EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0687-20210714

Consolidated text: Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/2021-07-14

02020R0687 — RO — 14.07.2021 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/687 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 174 3.6.2020, p. 64)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1140 AL COMISIEI din 5 mai 2021

  L 247

50

13.7.2021
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/687 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate

(Text cu relevanță pentru SEE)PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament completează normele privind nivelul de informare și de pregătire cu privire la boli și controlul acestora care trebuie aplicate în ceea ce privește bolile listate menționate la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2016/429.

Respectivele norme se referă la următoarele:

(a) 

Partea II cuprinde animalele deținute și cele terestre sălbatice, în special:

(i) 

capitolul I stabilește norme de completare a măsurile de control al bolilor în cazul suspectării și al confirmării oficiale a unei boli din categoria A la animale deținute, astfel cum se menționează la articolele 53, 54, 55, 58 și 63 din Regulamentul (UE) 2016/429;

(ii) 

capitolul II stabilește norme de completare privind stabilirea zonelor de restricții în cazul confirmării oficiale a unei boli din categoria A la animale deținute, astfel cum se menționează la articolul 64 și 67 din Regulamentul (UE) 2016/429;

(iii) 

capitolul III stabilește norme de completare privind repopularea zonei de restricții cu animale deținute în cazul confirmării oficiale a unei boli din categoria A, astfel cum se menționează la articolele 63 și 68 din Regulamentul (UE) 2016/429;

(iv) 

capitolul IV stabilește norme de completare a măsurilor de control al bolilor în caz de suspiciune și de confirmare oficială a unei boli de categoria A la animalele sălbatice, astfel cum se menționează la articolul 70 din Regulamentul (UE) 2016/429;

(v) 

capitolul V stabilește norme de completare a măsurilor de control al bolilor în caz de suspiciune și de confirmare oficială a unor boli din categoriile B și C la animalele terestre, astfel cum se menționează la articolul 74 și 77 din Regulamentul (UE) 2016/429.

(b) 

Partea III cuprinde animalele deținute și cele acvatice sălbatice, în special:

(i) 

capitolul I stabilește norme de completare a măsurilor de control al bolilor în cazul suspectării și confirmării oficiale a unei boli de categoria A la animalele acvatice, astfel cum se menționează la articolele 53, 54, 55, 58 și 63 din Regulamentul (UE) 2016/429;

(ii) 

capitolul II stabilește norme de completare privind stabilirea zonelor de restricții în cazul confirmării oficiale a unei boli de categoria A la animalele de acvacultură, astfel cum se menționează la articolul 64 și 67 din Regulamentul (UE) 2016/429;

(iii) 

capitolul III stabilește norme de completare privind măsurile de control al bolilor în caz de suspiciune și de confirmare oficială a unei boli de categoria A la animalele acvatice sălbatice, astfel cum se menționează la articolul 70 din Regulamentul (UE) 2016/429;

(iv) 

capitolul IV stabilește norme de completare a măsurilor de control al bolilor în caz de suspiciune și de confirmare oficială a unor boli din categoriile B și C la animalele acvatice, astfel cum se menționează la articolul 74 și 77 din Regulamentul (UE) 2016/429.

(c) 

Partea IV cuprinde dispozițiile finale.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1882 și în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ), cu excepția cazului în care definițiile respective se referă la termeni care sunt definiți la al doilea paragraf al prezentului articol.

În plus, se aplică și următoarele definiții:

1. 

„mijloc de transport” înseamnă vehicul rutier sau feroviar, nave și aeronave;

2. 

„pui de o zi” înseamnă toate păsările de curte cu vârsta mai mică de 72 de ore;

3. 

„material seminal” înseamnă sperma unui animal sau a unor animale, fie în stare nemodificată, fie preparată sau diluată;

4. 

„oocite” înseamnă celulele din fazele haploide ale ovogenezei, inclusiv oocitele secundare și ovulele;

5. 

„embrion” înseamnă faza inițială a dezvoltării unui animal, atunci când este posibil să fie transferat într-o femelă receptoare;

6. 

„carne proaspătă” înseamnă carnea, carnea tocată și preparatele din carne, inclusiv cele ambalate în vid sau într-o atmosferă controlată, care nu au făcut obiectul altui proces decât refrigerarea, congelarea sau congelarea rapidă;

7. 

„carcasa unui ungulat” înseamnă corpul întreg al unui animal ungulat sacrificat sau ucis, după efectuarea următoarelor operațiuni:

— 
sângerare, în cazul animalelor sacrificate;
— 
eviscerare;
— 
îndepărtarea membrelor de la oasele carpiene și tarsiene;
— 
îndepărtarea cozii, a ugerului, a capului și a pielii, cu excepția porcinelor;
8. 

„organe comestibile” înseamnă carnea proaspătă, alta decât cea a carcasei, astfel cum este definită la punctul (7), chiar dacă ea rămâne în mod natural prinsă de carcasă;

9. 

„produse din carne” înseamnă produse prelucrate, inclusiv stomacuri, vezici și intestine tratate, grăsime topită, extracte din carne și produse din sânge, rezultate din prelucrarea cărnii sau din prelucrarea suplimentară a acestor produse prelucrate, astfel încât suprafața tăiată demonstrează că produsul nu mai are caracteristicile cărnii proaspete;

10. 

„membrane” înseamnă vezici și intestine care, după curățare, au fost prelucrate prin răzuirea de țesuturi, degresare și spălare și au fost uscate după sărare;

11. 

„colostru” înseamnă fluidul secretat de glandele mamare ale animalelor deținute timp de până la cinci zile după naștere, care este bogat în anticorpi și minerale și care precedă producția de lapte crud;

12. 

„produse pe bază de colostru” înseamnă produse prelucrate care provin din prelucrarea colostrului sau din prelucrarea suplimentară a acestor produse prelucrate;

13. 

„produs sigur” înseamnă un produs care poate fi transportat fără a fi nevoie de măsuri de atenuare a riscurilor îndreptate în mod specific împotriva unei anumite boli listate, indiferent de statutul statului membru sau al zonei de origine pentru această boală;

14. 

„lanț de aprovizionare” înseamnă un lanț de producție integrat, cu un statut sanitar comun în ceea ce privește bolile listate și format dintr-o rețea colaborativă de unități specializate, aprobate de autoritatea competentă în sensul articolului 45, între care sunt transportate animalele pentru finalizarea ciclului de producție;

15. 

„zonă infectată” înseamnă o zonă în care se pot aplica restricții ale circulației animalelor deținute sau sălbatice sau ale produselor, precum și alte măsuri de control al bolilor și de biosecuritate, în vederea prevenirii răspândirii unei boli de categoria A în cazul confirmării oficiale a bolii în cauză la animalele sălbatice.

Articolul 3

Examinări clinice, proceduri de eșantionare și metode de diagnosticare

(1)  

În cazul în care sunt necesare examinări clinice ale animalelor în temeiul prezentului regulament pentru a confirma sau a infirma prezența unei boli de categoria A, autoritatea competentă asigură următoarele:

(a) 

eșantionarea animalelor pentru examinarea clinică se efectuează în conformitate cu:

(i) 

punctul A.1 din anexa I pentru animalele terestre; și

(ii) 

punctul 1 din anexa XII pentru animalele acvatice;

(b) 

examinarea clinică cuprinde:

(i) 

o evaluare generală inițială a statutului sanitar animal al unității, care să includă toate animalele din speciile listate deținute în unitate; și

(ii) 

o examinare individuală a animalelor incluse în eșantionul menționat la litera (a).

(2)  

În cazul în care sunt necesare examene de laborator în temeiul prezentului regulament pentru a confirma sau a infirma prezența unei boli de categoria A, autoritatea competentă asigură următoarele:

(a) 

eșantionarea animalelor pentru examenul de laborator se efectuează în conformitate cu:

(i) 

punctul A.2 din anexa I pentru animalele terestre; și

(ii) 

punctul 1 literele (b), (c), (d) și (e) din anexa XII pentru animalele acvatice;

(b) 

metodele de diagnosticare pentru examenele de laborator respectă cerințele stabilite în:

(i) 

punctul B din anexa I pentru animalele terestre; și

(ii) 

punctul 2 din anexa XII pentru animalele acvatice;

(c) 

eșantioanele sunt trimise:

(i) 

fără întârziere la un laborator oficial desemnat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 );

(ii) 

în conformitate cu punctul C din anexa I pentru animalele terestre și cu punctul 1 litera (f) din anexa XII pentru animalele acvatice; și

(iii) 

în urma oricărei alte instrucțiuni din partea autorității competente și a laboratorului privind condițiile de biosecuritate și de biosiguranță pentru a preveni răspândirea agenților bolilor de categoria A;

(d) 

în cazul animalelor deținute:

(i) 

se întocmește un inventar cu toate animalele deținute în unitate și cu speciile și categoriile acestora; pentru păsările de curte și animalele de acvacultură se poate estima numărul de animale; și

(ii) 

se consemnează marcajul de identificare al fiecărui animal eșantionat din speciile listate sau, în cazul păsărilor de curte și al animalelor de acvacultură, numărul lotului.

Articolul 4

Planuri de urgență

Autoritatea competentă pune în aplicare măsurile prevăzute în prezentul regulament în conformitate cu planul de urgență prevăzut la articolul 43 din Regulamentul (UE) 2016/429.PARTEA A II-A

ANIMALE TERESTRECAPITOLUL I

Măsuri de control al bolilor pentru bolile de categoria A în cazul animalelor terestre deținuteSecțiunea 1

Măsuri preliminare de control al bolilor în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animale deținute

Articolul 5

Obligațiile operatorilor în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animale deținute într-o unitate

În caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animale deținute, operatorii iau următoarele măsuri de control al bolilor pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A de la animalele și unitățile afectate aflate sub responsabilitatea lor la alte animale neafectate sau la oameni până când autoritatea competentă infirmă prezența bolii de categoria A:

(a) 

izolarea tuturor animalelor suspecte de a fi suferi de boala de categoria A;

(b) 

păstrarea dejecțiilor animaliere, inclusiv a așternutului și a așternutului folosit, precum și a oricărui produs, material sau substanță susceptibile de a fi contaminate cu agenți ai bolilor de categoria A și de a transmite aceste boli, izolate și protejate de contactul cu insecte și rozătoare, cu animale deținute din specii nelistate și cu animale sălbatice, în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic și practic;

(c) 

punerea în aplicare a măsurilor de biosecuritate suplimentare adecvate pentru a evita orice risc de răspândire a bolii de categoria A;

(d) 

suspendarea tuturor transportărilor de la sau la unitate ale animalelor deținute din speciile listate;

(e) 

împiedicarea transportărilor neesențiale ale animalelor din speciile nelistate, ale produselor, materialelor, substanțelor, persoanelor și mijloacelor de transport de la sau la unitate;

(f) 

asigurarea actualizării evidențelor unității referitoare la producție, sănătate și trasabilitate;

(g) 

furnizarea către autoritatea competentă, la cererea acesteia, a oricăror informații relevante privind boala de categoria A; și

(h) 

respectarea instrucțiunilor emise de autoritatea competentă privind controlul bolii de categoria A, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu prezentul regulament.

Articolul 6

Ancheta efectuată de autoritatea competentă în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele deținute într-o unitate

(1)  
În cazul în care există suspiciuni privind prezența unei boli de categoria A la animalele deținute într-o unitate, în conformitate cu articolul 9 alineatele (1), (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, autoritatea competentă efectuează imediat o anchetă pentru a confirma sau infirma prezența bolii listate suspectate.
(2)  

În cursul anchetei menționate la alineatul (1), autoritatea competentă asigură faptul că medicii veterinari oficiali efectuează cel puțin:

(a) 

examinarea clinică a animalelor din speciile listate deținute în unitate; și

(b) 

colectarea eșantioanelor pentru examenele de laborator.

Articolul 7

Măsuri preliminare de restricții și de biosecuritate în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele deținute într-o unitate

(1)  

În cazul în care există suspiciuni privind prezența unei boli de categoria A într-o unitate, autoritatea competentă plasează unitatea respectivă sub supraveghere oficială și impune imediat următoarele măsuri preliminare de restricții și de biosecuritate, pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A de la animalele și de la unitatea afectată la alte animale neafectate sau la oameni:

(a) 

interzicerea transportării animalelor deținute din speciile listate la și de la unitatea în cauză;

(b) 

interzicerea transportării animalelor deținute din speciile nelistate la și de la unitatea în cauză;

(c) 

interzicerea ieșirii din unitatea în cauză a oricărui produs, material sau substanță care ar putea fi contaminată sau care ar putea transmite boli de categoria A;

(d) 

izolarea animalelor deținute din speciile listate și protejarea de animale sălbatice, animale din specii nelistate și, după caz, de insecte și rozătoare;

(e) 

interzicerea sacrificării animalelor din speciile listate, cu excepția cazului în care aceasta este autorizată de autoritatea competentă; și

(f) 

interzicerea intrărilor neesențiale în unități a produselor, materialelor, substanțelor, persoanelor și mijloacelor de transport.

(2)  

Prin derogare de la punctul 1 literele (a), (b) și (c), autoritatea competentă poate autoriza circulația animalelor și a produselor dinspre unitatea unde se suspectează prezența unei boli de categoria A după efectuarea unei evaluări a riscurilor și în următoarele condiții:

(a) 

circulația animalelor și a produselor respectă toate condițiile și măsurile de biosecuritate necesare pentru a evita răspândirea bolii;

(b) 

în unitatea de destinație nu există alte animale deținute din speciile listate; și

(c) 

unitatea de destinație nu este un abator.

(3)  
În cazul în care se acordă derogări prevăzute la alineatul (2), autoritatea competentă poate impune măsurile de control al bolilor prevăzute la alineatul (1) în unitatea de destinație.
(4)  
Autoritatea competentă poate dispune sacrificarea preventivă, în conformitate cu articolul 12 alineatele (1) și (2), a animalelor din speciile listate în unitatea unde se suspectează prezența unei boli de categoria A, atunci când situația epidemiologică o impune.
(5)  
Toate subprodusele de origine animală provenite de la animale moarte, care au murit sau au fost sacrificate în unitatea unde se suspectează prezența unei boli de categoria A se prelucrează sau se elimină în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, pentru a se asigura că agentul patogen suspect este inactivat și pentru a preveni răspândirea bolii la animalele neafectate sau la oameni.

Articolul 8

Analiza inventarului și a evidențelor în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animale deținute într-o unitate

(1)  

În cazul în care există suspiciuni privind prezența unei boli de categoria A, autoritatea competentă dispune și verifică, de îndată, faptul că operatorii din unitățile în care se suspectează prezența unei boli de categoria A compilează și păstrează un inventar actualizat al următoarelor:

(a) 

speciile, categoriile și numărul de animale deținute în unitate; pentru păsările de curte, numărul de animale poate fi estimat;

(b) 

numărul individual de identificare al tuturor animalelor din speciile pentru care identificarea individuală este obligatorie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei ( 3 );

(c) 

speciile, categoriile și numărul de animale deținute din speciile listate care s-au născut, au murit, au prezentat semne clinice sau sunt susceptibile de a fi infectate sau contaminate cu agentul bolii de categoria A, aflate în unitate;

(d) 

orice produs, material sau substanță susceptibilă de a fi contaminată cu agentul etiologic sau de a transmite boala de categoria A în cauză în unitate; și

(e) 

după caz, toate locurile care ar putea permite supraviețuirea vectorilor bolii de categoria A în cauză în unitate.

(2)  
În cazul în care unitatea constă din mai multe unități epidemiologice, informațiile prevăzute la alineatul (1) se furnizează pentru fiecare unitate epidemiologică.
(3)  

În cadrul anchetei epidemiologice, astfel cum se menționează la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2016/429, autoritatea competentă verifică cel puțin următoarele evidențe ale unității în care se suspectează prezența unei boli de categoria A:

(a) 

inventarul menționat la alineatul (1);

(b) 

evidențele privind originea și data sosirii și a plecării la sau din unitate a animalelor deținute din speciile listate;

(c) 

evidențele privind originea și data sosirii și a plecării la sau de la unitate a altor transporturi relevante;

(d) 

evidențele producției; și

(e) 

evidențele privind vizitele la unitate, dacă sunt disponibile.

(4)  
Verificarea evidențelor menționată la alineatul (3) include cel puțin perioada de monitorizare stabilită în anexa II pentru boala respectivă, calculată retroactiv începând de la data notificării suspiciunii.

Articolul 9

Zone de restricții temporare în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele terestre deținute într-o unitate

(1)  

În cazul în care există suspiciuni privind prezența unei boli de categoria A la animalele deținute într-o unitate, autoritatea competentă poate stabili o zonă de restricții temporare, ținând seama de următoarele circumstanțe:

(a) 

amplasarea unității într-o zonă cu o densitate mare de animale deținute din speciile listate pentru care se suspectează prezența unei boli de categoria A;

(b) 

circulația animalelor sau a persoanelor care intră în contact cu animalele deținute din speciile listate pentru care se suspectează prezența unei boli de categoria A;

(c) 

întârziere în confirmarea bolii de categoria A în conformitate cu articolul 11;

(d) 

informații insuficiente privind originea și căile de introducere posibile ale bolii de categoria A suspectată; și

(e) 

profilul bolii, în special căile și viteza de transmitere a acesteia și persistența bolii în populația de animale.

(2)  
În unitățile din zona de restricții temporare, autoritatea competentă aplică cel puțin măsurile prevăzute la articolul 7.
(3)  
Autoritatea competentă poate să mențină zona de restricții temporare până în momentul în care prezența bolii de categoria A a fost infirmată în unitatea unde se suspectase prezența ei sau în care boala respectivă a fost confirmată și se stabilește o zonă de restricții în conformitate cu articolul 21.
(4)  
Autoritatea competentă poate dispune sacrificarea preventivă, în conformitate cu articolul 12 alineatele (1) și (2), sau sacrificarea animalelor din speciile listate, în zonele de restricții temporare, atunci când situația epidemiologică le impune.

Articolul 10

Măsuri care trebuie aplicate în cazul unei suspiciuni privind o boală de categoria A în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant, inclusiv mijloacele de transport

(1)  

În cazul în care există suspiciuni privind prezența unei boli de categoria A în conformitate cu articolul 9 alineatele (1), (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant, inclusiv mijloacele de transport, autoritatea competentă aplică:

(a) 

dispozițiile relevante prevăzute la articolele 5-9; și

(b) 

dacă este necesar, măsuri suplimentare adaptate situației specifice pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A la animalele neafectate sau la oameni.

(2)  
Autoritatea competentă aplică, de asemenea, dispozițiile prevăzute la articolele 5-9 în unitățile de origine ale animalelor sau ale produselor prezente în unitățile și locurile menționate la alineatul (1) care sunt suspectate a fi infectate.Secțiunea 2

Măsuri de control al bolilor în cazul în care există confirmare oficială privind o boală de categoria A la animalele deținute

Articolul 11

Confirmarea oficială a unei boli de categoria A în cazul animalelor terestre deținute

Autoritatea competentă confirmă în mod oficial un focar de boală de categoria A la animalele terestre deținute atunci când se confirmă un caz în conformitate cu articolul 9 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

Articolul 12

Măsuri de control al bolilor în cazul confirmării oficiale a unui focar de boală de categoria A la animalele deținute într-o unitate

(1)  

În urma confirmării oficiale a unui focar de boală din categoria A într-o unitate în conformitate cu articolul 11, autoritatea competentă dispune ca, pe lângă măsurile prevăzute la articolul 7, să se aplice imediat, sub supravegherea medicilor veterinari oficiali, următoarele măsuri de control al bolilor:

(a) 

toate animalele din speciile listate deținute în unitatea afectată se sacrifică cât mai curând posibil, la fața locului, în unitate, astfel încât să se evite orice risc de răspândire a agentului patogen al bolii de categoria A în cauză în timpul sacrificării și ulterior;

(b) 

se iau toate măsurile de biosecuritate corespunzătoare și necesare pentru a evita orice răspândire posibilă a bolii de categoria A la animalele deținute sau sălbatice neafectate sau la oameni;

(c) 

cadavrele sau părțile de cadavre de animale deținute din speciile listate care au murit sau care au fost sacrificate în conformitate cu litera (a) a prezentului alineat se elimină în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;

(d) 

toate produsele, materialele sau substanțele potențial contaminate prezente în unitate se izolează până când:

(i) 

ele sunt eliminate sau prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în cazul subproduselor de origine animală (inclusiv cele rezultate din sacrificarea animalelor) și al produselor de origine animală și al materialului germinativ;

(ii) 

măsurile de curățare și dezinfectare sunt finalizate în conformitate cu articolul 15, în cazul altor materiale și substanțe adecvate pentru curățare și dezinfectare;

(iii) 

eliminarea se efectuează sub supravegherea medicilor veterinari oficiali, în cazul hranei pentru animale și al altor materiale care nu sunt adecvate pentru curățare și dezinfectare.

(2)  

Autoritatea competentă dispune și supraveghează faptul că:

(a) 

transportul de la unitatea afectată al subproduselor de origine animală menționate la alineatul (1) litera (c) și la alineatul (1) litera (d) punctul (i) respectă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;

(b) 

transportul de la unitatea afectată al materialelor sau al substanțelor menționate la alineatul (1) litera (d) punctul (iii) respectă instrucțiunile autorității competente privind condițiile de biosecuritate și de biosiguranță necesare pentru a preveni răspândirea agentului patogen al bolii de categoria A.

(3)  
Autoritatea competentă colectează, în vederea examenelor de laborator din cadrul anchetei epidemiologice menționate la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2016/429, eșantioane de la animalele deținute din speciile listate, înainte de sacrificarea sau de moartea acestora sau în timpul sacrificării.
(4)  

Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), după efectuarea unei evaluări a riscurilor și ținând seama de posibilitatea aplicării altor măsuri de atenuare a riscurilor, autoritatea competentă poate decide:

(a) 

să dispună sacrificarea animalelor deținute din speciile listate în cel mai apropiat loc adecvat, astfel încât să se evite orice risc de răspândire a bolii de categoria A în timpul sacrificării sau al transportului; sau

(b) 

să amâne sacrificarea animalelor deținute din speciile listate, cu condiția ca respectivele animale să facă obiectul unei vaccinări de urgență, astfel cum se prevede la articolul 69 din Regulamentul (UE) 2016/429.

Articolul 13

Derogări specifice de la articolul 12 alineatul (1) litera (a)

(1)  

În cazul apariției unui focar de boală de categoria A în unitățile care dețin animale din speciile listate în două sau mai multe unități epidemiologice, autoritatea competentă poate acorda derogări de la articolul 12 alineatul (1) litera (a) unităților epidemiologice în care boala nu a fost confirmată, după efectuarea unei evaluări a riscurilor și, după caz, după obținerea unor rezultate favorabile la examenele de laborator, dacă:

(a) 

ancheta epidemiologică menționată la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2016/429 nu a evidențiat nicio legătură epidemiologică între unitățile epidemiologice în care a fost confirmată boala de categoria A și cele în care boala nu a fost confirmată, care să indice suspectarea răspândirii bolii de categoria A între acestea; și

(b) 

autoritatea competentă a confirmat că, cel puțin în perioada de monitorizare stabilită în anexa II pentru boala respectivă, înainte de confirmarea bolii de categoria A, unitățile epidemiologice în care boala nu a fost confirmată au fost ținute complet separate și au fost manipulate de personal diferit.

(2)  

Autoritatea competentă poate acorda derogări de la articolul 12 alineatul (1) litera (a) vizând următoarele categorii de animale dacă se îndeplinesc condițiile de la alineatul (3):

(a) 

animalele deținute într-o unitate izolată;

(b) 

animalele deținute în scopuri științifice sau în scopuri legate de conservarea speciilor protejate sau pe cale de dispariție;

(c) 

animalele înregistrate oficial în prealabil ca rase rare; și

(d) 

animalele cu o valoare genetică, culturală sau educațională mare, justificată în mod corespunzător.

(3)  

Autoritatea competentă asigură îndeplinirea următoarele condiții atunci când acordă derogările prevăzute la alineatul (2):

(a) 

autoritatea competentă a efectuat o evaluare a efectelor acordării unor astfel de derogări și, în special, a efectelor asupra statutului sanitar animal al statului membru în cauză și al țărilor adiacente, iar rezultatul acestei evaluări a indicat că statutul sanitar animal nu este periclitat;

(b) 

sunt aplicate măsuri de biosecuritate adecvate pentru a preveni riscul de transmitere a bolii de categoria A la animalele deținute neafectate, la animalele sălbatice sau la oameni, ținând seama de:

(i) 

profilul bolii; și

(ii) 

speciile de animale afectate;

(c) 

animalele fac obiectul unei izolări și supravegheri clinice adecvate, inclusiv al examenelor de laborator, până când autoritatea competentă poate asigura faptul că animalele nu prezintă riscul de transmitere a bolii de categoria A.

(4)  
Autoritatea competentă poate acorda derogări specifice de la articolul 12 alineatul (1) litera (a) pentru ecvinele deținute în unități în care a fost confirmat un focar de boală din categoria A la care se face referire în anexa III, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 14

Măsuri suplimentare de control al bolilor în cazul apariției unui focar de boală din categoria A la animalele terestre deținute într-o unitate

(1)  
Autoritatea competentă poate stabili, pe lângă măsurile prevăzute la articolul 12, proceduri de eșantionare pentru animalele deținute din speciile nelistate și pentru animalele sălbatice din speciile listate, pe baza informațiilor obținute în urma anchetei epidemiologice menționate la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2016/429.
(2)  
Autoritatea competentă poate, după efectuare unei evaluări a riscului de răspândire suplimentară a bolii de categoria A relevante și luând în considerare posibilitatea de a aplica alte măsuri de atenuare a riscurilor, să dispună sacrificarea animalelor deținute din specii nelistate și a animalelor sălbatice astfel încât să evite orice risc de răspândire a bolii de categoria A în timpul sacrificării și al transportului, precum și până la eliminarea cadavrelor întregi sau a părților de cadavre ale animalelor moarte.

Articolul 15

Operațiunile preliminare de curățare și dezinfectare și controlul insectelor și al rozătoarelor în unitatea afectată

(1)  
Imediat după finalizarea măsurilor prevăzute la articolul 12 și, după caz, la articolul 14, autoritatea competentă dispune și supraveghează efectuarea operațiunilor preliminare de curățare și dezinfectare și, după caz, controlul insectelor și al rozătoarelor în unitatea afectată, pentru a împiedica răspândirea bolii de categoria A.
(2)  

Operațiunile preliminare de curățare, dezinfectare și control menționate la alineatul (1):

(a) 

se efectuează în conformitate cu procedurile stabilite la punctele A și B din anexa IV, utilizând produsele biocide corespunzătoare pentru a asigura distrugerea agentului patogen al bolii de categoria A în cauză; și

(b) 

se documentează în mod corespunzător.

(3)  
În cazul în care autoritatea competentă acordă una dintre derogările prevăzute la articolul 13 alineatele (2) și (4), ea dispune curățarea preliminară, dezinfectarea și controlul menționate la alineatul (1) adaptând procedurile menționate la alineatul (2) litera (a) la situația specifică fără a dăuna nivelului de control al răspândirii bolii de categoria A de la animalele, unitățile și locurile afectate la alte animale neafectate sau la oameni.
(4)  
Pe lângă măsurile menționate la alineatele (1) și (2), autoritatea competentă dispune și supraveghează faptul că mijloacele de transport utilizate la transportul animalelor la și de la unitatea afectată sunt curățate și dezinfectate în mod corespunzător și, după caz, fac obiectul măsurilor care asigură controlul insectelor și al rozătoarelor.

Articolul 16

Derogări și norme speciale pentru operațiunile preliminare de curățare și dezinfectare și pentru controlul vectorilor

Autoritatea competentă poate acorda o derogare de la cerința privind curățarea și dezinfectarea și controlul insectelor și al rozătoarelor prevăzută la articolul 15 în cazul:

(a) 

pășunilor legate în mod epidemiologic de unitatea afectată, în cadrul unor proceduri specifice care să asigure inactivarea eficientă a agentului patogen al bolii de categoria A în cauză, luând în considerare profilul bolii, tipul de unitate și condițiile climatice; și

(b) 

dejecțiilor animaliere, inclusiv al așternutului și așternutului folosit, din unitatea afectată, în cadrul unor proceduri specifice care să asigure inactivarea eficientă a agentului patogen al bolii de categoria A în cauză, în conformitate cu dovezile științifice.

Articolul 17

Identificarea unităților legate din punct de vedere epidemiologic și a altor locuri relevante, inclusiv a mijloacelor de transport

(1)  

În cadrul anchetei epidemiologice, astfel cum se menționează la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2016/429, și pentru a identifica toate unitățile legate din punct de vedere epidemiologic și alte locuri relevante, inclusiv mijloacele de transport, autoritatea competentă reconstituie traseul pentru toate animalele deținute prezente în unitatea în care s-a confirmat apariția unui focar de boală de categoria A și pentru toate produsele, materialele, substanțele, mijloacele de transport sau persoanele care ar putea răspândi boala de categoria A, inclusiv pentru:

(a) 

cele expediate în și din unitate; și

(b) 

cele care au intrat în contact cu unitatea.

(2)  
Reconstituirea traseului menționată la alineatul (1) include cel puțin perioada de monitorizare stabilită în anexa II pentru boala relevantă, calculată retroactiv începând de la data notificării suspiciunii.
(3)  
După efectuarea unei evaluări a riscurilor, autoritatea competentă poate exclude de la reconstituirea traseului menționată la alineatul (1) acele produse considerate sigure, astfel cum se prevede la anexa VII.

Articolul 18

Măsuri care trebuie aplicate în unitățile legate din punct de vedere epidemiologic și în alte locuri relevante, inclusiv mijloacele de transport

(1)  

Atunci când reconstituirea traseului menționată la articolul 17 alineatul (1) demonstrează că animalele din speciile listate au fost expediate dinspre sau înspre unitatea afectată în perioada menționată la alineatul (2) din articolul respectiv, autoritatea competentă:

(a) 

efectuează anchete și impune măsuri de restricții și de biosecuritate în conformitate cu articolul 6, articolul 7 și articolul 8 în unitățile de destinație sau de origine a transportului; sau

(b) 

extinde imediat măsurile prevăzute la articolul 12 la unitatea de origine sau la unitatea de destinație a transportului în cazul în care există dovezi epidemiologice privind răspândirea bolii la, de la sau prin respectiva unitate.

(2)  
Autoritatea competentă aplică măsurile menționate la alineatul (1) în alte unități și locuri relevante, inclusiv mijloacele de transport, care ar putea fi contaminate ca urmare a contactului cu animalele, produsele, materialele, substanțele, persoanele sau mijloacele de transport din unitatea afectată identificate în cadrul reconstituirii traseului menționate la articolul 17 sau pe baza oricăror altor informații relevante rezultate din ancheta epidemiologică, astfel cum se menționează la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2016/429.

Articolul 19

Măsuri care trebuie aplicate produselor identificate prin reconstituirea traseului

(1)  
Autoritatea competentă dispune și supraveghează faptul că materialul seminal, oocitele și embrionii identificați ca fiind contaminate prin intermediul reconstituirii traseului menționate la articolul 17 sunt eliminate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.
(2)  

Autoritatea competentă dispune și supraveghează tratarea, prelucrarea sau eliminarea produselor identificate prin reconstituirea traseului menționată la articolul 17, cel puțin până la:

(a) 

prima unitate de prelucrare a produselor alimentare, în cazul produselor de origine animală;

(b) 

incubatorul sau unitatea la care au fost trimise ouăle pentru incubație, în cazul ouălor destinate incubației din care puii nu au eclozat încă; și

(c) 

prima unitate de prelucrare în cazul produselor de origine animală, cu excepția dejecțiilor animaliere; sau

(d) 

locul de depozitare, în cazul dejecțiilor animaliere, inclusiv al așternutului și al așternutului folosit.

(3)  
Autoritatea competentă instituie o supraveghere oficială a păsărilor de curte eclozate în cursul perioadei de reconstituire a traseului menționată la articolul 17 alineatul (2), din ouăle destinate incubației care provin din unitatea afectată; această supraveghere se instituie în toate unitățile de destinație a ouălor destinate incubației și se menține pentru o perioadă de 21 de zile de la eclozare.
(4)  
Autoritatea competentă dispune și supraveghează faptul că transportul de la unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală respectă dispozițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.
(5)  
Autoritatea competentă dispune și supraveghează faptul că materialele sau substanțele susceptibile de a fi contaminate sau de a transmite boala de categoria A relevantă respectă instrucțiunile sale privind condițiile de biosecuritate și de biosiguranță necesare pentru a preveni răspândirea agentului patogen al bolii de categoria A.

Articolul 20

Măsuri care trebuie aplicate în cazul confirmării oficiale a prezenței unui focar de boală din categoria A în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant, inclusiv mijloacele de transport

(1)  

În cazul confirmării oficiale a prezenței unui focar, în conformitate cu articolul 11, în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant, inclusiv mijloacele de transport, autoritatea competentă aplică:

(a) 

dispozițiile relevante prevăzute la articolele 12-19; și

(b) 

dacă este necesar, măsuri suplimentare adaptate situației specifice, pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A de la animalele afectate și de la unitățile și locurile afectate la alte animale neafectate sau la oameni.

(2)  
Autoritatea competentă aplică dispozițiile prevăzute la articolele 12-19 și în unitățile de origine ale animalelor sau produselor afectate prezente în unitățile și locurile menționate la alineatul (1).CAPITOLUL II

Măsuri de control al bolilor pentru bolile de categoria A ale animalelor terestre deținute în zonele de restricțiiSecțiunea 1

Măsuri generale de control al bolilor în zona de restricții

Articolul 21

Instituirea unei zone de restricții

(1)  

În cazul apariției unui focar de boală de categoria A într-o unitate, într-o întreprindere din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, într-o unitate de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în alte locuri, inclusiv mijloacele de transport, autoritatea competentă instituie imediat în jurul unității sau a locului afectat o zonă de restricții, care cuprinde:

(a) 

o zonă de protecție bazată pe raza minimă de la focar stabilită pentru boala de categoria A relevantă în anexa V;

(b) 

o zonă de supraveghere bazată pe raza minimă de la focar stabilită pentru boala de categoria A relevantă în anexa V; și

(c) 

dacă este necesar, pe baza criteriilor stabilite la articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429, zone suplimentare de restricții în jurul sau adiacent zonelor de protecție și de supraveghere, unde autoritatea competentă aplică aceleași măsuri cu cele prevăzute în secțiunea 3 din prezentul capitol pentru zona de supraveghere.

(2)  
Autoritatea competentă adaptează limitele zonei de restricții inițiale, inclusiv limitele zonelor de protecție, de supraveghere și a zonelor suplimentare de restricții, în cazul suprapunerii a două sau mai multe zone de restricții din cauza apariției altor focare de boală din categoria A.

▼M1

(3)  

Prin derogare de la alineatul (1), după evaluarea riscurilor care iau în considerare profilul bolii, autoritatea competentă poate decide să nu instituie o zonă de restricție atunci când apare un focar de boală din categoria A în următoarele locuri:

▼B

(a) 

unitățile care dețin animale menționate la articolul 13 alineatul (2);

(b) 

incubatoare;

(c) 

întreprinderi din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, posturi de inspecție la frontieră, unități de prelucrare a subproduselor de origine animală;

(d) 

mijloace de transport;

(e) 

locuri în care se desfășoară operațiuni de colectare, de expunere temporară sau de asistență veterinară; și

(f) 

orice alt loc care nu este o unitate.

Articolul 22

Măsuri care trebuie aplicate în zona de restricții

(1)  
Autoritatea competentă întocmește fără întârziere și actualizează un inventar al tuturor unităților care dețin animale din speciile listate situate în zona de restricții, inclusiv al speciilor, categoriilor și numărului de animale din fiecare unitate; pentru păsările de curte, numărul de animale poate fi estimat.
(2)  
Pentru a preveni răspândirea bolii și pe baza informațiilor epidemiologice sau a altor dovezi, autoritatea competentă poate pune în aplicare sacrificarea preventivă, în conformitate cu articolul 12 alineatele (1) și (2), sau sacrificarea animalelor din speciile listate deținute în unitățile situate în zona de restricții.
(3)  

Autoritatea competentă dispune și supraveghează faptul că toate transporturile de cadavre întregi sau de părți de cadavre ale animalelor sălbatice și deținute din specii listate dinspre zona de restricții sunt destinate prelucrării sau eliminării, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, într-o unitate aprobată pentru scopurile respective:

(a) 

de pe teritoriul statului membru în cauză; sau

(b) 

dintr-un alt stat membru, în conformitate cu articolul 48 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în cazul în care nu este fezabil să se prelucreze sau să se elimine cadavre întregi sau părți din cadavre ale animalelor moarte într-o unitate aprobată de pe teritoriul statului membru în care a apărut focarul.

(4)  

Autoritatea competentă impune condiții specifice pentru transportul animalelor și al produselor prin zona de restricții pentru a se asigura că el este efectuat:

(a) 

fără a opri sau a efectua o descărcare în zona de restricții;

(b) 

circulând în mod prioritar pe autostrăzi sau căi ferate majore; și

(c) 

evitând apropierea de unități care dețin animale din speciile listate.

▼M1

(5)  
Subprodusele de origine animală provenite de la animale din speciile listate și din zona de restricție și scoase din aceasta se însoțesc de un certificat de sănătate animală eliberat de un medic veterinar oficial, care să ateste că este permisă ieșirea lor din zona de restricție în condițiile stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu prezentul capitol.

▼B

(6)  
Autoritatea competentă poate decide că nu este necesară eliberarea certificatului menționat la alineatul (5) pentru circulația subproduselor de origine animală pe teritoriul statului membru în cauză atunci când autoritatea respectivă consideră că există instituit un sistem alternativ care asigură trasabilitatea acestor produse și faptul că produsele respective îndeplinesc cerințele de sănătate animală pentru circulația în cauză.
(7)  
Orice colectare de eșantioane în unitățile din zona de restricții care dețin animale din speciile listate în alte scopuri decât pentru a confirma sau a infirma prezența bolilor de categoria A relevante trebuie să fie autorizată de autoritatea competentă.

Articolul 23

Derogări de la măsurile care trebuie aplicate în zona de restricții

Autoritatea competentă poate acorda derogări de la dispozițiile stabilite în prezentul capitol în ceea ce privește măsurile care trebuie aplicate în zonele de restricții, în măsura în care este necesar și după efectuarea unei evaluări a riscurilor:

(a) 

în zonele suplimentare de restricții menționate la articolul 21 alineatul (1) litera (c);

(b) 

în cazul în care autoritatea competentă decide să instituie o zonă de restricții atunci când apare un focar de boală din categoria A în unitățile și locurile menționate la articolul 21 alineatul (3);

(c) 

în cazul în care focarul apare într-o unitate care deține până la 50 de păsări crescute în captivitate; sau

(d) 

în cazul unităților și al locurilor menționate la articolul 21 alineatul (3) situate într-o zonă de restricții.

Articolul 24

Cerințe privind mijloacele de transport pentru animalele deținute din speciile listate și produsele obținute de la acestea

(1)  

Autoritatea competentă asigură faptul că mijloacele de transport utilizate pentru transportarea animalelor deținute din speciile listate și a produselor obținute de la acestea în interiorul, de la, la și prin zona de restricții au fost:

(a) 

construite și întreținute astfel încât să se evite orice scăpare a animalelor, a produselor sau a oricărui obiect care prezintă un risc pentru sănătatea animalelor;

(b) 

curățate și dezinfectate imediat după fiecare transport de animale, produse sau orice obiect care prezintă un risc pentru sănătatea animalelor și, dacă este necesar, dezinfectate din nou ulterior și, în orice caz, uscate sau lăsate să se usuce, înainte de orice nouă încărcare de animale sau de produse; și

(c) 

dacă este relevant, supuse unor măsuri de control al insectelor și al rozătoarelor înainte de transport.

(2)  

Curățarea și dezinfectarea mijloacelor de transport menționate la alineatul (1) se efectuează:

(a) 

în conformitate cu instrucțiunile sau cu procedurile prevăzute de autoritatea competentă, prin utilizarea de produse biocide adecvate pentru a asigura distrugerea agentului patogen al bolii de categoria A în cauză; și

(b) 

se documentează în mod corespunzător.Secțiunea 2

Măsuri de control al bolilor în zona de protecție

Articolul 25

Măsuri care trebuie aplicate în unitățile din zona de protecție care dețin animale din speciile listate

(1)  

Autoritatea competentă dispune fără întârziere aplicarea următoarelor măsuri în unitățile din zona de protecție care dețin animale din speciile listate, altele decât unitatea în care s-a confirmat prezența bolii de categoria A:

(a) 

menținerea animalelor din speciile listate separat de animalele sălbatice și de animalele din speciile nelistate;

(b) 

implementarea supravegherii suplimentare pentru a identifica orice altă răspândire a bolii de categoria A la unități, inclusiv orice creștere a morbidității sau a mortalității sau orice scădere semnificativă a valorii producției; orice astfel de creștere sau de scădere se notifică imediat autorității competente;

(c) 

dacă este cazul, punerea în aplicare a mijloacelor adecvate de control al insectelor și rozătoarelor și a altor vectori de transmitere a bolilor în unitate și în jurul acesteia;

(d) 

utilizarea metodelor adecvate de dezinfectare la intrările și ieșirile în/din unitate;

(e) 

aplicarea măsurilor corespunzătoare de biosecuritate tuturor persoanelor care vin în contact cu animale deținute din speciile listate sau care intră sau ies în/din unitate, precum și mijloacelor de transport, pentru a evita orice risc de răspândire a bolii de categoria A în cauză;

(f) 

păstrarea unor evidențe cu toate persoanele care vizitează unitatea, menținerea lor la zi pentru a facilita supravegherea și controlul bolilor și punerea evidențelor la dispoziția autorității competente la cererea acesteia;

(g) 

eliminarea cadavrelor întregi sau a părților de cadavre ale animalelor deținute moarte sau sacrificate din speciile listate, în conformitate cu articolul 22 alineatul (3).

(2)  
Prin derogare de la alineatul (1) litera (f), evidențele conținând vizitatorii nu sunt necesare în unitățile în care sunt deținute animalele menționate la articolul 13 alineatul (2) dacă vizitatorii nu au acces la zonele în care sunt ținute animalele.

Articolul 26

Vizite ale medicilor veterinari oficiali în unitățile din zona de protecție

(1)  
Autoritatea competentă asigură faptul că medicii veterinari oficiali efectuează cel puțin o vizită la toate unitățile menționate la articolul 25, cât mai curând posibil și fără întârziere nejustificată, după confirmarea oficială a unui focar de boală de categoria A.
(2)  

Atunci când efectuează vizitele menționate la alineatul (1), medicii veterinari oficiali efectuează cel puțin următoarele activități:

(a) 

verificări ale documentelor, inclusiv analiza evidențelor referitoare la producție, sănătate și trasabilitate;

(b) 

verificarea punerii în aplicare a măsurilor aplicate pentru a preveni introducerea sau răspândirea bolii de categoria A în cauză, în conformitate cu articolul 25;

(c) 

examinarea clinică a animalelor deținute din speciile listate; și

(d) 

dacă este necesar, colectarea de eșantioane de la animale pentru examene de laborator pentru a confirma sau a infirma prezența bolii de categoria A în cauză.

(3)  
Autoritatea competentă poate solicita vizite veterinare suplimentare la unitățile din zona de protecție pentru a monitoriza situația.
(4)  
Autoritatea competentă ține o evidență a activităților și a vizitelor menționate la alineatele (1), (2) și (3) și a constatărilor acestora.
(5)  
Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care raza zonei de protecție stabilite în anexa V este mai mare de 3 km, autoritatea competentă poate decide să nu solicite vizitarea tuturor unităților menționate la articolul 25, ci a unui număr reprezentativ de astfel de unități, în conformitate cu punctul A.3 din anexa 1.

Articolul 27

Interzicerea unor activități, inclusiv a circulației, în ceea ce privește animalele, produsele și alte materiale în interiorul, dinspre sau spre zona de protecție

(1)  
Autoritatea competentă interzice activitățile, inclusiv circulația, în ceea ce privește animalele din speciile listate și produsele obținute de la acestea în interiorul, dinspre și spre zona de protecție, în conformitate cu tabelul din anexa VI.
(2)  

Autoritatea competentă poate extinde interdicțiile prevăzute la alineatul (1) la:

(a) 

animalele din specii nelistate și produsele obținute de la astfel de animale; și

(b) 

activitățile, inclusiv circulația, altele decât cele prevăzute în anexa VI.

(3)  

Următoarele produse sunt scutite de interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2):

(a) 

produsele de origine animală considerate, în conformitate cu anexa VII, produse sigure în raport cu boala în cauză;

(b) 

produsele de origine animală care au fost supuse tratamentului relevant în conformitate cu anexa VII;

(c) 

produsele sau alte materiale susceptibile să răspândească boala în cauză, care au fost obținute sau produse înaintea perioadei de monitorizare stabilite în anexa II pentru boala în cauză, calculată retroactiv începând de la data notificării suspiciunii;

(d) 

produsele obținute în zona de protecție de la animale deținute din speciile listate care:

(i) 

sunt ținute în afara zonei de protecție;

(ii) 

sunt ținute și sacrificate în afara zonei de protecție; sau

(iii) 

sunt ținute în afara zonei de protecție și sunt sacrificate în zona de protecție;

(e) 

produsele derivate.

(4)  

Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) se aplică produselor menționate la alineatul (3) dacă:

(a) 

în timpul procesului de producție, depozitare și transport, produsele în cauză nu au fost separate în mod clar de produsele care nu sunt eligibile pentru expediere în afara zonei de restricții în temeiul prezentului regulament; sau

(b) 

autoritatea competentă deține probe epidemiologice privind răspândirea bolii la, de la sau prin intermediul acestor produse.

Articolul 28

Condiții generale de acordare a derogărilor de la interdicții în zona de protecție

(1)  
Prin derogare de la interdicțiile prevăzute la articolul 27, autoritatea competentă poate autoriza circulația animalelor și a produselor în cazurile prevăzute la articolele 29-38, sub rezerva aplicării condițiilor specifice prevăzute la articolele respective și a condițiilor generale prevăzute la alineatele (2)-(7) din prezentul articol.

Înainte de acordarea autorizației, autoritatea competentă evaluează riscurile care decurg din această autorizație, iar evaluarea trebuie să arate că riscul de răspândire a bolii de categoria A este neglijabil.

(2)  

Toate transportările autorizate trebuie efectuate:

(a) 

exclusiv pe rute desemnate;

(b) 

circulând în mod prioritar pe autostrăzi sau căi ferate majore;

(c) 

evitând apropierea de unități care dețin animale din speciile listate; și

(d) 

fără descărcare sau oprire, până la descărcarea la unitatea de destinație.

(3)  
Autoritatea competentă responsabilă de unitatea de origine desemnează unitatea de destinație a transportărilor dinspre sau spre zona de protecție. În cazul în care autoritatea competentă responsabilă de unitatea de origine este diferită de autoritatea competentă responsabilă de unitatea de destinație, prima o informează pe a doua cu privire la desemnarea respectivă.
(4)  
Autoritatea competentă responsabilă de unitatea de origine verifică dacă unitatea de destinație este de acord să fie desemnată și să primească fiecare lot de animale sau de produse.
(5)  

Atunci când autorizează circulația animalelor dinspre zona de protecție, autoritatea competentă se asigură că această circulație nu prezintă un risc de răspândire a bolii de categoria A, pe baza următoarelor elemente:

(a) 

o examinare clinică, cu rezultate favorabile, a animalelor deținute în unitate, inclusiv a animalelor care trebuie transportate;

(b) 

dacă este necesar, un examen de laborator, cu rezultate favorabile, al animalelor deținute în unitate, inclusiv al animalelor care trebuie transportate; și

(c) 

rezultatul vizitelor menționate la articolul 26.

(6)  

Atunci când autorizează transportul produselor de la zona de protecție, autoritatea competentă dispune și supraveghează faptul că:

(a) 

pe parcursul întregului proces de producție și de depozitare a produselor, acestea au fost separate în mod clar de produsele care nu sunt eligibile pentru a fi expediate în afara zonei de restricții în conformitate cu prezentul regulament; și

(b) 

produsele în cauză nu vor fi transportate împreună cu produse neeligibile pentru expediere în afara zonei de restricții în conformitate cu prezentul regulament.

(7)  
Atunci când acordă o autorizație în conformitate cu alineatul (1), autoritatea competentă asigură faptul că se aplică măsuri suplimentare de biosecuritate din momentul încărcării, în timpul tuturor operațiunilor de transport și până la descărcarea în unitatea de destinație desemnată, în conformitate cu instrucțiunile sale.

Articolul 29

Condiții specifice pentru autorizarea transportării în vederea sacrificării a animalelor deținute din speciile listate în zona de protecție

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportul animalelor deținute din speciile listate de la unități situate în zona de protecție la un abator situat:

(a) 

cât mai aproape posibil de unitatea de origine, în interiorul zonei de protecție;

(b) 

în zona de supraveghere, atunci când nu este posibilă sacrificarea animalelor în zona de protecție; sau

(c) 

cât mai aproape de zona de supraveghere, atunci când nu este posibilă sacrificarea animalelor în zona de restricții.

(2)  

Autoritatea competentă acordă autorizările prevăzute la alineatul (1) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

mijlocul de transport trebuie să fie sigilat în momentul încărcării de către autoritatea competentă responsabilă de expediere sau sub supravegherea acesteia;

(b) 

autoritatea competentă responsabilă de abator:

(i) 

este informată în prealabil de către operatorul abatorului în legătură cu intenția de a primi animale deținute din speciile listate;

(ii) 

confirmă absența oricăror semne ale bolii de categoria A în cauză în timpul inspecțiilor ante și post mortem;

(iii) 

verifică dacă operatorul abatorului dispune de proceduri eficiente pentru a asigura faptul că animalele deținute din speciile listate care provin din zona de protecție sunt ținute separat și sunt sacrificate separat de astfel de animale sau la momente diferite, de preferință la sfârșitul zilei lucrătoare a sosirii;

(iv) 

trimite o confirmare privind sacrificarea animalelor la autoritatea competentă responsabilă de unitatea de origine a acestora;

(v) 

supraveghează curățarea și dezinfectarea de către operatorul abatorului a spațiilor în care au fost ținute și sacrificate animalele, precum și finalizarea operațiunilor de curățare și de dezinfectare înainte ca alte animale deținute din speciile listate să fie ținute sau sacrificate în spațiile respective; și

(vi) 

verifică dacă obținerea cărnii de la astfel de animale respectă condițiile prevăzute la articolul 33.

(3)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea animalelor deținute din speciile listate de la unități situate în afara zonei de protecție la un abator situat în zona de protecție dacă:

(a) 

animalele sunt ținute separat de alte animale care provin din zona de protecție și sunt sacrificate separat de aceste animale sau la un moment diferit;

(b) 

carnea proaspătă obținută este tăiată, transportată și depozitată separat de carnea proaspătă obținută de la animale care provin din zona de protecție; și

(c) 

curățarea și dezinfectarea mijloacelor de transport menționate la articolul 24 are loc sub supraveghere oficială, după descărcarea animalelor.

(4)  
Prin derogare de la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, autoritatea competentă poate autoriza prelucrarea și utilizarea subproduselor de origine animală obținute de la animale sacrificate în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) ca material de categoria 3, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, într-o unitate aprobată pentru prelucrarea sau eliminarea subproduselor de origine animală, situată pe teritoriul ei sau într-un alt stat membru, în cazul în care nu este fezabilă prelucrarea sau eliminarea lor într-o unitate aprobată de pe teritoriul statului membru în care a apărut focarul.

În cazul în care subprodusele de origine animală menționate la primul paragraf sunt mutate într-o unitate situată într-un alt stat membru, statul membru de destinație și statele membre de tranzit autorizează această expediere, iar autoritatea competentă de la destinație autorizează prelucrarea și utilizarea subproduselor de origine animală în cauză ca materiale de categoria 3, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Articolul 30

Condiții specifice pentru autorizarea anumitor transportări ale păsărilor de curte din unități situate în zona de protecție

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea puilor de o zi de la o unitate situată în zona de protecție la o unitate situată în același stat membru, dar, dacă este posibil, în afara zonei de restricții, în următoarele condiții:

(a) 

în cazul puilor de o zi eclozați din ouă provenite din zona de restricții:

(i) 

mijlocul de transport este sigilat în momentul încărcării de către autoritatea competentă sau sub supravegherea acesteia;

(ii) 

unitatea de destinație este plasată sub supraveghere oficială de către medicii veterinari oficiali după sosirea animalelor; și

(iii) 

dacă sunt transportate în afara zonei de restricții, păsările de curte rămân în unitatea de destinație pentru o perioadă de cel puțin 21 de zile;

(b) 

în cazul puilor de o zi eclozați din ouă provenite din afara zonei de restricții, incubatorul de expediere poate să asigure faptul că nu a avut loc niciun contact între aceste ouă și orice alte ouă destinate incubației sau pui de o zi proveniți din zona de restricții.

(2)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea păsărilor de curte ouătoare de la unități situate în zona de protecție la unități situate în același stat membru și, dacă este posibil, în interiorul zonei de restricții, în următoarele condiții:

(a) 

în unitatea de destinație nu există alte animale deținute din speciile listate;

(b) 

mijlocul de transport este sigilat în momentul încărcării de către autoritatea competentă sau sub supravegherea acesteia;

(c) 

unitatea de destinație este plasată sub supraveghere oficială de către medicii veterinari oficiali după sosirea animalelor; și

(d) 

dacă sunt transportate în afara zonei de restricții, animalele rămân în unitatea de destinație pentru o perioadă de cel puțin 21 de zile.

Articolul 31

Condiții specifice pentru autorizarea anumitor transportări ale ouălor destinate incubației în zona de protecție

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea ouălor destinate incubației fie:

(a) 

de la o unitate situată în zona de protecție la un incubator situat în același stat membru; sau

(b) 

de la o unitate situată în același stat membru la un incubator situat în zona de protecție.

(2)  

Autorizarea prevăzută la alineatul (1) litera (a) face obiectul următoarelor condiții:

(a) 

efectivele de păsări matcă părinți de la care provin ouăle destinate incubației au făcut obiectul unei examinări clinice și au fost eșantionate în vederea examenelor de laborator cu rezultate favorabile;

(b) 

ouăle destinate incubației și ambalajul acestora se dezinfectează înainte de expediere, iar trasabilitatea ouălor destinate incubației poate fi asigurată; și

(c) 

ouăle destinate incubației trebuie transportate în mijloace de transport sigilate de autoritatea competentă.

(3)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea ouălor destinate incubației de la o unitate situată în zona de protecție la o unitate pentru incubație internă situată în același stat membru, dacă:

(a) 

efectivele de păsări matcă părinți de la care provin ouăle destinate incubației au făcut obiectul unei examinări clinice și au fost eșantionate în vederea examenelor de laborator cu rezultate favorabile;

(b) 

unitatea de destinație este plasată sub supraveghere oficială pentru o perioadă de 21 de zile după eclozarea puilor din ouă;

(c) 

păsările de curte rămân în unitatea de destinație în perioada menționată la litera (b); și

(d) 

se respectă cerințele menționate la punctul 2 literele (b) și (c).

Articolul 32

Condiții specifice pentru autorizarea transportării materialului seminal din unități de material germinativ aprobate în zona de protecție

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea materialului seminal colectat de la animale din speciile listate deținute în unități de material germinativ aprobate, cu excepția incubatoarelor, situate în zona de protecție, după data estimată a primei infecții a unității afectate, în următoarele condiții:

(a) 

toate măsurile de control al bolilor legate de boala de categoria A au fost eliminate în zona de protecție în conformitate cu articolul 39;

(b) 

toate animalele din speciile listate deținute în centrul de colectare a materialului seminal au fost supuse unei examinări clinice și au fost eșantionate în vederea examenului de laborator pentru a infirma prezența bolii de categoria A în centrul de colectare a materialului seminal; și

(c) 

animalul donator a fost supus, cu rezultate favorabile, unui examen de laborator efectuat pe un eșantion prelevat nu mai devreme de șapte zile după perioada de monitorizare stabilită în anexa II pentru boala în cauză, calculată de la data colectării materialului seminal.

Articolul 33

Condiții specifice pentru autorizarea transportării cărnii proaspete și a laptelui crud obținute de la animale deținute din speciile listate de la unități din zona de protecție

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea cărnii proaspete și a laptelui crud obținute de la animale din speciile listate deținute în unități situate în zona de protecție dacă:

(a) 

ele sunt transportate la o unitate de prelucrare pentru a fi supuse unuia dintre tratamentele de atenuare a riscurilor în cauză prevăzute în anexa VII; sau

(b) 

în cazul cărnii proaspete de păsări de curte:

(i) 

aceasta a fost marcată în conformitate cu punctul 1 din anexa IX din momentul în care a fost obținută la abator; și

(ii) 

nu este destinată altui stat membru.

(2)  

Autoritatea competentă asigură faptul că transportarea la o unitate de prelucrare menționată la alineatul (1) litera (a) respectă următoarele condiții:

(a) 

carnea proaspătă trebuie să fie marcată în conformitate cu punctul 2 din anexa IX în abator, după inspecția post mortem, și trebuie să poarte această marcă până când este tratată;

(b) 

transportarea cărnii proaspete și a laptelui crud de la unitatea de origine la unitatea de prelucrare trebuie să se efectueze în recipiente sigilate; și

(c) 

unitatea de prelucrare trebuie să fie situată în aceeași zonă de restricții sau cât mai aproape de zona de restricții și trebuie să funcționeze sub supravegherea unor medici veterinari oficiali.

Articolul 34

Condiții specifice pentru autorizarea transportării ouălor destinate consumului uman de la unități situate în zona de protecție

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea ouălor destinate consumului uman de la unități situate în zona de protecție, în același stat membru, la următoarele destinații:

(a) 

un centru de ambalare, cu condiția să fie ambalate în:

(i) 

ambalaje de unică folosință; sau

(ii) 

ambalaje care poate fi curățate și dezinfectate astfel încât să se distrugă agentul patogen al bolii de categoria A.

(b) 

la o unitate de fabricare a produselor din ouă în conformitate cu anexa III secțiunea X capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, în vederea manipulării și tratării lor în conformitate cu anexa II capitolul XI din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ( 4 ).

Articolul 35

Condiții specifice pentru autorizarea transportării dejecțiilor animaliere, inclusiv a așternutului și a așternutului folosit de la unitățile situate în zona de protecție la un depozit de deșeuri

Autoritatea competentă poate autoriza circulația dejecțiilor animaliere, inclusiv a așternutului și a așternutului folosit, de la unități situate în zona de protecție, în scopul eliminării lor într-un depozit de deșeuri desemnat situat în același stat membru numai după prelucrarea în conformitate cu articolul 13 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Articolul 36

Condiții specifice pentru autorizarea circulației materiilor prime de origine vegetală destinate hranei animalelor și a paielor dinspre zona de protecție

Autoritatea competentă poate autoriza circulația materiilor prime de origine vegetală destinate hranei animalelor și a paielor produse în zona de protecție cu următoarele condiții:

(a) 

au fost produse în locuri care nu dețin animale din speciile listate;

(b) 

au fost produse în unități de prelucrare a hranei animalelor care nu dețin animale din speciile listate, iar materia primă vegetală provine:

(i) 

din locurile menționate la litera (a); sau

(ii) 

din afara zonei de protecție;

(c) 

sunt destinate utilizării în zona de protecție; sau

(d) 

au fost supuse cel puțin unuia dintre tratamentele de atenuare a riscurilor în conformitate cu anexa VIII.

Articolul 37

Condiții specifice pentru autorizarea circulației animalelor deținute din speciile listate și a produselor spre o unitate aprobată de prelucrare a subproduselor de origine animală

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza circulația animalelor deținute din speciile listate de la unități situate în zona de protecție la o unitate aprobată pentru prelucrarea sau eliminarea subproduselor de origine animală, în care:

(a) 

animalele deținute sunt sacrificate imediat; și

(b) 

subprodusele de origine animală rezultate sunt eliminate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

(2)  
Autoritatea competentă poate autoriza circulația produselor de la unități și locuri din zona de protecție la o unitate aprobată pentru prelucrarea sau eliminarea subproduselor de origine animală, în care produsele sunt eliminate sau prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Articolul 38

Măsuri care trebuie aplicate în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant din zona de protecție, inclusiv mijloacele de transport

(1)  
Autoritatea competentă aplică măsurile relevante menționate la articolul 25 și la articolele 27-38 în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant din zona de protecție, inclusiv în mijloacele de transport.
(2)  
În unitățile și locurile menționate la alineatul (1), autoritatea competentă poate aplica măsuri suplimentare adaptate situației specifice pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A în interiorul zonei de protecție și în afara acesteia.

Articolul 39

Durata măsurilor de control al bolilor în zona de protecție

(1)  

Autoritatea competentă poate elimina măsurile prevăzute la secțiunile 1 și 2 din prezentul capitol numai dacă a trecut perioada minimă prevăzută în anexa X și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

curățarea și dezinfectarea prealabile și, după caz, controlul insectelor și al rozătoarelor, au fost efectuate în unitatea afectată în conformitate cu articolul 15; și

(b) 

în toate unitățile care dețin animale din speciile listate în zona de protecție, animalele din speciile listate au fost supuse, cu rezultate favorabile, unor examinări clinice și, atunci când a fost necesar, unor examene de laborator, în conformitate cu articolul 26.

(2)  

În cazul în care boala de categoria A în cauză este transmisă de un vector listat, astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) 2018/1882, autoritatea competentă poate:

(a) 

să stabilească durata măsurilor din zona de protecție de la caz la caz, luând în considerare orice factor care influențează riscul de răspândire a bolii; și

(b) 

să prevadă introducerea animalelor-santinelă.

(3)  
După eliminarea măsurilor menționate la alineatul (1), măsurile prevăzute în secțiunea 3 din prezentul capitol se aplică în zona de protecție cel puțin pe durata perioadei suplimentare prevăzute în anexa X.Secțiunea 3

Măsuri de control al bolilor în zona de supraveghere

Articolul 40

Măsuri care trebuie aplicate în unitățile din zona de supraveghere

Autoritatea competentă dispune aplicarea fără întârziere a măsurilor prevăzute la articolul 25 în toate unitățile din zona de supraveghere care dețin animale din speciile listate.

Articolul 41

Vizite ale medicilor veterinari oficiali în unitățile din zona de supraveghere

Autoritatea competentă asigură faptul că medicii veterinari oficiali efectuează vizite la un eșantion de unități care dețin animale din speciile listate în zona de supraveghere în conformitate cu articolul 26 și cu punctul A.3 din anexa I.

Articolul 42

Interzicerea unor activități, inclusiv a circulației, în ceea ce privește animalele, produsele și alte materiale în interiorul, de la sau la zona de protecție

Autoritatea competentă aplică interdicții, scutiri și derogări vizând activitățile, inclusiv circulația, care privesc animalele din speciile listate, produsele obținute de la acestea și alte materiale, de la și la zona de supraveghere, în conformitate cu articolul 27.

Articolul 43

Condiții generale de acordare a derogărilor de la interdicțiile prevăzute la articolul 42

(1)  
Prin derogare de la articolul 42, autoritatea competentă poate autoriza circulația animalelor și a produselor doar în cazurile prevăzute la articolele 44-52, sub rezerva aplicării condițiilor specifice prevăzute la articolele respective și a condițiilor generale prevăzute la alineatele (2)-(7) din prezentul articol.

Înainte de acordarea autorizației, autoritatea competentă evaluează riscurile care decurg din această autorizare. Evaluarea trebuie să arate faptul că riscul de răspândire a bolii de categoria A este neglijabil.

(2)  

Toate transportările autorizate se efectuează:

(a) 

circulând în mod prioritar pe autostrăzi sau căi ferate majore;

(b) 

evitând apropierea de unități care dețin animale din speciile listate; și

(c) 

fără descărcare sau oprire, până la descărcarea la unitatea de destinație.

(3)  
Autoritatea competentă responsabilă de unitatea de origine desemnează unitatea de destinație a transportărilor dinspre sau spre zona de supraveghere. În cazul în care autoritatea competentă responsabilă de unitatea de origine este diferită de autoritatea competentă responsabilă de unitatea de destinație, prima o informează pe aceasta din urmă cu privire la desemnarea respectivă.
(4)  
Autoritatea competentă responsabilă de unitatea de origine verifică dacă unitatea de destinație este de acord să fie desemnată și să primească fiecare lot de animale sau de produse.
(5)  

Atunci când autorizează ieșirea animalelor din zona de supraveghere, autoritatea competentă asigură faptul că această ieșire nu prezintă un risc de răspândire a bolii de categoria A, pe baza următoarelor elemente:

(a) 

o examinare clinică, cu rezultate favorabile, a animalelor deținute în unitate, inclusiv a animalelor care trebuie transportate;

(b) 

dacă este necesar, un examen de laborator, cu rezultate favorabile, al animalelor deținute în unitate, inclusiv al animalelor care trebuie transportate; și

(c) 

rezultatul vizitelor menționate la articolul 41, dacă este disponibil.

(6)  

Atunci când autorizează transportul produselor dinspre zona de supraveghere, autoritatea competentă trebuie să asigure faptul că:

(a) 

pe parcursul întregului proces de producție și de depozitare a produselor, acestea au fost separate în mod clar de produsele care nu sunt eligibile pentru a fi expediate în afara zonei de restricții în temeiul prezentului regulament;

(b) 

produsele în cauză nu vor fi transportate împreună cu produse neeligibile pentru expediere în afara zonei de restricții în temeiul prezentului regulament.

(7)  
Atunci când acordă derogările prevăzute la alineatul (1), autoritatea competentă asigură faptul că se aplică măsuri suplimentare de biosecuritate din momentul încărcării, în timpul tuturor operațiunilor de transport și până la descărcarea în unitatea de destinație desemnată, în conformitate cu instrucțiunile sale.

Articolul 44

Condiții specifice pentru autorizarea transportării în vederea sacrificării a animalelor deținute din speciile listate în interiorul, dinspre și înspre zona de supraveghere

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea animalelor deținute din speciile listate provenite din zona de supraveghere la un abator situat:

(a) 

cât mai aproape posibil de unitatea de origine, în interiorul zonei de restricții; sau

(b) 

în afara zonei de restricții, cât mai aproape de zona de supraveghere, atunci când nu este posibilă sacrificarea animalelor în zona de restricții și după efectuarea unei evaluări a riscurilor.

(2)  
Carnea obținută de la animalele menționate la alineatul (1) face obiectul măsurilor prevăzute la articolul 49.
(3)  
Autoritatea competentă poate autoriza transportarea animalelor deținute din speciile listate provenite din afara zonei de supraveghere la un abator situat în zona de supraveghere.
(4)  
Autoritatea competentă poate autoriza prelucrarea și utilizarea subproduselor de origine animală obținute de la animale sacrificate în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) ca material de categoria 3 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 într-o unitate aprobată pentru prelucrarea sau eliminarea subproduselor de origine animală, situată pe teritoriul ei sau într-un alt stat membru, în cazul în care nu este fezabilă prelucrarea sau eliminarea lor într-o unitate aprobată de pe teritoriul statului membru unde a apărut focarul.

În cazul în care subprodusele de origine animală menționate la primul paragraf sunt mutate într-o unitate situată într-un alt stat membru, statul membru de destinație și statele membre de tranzit autorizează această expediere, iar autoritatea competentă de la destinație autorizează prelucrarea și utilizarea subproduselor de origine animală în cauză ca materiale de categoria 3, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Articolul 45

Condiții specifice pentru autorizarea anumitor transportări ale ungulatelor deținute din speciile listate din unități situate în zona de supraveghere

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea ungulatelor deținute din speciile listate de ungulate la pășuni situate în interiorul zonei de supraveghere, în următoarele condiții:

(a) 

a trecut o perioadă de 15 zile de la finalizarea și aprobarea operațiunilor preliminare de curățare și dezinfectare menționate la articolul 15; și

(b) 

animalele nu intră în contact cu animale din speciile listate din alte unități.

(2)  
Autoritatea competentă poate, după efectuarea unei evaluări a riscurilor, să autorizeze transportarea animalelor deținute din speciile de ungulate listate la o unitate care face parte din același lanț de aprovizionare, situată în interiorul sau în afara zonei de supraveghere, pentru a finaliza ciclul de producție înainte de sacrificare. În cazul în care unitatea de destinație este situată în afara zonei de supraveghere, autoritatea competentă aplică în respectiva unitate măsurile prevăzute la articolele 40, 41 și 42, atât timp cât măsurile de control al bolilor în zona de supraveghere de origine sunt menținute astfel cum se prevede la articolul 55.

Articolul 46

Condiții specifice pentru autorizarea anumitor transportări ale păsărilor de curte din unități situate în zona de supraveghere

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea puilor de o zi proveniți din zona de supraveghere:

(a) 

la unități din același stat membru în care au eclozat din ouă provenite de la unități din zona de supraveghere, dacă:

(i) 

unitatea de destinație este plasată sub supraveghere oficială după sosirea animalelor; și

(ii) 

în cazul în care sunt transportate în afara zonei de restricții, animalele rămân în unitatea de destinație timp de cel puțin 21 de zile.

(b) 

la unități din același stat membru în care au eclozat din ouă provenite din afara zonei de restricții, dacă incubatorul de expediere poate să asigure faptul că nu a avut loc niciun contact între aceste ouă și orice alte ouă destinate incubației sau pui de o zi obținuți de la animale deținute în interiorul zonei de restricții.

(2)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea păsărilor de curte ouătoare de la unități situate în zona de supraveghere la unități din același stat membru, în următoarele condiții:

(a) 

în unitatea de destinație nu există alte animale deținute din speciile listate;

(b) 

unitatea de destinație este plasată sub supraveghere oficială după sosirea păsărilor de curte ouătoare; și

(c) 

păsările de curte rămân în unitatea de destinație timp de cel puțin 21 de zile.

Articolul 47

Condiții specifice pentru autorizarea anumitor transportări ale ouălor destinate incubației la și de la unități situate în zona de supraveghere

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea ouălor destinate incubației de la o unitate situată în același stat membru la:

(a) 

un incubator situat în zona de supraveghere; sau

(b) 

o unitate pentru incubație internă situată în zona de supraveghere.

(2)  
Autoritatea competentă poate autoriza transportarea ouălor destinate incubației de la o unitate situată în zona de supraveghere la un incubator din același stat membru sau la o unitate pentru incubație internă situată în același stat membru numai dacă ouăle destinate incubației și ambalajul acestora sunt dezinfectate înainte de expediere și se poate asigura trasabilitatea ouălor respective.

Articolul 48

Condiții specifice pentru autorizarea circulației materialului seminal din unități de material germinativ aprobate în zona de protecție

Autoritatea competentă poate autoriza circulația materialului seminal colectat de la animale din speciile listate deținute în unități de material germinativ aprobate, cu excepția incubatoarelor, situate în zona de protecție, după data estimată a primei infecții a unității afectate, în următoarele condiții:

(a) 

toate măsurile de control al bolilor legate de boala de categoria A în cauză au fost eliminate în zona de supraveghere în conformitate cu articolul 55;

(b) 

toate animalele din speciile listate deținute în centrul de colectare a materialului seminal au fost supuse unei examinări clinice și au fost eșantionate în vederea examenelor de laborator pentru a infirma prezența bolii de categoria A în centrul de colectare a materialului seminal;

(c) 

animalul donator a fost supus, cu rezultate favorabile, unui examen de laborator efectuat pe un eșantion prelevat nu mai devreme de șapte zile după perioada de monitorizare stabilită în anexa II pentru boala în cauză, calculată de la data colectării materialului seminal.

Articolul 49

Condiții specifice pentru autorizarea transportării cărnii proaspete și a laptelui crud obținute de la animale deținute din speciile listate din unități situate în zona de supraveghere

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea cărnii proaspete și a laptelui crud obținute de la animale din speciile listate deținute în unități situate în zona de supraveghere dacă fie:

(a) 

laptele crud sau carnea proaspătă sunt transportate la o unitate de prelucrare pentru a fi supuse unuia dintre tratamentele de atenuare a riscurilor prevăzute în anexa VII; fie

(b) 

carnea proaspătă este obținută de la păsări de curte.

(2)  

Autoritatea competentă asigură faptul că laptele crud și carnea proaspătă transportate în temeiul alineatului (1) litera (a) respectă următoarele cerințe:

(a) 

carnea proaspătă este marcată în conformitate cu anexa IX atunci când este obținută în abator și păstrează această marcă până când este tratată; și

(b) 

tratamentul se aplică într-o unitate situată în aceeași zonă de restricții sau cât mai aproape posibil de zona de restricții, care funcționează sub supravegherea unor medici veterinari oficiali.

Articolul 50

Condiții specifice pentru autorizarea transportării ouălor destinate consumului uman din unități situate în zona de supraveghere

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea ouălor destinate consumului uman de la unități din zona de supraveghere la un centru de ambalare situat în același stat membru, cu condiția ca ele să fie ambalate în:

(a) 

ambalaje de unică folosință; sau

(b) 

ambalaje care pot fi curățate și dezinfectate astfel încât să se distrugă agentul patogen al bolii de categoria A.

(2)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea ouălor destinate consumului uman de la unități situate în zona de supraveghere la o unitate de fabricare a produselor din ouă situată în același stat membru dacă:

(a) 

unitatea de fabricare a produselor din ouă respectă dispozițiile din anexa III secțiunea X capitolul II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004; și

(b) 

ouăle sunt transportate la unitatea de fabricare a produselor din ouă pentru a putea fi manipulate și tratate în conformitate cu anexa II capitolul XI la Regulamentul (CE) nr. 852/2004.

Articolul 51

Condiții specifice pentru autorizarea transportării dejecțiilor animaliere, inclusiv a așternutului și a așternutului folosit, de la unitățile din zona de supraveghere

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea dejecțiilor animaliere, inclusiv a așternutului și a așternutului folosit, de la unitățile situate în zona de supraveghere:

(a) 

fără prelucrare, la un depozit de deșeuri autorizat anterior în acest scop de către autoritatea competentă și situat în aceeași zonă de supraveghere; sau

(b) 

în urma prelucrării, la un depozit de deșeuri autorizat anterior în acest scop de către autoritatea competentă și situat pe teritoriul statului membru respectiv.

Articolul 52

Condiții specifice pentru autorizarea transportării materiilor prime de origine vegetală destinate hranei animalelor și a paielor din zona de supraveghere

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea materiilor prime de origine vegetală destinate hranei animalelor și a paielor produse în zona de supraveghere cu condiția ca acestea:

(a) 

să fi fost produse în locuri care nu dețin animale din speciile listate, altele decât unitățile de prelucrare a hranei destinate animalelor;

(b) 

să fi fost produse în unități de prelucrare a hranei destinate animalelor care nu dețin animale din speciile listate și ca materia primă vegetală să provină:

(i) 

din locurile menționate la litera (a); sau

(ii) 

din afara zonei de supraveghere.

(c) 

sunt destinate utilizării în zona de supraveghere;

(d) 

să fi fost supuse cel puțin unuia dintre tratamentele de atenuare a riscurilor prevăzute în anexa VIII.

Articolul 53

Condiții specifice pentru autorizarea transportării animalelor deținute din speciile listate și a produselor la o unitate aprobată

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza transportarea animalelor deținute din speciile listate de la unități situate în zona de supraveghere la o unitate aprobată pentru prelucrarea sau eliminarea subproduselor de origine animală unde:

(a) 

animalele deținute sunt sacrificate imediat; și

(b) 

subprodusele de origine animală rezultate sunt eliminate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

(2)  
Autoritatea competentă poate autoriza transportarea produselor de la unități și alte locuri din zona de supraveghere la o unitate aprobată pentru prelucrarea sau eliminarea subproduselor de origine animală, unde ele sunt eliminate sau prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Articolul 54

Măsuri care trebuie aplicate în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant din zona de supraveghere, inclusiv mijloacele de transport

(1)  
Autoritatea competentă aplică măsurile relevante menționate la articolul 40 și la articolele 42-53 în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant din zona de supraveghere, inclusiv în mijloacele de transport.
(2)  
În unitățile și locurile menționate la alineatul (1), autoritatea competentă poate aplica măsuri suplimentare adaptate situației specifice pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A în interiorul zonei de supraveghere și în afara ei.

Articolul 55

Durata măsurilor de control al bolilor în zona de supraveghere

(1)  

Autoritatea competentă poate elimina măsurile de control al bolilor aplicate în zona de supraveghere în temeiul secțiunilor 1 și 3 din prezentul capitol numai dacă a trecut perioada stabilită în anexa XI și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

în zona de protecție au fost îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 39; și

(b) 

un număr reprezentativ de unități care dețin animale din speciile listate au făcut, cu rezultate favorabile, obiectul unor vizite efectuate de medici veterinari oficiali, în conformitate cu articolul 41.

(2)  

În cazul în care boala de categoria A în cauză este transmisă de un vector listat, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1882, autoritatea competentă poate:

(a) 

să stabilească durata măsurilor din zona de supraveghere de la caz la caz, luând în considerare factorii care influențează riscul de răspândire a bolii; și

(b) 

să prevadă introducerea animalelor-santinelă.Secțiunea 4

Derogări aplicabile în zona de restricții în cazul unor noi focare de boală

Articolul 56

Derogări de la interdicțiile de circulație a animalelor în interiorul zonelor de restricții atunci când se mențin măsuri de restricții

(1)  

În cazul în care interdicțiile de circulație a animalelor prevăzute la articolele 27 și 42 sunt menținute după perioada stabilită în anexa XI din cauza confirmării oficiale a unor focare suplimentare ale bolii de categoria A în cauză, autoritatea competentă poate, în circumstanțe excepționale, să autorizeze transportarea animalelor deținute din speciile listate de la o unitate din zona de restricție în cazuri care nu fac obiectul derogărilor prevăzute la articolele 27 și 42 dacă:

(a) 

operatorul a depus o cerere motivată de acordare a respectivei autorizări;

(b) 

riscurile care rezultă din autorizarea acestei transportări au fost evaluate înainte de autorizare, iar evaluarea arată că riscul de răspândire a bolii de categoria A este neglijabil;

(c) 

medicii veterinari oficiali au efectuat examinări clinice și au colectat probe pentru examene de laborator de la animale din speciile listate, inclusiv de la cele care trebuie transportate, rezultatele fiind favorabile.

(2)  
În cazul în care circulația animalelor este autorizată în temeiul alineatului (1), autoritatea competentă asigură faptul că transportul respectă cerințele prevăzute la articolul 24.CAPITOLUL III

Repopularea cu animale terestre a unităților din zone de restricții

Articolul 57

Condiții pentru autorizarea repopulării unității afectate

(1)  

Autoritatea competentă autorizează repopularea unității afectate numai dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:

(a) 

curățarea și dezinfectarea finală și, după caz, controlul insectelor și al rozătoarelor:

(i) 

au fost efectuate în conformitate cu procedurile stabilite la punctele A și C din anexa IV, utilizând produsele biocide corespunzătoare pentru a asigura distrugerea agentului patogen al bolii de categoria A în cauză; și

(ii) 

se documentează în mod corespunzător;

(b) 

perioada de monitorizare stabilită în anexa II pentru boala în cauză, calculată de la data la care s-au efectuat operațiunile finale de curățare și dezinfectare prevăzute la litera (a), s-a încheiat.

(2)  
Autoritatea competentă supraveghează faptul că operațiunile finale de curățare și de dezinfectare și, după caz, de control al insectelor și rozătoarelor în unitatea afectată, sunt efectuate în conformitate cu cerințele de la alineatul (1) litera (a).
(3)  
Autoritatea competentă nu permite accesul la o pășune al animalelor deținute din speciile listate în perioada în care ea este considerată contaminată; această perioadă de timp se stabilește după efectuarea unei evaluări a riscurilor.
(4)  

În cazul în care, din motive justificate în mod corespunzător, operațiunile finale de curățare și dezinfectare și, după caz, de control al insectelor și rozătoarelor menționate la alineatul (1) nu au fost realizate integral în unitatea afectată, autoritatea competentă poate autoriza repopularea prin derogare de la alineatul (1), sub rezerva următoarelor condiții:

(a) 

a trecut o perioadă de cel puțin trei luni de la efectuarea operațiunilor preliminare de curățare și dezinfectare, astfel cum se menționează la articolul 15; și

(b) 

înainte de acordarea autorizării, autoritatea competentă evaluează riscurile care decurg din această autorizare, iar evaluarea arată că riscul de răspândire a bolii de categoria A este neglijabil.

Articolul 58

Derogare de la cerința prevăzută la articolul 55 alineatul (1) litera (b)

În cazul confirmării oficiale a unui focar de boală de categoria A în întreprinderi din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în centre de colectare, în posturi de inspecție la frontieră, în unități de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant, inclusiv mijloacele de transport, autoritatea competentă poate autoriza reintroducerea animalelor deținute din speciile listate pentru sacrificare, operațiuni de colectare, inspecție sau transport, la 24 de ore de la finalizarea:

(a) 

punerii în aplicare a măsurilor menționate la articolele 12, 14, 15, 17 și 18 și la articolul 57 alineatul (1) litera (a); și

(b) 

punerii în aplicare a oricărei măsuri suplimentare adoptate de autoritatea competentă și adaptate situației specifice.

Articolul 59

Cerințe pentru repopularea unității afectate cu animale deținute din speciile listate

(1)  
Autoritatea competentă supraveghează repopularea cu animale deținute din speciile listate a unității afectate, în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.
(2)  

Animalele deținute din speciile listate destinate repopulării:

(a) 

nu provin dintr-o unitate care face obiectul restricțiilor prevăzute la capitolul III; și

(b) 

sunt supuse eșantionării în vederea examenelor de laborator pentru a se infirma prezența bolii, cu rezultate favorabile, înainte de a fi introduse în unitate.

(3)  

În sensul alineatului (2) litera (b), se recoltează eșantioane de la:

(a) 

un număr reprezentativ pentru toate animalele care urmează să fie introduse în unitate, dacă sunt introduse toate în același timp și provin din aceeași unitate de origine; sau

(b) 

un număr reprezentativ de animale din fiecare transport, dacă animalele urmează să fie, toate, introduse în momente diferite sau provin din unități de origine diferite.

În cazul puilor de o zi, autoritatea competentă poate decide să nu efectueze eșantionarea pentru examinarea de laborator menționată la alineatul (2) litera (b).

(4)  

Animalele deținute din speciile listate destinate repopulării se introduc în unități după cum urmează:

(a) 

în toate unitățile epidemiologice și clădirile unității afectate;

(b) 

de preferință în același timp sau în perioada de monitorizare stabilită în anexa II pentru boala relevantă, calculată de la data introducerii primului animal; sau

(c) 

în cazul unităților de agricultură în aer liber sau atunci când cerința prevăzută la litera (a) nu este practică, folosindu-se animale-santinelă care au fost supuse eșantionării în vederea efectuării unor examene de laborator, cu rezultate favorabile pentru boala de categoria A în cauză, înainte de a fi introduse în unitate.

(5)  

Medicii veterinari oficiali efectuează cel puțin o vizită la unitatea afectată în ultima zi a perioadei de monitorizare stabilite în anexa II pentru boala în cauză, calculată de la data plasării animalelor în unitate și, în orice caz, înainte de a trece 30 de zile de la ziua respectivă, efectuându-se cel puțin:

(a) 

verificări ale documentelor, inclusiv analiza evidențelor referitoare la producție, sănătate și trasabilitate;

(b) 

examinarea clinică a animalelor deținute din speciile listate; și

(c) 

colectarea de eșantioane de la animale în vederea examenelor de laborator, pentru a confirma sau a infirma prezența bolii de categoria A în cauză.

(6)  
Orice persoană care intră sau iese din unitate respectă măsurile corespunzătoare de biosecuritate menite să prevină răspândirea bolii de categoria A în cauză.
(7)  
Animalele deținute din speciile listate părăsesc unitatea numai cu autorizarea autorității competente și numai după obținerea unor rezultate favorabile la examinarea de laborator menționată la alineatul (5) litera (c).
(8)  

De la data plasării animalelor în unitate până la sfârșitul repopulării, în conformitate cu articolul 61, operatorul:

(a) 

ține la zi evidența datelor privind sănătatea și producția pentru animalele deținute din speciile listate; și

(b) 

notifică imediat autorității competente orice schimbare semnificativă a datelor privind producția și orice alte anomalii.

(9)  
Dacă se notifică autorității competente valori neobișnuite ale mortalității sau semne clinice ale bolii de categoria A în cauză pe parcursul perioadei menționate la alineatul (8), medicii veterinari oficiali colectează fără întârziere eșantioane în vederea efectuării unor examene de laborator pentru a infirma prezența bolii de categoria A în cauză.
(10)  
Autoritatea competentă poate scuti unitățile izolate de aplicarea uneia sau mai multor dispoziții prevăzute la alineatele (1)-(9), după evaluarea riscurilor care rezultă din această scutire și cu condiția ca evaluarea să arate că riscul de răspândire a bolii de categoria A este neglijabil.

Articolul 60

Cerințe suplimentare pentru repopularea unității afectate

(1)  
Autoritatea competentă autorizează repopularea unității afectate cu animale, altele decât din speciile listate, luând în considerare riscul de răspândire a bolii de categoria A în cauză și riscul de persistență a vectorului.
(2)  
Autoritatea competentă poate extinde unele sau toate dispozițiile prevăzute la articolele 57 și 59 dacă se aplică sacrificarea preventivă, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (4) și la articolul 9 alineatul (4).

Articolul 61

Sfârșitul repopulării unității afectate și eliminarea măsurilor de control al bolii în unitatea afectată

(1)  
Repopularea unității afectate se consideră finalizată atunci când măsurile prevăzute la articolele 57 și 59 și, după caz, la articolul 60, au fost încheiate cu succes.
(2)  
Autoritatea competentă elimină toate măsurile de control al bolilor aplicate în unitatea afectată în conformitate cu prezentul regulament atunci când repopularea este considerată finalizată, astfel cum se prevede la alineatul (1).CAPITOLUL IV

Măsuri de control al bolilor animalelor sălbatice din speciile listate

Articolul 62

Măsuri în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele sălbatice din speciile listate

(1)  
În cazul în care există suspiciuni privind prezența unei boli de categoria A la animalele sălbatice din speciile listate, în conformitate cu articolul 9 alineatele (1), (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, autoritatea competentă efectuează imediat o anchetă pentru a confirma sau infirma prezența bolii listate suspectate.
(2)  
În cursul anchetei menționate la alineatul (1), autoritatea competentă organizează cel puțin examinările post mortem și colectarea de eșantioane în vederea efectuării unor examene de laborator vizând animalele sălbatice din speciile listate sacrificate prin împușcare sau găsite moarte, pentru a confirma sau a infirma prezența bolii de categoria A.
(3)  

În ceea ce privește cadavrele animalelor sălbatice cu privire la care se suspectează prezența bolii de categoria A în cauză, indiferent dacă animalele sălbatice au fost sacrificate sau au fost găsite moarte, autoritatea competentă asigură următoarele:

(a) 

cadavrele întregi ale animalelor sălbatice moarte sau părțile ale acestora sunt eliminate sau prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009; și

(b) 

dacă este posibil, orice material sau substanță susceptibile de a fi contaminate prin contactul cu corpurile animalelor sălbatice moarte sau cu subprodusele de origine animală obținute de la acestea fac obiectul curățării și dezinfectării sau sunt eliminate pe baza instrucțiunilor medicilor veterinari oficiali și sub supravegherea acestora.

Articolul 63

Măsuri în caz de focar al unei boli de categoria A la animalele sălbatice din speciile listate

(1)  

În cazul confirmării oficiale a unui focar de boală de categoria A la animalele sălbatice din speciile listate, în conformitate cu articolul 9 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, autoritatea competentă poate stabili o zonă infectată pentru a preveni răspândirea suplimentară a bolii, pe baza următoarelor:

(a) 

profilul bolii;

(b) 

populația estimată de animale sălbatice din speciile listate;

(c) 

factorii de risc care contribuie la răspândirea bolii de categoria A în cauză, în special riscul introducerii unei boli de categoria A în unitățile care dețin animale din speciile listate;

(d) 

rezultatele eșantionării; și

(e) 

alți actori relevanți.

(2)  

În ceea ce privește cadavrele animalelor sălbatice la care s-a confirmat prezența bolii de categoria A în cauză, indiferent dacă animalele sălbatice au fost sacrificate sau au fost găsite moarte, autoritatea competentă asigură următoarele:

(a) 

cadavrele întregi ale animalelor sălbatice moarte sau părțile de cadavre ale acestora sunt eliminate sau prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009; și

(b) 

dacă este posibil, orice material sau substanță susceptibile de a fi contaminate prin contactul cu corpurile animalelor sălbatice moarte sau cu subprodusele de origine animală obținute de la acestea fac obiectul curățării și dezinfectării sau sunt eliminate pe baza instrucțiunilor medicilor veterinari oficiali și sub supravegherea acestora.

(3)  

Autoritatea competentă poate adapta limitele zonei infectate inițiale:

(a) 

pentru a controla răspândirea suplimentară a bolii de categoria A în cauză; și

(b) 

în cazul confirmării altor focare ale bolii de categoria A la animalele sălbatice.

(4)  
Autoritatea competentă informează imediat operatorii, medicii veterinari, vânătorii, alte autorități competente relevante și orice altă persoană fizică sau juridică interesată în legătură cu apariția focarului bolii și cu măsurile de control adoptate.

Articolul 64

Măsuri care trebuie aplicate în zona infectată

(1)  
În zona infectată determinată în conformitate cu articolul 63, autoritatea competentă organizează examinări post mortem vizând animalele sălbatice din speciile listate, ucise prin împușcare sau găsite moarte, inclusiv, atunci când este necesar, prelevarea de eșantioane pentru examene de laborator.
(2)  

În zona infectată, autoritatea competentă desfășoară cel puțin următoarele acțiuni:

(a) 

pune în aplicare măsuri de atenuare a riscurilor și măsuri consolidate de biosecuritate, pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A de la animalele afectate și de la zona infectată la animale neafectate sau la oameni;

(b) 

interzice circulația animalelor sălbatice din speciile listate și a produselor de origine animală obținute de la acestea, astfel cum se prevede în Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei ( 5 ); și

(c) 

asigură faptul că toate cadavrele de animale sălbatice din speciile listate, indiferent dacă au fost sacrificate sau au fost găsite moarte, sau părți ale acestora, sunt eliminate sau prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Articolul 65

Măsuri suplimentare care trebuie aplicate în zona infectată

Pentru a evita răspândirea bolii de categoria A în cauză, autoritatea competentă poate lua următoarele măsuri în zona infectată:

(a) 

reglementarea circulației animalelor deținute din speciile listate;

(b) 

reglementarea activităților de vânătoare și a altor activități în aer liber;

(c) 

restricționarea hrănirii animalelor sălbatice din speciile listate; și

(d) 

elaborarea și implementarea unui plan de eradicare a bolii de categoria A prezente la animalele sălbatice din speciile listate, dacă situația epidemiologică o impune.

Articolul 66

Grupul operațional de experți

În cazul unui focar confirmat oficial de boală de categoria A la animalele sălbatice din speciile listate și în cazul în care autoritatea competentă stabilește o zonă infectată în conformitate cu articolul 63, autoritatea competentă înființează un grup operațional de experți, astfel cum se menționează la articolul 43 din Regulamentul (UE) 2016/429, pentru a ajuta autoritatea competentă la:

(a) 

evaluarea situației epidemiologice și a evoluției acesteia;

(b) 

determinarea zonei infectate;

(c) 

stabilirea măsurilor corespunzătoare care trebuie aplicate în zona infectată în conformitate cu prezentul capitol și a duratei acestora; și

(d) 

după caz, elaborarea unui plan de eradicare.

Articolul 67

Durata măsurilor în zona infectată

Autoritatea competentă menține măsurile aplicate în zona infectată în conformitate cu prezentul capitol până când informațiile epidemiologice arată că populația sălbatică relevantă nu mai prezintă un risc de introducere a unei boli de categoria A în unitățile care dețin animale din speciile listate și până când grupul operațional recomandă eliminarea măsurilor.CAPITOLUL V

Măsuri de control al bolilor pentru bolile de categoria B și C ale animalelor terestre

Articolul 68

Măsuri preliminare de control al bolilor care trebuie aplicate atunci când o boală de categoria B sau C este suspectată de autoritatea competentă în statele membre sau în zonele cărora li s-a acordat statutul de indemne de boală

În cazul suspectării prezenței unei boli de categoria B sau C în conformitate cu articolul 9 alineatele (1), (3) sau (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, în statele membre sau în zonele cărora li s-a acordat statutul de indemne de boală în temeiul articolului 36 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/429 sau al articolului 84 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, autoritatea competentă aplică măsurile prevăzute la:

(a) 

articolele 21, 22 și 23 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, pentru infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis, pentru leucoza enzootică bovină, pentru rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, pentru infecția cu virusul bolii Aujeszky și pentru diareea virală bovină;

(b) 

articolul 35 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 pentru infecția cu virusul rabic; și

(c) 

articolul 41 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 pentru infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipuri 1-24).

Articolul 69

Măsuri de control al bolilor care trebuie aplicate atunci când se confirmă o boală de categoria B sau C

În cazul confirmării prezenței unei boli de categoria B sau C în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, în statele membre sau în zonele cărora li s-a acordat statutul de indemne de boală în temeiul articolului 36 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/429 sau al articolului 84 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, autoritatea competentă aplică măsurile prevăzute la:

(a) 

articolele 24-31 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, pentru infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis, pentru leucoza enzootică bovină, pentru rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, pentru infecția cu virusul bolii Aujeszky și pentru diareea virală bovină;

(b) 

articolul 36 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 pentru infecția cu virusul rabic; și

(c) 

articolul 42 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 pentru infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipuri 1-24).PARTEA III

ANIMALE ACVATICECAPITOLUL I

Măsuri de control al bolilor pentru bolile de categoria a la animalele de acvaculturăSecțiunea 1

Măsuri preliminare de control al bolilor în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele de acvacultură

Articolul 70

Obligațiile operatorilor în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele de acvacultură din unități

În caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele de acvacultură din speciile listate, operatorii iau următoarele măsuri de control al bolilor pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A de la animalele și unitățile de acvacultură afectate aflate sub responsabilitatea lor la alte animale acvatice neafectate sau la oameni, până când autoritatea competentă infirmă prezența bolii de categoria A:

(a) 

atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, izolarea tuturor animalelor de acvacultură din unitate suspecte de a fi infectate cu boala de categoria A;

(b) 

împiedicarea circulației animalelor de acvacultură înspre și dinspre unitatea respectivă;

(c) 

păstrarea evidenței tuturor vizitelor și circulației dinspre și înspre unitate;

(d) 

păstrarea în izolare și protejate de vectori, de animale acvatice sălbatice și de animale de acvacultură, altele decât speciile listate, a oricărui produs, echipament, material sau substanță susceptibile de a fi contaminate și de a transmite boli de categoria A;

(e) 

punerea în aplicare a măsurilor de biosecuritate adecvate pentru a evita răspândirea bolii de categoria A;

(f) 

furnizarea către autoritatea competentă, la cererea acesteia, a oricăror informații relevante privind boala de categoria A; și

(g) 

respectarea instrucțiunilor emise de autoritatea competentă privind controlul bolii de categoria A, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu prezentul regulament.

Articolul 71

Ancheta efectuată de autoritatea competentă în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele de acvacultură dintr-o unitate

(1)  
În cazul în care există suspiciuni privind prezența unei boli de categoria A la animalele de acvacultură dintr-o unitate, în conformitate cu articolul 9 alineatele (1), (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, autoritatea competentă efectuează imediat o anchetă pentru a confirma sau infirma prezența bolii listate suspectate.
(2)  

În cursul anchetei menționate la alineatul (1), autoritatea competentă se asigură că medicii veterinari oficiali efectuează cel puțin:

(a) 

examinări clinice ale animalelor de acvacultură; și

(b) 

colectarea eșantioanelor pentru examene de laborator.

Articolul 72

Măsuri preliminare de restricții și de biosecuritate care trebuie aplicate în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele de acvacultură

(1)  

În cazul în care există suspiciuni privind prezența unei boli de categoria A într-o unitate, autoritatea competentă plasează unitatea respectivă sub supraveghere oficială și impune imediat următoarele măsuri preliminare de restricții și de biosecuritate, pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A de la animalele de acvacultură și de la unitatea afectată la animale acvatice neafectate:

(a) 

interzicerea circulației animalelor de acvacultură înspre și dinspre unitatea în cauză;

(b) 

interzicerea circulației neesențiale a mijloacelor de transport și a echipamentelor dinspre unitatea în cauză;

(c) 

interzicerea sacrificării animalelor de acvacultură în vederea consumului uman;

(d) 

acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic și se consideră necesar, dispunerea izolării tuturor animalelor de acvacultură; și

(e) 

atunci când este practic, punerea în aplicare a unor metode și măsuri adecvate de control al păsărilor și al altor prădători.

(2)  
Autoritatea competentă poate dispune uciderea preventivă a speciilor listate în unitatea afectată în care se suspectează prezența unei boli de categoria A, cu condiția aplicării tuturor măsurilor de biosecuritate necesare și a altor măsuri de atenuare a riscurilor pentru a împiedica răspândirea bolii de categoria A în afara unității.
(3)  
Prin derogare de la articolul 10 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 și după efectuarea unei evaluări a riscurilor, autoritatea competentă autorizează circulația animalelor de acvacultură în scopul exclusiv al uciderii imediate într-o unitate producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor sau într-o unitate aprobată pentru prelucrarea sau eliminarea subproduselor de origine animală de categoria 1 sau 2 în conformitate cu regulamentul respectiv. Autorizarea poate fi acordată doar atunci când se aplică măsurile necesare de biosecuritate și alte măsuri de atenuare a riscurilor pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A.
(4)  
Toate subprodusele de origine animală provenite de la animale de acvacultură care au murit sau au fost sacrificate în conformitate cu prezentul articol, inclusiv cochiliile de moluște cu carne, sunt, prin derogare de la articolul 10 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, prelucrate sau eliminate ca material de categoria 1 sau 2 în conformitate cu regulamentul respectiv pentru a se asigura faptul că agentul patogen al bolii în cauză este inactivat și pentru a preveni transmiterea bolii la alte animale acvatice.

Articolul 73

Analiza inventarului și a evidențelor în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele de acvacultură

(1)  

În cazul în care există suspiciuni privind prezența unei boli de categoria A, autoritatea competentă dispune și verifică, de îndată, faptul că operatorii din unitățile în care se suspectează prezența unei boli de categoria A compilează și păstrează un inventar actualizat al următoarelor:

(a) 

speciile, categoriile și cantitățile (numărul, volumul sau greutatea) pentru toate animalele de acvacultură deținute în unitate;

(b) 

orice produs, material sau substanță susceptibile de a fi contaminate sau de a transmite boala de categoria A; și

(c) 

rata mortalității din fiecare unitate epidemiologică din cadrul unității, înregistrată zilnic.

(2)  
În cadrul anchetei epidemiologice menționate la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2016/429 și desfășurate în unități unde se suspectează prezența bolii, medicii veterinari oficiali analizează cel puțin evidențele enumerate la articolul 186 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429.

Articolul 74

Extinderea măsurilor de control al bolilor în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la alte unități

Pentru a preveni răspândirea unei boli de categoria A, autoritatea competentă efectuează o anchetă în conformitate cu articolul 71 și, după efectuarea unei evaluări a riscurilor, extinde măsurile relevante prevăzute la articolele 72 și 73 la:

(a) 

unitățile situate în același compartiment cu unitatea în care se suspectează prezența bolii sau care, din cauza distanței, a condițiilor hidrodinamice sau a condițiilor topografice, prezintă un risc crescut de a contracta agentul patogen al bolii în cauză de la unitatea unde se suspectează prezența bolii;

(b) 

orice unitate, alta decât cele menționate la litera (a), care are o legătură epidemiologică directă cu unitatea în care se suspectează prezența bolii.

Articolul 75

Zonele de restricții temporare din jurul unității

Autoritatea competentă poate stabili o zonă de restricții temporare în jurul unității în care există suspiciunea de prezență a bolii de categoria A și în care se aplică măsuri preliminare de control al bolilor, astfel cum sunt menționate la articolele 72 și 73, luând în considerare următoarele circumstanțe:

(a) 

localizarea unității într-o zonă în care există și alte unități care dețin animale de acvacultură din speciile listate la care se suspectează prezența unei boli de categoria A;

(b) 

circulația animalelor în vecinătatea unității suspectate;

(c) 

întârziere în confirmarea bolii de categoria A în conformitate cu articolul 77;

(d) 

informații insuficiente privind originea și căile de introducere posibile ale bolii de categoria A suspectată; și

(e) 

profilul bolii, în special căile și viteza de transmitere a acesteia și persistența bolii în rândul populației relevante de animale de acvacultură din speciile listate.

Articolul 76

Măsuri care trebuie aplicate în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în centrele de purificare, în centrele de expediere, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant, inclusiv mijloacele de transport

(1)  

În cazul în care există suspiciuni privind prezența unei boli de categoria A, în sensul articolului 9 alineatele (1), (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în centrele de purificare, în centrele de expediere, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant, inclusiv mijloacele de transport, autoritatea competentă aplică:

(a) 

măsurile prevăzute la articolele 71-75; și

(b) 

dacă este necesar, măsuri suplimentare adaptate situației specifice, pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A de la animalele și de la unitățile sau locurile suspecte la animale neafectate.

(2)  
Autoritatea competentă aplică, de asemenea, dispozițiile prevăzute la articolele 71-75 în unitățile de origine ale animalelor sau ale produselor prezente în unitățile și locurile menționate la alineatul (1).Secțiunea 2

Măsuri de control al bolilor în cazul confirmării oficiale a prezenței unei boli de categoria A la animalele de acvacultură

Articolul 77

Confirmarea oficială a prezenței unei boli de categoria A la animalele de acvacultură

Autoritatea competentă confirmă în mod oficial un focar de boală de categoria A la animalele de acvacultură atunci când se întrunesc condițiile stabilite la articolul 9 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

Articolul 78

Măsuri de control al bolilor în cazul confirmării oficiale a unui focar de boală de categoria A într-o unitate

(1)  

După confirmarea oficială a unui focar de boală de categoria A în conformitate cu articolul 77, autoritatea competentă, pe lângă măsurile prevăzute la articolele 72 și 73, dispune aplicarea imediată a următoarelor măsuri de control al bolilor, sub supravegherea medicilor veterinari oficiali, în unitatea în care s-a confirmat oficial focarul de boală de categoria A:

(a) 

peștele și crustaceele din speciile listate sunt sacrificate cât mai curând posibil, iar moluștele din speciile listate se îndepărtează din apă cât mai curând posibil;

(b) 

animalele menționate la litera (a) se elimină, prin derogare de la articolul 10 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, ca materiale de categoria 1 sau 2, în conformitate cu regulamentul respectiv;

(c) 

măsurile prevăzute la literele (a) și (b) se pun în aplicare fie:

(i) 

în unitatea în care s-a confirmat oficial focarul de boală de categoria A, cu prelucrarea ulterioară la fața locului; sau

(ii) 

într-o unitate producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor sau într-o unitate aprobată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, pentru prelucrarea sau eliminarea într-un mod care să prevină riscul de răspândire a bolii de categoria A;

(d) 

animalele de acvacultură din speciile nelistate trebuie se ucid sau se sacrifică de urgență în vederea consumului uman sau, în cazul moluștelor, se îndepărtează din apă în conformitate cu alineatul (1) litera (b);

(e) 

se aplică măsuri adecvate pentru a limita orice răspândire posibilă a bolii de categoria A la și de la orice animale acvatice sălbatice care ar putea intra în contact epidemiologic cu unitatea;

(f) 

toate produsele, materialele sau substanțele potențial contaminate se izolează până când:

(i) 

sunt eliminate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în cazul subproduselor de origine animală;

(ii) 

prin derogare de la articolul 10 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, sunt eliminate sau prelucrate ca materiale de categoria 1 sau 2 în conformitate cu regulamentul menționat, în cazul produselor de origine animală;

(iii) 

măsurile de curățare și dezinfectare au fost finalizate în conformitate cu dispozițiile articolului 80, în cazul materialelor și substanțelor adecvate pentru curățare și dezinfectare; și

(iv) 

sunt înlăturate din unitate și eliminate sub supravegherea medicilor veterinari oficiali, în cazul hranei pentru animale și al altor materiale care nu sunt adecvate pentru curățare și dezinfectare.

(2)  

Autoritatea competentă dispune și supraveghează îndeplinirea următoarelor cerințe:

(a) 

transportul de la unitatea afectată al subproduselor de origine animală menționate la alineatul (1) litera (f) punctul (i) și al produselor de origine animală menționate la alineatul (1) litera (f) punctul (ii) respectă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009; și

(b) 

transportul de la unitatea afectată al materialelor sau al substanțelor menționate la alineatul (1) litera (f) punctul (iv) respectă instrucțiunile autorității competente privind condițiile de biosecuritate și de biosiguranță necesare pentru a preveni răspândirea agentului patogen al bolii de categoria A.

(3)  
Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), autoritatea competentă poate, după efectuarea unei evaluări a riscurilor, să permită sacrificarea peștilor sau a crustaceelor ​sau, în cazul moluștelor, îndepărtarea lor din apă, în vederea consumului uman, în unitatea respectivă sau într-o unitate producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor, cu condiția adoptării unor măsuri de biosecuritate corespunzătoare și a altor măsuri necesare de atenuare a riscurilor pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A. Toate subprodusele de origine animală obținute prin aplicarea acestei derogări se prelucrează și se elimină, prin derogare de la articolul 10 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, ca materiale de categoria 1 sau 2, în conformitate cu regulamentul respectiv.
(4)  
Prin derogare de la alineatul (1) litera (d), autoritatea competentă poate decide, după efectuarea unei evaluări a riscurilor, să nu ucidă, să nu sacrifice și să nu îndepărteze din apă animalele de acvacultură din specii nelistate, cu condiția aplicării unor măsuri adecvate de atenuare a riscurilor pentru a preveni orice risc de răspândire a bolii de categoria A în cauză în afara unității.
(5)  
Prin derogare de la alineatul (1) litera (f) punctul (ii), autoritatea competentă poate, după efectuarea unei evaluări a riscurilor, să permită introducerea pe piață a produselor de origine animală în conformitate cu articolul 83.

Articolul 79

Derogări specifice de la măsurile de control în unitățile în care speciile listate sunt deținute în scopuri științifice sau în scopuri legate de conservarea speciilor pe cale de dispariție

(1)  

Autoritatea competentă poate acorda derogări de la măsurile prevăzute la articolul 78 alineatul (1) literele (a) și (c) în cazul confirmării oficiale a unei boli de categoria A în unitățile în care speciile listate sunt ținute în scopuri științifice sau în scopuri legate de conservarea speciilor pe cale de dispariție, cu următoarele condiții:

(a) 

statutul sanitar animal al statului membru în cauză sau al altor state membre nu este periclitat; și

(b) 

se iau toate măsurile adecvate de biosecuritate enumerate la articolul 78 pentru a preveni orice risc de răspândire a agentului patogen al bolii de categoria A.

(2)  

În cazul în care se acordă o derogare în conformitate cu alineatul (1), autoritatea competentă asigură faptul că animalele de acvacultură din speciile listate care fac obiectul derogării:

(a) 

sunt ținute în locuri unde se pun în aplicare măsuri adecvate de biosecuritate pentru a evita răspândirea bolii de categoria A în cauză; și

(b) 

fac obiectul unei supravegheri și a unor examene de laborator suplimentare și nu sunt mutate din unitate până când testele de laborator arată că nu prezintă un risc de răspândire suplimentară a bolii de categoria A în cauză.

Articolul 80

Curățare și dezinfectare

(1)  

Autoritatea competentă dispune operatorilor să efectueze, imediat după finalizarea măsurilor de control al bolilor prevăzute la articolul 78, curățarea și dezinfectarea:

(a) 

unității, în măsura în care autoritatea competentă consideră că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;

(b) 

oricărui echipament utilizat în creșterea animalelor, inclusiv, dar fără a se limita la echipamente de hrănire, de clasificare, de tratament, de vaccinare și la ateliere plutitoare;

(c) 

oricărui echipament legat de producție, inclusiv, dar fără a se limita la cuști, plase, tăblie, saci și paragate;

(d) 

oricăror articole de îmbrăcăminte de protecție sau echipamente de siguranță utilizate de operatori și vizitatori; și

(e) 

tuturor mijloacelor de transport, inclusiv a rezervoarelor și a altor echipamente utilizate pentru a deplasa animale infectate sau membri ai personalului care au intrat în contact cu animale infectate.

(2)  

Curățarea și dezinfectarea prevăzute la alineatul (1) se efectuează:

(a) 

în conformitate cu un protocol convenit în prealabil între autoritatea competentă și operator; și

(b) 

sub supravegherea medicilor veterinari oficiali.

Articolul 81

Instituirea vidului sanitar în unitatea afectată

Autoritatea competentă dispune operatorilor să instituie, după finalizarea operațiunilor de curățare și dezinfectare prevăzute la articolul 80, vidul sanitar în unitatea afectată, pentru perioada de timp prevăzută în anexa XIII.

Articolul 82

Extinderea măsurilor de control al bolilor în caz de confirmare a prezenței unei boli de categoria A

Pentru a preveni răspândirea unei boli de categoria A, autoritatea competentă efectuează o anchetă în conformitate cu articolul 71 și, după efectuarea unei evaluări a riscurilor, extinde unele dintre măsurile prevăzute la articolele 78, 80 și 81 sau toate aceste măsuri la:

(a) 

unitățile situate în același compartiment sau care, din cauza distanței, a condițiilor hidrodinamice sau a condițiilor topografice, prezintă un risc crescut de a contracta agentul patogen al bolii în cauză de la unitatea suspectă unde se confirmă prezența bolii;

(b) 

orice unitate pentru care, în urma anchetei prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2016/429, s-a pus în evidență o legătură epidemiologică directă cu unitatea în care s-a confirmat prezența bolii.

Articolul 83

Introducerea pe piață a produselor de origine animală obținute de la animale de acvacultură din speciile listate produse în unități infectate

(1)  

Atunci când acordă o derogare în temeiul articolului 78 alineatul (5), autoritatea competentă poate permite introducerea pe piață a produselor de origine animală numai dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

(a) 

peștii trebuie sacrificați și eviscerați înainte de expediere;

(b) 

moluștele și crustaceele trebuie să fie trasabile pe deplin și să fie prelucrate, înainte de expediere, până la stadiul de produse neviabile, care nu pot supraviețui dacă sunt reintroduse în apă.

În cazul în care este necesară purificarea înainte de prelucrarea și introducerea pe piață, ea se efectuează într-o unitate producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor sau într-un centru de purificare biosecurizat.

(2)  

Produsele de origine animală menționate la alineatul (1) sunt destinate:

(a) 

direct consumatorului final; sau

(b) 

prelucrării ulterioare într-o unitate producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor.

Articolul 84

Măsuri care trebuie aplicate în caz de confirmare a prezenței unei boli de categoria A în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în centrele de purificare, în centrele de expediere, în posturile de inspecție la frontieră sau în orice alt loc relevant, inclusiv mijloacele de transport

(1)  

În caz de confirmare a prezenței unei boli de categoria A în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în centrele de purificare, în centrele de expediere, în posturile de inspecție la frontieră sau în orice alt loc relevant, inclusiv mijloacele de transport, autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 77, aplică:

(a) 

măsurile prevăzute la articolele 78, 80 și 81; și

(b) 

dacă este necesar, măsuri suplimentare adaptate situației specifice, pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A de la animalele și de la unitățile sau locurile afectate la animale neafectate.

(2)  
Autoritatea competentă aplică, de asemenea, dispozițiile prevăzute la articolele 78, 80 și 81 în unitățile de origine ale animalelor sau ale produselor prezente în unitățile și locurile menționate la alineatul (1).CAPITOLUL II

Măsuri de control al bolilor pentru bolile de categoria A ale animalelor de acvacultură în zona de restricțiiSecțiunea 1

Măsuri generale de control al bolilor în zona de restricții

Articolul 85

Instituirea unei zone de restricții

(1)  

În cazul confirmării oficiale a unui focar de boală de categoria A într-o unitate, într-o întreprindere din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, într-o unitate de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant, inclusiv mijloacele de transport, autoritatea competentă instituie imediat în jurul unității sau a locului afectat o zonă de restricții care cuprinde:

(a) 

o zonă de protecție în jurul unității sau al locului în care se confirmă prezența bolii de categoria A;

(b) 

o zonă de supraveghere în jurul zonei de protecție; și

(c) 

dacă este necesar, pe baza criteriilor stabilite la articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429, zone suplimentare de restricții în jurul sau în apropierea zonelor de protecție și de supraveghere.

(2)  

Întinderea zonelor se stabilește de la caz la caz, luând în considerare factorii care influențează riscul de răspândire a bolii. În acest scop, autoritatea competentă ține seama de următoarele date și criterii:

(a) 

date din ancheta epidemiologică în conformitate cu articolul 57 din Regulamentul (UE) 2016/429;

(b) 

datele hidrodinamice relevante;

(c) 

criteriile enumerate la articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429; și

(d) 

criteriile prevăzute în anexa XIV la prezentul regulament.

(3)  
Autoritatea competentă adaptează limitele zonei de restricții inițiale, inclusiv limitele zonelor de protecție, de supraveghere și a zonelor suplimentare de restricții, în cazul suprapunerii a două sau mai multe zone de restricții din cauza apariției altor focare de boală din categoria A.
(4)  

Prin derogare de la alineatul (1), având în vedere circumstanțele geografice, hidrodinamice și epidemiologice specifice, după efectuarea unei evaluări a riscurilor și luând în considerare profilul bolii, autoritatea competentă poate:

(a) 

să nu stabilească zona de restricții, astfel cum se prevede la alineatul (1), în jurul unității sau a locului infectat;

(b) 

să stabilească o zonă de restricții constând dintr-o zonă de protecție fără nicio zonă adiacentă de supraveghere; și

(c) 

să nu stabilească o zonă de restricții atunci când se confirmă prezența unei boli de categoria A în întreprinderi din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în centre de purificare, în centre de expediere, în posturi de inspecție la frontieră, în unități de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant, inclusiv mijloacele de transport.

(5)  

În măsura necesară și după efectuarea unei evaluări a riscurilor, luând în considerare circumstanțele geografice, hidrodinamice, epidemiologice și profilul bolii, autoritatea competentă poate beneficia de derogări de la dispozițiile prezentului capitol:

(a) 

în zonele de restricții suplimentare; și

(b) 

în cazul în care autoritatea competentă decide să instituie o zonă de restricții atunci când apare un focar de boală de categoria A în unități sau orice alte locuri relevante menționate la articolul 4 litera (c).

Articolul 86

Măsuri care trebuie aplicate în zona de restricții

(1)  
Autoritatea competentă întocmește fără întârziere și ține la zi un inventar al tuturor unităților care dețin animale de acvacultură din speciile listate, care sunt situate în zona de restricții, inclusiv al speciilor, categoriilor și numărului estimativ de animale din fiecare unitate.
(2)  
În unitățile situate în zona de restricții, autoritatea competentă poate, pe baza informațiilor epidemiologice sau a altor dovezi relevante și după efectuarea unei evaluări a riscurilor, să pună în aplicare sacrificarea preventivă sau sacrificarea în vederea consumului uman sau, în cazul moluștelor, îndepărtarea din apă, a animalelor de acvacultură din speciile listate, în conformitate cu articolul 78 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2).
(3)  
Orice colectare de eșantioane în unitățile din zona de restricții care dețin animale de acvacultură din speciile listate, în alte scopuri decât pentru a confirma sau a infirma prezența bolii de categoria A în cauză, se autorizează de autoritatea competentă.Secțiunea 2

Măsuri de control al bolilor în zona de protecție

Articolul 87

Măsuri care trebuie aplicate în unitățile din zona de protecție care dețin animale de acvacultură

(1)  

Autoritatea competentă dispune operatorilor unităților care dețin animale de acvacultură din orice specie în zona de protecție, altele decât unitatea în care s-a confirmat prezența bolii de categoria A, să aplice cel puțin următoarele măsuri pentru a preveni și a controla răspândirea bolii:

(a) 

actualizarea fără întârziere a evidențelor inventarului prevăzut la articolul 73 alineatul (1);

(b) 

atunci când este posibil, punerea în aplicare a unor măsuri adecvate pentru a limita orice răspândire posibilă a bolii de categoria A la și de la orice animale acvatice sălbatice care ar putea intra în contact epidemiologic cu unitatea;

(c) 

împiedicarea îndepărtării animalelor de acvacultură din unitatea în care sunt deținute, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a autorizat această operațiune;

(d) 

punerea în aplicare a unor măsuri adecvate de biosecuritate pentru orice produs, echipament, material sau substanță care poate răspândi boala de categoria A în cauză;

(e) 

reducerea numărului de vizitatori la cei care sunt strict necesari pentru a exploata în mod corespunzător unitatea; și

(f) 

atunci când este practic, punerea în aplicare a unor metode adecvate de curățare și dezinfectare la intrarea și ieșirea în/din unitate.

(2)  
Autoritatea competentă dispune și supraveghează prelucrarea de către operator sau eliminarea ca material din categoria relevantă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, a subproduselor de origine animală obținute de la animale de acvacultură din speciile listate care au murit sau au fost ucise, inclusiv cochilii de moluște cu carne, în unitățile care dețin specii listate în zona de protecție.
(3)  
După efectuarea unei evaluări a riscurilor, autoritatea competentă poate decide că articolele 87 și 88 se aplică numai animalelor de acvacultură din speciile listate.

Articolul 88

Vizite ale medicilor veterinari oficiali în unitățile din zona de protecție

(1)  
Autoritatea competentă asigură faptul că medicii veterinari oficiali efectuează cel puțin o vizită la toate unitățile menționate la articolul 87, cât mai curând posibil și fără întârziere, după confirmarea oficială a unui focar de boală de categoria A, acordând prioritate unităților care, potrivit evaluării autorității competente, prezintă un risc mare de contractare sau de răspândire a bolii.
(2)  

Atunci când efectuează vizitele menționate la alineatul (1), medicii veterinari oficiali efectuează cel puțin următoarele activități:

(a) 

verificarea documentelor și analiza evidențelor;

(b) 

verificarea punerii în aplicare a măsurilor de prevenire a introducerii sau a răspândirii bolii de categoria A în cauză, în conformitate cu articolul 87;

(c) 

examinarea clinică a animalelor de acvacultură din speciile listate; și

(d) 

dacă este necesar, colectarea de eșantioane pentru examene de laborator, pentru a confirma sau a infirma prezența bolii de categoria A în cauză.

(3)  
Autoritatea competentă poate solicita vizite veterinare suplimentare la unitățile în cauză pentru a monitoriza situația.
(4)  
Autoritatea competentă ține o evidență a activităților și a vizitelor menționate la alineatele (1), (2) și (3) și a constatărilor acestora.

Articolul 89

Interzicerea circulației animalelor de acvacultură, a produselor derivate de la acestea, a altor substanțe și materiale în interiorul, dinspre sau înspre zona de protecție

(1)  

Autoritatea competentă interzice următoarele în interiorul zonei de protecție:

(a) 

circulația animalelor de acvacultură din speciile listate între unități din zona de protecție;

(b) 

circulația animalelor de acvacultură din speciile listate dinspre sau înspre zona de protecție;

(c) 

orice circulație dinspre unitățile din interiorul zonei de protecție a mijloacelor de transport și a oricărui echipament, produs, material sau substanță care poate transmite boala de categoria A în cauză;

(d) 

transportul animalelor de acvacultură cu ambarcațiuni cu vivieră prin zona de protecție; și

(e) 

expedierea de subproduse de origine animală neprelucrate obținute de la animale de acvacultură din orice specie de la unități din zona de protecție.

(2)  
După efectuarea unei evaluări a riscurilor, autoritatea competentă poate să extindă interdicțiile prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(d) la animalele din specii nelistate și la produsele obținute de la acestea.

Articolul 90

Condiții generale de acordare a derogărilor de la interdicțiile de circulație și transport referitoare la animale acvatice și produse obținute de la acestea în zona de protecție

(1)  
Prin derogare de la interdicțiile prevăzute la articolul 89 alineatul (1), autoritatea competentă poate autoriza circulația și transportul animalelor acvatice și a produselor obținute de la acestea în cazurile prevăzute la articolele 91-94, sub rezerva aplicării condițiilor specifice prevăzute la articolele respective și a condițiilor generale prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.
(2)  

Atunci când acordă autorizările prevăzute la alineatul (1), autoritatea competentă asigură îndeplinirea următoarele condiții:

(a) 

toate deplasările trebuie să fie efectuate exclusiv pe rute desemnate, trebuie să fie convenite de comun acord cu autoritatea competentă și trebuie să nu implice descărcarea sau oprirea pe traseu;

(b) 

orice schimb de apă și evacuare a apei în timpul transportului trebuie să se efectueze în zone, unități sau puncte de schimb de apă aprobate de autoritatea competentă;

(c) 

mijloacele de transport trebuie construite și întreținute în așa fel încât să poată fi curățate și dezinfectate în mod corespunzător;

(d) 

mijloacele de transport sunt curățate și dezinfectate:

(i) 

înainte de operațiunile de transport; și

(ii) 

după operațiunile de transport, sub supravegherea medicului veterinar oficial;

(e) 

adoptarea oricărei alte măsuri suplimentare de biosecuritate considerate necesare de către autoritatea competentă în legătură cu operațiunile de transport.

Articolul 91

Condiții specifice aplicabile sacrificării și circulației în vederea sacrificării sau a prelucrării animalelor de acvacultură din speciile listate deținute în unități din zona de protecție

(1)  

Animalele de acvacultură din unitățile care dețin specii listate în zona de protecție pot fi:

(a) 

sacrificate în cadrul unității în conformitate cu măsurile de biosecuritate prevăzute de autoritatea competentă; sau

(b) 

deplasate în vederea sacrificării imediate pentru consum uman într-o unitate producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor; sau

(c) 

în cazul moluștelor, îndepărtate din apă și mutate într-o unitate producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor, în vederea purificării, dacă este necesar, și a prelucrării ulterioare.

(2)  
După efectuarea unei evaluări a riscurilor bazată pe date epidemiologice relevante, autoritatea competentă poate să limiteze aplicarea măsurilor prevăzute la alineatul (1) la unitățile care dețin exclusiv animale de acvacultură din speciile listate în coloana a treia a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882.
(3)  

Atunci când autorizează circulația animalelor de acvacultură menționate la alineatul (1) litera (b), autoritatea competentă responsabilă pentru unitatea producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor:

(a) 

este informată cu privire la intenția de a trimite animale de acvacultură din specii listate la unitatea producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor;

(b) 

acceptă să primească animalele de acvacultură în cauză;

(c) 

supraveghează sacrificarea animalelor și trimite o confirmare în acest sens autorității competente din arealul căreia s-a efectuat expedierea;

(d) 

asigură faptul că animalele de acvacultură din speciile listate provenite din zona de protecție sunt ținute separat de animalele de acvacultură din speciile listate provenite din afara zonei de protecție și sacrificate sau prelucrate separat de aceste animale;

(e) 

monitorizează sacrificarea sau prelucrarea;

(f) 

asigură faptul că operațiunile de curățare și dezinfectare a locului sunt finalizate înainte de sacrificarea animalelor de acvacultură provenite din unități situate în afara zonei de protecție;

(g) 

asigură faptul că produsele de origine animală obținute de la animalele de acvacultură respectă condițiile specifice de introducere pe piață prevăzute la articolul 92; și

(h) 

asigură faptul că subprodusele animale provenite din sacrificare sau din alte procese menționate la alineatul (1) sunt prelucrate sau eliminate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Articolul 92

Condiții specifice pentru introducerea pe piață a produselor de origine animală obținute de la animale de acvacultură din speciile listate, în unități neafectate din zona de protecție

(1)  

Autoritatea competentă poate autoriza introducerea pe piață a produselor de origine animală obținute de la animale de acvacultură din speciile listate, în unități neafectate din zona de protecție, în următoarele condiții:

(a) 

peștii trebuie sacrificați și eviscerați înainte de expediere; și

(b) 

moluștele și crustaceele trebuie să fie trasabile pe deplin și să fie prelucrate, înainte de expediere, până la stadiul de produse neviabile care nu pot supraviețui dacă sunt reintroduse în apă.

(2)  

Produsele de origine animală menționate la alineatul (1) sunt destinate:

(a) 

furnizării directe la consumatorului final; sau

(b) 

prelucrării ulterioare într-o unitate producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor.

Articolul 93

Condiții specifice pentru autorizarea transportului de subproduse de origine animală neprelucrate din unități situate în zona de protecție

Autoritatea competentă poate autoriza transportul de subproduse de origine animală neprelucrate obținute de la animale de acvacultură din speciile listate provenite de la unități din zona de protecție la o unitate în vederea prelucrării ulterioare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Articolul 94

Măsuri de atenuare a riscurilor care privesc anumite activități legate de animalele acvatice în interiorul zonei de protecție

(1)  

După efectuarea unei evaluări a riscurilor, autoritatea competentă poate să pună în aplicare măsuri de atenuare a riscurilor în ceea ce privește:

(a) 

activitățile de pescuit comercial și recreativ din zona de protecție;

(b) 

alte activități legate de animalele acvatice din zona de protecție, care ar putea prezenta un risc de răspândire a bolii; și

(c) 

transportul bărcilor de serviciu utilizate pentru activitățile de întreținere și tratare a animalelor acvatice în zona de protecție.

(2)  
În cadrul măsurilor prevăzute la alineatul (1), autoritatea competentă poate, după caz, să dispună curățarea și dezinfectarea echipamentelor care au fost utilizate în apele din zona de protecție.

Articolul 95

Măsuri care trebuie aplicate în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în centrele de purificare, în centrele de expediere, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant din zona de supraveghere, inclusiv mijloacele de transport

(1)  
Autoritatea competentă aplică măsurile prevăzute la articolele 87-93 în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în centrele de purificare, în centrele de expediere, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant din zona de protecție, inclusiv mijloacele de transport.
(2)  
În unitățile și locurile menționate la alineatul (1), autoritatea competentă poate aplica măsuri suplimentare adaptate situației specifice pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A în interiorul zonei de protecție și în afara acesteia.

Articolul 96

Îndepărtarea animalelor de acvacultură din unitățile afectate și măsurile consecutive de atenuare a riscurilor

(1)  
Autoritatea competentă stabilește o dată până la care trebuie îndepărtate animalele de acvacultură din toate unitățile infectate.
(2)  
Autoritatea competentă poate decide, după efectuarea unei evaluări a riscurilor, că alineatul (1) se aplică și unităților din zona de protecție în care boala de categoria A nu a fost confirmată, pentru a controla și a preveni posibila răspândire a bolilor.
(3)  
După îndepărtarea animalelor de acvacultură, astfel cum se prevede la alineatul (1), curățarea, dezinfectarea și instituirea vidului sanitar se efectuează în conformitate cu articolele 80 și 81.
(4)  
Autoritatea competentă dispune instituirea sincronă a vidului sanitar în unitățile afectate și în unitățile selectate în conformitate cu alineatul (2).
(5)  
Instituirea sincronă a vidului sanitar menționată la alineatul (4) se întinde pe parcursul perioadei prevăzute în anexa XIII.

Articolul 97

Durata măsurilor de control al bolilor în zona de protecție, repopularea unităților din zona de protecție

(1)  

Autoritatea competentă menține măsurile de control al bolilor în zona de protecție prevăzute în secțiunea 2 a prezentului capitol până când:

(a) 

se pun în aplicare și se finalizează măsurile prevăzute la articolul 96; și

(b) 

pe baza rezultatului anchetelor efectuate în conformitate cu articolul 88, autoritatea competentă infirmă orice prezență a bolii de categoria A în cauză în celelalte unități din zona de protecție.

(2)  

Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1):

(a) 

autoritatea competentă aplică, în zona de protecție, măsurile prevăzute în secțiunea 3 a prezentului capitol pe parcursul perioadei stabilite la articolul 101; și

(b) 

unitățile menționate la articolul 96 alineatele (1) și (2) și care au fost cuprinse anterior în zona de protecție pot fi repopulate.Secțiunea 3

Măsuri de control al bolilor în zona de supraveghere

Articolul 98

Măsuri care trebuie aplicate în unitățile din zona de supraveghere

(1)  
În zona de supraveghere, autoritatea competentă dispune aplicarea măsurilor prevăzute la articolul 87 în toate unitățile care dețin animale de acvacultură din speciile listate.
(2)  
Medicii veterinari oficiali vizitează unitățile menționate la alineatul (1) și desfășoară, după caz, activitățile prevăzute la articolul 88 alineatul (2).
(3)  
Unitățile din zona de supraveghere fac obiectul supravegherii, care presupune vizite și prelevări de eșantioane, astfel cum se descrie la punctul 1 din anexa XV.
(4)  
Supravegherea prevăzută la alineatul (3) este efectuată de autoritatea competentă.

Articolul 99

Măsuri legate de circulația și transportul animalelor de acvacultură în interiorul, dinspre sau înspre zona de supraveghere

(1)  
Autoritatea competentă interzice circulația animalelor de acvacultură din unitățile situate în interiorul zonei de supraveghere în vederea sacrificării, a continuării creșterii sau a eliberării în sălbăticie în afara zonei de supraveghere.
(2)  
Autoritatea competentă asigură faptul că orice transport de animale de acvacultură din speciile listate în interiorul sau înspre zona de supraveghere se efectuează în condițiile prevăzute la articolul 90 literele (a)-(e) și la articolul 91.
(3)  
Autoritatea competentă poate dispune aplicarea unor măsuri suplimentare adecvate de biosecuritate pentru operațiunile de transport, inclusiv descărcarea în unitatea de destinație desemnată, pentru a controla și a preveni posibila răspândire a bolilor.
(4)  
Prin derogare de la alineatul (1) și în acord cu autoritatea competentă responsabilă de locul de destinație, autoritatea competentă poate autoriza circulația animalelor de acvacultură, cu condiția aplicării unor măsuri adecvate de biosecuritate pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A.

Articolul 100

Măsuri care trebuie aplicate în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în centrele de purificare, în centrele de expediere, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant din zona de protecție, inclusiv mijloacele de transport

(1)  
Autoritatea competentă dispune fără întârziere aplicarea măsurilor prevăzute la articolele 98 și 99 în întreprinderile din sectorul alimentelor și al hranei pentru animale, în centrele de purificare, în centrele de expediere, în posturile de inspecție la frontieră, în unitățile de prelucrare a subproduselor de origine animală sau în orice alt loc relevant din zona de supraveghere, inclusiv mijloacele de transport.
(2)  
În locurile menționate la alineatul (1), autoritatea competentă poate aplica măsuri suplimentare adaptate situației specifice pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A în interiorul zonei de supraveghere și în afara acesteia.

Articolul 101

Durata măsurilor de control al bolilor din zona de supraveghere

Autoritatea competentă elimină măsurile de control al bolii prevăzute în prezenta secțiune atunci când perioada de supraveghere stabilită la punctul 2 din anexa XV pentru boala de categoria A în cauză s-a încheiat cu rezultate favorabile.CAPITOLUL III

Măsuri de control al bolilor la animalele acvatice sălbatice

Articolul 102

Măsuri aplicabile în cazul unui caz suspect de boală de categoria A la animalele acvatice sălbatice din speciile listate

În cazul unui caz suspect de boală de categoria A la animalele acvatice sălbatice din speciile listate, în conformitate cu articolul 9 alineatele (1), (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, autoritatea competentă:

(a) 

efectuează imediat o anchetă vizând animalele acvatice sălbatice din speciile listate care au fost pescuite, capturate, colectate sau găsite moarte, pentru a confirma sau a infirma prezența bolii de categoria A în conformitate cu articolul 71 alineatul (2);

(b) 

asigură faptul că toate subprodusele de origine animală obținute de la animalele acvatice sălbatice din speciile listate, care sunt suspectate de a fi infectate, inclusiv cochiliile de moluște cu carne, sunt prelucrate sau eliminate ca material de categoria 1 sau 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;

(c) 

dacă este practic, asigură faptul că orice material sau substanță care ar putea fi contaminate de animale suspecte de a fi afectate sau de subproduse de origine animală obținute de la acestea fac obiectul curățării și dezinfectării sau sunt eliminate pe baza instrucțiunilor medicilor veterinari oficiali și sub supravegherea acestora; și

(d) 

furnizează informații relevante operatorilor sau autorităților responsabile pentru gestionarea populației de animale în cauză.

Articolul 103

Măsuri aplicabile în caz de focar al unei boli de categoria A apărută la animalele acvatice sălbatice din speciile listate

(1)  

Dacă apare un caz de boală de categoria A confirmat în mod oficial la animalele acvatice sălbatice din speciile listate, autoritatea competentă stabilește o zonă infectată pe baza:

(a) 

condițiilor hidrodinamice, topografice și epidemiologice relevante;

(b) 

profilului bolii și al populației estimate de animale acvatice din speciile listate; și

(c) 

factorilor de risc care contribuie la răspândirea bolii de categoria A în cauză, în special cei asociați cu riscul introducerii bolii în unitățile care dețin animale acvatice din speciile listate.

(2)  

Autoritatea competentă poate adapta limitele zonei infectate inițiale:

(a) 

pentru a controla răspândirea suplimentară a bolii de categoria A în cauză; și

(b) 

în cazul confirmării altor focare ale bolii de categoria A la animalele sălbatice.

(3)  
Autoritatea competentă informează imediat operatorii, alte autorități competente relevante, medicii veterinari relevanți și orice altă persoană fizică sau juridică interesată în legătură cu apariția focarului bolii și cu măsurile de control adoptate.

Articolul 104

Măsuri care trebuie aplicate în zona infectată

(1)  

În zona infectată stabilită în conformitate cu articolul 103, autoritatea competentă:

(a) 

pune în aplicare măsuri de atenuare a riscurilor și măsuri consolidate de biosecuritate, pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A de la animalele afectate și de la zona infectată la animale și la zone neafectate;

(b) 

interzice orice deplasare de către oameni a animalelor acvatice sălbatice din speciile listate și a produselor de origine animală obținute de la respectivele animale din zona infectată;

(c) 

prin derogare de la articolul 10 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, asigură faptul că toate subprodusele de origine animală obținute de la animalele acvatice sălbatice din speciile listate din zona infectată, inclusiv cochiliile de moluște, cu carne, sunt prelucrate sau eliminate ca materiale de categoria 1 sau 2, în conformitate cu regulamentul respectiv;

(d) 

asigură, dacă este posibil, faptul că orice material sau substanță susceptibile de a fi contaminate de animale acvatice sălbatice din speciile listate din zona infectată sau de subprodusele de origine animală obținute de la acestea fac obiectul curățării și dezinfectării sau sunt eliminate pe baza instrucțiunilor medicilor veterinari oficiali și sub supravegherea acestora; și

(e) 

interzice introducerea în unități care dețin animale de acvacultură din specii listate, atât în ​interiorul, cât și în afara zonei infectate sau în bazinele de captare a apei sau în zonele de coastă din afara zonei infectate, a oricăror părți de animale acvatice din speciile listate, care au fost pescuite, capturate, colectate sau găsite moarte în zona infectată, precum și a oricărui produs, material sau substanță susceptibile de a fi contaminate cu o boală de categoria A în zona infectată.

(2)  
Prin derogare de la alineatul (1) litera (b) și în scopul conservării materialului genetic valoros, autoritatea competentă poate autoriza deplasarea animalelor acvatice sălbatice din speciile listate din zona infectată la o unitate autorizată de autoritatea competentă în acest scop, cu condiția aplicării măsurilor de biosecuritate adecvate pentru a preveni răspândirea bolii de categoria A. Unitatea de destinație este considerată, în sensul articolului 108, ca fiind o unitate situată în zona infectată.

Articolul 105

Măsuri suplimentare care trebuie aplicate în zona infectată

(1)  
După efectuarea unei evaluări a riscurilor, autoritatea competentă stabilește măsurile suplimentare necesare pentru controlul sau eradicarea bolii de categoria A în cauză.
(2)  

Ca parte a controlului sau a eradicării bolii de categoria A în cauză, autoritatea competentă poate:

(a) 

să suspende activitățile de repopulare, pescuit, colectare și capturare;

(b) 

să dispună curățarea și dezinfectarea obligatorie a echipamentelor de pescuit, a bărcilor și a altor echipamente susceptibile de a fi contaminate; și

(c) 

să intensifice activitățile de pescuit, colectare și capturare sau să pună în aplicare alte măsuri relevante pentru eradicarea bolii.

(3)  
Măsurile prevăzute la alineatul (1) se pun în aplicare după consultarea grupului operațional de experți menționat la articolul 107 și a altor autorități și părți interesate și în colaborare cu acestea.

Articolul 106

Extinderea măsurilor

Autoritatea competentă poate decide că măsurile relevante menționate la articolele 102-105 se aplică și animalelor acvatice din speciile nelistate.

Articolul 107

Grupul operațional de experți

(1)  
Dacă apare un caz de boală de categoria A confirmat la animalele acvatice sălbatice din speciile listate, autoritatea competentă înființează un grup operațional de experți, astfel cum se prevede la articolul 43 alineatul (2) litera (d) punctul (iii) din Regulamentul (UE) 2016/429.
(2)  

Grupul operațional de experți oferă autorității competente asistență în:

(a) 

evaluarea situației epidemiologice și a evoluției acesteia;

(b) 

determinarea zonei infectate; și

(c) 

stabilirea măsurilor adecvate care trebuie aplicate în zona infectată și a duratei acestora.

Articolul 108

Măsuri aplicabile în unitățile din zona infectată

(1)  
În unitățile care dețin animale de acvacultură din speciile listate în zona infectată, autoritatea competentă aplică măsurile prevăzute la articolul 87.
(2)  

Pe lângă măsurile prevăzute la articolul 87, autoritatea competentă interzice circulația animalelor de acvacultură deținute în unități din zona infectată:

(a) 

în afara zonei infectate; sau

(b) 

la alte unități din zona infectată.

(3)  
După efectuarea unei evaluări a riscurilor, autoritatea competentă poate limita interdicția prevăzută la alineatul (2) numai la animalele de acvacultură din speciile listate.
(4)  
Prin derogare de la alineatul (2), autoritatea competentă poate autoriza, după efectuarea unei evaluări a riscurilor și în acord cu autoritatea competentă responsabilă de locul de destinație, deplasarea animalelor din speciile listate în afara zonei infectate sau la alte unități din zona infectată.

Articolul 109

Durata măsurilor în zona infectată

Autoritatea competentă menține măsurile prevăzute în prezentul capitol până când informațiile epidemiologice arată că populația sălbatică relevantă nu mai prezintă risc de răspândire a bolii și până când grupul operațional recomandă eliminarea măsurilor.CAPITOLUL IV

Măsuri de control al bolilor pentru bolile de categoria b și c ale animalelor acvatice

Articolul 110

Măsuri preliminare de control al bolilor care trebuie aplicate atunci când autoritatea competentă suspectează prezența unei boli de categoria B sau C în statele membre, în zonele sau în compartimentele cărora li s-a acordat statutul de indemne de boală

Autoritatea competentă aplică măsurile prevăzute la articolele 55, 56 și 57 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria B sau C, în conformitate cu articolul 9 alineatele (1), (3) sau (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, în statele membre, în zonele sau în compartimentele cărora li s-a acordat statutul de indemne de boală, astfel cum se prevede la articolul 36 alineatul (4) și la articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/429 sau la articolul 83, la articolul 84 alineatul (1) literele (h)-(m) sau la articolul 84 alineatul (2) literele (b)-(g) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

Articolul 111

Măsuri de control al bolilor care trebuie aplicate atunci când se confirmă o boală de categoria B sau C

Autoritatea competentă aplică măsurile prevăzute la articolele 58-65 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 în caz de confirmare a prezenței unei boli de categoria B sau C, în conformitate cu articolul 9 alineatele (2), (3) sau (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, în statele membre, în zonele sau în compartimentele cărora li s-a acordat statutul de indemne de boală, astfel cum se prevede la articolul 36 alineatul (4) și la articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/429 sau la articolul 83, la articolul 84 alineatul (1) literele (h)-(m) sau la articolul 84 alineatul (2) literele (b)-(g) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.PARTEA IV

DISPOZIȚII FINALE

▼M1

Articolul 112

Abrogări

(1)  
Directivele 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE și 2005/94/CE, precum și actele adoptate în temeiul acestora, încetează să se aplice de la 21 aprilie 2021.
(2)  
Directivele 2000/75/CE și 2002/60/CE, precum și actele adoptate în temeiul acestor directive, încetează să se aplice de la 14 iulie 2021.

▼B

Articolul 113

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 21 aprilie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

EXAMINĂRI CLINICE, PROCEDURI DE EȘANTIONARE, METODE DE DIAGNOSTICARE A BOLILOR DE CATEGORIA A ȘI TRANSPORTUL EȘANTIOANELOR

(astfel cum se prevede la articolul 3 din prezentul regulament)

A.    Proceduri de eșantionare

A.1   PRELEVAREA DE EȘANTIOANE DE LA ANIMALE ÎN VEDEREA EXAMINĂRILOR CLINICE

1. Pe cât posibil, examinările clinice trebuie să includă:

(a) 

animale care prezintă semne clinice ale unor boli de categoria A;

(b) 

animale care probabil au murit recent din cauza bolii suspectate/confirmate;

(c) 

animale care au o legătură epidemiologică cu un caz suspectat sau confirmat; și

(d) 

animale pentru care s-au obținut rezultate pozitive sau neconcludente la examenele de laborator anterioare.

2. Animalele care urmează să fie examinate trebuie să fie selectate în mod aleatoriu, în număr suficient de mare pentru a permite detectarea bolii, dacă este prezentă, în cazul în care nu există semne evidente de boală sau leziuni post mortem care să sugereze boli de categoria A.

3. Animalele care urmează să fie examinate și metoda de eșantionare trebuie să fie alese în conformitate cu instrucțiunile autorității competente și cu planul de urgență relevant menționat la articolul 43 din Regulamentul (UE) 2016/429. Animalele care urmează să fie examinate și metoda de eșantionare trebuie să țină seama de profilul bolii și de următoarele:

(a) 

scopul eșantionării;

(b) 

speciile listate deținute în unitate;

(c) 

numărul de animale din speciile listate care sunt deținute în unitate;

(d) 

categoria animalelor deținute;

(e) 

evidențele disponibile privind producția, sănătatea și trasabilitatea animalelor deținute, care sunt relevante pentru anchetă;

(f) 

tipul de unitate și practicile de creștere a animalelor;

(g) 

nivelul riscului de expunere:

(i) 

probabilitatea expunerii la agentul patogen sau la vector;

(ii) 

absența imunizării animalelor din cauza vaccinării sau a imunității materne; și

(iii) 

istoricul șederii în unitate;

(h) 

alți factori epidemiologici relevanți.

4. Numărul minim de animale care urmează să fie examinate trebuie să fie conform cu instrucțiunile autorității competente și cu planul de urgență relevant menționat la articolul 43 din Regulamentul (UE) 2016/429. Numărul minim de animale care urmează să fie examinate trebuie să țină seama de profilul bolii și, în special, de următoarele:

(a) 

prevalența preconizată în unitate;

(b) 

nivelul de încredere dorit al rezultatelor anchetei, care în orice caz nu trebuie să fie mai mic de 95 %; și

(c) 

standardele internaționale și dovezile științifice disponibile.

A.2   PRELEVAREA DE EȘANTIOANE DE LA ANIMALE ÎN VEDEREA EXAMENELOR DE LABORATOR

1. Eșantionarea în vederea examenelor de laborator trebuie să țină seama de rezultatul examinărilor clinice menționate la punctul A.1 și, dacă este posibil, trebuie să includă animalele menționate la punctul A.1 subpunctul 1.

2. În cazul în care nu există semne evidente de boală sau de leziuni post mortem care sugerează boli din categoria A, eșantioanele trebuie prelevate în mod aleatoriu în fiecare unitate epidemiologică din unitate și trebuie să permită depistarea bolii, dacă aceasta este prezentă.

3. Animalele care urmează să fie eșantionate, natura eșantioanelor care urmează să fie prelevate și metoda de eșantionare trebuie să fie conforme cu instrucțiunile autorității competente și cu planul de urgență relevant menționat la articolul 43 din Regulamentul (UE) 2016/429. Animalele care urmează să fie eșantionate, natura eșantioanelor care urmează să fie prelevate și metoda de eșantionare trebuie să țină seama de profilul bolii și de criteriile prevăzute la punctul A.1 subpunctul 3.

4. Numărul minim de animale de la care urmează să se preleveze eșantioane trebuie să fie conform cu instrucțiunile autorității competente și cu planul de urgență relevant menționat la articolul 43 din Regulamentul (UE) 2016/429. Numărul minim de animale de la care urmează să se preleveze eșantioane trebuie să țină seama de criteriile stabilite la punctul A.1 subpunctul 4 și de performanța testelor utilizate.

5. În cazul animalelor sălbatice, eșantioanele trebuie colectate de la animale împușcate, găsite moarte sau capturate în mod intenționat sau trebuie obținute prin metode neinvazive, cum ar fi cu ajutorul bulgărilor de lins și al frânghiilor de ros sau al momelilor. Numărul minim și natura eșantioanelor trebuie să țină cont de mărimea estimată a populației sălbatice și de criteriile relevante stabilite la punctul A.1 subpunctele 3 și 4.

A.3   EȘANTIONAREA UNITĂȚILOR ÎN VEDEREA VIZITELOR

1. Unitățile care urmează să fie eșantionate și metoda de eșantionare trebuie să fie alese în conformitate cu instrucțiunile autorității competente și cu planul de urgență relevant menționat la articolul 43 din Regulamentul (UE) 2016/429. Unitățile care urmează să fie eșantionate și metoda de eșantionare trebuie să țină seama de profilul bolii și de criteriile prevăzute la punctul A.1 subpunctul 3.

2. Numărul minim de unități care urmează să fie vizitate trebuie să fie conform cu instrucțiunile autorității competente și cu planul de urgență relevant menționat la articolul 43 din Regulamentul (UE) 2016/429.

B.    Metode de diagnosticare

Tehnicile, materialele de referință, standardizarea lor și interpretarea rezultatelor testelor efectuate utilizând metodele de diagnosticare relevante pentru bolile de categoria A trebuie să respecte articolul 6 și anexa VI partea III la Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

Metodologia de diagnosticare trebuie să vizeze maximizarea sensibilității supravegherii. În anumite circumstanțe, această supraveghere poate include utilizarea de examene de laborator pentru a evalua expunerea anterioară la boală.

C.    Transportul eșantioanelor

1. Toate eșantioanele prelevate pentru a confirma sau a infirma prezența unei boli de categoria A trebuie trimise, în condițiile unei etichetări și identificări corespunzătoare, unui laborator oficial care a fost informat cu privire la sosirea lor. Aceste eșantioane trebuie să fie însoțite de formularele corespunzătoare, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea competentă și de laboratorul care primește eșantioanele. Aceste formulare trebuie să includă cel puțin:

(a) 

unitatea de origine a animalelor de la care se prelevează eșantioane;

(b) 

informații privind specia, vârsta și categoria animalelor de la care se prelevează eșantioane;

(c) 

antecedentele clinice ale animalelor, dacă sunt disponibile și relevante;

(d) 

semnele clinice și constatările post mortem; și

(e) 

orice alte informații relevante.

2. Toate eșantioanele trebuie să fie:

(a) 

depozitate în containere și pachete etanșe și incasabile și în conformitate cu standardele internaționale aplicabile;

(b) 

menținute la cea mai potrivită temperatură și în cele mai adecvate condiții în timpul transportului, ținând seama de factorii care pot afecta calitatea eșantionului.

3. Pe partea exterioară a ambalajului se etichetează adresa laboratorului de destinație și se afișează foarte vizibil următoarele indicații:

„Material patologic de origine animală; perisabil; fragil; nu deschideți în afara laboratorului de destinație.”

4. Persoana responsabilă din laboratorul oficial de destinație a eșantioanelor trebuie să fie informată în timp util cu privire la sosirea eșantioanelor.
ANEXA II

PERIOADA DE MONITORIZARE

(astfel cum se face referire la articolele 8, 17, 27, 32, 48, 57 și 59 din prezentul regulament)Boli de categoria A

Perioada de monitorizare

Febra aftoasă (FA)

21 de zile

Infecția cu virusul pestei bovine (PB)

21 de zile

Infecția cu virusul febrei Văii de Rift (VFVR)

30 de zile

Infecția cu virusul dermatozei nodulare contagioase (DNC)

28 de zile

Infecția cu Mycoplasma mycoides subspecia mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă bovină) (PPCB)

45 de zile

Variola ovină și caprină (VOC)

21 de zile

Infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare (PMR)

21 de zile

Pleuropneumonia contagioasă a caprinelor (PPCC)

45 de zile

Pesta ecvină africană (PEA)

14 zile

Infecția cu Burkholderia mallei (morvă)

6 luni

Pesta porcină clasică (PPC)

15 zile

Pesta porcină africană (PPA)

15 zile

Gripa aviară înalt patogenă (HPAI)

21 de zile

Infecția cu virusul bolii Newcastle (BNC)

21 de zile
ANEXA III

CONDIȚII PENTRU ANUMITE DEROGĂRI DE LA ARTICOLUL 12 ALINEATUL (1) LITERA (a) ÎN CAZUL ECVINELOR

[astfel cum se menționează la articolul 13 alineatul (4)]

1. În cazul apariției unui focar de pestă ecvină africană, autoritatea competentă poate emite derogări de la dispozițiile articolului 12 alineatul (1) litera (a) vizând animalele afectate și neafectate, dacă:

(a) 

animalele afectate care fac obiectul derogărilor sunt izolate în sedii protejate de vectori astfel încât să se evite orice transmitere a agentului patogen al bolii de la animale la vectorii relevanți timp de 40 de zile, ceea ce corespunde perioadei infecțioase stabilite în capitolul relevant din Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE), de la intrarea animalelor în sediile protejate de vectori; și

(b) 

supravegherea, inclusiv, dacă este necesar, examenele de laborator, efectuate de autoritatea competentă, indică faptul că niciunul dintre animalele din sediile protejate vector nu prezintă un risc de transmitere a virusului.

2. În cazul apariției unui focar de infecție cu Burkholderia mallei (morvă), autoritatea competentă poate emite derogări de la articolul 12 alineatul (1) litera (a) vizând animalele neafectate, cu condiția ca animalele care fac obiectul derogărilor să fie plasate în carantină până când:

(a) 

animalele afectate au fost ucise și distruse;

(b) 

după sacrificare, curățarea și dezinfectarea unității au fost finalizate în conformitate cu articolul 15; și

(c) 

animalele rămase au fost supuse unui test de fixare a complementului, efectuat, cu rezultate negative, la o diluție a serului de 1 la 5, pe eșantioane prelevate la cel puțin șase luni de la curățarea și dezinfectarea menționate la litera (b).
ANEXA IV

PROCEDURI DE CURĂȚARE, DEZINFECTARE ȘI, ATUNCI CÂND ESTE NECESAR, DE CONTROL AL INSECTELOR ȘI AL ROZĂTOARELOR

(astfel cum se face referire la articolele 12, 15, 16, 39, 45 și 57 din prezentul regulament)

A.    Cerințe generale

1. Alegerea produselor biocide și a procedurilor pentru operațiunile de curățare și dezinfectare trebuie să țină seama de următoarele:

(a) 

agentul cauzal al infecției;

(b) 

natura unităților, vehiculelor, obiectelor și materialelor care urmează să fie tratate; și

(c) 

legislația aplicabilă.

2. Condițiile în care sunt utilizate produsele biocide trebuie să asigure faptul că eficacitatea acestora nu este diminuată. Trebuie să se respecte, în special, parametrii tehnici furnizați de fabricant, cum ar fi presiunea, temperatura, timpul de contact necesar sau condițiile de depozitare. Acțiunea dezinfectantului nu trebuie să fie compromisă prin interacțiunea cu alte substanțe.

3. Recontaminarea articolelor curățate anterior trebuie evitată, în special atunci când spălarea se efectuează cu lichide aplicate sub presiune.

4. Apa folosită la operațiunile de curățare trebuie să fie colectată și eliminată într-un mod care să evite orice risc de răspândire a agenților patogeni ai bolii de categoria A.

5. Produsele biocide trebuie utilizate într-un mod care să reducă, pe cât posibil, orice impact advers asupra mediului și asupra sănătății publice care ar putea rezulta din utilizarea lor.

B.    Operațiunile preliminare de curățare și dezinfectare

Pentru operațiunile preliminare de curățare și dezinfectare prevăzute la articolul 15, pentru a se evita răspândirea bolii de categoria A:

(a) 

cadavrele întregi sau părțile de cadavre ale animalelor deținute din speciile listate trebuie pulverizate cu dezinfectant și scoase din unitate în vehicule sau în recipiente închise și etanșe în vederea prelucrării și eliminării;

(b) 

orice țesut sau sânge care ar putea să se scurgă în timpul uciderii, sacrificării sau examinării post mortem trebuie colectate și eliminate cu atenție;

(c) 

de îndată ce cadavrele întregi sau părțile de cadavre ale animalelor deținute din speciile listate au fost înlăturate pentru prelucrare sau eliminare, părțile din unitate în care au fost ținute aceste animale și orice părți ale altor clădiri, suprafețe sau echipamente contaminate în timpul uciderii sau al examinării post mortem trebuie să fie pulverizate cu dezinfectant;

(d) 

dejecțiile animaliere, inclusiv așternutul și așternutul folosit, trebuie înmuiate în dezinfectant;

(e) 

dezinfectantul trebuie să rămână pe suprafața tratată cel puțin 24 de ore;

(f) 

echipamentele, recipientele, ustensilele de consum, suprafețele sau orice material care ar putea fi contaminate după spălare și dezinfectare trebuie distruse.

C.    Operațiunile finale de curățare și dezinfectare

Pentru operațiunile finale de curățare și dezinfectare prevăzute la articolul 57:

1. 

Dejecțiile animaliere, inclusiv așternutul și așternutul folosit, trebuie înlăturate și tratate după cum urmează:

(a) 

fracția solidă a dejecțiilor animaliere, inclusiv așternutul și așternutul folosit:

(i) 

se tratează cu abur la o temperatură de minimum 70 °C;

(ii) 

se ard;

(iii) 

se îngroapă suficient de adânc pentru a împiedica accesul animalelor; sau

(iv) 

se stivuiesc în vederea tratamentului termic, se pulverizează cu dezinfectant și se lasă așa cel puțin 42 de zile, timp în care stiva trebuie fie acoperită, fie refăcută, pentru a se asigura tratarea termică a tuturor straturilor;

(b) 

fracția lichidă a dejecțiilor animaliere trebuie să fie depozitată timp de cel puțin 42 de zile, iar în cazul gripei aviare înalt patogene, cel puțin 60 de zile, după ultima adăugare de material infecțios.

2. 

Clădirile, suprafețele și echipamentele trebuie spălate și curățate minuțios, prin îndepărtarea grăsimii și a murdăriei rămase, și pulverizate cu dezinfectanți.

3. 

După șapte zile, unitățile trebuie curățate și dezinfectate din nou.
ANEXA V

RAZA MINIMIMĂ A ZONELOR DE PROTECȚIE ȘI SUPRAVEGHERE

(astfel cum se prevede la articolul 21 din prezentul regulament)

Indicată ca raza unui cerc cu centrul în unitateBoli de categoria A

Zona de protecție

Zona de supraveghere

Febra aftoasă

3 km

10 km

Infecția cu virusul pestei bovine

3 km

10 km

Infecția cu virusul febrei Văii de Rift

20 km

50 km

Infecția cu virusul dermatozei nodulare contagioase

20 km

50 km

Infecția cu Mycoplasma mycoides subspecia mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă bovină)

Unitate

3 km

Variola ovină și caprină

3 km

10 km

Infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare

3 km

10 km

Pleuropneumonia contagioasă a caprelor

Unitate

3 km

Pesta ecvină africană

100 km

150 km

Infecția cu Burkholderia mallei (morvă)

Unitate

Unitate

Pesta porcină clasică

3 km

10 km

Pesta porcină africană

3 km

10 km

Gripa aviară înalt patogenă

3 km

10 km

Infecția cu virusul bolii Newcastle

3 km

10 km
ANEXA VI

INTERDICȚII ÎN ZONA DE RESTRICȚII

(astfel cum se prevede la articolul 27 din prezentul regulament)

Tabel: Interzicerea activităților care privesc animalele din speciile listate și produsele obținute de la aceste animale

▼M1INTERZICEREA ACTIVITĂȚILOR CARE PRIVESC ANIMALELE ȘI PRODUSELE ÎN LEGĂTURĂ CU BOLILE DE CATEGORIA A (1)

FMD

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

GLAND

HPAI

NCD

Circulația animalelor deținute din speciile listate dinspre unități din zona de restricție

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Circulația animalelor deținute din speciile listate înspre unități din zona de restricție

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Repopularea cu vânat din speciile listate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Târguri, piețe, expoziții și alte situații în care sunt adunate la un loc animalele deținute din speciile listate, inclusiv colectarea și dispersarea acestor specii

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Circulația materialului seminal, a oocitelor și a embrionilor obținuți de la animale deținute din speciile listate, dinspre unități din zona de restricție

X

X

X

(2)

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Colectarea de material seminal, oocite și embrioni de la animalele deținute din speciile listate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NP

NA

NA

NA

Inseminarea artificială itinerantă a animalelor deținute din speciile listate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Servicii naturale itinerante ale animalelor deținute din speciile listate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Circulația ouălor destinate incubației, dinspre unitățile situate în zona de restricție

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Circulația cărnii proaspete, cu excepția organelor, obținută de la animale deținute și sălbatice din speciile listate, dinspre abatoare sau unități de manipulare a vânatului din zona de restricție

X

X

X

NP

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

INTERZICEREA ACTIVITĂȚILOR CARE PRIVESC ANIMALELE ȘI PRODUSELE ÎN LEGĂTURĂ CU BOLILE DE CATEGORIA A (1) (continuare)

FMD

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

GLAND

HPAI

NCD

Circulația organelor obținute de la animale deținute și sălbatice din speciile listate, dinspre abatoare sau unități de manipulare a vânatului din zona de restricție

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NP

NA

X

X

Circulația produselor din carne obținute din carne proaspătă provenită de la animale din speciile listate, dinspre unități din zona de restricție

X

X

X

NP

NP

NP

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Circulația laptelui crud și a colostrului obținute de la animale deținute din speciile listate, dinspre unități din zona de restricție

X

X

X

X

NP

X

X

NP

NA

NA

NP

NA

NA

NA

Circulația produselor lactate și a produselor pe bază de colostru, dinspre unități din zona de restricție

X

X

X

X

NP

X

X

NP

NA

NA

NP

NA

NA

NA

Circulația ouălor destinate consumului uman dinspre unități din zona de restricție

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Circulația subproduselor de origine animală provenite de la animale deținute din speciile listate din unități situate în zona de restricție, cu excepția cadavrelor întregi sau a părților de animale moarte

Gunoi de grajd, inclusiv așternut pentru animale și așternut pentru animale folosit

X

X

X

X

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Piei brute și prelucrate, lână, păr și pene

X

X

X

X

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Subproduse de origine animală, altele decât gunoiul de grajd, inclusiv așternutul pentru animale și așternutul pentru animale folosit și altele decât pieile brute și prelucrate, lâna, părul și penele

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

INTERZICEREA ACTIVITĂȚILOR CARE PRIVESC ANIMALELE ȘI PRODUSELE ÎN LEGĂTURĂ CU BOLILE DE CATEGORIA A (1) (continuare)

FMD

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

GLAND

HPAI

NCD

Circulația materiilor prime de origine vegetală destinate hranei animalelor și a paielor obținute în zona de protecție

X

X

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NA

NP

NP

(1)   

Abrevieri pentru boli de categoria A, în conformitate cu anexa II.

(2)   

Numai oocite și embrioni.

NA = Nu se aplică

X = interzis

NP = neinterzis

▼B
ANEXA VII

TRATAMENTE DE ATENUARE A RISCURILOR PENTRU PRODUSELE DE ORIGINE ANIMALĂ DIN ZONA DE RESTRICȚII

(astfel cum se face referire la articolele 27, 33 și 49 din prezentul regulament)Tratament

FA (8)

PB

VFVR

DNC

PPCB

VOC

PMR

PPCC

PPC

PPA

PEA

HPAI

BNC

CARNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamentul termic într-un recipient închis ermetic, pentru a atinge o valoare F0 (7) minimă de 3

x

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Tratament termic pentru atingerea unei temperaturi interne de 80 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Tratament termic pentru atingerea unei temperaturi interne de 70 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

Tratament termic (în cazul cărnii dezosate și degresate anterior) pentru a obține o temperatură internă de 70 °C timp de cel puțin 30 de minute

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Într-un recipient închis ermetic, aplicând 60 °C timp de cel puțin 4 ore

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Temperatura internă de 73,9  °C pentru minimum 0,51 secunde (6)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Temperatura internă de 70,0  °C pentru minimum 3,5 secunde (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Temperatura internă de 65,0  °C pentru minimum 42 de secunde (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Temperatura internă de 60 °C pentru minimum 507 secunde (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Tratament termic pentru a obține desicarea la valori maxime pentru Aw de 0,93 și pH de 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratament termic pentru atingerea unei temperaturi interne de 65 °C pentru o perioadă de timp necesară obținerii unei valori minime de pasteurizare de 40

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Fermentare și maturare naturală pentru carnea cu os: minimum 9 luni, pentru a obține valori maxime pentru Aw de 0,93 și pH de 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Fermentare și maturare naturală pentru carnea dezosată: minimum 9 luni, pentru a obține valori maxime pentru Aw de 0,93 și pH de 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Fermentare naturală pentru mușchi file: minimum 140 de zile pentru a atinge valori maxime pentru Aw de 0,93 și pH de 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Fermentare naturală pentru jambon: minimum 190 de zile pentru a atinge valori maxime pentru Aw de 0,93 și pH de 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Uscare după sărarea jambonului cu os în stil italian: minimum 313 zile (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Uscare după sărarea jambonului cu os și a mușchiului file în stil spaniol (5):

— Jambon iberic: minimum 252 de zile

— Spată iberică: minimum 140 de zile

— Mușchi file iberic: minimum 126 de zile

— Jambon Serrano: minimum 140 de zile

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Maturarea carcaselor la o temperatură minimă de 2 °C timp de cel puțin 24 de ore după sacrificare

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îndepărtarea organelor

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

MEMBRANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sărare cu clorură de sodiu (NaCl), fie uscată, fie sub formă de saramură saturată (Aw < 0,80 ), pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 30 de zile, la o temperatură ambientală de cel puțin 20 °C

X

 

 

MS (4)

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Sărare cu sare suplimentată cu fosfat (86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 și 2,8 % Na3PO4), fie uscată, fie sub formă de saramură saturată (Aw < 0,80 ), pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 30 de zile, la o temperatură ambientală de cel puțin 20 °C

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Sărare cu clorură de sodiu (NaCl), minimum 30 de zile (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decolorare (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscare (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratament termic (proces de sterilizare) pentru a atinge o valoare F0 minimă de 3

X

 

 

 

MS (1)

 

 

MS (1)

 

 

 

 

 

Tratament termic UHT (temperatură foarte înaltă): minim 132 °C pentru cel puțin o secundă

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tratament termic UHT (temperatură foarte înaltă): minim 135 °C pentru un timp de păstrare adecvat

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratament termic HTST (pasteurizare la temperatură înaltă în timp scurt) dacă pH-ul laptelui este mai mic de 7, minimum 72 °C pentru cel puțin 15 secunde

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tratament termic HTST (pasteurizare la temperatură înaltă în timp scurt) dacă pH-ul laptelui este de cel puțin 7, minimum 72 °C pentru cel puțin 15 secunde, aplicat de două ori

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tratament termic HTST (pasteurizare la temperatură înaltă în timp scurt) combinat cu un tratament fizic pentru a atinge o valoare a pH-ului sub 6 timp de minimum 1 oră sau pentru a atinge cel puțin 72 °C, combinat cu desicare

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasteurizare constând într-un singur tratament termic cu efect cel puțin echivalent cu cel obținut prin aplicarea temperaturii de 72 °C timp de 15 secunde

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Marfă sigură.

(2)   

Nu pentru membranele de bovine, ovine, caprine și porcine.

(3)   

Nu pentru membranele de bovine, ovine, caprine și porcine.

(4)   

Marfă sigură.

(5)   

Doar pentru porcine.

(6)   

Doar pentru carnea de pasăre.

(7)   

F0 este efectul bactericid calculat asupra sporilor de bacterii. O valoare F0 de 3 înseamnă că punctul cel mai rece din produs a fost încălzit suficient pentru a atinge același efect bactericid cu cel determinat de expunerea la 121 °C (250 °F) timp de trei minute cu încălzire și răcire instantanee.

(8)   

Abrevieri ale bolilor în conformitate cu anexa II.Tratament

HPAI

BNC

OUĂ

 

 

Tratament termic:

— Ou întreg:

— 

— 60,0  °C – 188 sec.

— preparate termic complet

— Amestecuri din ouă întregi:

— 

— 60 °C – 188 sec.

— preparate termic complet

— 61,1  °C – 94 sec.

— Albuș de ou lichid:

— 

— 55,6  °C – 870 sec.

— 56,7  °C – 232 sec.

— Gălbenuș de ou simplu sau pur:

— 

— 60 °C – 288 sec.

— Gălbenuș de ou sărat 10 %:

— 

— 62,2  °C – 138 sec.

— Albuș de ou deshidratat:

— 

— 67 °C – 20 de ore

— 54,4  °C – 50,4 ore

— 51,7  °C – 73,2 ore

X

 

Tratament termic:

— Ou întreg:

— 

— 55 °C – 2 521 sec.

— 57 °C – 1 596 sec.

— 59 °C – 674 sec.

— preparate termic complet

— Albuș de ou lichid:

— 

— 55 °C – 2 278 sec.

— 57 °C – 986 sec.

— 59 °C – 301 sec.

— Gălbenuș de ou sărat 10 %:

— 

— 55 °C – 176 sec.

— Albuș de ou deshidratat:

— 

— 57 °C – 54,0 ore

 

X
ANEXA VIII

TRATAMENTE DE ATENUARE A RISCURILOR PENTRU PRODUSELE CARE NU SUNT DE ORIGINE ANIMALĂ DIN ZONA DE RESTRICȚII

(astfel cum se face referire la articolele 36 și 52 din prezentul regulament)Tratament

FA (1)

PB

Tratament termic la o temperatură minimă de 80 °C și timp de cel puțin 10 minute, sub abur într-o incintă închisă

X

X

Depozitarea în ambalaje sau baloturi protejate, situate în sedii aflate la cel puțin 2 km de cel mai apropiat focar și deplasarea din sedii nu are loc înainte de trecerea a cel puțin trei luni de la finalizarea curățării și dezinfectării în conformitate cu articolul 15

X

X

(1)   

Abrevieri ale bolilor în conformitate cu anexa II.
ANEXA IX

MARCAREA CĂRNII PROASPETE DIN ZONA DE PROTECȚIE

(astfel cum se face referire la articolele 33 și 49 din prezentul regulament)

1. Marcajul care trebuie aplicat pe carnea proaspătă provenită de la păsări de curte din zona de protecție și care nu este destinată altui stat membru în temeiul articolului 33 alineatul (1) litera (b) trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) 

forma și conținutul:

Unde „XY” înseamnă codul de țară relevant prevăzut în anexa II secțiunea I partea B punctul 6 la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, iar „1234” înseamnă numărul de aprobare al unității menționate în anexa II secțiunea I partea B punctul 7 la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(b) 

dimensiuni:

— 
„XY” lățime de 8 mm;
— 
„1234” lățime de 11 mm;
— 
lățimea diametrului exterior de cel puțin 30 mm;
— 
grosimea liniei pătratului de 3 mm.

2. Marcajul care trebuie aplicat pe carnea proaspătă destinată tratamentului într-o unitate de prelucrare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) litera (a) constă în:

(a) 

marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu o cruce diagonală suplimentară formată din două linii drepte care se intersectează în centrul ștampilei, permițând ca informațiile prezente în acest punct să rămână lizibile; sau

(b) 

o singură ștampilă ovală, cu lățimea de 6,5 cm și înălțimea de 4,5 cm, în care următoarele informații trebuie să apară cu caractere perfect lizibile:

— 
în partea superioară, numele complet sau codul ISO al statului membru, cu litere majuscule;
— 
în centru, numărul de aprobare al abatorului;
— 
în partea inferioară, unul dintre următoarele seturi de inițiale: CE, EC, EF, EG, EK, EY, EO, ES, UE, EB, WE sau EZ;
— 
două linii drepte care se încrucișează în centrul ștampilei, astfel încât informațiile să rămână vizibile;
— 
corpul literelor trebuie să aibă o înălțime de minimum 0,8 cm, iar cel al cifrelor de minimum 1 cm.
ANEXA X

DURATA MĂSURILOR ÎN ZONA DE PROTECȚIE

(astfel cum se prevede la articolul 39 din prezentul regulament)Boli de categoria A

Perioada minimă a duratei măsurilor în zona de protecție [articolul 39 alineatul (1)]

Perioada suplimentară a duratei măsurilor de supraveghere în zona de protecție [articolul 39 alineatul (3)]

Febra aftoasă

15 zile

15 zile

Infecția cu virusul pestei bovine

21 de zile

9 zile

Infecția cu virusul febrei Văii de Rift

30 de zile

15 zile

Infecția cu virusul dermatozei nodulare contagioase

28 de zile

17 zile

Infecția cu Mycoplasma mycoides subspecia mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă bovină)

45 de zile

Nu se aplică

Variola ovină și caprină

21 de zile

9 zile

Infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare

21 de zile

9 zile

Pleuropneumonia contagioasă a caprelor

45 de zile

Nu se aplică

Pesta ecvină africană

12 luni

Nu se aplică

Infecția cu Burkholderia mallei (morvă)

6 luni

Nu se aplică

Pesta porcină clasică

15 zile

15 zile

Pesta porcină africană

15 zile

15 zile

Gripa aviară înalt patogenă

21 de zile

9 zile

Infecția cu virusul bolii Newcastle

21 de zile

9 zile
ANEXA XI

DURATA MĂSURILOR ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE

(astfel cum se face referire la articolele 55 și 56 din prezentul regulament)Boli de categoria A

Perioada minimă a duratei măsurilor în zona de supraveghere

Febra aftoasă

30 de zile

Infecția cu virusul pestei bovine

30 de zile

Infecția cu virusul febrei Văii de Rift

45 de zile

Infecția cu virusul dermatozei nodulare contagioase

45 de zile

Infecția cu Mycoplasma mycoides subspecia mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă bovină)

45 de zile

Variola ovină și caprină

30 de zile

Infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare

30 de zile

Pleuropneumonia contagioasă a caprelor

45 de zile

Pesta ecvină africană

12 luni

Infecția cu Burkholderia mallei (morvă)

Nu se aplică

Pesta porcină clasică

30 de zile

Pesta porcină africană

30 de zile

Gripa aviară înalt patogenă

30 de zile

Infecția cu virusul bolii Newcastle

30 de zile
ANEXA XII

PROCEDURI DE EȘANTIONARE ȘI METODE DE DIAGNOSTICARE PENTRU BOLILE DE CATEGORIA A LA ANIMALE ACVATICE

1. Următoarele proceduri se aplică examenului clinic și colectării eșantioanelor:

(a) 

examinarea clinică și prelevarea de eșantioane pentru examenele de laborator trebuie să includă:

(i) 

animale de acvacultură din speciile listate care prezintă semne clinice ale bolii de categoria A în cauză; și

(ii) 

animale de acvacultură care au murit recent probabil din cauza bolii de categoria A suspectate/confirmate; și

(iii) 

animale de acvacultură care au o legătură epidemiologică cu un caz suspectat sau confirmat de boală de categoria A;

(b) 

numărul minim de eșantioane care trebuie colectate este: 

Scenariu

Tipul de animale

Raport privind mortalitatea crescută

Introducerea unor animale infectate

Au fost observate semne post mortem sau clinice

Suspiciune bazată pe alte circumstanțe

Moluște (animalul întreg)

30

30

150

Crustacee

10

 

10

150

Pești

10

30

(c) 

următoarele criterii suplimentare se aplică eșantionării moluștelor:

(i) 

animalele suspectate de a fi infectate trebuie să fie selectate pentru eșantionare. Dacă speciile listate sunt prezente în populația de animale vizată de suspiciune, ele trebuie selectate pentru eșantionare;

(ii) 

dacă sunt prezente moluște debilitate, cu cochilia desfăcută sau care au murit recent, dar care nu sunt descompuse, acestea trebuie selectate primele. Dacă nu sunt prezente astfel de moluște, moluștele selectate trebuie să includă moluștele sănătoase cu vârsta cea mai mare;

(iii) 

dacă unitatea utilizează mai mult de o sursă de apă pentru producția de moluște, trebuie incluse în eșantion moluște reprezentând toate sursele de apă, pentru a se asigura faptul că toate părțile unității sunt reprezentate proporțional în eșantion;

(iv) 

la prelevarea de eșantioane dintr-un grup de unități de creștere a moluștelor cu statut epidemiologic aparent identic, trebuie să fie incluse în eșantion moluște dintr-un număr reprezentativ de puncte de eșantionare.

Principalii factori care trebuie luați în considerare la selectarea acestor puncte de eșantionare trebuie să fie densitatea efectivelor, curenții de apă, prezența speciilor listate, atât a speciilor sensibile, cât și a speciilor-vector, batimetria și practicile de gestionare. În eșantion trebuie incluse bancuri naturale din unitatea (unitățile) de creștere a moluștelor sau din zona adiacentă;

(d) 

următoarele criterii suplimentare se aplică eșantionării crustaceelor:

(i) 

dacă în unitățile de producție sunt prezente crustacee debilitate sau muribunde din speciile listate, ele trebuie selectate primele. Dacă nu sunt prezente astfel de animale, crustaceele selectate trebuie să includă crustacee din clase de vârstă diferite, care să fie reprezentate proporțional în eșantion;

(ii) 

dacă unitatea utilizează mai mult de o sursă de apă pentru producția de crustacee, trebuie incluse în eșantion crustacee reprezentând toate sursele de apă, pentru a se asigura faptul că toate părțile unității sunt reprezentate proporțional în eșantion;

(iii) 

atunci când se impune colectarea eșantioanelor de la populații sălbatice din speciile listate în temeiul articolului 102 litera (a) din prezentul regulament, numărul și repartizarea geografică a punctelor de prelevare a eșantioanelor trebuie stabilite într-un mod care să asigure o acoperire rezonabilă a zonei suspectate de a fi infectată.

Punctele de prelevare trebuie să fie reprezentative pentru diferitele ecosisteme în care se găsesc populațiile sălbatice din speciile sensibile, și anume sistemele marine, estuarele, râurile și lacurile;

(e) 

următoarele criterii suplimentare se aplică eșantionării peștilor:

(i) 

dacă sunt prezenți pești debilitați, cu comportament anormal sau care au murit recent, dar care nu sunt descompuși, acești pești trebuie să fie selecționați. Dacă nu sunt prezente astfel de animale, peștii selecționați trebuie să includă pești din speciile listate, din clase de vârstă diferite, care să fie reprezentate proporțional în eșantion;

(ii) 

dacă unitatea utilizează mai mult de o sursă de apă pentru producția de pești, trebuie incluse în eșantion specii listate reprezentând toate sursele de apă, pentru a se asigura faptul că toate părțile unității sunt reprezentate proporțional în eșantion;

(iii) 

dacă sunt prezenți păstrăvi curcubeu (Onchorynchus mykiss) sau bibani comuni (Perca fluviatilis), în cadrul eșantionării se selectează doar pești din aceste specii. Dacă nu sunt prezenți nici păstrăvi-curcubeu, nici bibani comuni, eșantionul trebuie să fie reprezentativ pentru toate celelalte specii listate, aplicându-se criteriile de la literele (a)-(d);

(iv) 

atunci când se impune colectarea eșantioanelor de la populații sălbatice din speciile listate în temeiul articolului 102 litera (a) din prezentul regulament, numărul și repartizarea geografică a punctelor de prelevare a eșantioanelor trebuie stabilite într-un mod care să asigure o acoperire rezonabilă a zonei suspectate de a fi infectată.

Punctele de prelevare trebuie să fie reprezentative și pentru diferitele ecosisteme în care se găsesc populații sălbatice din speciile sensibile, și ecosistemele marine, estuarele, râurile și lacurile;

(f) 

selectarea organelor care urmează să fie prelevate, pregătirea, depozitarea și expedierea eșantioanelor la laborator trebuie efectuate în conformitate cu recomandările laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru boala în cauză.

2. Probele trebuie să fie examinate în laborator, prin metodele și procedurile de diagnosticare aprobate de laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru boala în cauză.
ANEXA XIII

PERIOADELE MINIME DE INSTITUIRE A VIDULUI SANITAR ÎN UNITĂȚILE DE ACVACULTURĂ AFECTATEPerioadele de vid sanitar prevăzute la articolul 81 și perioadele de vid sanitar sincrone prevăzute la articolul 96 alineatul (4) și (5) din prezentul regulament

Boală de categoria A

Perioada minimă de instituire a vidului sanitar în unitatea afectată

Perioada minimă de instituire a vidului sanitar sincron în unitățile afectate din aceeași zonă de protecție

Cerințe suplimentare

Infecția cu Mikrocytos mackini

6 luni

4 săptămâni

Trebuie să includă cea mai rece perioadă a anului

Infecția cu Perkinsus marinus

6 luni

4 săptămâni

Trebuie să includă cea mai caldă perioadă a anului

Infecția cu virusul sindromului Taura

6 săptămâni

4 săptămâni

Trebuie să includă cea mai caldă perioadă a anului

Infecția cu virusul bolii „cap galben”

6 săptămâni

3 săptămâni

Trebuie să includă cea mai caldă perioadă a anului

Necroza hematopoietică epizootică

8 săptămâni

4 săptămâni

Trebuie să includă cea mai caldă perioadă a anului
ANEXA XIV

CRITERII PENTRU STABILIREA ZONELOR DE RESTRICȚII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE BOLILE DE CATEGORIA A LA ANIMALELE ACVATICE

1. Zonele de restricții menționate la articolul 85 trebuie definite de la caz la caz, luând în considerare cel puțin următorii factori:

(a) 

numărul acumulat, procentul acumulat și distribuția mortalității moluștelor/crustaceelor/peștilor din unitatea sau grupul de unități de creștere infectate cu boli de categoria A;

(b) 

informații relevante cu privire la circulația înspre sau dinspre unitatea (unitățile) infectată (infectate);

(c) 

distanța până la unitățile învecinate și densitatea acestora;

(d) 

prezența animalelor acvatice sălbatice;

(e) 

orice informații privind mortalitatea, cazurile suspectate sau focarele apărute la animale acvatice sălbatice care sunt sau ar putea fi legate de boala specifică de categoria A;

(f) 

apropierea de unitățile de prelucrare și speciile prezente în aceste unități, în special în ceea ce privește speciile listate;

(g) 

practicile de creștere aplicate în unitățile afectate și în unitățile învecinate;

(h) 

condițiile hidrodinamice și alți factori identificați, pertinenți din punct de vedere epidemiologic.

2. Pentru delimitarea geografică a zonelor de protecție și de supraveghere pentru bolile de categoria A care afectează moluștele și crustaceele, se aplică următoarele cerințe minime:

(a) 

zona de protecție trebuie să fie stabilită în imediata apropiere a unei unități sau a unui grup de unități de creștere confirmate oficial ca fiind infectate cu o boală de categoria A și trebuie să corespundă unei zone determinate pe baza unor date hidrodinamice și epidemiologice adecvate;

(b) 

zona de supraveghere trebuie stabilită în afara zonei de protecție și trebuie să corespundă unei zone situate în jurul zonei de protecție, stabilită pe baza unor date hidrodinamice sau epidemiologice adecvate.

3. Pentru delimitarea geografică a zonelor de protecție și de supraveghere pentru bolile de categoria A care afectează peștii, se aplică următoarele cerințe minime:

(a) 

zona de protecție trebuie să fie stabilită în jurul unei unități unde a fost confirmată necroza hematopoietică epizootică (NHE). Această zonă corespunde:

(i) 

în zonele de coastă: unei zone înscrise într-un cerc cu raza cel puțin egală cu o deplasare a mareei sau de cel puțin 5 km, oricare este mai mare, având ca centru unitatea confirmată în mod oficial ca fiind infectată cu NHE, sau unei zone echivalente stabilite pe baza unor date hidrodinamice sau epidemiologice corespunzătoare;

(ii) 

în zonele interioare: întregului bazin hidrografic al unității în care NHE a fost confirmată în mod oficial. Autoritatea competentă poate limita extinderea zonei la anumite părți din bazinul hidrografic sau din zona unității, cu condiția ca acest fapt să nu compromită prevenirea răspândirii bolii;

(b) 

zona de supraveghere trebuie să fie stabilită de autoritatea competentă în afara zonei de protecție și trebuie:

(i) 

în zonele de coastă: să corespundă unei zone, din jurul zonei de protecție, de suprapunere a deplasării mareei; sau unei zone, situate în jurul zonei de protecție, înscrisă într-un cerc cu raza de 10 km, calculată din centrul zonei de protecție; sau unei zone echivalente stabilite pe baza unor date hidrodinamice sau epidemiologice adecvate;

(ii) 

în zonele interioare: să constea într-o zonă extinsă situată în exteriorul zonei de protecție stabilite.
ANEXA XV

SCHEMA DE SUPRAVEGHERE ȘI DURATA MĂSURILOR DE CONTROL ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE PENTRU BOLILE DE CATEGORIA A ALE ANIMALELOR DE ACVACULTURĂ

(astfel cum se prevede la articolele 98 și 101 din prezentul regulament)

1.    Schema de supraveghere

Unitățile și grupurile de unități de acvacultură care dețin specii listate într-o zonă de supraveghere trebuie să facă obiectul supravegherii, astfel cum se prevede la articolul 98, pentru a se verifica infectarea cu boala de categoria A în cauză. Supravegherea trebuie să includă vizite de verificare a stării de sănătate, inclusiv prelevarea de eșantioane din unitățile de producție. Aceste vizite trebuie să fie efectuate de autoritatea competentă în conformitate cu tabelele 1 și 2.

Pentru eșantionare se aplică criteriile stabilite la punctul 1 din anexa XII corespunzătoare speciei respective.Tabelul 1

Schemă de supraveghere care cuprinde vizitele de verificare a stării de sănătate și prelevări de eșantioane din unități și grupuri de unități pentru bolile din categoria A apărute la animalele acvatice, cu excepția necrozei hematopoietice epizootice

Boală de categoria A

Numărul de vizite de verificare a stării de sănătate pe an

Numărul de examene de laborator pe an

Numărul de animale din eșantion

Perioada din an în care s-a făcut eșantionarea

Perioada de ședere a animalelor eșantionate în unitate

Infecția cu Mikrocytos mackini

1

1

150

Când prevalența infecției este cunoscută ca fiind maximă sau în perioada aprilie-mai, după o perioadă de 3-4 luni în care temperaturile apei de mare sunt mai mici de 10 °C

4 luni

Infecția cu Perkinsus marinus

1

1

150

Când prevalența infecției este cunoscută ca fiind maximă sau în lunile septembrie, octombrie sau noiembrie

4 luni

Infecția cu virusul sindromului Taura

2

2

150

În perioada anului în care probabilitatea ca temperatura apei să atingă cel mai înalt nivel anual este cea mai mare

2 luni

Infecția cu virusul bolii „cap galben”

2

2

150

În perioada anului în care probabilitatea ca temperatura apei să atingă cel mai înalt nivel anual este cea mai mare

2 luniTabelul 2

Schemă specifică de supraveghere care cuprinde vizitele de verificare a stării de sănătate și prelevări de eșantioane din unități în ceea ce privește necroza hematopoietică epizootică (NHE) a animalelor acvatice (1)

Tipul de unitate

Numărul de inspecții de verificare a stării de sănătate per an (2 ani)

Numărul de eșantionări per an (2 ani)

Numărul de pești per eșantion

Numărul de pești în dezvoltare

Numărul de reproducători (2)

(a)  Unități care dețin reproducători

2

2

150 (prima și a doua inspecție)

150 (prima sau a doua inspecție)

(b)  Unități care dețin exclusiv reproducători

2

1

0

150 (2) (prima sau a doua inspecție)

(c)  Unități fără reproducători

2

2

150 (prima și a doua inspecție)

0

Numărul maxim de pești per bazin: 10

(1)   

Eșantionarea peștilor în vederea examenului de laborator trebuie efectuată ori de câte ori temperatura apei este cuprinsă între 11 și 20 °C. Cerința privind temperatura apei trebuie să se aplice și inspecțiilor de verificare a stării de sănătate. În unitățile în care temperatura apei nu atinge 11 °C în cursul anului, eșantionarea și vizitele de verificare a stării de sănătate trebuie să fie efectuate atunci când temperatura apei este la cel mai înalt nivel.

(2)   

Eșantioane de la reproducători trebuie să nu includă fluide gonadale, lapți sau ovule, deoarece nu există nicio dovadă că NHE cauzează infecții ale tractului reproducător.

2.    Durata măsurilor de control al bolilor în zona de supraveghereBoală de categoria A

Perioada minimă de supraveghere

Infecția cu Mikrocytos mackini

3 ani

Infecția cu Perkinsus marinus

3 ani

Infecția cu virusul sindromului Taura

2 ani

Infecția cu virusul bolii „cap galben”

2 ani

Necroza hematopoietică epizootică

2 ani

Dacă perioada de supraveghere s-a încheiat fără să se depisteze un caz nou de infecție cu boala de categoria A în cauză, măsurile aplicate în zona de supraveghere trebuie eliminate, astfel cum se prevede la articolul 101 din prezentul regulament.( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

( 2 ) Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

( 3 ) Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație (JO L 314, 5.12.2019, p. 115).

( 4 ) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

( 5 ) Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a animalelor terestre și a ouălor pentru incubație (a se vedea pagina 140 din prezentul Jurnal Oficial).

Top