Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0523(02)

Decizia nr. 12/96 a Comitetului mixt al SEE din 1 martie 1996 de modificare a anexei XIV (Concurență) la acordul SEE

OJ L 124, 23.5.1996, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 055 P. 44 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 055 P. 44 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 090 P. 94 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/12(2)/oj

11/Volumul 55

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

44


21996D0523(02)


L 124/13

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 12/96 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 1 martie 1996

de modificare a anexei XIV (Concurență) la acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a acestui acord, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât anexa XIV la acord a fost modificată prin Decizia nr. 7/94 a Comitetului Mixt al SEE din 21 martie 1994 de modificare a Protocolului 47 și a anumitor anexe la Acordul SEE (1);

întrucât Regulamentul (CE) nr. 870/95 al Comisiei din 20 aprilie 1995 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate între companiile maritime de linie (consorții) în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 479/92 (2) trebuie să fie încorporat în acord,

DECIDE:

Articolul 1

După punctul 11.B [Regulamentul (CEE) nr. 1617/93 al Comisiei] din anexa XIV la acord se inserează următorul punct:

„11.

C. 395 R 0870: Regulamentul (CE) nr. 870/95 al Comisiei din 20 aprilie 1995 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate între companiile maritime de linie (consorții) în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 479/92 al Consiliului (JO L 89, 21.4.1995, p. 7).

În sensul acordului, dispozițiile regulamentului se interpretează cu următoarele adaptări:

(a)

la articolul 2, termenii «porturi comunitare» se interpretează «porturi de pe teritoriul reglementat de Acordul SEE»;

(b)

la articolul 7 alineatul (1), expresia «cu condiția ca acordurile în cauză să fie notificate Comisiei în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) 4260/88 al Comisiei, iar Comisia să nu se opună» se citește «cu condiția ca acordurile în cauză să fie notificate Comisiei CE sau Autorității de supraveghere a AELS în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 4260/88 al Comisiei și cu dispozițiile corespunzătoare ale Protocolului 21 la Acordul SEE, iar autoritatea de supraveghere competentă să nu se opună»;

(c)

la articolul 7 alineatul (2), termenul «Comisia» se citește «Comisia CE sau Autoritatea de supraveghere a AELS»;

(d)

la articolul 7 alineatul (5), teza a doua se înlocuiește cu textul următor:

«Se opune scutirii în cazul în care primește o cerere în acest sens din partea unui stat care se încadrează în competența sa în termen de trei luni de la transmiterea către statele respective a notificării prevăzute la alineatul (1)»;

(e)

la articolul 7 alineatul (6), teza a doua se înlocuiește cu textul următor:

«Cu toate acestea, în cazul în care obiecțiile au fost ridicate la cererea unui stat care se încadrează în competența sa și cererea se menține, acestea pot fi retrase numai după consultarea Comitetului consultativ pentru practici restrictive și poziții dominante din transportul maritim»;

(f)

la sfârșitul articolului 7 alineatul (9) se adaugă textul următor:

«, sau dispoziția corespunzătoare din protocolul 21 la Acordul SEE»;

(g)

la articolul 12, în paragraful introductiv, expresia «în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 479/92» se citește ca «fie din proprie inițiativă, fie la cererea celeilalte autorități de supraveghere sau a unui stat care se încadrează în competența sa ori a unor persoane fizice ori juridice care revendică un interes legitim».”

Articolul 2

Textele Regulamentului (CE) 870/95 în limbile islandeză și norvegiană, anexate la versiunile în limbile respective ale prezentei decizii, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 aprilie 1996, cu condiția transmiterii prealabile către Comitetul Mixt al SEE a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 martie 1996.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

P. BENAVIDES


(1)  JO L 160, 28.6.1994, p. 1.

(2)  JO L 89, 21.4.1995, p. 7.


Top