EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002D0148

Decizia nr. 148/2002 a Comitetului mixt al SEE din 8 noiembrie 2002 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul SEE

JO L 19, 23.1.2003, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/148(2)/oj

11/Volumul 62

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

64


22002D0148


L 019/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 148/2002 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 8 noiembrie 2002

de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XX la acord a fost modificată prin Decizia nr. 134/2002 a Comitetului mixt al SEE din 27 septembrie 2002 (1).

(2)

Decizia 2001/839/CE a Comisiei din 8 noiembrie 2001 de stabilire a unui chestionar de utilizat pentru raportarea anuală privind evaluarea calității aerului ambiant prevăzută de Directivele 96/62/CE și 1999/30/CE ale Consiliului (2) trebuie să fie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

După punctul 21ae (Decizia 1753/2000/CE a Parlamentului European și a Consiliului) din anexa XX la acord se inserează următorul punct:

„21af.

32001 D 0839: Decizia 2001/839/CE a Comisiei din 8 noiembrie 2001 de stabilire a unui chestionar de utilizat pentru raportarea anuală privind evaluarea calității aerului ambiant prevăzută de Directivele 96/62/CE și 1999/30/CE ale Consiliului (JO L 319, 4.12.2001, p. 45).”

Articolul 2

Textele Deciziei 2001/839/CE în limbile islandeză și norvegiană, care se publică în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităților Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 9 noiembrie 2002 cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 noiembrie 2002.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 336, 12.12.2002, p. 34.

(2)  JO L 319, 4.12.2001, p. 45.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


Top