Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A0710(03)

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind comitetele care asistă Comisia Europeană în exercitarea puterilor sale executive

OJ L 176, 10.7.1999, p. 53–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 176, 10.7.1999, p. 19–26 (GA)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 019 P. 164 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 019 P. 164 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 165 - 174

In force

11/Volumul 19

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

164


21999A0710(03)


L 176/53

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD SUB FORMA UNUI SCHIMB DE SCRISORI

între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind comitetele care asistă Comisia Europeană în exercitarea puterilor sale executive

Domnule,

Consiliul se referă la negocierile cu privire la acordul privind asocierea Republicii Islanda și a Regatului Norvegiei la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și a luat act de solicitarea formulată de către Islanda și Norvegia, în spiritul participării lor la procesul de luare a deciziilor în domeniile cuprinse în acest acord și în vederea asigurării bunei sale funcționări, de a se asocia pe deplin la activitățile comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea puterilor sale executive.

Consiliul ia act că, într-adevăr, în viitor, atunci când astfel de proceduri vor fi aplicate în domeniile cuprinse în acest acord, va fi necesară asocierea Islandei și Norvegiei la activitățile acestor comitete pentru a garanta, printre altele, aplicarea procedurilor din acest acord la actele sau măsurile în cauză astfel încât acestea să devină obligatorii pentru Islanda și Norvegia.

În consecință, Comunitatea Europeană este dispusă să se angajeze în procesul de negociere, de îndată ce este necesar, a dispozițiilor adecvate în vederea asocierii Islandei și Norvegiei la activitățile acestor comitete.

V-aș fi recunoscător dacă ați binevoi să-mi confirmați acordul guvernului dumneavoastră cu privire la cele de mai sus.

Vă rog să îmi permiteți, domnule, să îmi exprim înalta considerațiune.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea

For Rådet for Den Europæiske Union

Für den Rat der Europäischen Union

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

For the Council of the European Union

Pour le Conseil de l'Union européenne

Per il Consiglio dell'Unione europea

Voor de Raad van de Europese Unie

Pelo Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston puolesta

För Europeiska unionens råd

Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins

For Rådet for Den europeiske union

Image

Domnule,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră din data de astăzi, cu următorul conținut:

„Domnule, Consiliul se referă la negocierile cu privire la acordul privind asocierea Republicii Islanda și a Regatului Norvegiei la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și a luat act de solicitarea formulată de către Islanda și Norvegia, în spiritul participării lor la procesul de luare a deciziilor în domeniile cuprinse în acest acord și în vederea asigurării bunei sale funcționări, de a se asocia pe deplin la activitățile comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea puterilor sale executive.

Consiliul ia act că, într-adevăr, în viitor, atunci când astfel de proceduri vor fi aplicate în domeniile cuprinse în acest acord, va fi necesară asocierea Islandei și Norvegiei la activitățile acestor comitete pentru a garanta, printre altele, aplicarea procedurilor din acest acord la actele sau măsurile în cauză astfel încât acestea să devină obligatorii pentru Islanda și Norvegia.

În consecință, Comunitatea Europeană este dispusă să se angajeze în procesul de negociere, de îndată ce este necesar, a dispozițiilor adecvate în vederea asocierii Islandei și Norvegiei la activitățile acestor comitete.

V-aș fi recunoscător dacă ați binevoi să-mi confirmați acordul guvernului dumneavoastră cu privire la cele de mai sus.

Vă rog să îmi permiteți, domnule, să îmi exprim înalta considerațiune.”

Sunt în măsură să vă aduc la cunoștință acordul guvernului meu cu privire la conținutul scrisorii dumneavoastră.

Vă rog să îmi permiteți, domnule, să îmi exprim înalta considerațiune.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de Islandia

For Republikken Island

Für die Republik Island

Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Per la Repubblica d'Islanda

Voor de Republiek IJsland

Pela República da Islândia

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands

For Republikken Island

Image

Domnule,

Consiliul se referă la negocierile cu privire la acordul privind asocierea Republicii Islanda și a Regatului Norvegiei la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și a luat act de solicitarea formulată de către Islanda și Norvegia, în spiritul participării lor la procesul de luare a deciziilor în domeniile cuprinse în acest acord și în vederea asigurării bunei sale funcționări, de a se asocia pe deplin la activitățile comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea puterilor sale executive.

Consiliul ia act că, într-adevăr, în viitor, atunci când astfel de proceduri vor fi aplicate în domeniile cuprinse în acest acord, va fi necesară asocierea Islandei și Norvegiei la activitățile acestor comitete pentru a garanta, printre altele, aplicarea procedurilor din acest acord la actele sau măsurile în cauză astfel încât acestea să devină obligatorii pentru Islanda și Norvegia.

În consecință, Comunitatea Europeană este dispusă să se angajeze în procesul de negociere, de îndată ce este necesar, a dispozițiilor adecvate în vederea asocierii Islandei și Norvegiei la activitățile acestor comitete.

V-aș fi recunoscător dacă ați binevoi să-mi confirmați acordul guvernului dumneavoastră cu privire la cele de mai sus.

Vă rog să îmi permiteți, domnule, să îmi exprim înalta considerațiune.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea

For Rådet for Den Europæiske Union

Für den Rat der Europäischen Union

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

For the Council of the European Union

Pour le Conseil de l'Union européenne

Per il Consiglio dell'Unione europea

Voor de Raad van de Europese Unie

Pelo Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston puolesta

För Europeiska unionens råd

Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins

For Rådet for Den europeiske union

Image

Domnule,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră din data de astăzi, cu următorul conținut:

„Domnule, Consiliul se referă la negocierile cu privire la acordul privind asocierea Republicii Islanda și a Regatului Norvegiei la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și a luat act de solicitarea formulată de către Islanda și Norvegia, în spiritul participării lor la procesul de luare a deciziilor în domeniile cuprinse în acest acord și în vederea asigurării bunei sale funcționări, de a se asocia pe deplin la activitățile comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea puterilor sale executive.

Consiliulia act că, într-adevăr, în viitor, atunci când astfel de proceduri vor fi aplicate în domeniile cuprinse în acest acord, va fi necesară asocierea Islandei și Norvegiei la activitățile acestor comitete pentru a garanta, printre altele, aplicarea procedurilor din acest acord la actele sau măsurile în cauză astfel încât acestea să devină obligatorii pentru Islanda și Norvegia.

În consecință, Comunitatea Europeană este dispusă să se angajeze în procesul de negociere, de îndată ce este necesar, a dispozițiilor adecvate în vederea asocierii Islandei și Norvegiei la activitățile acestor comitete.

V-aș fi recunoscător dacă ați binevoi să-mi confirmați acordul guvernului dumneavoastră cu privire la cele de mai sus.

Vă rog să îmi permiteți, domnule, să îmi exprim înalta considerațiune.”

Sunt în măsură să vă aduc la cunoștință acordul guvernului meu cu privire la conținutul scrisorii dumneavoastră.

Vă rog să îmi permiteți, domnule, să îmi exprim înalta considerațiune.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de Noruega

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Voor het Koninkrijk Noorwegen

Pelo Reino da Noruega

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

Image


DECLARAȚII

1.   Declarația Consiliului, adoptată în unanimitate de membrii săi, potrivit articolului 6 alineatul (1) al Protocolului Schengen

„Consiliul exprimă opinia ca deciziile adoptate de către comitetul mixt în conformitate cu acordul să fie adoptate în unanimitate, de către reprezentanții membrilor Consiliului, potrivit articolului 6 alineatul (1) al Protocolului Schengen și de către reprezentanții guvernelor Islandei și Norvegiei, cu excepția situației în care Regulamentul de organizare internă sau acordul a fi încheiat în temeiul articolului 6 alineatul (2) al Protocolului Schengen prevăd altfel.”

2.   Declarația Consiliului și a Comisiei cu privire la Directiva 95/46/CE

„Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor personale și circulația liberă a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31) nu a fost inclusă în anexa B a Acordului dintre Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în sensul propunerii Comisiei din 2 decembrie 1998 de Decizie a Comitetului mixt al EEA de a include această directivă în anexa XI a acordului EEA (1).

Uniunea Europeană este de părere că această directivă constituie parte integrală din acquis-ul Schengen întrucât a înlocuit prevederile Convenției Schengen 1990, potrivit articolului 134 al acestei convenții.

Dacă această directivă nu este inclusă în anexa XI a Acordului EEA, Uniunea presupune ca Republica Islanda și Regatul Norvegiei să ia măsurile necesare pentru a asigura aplicarea dispozițiilor sale.

Această declarație urmează a fi publicată împreună cu textul mai sus-menționatului acord cu Republica Islanda și Regatul Norvegiei în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

3.   Declarația cuprinsă în minutele Consiliului la momentul adoptării directivelor privind negocierea

„Consiliul convine că orice materie privind implementarea acordului cu Islanda și Norvegia urmează a fi inclusă pe agenda comitetului mixt în timp util. Înainte de reunirea comitetului, președintele, dacă consideră necesar sau la cererea oricărei delegații sau a Comisiei, convoacă o adunare a organului competent al Consiliului în vederea confirmării faptului că o anumită problemă nu necesită a fi discutată de comitetul mixt sau că orice alt aspect ar trebui să fie discutat sau soluționat în cadrul Uniunii (spre exemplu, probleme legate de vize sau alte probleme la care nu se aplică strict procedura asocierii, potrivit articolului 6 al Protocolului Schengen).

Ad. punctul (I) pe listă (2): comitetul mixt nu poate fi sesizat înainte de trecerea unui termen rezonabil cu privire nici la propuneri negociate în cadrul Uniunii, nici la adaptarea sau dezvoltarea actelor bazate pe Tratatul privind Uniunea Europeană de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam.

Faptul că anumite aspecte nu sunt soluționate, potrivit procedurii prezentate în acordul a fi încheiat pe baza articolului 6 alineatul (1) al Protocolului Schengen nu exclude, desigur, posibilitatea informării regulate a partenerilor islandezi și norvegieni în legătură cu dezvoltările ce au loc în cadrul Uniunii, în această materie.

4.   Declarația delegațiilor negociatoare făcută la momentul inițierii acordului

„Delegațiile negociatoare iau notă de declarația 47 a Conferinței Interguvernamentale cu ocazia semnării Tratatului de la Amsterdam.

Ei convin că este de preferat ca părțile contractante ale acordului sa ia măsurile prealabile necesare pentru a permite intrarea în vigoare a acordului în aceeași zi cu data de intrare în vigoare a Tratatului de la Amsterdam.”

5.   Declarația delegațiilor participante la negocieri pentru Președinția Consiliului, Comisie și Norvegia

„Delegațiile negociatoare din partea Președinției Consiliului, Comisiei și Norvegiei convin că problema situațiilor în care este posibilă aplicarea provizorie, în conformitate cu legea norvegiană, nu afectează aplicarea articolului 8 alineatul (4) al Acordului.”


(1)  Doc. Consiliului 13992/98 EEE 96 ECO 466 din 9 decembrie 1998.”

(2)  A se vedea articolul 1 al proiectului de decizie a Consiliului privind anumite aranjamente pentru aplicarea Acordului încheiat de Consiliu și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestor state la implementarea, aplicarea și dezvoltarea în continuare a acquis-ului Schengen (doc. 6611/3/99 SCHENGEN 17 Rev. 3 din 22 aprilie 1999).”


Top