile de produse originare din Comunitate, care fac obiectul concesiilor acordate în temeiul prezentului protocol, cauzează o serioasă perturbare a pieței marocane în sensul articolului 25 din acord, au loc imediat consultări între ambele părți pentru a găsi o soluție adecvată. Până la găsirea unei astfel de soluții, Marocul poate lua măsurile pe care le consideră necesare.

ANEXĂ

Cod NC (5)

Descrierea produsului

Taxe vamale la import (%)

2003

2004

2005

2006

2007 și anii următori

Contingent (tone)

Reducerea taxelor vamale (%)

Contingent (tone)

Reducerea taxelor vamale (%)

Contingent (tone)

Reducerea taxelor vamale (%)

Contingent (tone)

Reducerea taxelor vamale (%)

Contingent (tone)

Reducerea taxelor vamale (%)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

ex 0102 10

Reproducători de rasă pură din specia bovină (cu excepția vacilor)

2,5

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

0105 11

Cocoși și găini din rasa Gallus domesticus, cu greutatea de cel mult 185 g

2,5

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

ex 0202 20

Carne de vită și de vițel nedezosată, exclusiv sferturile „compensate”

254,0

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

0207 12

Cocoși și găini din rasa Gallus domesticus, netăiate în bucăți, congelate

110,0

200

27,3

200

27,3

200

27,3

200

27,3

200

27,3

ex 0207 27 10

Carne de curcan dezosată, congelată, tocată

60,0

770

36,7

770

36,7

840

40,0

910

43,3

1 000

46,7

0207 27 30

Aripi de curcan întregi, cu sau fără vârfuri, congelate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 27 50

Piept și bucăți de piept de curcan, nedezosate, congelate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 27 60

Copane și bucăți de copane de curcan, nedezosate, congelate

110,0

60

13,6

70

13,6

80

18,2

90

22,7

100

27,3

0207 27 70

Pulpe și bucăți de pulpe de curcan, nedezosate, congelate, altele decât copane și bucăți de copane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 27 80

Alte bucăți de carne de curcan, nedezosate, congelate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401 30

Smântână din lapte, cu un conținut de grăsime de peste 6 %

109,0

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

0402 10 11

Lapte și smântână din lapte, praf, granule sau sub alte forme solide, cu un conținut de grăsime de cel mult 1,5 %, fără adaos de zahăr sau alt îndulcitor, în ambalaje directe cu un conținut net de cel mult 2,5 kg

109,0

4 000

72,5

4 000

72,5

4 300

72,5

4 600

72,5

4 800

72,5

0402 10 19

Lapte și smântână din lapte, praf, granule sau sub alte forme solide, cu un conținut de grăsime de cel mult 1,5 %, fără adaos de zahăr sau alt îndulcitor, în ambalaje directe cu un conținut net de peste 2,5 kg

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0402 21 11

Lapte și smântână din lapte, praf, granule sau sub alte forme solide, cu un conținut de grăsime de peste 1,5 %, fără adaos de zahăr sau alt îndulcitor, în ambalaje directe cu un conținut net de cel mult 2,5 kg

109,0

3 200

20,2

3 200

20,2

3 200

20,2

3 200

20,2

3 200

20,2

0402 21 19

Lapte și smântână din lapte, praf, granule sau sub alte forme solide, cu un conținut de grăsime de peste 11 % dar sub 27 %, fără adaos de zahăr sau alt îndulcitor, în ambalaje directe cu un conținut net de peste 2,5 kg

0402 21 91

Lapte și smântână din lapte, praf, granule sau sub alte forme solide, cu un conținut de grăsime de peste 27 %, fără adaos de zahăr sau alt îndulcitor, în ambalaje directe cu un conținut net de cel mult 2,5 kg

0402 21 99

Lapte și smântână din lapte, praf, granule sau sub alte forme solide, cu un conținut de grăsime de peste 27 %, fără adaos de zahăr sau alt îndulcitor, în ambalaje directe cu un conținut net de peste 2,5 kg

0402 91 31

Lapte și smântână din lapte, concentrate, fără adaos de zahăr sau alt îndulcitor, cu un conținut de grăsime de peste 8 % dar nedepășind 10 %, în ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg (exclusiv laptele și smântâna praf, granule sau sub alte forme solide, cu un conținut de grăsime de peste 1,5 %)

109,0

2 600

24,8

2 600

24,8

2 600

29,4

2 600

33,9

2 600

38,6

0402 91 59

Lapte și smântână din lapte, concentrate, fără adaos de zahăr sau alt îndulcitor, cu un conținut de grăsime de peste 10 % dar nedepășind 45 %, în ambalaje directe cu un conținut net de peste 2,5 kg (exclusiv laptele și smântâna praf, granule sau sub alte forme solide, cu un conținut de grăsime de peste 1,5 %)

0402 91 99

Lapte și smântână din lapte, concentrate, fără adaos de zahăr sau alt îndulcitor, cu un conținut de grăsime de peste 45 %, în ambalaje directe cu un conținut net de peste 2,5 kg (exclusiv laptele și smântâna praf, granule sau sub alte forme solide, cu un conținut de grăsime de peste 1,5 %)

0402 99

Lapte și smântână din lapte, concentrate, cu adaos de zahăr sau alt îndulcitor

109,0

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

0403 90 11

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 59

Zară, lapte și smântână covăsite, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acidifiate, nearomatizate, fără adaos de fructe, fructe în coajă sau cacao

109,0

300

74,3

300

74,3

300

76,1

300

78,0

300

79,8

0404 10

Zer și zer modificat, chiar concentrat, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

17,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

0405 10

Unt

32,5

8 200

69,2

8 200

69,2

8 500

69,2

8 700

69,2

9 000

69,2

0405 20 00

Produse lactate tartinabile

50,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

0405 90 00

Alte uleiuri și grăsimi derivate din lapte

17,5

42,8

42,8

42,8

42,8

42,8

0406 20

Brânzeturi rase și brânzeturi praf, de toate tipurile

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

0406 30

Brânză topită, alta decât cea rasă sau praf

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

0406 40

Brânză cu mucegai

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

ex 0406 90

Alte brânzeturi, exclusiv brânza destinată prelucrării care se încadrează la poziția NC 0406 90 01

75,0

1 000

52,0

1 000

52,0

1 000

57,0

1 000

62,0

1 000

68,0

0406 90 01

Alte brânzeturi destinate prelucrării

17,5

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

0407 00 19

Ouă de păsări de curte, pentru clocit (exclusiv ouăle de curcă sau de gâscă)

52,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

0408 99 80

Ouă de păsări, altele decât în coajă, proaspete, preparate în abur sau prin fierbere în apă, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, adecvate pentru consumul uman (exclusiv ouă și gălbenușuri de ou deshidratate)

50,0

60

50,0

60

50,0

70

50,0

80

50,0

90

50,0

0409 00 00

Miere naturală

50,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

0504 00 00

Intestine, vezici și stomacuri de animale (altele decât pești), întregi sau bucăți

32,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 200

100,0

1 400

100,0

1 600

100,0

50

52

0601

Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare, altele decât rădăcinile de la poziția nr. 1212

17,5

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

32,5

50

0602 20

Arbori, arbuști, copăcei și tufișuri, cu fructe comestibile, altoiți sau nealtoiți; butași de viță de vie, altoiți sau rădăcinoși

2,5

500

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

17,5

50

0602 90 30

Răsaduri de legume și răsaduri de căpșuni

17,5

1 150

100,0

1 150

100,0

1 300

100,0

1 450

100,0

1 600

100,0

0602 90 45

Plante care cresc în aer liber, arbori, arbuști și tufișuri, butași rădăcinoși și plante tinere (exclusiv pomi fructiferi, pomi cu fruct în coajă și arbori de pădure)

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0602 90 99

Alte plante vii de interior (exclusiv butași rădăcinoși, plante tinere și plante cu flori, îmbobocite sau în floare)

17,5

300

42,9

300

42,9

400

57,1

500

71,4

600

100,0

0701 10 00

Cartofi destinați însămânțării, în stare proaspătă sau refrigerați

40,0

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

0703 20 00

Usturoi, proaspăt sau refrigerat

50,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 150

100,0

1 300

100,0

1 500

100,0

0712 90 50

0712 90 90

Morcovi și alte legume și amestecuri de legume, deshidratate, întregi, tăiate în bucăți sau în felii, sfărâmate sau sub formă de praf, dar nepreparate în altă formă

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

0713 10 10

Mazăre (Pisum sativum), deshidratată, curățată de păstăi, destinată însămânțării

17,5

450

100,0

450

100,0

450

100,0

450

100,0

450

100,0

0713 10 90

Mazăre (Pisum sativum), deshidratată, curățată de păstăi, chiar decorticată sau despicată (exclusiv mazărea destinată însămânțării)

50,0

350

24,0

350

24,0

350

28,0

350

32,0

350

36,0

0713 33 90

Fasole albă (Phaseolus vulgaris), deshidratată, curățată de păstăi, chiar decorticată sau despicată (exclusiv fasolea destinată însămânțării)

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

ex 0713 50 00

Bob mare (Vicia faba var. major)și bob cu sămânță mare (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), deshidratat, curățat de păstăi, destinat însămânțării

25,0

4 200

40,0

4 200

50,0

4 200

60,0

4 200

70,0

4 200

80,0

0713 90 90

Alte legume cu păstăi deshidratate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau despicate, altele decât cele destinate însămânțării

50,0

3 600

20,0

3 600

20,0

3 600

26,0

3 600

30,0

3 600

42,0

0802 12 90

Migdale, proaspete sau uscate, decojite (exclusiv migdalele amare)

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0802 22 00

Alune (Corylus spp.), proaspete sau uscate, decojite, chiar fără pieliță

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0802 90

Alte fructe în coajă, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0804 40 00

Avocado, proaspete sau uscate

52,0

100

23,1

100

23,1

100

28,8

100

32,7

100

44,2

0806 20

Struguri, uscați

52,0

100

23,1

100

23,1

100

28,8

100

32,7

100

44,2

ex 0808 10

Mere, proaspete, de la 1 februarie la 30 aprilie

52,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

0808 20 50

Pere, proaspete, de la 1 februarie la 30 aprilie

52,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

0810 50 00

Kiwi, proaspete

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

0813 20 00

Prune, uscate

52,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

1001 10 00

Grâu dur, de la 1 decembrie la 31 martie

75 (1)

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

ex 1001 90 99

Grâu spelt, grâu comun și borceag, altul decât cel destinat însămânțării

135 (1)

1 060 000 (6)

articolul 2

38,0

1 060 000 (6)

articolul 2

38,0

1 060 000 (6)

articolul 2

38,0

1 060 000 (6)

articolul 2

38,0

1 060 000 (6)

articolul 2

38,0

1003 00 10

Orz destinat însămânțării

36,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

ex 1003 00 90

Orz (altul decât cel destinat însămânțării și cel destinat producerii malțului), de la 1 decembrie la 31 martie

35 (2)

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

ex 1003 00 90

Orz destinat producerii malțului

35 (2)

10 000

100,0

10 000

100,0

12 000

100,0

14 000

100,0

16 000

100,0

1004 00 00

Ovăz

2,5

800

100,0

800

100,0

800

100,0

800

100,0

800

100,0

25

30

1005 10

Sămânță de porumb

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1005 90 00

Porumb, altfel decât semințe

35 (2)

2 000

 (7)

2 000

 (7)

2 000

 (7)

2 000

 (7)

2 000

 (7)

1006 10 10

Orez nedecorticat (orez paddy) destinat însămânțării

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1006 30

Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat

140 (3)

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

1007 00 90

Boabe de sorg (exclusiv boabe de sorg hibrid, destinate însămânțării)

25 (4)

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

1107 10 19

1107 10 99

Malț, neprăjit, prezentat în altă formă decât cea de făină

40,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

1108 12 00

Amidon de porumb

32,5

800

23,1

800

23,1

800

23,1

800

23,1

800

23,1

1108 13 00

Amidon de cartofi

32,5

500

23,1

500

23,1

500

23,1

500

23,1

500

23,1

ex 1205 90 00

Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate, destinate măcinării

2,5

1 250

100,0

1 250

100,0

1 500

100,0

1 750

100,0

2 000

100,0

1206 00 10

Semințe de floarea-soarelui, destinate însămânțării

2,5

250

100,0

250

100,0

250

100,0

250

100,0

250

100,0

ex 1206 00 99

Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate (exclusiv semințele destinate însămânțării, semințele decorticate și semințele cu coajă cu dungi gri și albe) destinate măcinării

2,5

2 500

100,0

2 500

100,0

3 000

100,0

3 500

100,0

4 000

100,0

1207 50 90

Semințe de muștar, chiar sfărâmate (exclusiv semințele destinate însămânțării)

25,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

1209 10 00

Semințe de sfeclă de zahăr, destinate însămânțării

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1209 21 00

Semințe de lucernă (alfalfa), destinate însămânțării

2,5

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

1209 91

Semințe de legume, destinate însămânțării

2,5

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1212 10 10

1212 10 91

Roșcove și boabe de roșcove, nedecorticate, nezdrobite și nemăcinate

32,5

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

1213 00 00

Paie și pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete

25-40

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1214

Gulii furajere, sfeclă furajeră, napi furajeri, fân, lucernă (alfalfa), trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete

2,5

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

1507 10 90

Ulei de soia, brut, chiar demucilaginat (exclusiv uleiul de soia de uz tehnic sau industrial, altul decât producția de alimente pentru consum uman)

2,5

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

ex 1507 90

Ulei de soia și fracțiunile lui, chiar rafinate, ambalat

25,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

ex 1508 90

Ulei de arahide și fracțiunile lui, chiar rafinate, ambalat

1509 10 90

Ulei de măsline, virgin, altul decât uleiul de măsline virgin lampant

52,05

500

32,7

500

32,7

500

32,7

500

32,7

500

32,7

1512 11 91

Ulei de semințe de floarea-soarelui, brut (exclusiv uleiul de uz tehnic sau industrial, altul decât producția de alimente pentru consum uman)

2,5

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

1514 11

Ulei de rapiță sau de rapiță sălbatică, brut

2,5

12 500

100,0

12 500

100,0

15 000

100,0

17 500

100,0

20 000

100,0

ex 1514 19 90

Ulei de rapiță sau de rapiță sălbatică cu conținut redus de acid erucic (uleiuri stabile cu un conținut de acid erucic mai mic de 2 %) și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic (exclusiv uleiul brut și uleiul de uz tehnic sau industrial, altul decât producția de alimente pentru consum uman), ambalate

25,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

1515 11

Ulei din semințe de in, brut

2,5

125

100,0

125

100,0

125

100,0

125

100,0

125

100,0

1515 90 40

1515 90 59

Alte uleiuri vegetale, brute

2,5

50

100,0

50

100,0

50

100,0

75

100,0

100

100,0

1515 90 60

1515 90 99

Alte uleiuri vegetale și fracțiunile lor

25,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

ex 2002 90

Tomate, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic (altele decât tomatele întregi sau bucăți) în ambalaje de peste 1 kg

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

2003 10

2003 90

Ciuperci, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic

50,0

200

70,0

200

70,0

200

80,0

200

90,0

200

100,0

2004 10 10

Cartofi, preparați, congelați

25,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

2005 40 00

2005 51 00

Mazăre (Pisum sativum) și fasole boabe (Vigna spp,. Phaseolus spp.), preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelate

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

2005 70 10

2005 70 90

Măsline, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelate

50,0

100

10,0

100

10,0

100

20,0

100

20,0

100

30,0

ex 2007 10 10

2007 10 91

ex 2007 10 99

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 35

ex 2007 99 39

2007 99 51

2007 99 55

ex 2007 99 58

2007 99 91

2007 99 93

ex 2007 99 98

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, piureuri și paste de fructe, altele decât citrice, căpșuni și caise

50,0

150

20,0

150

20,0

200

30,0

250

40,0

300

50,0

2008 19 13

2008 19 19

Migdale și fistic, prăjite și alte fructe cu coajă și alte semințe, inclusiv amestecuri, preparate sau conservate, în ambalaje directe cu un conținut de cel mult 1 kg

50,0

100

20,0

100

20,0

100

30,0

100

40,0

100

50,0

2008 70 61

2008 70 71

2008 70 79

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, preparate sau conservate, fără adaos de alcool dar cu adaos de zahăr

50,0

150

20,0

150

20,0

150

30,0

150

40,0

150

50,0

2009 79 19

2009 79 99

Suc de mere, nefermentat, fără adaos de alcool, concentrat

50,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

ex 2009 80 79

2009 80 88

2009 80 99

Sucuri de fructe sau de legume, nefermentate, concentrate

50,0

500

70,0

500

70,0

580

80,0

660

90,0

730

100,0

2009 90 59

2009 90 98

Amestecuri de sucuri de fructe, inclusiv must de struguri, și sucuri de legume (altele decât mere, pere, citrice, ananas și fructe tropicale), fără adaos de zahăr

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

2204 10

Vinuri spumoase

52,0

3 000 hl

23,1

3 000 hl

23,1

3 000 hl

32,7

3 000 hl

42,3

3 000 hl

53,8

2204 21

Alte vinuri din struguri proaspeți, în recipiente cu un conținut de cel mult 2 litri

52,0

6 000 hl

23,1

6 000 hl

23,1

6 000 hl

32,7

6 000 hl

42,3

6 000 hl

53,8

2204 29

Alte vinuri din struguri proaspeți, în recipiente cu un conținut de peste 2 litri

52,0

12 000 hl

23,1

12 000 hl

23,1

12 000 hl

32,7

12 000 hl

42,3

12 000 hl

53,8

2302 30 10

2302 30 90

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din măcinarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a grâului

2,5

3 000

100,0

3 000

100,0

3 500

100,0

4 200

100,0

5 000

100,0

2302 40 10

2302 40 90

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din măcinarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a altor cereale

2,5

12 500

100,0

12 500

100,0

15 000

100,0

17 500

100,0

20 000

100,0

2303 20 11

2303 20 18

Pulpă de sfeclă de zahăr

2,5

40 000

100,0

40 000

100,0

50 000

100,0

60 000

100,0

72 000

100,0

2303 20 90

Resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului (exclusiv pulpa de sfeclă de zahăr)

32,5

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

2309 10

Alimente pentru câini sau pisici, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

32,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

ex 2309 90

Alte preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor (numai anticoccidiene pe o bază, colină 70, hrană preparată pentru pești, antibiotice, înlocuitori de lapte, pulpă de sfeclă de zahăr deshidratată și melasată, reziduuri de la fabricarea amidonului, altele decât pre-amestecuri)

17,5

6 000

100,0

6 000

100,0

9 000

100,0

12 000

100,0

15 000

100,0

ex 2309 90 99

Pre-amestecuri de tipul folosit pentru hrana animalelor

52,0

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

2401 10 60

Tutun de tip oriental, uscat la soare, nedesprins de pe tulpină

17,5

200

100,0

200

100,0

300

100,0

400

100,0

500

100,0

2401 10 70

Tutun uscat cu fum rece, nedesprins de pe tulpină

2401 20 90

Tutun parțial sau integral desprins de pe tulpină dar neprelucrat ulterior

e

Această rată se aplică la valoarea în vamă a mărfurilor. În cazul în care valoarea declarată este mai mică de 3 500 Dh/t, se aplică o taxă la import suplimentară de 123 % la diferența dintre pragul stabilit (3 500 Dh/t) și valoarea declarată.


(1)  Această rată se aplică la categoria valorică de 1 000 Dh/t sau mai puțin; categoria valorică de peste 1 000 Dh/t se supune unei taxe la import de 2,5 %.

(2)  Această rată se aplică la categoria valorică de 800 Dh/t sau mai puțin; categoria valorică de peste 800 Dh/t se supune unei taxe la import de 2,5 %.

(3)  Această rată se aplică la categoria valorică de 3 000 Dh/t sau mai puțin; categoria valorică de peste 3 000 Dh/t se supune unei taxe la import de 16 %.

(4)  Această rată se aplică la categoria valorică de 800 Dh/t sau mai puțin; categoria valorică de peste 800 Dh/t se supune unei taxe la import de 16 %.

(5)  Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, exprimarea descrierii produselor se consideră ca având doar o valoare indicativă, regimul preferențial fiind determinat, în sensul prezentei anexe, de aria de cuprindere a codului NC corespunzător Regulamentului (CE) nr. 1832/2002 (JO L 290, 28.10.2002, p. 1). Atunci când se indică coduri NC cu „ex”, regimul preferențial se determină prin aplicarea codului NC și a descrierii corespunzătoare luate împreună.

(6)  În cazul în care producția marocană de grâu comun (P) depășește 2,1 milioane de tone, acest contingent (Q) va fi redus în conformitate cu formula: Q (milioane de tone) = 2,59-0,73*P (milioane de tone), cu un minim de 400 000 tone pentru o producție marocană de 3 000 000 tone sau mai mare.

(7)  Rata preferențială aplicabilă este de 2,5 %.

e

Această rată se aplică la valoarea în vamă a mărfurilor. În cazul în care valoarea declarată este mai mică de 3 500 Dh/t, se aplică o taxă la import suplimentară de 123 % la diferența dintre pragul stabilit (3 500 Dh/t) și valoarea declarată.


Declarație comună

Prin prezentul document părțile convin să reexamineze situația preferințelor tarifare stabilite în Protocolul nr. 3, în special pentru următoarele produse: uleiuri și grăsimi vegetale și animale care se încadrează la codurile NC 1515 19 10, 1515 90 60, 1515 90 99, 1516 10 90, 1516 20 95, 1516 20 96, 1516 20 98 și zahăr din sfeclă de zahăr care se încadrează la codul NC 1701 12 90, în conformitate cu obiectivul prevăzut la articolul 16 din Acordul de asociere.


Declarație comună

Părțile constată că prezentul acord se aplică de Regatul Marocului în cadrul unei licitații pentru licențele de import în scopul gestionării contingentelor preferențiale.

În cazul în care acest regim de licitație se modifică sau în cazul introducerii unui sistem de plăți directe, părțile convin să organizeze consultări în temeiul articolului 20 din Acordul de asociere.


Top