EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12012J/TXTR(01)

Ispravak Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji ( SL L 300, 9.11.2013. )

OJ L 333, 12.12.2013, p. 83–83 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2012/corrigendum/2013-12-12/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

12.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 333/83


Ispravak Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

( Službeni list Europske unije L 300 od 9. studenoga 2013. )

Ovaj ispravak izvršen je zapisnikom o ispravku koji je potpisan u Rimu 19. srpnja 2013. i čiji je depozitar Vlada Talijanske Republike.

1.

Ugovor iz Maastrichta (1992.)

(a)

Protokol o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, članak 18. stavak 18.1. prva alineja:

umjesto:

„—

poslovati na tržištima kapitala izravnom kupnjom i prodajom …”;

treba stajati:

„—

poslovati na financijskim tržištima izravnom kupnjom i prodajom …”;

(b)

Protokol o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, članak 19.:

umjesto:

„OBVEZNA PRIČUVA

19.1

Podložno članku 2., ESB može tražiti da kreditne institucije osnovane u državama članicama drže obveznu pričuvu na računima kod ESB-a i nacionalnih središnjih banaka u skladu s ciljevima monetarne politike. Odredbe koje se odnose na izračun i određivanje potrebne obvezne pričuve može utvrditi Upravno vijeće. U slučaju nepridržavanja ESB ima pravo odrediti kaznene kamate te druge sankcije sa sličnim učinkom.

19.2

Za primjenu ovog članka, Vijeće, sukladno postupku utvrđenom člankom 42., određuje osnovicu za obračun obvezne pričuve i maksimalne dopuštene omjere između te pričuve i njezine osnovice te odgovarajuće sankcije u slučaju nepridržavanja.”;

treba stajati:

„MINIMALNE PRIČUVE

19.1

Podložno članku 2., ESB može tražiti da kreditne institucije osnovane u državama članicama drže minimalnu pričuvu na računima kod ESB-a i nacionalnih središnjih banaka u skladu s ciljevima monetarne politike. Odredbe koje se odnose na izračun i određivanje potrebnih minimalnih pričuva može utvrditi Upravno vijeće. U slučaju nepridržavanja ESB ima pravo odrediti kaznene kamate te druge sankcije sa sličnim učinkom.

19.2

Za primjenu ovog članka, Vijeće, sukladno postupku utvrđenom člankom 42., određuje osnovicu za obračun minimalnih pričuva i maksimalne dopuštene omjere između tih pričuva i njihove osnovice te odgovarajuće sankcije u slučaju nepridržavanja.”


Top