EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0330(01)

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte

OJ L 97, 30.3.1998, p. 2–183 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 278, 21.10.2005, p. 9–169 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 070 P. 133 - 315
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 070 P. 133 - 315
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 012 P. 16 - 196

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

11/Volumul 70

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

133


21998A0330(01)


L 097/2

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD EURO-MEDITERANEAN

de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte

REGATUL BELGIEI,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

IRLANDA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

părți contractante la Tratatul de instituire a Comunității Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, denumite în continuare „statele membre”, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

COMUNITATEA EUROPEANĂ A CĂRBUNELUI ȘI OȚELULUI,

denumite în continuare „Comunitatea”, pe de o parte, și

REPUBLICA TUNISIANĂ,

denumită în continuare „Tunisia”, pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE importanța legăturilor istorice care există între Comunitate, statele sale membre și Tunisia și valorile lor comune pe care părțile contractante le împărtășesc;

AVÂND ÎN VEDERE dorința Comunității, a statelor membre ale acesteia și a Tunisiei de a consolida aceste legături și de a instaura relații durabile bazate pe reciprocitate, parteneriat și dezvoltare comună;

AVÂND ÎN VEDERE importanța pe care părțile o acordă respectării principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și, în special, respectării drepturilor omului și libertăților politice și economice care constituie fundamentul însuși al asocierii;

AVÂND ÎN VEDERE evoluțiile de natură politică și economică înregistrate în cursul ultimilor ani pe continentul european și în Tunisia;

AVÂND ÎN VEDERE progresele importante ale Tunisiei și ale poporului tunisian în realizarea obiectivelor acestora privind integrarea deplină a economiei tunisiene în economia mondială și participarea la comunitatea statelor democratice;

CONȘTIENȚI de importanța prezentului acord, care se bazează pe cooperare și dialog, pentru stabilitatea și securitatea regiunii euro-mediteraneene;

CONȘTIENȚI, pe de o parte, de importanța relațiilor în cadrul global euro-mediteranean și, pe de altă parte, de obiectivul integrării între țările din Magreb;

DORIND să realizeze pe deplin obiectivele asocierii prin punerea în aplicare a dispozițiilor relevante al prezentului acord, cu scopul de a apropia nivelurile de dezvoltare economică și socială ale Comunității și Republicii Tunisia;

ȚINÂND SEAMA de diferențele între nivelul de dezvoltare economică și socială al Comunității și cel al Tunisiei și dorind să atingă obiectivele prezentei asocieri prin dispozițiile corespunzătoare ale acestui acord;

DORIND să instituie și să aprofundeze dialogul politic permanent privind problemele bilaterale și internaționale de interes comun;

ȚINÂND SEAMA de intenția Comunității Europene de a susține în mod semnificativ Tunisia în eforturile acesteia de reformă și ajustare a economiei, precum și de dezvoltare socială;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul luat de Comunitate și de Tunisia în favoarea liberului schimb cu respectarea drepturilor și a obligațiilor care decurg din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT);

DORIND să instituie o cooperare, susținută printr-un dialog permanent, în domeniul economic, social și cultural pentru a ajunge la o mai bună înțelegere reciprocă;

CONVINȘI că prezentul acord va crea un climat favorabil dezvoltării relațiilor lor economice, mai ales în domeniul comercial și al investițiilor, sectoare indispensabile pentru restructurarea economică și modernizarea tehnologică,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

(1)   Se instituie o asociere între Comunitate și statele membre ale acesteia, pe de-o parte, și Tunisia, pe de altă parte.

(2)   Prezentul acord are ca obiective:

furnizarea unui cadru corespunzător dialogului politic între părți, cu scopul de a permite consolidarea relațiilor acestora în toate domeniile pe care le consideră relevante pentru un astfel de dialog;

stabilirea condițiilor liberalizării treptate a schimburilor de mărfuri, de servicii și de capitaluri;

promovarea schimburilor comerciale și dezvoltarea unor relații economice și sociale echilibrate între părți, în special prin dialog și cooperare, pentru a favoriza dezvoltarea și prosperitatea Tunisiei și a poporului tunisian;

încurajarea integrării țărilor din Magreb favorizând schimburile comerciale și cooperarea între Tunisia și țările din regiune;

promovarea cooperării în domeniul economic, social, cultural și financiar.

Articolul 2

Relațiile între părți, precum și toate dispozițiile prezentului acord, se bazează pe respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului care inspiră politicile lor interne și internaționale și constituie un element esențial al prezentului acord.

TITLUL I

DIALOGUL POLITIC

Articolul 3

(1)   Între părți se instituie un dialog politic permanent. Dialogul permite stabilirea unor legături durabile de solidaritate între parteneri care vor contribui la prosperitatea, stabilitatea și securitatea regiunii mediteraneene și vor dezvolta un climat de înțelegere și de toleranță între culturi.

(2)   Dialogul și cooperarea politică urmăresc în special:

(a)

să faciliteze apropierea părților prin dezvoltarea unei mai bune înțelegeri reciproce și printr-o consultare permanentă în privința problemelor internaționale de interes reciproc;

(b)

să permită fiecăreia dintre părți să țină seama de poziția și de interesele celeilalte părți;

(c)

să contribuie la consolidarea securității și a stabilității în regiunea mediteraneană și, în special, în Magreb;

(d)

să permită dezvoltarea unor inițiative comune.

Articolul 4

Dialogul politic se referă la toate problemele de interes comun pentru părți și în special la condițiile necesare pentru a garanta pacea, securitatea și dezvoltarea regională, prin sprijinirea eforturilor de cooperare, în special în cadrul grupului de țări din Magreb.

Articolul 5

Dialogul politic are loc la intervale regulate și de fiecare dată când este necesar, în special:

(a)

la nivel ministerial, în principal în cadrul Consiliului de asociere;

(b)

la nivelul înalților funcționari care reprezintă Tunisia, pe de-o parte, și președinția Consiliului și Comisia, pe de altă parte;

(c)

prin utilizarea intensă a canalelor diplomatice, inclusiv informări periodice, consultări cu ocazia reuniunilor internaționale și contacte între reprezentanții diplomatici din țările terțe;

(d)

în cazul în care este necesar, în orice alt mod susceptibil de a contribui la intensificarea și eficiența acestui dialog.

TITLUL II

LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

Articolul 6

Comunitatea și Tunisia instituie treptat o zonă de liber schimb pe parcursul unei perioade de tranziție de cel mult doisprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord în conformitate cu modalitățile enunțate în continuare și cu dispozițiile Acordului General pentru Tarife și Comerț din 1994 și ale celorlalte acorduri multilaterale privind comerțul cu mărfuri anexate la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), denumit în continuare „GATT”.

CAPITOLUL I

PRODUSELE INDUSTRIALE

Articolul 7

Dispozițiile prezentului capitol se aplică produselor originare din Comunitate și din Tunisia, cu excepția celor enumerate în anexa II la Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Articolul 8

În cadrul schimburilor comerciale dintre Comunitate și Tunisia nu se introduc noi taxe vamale sau noi taxe cu efect echivalent.

Articolul 9

Produsele originare din Tunisia sunt admise la importul în Comunitate cu scutire de taxe vamale și taxe cu efect echivalent și fără restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent.

Articolul 10

(1)   Dispozițiile prezentului capitol nu împiedică menținerea, de către Comunitate, a unei componente agricole la importul mărfurilor originare din Tunisia enumerate în anexa I.

Această componentă agricolă reflectă diferențele dintre prețurile practicate pe piața comunitară pentru produsele agricole considerate ca utilizate în producția acestor mărfuri și prețurile importurilor provenind din țările terțe, în cazul în care costul total al produselor de bază respective este mai ridicat în Comunitate. Componenta agricolă se poate prezenta sub forma unei sume fixe sau a unei taxe ad valorem. Aceste diferențe sunt înlocuite, după caz, de taxe specifice, care rezultă din stabilirea taxelor vamale pentru componenta agricolă, sau de taxe ad valorem.

Dispozițiile capitolului 2 care se aplică produselor agricole se aplică mutatis mutandis componentei agricole.

(2)   Dispozițiile prezentului capitol nu împiedică specificarea separată de către Tunisia a unei componente agricole în taxele în vigoare la importul produselor originare din Comunitate care sunt enumerate în anexa 2. Componenta agricolă se poate prezenta sub forma unei sume fixe sau a unui taxe ad valorem.

Dispozițiile capitolului 2 care se aplică produselor agricole se aplică mutatis mutandis componentei agricole.

(3)   Pentru produsele cuprinse în lista 1 din anexa 2, originare din Comunitate, Tunisia aplică la intrarea în vigoare a prezentului acord taxe vamale la import și taxe cu efect echivalent care nu le depășesc pe cele care erau în vigoare la 1 ianuarie 1995 în limita contingentelor tarifare indicate în lista respectivă.

În cursul eliminării componentei industriale a taxelor, în conformitate cu dispozițiile alineatului (4), nivelurile taxelor care urmează să fie aplicate produselor pentru care contingentele tarifare se elimină nu pot fi mai mari decât cele care erau în vigoare la 1 ianuarie 1995.

(4)   Pentru produsele cuprinse în lista 2 din anexa 2, originare din Comunitate, Tunisia elimină componenta industrială a taxelor în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 11 alineatul (3) din prezentul acord pentru produsele din anexa 4.

Pentru produsele cuprinse în listele 1 și 3 din anexa 2, originare din Comunitate, Tunisia elimină componenta industrială a taxelor în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 11 alineatul (3) din prezentul acord pentru produsele din anexa 5.

(5)   Componentele agricole aplicate în conformitate cu alineatele (1) și (2) pot fi reduse în cazul în care, în schimburile comerciale dintre Comunitate și Tunisia, impunerea aplicabilă unui produs agricol de bază este redusă sau în cazul în care aceste reduceri rezultă din concesii reciproce referitoare la produsele agricole transformate.

(6)   Reducerea menționată la alineatul (5), lista produselor respective și, după caz, contingentele tarifare, în limita cărora se aplică reducerea, sunt stabilite de Consiliul de asociere.

Articolul 11

(1)   Taxele vamale și taxele cu efect echivalent care se aplică importului în Tunisia de produse originare din Comunitate, cu excepția celor a căror listă este inclusă în anexele 3-6, se elimină de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(2)   Taxele vamale și taxele cu efect echivalent care se aplică importului în Tunisia de produse originare din Comunitate a căror listă este inclusă în anexa 3 sunt eliminate treptat în conformitate cu următorul calendar:

 

La intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 85 % din taxa de bază.

 

La un an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 70 % din taxa de bază.

 

La doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 55 % din taxa de bază.

 

La trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 40 % din taxa de bază.

 

La patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 25 % din taxa de bază.

 

La cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, drepturile rămase se elimină.

(3)   Taxele vamale și taxele cu efect echivalent care se aplică importului în Tunisia de produse originare din Comunitate a căror listă este inclusă în anexele 4 și 5 se elimină treptat în conformitate cu următoarele calendare.

 

Pentru lista inclusă în anexa 4

 

La intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 92 % din taxa de bază.

 

La un an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 84 % din taxa de bază.

 

La doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 76 % din taxa de bază.

 

La trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 68 % din taxa de bază.

 

La patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 60 % din taxa de bază.

 

La cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 52 % din taxa de bază.

 

La șase ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 44 % din taxa de bază.

 

La șapte ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 36 % din taxa de bază.

 

La opt ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 28 % din taxa de bază.

 

La nouă ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 20 % din taxa de bază.

 

La zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 12 % din taxa de bază.

 

La unsprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 4 % din taxa de bază.

 

La doisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

 

Pentru lista inclusă în anexa 5

 

La patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 88 % din taxa de bază.

 

La cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 77 % din taxa de bază.

 

La șase ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 66 % din taxa de bază.

 

La șapte ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 55 % din taxa de bază.

 

La opt ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 44 % din taxa de bază.

 

La nouă ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 33 % din taxa de bază.

 

La zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 22 % din taxa de bază.

 

La unsprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 11 % din taxa de bază.

 

La doisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.

(4)   În cazul în care există dificultăți grave pentru un anumit produs, calendarele care se aplică în conformitate cu alineatul (3) pot fi revizuite de comun acord de către Comitetul de asociere, fiind stabilit că nu se poate prelungi calendarul pentru care a fost cerută revizuirea, pentru produsul respectiv, peste perioada maximă de tranziție de doisprezece ani. În cazul în care comitetul nu a luat o decizie în intervalul de treizeci de zile de la data notificării cererii Tunisiei de revizuire a calendarului, acesta poate să suspende cu titlu provizoriu calendarul pentru o perioadă care nu poate depăși un an.

(5)   Pentru fiecare produs, taxa de bază în raport cu care trebuie să fie operate reducerile succesive prevăzute la alineatele (2) și (3) este taxa efectiv aplicată Comunității la 1 ianuarie 1995.

(6)   În cazul în care, după 1 ianuarie 1995, se aplică o reducere tarifară erga omnes, taxa redusă înlocuiește taxa de bază menționată la alineatul (5) de la data la care se aplică această reducere.

(7)   Tunisia comunică taxele sale de bază Comunității.

Articolul 12

Dispozițiile articolelor 10, 11 și 19 litera (b) nu se aplică produselor din lista inclusă în anexa 6. Regimul aplicabil acestor produse va fi reexaminat de Consiliul de asociere după patru ani de la intrarea în vigoare a acordului.

Articolul 13

Dispozițiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică și taxelor vamale cu caracter fiscal.

Articolul 14

(1)   Tunisia poate adopta măsuri excepționale de durată limitată care derogă de la dispozițiile articolului 11, sub forma majorării sau a reintroducerii unor taxe vamale.

Aceste măsuri se pot aplica numai unor industrii emergente sau anumitor sectoare aflate în restructurare sau care se confruntă cu dificultăți serioase, mai ales în cazul în care aceste dificultăți creează grave probleme sociale.

Taxele vamale de import care se aplică în Tunisia produselor originare din Comunitate, introduse prin aceste măsuri, nu pot depăși 25 % ad valorem și trebuie să mențină un element de preferință pentru produsele originare din Comunitate. Valoarea totală a importurilor de produse care intră sub incidența acestor măsuri nu poate depăși 15 % din importurile totale din Comunitate de produse industriale, în cursul ultimului an pentru care sunt disponibile statistici.

Aceste măsuri se aplică pe o perioadă care nu depășește cinci ani, cu excepția cazului în care Comitetul de asociere autorizează o durată mai mare. Acestea încetează să se mai aplice cel târziu la expirarea perioadei maxime de tranziție de doisprezece ani.

Astfel de măsuri nu pot fi introduse pentru un produs în cazul în care au trecut mai mult de trei ani de la eliminarea tuturor taxelor și a restricțiilor cantitative sau a taxelor sau a măsurilor cu efect echivalent referitoare la produsul respectiv.

Tunisia informează Comitetul de asociere cu privire la orice măsură excepțională pe care intenționează să o adopte și, la cererea Comunității, se organizează consultări privind aceste măsuri și sectoarele avute în vedere înainte de punerea acestora în aplicare. În cazul în care adoptă aceste măsuri, Tunisia prezintă comitetului calendarul pentru eliminarea taxelor vamale introduse în temeiul prezentului articol. Acest calendar prevede eliminarea treptată a acestor taxe în tranșe anuale egale începând cel târziu cu sfârșitul celui de-al doilea an de la introducerea lor. Comitetul de asociere poate să stabilească un calendar diferit.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1) paragraful al patrulea, Comitetul de asociere poate, pentru a ține seama de dificultățile legate de crearea unei noi industrii, să autorizeze, în mod excepțional,Tunisia să mențină măsurile deja adoptate în temeiul alineatului (1) pentru o perioadă maximă de trei ani după perioada de tranziție de doisprezece ani.

CAPITOLUL II

PRODUSE AGRICOLE ȘI PRODUSE PESCĂREȘTI

Articolul 15

Dispozițiile prezentului capitol se aplică produselor originare din Comunitate și din Tunisia a căror listă este inclusă în anexa II la Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Articolul 16

Comunitatea și Tunisia procedează la o liberalizare treptată a schimburilor lor comerciale cu produse agricole și produse pescărești.

Articolul 17

(1)   Produsele agricole și produsele pescărești originare din Tunisia beneficiază la importul în Comunitate de dispozițiile cuprinse în protocoalele nr. 1 și, respectiv, 2.

(2)   Produsele agricole originare din Comunitate beneficiază la importul în Tunisia de dispozițiile cuprinse în protocolul nr. 3.

Articolul 18

(1)   Începând cu 1 ianuarie 2000, Comunitatea și Tunisia vor examina situația pentru a stabili măsurile de liberalizare care urmează să fie aplicate de Comunitate și Tunisia începând cu 1 ianuarie 2001 în conformitate cu obiectivul enunțat la articolul 16.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la alineatul (1) și ținând seama de tendințele comerciale pentru produsele agricole între părți, precum și de sensibilitatea deosebită a acestor produse, Comunitatea și Tunisia vor analiza în cadrul Consiliului de asociere, produs cu produs, și pe bază de reciprocitate, posibilitatea de a-și acorda concesii în mod corespunzător.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 19

Fără a aduce atingere dispozițiilor GATT:

(a)

în schimburile comerciale dintre Comunitate și Tunisia nu se introduc noi restricții cantitative la import și nici alte măsuri cu efect echivalent;

(b)

restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent care se aplică importului în schimburile comerciale dintre Tunisia și Comunitate se elimină la intrarea în vigoare a prezentului acord;

(c)

Comunitatea și Tunisia nu aplică între ele la export nici taxe vamale și taxe cu efect echivalent, nici restricții cantitative și măsuri cu efect echivalent.

Articolul 20

(1)   În cazul introducerii unei reglementări specifice ca o consecință a punerii în aplicare a politicii lor agricole sau a modificării reglementărilor existente sau în cazul modificării sau al extinderii dispozițiilor referitoare la punerea în aplicare a politicii lor agricole, Comunitatea și Tunisia pot să modifice regimul prevăzut de prezentul acord pentru produsele care fac obiectul acestuia.

Partea care procedează la această modificare informează Comitetul de asociere cu privire la aceasta. La cererea celeilalte părți, Comitetul de asociere se reunește pentru a ține seama, în mod corespunzător, de interesele celeilalte părți.

(2)   În cazul în care, în conformitate cu dispozițiile alineatului (1), Comunitatea sau Tunisia modifică regimul prevăzut de prezentul acord pentru produsele agricole, acestea consimt să acorde, pentru importurile originare din cealaltă parte, un avantaj comparabil cu cel prevăzut de prezentul acord.

(3)   Modificarea regimului prevăzut de prezentul acord va face obiectul, la cererea celeilalte părți contractante, unor consultări în cadrul Consiliului de asociere.

Articolul 21

Produsele originare din Tunisia nu beneficiază la importul în Comunitate de un regim mai favorabil decât cel pe care și-l aplică reciproc statele membre.

Dispozițiile prezentului acord se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 1911/91 al Consiliului din 26 iunie 1991 privind aplicarea dispozițiilor dreptului comunitar în Insulele Canare.

Articolul 22

(1)   Cele două părți se abțin de la orice măsură sau practică de natură fiscală internă care instituie, direct sau indirect, o discriminare între produsele uneia dintre părți și produsele similare originare din cealaltă parte.

(2)   Produsele exportate pe teritoriul uneia dintre părți nu pot să beneficieze de restituiri ale impunerilor interne indirecte mai mari decât impunerile indirecte la care sunt supuse direct sau indirect.

Articolul 23

(1)   Prezentul acord nu împiedică menținerea sau instituirea uniunilor vamale, a zonelor de liber schimb sau a regimurilor de trafic de frontieră, în măsura în care acestea nu au ca efect modificarea regimului comercial prevăzut de prezentul acord.

(2)   Părțile se consultă în cadrul Comitetului de asociere în ceea ce privește acordurile de instituire a uniunilor vamale sau a zonelor de liber schimb și, după caz, pentru toate problemele importante legate de politicile comerciale respective ale acestora cu țările terțe. În special, în eventualitatea aderării unei țări terțe la Comunitate, aceste consultări au loc pentru a permite luarea în considerare a intereselor reciproce ale Comunității și ale Tunisiei enunțate în prezentul acord.

Articolul 24

În cazul în care una dintre părți constată practici de dumping în relațiile sale cu cealaltă parte în sensul articolului VI din Acordul General pentru Tarife și Comerț, aceasta poate adopta măsuri corespunzătoare împotriva acestor practici, în conformitate cu acordul privind punerea în aplicare a articolului VI din Acordul General pentru Tarife și Comerț și cu legislația internă relevantă, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27 din prezentul acord.

Articolul 25

În cazul în care creșterea importurilor unui produs se face în cantități și în condiții care provoacă sau riscă să provoace:

un prejudiciu grav producătorilor naționali de produse similare sau direct competitive pe teritoriul uneia dintre părți

sau

perturbări serioase într-un sector de activitate economică sau dificultăți care pot să conducă la o alterare gravă a situației economice regionale,

Comunitatea sau Tunisia pot să adopte măsurile corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27.

Articolul 26

În cazul în care respectarea dispozițiilor articolului 19 litera (c) conduce la:

(i)

reexportul către o țară terță a unui produs care, în partea exportatoare, face obiectul unor restricții cantitative, al unor taxe vamale la export sau al unor măsuri sau taxe cu efect echivalent

sau

(ii)

o penurie gravă, sau la un risc în acest sens, a unui produs esențial pentru partea exportatoare,

și în cazul în care situațiile menționate anterior provoacă sau riscă să provoace dificultăți majore pentru partea exportatoare, aceasta poate să adopte măsurile corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27. Aceste măsuri trebuie să fie nediscriminatorii și să fie eliminate atunci când condițiile nu mai justifică menținerea lor.

Articolul 27

(1)   În cazul în care Comunitatea sau Tunisia supun importurile de produse susceptibile de a provoca dificultățile menționate la articolul 25 unei proceduri administrative care are ca scop furnizarea rapidă de informații privind evoluția tendințelor comerciale, partea respectivă informează cealaltă parte cu privire la aceasta.

(2)   În cazurile indicate la articolele 24, 25 și 26, înainte de adoptarea măsurilor care sunt prevăzute în acestea sau îndată ce este posibil în cazurile cărora li se aplică alineatul (3) litera (d), Comunitatea sau Tunisia, după caz, furnizează Comitetului de asociere toate informațiile utile în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru cele două părți.

Este necesar să se dea prioritate măsurilor care afectează cel mai puțin funcționarea prezentului acord.

Măsurile de salvgardare sunt imediat notificate Comitetului de asociere de către partea interesată și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea eliminării lor de îndată ce împrejurările permit acest lucru.

(3)   Pentru punerea în aplicare a alineatului (2) se aplică următoarele dispoziții:

(a)

în ceea ce privește articolul 24, partea exportatoare trebuie să fie informată cu privire la cazurile de dumping îndată ce autoritățile părții importatoare au demarat ancheta. În cazul în care nu se încetează practica de dumping în înțelesul articolului VI din Acordul General pentru Tarife și Comerț sau în cazul în care nu s-a identificat nici o soluție satisfăcătoare în termen de treizeci de zile de la data notificării problemei, partea importatoare poate să adopte măsurile corespunzătoare;

(b)

în ceea ce privește articolul 25, dificultățile care rezultă din situația menționată la articolul respectiv sunt supuse spre examinare Comitetului de asociere care poate adopta orice decizie necesară rezolvării acestora.

În cazul în care Comitetul de asociere sau partea exportatoare nu a luat o decizie care să rezolve dificultățile sau nu a fost identificată o soluție satisfăcătoare în termen de treizeci de zile de la data notificării problemei, partea importatoare poate să adopte măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema. Aceste măsuri nu trebuie să depășească cadrul necesar pentru rezolvarea dificultăților apărute;

(c)

în ceea ce privește articolul 26, dificultățile provocate de situațiile menționate la articolul respectiv sunt supuse spre examinare Comitetului de asociere.

Comitetul de asociere poate să adopte orice decizie necesară pentru rezolvarea dificultăților. În cazul în care acesta nu a luat o decizie în termen de treizeci de zile de la data notificării problemei, partea exportatoare poate să aplice măsurile corespunzătoare exportului produsului respectiv.

(d)

în cazul în care împrejurări excepționale care necesită o acțiune imediată fac imposibilă informarea sau examinarea prealabilă, Comunitatea sau Tunisia, după caz, pot, în situațiile precizate la articolele 24, 25 și 26, să aplice fără întârziere măsurile de salvgardare strict necesare pentru remedierea situației și informează de îndată cealaltă parte cu privire la aceasta.

Articolul 28

Prezentul acord nu împiedică interdicțiile sau restricțiile la import, export sau tranzit justificate de motive care țin de moralitatea publică, ordinea publică, de siguranța publică, protecția sănătății și a vieții persoanelor și animalelor sau de protecția vegetalelor, de protecție a patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecție a proprietății intelectuale, industriale și comerciale și nici reglementărilor referitoare la aur și argint. Cu toate acestea, aceste interdicții sau restricții nu trebuie să constituie nici un mijloc de discriminare arbitrară, nici o restricție deghizată în cadrul schimburilor comerciale dintre părți.

Articolul 29

Noțiunea de „produse originare” în sensul aplicării dispozițiilor prezentului titlu și metodele de cooperare administrativă referitoare la acestea sunt definite în protocolul nr. 4.

Articolul 30

Pentru clasificarea mărfurilor în cadrul schimburilor comerciale dintre cele două părți se utilizează Nomenclatura Combinată a mărfurilor.

TITLUL III

DREPTUL DE STABILIRE ȘI SERVICIILE

Articolul 31

(1)   Părțile convin să extindă domeniul de aplicare al acordului astfel încât să includă dreptul de stabilire a societăților uneia din părți pe teritoriul celeilalte părți și liberalizarea furnizării de servicii de către societățile unei părți către destinatarii serviciilor din cealaltă parte.

(2)   Consiliul de asociere va face recomandările necesare pentru punerea în aplicare a obiectivului enunțat la alineatul (1).

La formularea acestor recomandări, Consiliul de asociere va ține seama de experiența dobândită prin aplicarea acordării reciproce a clauzei națiunii celei mai favorizate și de obligațiile respective ale părților în conformitate cu Acordul general privind comerțul cu servicii anexat la acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, denumit în continuare „GATS”, în special cele din articolul V.

(3)   Realizarea acestui obiectiv va face obiectul unei prime examinări de către Consiliul de asociere cel târziu după cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentul acord.

Articolul 32

(1)   Într-o primă etapă, părțile își reafirmă obligațiile care le revin în conformitate cu GATS, în special acordarea reciprocă a clauzei națiunii celei mai favorizate pentru sectoarele de servicii reglementate de aceste obligații.

(2)   În conformitate cu GATS, această clauză nu se aplică:

(a)

avantajelor acordate de către una sau de cealaltă dintre părți în conformitate cu dispozițiile unui acord astfel cum este definit la articolul V din GATS sau măsurilor adoptate în temeiul unui astfel de acord;

(b)

celorlalte avantaje acordate în conformitate cu lista de scutiri a clauzei națiunii celei mai favorizate, anexată de către una sau de cealaltă dintre părți la GATS.

TITLUL IV

PLĂȚI, CAPITALURI, CONCURENȚĂ ȘI ALTE DISPOZIȚII ECONOMICE

CAPITOLUL 1

PLĂȚI CURENTE ȘI CIRCULAȚIA CAPITALURILOR

Articolul 33

Sub rezerva dispozițiilor articolului 35, părțile se angajează să autorizeze toate plățile curente, într-o monedă liber convertibilă, referitoare la tranzacții curente.

Articolul 34

(1)   În ceea ce privește tranzacțiile din contul operațiunilor de capital al balanței de plăți, Comunitatea și Tunisia asigură, de la data intrării în vigoare a prezentului acord, libera circulație a capitalurilor pentru investițiile directe în Tunisia efectuate în societăți constituite în conformitate cu legislația în vigoare, precum și lichidarea și repatrierea produsului acestor investiții și a tuturor profiturilor rezultate din acestea.

(2)   Părțile se consultă cu scopul de a facilita circulația capitalurilor între Comunitate și Tunisia și de a ajunge la liberalizarea completă a acesteia de îndată ce vor fi întrunite condițiile necesare.

Articolul 35

În cazul în care unul sau mai multe state membre ale Comunității sau Tunisia se confruntă sau riscă să se confrunte cu grave dificultăți în ceea ce privește balanța de plăți, Comunitatea sau Tunisia, după caz, pot, în conformitate cu condițiile stabilite în cadrul GATT și cu articolele VIII și XIV din statutul Fondului Monetar Internațional, să adopte pe o perioadă limitată măsuri restrictive referitoare la tranzacțiile curente, care nu pot să depășească cadrul strict necesar pentru remedierea situației din balanța de plăți. Comunitatea sau Tunisia, după caz, informează de îndată cealaltă parte cu privire la aceasta și îi prezintă cât mai curând posibil un calendar pentru eliminarea acestor măsuri.

CAPITOLUL II

CONCURENȚA ȘI ALTE DISPOZIȚII ECONOMICE

Articolul 36

(1)   Sunt incompatibile cu buna funcționare a acordului, în măsura în care sunt susceptibile să afecteze schimburile comerciale dintre Comunitate și Tunisia:

(a)

toate acordurile între întreprinderi, toate deciziile unor asociații de întreprinderi și toate practicile concertate între întreprinderi care au ca obiectiv sau ca efect să împiedice, să restrângă sau să denatureze concurența;

(b)

folosire în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții dominante pe întreg teritoriul Comunității sau al Tunisiei sau pe orice parte substanțială a acestuia;

(c)

orice ajutor public care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor mărfuri, cu excepția derogărilor autorizate în temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului.

(2)   Orice practică ce contravine prezentului articol este evaluată pe baza criteriilor care decurg din aplicarea normelor prevăzute la articolele 85, 86 și 92 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și, pentru produsele care țin de domeniul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, a celor prevăzute la articolele 65 și 66 din tratatul de instituire a comunității respective, precum și a normelor referitoare la ajutoarele publice, inclusiv legislația secundară.

(3)   În termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Consiliul de asociere adoptă reglementările necesare punerii în aplicare a alineatelor (1) și (2).

Până la adoptarea acestor reglementări, dispozițiile acordului privind interpretarea și aplicarea articolelor VI, XVI și XXIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț se aplică cu titlu de reglementări pentru punerea în aplicare a alineatului (1) litera (c) și a părților corespondente din alineatul (2).

(4)

(a)

În sensul aplicării dispozițiilor alineatului (1) litera (c), părțile convin că, în primii cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, orice ajutor public acordat de Tunisia se evaluează ținând seama de faptul că această țară este considerată ca o zonă identică zonelor din Comunitate menționate la articolul 92 alineatul (3) litera (a) din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

În această perioadă, Tunisia este autorizată în mod excepțional, în ceea ce privește produsele din sectorul oțelului reglementate de Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, să acorde un ajutor public în vederea restructurării, cu condiția ca:

acest ajutor să contribuie la viabilitatea întreprinderilor beneficiare în condiții normale de piață la sfârșitul perioadei de restructurare;

cuantumul și amploarea acestui ajutor să fie limitate la nivelurile strict necesare pentru a reface această viabilitate și să fie treptat diminuate;

programul de restructurare să fie legat de un plan global de raționalizare a capacităților din Tunisia.

Consiliul de asociere decide, ținând seama de situația economică din Tunisia, dacă această perioadă trebuie să fie prelungită din cinci în cinci ani.

(b)

Fiecare parte asigură transparența în domeniul ajutorului public, informând, între altele, în fiecare an cealaltă parte cu privire la cuantumul total și la repartizarea ajutorului acordat și furnizând, la cerere, informații privind regimurile de ajutor. La cererea uneia din părți, cealaltă parte furnizează informații despre anumite cazuri speciale de ajutor public.

(5)   În ceea ce privește produsele menționate la titlul II capitolul II:

alineatul (1) litera (c) nu se aplică;

orice practică ce contravine alineatului (1) litera (a) trebuie să fie evaluată în conformitate cu criteriile stabilite de Comunitate pe baza articolelor 42 și 43 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special cele stabilite în Regulamentul nr. 26/62 al Consiliului.

(6)   În cazul în care Comunitatea și Tunisia consideră că o practică este incompatibilă cu alineatul (1) din prezentul articol și:

nu este corect reglementată prin normele de aplicare menționate la alineatul (3)

sau

în absența unor astfel de norme și dacă o astfel de practică produce sau amenință să producă un prejudiciu grav celeilalte părți sau un prejudiciu industriei naționale a acesteia, inclusiv industriei serviciilor,

aceasta poate să adopte măsuri corespunzătoare după consultarea Comitetului de asociere sau după treizeci de zile lucrătoare de la sesizarea comitetului respectiv.

În cazul unor practici incompatibile cu alineatul (1) litera (c) din prezentul articol, aceste măsuri corespunzătoare, atunci când li se aplică regulile GATT, pot fi adoptate numai în conformitate cu procedurile și în condițiile stabilite de acesta sau de orice alt instrument adecvat negociat sub auspiciile sale și aplicabil între părți.

(7)   Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare adoptate în conformitate cu alineatul (3), părțile fac schimburi de informații în limitele autorizate de secretul profesional și de secretul de afaceri.

Articolul 37

Statele membre și Tunisia ajustează treptat, fără a aduce atingere angajamentelor luate în cadrul GATT, toate monopolurile de stat cu caracter comercial, astfel încât să se garanteze ca, la sfârșitul celui de-al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, să nu mai existe discriminare în ceea ce privește condițiile de aprovizionare și de comercializare a mărfurilor între resortisanții statelor membre și cei ai Tunisiei. Comitetul de asociere va fi informat cu privire la măsurile adoptate pentru a pune în aplicare acest obiectiv.

Articolul 38

În ceea ce privește întreprinderile publice și întreprinderile cărora le-au fost acordate drepturi speciale sau exclusive, Consiliul de asociere se asigură că, începând cu cel de-al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se adoptă sau menține nici o măsură care să perturbe schimburile comerciale între Comunitate și Tunisia într-un mod care să fie contrar intereselor celor două părți. Această dispoziție nu împiedică executarea, de drept sau de fapt, a sarcinilor specifice care le revin acestor întreprinderi.

Articolul 39

(1)   Părțile vor asigura o protecție corespunzătoare și efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială, în conformitate cu cele mai avansate standarde internaționale în vigoare, inclusiv mijloace eficiente de valorificare a acestor drepturi.

(2)   Părțile examinează periodic punerea în aplicare a prezentului articol și a anexei 7. În cazul apariției unor probleme în domeniul proprietății intelectuale, industriale și comerciale care afectează schimburile comerciale, vor avea loc consultări urgente la cererea uneia sau a alteia dintre părți, pentru a se ajunge la soluții reciproc satisfăcătoare.

Articolul 40

(1)   Părțile pun în aplicare mijloacele de promovare a utilizării de către Tunisia a normelor tehnice ale Comunității și a standardelor europene referitoare la calitatea produselor industriale și agroalimentare, precum și procedurile de certificare.

(2)   Pe baza principiilor menționate la alineatul (1), părțile vor încheia acorduri de recunoaștere reciprocă a certificărilor în cazul în care vor fi îndeplinite condițiile necesare.

Articolul 41

(1)   Părțile își stabilesc ca obiectiv liberalizarea reciprocă și treptată a piețelor publice.

(2)   Consiliul de asociere adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alineatului (1).

TITLUL V

COOPERAREA ECONOMICĂ

Articolul 42

Obiective

(1)   Părțile se angajează să intensifice cooperarea lor economică, în interes reciproc și în spiritul parteneriatului care inspiră prezentul acord.

(2)   Cooperarea economică urmărește să susțină eforturile Tunisiei de dezvoltare economică și socială durabilă.

Articolul 43

Domeniul de aplicare

(1)   Cooperarea se va aplica în mod privilegiat domeniilor de activitate care se confruntă cu constrângeri și dificultăți interne sau care sunt afectate de procesul de liberalizare al întregii economii tunisiene și în special de liberalizarea schimburilor comerciale între Tunisia și Comunitate.

(2)   De asemenea, cooperarea se va concentra prioritar pe sectoarele susceptibile de a facilita apropierea economiei tunisiene și a celei comunitare, în special cele care favorizează creșterea economică și creează locuri de muncă.

(3)   Cooperarea va încuraja integrarea economică în cadrul Magrebului prin punerea în aplicare a măsurilor susceptibile să contribuie la dezvoltarea unor astfel de relații în regiune.

(4)   O componentă esențială în cadrul aplicării diferitelor domenii ale cooperării economice va fi reprezentată de protecția mediului și a echilibrelor ecologice.

(5)   După caz, părțile stabilesc, de comun acord, alte domenii de cooperare economică.

Articolul 44

Metode și modalități

Cooperarea economică se realizează în special prin:

(a)

dialogul economic permanent între cele două părți, care cuprinde toate domeniile politicii macroeconomice;

(b)

comunicare și schimburi de informații;

(c)

acțiuni de consiliere, de expertiză și de formare;

(d)

întreprinderea de acțiuni comune;

(e)

asistența tehnică, administrativă și normativă.

Articolul 45

Cooperarea regională

Pentru a permite prezentului acord să-și producă pe deplin efectele, părțile se angajează să favorizeze orice tip de acțiune cu impact regional sau care asociază alte țări terțe și care privește în special:

(a)

comerțul interregional la nivelul Magrebului;

(b)

domeniul mediului;

(c)

dezvoltarea infrastructurilor economice;

(d)

cercetarea științifică și tehnologică;

(e)

domeniul cultural;

(f)

problemele vamale;

(g)

instituțiile regionale și punerea în aplicare a programelor și a politicilor comune sau armonizate.

Articolul 46

Educația și formarea

Cooperarea urmărește:

(a)

să definească mijloacele de a ameliora semnificativ sectorul educației și al formării, inclusiv formarea profesională;

(b)

să încurajeze în special accesul populației feminine la educație, inclusiv la învățământul tehnic și superior și la formarea profesională;

(c)

să încurajeze stabilirea de legături durabile între organisme specializate din cele două părți în vederea punerii în comun și a schimbului de experiență și de mijloace.

Articolul 47

Cooperarea științifică, tehnică și tehnologică

Cooperarea urmărește:

(a)

favorizarea stabilirii unor legături permanente între comunitățile științifice ale celor două părți, în special prin:

accesul Tunisiei la programele comunitare de cercetare și dezvoltare tehnologică în conformitate cu dispozițiile comunitare referitoare la participarea țărilor terțe la aceste programe;

participarea Tunisiei la rețelele de cooperare descentralizată;

promovarea sinergiilor între formare și cercetare;

(b)

întărirea capacității de cercetare a Tunisiei;

(c)

stimularea inovației tehnologice, a transferului de tehnologii noi și de know-how;

(d)

încurajarea tuturor acțiunilor care au ca obiectiv crearea unor sinergii de impact regional.

Articolul 48

Mediul

Cooperarea urmărește să prevină deteriorarea mediului și să amelioreze calitatea acestuia, să protejeze sănătatea persoanelor și să utilizeze rațional resursele naturale cu scopul de a asigura o dezvoltare durabilă.

Părțile convin să coopereze în special în următoarele domenii:

(a)

calitatea solului și a apelor;

(b)

consecințele dezvoltării, mai ales industriale (în special siguranța instalațiilor și deșeurile);

(c)

controlul și prevenirea poluării marine.

Articolul 49

Cooperarea industrială

Cooperarea urmărește:

(a)

să încurajeze cooperarea între operatorii economici din cele două părți, inclusiv în cadrul accesului Tunisiei la rețelele comunitare de apropiere a întreprinderilor sau la rețelele de cooperare descentralizată;

(b)

să susțină eforturile de modernizare și restructurare a industriei, inclusiv industria agroalimentară, întreprinse de sectorul public și de cel privat din Tunisia;

(c)

să încurajeze dezvoltarea unui mediu favorabil inițiativei private în vederea stimulării și a diversificării producției destinate piețelor locale și de export;

(d)

să valorifice resursele umane și potențialul industrial al Tunisiei printr-o mai bună utilizare a politicilor de inovație, de cercetare și de dezvoltare tehnologică;

(e)

să faciliteze accesul la credit pentru finanțarea investițiilor.

Articolul 50

Promovarea și protecția investițiilor

Cooperarea urmărește crearea unui climat favorabil fluxurilor de investiții și se realizează în special prin:

(a)

introducerea unor proceduri armonizate și simplificate, a mecanismelor de investiție comună (în special între întreprinderile mici și mijlocii), precum și a dispozitivelor de identificare și de informare cu privire la oportunitățile de investiții;

(b)

stabilirea, după caz, a unui cadru juridic care să favorizeze investițiile prin încheierea, între Tunisia și statele membre, a unor acorduri de protecție a investițiilor și a unor acorduri destinate evitării dublei impuneri.

Articolul 51

Cooperarea în domeniul standardizării și al evaluării conformității

Părțile cooperează pentru a dezvolta:

(a)

utilizarea normelor comunitare în domeniul standardizării, al metrologiei, al gestiunii, al asigurării calității și al evaluării conformității;

(b)

adecvarea laboratoarelor tunisiene pentru încheierea, în viitor, a unor acorduri de recunoaștere reciprocă în domeniul evaluării conformității;

(c)

structurile tunisiene responsabile cu proprietatea intelectuală, industrială și comercială, cu standardizarea și calitatea.

Articolul 52

Apropierea legislațiilor

Cooperarea urmărește să ajute Tunisia să își apropie legislația de cea a Comunității în domeniile reglementate de prezentul acord.

Articolul 53

Serviciile financiare

Cooperarea urmărește apropierea normelor și a standardelor comune, între altele pentru:

(a)

consolidarea și restructurarea sectoarelor financiare ale Tunisiei;

(b)

ameliorarea sistemelor de contabilitate, de audit, de supraveghere, de reglementare a serviciilor financiare și de control financiar din Tunisia.

Articolul 54

Agricultura și pescuitul

Cooperarea urmărește:

(a)

modernizarea și restructurarea sectoarelor agriculturii și pescuitului, inclusiv prin modernizarea infrastructurilor și a echipamentelor, dezvoltarea tehnicilor de ambalare și de depozitare și ameliorarea circuitelor de distribuție și de comercializare private;

(b)

diversificarea producției și a piețelor externe;

(c)

cooperarea în domeniul sanitar-veterinar și fitosanitar și al tehnicilor de cultură.

Articolul 55

Transporturile

Cooperarea urmărește:

(a)

restructurarea și modernizarea infrastructurilor rutiere, feroviare, portuare și aeroportuare de interes comun legate de marile axe de comunicare transeuropene;

(b)

definirea și aplicarea unor standarde de funcționare comparabile cu cele care predomină în Comunitate;

(c)

renovarea echipamentelor tehnice în conformitate cu aceste standarde comunitare, în special în ceea ce privește transportul multimodal, transportul în containere și transbordarea;

(d)

ameliorarea treptată a condițiilor de tranzit rutier și a gestionării aeroporturilor, a traficului aerian și a căilor ferate.

Articolul 56

Telecomunicațiile și tehnologiile informației

Acțiunile de cooperare sunt orientate în special către:

(a)

cadrul general al telecomunicațiilor;

(b)

standardizare, teste de conformitate și certificare în domeniul tehnologiilor informației și al telecomunicațiilor;

(c)

răspândirea noilor tehnologii ale informației, în special în domeniul rețelelor și al interconectării acestora [rețelele numerice cu integrare de servicii (ISDN), schimbul electronic de date (EDI)];

(d)

stimularea cercetării și dezvoltarea unor noi facilități de comunicare și de tehnologii de informație cu scopul de a dezvolta piața echipamentelor, a serviciilor și a aplicațiilor legate de tehnologiile informației și de comunicare, servicii și instalații.

Articolul 57

Energia

Acțiunile de cooperare sunt orientate în special către:

(a)

energiile regenerabile;

(b)

promovarea economisirii de energie;

(c)

cercetarea aplicată privind rețelele de bănci de date între operatorii economici și sociali din cele două părți;

(d)

sprijinul pentru eforturile de modernizare și dezvoltare a rețelelor energetice și pentru interconectarea acestora la rețelele Comunității.

Articolul 58

Turismul

Cooperarea urmărește dezvoltarea domeniului turismului, în special în domeniul:

(a)

gestiunii hoteliere și al calității prestațiilor în diferitele meserii din sectorul hotelier;

(b)

dezvoltării marketingului;

(c)

promovării turismului pentru tineri.

Articolul 59

Cooperarea în domeniul vamal

(1)   Cooperarea urmărește să asigure respectarea normelor comerciale și loialitatea schimburilor comerciale și se referă în special la:

(a)

simplificarea controalelor și a procedurilor vamale;

(b)

introducerea documentului administrativ unic și a unei legături între sistemele de tranzit ale Comunității și cele ale Tunisiei.

(2)   Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute de prezentul acord și, în special, la articolele 61 și 62, autoritățile administrative ale părților contractante își acordă asistență reciprocă în conformitate cu dispozițiile protocolului nr. 5.

Articolul 60

Cooperarea în domeniul statistic

Cooperarea are în vedere armonizarea metodologiilor utilizate de părți și exploatarea datelor statistice referitoare la toate domeniile reglementate de prezentul acord care permit elaborarea de statistici.

Articolul 61

Spălarea banilor

(1)   Părțile convin cu privire la necesitatea de a face demersuri și de a coopera pentru a împiedica utilizarea sistemelor lor financiare în scopul spălării banilor provenind din activități criminale în general și din traficul ilicit de droguri în special.

(2)   Cooperarea în acest domeniu comportă în special o asistență administrativă și tehnică în vederea adoptării unor standarde corespunzătoare pentru combaterea spălării banilor, comparabile cu cele adoptate în acest domeniu de Comunitate și de organismele internaționale active în acest domeniu, în special Grupul de acțiune financiară internațională (GAFI).

Articolul 62

Lupta împotriva drogurilor

(1)   Cooperarea are în vedere:

(a)

îmbunătățirea eficienței politicilor și a măsurilor de aplicare pentru prevenirea și combaterea producției, furnizarea și traficul ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope;

(b)

eliminarea consumului ilicit al acestor produse.

(2)   Părțile definesc împreună, în conformitate cu legislația fiecăreia, strategiile și metodele de cooperare corespunzătoare pentru a atinge aceste obiective. Acțiunile lor, atunci când nu sunt derulate în comun, fac obiectul unor consultări și al unei coordonări strânse.

La acțiuni pot participa instituțiile publice și private competente, organizațiile internaționale în colaborare cu guvernul Republicii Tunisiene și instituțiile interesate din Comunitate și din statele membre.

(3)   Cooperarea se realizează în special în următoarele domenii:

(a)

crearea sau extinderea de clinici și de centre de informare pentru tratamentul și reinserția toxicomanilor;

(b)

realizarea unor proiecte de prevenire, informare, formare și cercetare epidemiologică;

(c)

elaborarea unor standarde de prevenire a devierii precursorilor și a altor substanțe esențiale utilizate la producerea ilicită de substanțe stupefiante și psihotrope, care să fie echivalente cu cele adoptate de Comunitate și de organismele internaționale interesate, în special de Grupul de lucru pentru produse chimice (GLPC).

Articolul 63

Cele două părți vor stabili în comun modalitățile necesare pentru realizarea cooperării în domeniile din prezentul titlu.

TITLUL VI

COOPERAREA SOCIALĂ ȘI CULTURALĂ

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII REFERITOARE LA LUCRĂTORI

Articolul 64

(1)   Fiecare stat membru acordă lucrătorilor de cetățenie tunisiană angajați pe teritoriul său un regim caracterizat prin absența oricărei discriminări bazate pe naționalitate în raport cu proprii resortisanți, în ceea ce privește condițiile de muncă, de remunerație și de concediere.

(2)   Orice lucrător tunisian autorizat să exercite, cu titlu temporar, o activitate profesională salariată pe teritoriul unui stat membru beneficiază de dispozițiile alineatului (1) în ceea ce privește condițiile de muncă și de remunerație.

(3)   Tunisia acordă același regim lucrătorilor resortisanți ai statelor membre angajați pe teritoriul său.

Articolul 65

(1)   Sub rezerva dispozițiilor de la alineatele următoare, lucrătorii de cetățenie tunisiană și membrii familiilor acestora care locuiesc cu ei beneficiază, în domeniul securității sociale, de un regim caracterizat prin absența oricărei discriminări bazate pe naționalitate în raport cu proprii resortisanți ai statelor membre în care sunt angajați.

Noțiunea de securitate socială se referă la aspectele securității sociale care privesc indemnizațiile de boală și de maternitate, indemnizațiile de invaliditate, de limită de vârstă, de urmaș, indemnizațiile de accident de muncă și de boală profesională, alocațiile de deces, indemnizațiile de șomaj și indemnizațiile familiale.

Cu toate acestea, această dispoziție nu poate avea efectul de a face aplicabile celelalte norme de coordonare prevăzute de reglementarea comunitară bazată pe articolul 51 din Tratatul CE, altfel decât în condițiile stabilite de articolul 67 din prezentul acord.

(2)   Acești lucrători beneficiază de cumulul perioadelor de asigurare, de angajare sau de rezidență în diferitele state membre, în ceea ce privește pensiile și rentele pentru limită de vârstă, de invaliditate și de urmaș, indemnizațiile familiale, de boală și de maternitate, precum și de îngrijire medicală pentru ei înșiși și membrii familiilor lor care au reședința în interiorul Comunității.

(3)   Acești lucrători beneficiază de indemnizații familiale pentru membrii familiilor lor care au reședința în interiorul Comunității.

(4)   Acești lucrători beneficiază de transferul liber către Tunisia, la ratele aplicate în temeiul legislației statului membru sau a statelor membre debitoare, al pensiilor și al rentelor pentru limită de vârstă, de urmaș și de accident de muncă sau de boală profesională, precum și de invaliditate cauzată de accident de muncă sau de boală profesională, cu excepția indemnizațiilor speciale nelegate de contribuții.

(5)   Tunisia acordă lucrătorilor resortisanți din statele membre angajați pe teritoriul său, precum și membrilor familiei acestora, un regim analog celui prevăzut la alineatele (1), (3) și (4).

Articolul 66

Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică resortisanților uneia din părți care rezidă sau lucrează în mod ilegal pe teritoriul țării gazdă.

Articolul 67

(1)   Înainte de sfârșitul primului an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Consiliul de asociere adoptă dispozițiile de punere în aplicare a principiilor enunțate la articolul 65.

(2)   Consiliul de asociere adoptă modalitățile de cooperare administrativă destinate să garanteze gestiunea și controlul necesare pentru aplicarea dispozițiilor menționate la alineatul (1).

Articolul 68

Dispozițiile adoptate de Consiliul de asociere în conformitate cu articolul 67 nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor care rezultă din acordurile bilaterale între Tunisia și statele membre, în măsura în care acestea prevăd un regim mai favorabil pentru resortisanții tunisieni sau pentru resortisanții statelor membre.

CAPITOLUL II

DIALOGUL ÎN DOMENIUL SOCIAL

Articolul 69

(1)   Între părți se instituie un dialog permanent privind toate problemele sociale care prezintă un interes pentru acestea.

(2)   Acest dialog va duce la identificarea căilor și a condițiilor de realizare a unor progrese în ceea ce privește circulația lucrătorilor, tratamentul egal și integrarea socială a resortisanților tunisieni și comunitari care rezidă legal pe teritoriile statelor gazdă.

(3)   Dialogul se referă în special la toate problemele privind:

(a)

condițiile de viață și de muncă ale comunităților de migranți;

(b)

migrația;

(c)

imigrația ilegală și condițiile de repatriere a persoanelor aflate în situație ilegală față de legislația privind sejurul și stabilirea în vigoare în țara gazdă;

(d)

acțiunile și programele care favorizează tratamentul egal pentru resortisanții tunisieni și comunitari, cunoașterea reciprocă a culturilor și a civilizațiilor, dezvoltarea toleranței și abolirea discriminărilor.

Articolul 70

Dialogul în domeniul social se realizează la aceleași niveluri și în conformitate cu aceleași modalități ca cele prevăzute la titlul I din prezentul acord care îi poate servi drept cadru de referință.

CAPITOLUL III

ACȚIUNI DE COOPERARE ÎN DOMENIUL SOCIAL

Articolul 71

În vederea consolidării cooperării în domeniul social între părți, vor fi puse în aplicare acțiuni și programe referitoare la orice temă de interes pentru acestea.

În această privință, următoarele acțiuni au un caracter prioritar:

(a)

reducerea presiunii migrației, în special prin crearea de locuri de muncă și dezvoltarea formării în zonele de emigrare;

(b)

reinserția persoanelor repatriate datorită caracterului ilegal al situației lor față de legislația statului respectiv;

(c)

promovarea rolului femeii în procesul de dezvoltare economică și socială, în special prin educație și mijloace de informare în masă, în cadrul politicii tunisiene în domeniu;

(d)

dezvoltarea și consolidarea programelor tunisiene de planificare familială și de protecție a mamei și a copilului;

(e)

îmbunătățirea sistemului de protecție socială;

(f)

îmbunătățirea sistemului de asigurare medicală;

(g)

îmbunătățirea condițiilor de trai în zonele defavorizate intens populate;

(h)

punerea în aplicare și finanțarea unor programe de schimburi și de divertisment pentru grupuri mixte de tineri de origine europeană și tunisiană, care domiciliază în statele membre, cu scopul de a promova cunoașterea reciprocă a civilizațiilor și de a favoriza toleranța.

Articolul 72

Acțiunile de cooperare pot fi realizate în coordonare cu statele membre și organizațiile internaționale competente.

Articolul 73

Consiliul de asociere instituie un grup de lucru înainte de încheierea primului an de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Acesta este responsabil de evaluarea permanentă și periodică a punerii în aplicare a dispozițiilor capitolelor I-III.

CAPITOLUL IV

COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURAL

Articolul 74

(1)   În vederea ameliorării cunoașterii și a înțelegerii reciproce și ținând seama de acțiunile deja desfășurate, părțile se angajează, cu respectarea reciprocă a culturilor, să creeze condiții mai solide pentru un dialog cultural durabil și să promoveze o cooperare culturală susținută între acestea, fără a exclude a priori nici un domeniu de activitate.

(2)   În definirea acțiunilor și a programelor de cooperare, precum și a activităților comune, părțile acordă o atenție deosebită publicului tânăr și mijloacelor de expresie și de comunicare scrise și audiovizuale, problemelor legate de protecția patrimoniului și difuzării produsului cultural.

(3)   Părțile convin că programele de cooperare culturală existente în Comunitate sau într-unul ori în mai multe din statele sale membre pot fi extinse la Tunisia.

TITLUL VII

COOPERAREA FINANCIARĂ

Articolul 75

Cu scopul de a contribui la realizarea deplină a obiectivelor acordului, va fi instituită o cooperare financiară în favoarea Tunisiei în conformitate cu modalitățile și cu mijloacele financiare corespunzătoare.

Aceste modalități se stabilesc de comun acord între părți cu ajutorul instrumentelor celor mai adecvate începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Domeniile de aplicare ale acestei cooperări, în afară de aspectele de la titlurile V și VI din prezentul acord, sunt în special:

facilitarea reformelor care urmăresc modernizarea economiei;

adecvarea infrastructurilor economice;

promovarea investițiilor private și a activităților care creează locuri de muncă;

luarea în considerare a consecințelor pentru economia națională tunisiană a instituirii treptate a unei zone a liberului schimb, în special din punctul de vedere al adecvării și al reconversiei industriei;

măsuri de însoțire a politicilor puse în aplicare în sectoarele sociale.

Articolul 76

În cadrul instrumentelor comunitare destinate sprijinirii programelor de ajustare structurală în țările mediteraneene și în cooperare strânsă cu autoritățile tunisiene și cu alți contributori, în special instituțiile financiare internaționale, Comunitatea va examina mijloacele adecvate de a sprijini politicile structurale ale Tunisiei care au ca scop restabilirea marilor echilibre financiare și crearea unui mediu economic propice accelerării creșterii, asigurând, în același timp, ameliorarea bunăstării sociale a populației.

Articolul 77

În vederea asigurării unei abordări coordonate a problemelor macroeconomice și financiare excepționale care ar putea să rezulte în urma punerii treptate în aplicare a dispozițiilor prezentului acord, părțile vor acorda o atenție deosebită monitorizării evoluției schimburilor comerciale și a relațiilor financiare dintre Comunitate și Tunisia în cadrul dialogului economic permanent instituit în temeiul titlului V.

TITLUL VIII

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE, GENERALE ȘI FINALE

Articolul 78

Se instituie un Consiliu de asociere care se reunește la nivel ministerial, o dată pe an și ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui în condițiile prevăzute de regulamentul de procedură.

Consiliul examinează toate chestiunile importante care se înscriu în cadrul prezentului acord, precum și orice alte aspecte bilaterale sau internaționale de interes comun.

Articolul 79

(1)   Consiliul de asociere este alcătuit, pe de-o parte, din membri ai Consiliului Uniunii Europene și din membri ai Comisiei Comunităților Europene și, pe de altă parte, din membri ai guvernului Republicii Tunisiene.

(2)   Membrii Consiliului de asociere pot dispune să fie reprezentați în condițiile prevăzute în regulamentul de procedură.

(3)   Consiliul de asociere își stabilește regulamentul de procedură.

(4)   Președinția Consiliului de asociere este exercitată pe rând de către un membru al Consiliului Uniunii Europene și un membru al guvernului Republicii Tunisiene în conformitate cu modalitățile prevăzute în regulamentul de procedură.

Articolul 80

Consiliul de asociere dispune de putere de decizie pentru realizarea obiectivelor stabilite în prezentul acord și în cazurile prevăzute de acesta.

Deciziile adoptate sunt obligatorii pentru părți, care sunt obligate să adopte măsurile necesare pentru aplicarea acestora. Consiliul de asociere poate, de asemenea, să formuleze recomandări utile.

Deciziile și recomandările Consiliului sunt adoptate de comun acord între cele două părți.

Articolul 81

(1)   Se instituie un Comitet de asociere care este responsabil cu gestionarea acordului sub rezerva competențelor atribuite Consiliului.

(2)   Consiliul de asociere poate să delege comitetului, integral sau parțial, competențele sale.

Articolul 82

(1)   Comitetul de asociere, care se reunește la nivelul de funcționari, este format, pe de-o parte, din reprezentanți ai membrilor Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Comunităților Europene și, pe de altă parte, din reprezentanți ai guvernului Republicii Tunisiene.

(2)   Comitetul de asociere își stabilește regulamentul de procedură.

(3)   Președinția Comitetului de asociere este exercitată pe rând de către un reprezentant al președinției Consiliului Uniunii Europene și un reprezentant al guvernului Republicii Tunisiene.

În general, Comitetul de asociere se reunește alternativ în Comunitate și Tunisia.

Articolul 83

Comitetul de asociere dispune de putere de decizie pentru gestionarea acordului, precum și în domeniile în care Consiliul i-a delegat propriile competențe.

Deciziile sunt adoptate de comun acord între părți și sunt obligatorii pentru părți, care sunt obligate să adopte măsurile necesare pentru aplicarea lor.

Articolul 84

Consiliul de asociere poate să hotărască crearea oricărui grup de lucru sau organism necesar punerii în aplicare a acordului.

Articolul 85

Consiliul de asociere adoptă orice măsură utilă pentru a facilita cooperarea și contactele între Parlamentul European și Camera Deputaților din Republica Tunisiană, precum și între Comitetul Economic și Social al Comunității și Consiliul Economic și Social al Republicii Tunisiene.

Articolul 86

(1)   Fiecare parte poate să sesizeze Consiliul de asociere cu privire la orice litigiu referitor la aplicarea și interpretarea prezentului acord.

(2)   Consiliul de asociere poate să soluționeze litigiul printr-o decizie.

(3)   Fiecare parte este obligată să adopte măsurile necesare pentru a asigura aplicarea deciziei menționate la alineatul (2).

(4)   În cazul în care nu este posibil să se soluționeze litigiul în conformitate cu alineatul (2), fiecare parte poate să desemneze un arbitru și să notifice aceast lucru celeilalte părți, care este obligată să desemneze un al doilea arbitru în termen de două luni. În sensul acestei proceduri, Comunitatea și statele membre sunt considerate ca o singură parte la litigiu.

Consiliul de asociere desemnează un al treilea arbitru.

Deciziile arbitrilor sunt adoptate cu majoritate de voturi.

Fiecare parte la litigiu este obligată să adopte măsurile necesare pentru aplicarea deciziei arbitrilor.

Articolul 87

Nici o dispoziție a prezentului acord nu împiedică o parte contractantă să adopte măsurile:

(a)

pe care le consideră necesare pentru prevenirea divulgării de informații contrare intereselor sale esențiale în domeniul securității;

(b)

care privesc producția sau comerțul cu arme, muniții sau materiale de război sau cercetarea, dezvoltarea sau producția indispensabile pentru apărare, cu condiția ca aceste măsuri să nu denatureze condițiile de concurență pentru produsele care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;

(c)

pe care le consideră esențiale pentru propria securitate în cazul unor tulburări interne grave care ar aduce atingere ordinii publice, în caz de război sau de grave tensiuni internaționale care ar amenința să conducă la un conflict armat, sau pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în scopul menținerii păcii și a securității internaționale.

Articolul 88

În domeniile reglementate de prezentul acord și fără a aduce atingere vreunei dispoziții speciale inclusă în acesta:

regimul aplicat de Republica Tunisiană față de Comunitate nu poate da naștere nici unei discriminări între statele membre, resortisanții sau societățile acestora;

regimul aplicat de Comunitate față de Republica Tunisiană nu poate da naștere nici unei discriminări între resortisanții tunisieni sau societățile acesteia.

Articolul 89

Nici o dispoziție din prezentul acord nu are ca efect:

extinderea avantajelor fiscale acordate de către o parte în orice acord sau înțelegere internațional(ă) prin care este legată această parte;

împiedicarea adoptării sau a aplicării de către o parte a oricărei măsuri destinate să evite frauda sau evaziunea fiscală;

opunerea la dreptul unei părți de a aplica dispozițiile relevante ale propriei legislații fiscale contribuabililor care nu se află într-o situație identică în ceea ce privește reședința.

Articolul 90

(1)   Părțile adoptă toate măsurile generale sau speciale necesare îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord. Părțile se asigură că obiectivele stabilite prin prezentul acord sunt atinse.

(2)   În cazul în care o parte consideră că cealaltă parte nu și-a îndeplinit una din obligațiile impuse de prezentul acord, aceasta poate să adopte măsuri corespunzătoare. În prealabil, cu excepția cazurilor de urgență specială, aceasta trebuie să furnizeze Consiliului de asociere toate informațiile relevante necesare unei examinări aprofundate a situației cu scopul de a căuta o soluție acceptabilă pentru ambele părți.

În alegerea măsurilor, trebuie acordată prioritate celor care afectează cel mai puțin funcționarea acordului. Aceste măsuri sunt notificate de îndată Consiliului de asociere și fac obiectul unor consultări în cadrul acestuia la cererea celeilalte părți.

Articolul 91

Protocoalele 1-5 și anexele 1-7, precum și declarațiile fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 92

În sensul prezentului acord, „părți” înseamnă Comunitatea sau statele membre, sau Comunitatea și statele membre, în conformitate cu competențele respective ale acestora, pe de-o parte, și Tunisia, pe de altă parte.

Articolul 93

Prezentul acord se încheie pe durată nelimitată.

Fiecare dintre părți poate denunța prezentul acord printr-o notificare în acest sens adresată celeilalte părți. Prezentul acord încetează să se aplice la șase luni de la data unei astfel de notificări.

Articolul 94

Prezentul acord se aplică, pe de-o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatele de instituire a Comunității Europene și a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și în condițiile prevăzute de tratatele respective și, pe de altă parte, teritoriului Republicii Tunisiene.

Articolul 95

Prezentul acord este redactat în dublu exemplar în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă și suedeză și arabă, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentice.

Articolul 96

(1)   Prezentul acord se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile proprii.

Acordul intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni următoare datei la care părțile contractante își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor menționate la primul paragraf.

(2)   La intrarea sa în vigoare, prezentul acord înlocuiește Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și Republica Tunisiană, precum și Acordul între statele membre ale Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, pe de-o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, semnate la Tunis, la 25 aprilie 1976.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image


ANEXA 1

PRODUSE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 10 ALINEATUL (1)

Cod NC

Descrierea mărfurilor

0403

Lapte acru, lapte prins și smântână acră, iaurt, chefir, și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acidulate, inclusiv concentrate sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau de cacao:

0403 10 51

— Iaurturi, aromatizate sau cu adaos de fructe sau de cacao:

— — — de cel mult 1,5 %

0403 10 53

— — — peste 1,5 %, dar cel mult 27 %

0403 10 59

— — — peste 27 %

— — altele, cu un conținut de grăsimi provenind din lapte:

0403 10 91

— — — de cel mult 3 %

0403 10 93

— — — peste 3 %, dar cel mult 6 %

0403 10 99

— — — peste 6 %

0403 90 71

— Altele, aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:

— — pudră, granule sau alte forme solide cu un conținut de grăsimi provenind din lapte:

— — — de cel mult 1,5 %

0403 90 73

— — — peste 1,5 %, dar cel mult 27 %

0403 90 79

— — peste 27 %

— — altele, cu un conținut de grăsimi provenind din lapte:

0403 90 91

— — — de cel mult 3 %

0403 90 93

— — — peste 3 %, dar cel mult 6 %

0403 90 99

— — — peste 6 %

0710 40 00

Porumb dulce, nefiert sau fiert în apă sau aburi, congelat:

0711 90 30

Porumb dulce, conservat provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros sau în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar impropriu consumului alimentar în această stare

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, cu excepția grăsimilor și a uleiurilor alimentare și a fracțiunilor acestora de la poziția 1516 :

1517 10 10

— Margarină, cu excepția margarinei lichide, cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10 %, dar cel mult 15 % din greutate

1517 90 10

— altele, cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10 %, dar cel mult 15 % din greutate

1702 50 00

Fructoză chimic pură

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă), cu excepția extractelor de lemn-dulce cu un conținut de zaharoză, fără adaos de alte materiale, de peste 10 % din greutate, de la poziția 1704 90 10

1704 10 11

— Gumă de mestecat (chewing-gum), glasată cu zahăr sau nu:

— — cu un conținut de zaharoză sub 60 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză):

— — — sub formă de bandă

1704 10 19

— — — altele

— — cu un conținut de zaharoză de cel puțin 60 % din greutate (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză):

1704 10 91

— — — sub formă de bandă

1704 10 99

— — — altele

1704 90 30

— Preparate numite „ciocolată albă”

— altele:

1704 90 51

— — Paste, inclusiv marțipan, în ambalaje directe cu un conținut net de cel puțin 1 kg

1704 90 55

— Pastile pentru gât și dropsuri pentru tuse

1704 90 61

— Drajeuri și dulciuri similare drajeificate

— altele:

1704 90 65

— — Gume și jeleuri, inclusiv paste de fructe, sub formă de dulciuri

1704 90 71

— — Bomboane de zahăr ars, umplute sau nu

1704 90 75

— — Caramele

— — altele:

1704 90 81

— — — obținute prin compresie

1704 90 99

— — — altele

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao:

1806 10 15

— — care nu conțin zaharoză sau conțin zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată în zaharoză sub 5 % din greutate

1806 10 20

— — cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau izoglucoză calculată în zaharoză de cel puțin 5 %, dar sub 65 % din greutate

1806 10 30

— — cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau de izoglucoză calculată în zaharoză de cel puțin 65 %, dar sub 80 % din greutate

1806 10 90

— — cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sau de izoglucoză calculată în zaharoză egal sau mai mare cu cel puțin 80 % din greutate

1806 20 10

— alte preparate prezentate fie sub formă de blocuri sau bare în greutate de peste 2 kg, fie sub formă de lichid, de pastă, de pudră, de granule sau forme similare, ambalate în recipiente sau ambalaje directe, cu un conținut de peste 2 kg:

— — cu un conținut de unt de cacao de cel puțin 31 % din greutate sau cu un conținut total de unt de cacao și grăsimi din lapte de cel puțin 31 % din greutate

1806 20 30

— — cu un conținut total de unt de cacao și grăsimi din lapte de cel puțin 25 % din greutate și sub 31 % din greutate

— altele:

1806 20 50

— — cu un conținut de unt de cacao de cel puțin 18 % din greutate

1806 20 70

— — Preparate numite „ciocolată cu lapte sfărâmată”

1806 20 80

— — Glazură de cacao

1806 20 95

— — altele

— altele, prezentate sub formă de tablete, bare sau batoane:

1806 31 00

— — umplute

1806 32 10

— — neumplute:

— — — cu adaos de cereale, nuci sau alte fructe

1806 32 90

— — altele

1806 90 11

— altele:

— — ciocolată și produse din ciocolată:

— — — Bomboane de ciocolată (praline), umplute sau nu:

— — — — care conțin alcool

1806 90 19

— — — altele

— — altele:

1806 90 31

— — umplute

1806 90 39

— — neumplute

1806 90 50

— Dulciuri și înlocuitori ai acestora, fabricate din înlocuitori ai zahărului, care conțin cacao

1806 90 60

— Pastă pentru tartine care conține cacao

1806 90 70

— Preparate care conțin cacao pentru băuturi

1806 90 90

— altele

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao pudră sau care conțin cacao pudră într-o proporție de sub 50 % din greutate, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401 -0404 , care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție sub 10 % din greutate, nedenumite și necuprinse în altă parte

1901 10

— Preparate pentru alimentația copiilor, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1901 20

— Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie sau a biscuiților de la poziția 1905

1901 90 11

— Extracte de malț:

— — cu un conținut de extract uscat de cel puțin 90 % din greutate

1901 90 19

— — altele

1901 90 99

— altele

1902

Paste alimentare, cu excepția pastelor umplute de la pozițiile 1902 20 10 și 1902 20 30 ; cușcuș, preparat sau nu

1902 11

— Paste alimentare nefierte, neumplute și nepreparate în alt mod:

— — care conțin ouă:

1902 19 10

— care nu conțin făină sau griș din grâu comun

1902 19 90

— altele

— Paste făinoase umplute (inclusiv fierte sau preparate în alt mod):

1902 20 91

— — fierte

1902 20 99

— — altele

— alte paste alimentare:

1902 30 10

— — uscate

1902 30 90

— — altele

1902 40 10

— Cușcuș:

— — nepreparat

1902 40 90

— — altele

1903 00 00

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, bobițe, particule rezultate din cernere sau alte forme similare

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale, cu excepția porumbului, sub formă de boabe, prefierte sau altfel preparate:

1904 10 10

— Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire:

— — pe bază de porumb

1904 10 30

— — pe bază de orez

1904 10 90

— — altele

1904 90 10

— altele:

— — Orez

1904 90 90

— — altele

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, inclusiv cu adaos de cacao; hostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare:

1905 10 00

— Pâine crocantă denumită „Knäckebrot”

1905 20 10

— Turtă dulce:

— — cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) sub 30 % din greutate

1905 20 30

— — cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) de cel puțin 30 %, dar sub 50 % din greutate

1905 20 90

— — cu un conținut de zaharoză (inclusiv zahăr invertit calculat în zaharoză) de cel puțin 50 % din greutate

1905 30 11

— Biscuiți cu adaos de îndulcitori, vafe și alveole:

— — acoperiți sau glasați complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao:

— — — în ambalaje directe, cu un conținut net de cel mult 85 g

1905 30 19

— — — altele

— — altele:

— — — Biscuiți cu adaos de îndulcitori:

1905 30 30

— — — — Cu un conținut de grăsimi din lapte de cel puțin 8 % din greutate

— — — — altele

1905 30 51

— — — — — sandwich de biscuiți

1905 30 59

— — — — — altele

— — Vafe și alveole:

1905 30 91

— — — sărate, umplute sau neumplute

1905 30 99

— — — altele

1905 40 10

— Pesmet, pâine prăjită și produse similare prăjite:

— — Pesmet

1905 40 90

— — altele

1905 90 10

— — Azimă (mazoth)

1905 90 20

— — Hostii, cașete goale pentru uz farmaceutic, prescuri, paste uscate din faină, din amidon sau din fecule, în foi și produse similare

— — altele:

1905 90 30

— — — Pâine fără adaos de miere, ouă, brânză sau fructe, cu un conținut de zahăr în materia uscată de cel mult 5 % din greutate și cu un conținut de grăsimi în materia uscată de cel mult 5 % din greutate

1905 90 40

— — — Vafe și alveole cu un conținut de apă peste 10 % din greutate

1905 90 45

— — — Biscuiți

1905 90 55

— — — Produse extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate

— — altele:

1905 90 60

— — — cu adaos de îndulcitori

1905 90 90

— — — altele

2001 90 30

Porumb dulce (Zea Mays var. saccharata) preparat sau conservat în oțet sau acid acetic

2001 90 40

Ignami, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon sau de fecule de cel puțin 5 % din greutate, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

2004 10 91

Cartofi, sub formă de făină, griș sau fulgi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, congelați

2004 90 10

Porumb dulce (Zea Mays var. saccharata) preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid acetic, congelat

2005 20 10

Cartofi, sub formă de făină, griș sau fulgi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelați

2005 80 00

Porumb dulce (Zea Mays var. saccharata) preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelat

2008 92 45

Preparate de tip „musli” pe bază de fulgi de cereale neprăjiți

2008 99 85

Porumb, cu excepția porumbului dulce (Zea Mays var. saccharata), preparat sau conservat altfel, fără adaos de zahăr sau alcool

2008 99 91

Ignami, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon sau de fecule de cel puțin 5 % din greutate, preparate sau conservate altfel fără adaos de zahăr sau alcool

2101 10 98

— altele

2101 20 98

— altele

2101 30 19

Înlocuitori prăjiți de cafea, cu excepția cicorii prăjite

2101 30 99

Extracte, esențe și concentrate de înlocuitori prăjiți de cafea, cu excepția celor de cicoare prăjită

2102 10 31

— Drojdii pentru panificație

2102 10 39

— altele

2105

Înghețate comestibile, cu sau fără cacao:

2105 00 10

— care nu conțin grăsimi din lapte, sau conțin sub 3 % din greutate grăsimi din lapte

— cu un conținut de grăsimi din lapte:

2105 00 91

— — de cel puțin 3 %, dar sub 7 %

2105 00 99

— — de cel puțin 7 %

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

2106 10 80

— altele

2106 90 10

— Preparate numite „topite”

— Siropuri de zahăr, aromatizate sau cu adaos de coloranți

2106 90 98

— — altele

2202 90 91

Băuturi nealcoolice, excluzând sucurile de fructe sau de legume de la poziția 2009 , care conțin produse de la pozițiile 0401 -0404 sau grăsimi de la produsele de la pozițiile 0401 -0404 :

2202 90 95

— altele, cu conținut de grăsimi de la produsele de la pozițiile 0401 -0404

— — de cel puțin 0,2 %, dar sub 2 %

2202 90 99

— — de cel puțin 2 %

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-Glucitol (sorbitol):

2905 44 11

— în soluție apoasă:

— — care conține D-manitol într-o proporție de cel mult 2 % din greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol

2905 44 19

— — altul

— altele:

2905 44 91

— — care conține D-manitol într-o proporție de cel mult 2 % din greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol

2905 44 99

— — altul

3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei

3505

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate, cu excepția amidonurilor și a feculelor esterificate sau eterificate de la poziția 3505 10 50 :

3505 10

— Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate:

3505 10 10

— — Dextrine

— — alte amidonuri și fecule modificate

3505 10 90

— — — altele

3505 20

Cleiuri pe bază de amidonuri sau de fecule, de dextrine sau alte amidonuri sau fecule modificate

3809 10

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, pe bază de substanțe amilacee, nedenumite și necuprinse în altă parte

3823 60

Sorbitol, cu excepția celui de la poziția 2905 44 :

3823 60 11

— în soluție apoasă:

— — care conține D-manitol într-o proporție de cel mult 2 % din greutate, calculată în raport cu conținutul de D-glucitol

3823 60 19

— — altul

— altul:

3823 60 91

— — care conține D-manitol într-o proporție de cel mult 2 % din greutate, calculată în raport cu conținutul de D-glucitol

3823 60 99

— — altul


ANEXA 2

PRODUSE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 10 ALINEATUL (2)

Lista 1 (1)

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Contingente (în tone)

1519

1519 11 00

1519 12 00

1519 13 00

1519 19 10

1519 19 30

1519 19 90

1519 20 00

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali

3 480

1520

1520 10 00

1520 90 00

Glicerină, inclusiv brută; ape și leșii de glicerină

154

1704

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Produse zaharoase fără cacao, inclusiv ciocolata albă

186

1803

1803 10

1803 20

Pastă de cacao, inclusiv degresată

100

1805

Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

431

1806

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

180

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț care nu conțin pudră de cacao sau care conțin pudră de cacao în proporție de sub 50 % din greutate, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401 -0404 , care nu conțin pudră de cacao sau care conțin pudră de cacao în proporție de sub 10 % din greutate, nedenumite și necuprinse în altă parte

762

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

2106

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 92

2106 90 98

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

370

2203

Bere fabricată din malț

255

2208

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 90 19

2208 90 31

2208 90 33

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 58

2208 90 65

2208 90 69

2208 90 73

2208 90 79

Alcool etilic nedenaturat, cu titru alcoolic volumic sub 80 %; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase; preparate alcoolice compuse de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

532

2402

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Țigări de foi

493

2915 90

Alți acizi carboxilici

153

3505

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Dextrină și alte amidonuri, fecule modificate, cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate

1398

3809

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Agenți de apretare sau de finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante

990


Lista 2

Cod NC

Denumirea mărfurilor

0710 40 00

Porumb dulce nefiert sau fiert în apă sau în abur, congelat

0711 90 30

Porumb dulce conservat provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar impropriu consumului alimentar în această stare

1702 50 00

Fructoză chimic pură

1903

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, bobițe, particule rezultate din cernere sau alte forme similare

2001 90 30

Porumb dulce (Zea Mays var. saccharata) preparat sau conservat în oțet sau acid acetic

2001 90 40

Ignami, batate și părți comestibile similare de plante, cu un conținut de amidon sau de fecule de cel puțin 5 % din greutate, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

2004 10 91

Cartofi sub formă de făină, griș sau fulgi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, congelați

2004 90 10

Porumb dulce (Zea Mays v. saccharata), preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid acetic, congelat

2005 20 10

Cartofi sub formă de făină, griș sau fulgi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelați

2005 80 00

Porumb dulce (Zea Mays v. saccharata), preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelat

2008 92 45

Preparate de tip „musli” pe bază de fulgi de cereale, neprăjite

2008 99 85

Porumb, cu excepția porumbului dulce (Zea Mays var. saccharata), preparat sau conservat altfel, fără adaos de zahăr sau alcool

2008 99 91

Ignami, batate și părți comestibile similare de plante, cu un conținut de amidon sau de fecule de cel puțin 5 % din greutate, preparate sau conservate altfel, fără adaos de zahăr sau alcool

2101 10 98

Preparate pe bază de extracte, de esențe sau de concentrate de cafea sau pe bază de cafea, cu excepția preparatelor de la poziția 2101 10 91

2101 20 98

Extracte, esențe și concentrate de ceai sau de maté și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau de maté; cu excepția produselor de la poziția 2101 20 10

2101 30 19

Înlocuitori prăjiți de cafea, cu excepția cicorii prăjite

2101 30 99

Extracte, esențe și concentrate de înlocuitori prăjiți de cafea, cu excepția cicorii prăjite

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol):

2905 44 11

— în soluții apoase:

— — cu un conținut de D-manitol într-o proporție de cel mult 2 % din greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol

2905 44 19

— altele

— altele:

2905 44 91

— — cu un conținut de D-manitol în proporție de cel mult 2 % din greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol

2905 44 99

— — altele

ex 3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei

3823 60

Sorbitol, cu excepția celui de la subpoziția 2905 44

3823 60 11

— în soluție apoasă:

— — cu un conținut de D-manitol în proporție de cel mult 2 % din greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol

3823 60 19

— — altele

— altele:

3823 60 91

— — cu un conținut de D-manitol în proporție de cel mult 2 % din greutate, calculat în raport cu conținutul de D-glucitol

3823 60 99

— — altele


Lista 3

Cod NC

Denumirea mărfurilor

ex 1517

Margarină, amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, cu excepția grăsimilor sau a uleiurilor alimentare și a fracțiunilor acestora de la poziția 1516 :

1517 10 10

— margarină, cu excepția margarinei lichide, cu un conținut de grăsimi lactate în greutate mai mare de 10 %, dar de cel mult 15 %

1517 90 10

— altele, cu un conținut de grăsimi lactate în greutate mai mare de 10 %, dar de cel mult 15 %

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes), cereale, cu excepția porumbului, sub formă de boabe, prefierte sau altfel preparate

1904 10 10

— Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire:

— — pe bază de porumb

1904 10 30

— — pe bază de orez

1904 10 90

— — altele

1904 90 10

— altele:

— — orez

1904 90 90

— — altele

2105

Înghețate comestibile, cu sau fără cacao:

2105 00 10

— care nu conțin grăsimi din lapte sau conținut grăsimi din lapte sub 3 % din greutate

— cu un conținut de grăsimi din lapte:

2105 00 91

— — de cel puțin 3 %, dar sub 7 %

2105 00 99

— — de cel puțin 7 %

2202 90 91

Băuturi nealcoolice, excluzând sucurile de fructe sau de legume de la poziția 2009 , care conțin produse de la pozițiile 0401 -0404 sau grăsimi obținute din produsele de la pozițiile 0401 -0404

2202 90 95

— altele, cu un conținut de grăsimi provenite din produsele de la pozițiile 0401 -0404

— — de cel puțin 0,2 %, dar sub 2 % din greutate

2202 90 99

— — de cel puțin 2 % din greutate


(1)  Produse pentru care Tunisia menține nivelul impunerilor vamale în vigoare la 1 ianuarie 1995, pe o perioadă de patru ani și în limita contingentelor tarifare indicate, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) primul paragraf.

În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) al doilea paragraf, în decursul eliminării componentei industriale a taxelor, în conformitate cu dispozițiile articolului 10 alineatul (4), nivelul taxelor care trebuie aplicate produselor pentru care urmează să fie eliminate contingentele tarifare nu poate depăși nivelul taxelor în vigoare la 1 ianuarie 1995.


ANEXA 3

Coduri NC

0505100

2519900

2707201

2818100

0505900

2520100

2707209

2818200

1302120

2521000

2707301

2818300

1302130

2523300

2707309

2819100

1302140

2524000

2707401

2820100

1302190

2525100

2707409

2820900

1302200

2525200

2707501

2821100

1302310

2525300

2707509

2821200

1505100

2526100

2707600

2823000

1505900

2526200

2707910

2824100

1515601

2527000

2707990

2824200

1515609

2528100

2708100

2824900

1516200

2528900

2708200

2825100

1522000

2529100

2709009

2825200

1702909

2529210

2712109

2825300

1804000

2529220

2712209

2825400

2001909

2529300

2712909

2825500

2101200

2530100

2713119

2825600

2101300

2530200

2713129

2825700

2103301

2530300

2713909

2825800

2106100

2530900

2714108

2825909

2106900

2601110

2714109

2826110

2403100

2601120

2714909

2826120

2403910

2601200

2715002

2826190

2403990

2602000

2715009

2826200

2501001

2603000

2801100

2826300

2501009

2604000

2801200

2826900

2502000

2605000

2801300

2827100

2504100

2606000

2802000

2827200

2504900

2607000

2803000

2827310

2505100

2608000

2804100

2827320

2505900

2609000

2804210

2827330

2506100

2610000

2804290

2827340

2506210

2611000

2804300

2827350

2506290

2612100

2804400

2827360

2507001

2612200

2804500

2827370

2507002

2613100

2804610

2827380

2508100

2613900

2804690

2827390

2508200

2614000

2804800

2827410

2508300

2615100

2804900

2827490

2508401

2615900

2805110

2827510

2508409

2616100

2805190

2827590

2508500

2616900

2805210

2827600

2508600

2617100

2805220

2828100

2508700

2617900

2805300

2828901

2509000

2618000

2809100

2828902

2511200

2619000

2810000

2828909

2512000

2620110

2811110

2829110

2513110

2620190

2811210

2829190

2513190

2620200

2811220

2829900

2513210

2620300

2811230

2830100

2513290

2620400

2812100

2830200

2514000

2621000

2812900

2830300

2516110

2701110

2813100

2830901

2516120

2701120

2813900

2830909

2516210

2701190

2814100

2831100

2516220

2701200

2814200

2831900

2517100

2702100

2815110

2832100

2517200

2702200

2815120

2832200

2517300

2703000

2815201

2832300

2517410

2704001

2815202

2833110

2517490

2704002

2815300

2833190

2518100

2705000

2816100

2833210

2518200

2706000

2816200

2833220

2518300

2707101

2816300

2833230

2519100

2707109

2817000

2833240

2833250

2902420

2909430

2917130

2833260

2902430

2909440

2917140

2833270

2902440

2909490

2917190

2833290

2902500

2909500

2917200

2833300

2902600

2909600

2917310

2833400

2902700

2910100

2917320

2834220

2903110

2910200

2917330

2835100

2903120

2910300

2917340

2835210

2903130

2910900

2917350

2835220

2903140

2911000

2917360

2835230

2903150

2912110

2917370

2835249

2903160

2912120

2917390

2835260

2903190

2912130

2918110

2835290

2903210

2912190

2918120

2835390

2903220

2912210

2918130

2836100

2903230

2912290

2918140

2836200

2903510

2912300

2918150

2836300

2903590

2912410

2918160

2836409

2903610

2912420

2918170

2836500

2903621

2912490

2918190

2836600

2903690

2912500

2918210

2836700

2904200

2912600

2918220

2836910

2904900

2913000

2918230

2836920

2905110

2914110

2918290

2836930

2905120

2914120

2918300

2836990

2905130

2914130

2918900

2839110

2905140

2914190

2919000

2839190

2905150

2914210

2920100

2839200

2905160

2914220

2920901

2839900

2905170

2914230

2920909

2840110

2905190

2914290

2921110

2840190

2905210

2914300

2921120

2840200

2905220

2914410

2921190

2840300

2905290

2914490

2921210

2841100

2905310

2914500

2921220

2841200

2905320

2914610

2921290

2841300

2905390

2914690

2921300

2841400

2905410

2914700

2921410

2841500

2905420

2915110

2921420

2841600

2905430

2915120

2921430

2841700

2905440

2915130

2921440

2841800

2905490

2915210

2921450

2841900

2905500

2915220

2921490

2842100

2906110

2915230

2921510

2842901

2906120

2915240

2921590

2842909

2906130

2915290

2922110

2844400

2906140

2915310

2922120

2846100

2906190

2915320

2922130

2846900

2906210

2915330

2922190

2847000

2906290

2915340

2922210

2848100

2907110

2915350

2922220

2848900

2907120

2915390

2922290

2849100

2907130

2915400

2922300

2849200

2907140

2915500

2922410

2849900

2907150

2915600

2922420

2850000

2907190

2915700

2922490

2851001

2907210

2915900

2922500

2851002

2907220

2916110

2923100

2851009

2907230

2916120

2923200

2901100

2907290

2916130

2923900

2901210

2907300

2916140

2924100

2901220

2908100

2916150

2924210

2901230

2908200

2916190

2924290

2901240

2908900

2916200

2925110

2901290

2909110

2916310

2925190

2902110

2909190

2916320

2925200

2902190

2909200

2916330

2926100

2902200

2909300

2916390

2926200

2902300

2909410

2917110

2926900

2902410

2909420

2917120

2927000

2928000

3004409

3214900

3702440

2929100

3004501

3215901

3702510

2929900

3004509

3215902

3702520

2930100

3004901

3215909

3702530

2930200

3004909

3301110

3702540

2930300

3006200

3301120

3702550

2930400

3006300

3301130

3702560

2930900

3006400

3301140

3702910

2931002

3006500

3301190

3702920

2931009

3101000

3301210

3702930

2932110

3102100

3301220

3702940

2932130

3102210

3301230

3702950

2932190

3102290

3301240

3703100

2932210

3102300

3301250

3703200

2932290

3102400

3301260

3703900

2932901

3102500

3301291

3705100

2932909

3102600

3301299

3705200

2933110

3102700

3301300

3705900

2933190

3102800

3301901

3707100

2933210

3102900

3301902

3707900

2933290

3103100

3301903

3801100

2933310

3103200

3302900

3801200

2933390

3103900

3401111

3801300

2933400

3104100

3402120

3801900

2933510

3104200

3402130

3802100

2933590

3104300

3402191

3802900

2933610

3104900

3403111

3803000

2933690

3105100

3403119

3804001

2933710

3105200

3403191

3804009

2933790

3105300

3403199

3805100

2933900

3105400

3403910

3805200

2934100

3105510

3403990

3805900

2934200

3105590

3404100

3806100

2934300

3105600

3404200

3806200

2934901

3105901

3404900

3806300

2934909

3105909

3405200

3806901

2935000

3201100

3405300

3806909

2940000

3201200

3405400

3807000

3001100

3201300

3405901

3809100

3001200

3201900

3405909

3809910

3001901

3202100

3407001

3809920

3001909

3202900

3407002

3809990

3002100

3203000

3407009

3810100

3002200

3204110

3501100

3810900

3002310

3204120

3501900

3811110

3002390

3204130

3502100

3811190

3002900

3204140

3502900

3811210

3003101

3204150

3503001

3811290

3003109

3204160

3503009

3811900

3003201

3204170

3504000

3812100

3003209

3204190

3505100

3812200

3003311

3204200

3505200

3812300

3003319

3204900

3506910

3814000

3003391

3205000

3506991

3815110

3003399

3206100

3506992

3815120

3003401

3206200

3506999

3815190

3003409

3206300

3507100

3815900

3003901

3206410

3507900

3816000

3003909

3206420

3701100

3817100

3004101

3206430

3701200

3817200

3004109

3206490

3701910

3818000

3004201

3206500

3701990

3820000

3004209

3207100

3702100

3821000

3004311

3207200

3702200

3822000

3004319

3207300

3702310

3823100

3004321

3207400

3702320

3823200

3004329

3212100

3702390

3823300

3004391

3212901

3702410

3823400

3004399

3213100

3702420

3823500

3004401

3213900

3702430

3823600

3823901

3921120

4101300

4801000

3823902

3921140

4101400

4802200

3823903

3921190

4102100

4802300

3901100

3926201

4102210

4802400

3901200

3926902

4102290

4805400

3901300

3926903

4103100

4811391

3901901

3926904

4103200

4811902

3901909

3926907

4103900

4812000

3902200

4001100

4104101

4813900

3902300

4001210

4104102

4822100

3902901

4001220

4104221

4823300

3902909

4001290

4104291

4823511

3903110

4001300

4104311

4823901

3903190

4002110

4104391

4823904

3903200

4002190

4105121

4904009

3903300

4002200

4105201

4905100

3903901

4002310

4106121

4905910

3903909

4002390

4106201

4905990

3904100

4002410

4107210

4908101

3904210

4002490

4107290

4908901

3904300

4002510

4107900

4911101

3904400

4002590

4111000

5001000

3904500

4002600

4204001

5002000

3904610

4002700

4204009

5003100

3904901

4002800

4401100

5003900

3904909

4002910

4401210

5004000

3905190

4002990

4401220

5005000

3905200

4003000

4401300

5006001

3905901

4004000

4402001

5006002

3905909

4005100

4402009

5007100

3906100

4005200

4403100

5007201

3906909

4005910

4403200

5007209

3907100

4005990

4403310

5007901

3907200

4006100

4403320

5007909

3907300

4006900

4403330

5101110

3907400

4007000

4403340

5101190

3907600

4009201

4403350

5101210

3907910

4009209

4403910

5101290

3907991

4009301

4403920

5101300

3907999

4009309

4403990

5102100

3908100

4009401

4404100

5102200

3908900

4009409

4404200

5103100

3909102

4009501

4405000

5103200

3909109

4009509

4413001

5103300

3909201

4010101

4413009

5104000

3909209

4010102

4417001

5105100

3909301

4010109

4421902

5105210

3909309

4010910

4421903

5105290

3909401

4010991

4501100

5105300

3909409

4010992

4501900

5105400

3909501

4010999

4601200

5107100

3909509

4011300

4601910

5108100

3910001

4014100

4601990

5108200

3910009

4014901

4602100

5109100

3911100

4014909

4602900

5109900

3911900

4015110

4701000

5110001

3912110

4015190

4702000

5110002

3912120

4015900

4703110

5202910

3912200

4016100

4703190

5203000

3912310

4016940

4703210

5204110

3912390

4016951

4703290

5204190

3912900

4016959

4704110

5204200

3913100

4016991

4704190

5207100

3913900

4016999

4704210

5207900

3914000

4017001

4704290

5301100

3918101

4017002

4705000

5301210

3918102

4101100

4706100

5301290

3918901

4101210

4706910

5301300

3918902

4101220

4706920

5302100

3919900

4101290

4706990

5302900

5303100

5502009

5909000

7003200

5303900

5503100

5910000

7003300

5304100

5503200

5911100

7004100

5304900

5503300

5911200

7005210

5305110

5503400

5911310

7005290

5305190

5503900

5911320

7010901

5305210

5504100

5911400

7010902

5305290

5504901

5911901

7011100

5305911

5504909

5911902

7011200

5305919

5506100

5911909

7011900

5305991

5506200

6115921

7014000

5305999

5506300

6115931

7015100

5306100

5506900

6117801

7017100

5306200

5507001

6217100

7017200

5307100

5507002

6217900

7017900

5307200

5507009

6307200

7019100

5308100

5509520

6502009

7019200

5308200

5511100

6507000

7019310

5308300

5511200

6603100

7019320

5308900

5511300

6603200

7019390

5309110

5603001

6603900

7019900

5309190

5603002

6804101

7020002

5309210

5603009

6804109

7104101

5309290

5604100

6804211

7104201

5310101

5604200

6804219

7104901

5310109

5604900

6804300

7201100

5310901

5605000

6806100

7201200

5310909

5606001

6806200

7201300

5311001

5606002

6806900

7201400

5311002

5606003

6807100

7202110

5311003

5606009

6807900

7202190

5311004

5607109

6810110

7202210

5311009

5607309

6810200

7202290

5402100

5607909

6812101

7202300

5402200

5608110

6812109

7202410

5402310

5608190

6812200

7202490

5402320

5608900

6812300

7202500

5402330

5609000

6812400

7202600

5402390

5801101

6812500

7202700

5402410

5801102

6812600

7202800

5402420

5801210

6812700

7202910

5402430

5801220

6812900

7202920

5402490

5801230

6814100

7202930

5402510

5801240

6814900

7202990

5402520

5801250

6815100

7203100

5402590

5801260

6815200

7203900

5402610

5801310

6815910

7205100

5402620

5801320

6815990

7205210

5402690

5801330

6902100

7205290

5403100

5801340

6902201

7206900

5403200

5801350

6902901

7208110

5403310

5801360

6903100

7208120

5403320

5801901

6903201

7208130

5403330

5801902

6903900

7208140

5403390

5806311

6904101

7208210

5403410

5806312

6904109

7208220

5403420

5806321

6904901

7208230

5403490

5806322

6904909

7208240

5404100

5806391

6905101

7208320

5404900

5806392

6906001

7208410

5405001

5809000

6906009

7208420

5405009

5902100

6909119

7209310

5406100

5902200

6909199

7209320

5406200

5902900

7002100

7209330

5501100

5903100

7002200

7209410

5501200

5903200

7002310

7209420

5501300

5903900

7002320

7209430

5501900

5905001

7002390

7209900

5502001

5905009

7003110

7210319

5502002

5908000

7003190

7210391

7210399

7302400

7414900

7907901

7210419

7302900

7416000

8001100

7210491

7303000

7417009

8001200

7210499

7304200

7419100

8003001

7210701

7305110

7419910

8003009

7210709

7307210

7419991

8004000

7210901

7307220

7501100

8005100

7210909

7307230

7501200

8005200

7211110

7307290

7502100

8006001

7211120

7307930

7502200

8007001

7211190

7307990

7504000

8007002

7211210

7312900

7505110

8007009

7211220

7315111

7505120

8101100

7211290

7315119

7505210

8101920

7211300

7315121

7505220

8101930

7211410

7315129

7506100

8101990

7211490

7315190

7506200

8102100

7211900

7315200

7507110

8102910

7212219

7315810

7507120

8102920

7212291

7315890

7507200

8102930

7212299

7315900

7508001

8102990

7212309

7317002

7508009

8103100

7212401

7318161

7601100

8103900

7212409

7319100

7601200

8104110

7212501

7319200

7603100

8104200

7212509

7319300

7603200

8104300

7212601

7319900

7604101

8104901

7212609

7321901

7604102

8104909

7213209

7326190

7604291

8105900

7213390

7326901

7604292

8106000

7213490

7326902

7605110

8107100

7213501

7326903

7605190

8107900

7213509

7401100

7605210

8108100

7214100

7401200

7605290

8108900

7214309

7402000

7606119

8110001

7214409

7403110

7606121

8110009

7214509

7403120

7606129

8111001

7214600

7403130

7606919

8111009

7215100

7403190

7606921

8112190

7215200

7403210

7606929

8112200

7215300

7403220

7607110

8112400

7215400

7403230

7609000

8112910

7215900

7403290

7613000

8112990

7216100

7405000

7614900

8201500

7216220

7406100

7616902

8201600

7216310

7406200

7616903

8202400

7216320

7407100

7616904

8203300

7216330

7407220

7616905

8203400

7216400

7407290

7801100

8204200

7216500

7408111

7801910

8208300

7216609

7408119

7801990

8208901

7216900

7408210

7803001

8209000

7217121

7408220

7803002

8210000

7217129

7408290

7804111

8211940

7217139

7409119

7804112

8212109

7217199

7409199

7804191

8212201

7217219

7409219

7804192

8212209

7217229

7409299

7804200

8212909

7217239

7409311

7806001

8214109

7217299

7409319

7806009

8301500

7217319

7409391

7901110

8301701

7217329

7409399

7901120

8302600

7217339

7409401

7901200

8305100

7217399

7409409

7903100

8305900

7218100

7409901

7903900

8307100

7218900

7409909

7904000

8311900

7301200

7410210

7905000

8401200

7302100

7410220

7906001

8402900

7302200

7412100

7906002

8403900

7302300

7414100

7907100

8405900

8406110

8467920

8508200

8532220

8406190

8467990

8508800

8532230

8406900

8469100

8508900

8532240

8407100

8469210

8509100

8532250

8407210

8469290

8509200

8532290

8407290

8469310

8509300

8532300

8407900

8469390

8509400

8532900

8409100

8470101

8509800

8533100

8410900

8470109

8509900

8533210

8411910

8470210

8510100

8533290

8411990

8470290

8510200

8533310

8412100

8470300

8510900

8533900

8412900

8470400

8511100

8535210

8414200

8470900

8511200

8535290

8414900

8472100

8511300

8535400

8418696

8472200

8511400

8536410

8419310

8472300

8511500

8539210

8419901

8473100

8511800

8539229

8419902

8473210

8511900

8539310

8419909

8473290

8512100

8539391

8420990

8473300

8512201

8539400

8421120

8473400

8512300

8540110

8421910

8474320

8512400

8540120

8422110

8475900

8513101

8540200

8422190

8477900

8513900

8540300

8423890

8478100

8515900

8540410

8425200

8478900

8516103

8540420

8425310

8480300

8516310

8540810

8425410

8480710

8516320

8540890

8428400

8481101

8516330

8540910

8428600

8481109

8516400

8540990

8428900

8481200

8516500

8541100

8430200

8481300

8516720

8541210

8431100

8481400

8516790

8541290

8431200

8481801

8516800

8541300

8431410

8482100

8517200

8541400

8431420

8482200

8517400

8541500

8431490

8482300

8518211

8541600

8432801

8482400

8518300

8542110

8432901

8482500

8518400

8542190

8433110

8482800

8519290

8542200

8433190

8482910

8519310

8542800

8437100

8482990

8519390

8542900

8437800

8485100

8519400

8543200

8437900

8485900

8520100

8543800

8442400

8501100

8520200

8543900

8443900

8501310

8521100

8545110

8448330

8501511

8521900

8545190

8448410

8501512

8522100

8545200

8448420

8502201

8523110

8545900

8450200

8502202

8523120

8546200

8450909

8504230

8523130

8547100

8451210

8504311

8523209

8603100

8452210

8504312

8524100

8603900

8452290

8504500

8524210

8606100

8452300

8504900

8524220

8606200

8453900

8505110

8524230

8606300

8454900

8505190

8524901

8606910

8455900

8505900

8526100

8606920

8462310

8506901

8526910

8607191

8462490

8506909

8526920

8607192

8466910

8507301

8527311

8607199

8466920

8507309

8527312

8607210

8466930

8507400

8527321

8607290

8466940

8507800

8527322

8607300

8467110

8507901

8530100

8607910

8467190

8507902

8530800

8607990

8467810

8507904

8530900

8608009

8467890

8507909

8532100

8701100

8467910

8508100

8532210

8701300

8701900

9009110

9027400

9208900

8703212

9009120

9027901

9209100

8703222

9009210

9027909

9209200

8703322

9009220

9028100

9209300

8801100

9009300

9028209

9209910

8801900

9009900

9028900

9209920

8803100

9010300

9029201

9209930

8803200

9010900

9029209

9209940

8803300

9011900

9029900

9209990

8803900

9013900

9030900

9402102

8904000

9014100

9031900

9402902

8906009

9014200

9032100

9402909

9001100

9014800

9032900

9405501

9001200

9014900

9033000

9502910

9002110

9015300

9107000

9502991

9002190

9015900

9108110

9506110

9002200

9017109

9108120

9506120

9002900

9017209

9108190

9506190

9004903

9017300

9108200

9506290

9005100

9017809

9108910

9506310

9005801

9017900

9108990

9506320

9005809

9018110

9109110

9506390

9005901

9018190

9109190

9506400

9005909

9018200

9109900

9506510

9006200

9018320

9110110

9506590

9006301

9018390

9110120

9506610

9006309

9018410

9110190

9506690

9006400

9018491

9110900

9506700

9006510

9018499

9114100

9506910

9006520

9018500

9114200

9506990

9006530

9018902

9114300

9507100

9006590

9018903

9114400

9507201

9006610

9018904

9114900

9507202

9006620

9018909

9201100

9507300

9006690

9019100

9201200

9507900

9006910

9019200

9201900

9508000

9006990

9020000

9202100

9603500

9007110

9021211

9202900

9603901

9007191

9021291

9203000

9603909

9007199

9022110

9204100

9606300

9007210

9022210

9204200

9607201

9007290

9022900

9205100

9608103

9007910

9024900

9205900

9608409

9007920

9025190

9206000

9608600

9008100

9025209

9207100

9609200

9008300

9025900

9207900

 

9008900

9026900

9208100

 


ANEXA 4

Coduri NC

1302320

2936250

3603009

3923299

1506000

2936260

3604100

3923300

1521100

2936270

3604901

3923400

1521900

2936280

3604902

3923500

2008910

2936290

3604909

3923900

2101100

2936900

3605000

3924100

2103100

2937100

3606901

3924900

2205100

2937210

3701300

3925101

2205900

2937220

3808301

3925109

2503100

2937290

3808302

3925200

2503900

2937910

3808309

3925300

2510100

2937920

3823909

3925900

2510200

2937990

3902100

3926100

2511101

2938100

3904220

3926209

2511109

2938900

3904690

3926300

2515110

2939100

3905510

3926400

2515200

2939210

3906901

3926901

2516901

2939290

3907501

3926905

2516902

2939300

3907509

3926906

2520200

2939400

3909101

3926909

2522100

2939500

3915100

4011101

2530400

2939600

3915200

4011202

2710001

2939700

3915300

4011203

2710003

2939901

3915900

4011209

2710005

2939909

3916100

4104109

2710009

2941100

3916200

4104210

2713209

2941200

3916900

4104229

2804700

2941300

3917100

4104299

2805400

2941400

3917210

4104319

2806200

2941500

3917220

4104399

2808000

2941900

3917230

4105110

2811190

2942000

3917290

4105129

2811290

3208101

3917310

4105190

2819900

3208102

3917320

4105209

2822000

3208103

3917330

4106110

2828903

3208201

3917390

4106129

2834109

3208202

3917400

4106190

2834299

3208203

3919100

4106209

2837110

3208901

3920200

4107100

2837190

3208902

3920420

4108000

2837200

3208903

3920510

4109000

2838000

3209101

3920590

4110000

2843100

3209102

3920610

4201000

2843210

3209901

3920620

4205001

2843290

3209902

3920630

4205002

2843300

3210001

3920690

4206101

2843900

3210002

3920710

4206109

2844100

3210003

3920720

4206900

2844200

3211000

3920731

4301100

2844300

3212902

3920739

4301200

2844500

3214101

3920790

4301300

2845100

3214109

3920910

4301400

2845900

3215190

3920920

4301500

2902900

3302100

3920930

4301600

2903290

3401193

3920940

4301700

2903300

3406000

3920990

4301800

2903400

3601001

3921110

4301900

2903622

3601009

3921130

4302110

2904100

3602001

3921900

4302120

2931001

3602002

3922100

4302130

2932120

3602003

3922200

4302190

2936100

3602004

3922900

4302200

2936210

3602009

3923100

4302300

2936220

3603001

3923211

4303100

2936230

3603002

3923219

4303900

2936240

3603003

3923291

4304000

4409100

4811399

5206150

5509610

4409200

4811400

5206210

5509620

4412110

4811901

5206220

5509690

4412120

4813100

5206230

5509910

4412190

4813200

5206240

5509920

4412210

4814100

5206250

5509990

4412290

4814200

5206310

5510110

4412910

4814300

5206320

5510120

4412990

4814900

5206330

5510200

4414000

4815000

5206340

5510300

4415100

4818500

5206350

5510900

4415200

4823200

5206410

5513110

4416000

4823400

5206420

5513120

4417002

4823902

5206430

5513130

4417009

4823903

5206440

5513190

4418100

4823905

5206450

5513210

4418200

4904001

5401101

5513220

4418300

4907003

5401102

5513230

4418400

4907009

5401201

5513290

4418500

4908102

5401202

5513310

4418901

4908109

5407100

5513320

4418909

4908902

5407200

5513330

4420100

4908909

5407300

5513390

4420900

4909000

5407410

5513410

4421100

4910001

5407420

5513420

4421901

4910009

5407430

5513430

4421904

4911109

5407440

5513490

4421909

4911910

5407510

5514110

4502000

4911990

5407520

5514120

4503100

5106100

5407530

5514130

4503900

5106200

5407540

5514190

4504100

5107200

5407600

5514210

4504900

5111110

5407710

5514220

4601100

5111190

5407720

5514230

4707100

5111200

5407730

5514290

4707200

5111300

5407740

5514310

4707300

5111900

5407810

5514320

4707900

5112110

5407820

5514330

4804110

5112190

5407830

5514390

4804190

5112200

5407840

5514410

4805100

5112300

5407910

5514420

4805221

5112900

5407920

5514430

4805222

5113001

5407930

5514490

4805229

5113002

5407940

5516110

4805230

5202100

5408100

5516120

4805291

5202990

5408210

5516130

4805299

5205110

5408220

5516140

4805300

5205120

5408230

5516210

4805500

5205130

5408240

5516220

4806100

5205140

5408310

5516230

4806200

5205150

5408320

5516240

4806300

5205210

5408330

5516310

4806400

5205220

5408340

5516320

4807100

5205230

5505100

5516330

4807910

5205240

5505200

5516340

4807990

5205250

5508101

5516410

4808200

5205310

5508109

5516420

4808300

5205320

5508201

5516430

4908900

5205330

5508209

5516440

4810110

5205340

5509110

5516910

4810120

5205350

5509120

5516920

4810210

5205410

5509210

5516930

4810290

5205420

5509220

5516940

4810310

5205430

5509310

5601211

4810320

5205440

5509320

5601212

4810390

5205450

5509410

5601221

4810991

5206110

5509420

5601222

4810992

5206120

5509510

5601229

4811100

5206130

5509530

5601291

4811310

5206140

5509590

5601299

5601300

6001910

6802930

7018200

5602100

6001920

6802990

7018901

5602210

6001991

6803000

7018909

5602290

6001999

6804221

7117110

5602900

6116100

6804222

7117191

5607101

6117809

6804223

7117192

5607210

6117900

6804224

7117193

5607291

6301100

6804225

7117199

5607299

6306111

6804229

7117900

5607301

6306112

6804230

7204100

5607410

6306121

6805100

7204210

5607491

6306122

6805200

7204290

5607499

6306191

6805300

7204300

5607501

6306192

6808000

7204410

5607509

6306210

6809110

7204490

5607901

6306220

6809190

7204500

5702200

6306290

6809900

7206100

5704100

6306310

6810190

7208310

5704900

6306390

6810910

7208330

5802110

6306410

6810990

7208340

5802190

6306490

6811100

7208350

5802200

6306911

6811200

7208430

5802300

6306919

6811300

7208440

5803100

6306991

6811900

7208450

5803900

6306999

6813100

7208900

5804100

6307900

6813900

7210311

5804210

6308000

6901001

7210411

5804290

6402110

6901002

7212211

5806100

6403110

6901003

7212301

5806200

6406200

6901009

7213201

5806319

6406910

6902209

7213310

5806329

6406991

6902909

7213410

5806399

6406992

6903209

7214301

5806400

6406999

6905109

7214401

5807101

6501001

6905901

7214402

5807109

6501009

6905909

7214403

5807901

6502001

6907100

7214501

5807909

6503000

6907901

7214502

5808100

6504000

6908101

7214503

5808901

6505100

6908102

7216601

5808902

6505901

6908108

7217111

5808909

6505902

6908109

7217112

5810100

6505903

6909900

7217119

5810910

6505909

6914101

7217122

5810920

6506100

6914109

7217131

5810990

6506910

6914901

7217132

5811001

6506920

6914909

7217191

5811002

6506990

7001000

7217192

5811003

6601100

7004900

7217211

5811009

6601911

7005100

7217212

5901100

6601919

7005301

7217221

5901900

6601991

7005309

7217222

5904100

6601999

7006000

7217231

5904910

6602000

7007111

7217232

5904920

6701001

7007119

7217291

5906100

6701009

7007190

7217292

5906910

6702100

7007211

7217311

5906990

6702900

7007219

7217312

5907001

6703000

7007290

7217321

5907002

6704110

7008000

7217322

5907009

6704190

7009100

7217331

6001101

6704200

7009910

7217332

6001102

6704900

7009920

7217391

6001103

6801000

7010909

7217392

6001104

6802101

7015901

7301100

6001109

6802102

7015909

7304100

6001210

6802220

7016100

7304310

6001220

6802230

7016901

7304931

6001291

6802290

7016909

7304399

6001299

6802920

7018100

7305120

7305310

7415390

8214102

8421992

7305390

7417001

8214200

8421999

7305900

7418100

8214901

8422900

7306100

7418200

8214909

8423100

7306200

7419999

8301600

8423900

7306400

7503000

8301709

8424890

7306500

7602000

8302200

8424900

7308100

7606111

8302300

8425490

7309000

7606911

8302490

8426910

7310100

7607191

8304000

8427900

7310210

7607199

8305200

8428320

7310290

7607201

8306100

8428500

7313000

7607209

8306210

8431310

7314110

7608201

8306290

8431390

7314420

7608209

8306300

8432909

7314490

7611000

8307900

8433200

7317004

7612900

8308100

8433300

7317009

7614100

8308200

8433510

7318110

7615200

8308901

8436290

7318130

7616100

8308902

8436800

7318140

7616901

8308909

8436910

7318151

7616909

8309100

8436990

7318153

7802000

8309901

8438100

7318154

7803003

8309902

8438900

7318169

7805001

8309909

8439910

7318190

7805002

8310000

8439990

7318210

7806002

8311200

8440900

7318220

7902000

8311300

8441900

7318240

7907909

8401100

8448200

7318290

8002000

8401300

8448510

7320209

8006002

8401400

8448590

7320900

8101910

8402190

8449000

7321130

8104190

8402200

8450901

7321821

8105100

8404900

8450902

7321830

8109100

8407310

8451900

7321902

8109900

8407320

8452100

7321903

8112110

8407330

8452900

7321909

8112300

8407340

8462290

7322900

8113000

8408200

8462910

7323100

8201100

8408909

8465990

7323910

8201200

8409910

8468900

7323920

8201300

8409990

8474900

7323939

8201400

8413110

8476110

7323941

8201900

8413200

8476190

7323949

8202310

8413910

8476900

7323990

8202320

8413920

8479820

7324100

8202990

8414510

8479900

7324211

8205100

8414600

8480200

7324219

8205200

8415819

8481901

7324291

8205300

8415831

8481902

7324299

8205510

8415839

8481909

7324901

8205590

8415900

8483100

7324902

8205600

8416100

8483200

7324909

8205700

8416900

8483300

7326200

8205800

8417200

8483400

7326904

8206000

8417900

8483500

7404000

8207200

8418290

8483600

7407210

8207300

8418694

8483900

7410110

8207400

8418695

8484100

7410120

8207500

8418699

8484909

7411101

8207600

8418991

8502301

7411210

8207700

8418992

8502302

7411220

8207800

8418993

8503000

7411290

8207900

8418994

8504402

7413000

8208200

8418995

8504403

7415100

8208400

8418999

8504409

7415210

8208909

8419110

8506200

7415290

8212901

8419190

8512209

7415310

8213000

8419819

8512900

7415320

8214101

8421991

8513109

8514100

8536100

8705100

9025801

8514900

8536209

8705200

9028201

8515310

8536499

8705300

9028309

8516101

8536502

8705400

9032891

8516210

8536619

8705901

9032892

8516602

8536699

8705909

9101111

8516609

8536903

5706001

9101112

8516710

8538100

5706009

9101121

8516901

8538900

8707100

9101122

8516902

8539100

8707900

9101191

8516909

8539291

8708100

9101192

8517101

8539299

8708210

9101211

8517301

8539399

8708290

9101212

8517302

8539900

8708390

9101291

8517309

8540490

8708400

9101292

8517810

8541900

8708500

9101911

8517901

8543100

8708600

9101912

8517909

8544111

8708700

9101991

8518100

8544119

8708930

9101992

8518219

8544190

8708940

9103101

8518220

8544301

8708991

9103109

8518291

8544309

8708999

9103901

8518299

8544591

8709190

9103909

8518500

8544592

8709900

9104000

8518900

8544601

8710000

9105111

8519100

8544602

8711301

9105119

8519210

8544700

8711309

9105191

8519910

8546100

8711401

9105199

8519990

8546900

8711409

9105211

8520310

8547200

8711500

9105219

8520390

8547900

8711900

9105291

8520900

8548000

8714199

9105299

8522900

8605000

8714930

9105911

8523902

8606990

8714940

9105919

8523903

8607120

8714960

9105991

8523909

8702900

8714999

9105999

8524905

8703100

8715002

9106100

8524906

8703211

8716900

9106200

8524907

8703213

8802111

9106900

8524909

8703219

8802119

9111101

8525101

8703221

8802121

9111102

8525102

8703223

8802129

9111200

8525300

8703224

8802201

9111800

8527110

8703229

8802209

9111901

8527190

8703231

8802301

9111902

8527210

8703232

8802309

9111909

8527290

8703239

8802401

9112100

8527313

8703241

8802409

9112801

8527314

8703242

8802500

9112809

8527323

8703249

8804000

9112901

8527329

8703311

8805100

9112909

8527391

8703312

8805200

9113100

8527392

8703319

8903100

9113200

8527393

8703321

8903910

9113901

8527394

8703329

8903920

9113909

8527399

8703331

8903990

9301000

8527900

8703332

8906001

9302000

8529109

8703339

8907100

9303100

8529902

8703901

8907900

9303200

8529903

8703902

9001300

9303300

8529905

8703909

9001400

9303900

8529909

8704101

9001500

9304000

8531200

8704109

9001900

9305100

8531800

8704211

9004101

9305210

8531900

8704221

9004901

9305290

8534000

8704229

9004904

9305901

8535100

8704319

9017201

9305909

8535300

8704321

9017801

9306100

8535901

8704329

9025111

9306210

8535909

8704900

9025201

9306290

9306301

9405509

9603210

9613100

9306309

9405600

9603290

9613201

9306901

9405911

9603300

9613209

9306909

9405919

9603400

9613301

9307000

9405920

9604000

9613309

9401100

9405991

9605000

9613801

9401801

9405999

9606101

9613809

9401901

9406000

9606102

9613901

9401902

9501000

9606210

9613909

9401909

9502999

9606220

9614100

9402109

9503100

9606290

9614201

9402901

9503200

9607110

9614209

9403901

9503300

9607190

9614900

9403902

9504100

9607209

9615110

9403909

9504200

9608101

9615190

9405101

9504300

9608201

9615901

9405102

9504401

9608203

9615902

9405103

9504409

9608206

9615909

9405104

9504900

9608209

9616100

9405109

9505100

9608311

9616200

9405201

9505900

8608319

9617000

9405202

9506210

9608391

9618000

9405203

9601101

9608401

9701100

9405204

9601109

9608501

9701900

9405209

9601901

9608911

9702000

9405300

9601902

9608919

9703000

9405401

9601903

9608999

9704000

9405402

9601909

9609901

9705000

9405403

9602001

9609909

9706000

9405404

9602002

9610000

 

9405405

9602009

9611000

 

9405409

9603100

9612200

 


ANEXA 5

Coduri NC

0509009

3401192

4202911

4810910

1212200

3401200

4202919

4810999

1517900

3402110

4202921

4811210

1518000

3402199

4202929

4811290

2008110

3402200

4202991

4811909

2103200

3402900

4202999

4816100

2103302

3405100

4203101

4816200

2103900

3506100

4203102

4816300

2104100

3606100

4203109

4816900

2104200

3606909

4203210

4817100

2202100

3808101

4203291

4817200

2202900

3808109

4203299

4817300

2207101

3808201

4203301

4818100

2207109

3808209

4203309

4818200

2207201

3808401

4203400

4818300

2207209

3808409

4205009

4818401

2208100

3808901

4407100

4818402

2208901

3808909

4407210

4818409

2208902

3813000

4407220

4818900

2208909

3819000

4407230

4819100

2515121

3920100

4407910

4819201

2515129

3920300

4407920

4819209

2522200

3920410

4407990

4819300

2522300

3923212

4408101

4819400

2523100

3923292

4408109

4819500

2523210

4008110

4408201

4819600

2523290

4008190

4408209

4820100

2523900

4008210

4408901

4820200

2620500

4008290

4408909

4820300

2620900

4009101

4410100

4820400

2710007

4009109

4410900

4820501

2806100

4011009

4411110

4820509

2807000

4011201

4411190

4820900

2809200

4011400

4411210

4821100

2825901

4011500

4411290

4821900

2834219

4011910

4411310

4822901

3005100

4011991

4411390

4822909

3005900

4011992

4411910

4823110

3006100

4011993

4411990

4823190

3006600

4011994

4419000

4823519

3215110

4011995

4802100

4823590

3303001

4011999

4802510

4823600

3303002

4012101

4802521

4823700

3303003

4012109

4802529

4823909

3303004

4012201

4802530

4901911

3304100

4012209

4802600

4901912

3304200

4012900

4803001

4901991

3304300

4013101

4803009

4901992

3304910

4013109

4804210

5208110

3304990

4013200

4804290

5208120

3305100

4013901

4804310

5208130

3305200

4013909

4804390

5208190

3305300

4016910

4804410

5208210

3305901

4016920

4804420

5208220

3305909

4016930

4804490

5208230

3306100

4016992

4804510

5208290

3306900

4016993

4804520

5208310

3307101

4202110

4804590

5208320

3307109

4202120

4805210

5208330

3307200

4202190

4805600

5208390

3307300

4202210

4805700

5208410

3307410

4202220

4805800

5208420

3307490

4202290

4808100

5208430

3307900

4202310

4809100

5208490

3401119

4202320

4809200

5208510

3401191

4202390

4809900

5208520

5208530

5515220

6104440

6112399

5208590

5515290

6104491

6112410

5209110

5515910

6104499

6112491

5209120

5515920

6104510

6112499

5209190

5515990

6104520

6113000

5209210

5601100

6104530

6114100

5209220

5703100

6104591

6114200

5209290

5703200

6104599

6114300

5209310

5703300

6104610

6114901

5209320

5703900

6104620

6114909

5209390

6002100

6104630

6115110

5209410

6002200

6104691

6115120

5209420

6002300

6104699

6115191

5209430

6002410

6105100

6115199

5209490

6002420

6105200

6115201

5209510

6002430

6105901

6115202

5209520

6002491

6105909

6115209

5209590

6002499

6106100

6115910

5210110

6002910

6106200

6115929

5210120

6002920

6106901

6115939

5210190

6002930

6106909

6115991

5210210

6002991

6107110

6115999

5210220

6002999

6107120

6116910

5210290

6101100

6107191

6116920

5210310

6101200

6107199

6116930

5210320

6101300

6107210

6116991

5210390

6101901

6107220

6116999

5210410

6101909

6107291

6117101

5210420

6102100

6107299

6117102

5210490

6102200

6107910

6117103

5210510

6102300

6107920

6117109

5210520

6102901

6107991

6117201

5210590

6102909

6107992

6117202

5211110

6103110

6107999

6117203

5211120

6103120

6108110

6117209

5211190

6103191

6108191

6201110

5211210

6103199

6108199

6201120

5211220

6103210

6108210

6201130

5211290

6103220

6108220

6201191

5211310

6103230

6108291

6201199

5211320

6103291

6108299

6201910

5211390

6103299

6108310

6201920

5211410

6103310

6108320

6201930

5211420

6103320

6108391

6201991

5211430

6103330

6108399

6201999

5211490

6103391

6108910

6202110

5211510

6103399

6108920

6202120

5211520

6103410

6108991

6202130

5211590

6103420

6108999

6202191

5212110

6103430

6109100

6202199

5212120

6103491

6109901

6202910

5212130

6103499

6109902

6202920

5212140

6104110

6109909

6202930

5212150

6104120

6110100

6202991

5212210

6104130

6110200

6202999

5212220

6104191

6110300

6203110

5212230

6104199

6110901

6203120

5212240

6104210

6110909

6203191

5212250

6104220

6111100

6203199

5512110

6104230

6111200

6203210

5512190

6104291

6111300

6203220

5512210

6104299

6111901

6203230

5512290

6104310

6111909

6203291

5512910

6104320

6112110

6203299

5512990

6104330

6112120

6203310

5515110

6104391

6112191

6203320

5515120

6104399

6112199

6203330

5515130

6104410

6112200

6203391

5515190

6104420

6112310

6203399

5515210

6104430

6112391

6203410

6203420

6209901

6302602

6912009

6203430

6209909

6302910

6913100

6203491

6210100

6302920

6913901

6203499

6210200

6302930

6913909

6204110

6210300

6302990

7010100

6204120

6210400

6303110

7012000

6204130

6210500

6303120

7013100

6204191

6211111

6303190

7013210

6204199

6211112

6303910

7013291

6204210

6211119

6303920

7013292

6204220

6211121

6303990

7013299

6204230

6211122

6304110

7013310

6204291

6211129

6304190

7013320

6204299

6211200

6304910

7013391

6204310

6211311

6304920

7013399

6204320

6211319

6304930

7013910

6204330

6211321

6304990

7013991

6204391

6211329

6305100

7013992

6204399

6211331

6305200

7013999

6204410

6211339

6305310

7020001

6204420

6211391

6305390

7020009

6204430

6211392

6305900

7101101

6204440

6211399

6310101

7101102

6204491

6211411

6310109

7101210

6204499

6211419

6310901

7101220

6204510

6211421

6310909

7102100

6204520

6211429

6401100

7102210

6204530

6211431

6401910

7102290

6204591

6211439

6401920

7102310

6204599

6211491

6401990

7102390

6204610

6211492

6402190

7103101

6204620

6211499

6402200

7103109

6204630

6212101

6402300

7103911

6204691

6212109

6402910

7103919

6204699

6212201

6402990

7103991

6205100

6212209

6403190

7103999

6205200

6212301

6403200

7104109

6205300

6212309

6403300

7104209

6205901

6212901

6403400

7104909

6205909

6212909

6403510

7105100

6206100

6213100

6403590

7105900

6206200

6213200

6403910

7106100

6206300

6213900

6403990

7106910

6206400

6214100

6404110

7106921

6206900

6214200

6404191

7106922

6207110

6214300

6404199

7106929

6207191

6214400

6404201

7107001

6207199

6214900

6464209

7107002

6207210

6215100

6405100

7108110

6207220

6215200

6405200

7108121

6207291

6215900

6405900

7108129

6207299

6216001

6406101

7108131

6207910

6216009

6406109

7108139

6207920

6301200

6802210

7108200

6207991

6301300

6802910

7109000

6207999

6301400

6907902

7110110

6208110

6301900

6907909

7110191

6208191

6302100

6908901

7110192

6208199

6302210

6908902

7110199

6208210

6302220

6908908

7110210

6208220

6302290

6908909

7110291

6208291

6302310

6910100

7110299

6208299

6302320

6910900

7110310

6208910

6302390

6911101

7110391

6208920

6302400

6911109

7110399

6208991

6302510

6911901

7110410

6208999

6302520

6911909

7110491

6209100

6302530

6912001

7110499

6209200

6302590

6912002

7111000

6209300

6302601

6912003

7112100

7112200

7316000

8302410

8502110

7112900

7317001

8302420

8502120

7113111

7317003

8302500

8502130

7113112

7318120

8303000

8504100

7113113

7318159

8311100

8504210

7113114

7318231

8403101

8504220

7113119

7318232

8403109

8504319

7113191

7318239

8408100

8504320

7113192

7320101

8408901

8504330

7113193

7320109

8413301

8504340

7113194

7320201

8413302

8504401

7113195

7321111

8413309

8506110

7113196

7321119

8413702

8506120

7113197

7321120

8413709

8506130

7113198

7321810

8413811

8506190

7113199

7321829

8413812

8507100

7113201

7322110

8413819

8507200

7113202

7322190

8415100

8507903

7113203

7323931

8415811

8515390

7113209

7325100

8415820

8516102

7114111

7325910

8418100

8516290

7114119

7325990

8418210

8516601

7114191

7326110

8418220

8517109

7114192

7326905

8418300

8528100

7114193

7326909

8418400

8528200

7114199

7409111

8418500

8529101

7114201

7409191

8418610

8529102

7114209

7409211

8418691

8529901

7115100

7409291

8418692

8529904

7115901

7411109

8418693

8531100

7115902

7412200

8418910

8536201

7115903

7419994

8419811

8536300

7115909

7604103

8421230

8536491

7116101

7604210

8421310

8536501

7116109

7604293

8422400

8536509

7116201

7608100

8423810

8536611

7116209

7610100

8423820

8536691

7118101

7610900

8424100

8536901

7118109

7612100

8424811

8536902

7118901

7615100

8424819

8537100

7118902

7616906

8425421

8537200

7118909

8202100

8425429

8539221

7207110

8202200

8426110

8544112

7207120

8202910

8428100

8544201

7207190

8203100

8432100

8544209

7207200

8203200

8432210

8544410

7213100

8204110

8432290

8544491

7214200

8204120

8432401

8544499

7216211

8205400

8432409

8544511

7216219

8205900

8433400

8544519

7306300

8208100

8436210

8544593

7306600

8211100

8450110

8544599

7306900

8211911

8450120

8544603

7307110

8211912

8450190

8544609

7307190

8211919

8452400

8607110

7307910

8211921