EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022D1668-20230802

Consolidated text: Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1668 a Comisiei din 28 septembrie 2022 privind standardele armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1668/2023-08-02

Acest text consolidat nu poate include următoarele modificări:

Act de modificare Tipul de modificarea Subdviziunea vizată Data intrării în vigoare
32023D1587 modificat prin anexă I punct 60 02/02/2025
32023D0601 modificat prin anexă I punct 82 17/09/2024

02022D1668 — RO — 02.08.2023 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1668 A COMISIEI

din 28 septembrie 2022

privind standardele armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 251 29.9.2022, p. 6)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/601 A COMISIEI  din 13 martie 2023

  L 79

176

17.3.2023

►M2

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1587 A COMISIEI  din 1 august 2023

  L 194

134

2.8.2023
▼B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1668 A COMISIEI

din 28 septembrie 2022

privind standardele armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Referințele standardelor armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive în sprijinul Directivei 2014/34/UE, enumerate în anexa I la prezenta decizie, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1202 se abrogă.

Articolul 3

Comunicarea 2018/C 371/01 se abrogă. Cu toate acestea, ea continuă să se aplice în ceea ce privește referințele standardelor armonizate enumerate în anexa II la prezenta decizie până la datele retragerii referințelor respective.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ANEXA INr.

Referința standardului

1.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerințe comune

2.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Mașini de tipărire și de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire

3.

EN 1127-1:2019

Atmosfere explozive – Prevenirea și protecția la explozii – Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie

4.

EN 1127-2:2014

Atmosfere explozive – Prevenirea și protecția la explozii – Partea 2: Concepte fundamentale și metodologie pentru minerit

5.

EN 1755:2015

Cărucioare de manipulare – Cerințe de securitate și verificare – Cerințe suplimentare pentru funcționare în atmosferă potențial explozivă

6.

EN 1834-1:2000

Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția motoarelor pentru utilizare în atmosfere potențial explozive – Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze și vapori inflamabili

7.

EN 1834-2:2000

Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția motoarelor pentru utilizare în atmosfere potențial explozive – Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a conține gaz de mină și/sau praf combustibil

8.

EN 1834-3:2000

Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția motoarelor pentru utilizare în atmosfere potențial explozive – Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil

9.

EN 1839:2017

Determinarea limitelor de explozie pentru gaze și vapori și a concentrației limită de oxigen (CLO) pentru gaze și vapori inflamabili

10.

EN 1953:2013

Echipamente de atomizare și de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerințe de securitate

11.

EN 12581:2005+A1:2010

Instalații de aplicare. Instalații prin imersie și electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide – Cerințe de securitate

12.

EN 12621:2006+A1:2010

Instalații de alimentare și de circulație a produselor de vopsire sub presiune – Cerințe de securitate

13.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerințe de securitate – Partea 1: Echipament de omogenizare utilizate la revopsirea autovehiculelor

14.

EN 13012:2021

Stații de combustibil. Construcția și performanțele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de combustibil

15.

EN 13237:2012

Atmosfere potențial explozive. Termeni și definiții pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

16.

EN 13616-1:2016

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi. Partea 1: Dispozitive pentru limitarea umplerii cu dispozitiv de închidere

17.

EN 13617-1:2021

Stații de combustibil – Partea 1: Cerințe de securitate referitoare la construcția și funcționarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor și unităților de pompare de la distanță

18.

EN 13617-2:2021

Stații de combustibil – Partea 2: Cerințe de securitate referitoare la construcția și la performanțele racordurilor casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant

19.

EN 13617-3:2021

Stații de combustibil – Partea 3: Cerințe de securitate referitoare la construcția și la performanțele racordurilor de securitate

20.

EN 13617-4:2021

Stații de combustibil – Partea 4: Cerințe de securitate referitoare la construcția și la performanțele racordurilor rotative utilizate la distribuitoarele de carburanți

21.

EN 13760:2021

Echipamente și accesorii pentru GPL. Sistem de umplere cu GPL pentru autovehicule ușoare și grele. Pistol de umplere: cerințe de încercare și dimensiuni

22.

EN 13852-1:2013

Instalații de ridicat. Instalații de ridicat marine. Partea 1: Instalații de ridicat marine de uz general

23.

EN 13852-3:2021

Instalații de ridicat. Instalații de ridicat marine. Partea 3: Instalații de ridicat marine ușoare

Nota 1: Referințele normative menționate în clauza 2 din standardul armonizat EN IEC 60079-0: 2018 se citesc ca EN IEC 60079-0:2018 corectat prin EN IEC 60079-0:2018/AC: 2020-02

Nota 2: Referințele normative menționate în clauza 2 din standardul armonizat EN ISO 80079-36:2016 se citesc ca EN ISO 80079-36:2016 corectat prin EN ISO 80079-36:2016/AC:2019. Restricție: prezenta publicație nu acoperă următoarea parte a standardului: coloana „Observații/note” din tabelul ZB.1

24.

EN 14034-1:2004+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf – Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf

25.

EN 14034-2:2006+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf – Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creștere a presiunii de explozie (dp/dt)max a norilor de praf

26.

EN 14034-3:2006+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf – Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf

27.

EN 14034-4:2004+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf – Partea 4: Determinarea concentrației limită de oxigen CLO a norilor de praf

28.

EN 14373:2021

Sisteme de suprimare a exploziei

29.

EN 14460:2018

Echipament rezistent la explozie

30.

EN 14491:2012

Sisteme de protecție prin ventilație împotriva exploziei de praf combustibil

31.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Instalații de ridicat. Trolii și palane acționate. Partea 1: Trolii acționate

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

32.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Instalații de ridicat. Trolii și palane acționate. Partea 2: Palane acționate

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

33.

EN 14522:2005

Determinarea temperaturii de autoaprindere a gazelor și vaporilor

34.

EN 14591-1:2004

Prevenirea și protecția împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecție – Partea 1: Structură de ventilație rezistentă la o explozie de 2 bar

EN 14591-1:2004/AC:2006

35.

EN 14591-2:2007

Prevenirea și protecția împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecție – Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă

EN 14591-2:2007/AC:2008

36.

EN 14591-4:2007

Prevenirea și protecția împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecție – Partea 4: Sisteme automate de stingere a incendiilor pentru combine de înaintare cu tăiere punctiformă

EN 14591-4:2007/AC:2008

37.

EN 14677:2008

Securitatea mașinilor. Metalurgie secundară. Mașini și echipamente pentru tratarea oțelului lichid

38.

EN 14678-1:2013

Echipamente și accesorii pentru GPL. Construcție și caracteristici ale echipamentelor pentru GPL din stațiile de distribuție la autovehicule – Partea 1: Distribuitoare

39.

EN 14681:2006+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințele de securitate pentru mașinile și echipamentele pentru elaborarea oțelului în cuptor cu arc electric

40.

EN 14797:2006

Dispozitive de descărcare a exploziei

41.

EN 14973:2015

Benzi transportoare pentru utilizare în instalații subterane. Cerințe de securitate electrică și de inflamabilitate

42.

EN 14983:2007

Prevenirea și protecția împotriva exploziilor în minele subterane. Echipamente și sisteme de protecție pentru captarea gazului de mină

43.

EN 14986:2017

Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potențial explozive

44.

EN 14994:2007

Sisteme de protecție prin ventilație împotriva exploziilor de gaze

45.

EN 15089:2009

Sisteme de izolare a exploziei

46.

EN 15188:2020

Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf

47.

EN 15198:2007

Metodologie de evaluare a riscului pentru echipamente și componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

48.

EN 15233:2007

Metodologie de evaluare a securității în funcționare a sistemelor protectoare pentru atmosferele potențial explozive

49.

EN 15268:2008

Stații de combustibil. Cerințe de securitate pentru construcția ansamblurilor de pompe submersibile

50.

EN 15794:2009

Determinarea punctelor de explozie ale lichidelor inflamabile

51.

EN 15967:2022

Determinarea presiunii maxime de explozie și a vitezei maxime de creștere a presiunii gazelor și vaporilor

52.

EN 16009:2011

Dispozitive de descărcare a exploziei fără flacără

53.

EN 16020:2011

Dispozitive de deviere a exploziei

54.

EN 16447:2014

Supapă cu clapetă de izolare a exploziei

55.

EN ISO 16852:2016

Opritoare de flacără – Cerințe de performanță, metode de încercare și limite de utilizare (ISO 16852:2016)

56.

EN 17077:2018

Determinarea comportamentului la ardere a straturilor de praf

57.

EN 50050-1:2013

Echipament manual de pulverizare electrostatică – Cerințe de securitate – Partea 1: Echipament portabil de pulverizare a lichidelor inflamabile de acoperire

58.

EN 50050-2:2013

Echipament manual de pulverizare electrostatică – Cerințe de securitate – Partea 2: Echipament portabil de pulverizare a pulberilor inflamabile de acoperire

59.

EN 50050-3:2013

Echipament manual de pulverizare electrostatică – Cerințe de securitate – Partea 3: Echipament portabil de pulverizare a scamelor inflamabile

60.

EN 50104:2010

Aparatură electrică pentru detectarea și măsurarea oxigenului – Cerințe de performanță și metode de încercare

▼M2

60a.

EN 50104:2019

Echipament electric pentru detectarea și măsurarea oxigenului. Cerințe de performanță și metode de încercare

EN 50104:2019/A1:2023

▼B

61.

EN 50176:2009

Echipamente staționare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile – Cerințe de securitate

62.

EN 50177:2009

Echipamente staționare de aplicare electrostatică a pulberilor de acoperire inflamabile. Cerințe de securitate

EN 50177:2009/A1:2012

63.

EN 50223:2015

Echipamente fixe pentru aplicarea electrostatică a scamelor inflamabile. Cerințe de securitate

64.

EN 50271:2018

Aparatură electrică pentru detectarea și măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului – Cerințe și încercări pentru aparatura ce utilizează software și/sau tehnologii digitale

65.

EN 50281-2-1:1998

Aparatură electrică destinată utilizării în prezența prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare – Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

66.

EN 50303:2000

Echipamente pentru grupa I, categoria M1 destinate să rămână în funcțiune în atmosfere grizutoase și/sau cu praf de cărbune

67.

EN 50381:2004

Cabine ventilate mobile cu sau fără sursă internă de degajare

EN 50381:2004/AC:2005

68.

EN 50495:2010

Dispozitive de securitate necesare pentru funcționarea sigură a echipamentelor cu privire la riscurile de explozie

69.

EN IEC 60079-0:2018

Atmosfere explozive – Partea 0: Echipamente – Cerințe generale (IEC 60079-0:2017)

70.

EN 60079-1:2014

Atmosfere explozive – Partea 1: Protecția echipamentului prin carcase antideflagrante „d” (IEC 60079-1:2014)

71.

EN 60079-2:2014

Atmosfere explozive – Partea 2: Protecția echipamentului prin carcasă presurizată „p” (IEC 60079-2:2014)

EN 60079-2:2014/AC:2015

72.

EN 60079-5:2015

Atmosfere explozive – Partea 5: Echipamente protejate prin umplere cu pulbere „q” (IEC 60079-5:2015)

73.

EN 60079-6:2015

Atmosfere explozive – Partea 6: Echipamente protejate prin imersare în lichid „o” (IEC 60079-6: 2015)

74.

EN 60079-7:2015

Atmosfere explozive – Partea 7: Protecția echipamentului prin securitate mărită „e” (IEC 60079-7:2015)

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

75.

EN 60079-11:2012

Atmosfere explozive – Partea 11: Protecția echipamentului prin securitate intrinsecă „i” (IEC 60079-11:2011)

76.

EN 60079-15:2010

Atmosfere explozive – Partea 15: Protecția echipamentului cu protecție de tip „n” (IEC 60079-15:2010)

77.

EN 60079-18:2015

Atmosfere explozive – Partea 18: Protecția echipamentului prin încapsulare „m” (IEC 60079-18:2014)

EN 60079–18:2015/A1:2017

78.

EN 60079-20-1:2010

Atmosfere explozive – Partea 20-1: Caracteristicile substanțelor pentru clasificarea gazelor și a vaporilor – Date și metode de încercare (IEC 60079-20-1:2010)

79.

EN 60079-25:2010

Atmosfere explozive – Partea 25: Sisteme electrice cu securitate intrinsecă (IEC 60079-25: 2010)

EN 60079-25:2010/AC:2013

80.

EN 60079-26:2015

Atmosfere explozive – Partea 26: Echipament cu nivel de protecție al echipamentului (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014)

81.

EN 60079-28:2015

Atmosfere explozive – Partea 28: Protecția echipamentelor și a sistemelor de transmisie ce utilizează radiație optică (IEC 60079-28:2015)

82.

EN 60079-29-1:2016

Atmosfere explozive – Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerințe de performanță ale detectoarelor de gaze inflamabile [IEC 60079-29-1:2016, (Modificat)]

▼M1

82a.

EN 60079-29-1:2016

Atmosfere explozive – Partea 29-1: Detectoare de gaze – Cerințe de performanță pentru detectoarele de gaze inflamabile

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022

▼B

83.

EN 60079-29-4:2010

Atmosfere explozive – Partea 29-4: Detectoare de gaze. Cerințe de performanță a detectoarelor cu traiectorie deschisă de gaze inflamabile [IEC 60079-29-4:2009 (Modificat)]

84.

EN 60079-30-1:2017

Atmosfere explozive – Partea 30-1: Încălzirea traseelor cu rezistențe electrice. Condiții generale și de încercare [IEC/IEEE 60079-30-1:2015 (Modificat)]

85.

EN 60079-31:2014

Atmosfere explozive – Partea 31: Protecția echipamentului împotriva aprinderii prafului prin carcasă „t” (IEC 60079-31:2013)

86.

EN 60079-35-1:2011

Atmosfere explozive – Partea 35-1: Lămpi de cască pentru utilizare în mine grizutoase – Cerințe generale – Construcție și încercare privind riscul la explozie (IEC 60079-35-1:2011)

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

87.

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Atmosfere explozive – Partea 20-2: Caracteristici de produs – Metode de încercare a prafurilor combustibile (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

88.

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Atmosfere explozive – Partea 34: Aplicarea sistemelor calității la fabricarea echipamentelor (ISO/IEC 80079-34:2011)

89.

EN ISO 80079-36:2016

Atmosfere explozive – Partea 36: Echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere explozive – Metode și cerințe de bază (ISO 80079-36:2016)

90.

EN ISO 80079-37:2016

Atmosfere explozive – Partea 37: Echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere explozive – Protecție neelectrică prin securitate constructivă „c”, prin controlul sursei de aprindere „b”, prin imersie într-un lichid „k” (ISO 80079-37:2016)

91.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Atmosfere explozive – Partea 38: Echipamente și componente destinate utilizării în atmosfere explozive în mine subterane (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

▼M1

92.

EN 17348:2022

Cerințe pentru concepția și încercarea aspiratoarelor destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

▼B
ANEXA IINr.

Referința standardului

Data retragerii

1.

EN 13012:2012

Stații de combustibil. Construcția și performanțele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de combustibil

3.9.2023

2.

EN 13617-1:2012

Stații de combustibil – Partea 1: Cerințe de securitate referitoare la construcția și funcționarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor și unităților de pompare de la distanță

3.9.2023

3.

EN 13617-2:2012

Stații de combustibil – Partea 2: Cerințe de securitate referitoare la construcția și la performanțele racordurilor casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant

3.9.2023

4.

EN 13617-3:2012

Stații de combustibil – Partea 3: Cerințe de securitate referitoare la construcția și la performanțele racordurilor de securitate

3.9.2023

5.

EN 13617-4:2012

Stații de combustibil – Partea 4: Cerințe de securitate referitoare la construcția și la performanțele racordurilor rotative utilizate la distribuitoarele de carburanți

3.9.2023

6.

EN 13760:2003

Dispozitiv de umplere cu GPL a vehiculelor de sarcini ușoare și grele. Pistol de umplere: condiții de încercări și dimensiuni

19.11.2023

7.

EN 14373:2005

Sisteme de suprimare a exploziei

19.11.2023

8.

EN 15188:2007

Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf

27.11.2022

9.

EN 15967:2011

Determinarea presiunii maxime de explozie și a vitezei maxime de creștere a presiunii gazelor și vaporilor

29.3.2024

Top