Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998D0507(09)

Decizia nr. 82/97 a Comitetului mixt al SEE din 12 noiembrie 1997 de modificare a anexei VI (Securitate socială) la Acordul SEE

OJ L 134, 7.5.1998, p. 11–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 003 P. 13 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 100 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 100 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 056 P. 24 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011; înlocuit prin 22011D0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/82(2)/oj

11/Volumul 56

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

100


21998D0507(09)


L 134/11

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 82/97 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 12 noiembrie 1997

de modificare a anexei VI (Securitate socială) la Acordul SEE

COMITETULUI MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acord”, în special articolul 98,

întrucât anexa VI la acord fost modificată prin Decizia nr. 2/97 a Comitetului mixt al SEE (1);

întrucât adaptările la Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității (2), la Regulamentul (CEE) nr. 574/72 din 21 martie 1972 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 (3), precum și la anumite decizii ale Comisiei administrative a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți efectuate prin capitolul IV, A din anexa I la Actul privind condițiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei și modificările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene (4) trebuie să fie încorporate în acord;

întrucât, pentru o mai mare claritate, este necesar ca anexa VI să fie actualizată integral; întrucât, în acest sens, ar trebui incluse într-un text unitar secțiunile modificate la data intrării în vigoare a prezentei decizii, precum și acele secțiuni deja modificate și secțiunile nemodificate,

DECIDE:

Articolul 1

Textul din anexa VI la acord se înlocuiește cu textul atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Textele adaptărilor la regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și nr. 574/72, precum și la deciziile Comisiei administrative a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți nr. 117, nr. 118, nr. 135, nr. 136 și nr. 150 cuprinse în capitolul IV, A din anexa I la Actul privind condițiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei și modificările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene, în limbile islandeză și norvegiană anexate la versiunile în limbile respective ale prezentei decizii, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 13 noiembrie 1997, cu condiția transmiterii prealabile către Comitetul mixt SEE a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 noiembrie 1997.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

E. BULL


(1)  JO L 85, 27.3.1997, p. 67.

(2)  JO L 149, 5.7.1971. p. 2.

(3)  JO L 74, 27.3.1972, p. 1.

(4)  JO C 241, 29.8.1994, p. 21, astfel cum a fost modificat prin JO L 1, 1.1.1995, p. 1.


ANEXA VI

SECURITATE SOCIALĂ

INTRODUCERE

Atunci când actele menționate în prezenta anexă conțin noțiuni sau trimiteri la proceduri specifice ordinii juridice comunitare, precum.

preambuluri;

destinatarii actelor comunitare;

trimiteri la teritoriile sau limbile CE;

trimiteri la drepturile și obligațiile statelor membre CE, ale organismelor publice, ale întreprinderilor sau la legăturile reciproce dintre persoanele fizice ale acestora și

trimiteri la procedurile de informare și notificare.

Se aplică protocolul 1 privind adaptările orizontale, cu excepția unor dispoziții contrare ale prezentei anexe.

ADAPTĂRI SECTORIALE

I.   În sensul prezentei anexe și fără a aduce atingere dispozițiilor protocolului 1, termenul de „stat(e) membru/membre” inclus în actele menționate se interpretează că include, pe lângă înțelesul din actele CE relevante, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

II.   În aplicarea dispozițiilor actelor menționate în prezenta anexă în sensul prezentului acord, drepturile și obligațiile conferite Comisiei administrative pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți de pe lângă Comisia CE, precum și drepturile și obligațiile conferite Comisiei de audit de pe lângă Comisia administrativă menționată, sunt asumate de către Comitetul Mixt al SEE în conformitate cu partea VII din acord.

ACTE MENȚIONATE

1.   371 R 1408: Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității,

astfel cum a fost actualizat prin:

383 R 2001: Regulamentul (CEE) nr. 2001/83 al Consiliului din 2 iunie 1983 (JO L 230, 22.8.1983, p. 6)

și modificat ulterior prin:

385 R 1660: Regulamentul (CEE) nr. 1660/85 al Consiliului din 13 iunie 1985 (JO L 160, 20.6.1985, p. 1);

385 R 1661: Regulamentul (CEE) nr. 1661/85 al Consiliului din 13 iunie 1985 (JO L 160, 20.6.1985, p. 7);

1 85 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările Tratatelor - Aderarea la Comunitățile Europene a Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 170);

386 R 3811: Regulamentul (CEE) nr. 3811/86 al Consiliului din 11 decembrie 1986 (JO L 355, 16.12.1986, p. 5);

389 R 1305: Regulamentul (CEE) nr. 1305/89 al Consiliului din 11 mai 1989 (JO L 131, 13.5.1989, p. 1);

389 R 2332: Regulamentul (CEE) nr. 2332/89 al Consiliului din 18 iulie 1989 (JO L 224, 2.8.1989, p. 1);

389 R 3427: Regulamentul (CEE) nr. 3427/89 al Consiliului din 30 octombrie 1989 (JO L 331, 16.11.1989, p. 1);

391 R 2195: Regulamentul (CEE) nr. 2195/91 al Consiliului din 25 iunie 1991 (JO L 206, 29.7.1991, p. 2);

392 R 1247: Regulamentul (CEE) nr. 1247/92 al Consiliului din 30 aprilie 1992 (JO L 136, 19.5.1992, p. 1);

392 R 1248: Regulamentul (CEE) nr. 1248/92 al Consiliului din 30 aprilie 1992 (JO L 136, 19.5.1992, p. 7);

392 R 1249: Regulamentul (CEE) nr. 1249/92 al Consiliului din 30 aprilie 1992 (JO L 136, 19.5.1992, p. 28);

393 R 1945: Regulamentul (CEE) nr. 1945/93 al Consiliului din 30 iunie 1993 (JO L 181, 23.7.1993, p. 1);

1 94 N: Actul privind condițiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei și adaptările Tratatelor care stau la baza Uniunii Europene (JO C 241, 29.8.1994, p. 21, astfel cum a fost modificat prin JO L 1, 1.1.1995, p. 1);

395 R 3095: Regulamentul (CE) nr. 3095/95 al Consiliului din 22 decembrie 1995 (JO L 335, 30.12.1995, p. 1);

395 R 3096: Regulamentul (CE) nr. 3096/95 al Consiliului din 22 decembrie 1995 (JO L 335, 30.12.1995, p. 10).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează cu următoarele adaptări:

(a)

articolul 1 litera (j) al treilea paragraf nu se aplică;

(b)

în ceea ce privește prestațiile pentru limită de vârstă și indemnizațiile de urmaș, se aplică articolul 49 începând cu 1 ianuarie 1994;

(c)

la articolul 88, cuvintele „articolul 106 din tratat” se înlocuiesc cu termenii „articolul 41 din acordul SEE”;

(d)

articolul 94 alineatul (9) nu se aplică;

(e)

articolul 95 litera (b) nu se aplică;

(f)

articolul 96 nu se aplică;

(g)

articolul 100 nu se aplică;

(h)

în anexa I partea I se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Orice persoană care este un lucrător salariat sau un lucrător care desfășoară o activitate independentă în sensul dispozițiilor privind asigurarea împotriva accidentelor de muncă din legea securității sociale este considerată un lucrător salariat sau respectiv un lucrător care desfășoară o activitate independentă în sensul articolului 1 litera (a) punctul (ii) din regulament.

Q.   LIECHTENSTEIN

Nu se aplică.

R.   NORVEGIA

Orice persoană care este un lucrător salariat sau un lucrător care desfășoară o activitate independentă în sensul legii asigurărilor naționale este considerată un lucrător salariat sau un lucrător care desfășoară o activitate independentă în sensul articolului 1 litera (a) punctul (ii) din regulament.”;

(i)

în anexa I partea II se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

În scopul stabilirii dreptului la prestații în natură în temeiul dispozițiilor din capitolul 1 titlul III din regulament, termenul «membru de familie» înseamnă soțul/soția sau un copil în vârstă de cel mult 25 de ani.

Q.   LIECHTENSTEIN

În scopul stabilirii dreptului la beneficii în natură în temeiul dispozițiilor din capitolul 1 titlul III din regulament, termenul «membru de familie» înseamnă soțul/soția sau un copil în vârstă de cel mult 25 de ani.

R.   NORVEGIA

Pentru determinarea dreptului la beneficii în natură în temeiul dispozițiilor capitolului 1 titlul III din regulament, termenul «membru de familie» desemnează soțul/soția sau un copil în vârstă de cel mult 25 de ani.”;

(j)

în anexa II, partea I, se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Nu se aplică.

Q.   LIECHTENSTEIN

Nu se aplică.

R.   NORVEGIA

Nu se aplică.”;

(k)

în anexa II partea II se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Nimic.

Q.   LIECHTENSTEIN

Nimic.

R.   NORVEGIA

(a)

Plățile forfetare nerambursabile plătibile la nașterea copilului în temeiul Legii asigurărilor naționale.

(b)

Plățile forfetare nerambursabile plătibile la adopție în temeiul Legii asigurărilor naționale.”;

(l)

în anexa II partea III se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Nici una.

Q.   LIECHTENSTEIN

Nici una.

R.   NORVEGIA

Nici una.”

(m)

În anexa II partea A se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Nici una.

Q.   LIECHTENSTEIN

(a)

Alocații pentru văduvie (Legea privind acordarea alocațiilor pentru văduvie din 25 noiembrie 1981).

(b)

Alocații pentru orbi (Legea privind acordarea alocațiilor pentru orbi din 17 decembrie 1970).

(c)

Alocații de maternitate (Legea privind acordarea alocațiilor de maternitate din 25 noiembrie 1981).

(d)

Prestații suplimentare pentru asigurările de limită de vârstă, de urmaș și de invaliditate (Legea privind prestațiile suplimentare pentru asigurările de limită de vârstă, de urmaș și de invaliditate din 10 decembrie 1965, astfel cum a fost revizuită la 12 noiembrie 1992).

(e)

Alocații pentru persoanele neajutorate (Legea privind prestațiile suplimentare pentru asigurările de limită de vârstă, de urmaș și de invaliditate din 10 decembrie 1965, astfel cum a fost revizuită la 12 noiembrie 1992).

R.   NORVEGIA

(a)

Prestații de bază și prestații pentru îngrijire în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Legea asigurărilor naționale din 17 iunie 1966 nr. 12 pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare sau a necesității unei asistențe pentru îngrijiri speciale, îngrijire medicală sau ajutor casnic ca urmare a unui handicap, cu excepția cazurilor în care beneficiarul primește o pensie pentru limită de vârstă, de boală sau de urmaș din sistemul național de asigurări.

(b)

Pensie suplimentară minimă garantată pentru persoanele născute cu un handicap sau al căror handicap apare la o vârstă timpurie, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) și cu articolul 8 alineatul (4) din Legea asigurărilor naționale din 17 iunie 1996 nr. 12.

(c)

Prestații pentru îngrijirea și educarea copilului acordate soțului urmaș în conformitate cu articolul 10 alineatele (2) și (3) din Legea asigurărilor naționale din 17 iunie 1996 nr. 12.”;

(n)

în anexa III partea A se adaugă următorul text:

„106.   ISLANDA - BELGIA

Fără convenție.

107.   ISLANDA - DANEMARCA

Articolul 10 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992.

108.   ISLANDA - GERMANIA

Fără convenție.

109.   ISLANDA - SPANIA

Fără convenție.

110.   ISLANDA - FRANȚA

Fără convenție.

111.   ISLANDA - GRECIA

Fără convenție.

112.   ISLANDA - IRLANDA

Fără convenție.

113.   ISLANDA - ITALIA

Fără convenție.

114.   ISLANDA - LUXEMBURG

Fără convenție.

115.   ISLANDA - ȚĂRILE DE JOS

Fără convenție.

116.   ISLANDA - AUSTRIA

Fără convenție.

117.   ISLANDA - PORTUGALIA

Fără convenție.

118.   ISLANDA - FINLANDA

Articolul 10 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992.

119.   ISLANDA - SUEDIA

Articolul 10 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992.

120.   ISLANDA - REGATUL UNIT

Fără convenție.

121.   ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Fără convenție.

122.   ISLANDA - NORVEGIA

Articolul 10 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992.

123.   LIECHTENSTEIN - BELGIA

Fără convenție.

124.   LIECHTENSTEIN - DANEMARCA

Fără convenție.

125.   LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolul 4 alineatul (2) din Convenția privind securitatea socială din 7 aprilie 1977, astfel cum a fost modificată prin Convenția complementară nr. 1 din 11 august 1989 cu privire la plata prestațiilor în numerar către rezidenții unui stat terț.

126.   LIECHTENSTEIN - SPANIA

Fără convenție.

127.   LIECHTENSTEIN - FRANȚA

Fără convenție.

128.   LIECHTENSTEIN - GRECIA

Fără convenție.

129.   LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Fără convenție.

130.   LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolul 5 a doua teză din Convenția privind securitatea socială din 11 noiembrie 1976 cu privire la plata prestațiilor în numerar către rezidenții unui stat terț.

131.   LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG

Fără convenție.

132.   LIECHTENSTEIN - ȚĂRILE DE JOS

Fără convenție.

133.   LIECHTENSTEIN - AUSTRIA

Articolul 4 din Convenția privind securitatea socială din 26 septembrie 1968, astfel cum a fost modificată prin convențiile complementare nr. 1 din 16 mai 1977 și nr. 2 din 22 octombrie 1987, cu privire la plata prestațiilor în numerar către rezidenții unui stat terț.

134.   LIECHTENSTEIN - PORTUGALIA

Fără convenție.

135.   LIECHTENSTEIN - FINLANDA

Fără convenție.

136.   LIECHTENSTEIN - SUEDIA

Fără convenție.

137.   LIECHTENSTEIN - REGATUL UNIT

Fără convenție.

138.   LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Fără convenție.

139.   NORVEGIA - BELGIA

Fără convenție.

140.   NORVEGIA - DANEMARCA

Articolul 10 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992.

141.   NORVEGIA - GERMANIA

Fără convenție.

142.   NORVEGIA - SPANIA

Fără convenție.

143.   NORVEGIA - FRANȚA

Nici una.

144.   NORVEGIA - GRECIA

Articolul 16 alineatul (5) din Convenția privind securitatea socială din 12 iunie 1980.

145.   NORVEGIA - IRLANDA

Fără convenție.

146.   NORVEGIA - ITALIA

Nici una.

147.   NORVEGIA - LUXEMBURG

Nici una.

148.   NORVEGIA - ȚĂRILE DE JOS

Articolul 5 alineatul (2) din Convenția privind securitatea socială din 13 aprilie 1989.

149.   NORVEGIA - AUSTRIA

(a)

Articolul 5 alineatul (2) din Convenția privind securitatea socială din 27 august 1985.

(b)

Articolul 4 din convenția menționată, cu privire la rezidenții unui stat terț.

(c)

Punctul II din protocolul final la convenția menționată, cu privire la rezidenții unui stat terț.

150.   NORVEGIA - PORTUGALIA

Articolul 6 din Convenția privind securitatea socială din 5 iunie 1980.

151.   NORVEGIA - FINLANDA

Articolul 10 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992.

152.   NORVEGIA - SUEDIA

Articolul 10 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992.

153.   NORVEGIA - REGATUL UNIT

Nici una.”;

(o)

în anexa III partea B se adaugă următorul text:

„106.   ISLANDA - BELGIA

Fără convenție.

107.   ISLANDA - DANEMARCA

Nici una.

108.   ISLANDA - GERMANIA

Fără convenție.

109.   ISLANDA - SPANIA

Fără convenție.

110.   ISLANDA - FRANȚA

Fără convenție.

111.   ISLANDA - GRECIA

Fără convenție.

112.   ISLANDA - IRLANDA

Fără convenție.

113.   ISLANDA - ITALIA

Fără convenție.

114.   ISLANDA - LUXEMBURG

Fără convenție.

115.   ISLANDA - ȚĂRILE DE JOS

Fără convenție.

116.   ISLANDA - AUSTRIA

Fără convenție.

117.   ISLANDA - PORTUGALIA

Fără convenție.

118.   ISLANDA - FINLANDA

Nici una.

119.   ISLANDA - SUEDIA

Nici una.

120.   ISLANDA - REGATUL UNIT

Nici una.

121.   ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Fără convenție.

122.   ISLANDA - NORVEGIA

Nici una.

123.   LIECHTENSTEIN - BELGIA

Fără convenție.

124.   LIECHTENSTEIN - DANEMARCA

Fără convenție.

125.   LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolul 4 alineatul (2) din Convenția privind securitatea socială din 7 aprilie 1977, astfel cum a fost modificată prin Convenția complementară nr. 1 din 11 august 1989 cu privire la plata prestațiilor în numerar către rezidenții unui stat terț.

126.   LIECHTENSTEIN - SPANIA

Fără convenție.

127.   LIECHTENSTEIN - FRANȚA

Fără convenție.

128.   LIECHTENSTEIN - GRECIA

Fără convenție.

129.   LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Fără convenție.

130.   LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolul 5 a doua teză din Convenția privind securitatea socială din 11 noiembrie 1976, cu privire la plata prestațiilor în numerar către rezidenții unui stat terț.

131.   LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG

Fără convenție.

132.   LIECHTENSTEIN - ȚĂRILE DE JOS

Fără convenție.

133.   LIECHTENSTEIN - AUSTRIA

Articolul 4 din Convenția privind securitatea socială din 26 septembrie 1968, astfel cum a fost modificată prin convențiile complementare nr. 1 din 16 mai 1977 și nr. 2 din 22 octombrie 1987 cu privire la plata prestațiilor în numerar către rezidenții unui stat terț.

134.   LIECHTENSTEIN - PORTUGALIA

Fără convenție.

135.   LIECHTENSTEIN - FINLANDA

Fără convenție.

136.   LIECHTENSTEIN - SUEDIA

Fără convenție.

137.   LIECHTENSTEIN - REGATUL UNIT

Fără convenție.

138.   LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Fără convenție.

139.   NORVEGIA - BELGIA

Fără convenție.

140.   NORVEGIA - DANEMARCA

Nici una.

141.   NORVEGIA - GERMANIA

Fără convenție.

142.   NORVEGIA - SPANIA

Fără convenție.

143.   NORVEGIA - FRANȚA

Nici una.

144.   NORVEGIA - GRECIA

Nici una.

145.   NORVEGIA - IRLANDA

Fără convenție.

146.   NORVEGIA - ITALIA

Nici una.

147.   NORVEGIA - LUXEMBURG

Nici una.

148.   NORVEGIA - ȚĂRILE DE JOS

Articolul 5 alineatul (2) din Convenția privind securitatea socială din 13 aprilie 1989.

149.   NORVEGIA - AUSTRIA

(a)

Articolul 5 alineatul (2) din Convenția privind securitatea socială din 27 august 1985.

(b)

Articolul 4 din convenția menționată cu privire la rezidenții unui stat terț.

(c)

Punctul II din protocolul final la convenția menționată cu privire la rezidenții unui stat terț.

150.   NORVEGIA - PORTUGALIA

Nici una.

151.   NORVEGIA - FINLANDA

Nici una.

152.   NORVEGIA - SUEDIA

Nici una.

153.   NORVEGIA - REGATUL UNIT

Nici una.”;

(p)

în anexa IV poziția A se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Nici una.

Q.   LIECHTENSTEIN

Nici una.

R.   NORVEGIA

Nici una.”;

(q)

în anexa IV poziția B se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Nici una.

Q.   LIECHTENSTEIN

Nici una.

R.   NORVEGIA

Nici una.”;

(r)

în anexa IV poziția C se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Toate cererile pentru pensiile de bază de limită de vârstă și suplimentare.

Q.   LIECHTENSTEIN

Toate cererile pentru pensii obișnuite în temeiul asigurărilor de limită de vârstă, urmaș și invaliditate, precum și pentru pensii de limită de vârstă, urmaș și invaliditate în temeiul clasificării ocupațiilor, în măsura în care reglementările fondului de pensii respectiv nu conțin dispoziții de reducere a acestora.

R.   NORVEGIA

Toate cererile pentru pensii de limită de vârstă, cu excepția pensiilor menționate în anexa IV D.”;

(s)

în anexa IV poziția D 2 se adaugă următorul text:

„(g)

Pensiile norvegiene de invaliditate, chiar și atunci când sunt transformate în pensii de limită de vârstă la împlinirea vârstei de pensionare, precum și toate pensiile (de urmaș și de limită de vârstă) bazate pe veniturile din pensie ale unei persoane decedate.”;

(t)

în anexa VI se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Atunci când durata contractului de muncă sau a unei activități independente din Islanda expiră și această situație de urgență intervine în cursul angajării sau desfășurării unei activități independente într-un alt stat în care se aplică prezentul regulament și atunci când pensia islandeză de invaliditate în temeiul sistemului de pensii mixt asigurări sociale-pensie suplimentară (fonduri de pensii) nu mai include perioada dintre situația de urgență și vârsta de pensionare (perioade viitoare), perioadele de asigurare în conformitate cu legislația unui alt stat în care se aplică regulamentul se iau în considerare pentru cerința perioadelor viitoare, ca și cum ar fi perioade de asigurare în Islanda.

Q.   LIECHTENSTEIN

1.

În sensul capitolului 3 titlul III din regulament, orice lucrător salariat sau lucrător care desfășoară o activitate independentă, care nu mai este supus legislației din Liechtenstein privind asigurarea de invaliditate, trebuie considerat ca fiind asigurat în cadrul asigurării respective pentru acordarea unei pensii de invaliditate obișnuite, în cazul în care:

(a)

fie la data producerii riscului asigurării în conformitate cu dispozițiile legislației din Liechtenstein privind asigurarea de invaliditate:

(i)

beneficiază de măsuri de reabilitare prevăzute în cadrul asigurării de invaliditate din Liechtenstein, fie

(ii)

este asigurat în conformitate cu legislația privind asigurările de limită de vârstă, urmaș sau invaliditate dintr-un alt stat în care se aplică prezentul regulament, fie

(iii)

poate pretinde o pensie în cadrul asigurării de invaliditate sau de limită de vârstă dintr-un alt stat în care se aplică prezentul regulament sau în cazul în care primește o asemenea pensie, fie

(iv)

este inapt de muncă în conformitate cu legislația unui alt stat în care se aplică prezentul regulament și poate pretinde prestații din asigurarea de boală sau de accident a statului respectiv sau în cazul în care primește o asemenea prestație, fie

(v)

poate pretinde, pentru șomaj, prestații în numerar din asigurarea de șomaj dintr-un alt stat în care se aplică prezentul regulament sau în cazul în care primește o asemenea prestație,

(b)

fie, în cazul în care a lucrat ca lucrător frontalier în Liechtenstein, timp de trei ani imediat anteriori producerii riscului în conformitate cu legislația din Liechtenstein, a plătit contribuții în temeiul legislației respective timp de cel puțin douăsprezece luni, fie

(c)

în cazul în care trebuie să renunțe la locul de muncă sau la desfășurarea unei activități independente ca urmare a unui accident sau a unei boli, pe durata șederii în Liechtenstein; lucrătorul este obligat să plătească contribuții la fel ca și o persoană care nu desfășoară o activitate lucrativă.

2.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 10 alineatul (2) din regulament, beneficiul legitim («Freizügigkeitsleistung») în conformitate cu Legea privind prestațiile profesionale din 20 octombrie 1987 se plătește în numerar la cerere către lucrătorul salariat sau care desfășoară o activitate independentă care nu mai este supus legislației din Liechtenstein în conformitate cu dispozițiile titlului II din regulament, în cazul în care persoana respectivă părăsește definitiv Liechtenstein și zona economică elvețiană până la 1 ianuarie 1998 și introduce cererea de plată în numerar înainte de această dată.

R.   NORVEGIA

1.

Dispozițiile tranzitorii din legislația norvegiană care prevăd o reducere a perioadei de asigurare necesare pentru o pensie suplimentară completă pentru persoanele născute înainte de 1937 se aplică persoanelor reglementate de prezentul regulament, cu condiția ca acestea să fi fost rezidente în Norvegia sau să fi desfășurat o activitate lucrativă salariată sau independentă în Norvegia, timp de un număr necesar de ani după împlinirea vârstei de 16 ani și înainte de 1 ianuarie 1967. Această cerință este de un an pentru fiecare an în care ziua de naștere a persoanei respective cade înainte de anul 1937.

2.

O persoană asigurată în conformitate cu Legea asigurărilor naționale, care îngrijește persoane în vârstă, cu handicap sau bolnave asigurate, beneficiază, în conformitate cu condițiile prescrise, de puncte de pensie pentru asemenea perioade. În mod similar, o persoană care îngrijește copii mici beneficiază de puncte de pensie, atunci când este rezidentă într-un stat, altul decât Norvegia, în care se aplică prezentul regulament, cu condiția ca persoana interesată să fie în concediu pentru creșterea copilului în conformitate cu legislația norvegiană a muncii.

3.

În măsura în care pensia norvegiană de urmaș sau de handicap este plătibilă în conformitate cu prezentul regulament, calculată în temeiul articolului 46 alineatul (2) și prin aplicarea articolului 45, dispozițiile secțiunii 3, articolul 8 alineatul (1), articolul 10 alineatele (1) și (11) din Legea asigurărilor naționale în temeiul cărora se poate acorda o pensie prin derogare de la cerința generală de a fi asigurat în conformitate cu Legea asigurărilor naționale în cursul ultimelor 12 luni înainte de producerea riscului, nu se aplică.”;

(u)

în anexa VII se adaugă următorul text:

„13.

Atunci când o persoană rezidentă în Islanda desfășoară o activitate independentă, precum și o activitate salariată în oricare alt stat în care se aplică prezentul regulament.

14.

Atunci când o persoană desfășoară o activitate independentă în Liechtenstein și este salariat în oricare alt stat în care se aplică prezentul regulament.

15.

Atunci când o persoană rezidentă în Norvegia desfășoară o activitate independentă în Norvegia și este salariat în oricare alt stat în care se aplică prezentul regulament.”

2.   372 R 0574: Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea sistemelor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă și membrilor familiilor acestora, care se deplasează în cadrul Comunității,

astfel cum a fost actualizat prin:

383 R 2001: Regulamentul (CEE) nr. 2001/83 al Consiliului din 2 iunie 1983 (JO L 230, 22.8.1983, p. 6)

și modificat ulterior prin:

385 R 1660: Regulamentul (CEE) nr. 1660/85 al Consiliului din 13 iunie 1985 (JO L 160, 20.6.1985, p. 1);

385 R 1661: Regulamentul (CEE) nr. 1661/85 al Consiliului din 13 iunie 1985 (JO L 160, 20.6.1985, p. 7);

1 85 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor - Aderarea la Comunitățile Europene a Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 188);

386 R 513: Regulamentul (CEE) nr. 513/86 al Comisiei din 26 februarie 1986 (JO L 51, 28.2.1986, p. 44);

386 R 3811: Regulamentul (CEE) nr. 3811/86 al Consiliului din 11 decembrie 1986 (JO L 355, 16.12.1986, p. 5);

389 R 1305: Regulamentul (CEE) nr. 1305/89 al Consiliului din 11 mai 1989 (JO L 131, 13.5.1989, p. 1);

389 R 2332: Regulamentul (CEE) nr. 2332/89 al Consiliului din 18 iulie 1989 (JO L 224, 2.8.1989, p. 1);

389 R 3427: Regulamentul (CEE) nr. 3427/89 al Consiliului din 30 octombrie 1989 (JO L 331, 16.11.1989, p. 1);

391 R 2195: Regulamentul (CEE) nr. 2195/91 al Consiliului din 25 iunie 1991 (JO L 206, 29.7.1991, p. 2);

392 R 1248: Regulamentul (CEE) nr. 1248/92 al Consiliului din 30 aprilie 1992 (JO L 136, 19.5.1992, p. 7);

392 R 1249: Regulamentul (CEE) nr. 1249/92 al Consiliului din 30 aprilie 1992 (JO L 136, 19.5.1992, p. 28);

393 R 1945: Regulamentul (CEE) nr. 1945/93 al Consiliului din 30 iunie 1993 (JO L 181, 23.7.1993, p. 1);

1 94 N: Actul privind condițiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene (JO C 241, 29.8.1994, p. 21, astfel cum a fost modificat prin JO L 1, 1.1.1995, p. 1);

395 R 3095: Regulamentul (CE) nr. 3095/95 al Consiliului din 22 decembrie 1995 (JO L 335, 30.12.1995, p. 1);

395 R 3096: Regulamentul (CE) nr. 3096/95 al Consiliului din 22 decembrie 1995 (JO L 335, 30.12.1995, p. 10).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează cu următoarele adaptări:

(a)

în anexa 1 se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

1.

Heilbrigðsis- og tryggingamálaráðsherra (Ministrul Sănătății și Securității Sociale), Reykjavík.

2.

Félagsmálaráðherra (Ministrul Afacerilor Sociale), Reykjavík.

3.

Fjármálaráðherra (Ministrul Finanțelor), Reykjavík.

Q.   LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Guvernul Principatului Liechtenstein), Vaduz.

R.   NORVEGIA

1.

Sosial- og helsedepartementet (Ministerul Sănătății și Afacerilor Sociale), Oslo.

2.

Kommunal- og arbeidsdepartementet (Ministerul Administrației Locale și al Muncii), Oslo.

3.

Barne- og familiedepartementet (Ministerul Copilului și Familiei), Oslo.

4.

Justisdepartementet (Ministerul de Justiție), Oslo.

5.

Utenriksdepartementet (Ministerul Afacerilor Externe), Oslo.”;

(b)

în anexa 2 se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

1.

Pentru toate situațiile de urgență, cu excepția ajutoarelor de șomaj și a indemnizațiilor familiale:

 

Tryggingastofnun ríkisins (Institutul de Stat pentru Securitate Socială), Reykjavík.

2.

Pentru ajutoarele de șomaj:

 

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskriftstofan (Fondul de asigurări de șomaj), Reykjavík.

3.

Pentru indemnizațiile familiale:

(a)

indemnizații familiale, cu excepția alocațiilor pentru copii și a alocațiilor suplimentare pentru copii:

 

Tryggingastofnun ríkisins (Institutul de Stat pentru Securitate Socială), Reykjavík;

(b)

alocații pentru copii și alocații suplimentare pentru copii:

 

Ríkisskattstjóri (Directorul Administrației Fiscale Interne), Reykjavík.

Q.   LIECHTENSTEIN

1.

Boală și maternitate:

Fondul autorizat de asigurări de boală la care persoana interesată este asigurată sau

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

2.

Invaliditate:

(a)

asigurare de invaliditate:

 

Liechtensteinische Invalidenversicherung (asigurarea de invaliditate din Liechtenstein);

(b)

regim profesional:

 

fondul de pensii la care este afiliat ultimul angajator.

3.

Limită de vârstă și deces (pensii):

(a)

asigurări de limită de vârstă și de urmaș:

 

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Asigurarea de limită de vârstă și de urmaș din Liechtenstein);

(b)

regim profesional:

 

fondul de pensii la care este afiliat ultimul angajator.

4.

Accidente de muncă și boli profesionale:

fondul de asigurări de accidente la care este asigurată persoana interesată sau

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

5.

Șomaj:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

6.

Indemnizații familiale:

 

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fondul de compensații familiale din Liechtenstein).

R.   NORVEGIA

1.

Ajutoare de șomaj:

 

Arbeitsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Ministerul Muncii din Oslo, birourile de muncă regionale și birourile de muncă locale din localitatea de reședință sau de ședere).

2.

Toate celelalte prestații în conformitate cu Legea norvegiană a asigurărilor naționale:

 

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Biroul Național pentru Asigurările Sociale din Străinătate), Oslo.

3.

Indemnizații familiale:

 

Rikstrygdeverket (Administrația Națională a Asigurărilor), Oslo și Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Biroul Național pentru Asigurările Sociale din Străinătate), Oslo.

4.

Sistem de asigurări de pensii pentru navigatori:

 

Pensjonstrygden for sjømenn (Asigurări de pensii pentru navigatori), Oslo.

5.

Legea din 16 iunie 1989 privind asigurarea împotriva accidentelor de muncă industriale (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring).

 

Asiguratorul la care este asigurat angajatorul. Dacă nu este asigurat, Yrkesskadeforsikringsforeningen (Asociația asigurării împotriva accidentelor de muncă industriale), Oslo.

6.

Sistem de garanții pentru drepturile aferente securității sociale în conformitate cu articolul 32 din Legea navigatorilor din 30 mai 1975 (sjømannsloven av 30. mai 1975).

 

Asigurătorul la care este asigurat angajatorul.”;

(c)

în anexa 3 se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

1.

Boală, maternitate, invaliditate, limită de vârstă, deces, accidente de muncă și boli profesionale:

 

Tryggingastofnun ríkisins (Institutul de Stat pentru Securitatea Socială), Reykjavík.

2.

Ajutoare de șomaj:

 

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Fondul de asigurări de șomaj), Reykjavík.

3.

Indemnizații familiale:

(a)

indemnizații familiale, cu excepția alocațiilor pentru copii și a alocațiilor suplimentare pentru copii:

 

Tryggingastofnun ríkisins (Institutul de Stat pentru Securitate Socială), Reykjavík.

(b)

prestații pentru copii și prestații suplimentare pentru copii:

 

Ríkisskattstjóri (Directorul Administrației Fiscale Interne), Reykjavík.

Q.   LIECHTENSTEIN

1.

Boală, maternitate, accidente de muncă și boli profesionale, șomaj:

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

2.

Limită de vârstă și deces:

(a)

asigurări de limită de vârstă și de urmaș:

 

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Asigurări de limită de vârstă și de urmaș);

(b)

regim profesional:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

3.

Invaliditate:

(a)

asigurare de invaliditate:

 

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Asigurarea de invaliditate din Liechtenstein);

(b)

regim profesional:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

4.

Indemnizații familiale:

 

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fondul de compensații familiale din Liechtenstein).

R.   NORVEGIA

1.

De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (birourile locale de muncă și de asigurări din localitatea de resedință sau de ședere).

2.

Legea din 16 iunie 1989 privind asigurările împotriva accidentelor de muncă (lov av 16 juni 1989 om yrkesskadeforsikring).

 

Asiguratorul la care este asigurat angajatorul. Dacă nu este asigurat; Yrkesskadeforsikringsforeningen (Asociația asigurărilor împotriva accidentelor de muncă), Oslo.

3.

Sistem de garanții aferente drepturilor de asigurări sociale în temeiul secțiunii 32 din Legea navigatorilor din 30 mai 1975 (sjømannsloven av 30. mai 1975).

 

Salariații pot contacta angajatorul la locul de muncă, adică la bordul navei. Din localitatea de reședință sau de ședere, salariatul trebuie să contacteze asiguratorul la care este asigurat angajatorul.”;

(d)

în anexa 4 poziția „K. AUSTRIA” alineatul (2) se adaugă următorul text:

„(c)

relații cu Liechtenstein:

 

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Biroul de muncă regional din Vorarlberg), Bregenz”;

(e)

în anexa 4 poziția „K. AUSTRIA” alineatul (3) litera (b) se adaugă următorul text:

„(iii)

relații cu Liechtenstein:

 

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Biroul de muncă regional din Vorarlberg), Bregenz”;

(f)

în anexa 4 se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

1.

Boală, maternitate, invaliditate, limită de vârstă, deces, accidente de muncă și boli profesionale:

 

Tryggingastofnun ríkisins (Institutul de Stat pentru Securitate Socială), Reykjavík.

2.

Ajutoare de șomaj:

 

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Fondul de asigurări de șomaj), Reykjavík.

3.

Indemnizații familiale:

(a)

indemnizații familiale, cu excepția alocațiilor pentru copii și a alocațiilor suplimentare pentru copii:

 

Tryggingastofnun ríkisins (Institutul de Stat pentru Securitate Socială), Reykjavík;

(b)

alocații pentru copii și alocații suplimentare pentru copii:

 

Ríkisskattstjóri (Directorul Administrației Fiscale Interne), Reykjavík.

Q.   LIECHTENSTEIN

1.

Boală, maternitate, accidente de muncă și boli profesionale, șomaj:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

2.

Limită de vârstă și deces:

(a)

asigurare de limită de vârstă și de urmaș:

 

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Asigurarea de limită de vârstă și de urmaș din Liechtenstein);

(b)

regim profesional:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

3.

Invaliditate:

(a)

asigurare de invaliditate:

 

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Asigurarea de invaliditate din Liechtenstein);

(b)

regim profesional:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

4.

Indemnizații familiale:

 

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fondul de compensații familiale din Liechtenstein).

R.   NORVEGIA

1.

Ajutoare de șomaj:

 

Arbeidsdirektoratet (Ministerul Muncii), Oslo.

2.

În toate celelalte cazuri:

 

Rikstrygdeverket (Administrația Națională a Asigurărilor), Oslo.”;

(g)

în anexa 5 se adaugă următorul text:

„106.   ISLANDA - BELGIA

Nu se aplică.

107.   ISLANDA - DANEMARCA

Articolul 23 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992: Acordul privind renunțarea reciprocă la rambursări în temeiul articolului 36 alineatul (3), al articolului 63 alineatul (3) și al articolului 70 alineatul (3) din regulament (costurile prestațiilor în natură pentru boală și maternitate, accident de muncă și boli profesionale și ajutoare de șomaj), precum și în temeiul articolului 105 alineatul (2) din regulamentul de aplicare (costurile controalelor administrative și medicale).

108.   ISLANDA - GERMANIA

Nu se aplică.

109.   ISLANDA - SPANIA

Nu se aplică.

110.   ISLANDA - FRANȚA

Nu se aplică.

111.   ISLANDA - GRECIA

Nu se aplică.

112.   ISLANDA - IRLANDA

Nu se aplică.

113.   ISLANDA - ITALIA

Nu se aplică.

114.   ISLANDA - LUXEMBURG

Nici una.

115.   ISLANDA - ȚĂRILE DE JOS

Schimburile de scrisori din 25 aprilie și 26 mai 1995 privind articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din regulament, cu privire la renunțarea la rambursarea costului prestațiilor în natură pentru boală, maternitate, accidente de muncă și boli profesionale, astfel cum se prevede la titlul III capitolele 1 și 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, cu excepția articolelor 22 alineatul (1) litera (c) și 55 alineatul (1) litera (c).

116.   ISLANDA - AUSTRIA

Acordul din 21 iunie 1995 privind rambursarea costurilor în domeniul securității sociale.

117.   ISLANDA - PORTUGALIA

Nu se aplică.

118.   ISLANDA - FINLANDA

Articolul 23 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992: Acordul privind renunțarea reciprocă la rambursări în temeiul articolului 36 alineatul (3), al articolului 63 alineatul (3) și al articolului 70 alineatul (3) din regulament (costurile prestațiilor în natură pentru boală și maternitate, accidente de muncă și boli profesionale și ajutoare de șomaj), precum și în temeiul articolului 105 alineatul (2) din regulamentul de aplicare (costurile controalelor administrative și medicale).

119.   ISLANDA - SUEDIA

Articolul 23 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992: Acordul privind renunțarea reciprocă la rambursări în temeiul articolului 36 alineatul (3), al articolului 63 alineatul (3) și al articolului 70 alineatul (3) din regulament (costurile prestațiilor în natură pentru boală și maternitate, accidente de muncă și boli profesionale și ajutoare de șomaj), precum și în temeiul articolului 105 alineatul (2) din regulamentul de aplicare (costurile controalelor administrative și medicale).

120.   ISLANDA - REGATUL UNIT

Nici una.

121.   ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Nu se aplică.

122.   ISLANDA - NORVEGIA

Articolul 23 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992: Acordul privind renunțarea reciprocă la rambursări în temeiul articolului 36 alineatul (3), al articolului 63 alineatul (3) și al articolului 70 alineatul (3) din regulament (costurile prestațiilor în natură pentru boală și maternitate, accidente de muncă și boli profesionale și ajutoare de șomaj), precum și în temeiul articolului 105 alineatul (2) din regulamentul de aplicare (costurile controalelor administrative și medicale).

123.   LIECHTENSTEIN - BELGIA

Nu se aplică.

124.   LIECHTENSTEIN - DANEMARCA

Nu se aplică.

125.   LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Nici una.

126.   LIECHTENSTEIN - SPANIA

Nu se aplică.

127.   LIECHTENSTEIN - FRANȚA

Nu se aplică.

128.   LIECHTENSTEIN - GRECIA

Nu se aplică.

129.   LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Nu se aplică.

130.   LIECHTENSTEIN - ITALIA

Nici una.

131.   LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG

Nu se aplică.

132.   LIECHTENSTEIN - ȚĂRILE DE JOS

Nu se aplică.

133.   LIECHTENSTEIN - AUSTRIA

Acordul din 14 decembrie 1995 privind rambursarea cheltuielilor în domeniul securității sociale.

134.   LIECHTENSTEIN - PORTUGALIA

Nu se aplică.

135.   LIECHTENSTEIN - FINLANDA

Nu se aplică.

136.   LIECHTENSTEIN - SUEDIA

Nu se aplică.

137.   LIECHTENSTEIN - REGATUL UNIT

Nu se aplică.

138.   LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Nu se aplică.

139.   NORVEGIA - BELGIA

Nu se aplică.

140.   NORVEGIA - DANEMARCA

Articolul 23 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992: Acordul privind renunțarea reciprocă la rambursări în temeiul articolului 36 alineatul (3), al articolului 63 alineatul (3) și al articolului 70 alineatul (3) din regulament (costurile prestațiilor în natură pentru boală și maternitate, accidente de muncă și boli profesionale și ajutoare de somaj), precum și în temeiul articolului 105 alineatul (2) din regulamentul de aplicare (costurile controalelor administrative și medicale).

141.   NORVEGIA - GERMANIA

Nu se aplică.

142.   NORVEGIA - SPANIA

Nu se aplică.

143.   NORVEGIA - FRANȚA

Nici una.

144.   NORVEGIA - GRECIA

Nici una.

145.   NORVEGIA - IRLANDA

Nu se aplică.

146.   NORVEGIA - ITALIA

Nici una.

147.   NORVEGIA - LUXEMBURG

Fără convenție.

148.   NORVEGIA - ȚĂRILE DE JOS

Schimburile de scrisori din 13 ianuarie 1994 și 10 iunie 1994 privind articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul 1408/71 [renunțarea la rambursarea prestațiilor în natură prevăzute la condițiile titlului III capitolele 1 și 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, cu excepția articolelor 22 alineatul (1) litera (c)] și 55 alineatul (1) litera (c), precum și a costurilor controalelor administrative și medicale menționate la articolul 105 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

149.   NORVEGIA - AUSTRIA

Nici una.

150.   NORVEGIA - PORTUGALIA

Nici una.

151.   NORVEGIA - FINLANDA

Articolul 23 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992: Acordul privind renunțarea reciprocă la rambursări în temeiul articolului 36 alineatul (3), al articolului 63 alineatul (3) și al articolului 70 alineatul (3) din regulament (costurile prestațiilor în natură pentru boală și maternitate, accidente de muncă și boli profesionale și ajutoare de șomaj), precum și în temeiul articolului 105 alineatul (2) din regulamentul de aplicare (costurile controalelor administrative și medicale).

152.   NORVEGIA - SUEDIA

Articolul 23 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992: Acordul privind renunțarea reciprocă la rambursări în temeiul articolului 36 alineatul (3), al articolului 63 alineatul (3) și al articolului 70 alineatul (3) din regulament (costurile prestațiilor în natură pentru boală și maternitate, accidente de muncă și boli profesionale și ajutoare de șomaj), precum și în temeiul articolului 105 alineatul (2) din regulamentul de aplicare (costurile controalelor administrative și medicale).

153.   NORVEGIA - REGATUL UNIT

Articolul 7 alineatul (3) din Acordul administrativ din 28 august 1990 privind aplicarea Convenției privind securitatea socială.”;

(h)

în anexa 6 se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Plăți directe.

Q.   LIECHTENSTEIN

Plăți directe.

R.   NORVEGIA

Plăți directe.”;

(i)

în anexa 7 se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Nici una.

Q.   LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Landesbank (Banca Națională din Liechtenstein), Vaduz.

R.   NORVEGIA

Sparebanken NOR (Uniunea Băncilor din Norvegia), Oslo.”;

(j)

în anexa 8, la sfârșitul punctului A litera (a) se adaugă următorul text:

„Islanda și Belgia

Islanda și Germania

Islanda și Spania

Islanda și Franța

Islanda și Luxemburg

Islanda și Țările de Jos

Islanda și Austria

Islanda și Finlanda

Islanda și Suedia

Islanda și Regatul Unit

Islanda și Liechtenstein

Islanda și Norvegia

Liechtenstein și Belgia

Liechtenstein și Germania

Liechtenstein și Spania

Liechtenstein și Franța

Liechtenstein și Irlanda

Liechtenstein și Luxemburg

Liechtenstein și Țările de Jos

Liechtenstein și Austria

Liechtenstein și Finlanda

Liechtenstein și Suedia

Liechtenstein și Regatul Unit

Liechtenstein și Norvegia

Norvegia și Belgia

Norvegia și Germania

Norvegia și Spania

Norvegia și Franța

Norvegia și Irlanda

Norvegia și Luxemburg

Norvegia și Țările de Jos

Norvegia și Austria

Norvegia și Portugalia

Norvegia și Finlanda

Norvegia și Suedia

Norvegia și Regatul Unit.”;

(k)

în anexa 8, la sfârșitul punctului A litera (b) se adaugă următorul text:

„Norvegia și Danemarca”;

(l)

în anexa 9 se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Costul mediu anual al prestațiilor în natură se calculează luând în considerare prestațiile alocate în cadrul sistemelor de securitate socială din Islanda.

Q.   LIECHTENSTEIN

Costul mediu anual al prestațiilor în natură se calculează luând în considerare prestațiile alocate de fondurile de boală recunoscute, în conformitate cu dispozițiile dreptului intern privind asigurările de boală.

R.   NORVEGIA

Costul mediu anual al prestațiilor în natură se calculează luând în considerare prestațiile prevăzute în capitolul 2 din Legea asigurărilor naționale (Legea din 17 iunie 1966), Legea din 19 noiembrie 1982 privind asistența medicală municipală, Legea spitalelor din 19 iunie 1969 și Legea din 28 aprilie 1961 privind asistența psihiatrică.”;

(m)

în anexa 10 se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Pentru toate situațiile de urgență, cu excepția articolului 17 din regulament și a articolului 102 alineatul (2) din regulamentul de aplicare:

 

Tryggingastofnun ríkisins (Institutul de Stat pentru Securitate Socială), Reykjavík.

Q.   LIECHTENSTEIN

1.

În sensul aplicării articolului 11 alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare:

(a)

în legătură cu articolul 14 alineatul (1) și articolul 14b alineatul (1) din regulament:

 

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Asigurarea de limită de vârstă, de urmaș și de invaliditate din Liechtenstein);

(b)

în legătură cu articolul 17 din regulament:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

2.

În sensul aplicării articolului 11a alineatul (1) din regulamentul de aplicare:

(a)

în legătură cu articolul 14a alineatul (1) și articolul 14b alineatul (2) din regulament:

 

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Asigurarea de limită de vârstă, de urmaș și de invaliditate din Liechtenstein);

(b)

în legătură cu articolul 17 din regulament:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

3.

În sensul aplicării articolului 13 alineatele (2) și (3) și articolului 14 alineatele (1) și (2) din regulamentul de aplicare:

 

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Ministerul Economiei Naționale și Asigurărilor de Limită de Vârstă, de Urmaș și de Invaliditate din Liechtenstein).

4.

În sensul aplicării articolului 38 alineatul (1), articolului 70 alineatul (1), articolului 82 alineatul (2) și articolului 86 alineatul (2) din regulamentul de aplicare:

 

Gemeindeverwaltung (Administrația comunală) din localitatea de reședință.

5.

În sensul aplicării articolului 80 alineatul (2) și a articolului 81 din regulamentul de aplicare:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

6.

În sensul aplicării articolului 102 alineatul (2) din regulamentul de aplicare în legătură cu articolele 36, 63 și 70 din regulament:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

7.

În sensul aplicării articolului 113 alineatul (2) din regulamentul de aplicare:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale).

R.   NORVEGIA

1.

În sensul aplicării articolului 14 alineatul (1) literele (a) și (b) din regulament, articolului 11 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare, atunci când activitatea se desfășoară în afara Norvegiei, și articolului 14b alineatul (1) litera (b) din regulament:

 

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Biroul Național pentru Asigurările Sociale din Străinătate), Oslo.

2.

În sensul aplicării articolului 14a alineatul (1) litera (a) din regulament, în cazul în care activitatea se desfășoară în Norvegia:

 

Biroul local de asigurări al municipalității în care își are reședința persoana interesată.

3.

În sensul aplicării articolului 14 alineatul (1) literele (a) și (b) din regulament, în cazul în care persoana interesată este detașată în Norvegia:

 

Biroul local de asigurări al municipalității în care se află sediul social al angajatorului și, în cazul în care angajatorul nu are un sediu social în Norvegia, Stavanger trygdekontor (Biroul local de asigurări din Stavanger), Stavanger.

4.

În sensul aplicării articolului 14 alineatele (2) și (3) din regulament:

 

Biroul local de asigurări al municipalității în care își are reședința persoana interesată.

5.

În sensul aplicării articolului 14a alineatul (2) din regulament:

 

Biroul local de asigurări al municipalității în care se desfășoară activitatea.

6.

În sensul aplicării articolului 14b alineatele (1) și (2) din regulament:

 

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Biroul Național pentru Asigurările Sociale din Străinătate), Oslo.

7.

În sensul aplicării articolului 17 din regulament:

(a)

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Biroul Național pentru Asigurările Sociale din Străinătate), Oslo.

(b)

Stavanger trygdekontor (Biroul local de asigurări din Stavanger), Stavanger.

Pentru cazurile particulare în care:

(i)

Persoanele lucrează în Norvegia pentru un angajator străin fără sediu social în Norvegia.

(ii)

Persoanele lucrează în Norvegia pentru un angajator străin fără sediu social în Stavanger.

8.

În sensul aplicării articolelor 36, 63 și 87 din regulament și articolelor 102 alineatul (2) și 105 alineatul (1) din regulamentul de aplicare:

 

Rikstrygdeverket (Administrația Națională a Asigurărilor), Oslo.

9.

În sensul aplicării celorlalte dispoziții ale titlului III capitolele 1, 2, 3, 4, 5, 7 și 8 din regulament și a dispozițiilor aferente acestor dispoziții din regulamentul de aplicare:

 

Rikstrygdeverket (Administrația Națională a Asigurărilor), Oslo și organismele sale desemnate [(Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo, Biroul Național pentru Asigurările Sociale din Străinătate), organisme locale și regionale de asigurări].

10.

În sensul aplicării titlului III capitolul 6 din regulament și a dispozițiilor aferente acestor dispoziții din regulamentul de aplicare:

 

Arbeidsdirektoratet (Ministerul Muncii), Oslo, și organismele sale desemnate.

11.

În sensul aplicării articolului 10a din regulament și a articolului 2 din regulamentul de aplicare:

 

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Biroul Național pentru Asigurările Sociale din Străinătate), Oslo.

12.

Pentru sistemul asigurărilor de pensii pentru navigatori:

(a)

Biroul local de asigurări din localitatea de reședință, atunci când persoana interesată își are domiciliul în Norvegia.

(b)

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Biroul Național pentru Asigurările Sociale din Străinătate), Oslo, pentru plata prestațiilor în cadrul sistemului către persoanele care își au reședința în străinătate.”;

(n)

în anexa 11 se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Nici una.

Q.   LIECHTENSTEIN

Nici una.

R.   NORVEGIA

Nici una.”

ACTE PE CARE TREBUIE SĂ LE IA ÎN CONSIDERARE PĂRȚILE CONTRACTANTE

3.1.   373 Y 0919(02): Decizia nr. 74 din 22 februarie 1973 privind furnizarea de asistență medicală în caz de ședere temporară în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului și cu articolul 21 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului (JO C 75, 19.9.1973, p. 4).

3.2.   373 Y 0919(03): Decizia nr. 75 din 22 februarie 1973 privind examinarea cererilor de revizuire formulate în conformitate cu articolul 94 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului de către titularii pensiilor de invaliditate (JO C 75, 19.9.1973, p. 5).

3.3.   373 Y 0919(06): Decizia nr. 78 din 22 februarie 1973 privind interpretarea articolului 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului privind procedura de aplicare a dispozițiilor privind reducerea și suspendarea (JO C 75, 19.9.1973, p. 8).

3.4.   373 Y 0919(07): Decizia nr. 79 din 22 februarie 1973 privind interpretarea articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind cumularea perioadelor de asigurare tratate ca atare pentru asigurările de invaliditate, de limită de vârstă și de deces (JO C 75, 19.9.1973, p. 9).

3.5.   373 Y 0919(09): Decizia nr. 81 din 22 februarie 1973 privind cumularea perioadelor de asigurare împlinite într-o activitate specifică în temeiul articolului 45 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului (JO C 75, 19.9.1973, p. 11).

3.6.   373 Y 0919(11): Decizia nr. 83 din 22 februarie 1973 privind interpretarea articolului 68 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului și a articolului 82 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului privind majorarea ajutoarelor de șomaj pentru membrii de familie aflați în întreținere (JO C 75, 19.9.1973, p. 14).

3.7.   373 Y 0919(13): Decizia nr. 85 din 22 februarie 1973 privind interpretarea articolului 57 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului și a articolului 67 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului privind stabilirea legislației aplicabile și a instituției competente pentru acordarea prestațiilor pentru bolile profesionale (JO C 75, 19.9.1973, p. 17).

3.8.   373 Y 1113(02): Decizia nr. 86 din 24 septembrie 1973 privind normele de funcționare și componența comitetului de audit de pe lângă la Comisia Administrativă a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți (JO C 96, 13.11.1973, p. 2) astfel cum a fost modificată prin:

395 D 0512: Decizia nr. 159 din 3 octombrie 1995 (JO C 294, 8.12.1995, p. 38).

3.9.   374 Y 0720(06): Decizia nr. 89 din 20 martie 1973 privind interpretarea articolului 16 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind lucrătorii salariați ai misiunilor diplomatice sau ai consulatelor (JO C 86, 20.7.1974, p. 7).

3.10.   374 Y 0720(07): Decizia nr. 91 din 12 iulie 1973 privind interpretarea articolului 46 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind acordarea prestațiilor datorate în conformitate cu alineatul (1) din articolul menționat anterior (JO C 86, 20.7.1974, p. 8).

3.11.   374 Y 0823(04): Decizia nr. 95 din 24 ianuarie 1974 privind interpretarea articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind calculul proporțional al pensiilor (JO C 99, 23.8.1974, p. 5).

3.12.   374 Y 1017(03): Decizia nr. 96 din 15 martie 1974 privind revizuirea drepturilor la prestații în temeiul articolului 49 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului (JO C 126, 17.10.1974, p. 23).

3.13.   375 Y 0705(02): Decizia nr. 99 din 13 martie 1975 privind interpretarea articolului 107 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului în ceea ce privește obligația de recalculare a prestațiilor curente (JO C 150, 5.7.1975, p. 2).

3.14.   375 Y 0705(03): Decizia nr. 100 din 23 ianuarie 1975 privind rambursarea prestațiilor în numerar acordate de instituțiile din localitatea de reședință sau de ședere în numele instituției competente, precum și detaliile rambursării acestor prestații (JO C 150, 5.7.1975, p. 3).

3.15.   376 Y 0526(03): Decizia nr. 105 din 19 decembrie 1975 privind aplicarea articolului 50 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului (JO C 117, 26.5.1976, p. 3).

3.16.   378 Y 0530(02): Decizia nr. 109 din 18 noiembrie 1977 de modificare a Deciziei nr. 92 din 22 noiembrie 1973 privind noțiunea de prestații în natură pentru asigurarea de boală și de maternitate menționată la articolul 19 alineatele (1) și (2), la articolul 22, la articolul 25 alineatele (1), (3) și (4), la articolul 26, la articolul 28 alineatul (1), la articolul 28a, la articolul 29 și la articolul 31 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului și stabilirea sumelor de rambursat în conformitate cu articolele 93, 94 și 95 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului, precum și plățile în avans în temeiul articolului 102 alineatul (4) din același regulament (JO C 125, 30.5.1978, p. 2).

3.17.   383 Y 0115: Decizia nr. 115 din 15 decembrie 1982 privind acordarea de proteze, aparate mari și alte prestații majore în natură prevăzute la articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului (JO C 193, 20.7.1983, p. 7).

3.18.   383 Y 0117: Decizia nr. 117 din 7 iulie 1982 privind condițiile de aplicare a articolului 50 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului (JO C 238, 7.9.1983, p. 3), astfel cum a fost modificată prin:

1 94 N: Actul privind condițiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei și modificările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene (JO C 241, 29.8.1994, p. 21, astfel cum a fost modificat prin JO L 1, 1.1.1995, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile deciziei se interpretează cu următoarele adaptări:

 

La articolul 2 punctul 2 se adaugă următorul text:

„Islanda

Tryggingastofnun ríkisins (Institutul de Stat pentru Securitate Socială), Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Asigurări de limită de vârstă, de urmaș și de invaliditate din Liechtenstein), Vaduz.

Norvegia

Rikstrygdeverket (Administrația Națională a Asigurărilor), Oslo.”

3.19.   383 Y 1112(02): Decizia nr. 118 din 20 aprilie 1983 privind condițiile de aplicare a articolului 50 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului (JO C 306, 12.11.1983, p. 2), astfel cum a fost modificată prin:

1 94 N: Actul privind condițiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei și modificările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene (JO C 241, 29.8.1994, p. 21, astfel cum a fost modificat prin JO L 1, 1.1.1995, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile deciziei se interpretează cu următoarele adaptări:

 

La punctul 2 alineatul (4) se adaugă următorul text:

„Islanda

Tryggingastofnun ríkisins (Institutul de Stat pentru Securitate Socială), Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Asigurarea de limită de vârstă, de urmaș și de invaliditate din Liechtenstein), Vaduz.

Norvegia

Rikstrygdeverket (Administrația Națională a Asigurărilor), Oslo.”

3.20.   383 Y 1102(03): Decizia nr. 119 din 24 februarie 1983 privind interpretarea articolului 76 și a articolului 79 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului, precum și a articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului privind cumulul de indemnizații și alocații familiale (JO C 295, 2.11.1983, p. 3).

3.21.   383 Y 0121: Decizia nr. 121 din 21 aprilie 1983 privind interpretarea articolului 17 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului privind acordarea de proteze, aparate mari și alte prestații majore în natură (JO C 193, 20.7.1983, p. 10).

3.22.   386 Y 0126: Decizia nr. 126 din 17 octombrie 1985 privind aplicarea articolului 14 alineatul (1) litera (a), a articolului 14a alineatul (1) litera (a) și a articolului 14b alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului (JO C 141, 7.6.1986, p. 3).

3.23.   396 Y 0130: Decizia nr. 130 din 17 octombrie 1985 privind formularele model necesare aplicării Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/CEE) (JO L 192, 15.7.1986, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

391 X 0140: Decizia nr. 144 din 9 aprilie 1990 (E 401-E 410F) (JO L 71, 18.3.1991, p. 1);

394 X 0604: Decizia nr. 153 din 7 octombrie 1993 (E 001, E 103-E 127) (JO L 244, 19.9.1994, p. 22);

394 Y 0605: Decizia nr. 154 din 8 februarie 1994 (E 301, E 302, E 303) (JO L 244, 19.9.1994, p. 123);

395 D 0353: Decizia nr. 155 din 6 iulie 1994 (E 401 până la 411) (JO L 209, 5.9.1995, p. 1).

3.24.   C/271/87/p. 3: Decizia nr. 132 din 23 aprilie 1987 privind interpretarea articolului 40 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului (JO C 271, 9.10.1987, p. 3).

3.25.   C/284/87/p. 3: Decizia nr. 133 din 2 iulie 1987 privind aplicarea articolului 17 alineatul (7) și a articolului 60 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului (JO C 284, 22.10.1987, p. 3 și JO C 64, 9.3.1988, p. 13).

3.26.   C/64/88/p. 4: Decizia nr. 134 din 1 iulie 1987 privind interpretarea articolului 45 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind cumularea perioadelor de asigurări încheiate într-o ocupație supusă unui sistem special în unul sau mai multe state membre (JO C 64, 9.3.1988, p. 4).

3.27.   C/281/88/p. 7: Decizia nr. 135 din 1 iulie 1987 privind acordarea prestațiilor în natură prevăzute la articolul 17 alineatul (7) și la articolul 60 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului și la noțiunea de urgență în înțelesul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului și de extremă urgență în înțelesul articolului 17 alineatul (7) și al articolului 60 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului (JO C 281, 9.3.1988, p. 7), astfel cum a fost modificată prin:

1 94 N: Actul privind condițiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei și modificările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene (JO C 241, 29.8.1994, p. 21, astfel cum a fost modificat prin JO L 1, 1.1.1995, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile deciziei se interpretează cu următoarele adaptări:

 

La articolul 2 punctul 2 se adaugă următorul text:

„(p)

35 000 de coroane islandeze pentru instituția din localitatea de reședință din Islanda;

(q)

800 de franci elvețieni pentru instituția din localitatea de reședință din Liechtenstein;

(r)

3 600 de coroane norvegiene pentru instituția din localitatea de reședință din Norvegia”.

3.28.   C/64/88/p. 7: Decizia nr. 136 din 1 iulie 1987 privind interpretarea articolului 45 alineatele (1)-(3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind luarea în considerare a perioadele de asigurări încheiate în conformitate cu legislația altor state membre pentru dobândirea, menținerea sau recuperarea dreptului la prestații (JO C 64, 9.3.1988, p. 7).

În sensul prezentului acord, dispozițiile deciziei se interpretează cu următoarele adaptări:

 

În anexă se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Nici una.

Q.   LIECHTENSTEIN

Nici una.

R.   NORVEGIA

Nici una.”

3.29.   C/140/89/p. 3: Decizia nr. 137 din 15 decembrie 1988 privind aplicarea articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului (JO C 140, 6.6.1989, p. 3).

3.30.   C/287/89/p. 3: Decizia nr. 138 din 17 februarie 1989 privind interpretarea articolului 22 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului în cazul transplanturilor de organe sau al altor intervenții chirurgicale care necesită testări pe eșantioane biologice, atunci când persoana interesată nu este prezentă în statul unde se efectuează testele (JO C 287, 15.11.1989, p. 3).

3.31.   C/94/90/p. 3: Decizia nr. 139 din 30 iunie 1989 privind data de luat în considerare pentru stabilirea ratei de conversie menționate la articolul 107 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului aplicabil calculului anumitor prestații și contribuții (JO C 94, 12.4.1990, p. 3).

3.32.   C/94/90/p. 4: Decizia nr. 140 din 17 octombrie 1989 privind rata de conversie aplicabilă de către instituția din localitatea de reședință a unui lucrător frontalier șomer complet ultimei indemnizații sau ultimului salariu primit în statul competent (JO C 94, 12.4.1990, p. 4).

3.33.   C/94/90/p. 5: Decizia nr. 141 din 17 octombrie 1989 de modificare a Deciziei nr. 127 din 17 octombrie 1985 privind stabilirea listelor prevăzute la articolul 94 alineatul (4) și la articolul 95 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (JO C 94, 12.4.1990, p. 5).

3.34.   C/80/90/p. 7: Decizia nr. 142 din 13 februarie 1990 privind aplicarea articolelor 73, 74 și 75 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului (JO C 80, 30.3.1990, p. 7).

În sensul prezentului acord, dispozițiile deciziei se interpretează cu următoarele adaptări:

(a)

punctul 1 nu se aplică;

(b)

punctul 3 nu se aplică.

3.35.   391 D 0425: Decizia nr. 147 din 11 octombrie 1990 privind aplicarea articolului 76 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului (JO L 235, 23.8.1991, p. 21), astfel cum a fost modificată prin:

395 D 0353: Decizia nr. 155 din 6 iulie 1994 (E 401 până la411) (JO L 209, 5.9.1995, p. 1).

3.36.   393 D 0068: Decizia nr. 148 din 25 iunie 1992 privind utilizarea certificatului referitor la legislația aplicabilă (formularul E 101), atunci când perioada detașării nu este mai mare de trei luni (JO L 22, 30.1.1993, p. 124).

3.37.   C/229/93/p. 5: Decizia nr. 150 din 26 iunie 1992 privind aplicarea articolelor 77, 78 și a articolului 79 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, precum și a articolului 10 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (JO C 229, 25.8.1993, p. 5), astfel cum a fost modificată prin:

1 94 N: Actul privind condițiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei și modificările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene (JO C 241, 29.8.1994, p. 21, astfel cum a fost modificat prin JO L 1, 1.1.1995, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile deciziei se interpretează cu următoarele adaptări:

 

În anexă se adaugă următorul text:

„P.   ISLANDA

Tryggingastofnun ríkisins (Institutul de Stat pentru Securitate Socială), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

Q.   LIECHTENSTEIN

1.

Pentru indemnizații familiale:

 

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fondul de compensații familiale din Liechtenstein).

2.

Pentru pensiie de orfani:

 

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Asigurări de limită de vârstă și de urmaș din Liechtenstein).

R.   NORVEGIA

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Biroul Național pentru Asigurările Sociale din Străinătate), Oslo.”

3.38.   394 D 602: Decizia nr. 151 din 22 aprilie 1993 privind aplicarea articolului 10a din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și a articolului 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1247/92 (JO L 244, 19.9.1994, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile deciziei se interpretează cu următoarele adaptări:

 

În anexă se adaugă următorul text:

„13.

Islanda:

Tryggingastofnun ríkisins (Institutul de Stat pentru Securitate Socială) Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

14.

Norvegia:

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Biroul Național pentru Asigurările Sociale din Străinătate), Oslo.

15.

Liechtenstein:

Amt für Volkswirtschaft (Ministerul Economiei Naționale) pentru alocațiile de maternitate;

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Asigurări de limită de vârstă și de urmaș din Liechtenstein) pentru alocații de văduvie, prestații suplimentare pentru asigurarea de limită de vârstă, de urmaș și de invaliditate, precum și pentru alocațiile pentru persoane neajutorate;

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Asigurarea de invaliditate din Liechtenstein) în ceea ce privește alocațiile pentru orbi.”

3.39.   395 D 0419: Decizia nr. 156 din 7 aprilie 1995 privind regulile de prioritate în materie de asigurări de boală și maternitate adoptate de Comisia Administrativă a Comunităților Europene pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranți (JO L 249, 17.10.1995, p. 41).

3.40.   396 D 0172: Decizia nr. 160 din 28 noiembrie 1995 privind domeniul de aplicare al articolului 71 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind drepturile la ajutoare de șomaj ale lucrătorilor, alții decât lucrătorii frontalieri, care, pe durata ultimului loc de muncă, își aveau reședința pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul competent (JO C 49, 28.2.1996, p. 31).

3.41.   296 D 0249: Decizia nr. 161 din 15 februarie 1996 privind rambursarea de către instituția competentă a unui stat membru a costurilor contractate pe durata șederii într-un alt stat membru prin procedura menționată la articolul 34 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (JO L 83, 2.4.1996, p. 19).

3.42.   384 Y 0802(32): Decizia nr. 162 din 31 mai 1996 privind interpretarea articolului 14 alineatul (1) și a articolului 14b alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind legislația aplicabilă lucrătorilor detașați (JO L 241, 21.9.1996, p. 28).

3.43.   386 Y 0128: Decizia nr. 163 din 31 mai 1996 privind interpretarea articolului 22 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 în cazul persoanelor supuse dializei sau oxigenoterapiei (JO L 241, 21.9.1996, p. 31).

ACTE DE CARE PĂRȚILE CONTRACTANTE TREBUIE SĂ ȚINĂ CONT

Părțile contractante iau notă de conținutul următoarelor acte:

4.1.   Recomandarea nr. 14 din 23 ianuarie 1975 privind emiterea formularului E 111 către lucrătorii detașați în străinătate (adoptată de Comisia Administrativă la cea de a 139-a sesiune din 23 ianuarie 1975).

4.2.   Recomandarea nr. 15 din 19 decembrie 1980 privind stabilirea limbii de emitere a formularelor necesare în sensul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului (adoptată de Comisia Administrativă la cea de a 176-a sesiune din 19 decembrie 1980).

4.3.   385 Y 0016: Recomandarea nr. 16 din 12 decembrie 1984 privind încheierea de acorduri în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (JO C 273, 24.10.1985, p. 3).

4.4.   385 Y 0017: Recomandarea nr. 17 din 12 decembrie 1984 privind datele statistice care trebuie să fie furnizate pentru întocmirea rapoartelor Comisiei Administrative (JO C 273, 24.10.1985, p. 3).

4.5.   386 Y 0018: Recomandarea nr. 18 din 28 februarie 1986 privind legislația aplicabilă lucrătorilor șomeri angajați cu normă redusă într-un stat membru, altul decât statul de reședință (JO C 284, 11.11.1986, p. 4).

4.6.   C/199/93/p. 11: Recomandarea nr. 19 din 24 noiembrie 1992 privind îmbunătățirea cooperării dintre statele membre pentru aplicarea regulamentelor comunitare (JO C 199, 23.7.1993, p. 11).

4.7.   396 X 0592: Recomandarea nr. 20 din 31 mai 1996 privind îmbunătățirea administrării și reglementării creanțelor reciproce (JO L 259, 12.10.1996, p. 19).

5.1.   380 Y 0609(03): actualizarea declarațiilor statelor membre prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de securitate socială lucrătorilor salariați și familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO C 139, 9.6.1980, p. 1).

5.2.   381 Y 0613(01): Declarațiile Greciei prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de securitate socială lucrătorilor salariați și familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO C 143, 13.6.1981, p. 1).

5.3.   383 Y 1224(01): Modificările declarației Republicii Federale Germania prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de securitate socială lucrătorilor salariați și familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunități (JO C 351, 24.12.1983, p. 1).

5.4.   C/338/86/p. 1: Actualizarea declarațiilor statelor membre prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de securitate socială lucrătorilor salariați și familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO C 338, 31.12.1986, p. 1).

5.5.   C/107/87/p. 1: Declarațiile statelor membre prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă și familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO C 107, 22.4.1987, p. 1).

5.6.   C/323/80/p. 1: Notificarea către Consiliu a guvernelor Republicii Federale Germania și Marelui Ducat al Luxemburgului privind încheierea unei convenții între aceste două guverne privind diverse aspecte de securitate socială în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) și cu articolul 96 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de securitate socială lucrătorilor salariați și familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO C 323, 11.12.1980, p. 1).

5.7.   L/90/87/p. 39: Declarația Republicii Franceze în temeiul articolului 1 litera (j) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă și familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO L 90, 2.4.1987, p. 39).

MODALITĂȚILE DE PARTICIPARE A STATELOR AELS LA COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANȚI ȘI LA COMITETUL DE AUDIT DE PE LÂNGĂ ACEASTĂ COMISIE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 101 ALINEATUL (1) DIN PREZENTUL ACORD

Islanda, Liechtenstein și Norvegia pot trimite fiecare câte un reprezentant care să participe în calitate consultativă (observator) la ședințele Comisiei Administrative pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranți de pe lângă Comisia Comunităților Europene, precum și la ședințele Comitetului de Audit de pe lângă Comisia Administrativă menționată.


Top