EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2072-20230809

Consolidated text: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/2023-08-09

02019R2072 — RO — 09.08.2023 — 012.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2072 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2019

de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei

(JO L 319 10.12.2019, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1199 AL COMISIEI  din 13 august 2020

  L 267

3

14.8.2020

 M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1292 AL COMISIEI  din 15 septembrie 2020

  L 302

20

16.9.2020

►M3

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1825 AL COMISIEI  din 2 decembrie 2020

  L 406

58

3.12.2020

►M4

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2210 AL COMISIEI  din 22 decembrie 2020

  L 438

28

28.12.2020

 M5

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2211 AL COMISIEI  din 22 decembrie 2020

  L 438

41

28.12.2020

►M6

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/759 AL COMISIEI  din 7 mai 2021

  L 162

18

10.5.2021

 M7

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/901 AL COMISIEI  din 3 iunie 2021

  L 197

75

4.6.2021

►M8

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2069 AL COMISIEI  din 25 noiembrie 2021

  L 421

28

26.11.2021

►M9

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2285 AL COMISIEI  din 14 decembrie 2021

  L 458

173

22.12.2021

►M10

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/853 AL COMISIEI  din 31 mai 2022

  L 150

62

1.6.2022

►M11

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/959 AL COMISIEI  din 16 iunie 2022

  L 165

30

21.6.2022

►M12

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1134 AL COMISIEI  din 8 iunie 2023

  L 149

62

9.6.2023

►M13

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1492 AL COMISIEI  din 19 iulie 2023

  L 183

42

20.7.2023
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2072 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2019

de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al ComisieiArticolul 1

Obiect

Prezentul regulament pune în aplicare Regulamentul (UE) 2016/2031 în ceea ce privește stabilirea listei organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune, precum și măsurile privind plantele, produsele vegetale și alte obiecte care vizează reducerea la un nivel acceptabil a riscurilor legate de aceste organisme dăunătoare.

Articolul 2

Definiții

(1)  
În sensul prezentului regulament se aplică definițiile prevăzute în anexa I.
(2)  

În plus, se aplică următoarele definiții:

(a) 

„efectiv indemne de organisme dăunătoare” înseamnă un nivel al prezenței organismelor dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune sau organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate, pe plantele destinate plantării sau pe plantele fructifere, care este suficient de scăzut pentru a se asigura o calitate și o utilitate acceptabile a acestor plante;

(b) 

„declarație oficială” înseamnă un certificat fitosanitar, astfel cum este prevăzut la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, un pașaport fitosanitar, astfel cum este prevăzut la articolul 78 din regulamentul menționat, marcajul aplicat pe materialul de ambalaj din lemn, pe lemn sau pe alte obiecte, astfel cum se menționează la articolul 96 din regulamentul menționat, sau atestările oficiale menționate la articolul 99 din regulamentul menționat;

(c) 

„abordare sistemică” înseamnă integrarea unor măsuri diferite de gestionare a riscurilor, dintre care cel puțin două acționează independent și care, aplicate împreună, asigură nivelul adecvat de protecție împotriva organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare care fac obiectul măsurilor adoptate în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031;

▼M9

(d) 

„polen” înseamnă polen în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (k) din Regulamentul (UE) 2016/2031, destinat plantării.

▼B

Articolul 3

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa II la prezentul regulament.

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune a căror prezență nu a fost constatată pe teritoriul Uniunii este stabilită în partea A din anexa II, iar lista cu organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune a căror prezență a fost constatată pe teritoriul Uniunii este stabilită în partea B din anexa II.

Articolul 4

Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate respective

Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate respective, astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 5

Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri

Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune (ORNC) și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri, astfel cum se menționează la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa IV la prezentul regulament. Aceste plante destinate plantării nu sunt introduse în Uniune, și nu sunt deplasate în interiorul Uniunii, dacă prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNC-uri pe aceste plante depășește pragurile respective.

Interdicția de introducere și circulație prevăzută la primul paragraf se aplică numai categoriilor de plante destinate plantării prevăzute în anexa IV.

Articolul 6

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC-urilor pe anumite plante destinate plantării

(1)  
Măsurile de prevenire a prezenței ORNC-urilor în ceea ce privește circulația și introducerea în Uniune a anumitor plante destinate plantării, astfel cum se menționează la articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/2031, sunt stabilite în anexa V la prezentul regulament.
(2)  

Lista prevăzută în anexa IV la prezentul regulament și în anexa V la acesta nu aduc atingere măsurilor adoptate în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE în ceea ce privește:

(a) 

inspecțiile, eșantionarea și testarea plantelor destinate plantării în cauză sau a plantelor din care acestea provin;

(b) 

originea plantelor destinate plantării respective care provin din zonele sau siturile care sunt indemne de ORNC-urile în cauză sau care sunt protejate fizic împotriva acestora;

(c) 

tratamentele aplicate plantelor destinate plantării în cauză sau plantelor din care acestea provin;

(d) 

producția de plante destinate plantării.

(3)  

În plus, lista prevăzută în anexa IV la prezentul regulament și în anexa V la acesta nu aduc atingere excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării, adoptate în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE, de la cerințele de comercializare prevăzute de directivele menționate, inclusiv:

(a) 

excepțiile referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecție;

(b) 

excepțiile privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată;

(c) 

excepțiile privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop;

(d) 

excepțiile privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare;

(e) 

excepții de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv;

(f) 

excepții de la cerințele de comercializare prevăzute în dispozițiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/478;

(g) 

excepții de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului către țări terțe.

Articolul 7

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în Uniune din anumite țări terțe este interzisă

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere pe teritoriul Uniunii este interzisă, precum și țările terțe, grupurile de țări terțe sau zonele specifice din țări terțe cărora li se aplică interdicția astfel cum se prevede la articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031 este stabilită în anexa VI la prezentul regulament.

▼M3

Primul alineat se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc interdicții, cu caracter temporar, adoptate în temeiul articolului 40 alineatul (2), al articolului 42 alineatul (3) sau al articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care privesc introducerea pe teritoriul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.

▼B

Articolul 8

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe sau de pe teritoriul Uniunii și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea sau circulația acestora pe teritoriul Uniunii

(1)  
Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea lor pe teritoriul Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa VII la prezentul regulament.

▼M3

Primul paragraf se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc cerințe speciale cu caracter temporar, adoptate în temeiul articolului 41 alineatul (2), al articolului 42 alineatul (4) sau al articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care privesc introducerea pe teritoriul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.

▼B

(2)  
Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare de pe teritoriul Uniunii, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru circulația lor pe teritoriul Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa VIII la prezentul regulament.

▼M3

Primul paragraf se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc cerințe speciale, cu caracter temporar, adoptate în temeiul articolului 28 alineatul (1), al articolului 30 alineatul (1), al articolului 41 alineatul (2), al articolului 42 alineatul (4) sau al articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care privesc circulația pe teritoriul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.

▼B

Articolul 9

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe sau de pe teritoriul Uniunii, a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă, astfel cum se prevede la articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa IX la prezentul regulament.

Articolul 10

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, zonele protejate respective și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate, astfel cum se prevede la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa X la prezentul regulament.

Articolul 11

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a țărilor terțe de origine sau de expediere respective, pentru care sunt necesare certificate fitosanitare

(1)  
Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a țărilor terțe de origine sau de expediere respective pentru a căror introducere pe teritoriul Uniunii este necesar un certificat fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 72 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în partea A din anexa XI la prezentul regulament.
(2)  
Lista plantelor care fac obiectul excepției privind certificatul fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 73 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în partea C din anexa XI la prezentul regulament.
(3)  
Toate plantele, cu excepția plantelor menționate la alineatele (1) și (2), se introduc în Uniune numai dacă sunt însoțite de un certificat fitosanitar în conformitate cu articolul 73 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031. Codurile NC disponibile ale acestor plante sunt enumerate în partea B din anexa XI la prezentul regulament.

Articolul 12

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere într-o zonă protejată din anumite țări terțe de origine sau de expediere este necesar un certificat fitosanitar

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere în anumite zone protejate din anumite țări terțe de origine sau de expediere este necesar un certificat fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XII la prezentul regulament.

Articolul 13

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Uniunii este necesar un pașaport fitosanitar

(1)  
Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Uniunii este necesar un pașaport fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XIII la prezentul regulament.
(2)  

Prin derogare de la alineatul (1), nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Uniunii a semințelor care îndeplinesc ambele condiții de mai jos:

(a) 

fac obiectul excepțiilor menționate la articolul 6 alineatul (3); și

▼M6

(b) 

nu fac obiectul cerințelor speciale din anexa VIII sau din anexa X la prezentul regulament sau al celor prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 28 alineatul (1), al articolului 30 alineatul (1) sau al articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031.

▼B

Articolul 14

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar cu mențiunea „PZ”

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XIV la prezentul regulament.

Pașapoartele fitosanitare menționate la primul paragraf trebuie să poarte mențiunea „PZ”.

Articolul 15

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 690/2008

Regulamentul (CE) nr. 690/2008 se abrogă.

Articolul 16

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 se modifică după cum urmează:

1. 

Articolul 2 se elimină.

2. 

Anexa II se elimină.

Articolul 17

Măsuri tranzitorii

Semințele și alte plante destinate plantării, introduse pe teritoriul Uniunii, deplasate în interiorul Uniunii sau produse, înainte de 14 decembrie 2019, în conformitate cu cerințele aplicabile ale Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE în ceea ce privește prezența ORNC-urilor înainte de acea dată, pot, până la 14 decembrie 2020, să fie introduse sau deplasate pe teritoriul Uniunii dacă respectă cerințele respective. Începând cu 14 decembrie 2020. Articolele 5 și 6 se aplică tuturor plantelor destinate plantării care fac obiectul prezentului regulament.

Pașapoartele fitosanitare, necesare în conformitate cu prezentul regulament pentru deplasarea în interiorul Uniunii a semințelor și a altor plante destinate plantării care beneficiază de perioada de tranziție prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol, sunt necesare până la 14 decembrie 2020 doar pentru a atesta respectarea normelor privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune și organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate sau a măsurilor adoptate în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031.

Articolul 18

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Definițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1)

În sensul prezentului regulament, termenii enumerați în partea A, atunci când sunt utilizați în anexele la prezentul regulament, au același înțeles cu cel definit în directivele respective enumerate în a doua coloană din partea B.

PARTEA A

Lista termenilor

— 
Semințe prebază;
— 
Semințe bază;
— 
Semințe certificate;
— 
Semințe standard;
— 
Viță-de-vie;
— 
Material de înmulțire inițial;
— 
Material de înmulțire bază;
— 
Material prebază;
— 
Material bază;
— 
Material certificat;
— 
Material-standard;
— 
Material de înmulțire a plantelor ornamentale;
— 
Material forestier de reproducere;
— 
Material de înmulțire și plantare legumicol;
— 
Material de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe;
— 
Plantă-mamă prebază candidat;
— 
Plantă-mamă prebază;
— 
Plantă-mamă bază;
— 
Plantă-mamă certificată;
— 
Material Conformitas Agraria Communicatis (CAC);
— 
Semințe de plante furajere;
— 
Semințe de cereale;
— 
Semințe de legume;
— 
Cartofi de sămânță;
— 
Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre.

PARTEA B

Lista Directivelor și anexelor1.  ANEXE LA PREZENTUL REGULAMENT

2.  DIRECTIVE

ANEXA IV partea A

(ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajere)

ANEXA V partea A

(Măsuri privind semințele de plante furajere)

Directiva 66/401/CEE

ANEXA IV partea B

(ORNC în ceea ce privește semințele de cereale)

ANEXA V partea B

(Măsuri privind semințele de cereale)

Directiva 66/402/CEE

ANEXA IV partea C

(ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vie)

Directiva 68/193/CEE

ANEXA IV partea D

(ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale)

ANEXA V partea C

(Măsuri privind plantele ornamentale)

Directiva 98/56/CE

ANEXA IV partea E

(ORNC în ceea ce privește materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor)

ANEXA V partea D

(Măsuri privind materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor)

Directiva 1999/105/CE

ANEXA IV partea F

(ORNC în ceea ce privește semințele de legume)

ANEXA V partea E

(Măsuri privind semințele de legume)

Directiva 2002/55/CE

ANEXA IV partea G

(ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânță)

ANEXA V partea F

(Măsuri privind cartofii de sămânță)

Directiva 2002/56/CE

ANEXA IV partea H

(ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre)

ANEXA V partea G

(Măsuri privind semințele de plante oleaginoase și pentru fibre)

Directiva 2002/57/CE

ANEXA IV partea I

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol

ANEXA V partea H

(Măsuri privind materialul de înmulțire și plantare legumicol)

Directiva 2008/72/CE

ANEXA IV partea J

(ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe)

Directiva 2008/90/CE

►M9  
ANEXA XIII, punctul 5
Semințe de cereale  ◄

Directiva 66/402/CEE

►M9  
ANEXA XIII, punctul 6
Semințe de legume  ◄

Directiva 2002/55/CE

►M9  
ANEXA XIII, punctul 9
Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre  ◄

Directiva 2002/57/CE

▼M9
ANEXA II

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune și codurile corespunzătoare atribuite de OEPP

CUPRINS

Partea A: Organisme dăunătoare a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii

1.

Bacterii

2.

Ciuperci și oomicete

3.

Insecte și acarieni

4.

Nematode

5.

Plante parazite

6.

Virusuri, viroizi și fitoplasme

Partea B: Organisme dăunătoare a căror prezență este cunoscută pe teritoriul Uniunii

1.

Bacterii

2.

Ciuperci și oomicete

3.

Insecte și acarieni

4.

Moluște

5.

Nematode

6.

Virusuri, viroizi și fitoplasme

PARTEA AORGANISME DĂUNĂTOARE A CĂROR PREZENȚĂ NU ESTE CUNOSCUTĂ PE TERITORIUL UNIUNII

Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP

1.  Bacterii

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins și Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.  Ciuperci și oomicete

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun și E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], cu excepția Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] și Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI ]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], cu excepția:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (izolate non-EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.  Insecte și acarieni

1.

Acleris spp.:

1.1.  Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.  Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.  Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.  Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.  Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.  Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.  Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.  Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.  Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Complexul Andean potato weevil:

7.1.  Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.  Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.  Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (populații neeuropene) cunoscută ca vector al virusurilor [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.  Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.  Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.  Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.  Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.  Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.  Choristoneura occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.  Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.  Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.  Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.  Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.  Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, cunoscute ca fiind vectori de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

23.1.  Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.  Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.  Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.  Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.  Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.  Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.  Clasteroptera achatina Germar

23.8.  Clasteroptera brunnea Ball

23.9.  Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.  Cuerna occidentalis Osman și Beamer [CUEROC]

23.11.  Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.  Dechacona missionum Berg

23.13.  Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.  Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.  Ferrariana trivittata Signoret

23.17.  Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.  Friscanus (Ball)

23.19.  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.  Graphocephala confluens Uhler

23.21.  Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.  Helochara delta Oman

23.23.  Homalodisca ignorata Melichar

23.24.  Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.  Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.  Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.  Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.  Molomea consolida Schroder

23.30.  Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.  Neokolla severini DeLong

23.32.  Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.  Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.  Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.  Oragua discoidula Osborn

23.36.  Pagaronia confusa Oman

23.37.  Pagaronia furcata Oman

23.38.  Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.  Pagaronia triunata Ball

23.40.  Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.  Plesiommata corniculata Young

23.42.  Plesiommata mollicella Fowler

23.43.  Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.  Sibovia sagata (Signoret)

23.45.  Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.  Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.  Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.  Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.  Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith și Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.  Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.  Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.  Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.  Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.  Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.  Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.  Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.  Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.  Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (populații neeuropene) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard și Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai și Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (neeuropene) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.  Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.  Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.  Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.  Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.  Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.  Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.  Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.  Bactrocera spp. [1BCTRG] cu excepția Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.  Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.  Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.  Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.  Callistomyia flavilabris Hering

77.16.  Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.  Campiglossa californica (Novak)

77.18.  Campiglossa duplex (Becker)

77.19.  Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.  Campiglossa snowi (Hering)

77.21.  Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.  Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.  Ceratitis spp. [1CERTG], cu excepția Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.  Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.  Dacus spp. [1DACUG]

77.26.  Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.  Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.  Euleia separata (Becker)

77.29.  Euphranta camelliae Hardy

77.30.  Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.  Euphranta cassia Hancock și Drew

77.32.  Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.  Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.  Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.  Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.  Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.  Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.  Gymnocarena spp.

77.39.  Insizwa oblita Munro

77.40.  Marriottella exquisita Munro

77.41.  Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.  Neaspilota alba (Loew)

77.43.  Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.  Paracantha trinotata (Foote)

77.45.  Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.  Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.  Paratephritis takeuchii Ito

77.48.  Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.  Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.  Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.  Ptilona confinis (Walker)

77.52.  Ptilona persimilis Hendel

77.53.  Rhagoletis spp. [1RHAGG], cu excepția Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.  Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.  Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.  Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.  Strauzia [1STRAG] spp., cu excepția Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.  Taomyia marshalli Bezzi

77.60.  Tephritis leavittensis Blanc

77.61.  Tephritis luteipes Merz

77.62.  Tephritis ovatipennis Foote

77.63.  Tephritis pura (Loew)

77.64.  Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.  Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.  Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.  Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.  Trupanea wheeleri Curran

77.69.  Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.  Trypeta flaveola Coquillett

77.71.  Urophora christophi Loew

77.72.  Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.  Zacerata asparagi Coquillett

77.74.  Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.  Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.  Nematode

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], except:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] și Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh și Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne și Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA ]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (populații neeuropene) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.  Plante parazite

1

Arceuthobium spp. [1AREG], except :

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] și Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.  Virusuri, viroizi și fitoplasme

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Begomovirusuri, cu excepția:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

3.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia-tulpină de referință [PHYPAF]

5.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

6.1.  CiLV-C [CILVC0]

6.2.  CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.  HGSV-2 [HGSV20]

6.4.  Tulpină de citrice a OFV [OFV00] (tulpină de citrice)

6.5.  CiLV-N sensu novo

6.6.  Virusul pătării clorotice a citricelor

7.

Citrus tristeza virus (izolate non-UE) [CTV000]

8.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

9.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

10.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

11.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

12.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

12.1.  Candidatus Phytoplasma cocostanzania – subgrupul 16SrIV-C

12.2.  Candidatus Phytoplasma palmae – subgrupurile 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.  Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.  Tulpina 16SrXXII-B înrudită cu Candidatus Phytoplasma palmicola

12.5.  Noua Candidatus Phytoplasma care cauzează îngălbenirea letală a frunzelor de palmier, din grupul 16SrIV – „Bogia coconut syndrome”

13.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

14.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

15.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

16.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

17.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

18.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

19.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

20.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

21.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

22.

Virusuri, viroizi și fitoplasme de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. și Vitis L.:

22.1.  American plum line pattern virus [APLPV0]

22.2.  Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.  Apple necrotic mosaic virus

22.4.  Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.  Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.  Tulpini înrudite cu Candidatus Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (tulpină de referință)

22.8.  Candidatus Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.  Candidatus Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis et al. [PHYP07]

22.10.  Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.  Tulpină înrudită cu Candidatus Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.  Tulpină înrudită cu Candidatus Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.  Candidatus Phytoplasma ziziphi (tulpină de referință) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.  Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

22.15.  Cherry rosette virus

22.16.  Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.  Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.  Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.  Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.  Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.  Peach mosaic virus [PCMV00]

22.22.  Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

22.23.  Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.  Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

22.25.  Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.  Strawberry leaf curl virus

22.27.  Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.  Temperate fruit decay-virus asociat

23.

Virusuri, viroizi și fitoplasme ale Solanum tuberosum L. și alte Solanum spp. cu tuberculi:

23.1.  Andean potato latent virus [APLV00]

23.2.  Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.  Andean potato mottle virus [APMOV0]

23.4.  Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.  Tulpini înrudite cu Candidatus Phytoplasma (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

23.6.  Tulpini înrudite cu Candidatus Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G)

23.7.  Tulpini înrudite cu Candidatus Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.  Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.  Potato black ringspot virus [PBRSV0]

23.10.  Potato virus B [PVB000]

23.11.  Potato virus H [PVH000]

23.12.  Potato virus P [PVP000]

23.13.  Potato virus T [PVT000]

23.14.  Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.  Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.  Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.  Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.  Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.  Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.  Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.  Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.  Izolate non-UE ale virusurilor de cartofi S, X și Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] și [PLRV00]

PARTEA BOrganisme dăunătoare a căror prezență este cunoscută pe teritoriul Uniunii

Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP

1.  Bacterii

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann și Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.  Ciuperci și oomicete

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.  Insecte și acarieni

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.  Moluște

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.  Nematode

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.  Virusuri, viroizi și fitoplasme

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼M4
ANEXA III

Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate corespunzătoare și codurile acestora

Zonele protejate enumerate în coloana a treia din tabelul următor acoperă, respectiv, unul dintre următoarele elemente:

(a) 

întregul teritoriu al statului membru ( 1 ) enumerat;

(b) 

teritoriul statului membru enumerat, cu excepțiile specificate între paranteze;

(c) 

numai partea teritoriului statului membru care este specificată între paranteze.Organisme dăunătoare de carantină pentru zone protejate

Codul OEPP

Zone protejate

(a)  Bacterii

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

(a)  Estonia;
(b)  Spania [cu excepția comunităților autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa din Țara Bascilor, districtele (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida din Comunidad autonoma de Catalunya și municipalitățile Alborache și Turís din provincia Valencia și districtele L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante din Comunidad Valenciana];
(c)  Franța (Corsica); ►M6  
(d)  Italia [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (cu excepția municipalităților Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte și Vico Equense din provincia Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala și Tramonti din provincia Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Milan, Mantua, Sondrio și Varese și comunele Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza), Marche (cu excepția comunelor Colli al Metauro, Fano, Pesaro și San Costanzo din provincia Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (cu excepția municipalităților Cesarò din provincia Messina, Maniace, Bronte, Adrano din provincia Catania și Centuripe, Regalbuto și Troina din provincia Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și comunele Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella din provincia Verona)];  ◄
(e)  Letonia;
(f)  Finlanda; ►M6  
(g)  Irlanda (cu excepția orașului Galway);
(h)  Lituania (cu excepția municipalității Kėdainiai din regiunea Kaunas);
(i)  Slovenia (cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska și a comunelor Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana și Žužemberk, precum și a așezărilor Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna Ivančna Gorica);
(j)  Slovacia (cu excepția districtului Dunajská Streda, și a municipalităților Hronovce și Hronské Kľačany din districtul Levice, Dvory nad Žitavou din districtul Nové Zámky, Málinec din districtul Poltár, Valice, Jesenské și Rimavská Sobota din districtul Rimavská Sobota, Hrhov din districtul Rožňava, Veľké Ripňany din districtul Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín din districtul Trebišov).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

până la 30 aprilie 2023: Regatul Unit (Irlanda de Nord)

(b)  Ciuperci și oomicete

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grecia

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

(a)  Cehia;

(b)  Irlanda;

(c)  Suedia;

(d)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

(a)  Irlanda;

(b)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irlanda

(c)  Insecte și acarieni

1.

Bemisia tabaci Genn. (populații europene)

BEMITA

(a)  Irlanda;

(b)  Suedia;

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

(a)  Irlanda;

(b)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

(a)  Irlanda;

(b)  Grecia;

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

(a)  Irlanda;

(b)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

(a)  Irlanda;

(b)  Grecia;

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

(a)  Grecia;

(b)  Portugalia (Azore, cu excepția insulei Terceira).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

(a)  Irlanda;

(b)  Grecia;

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

(a)  Irlanda;

(b)  Grecia;

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

(a)  Irlanda;

(b)  Grecia;

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

(a)  Irlanda;

(b)  Cipru;

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

(a)  Irlanda;

(b)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

(a)  Irlanda;

(b)  Spania (Ibiza și Menorca);

(c)  Cipru;

(d)  Malta;

(e)  Portugalia (Azore și Madeira);

(f)  Finlanda (districtele Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

(g)  Suedia (districtele Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar și Skåne);

(h)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

(a)  Irlanda;

(b)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

(a)  Irlanda;

(b)  până la 30 aprilie 2023: Regatul Unit (Irlanda de Nord).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

(a)  Irlanda;

(b)  până la 30 aprilie 2023: Regatul Unit (Irlanda de Nord).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

(a)  Irlanda;

(b)  Malta;

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

(a)  Irlanda;

(b)  Portugalia (Azore);

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

(a)  Spania (Granada și Malaga);

(b)  Portugalia (Alentejo, Algarve și Madeira).

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

(a)  până la 30 aprilie 2023: Irlanda;

(b)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

(a)  Irlanda;

(b)  până la 30 aprilie 2023: Regatul Unit (Irlanda de Nord).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cipru.

(d)  Virusuri, viroizi și fitoplasme

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

(a)  Irlanda;

(b)  Franța (Bretania);

(c)  Portugalia (Azore);

(d)  Finlanda;

(e)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Regatul Unit (Irlanda de Nord)

3.

Citrus tristeza virus (izolate UE)

CTV000

Malta

▼B
ANEXA IV

Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune („ORNC”) și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri, astfel cum este prevăzută la articolul 5

CUPRINS

Partea A:

ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajere

Partea B:

ORNC în ceea ce privește semințele de cereale

Partea C:

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vie

Partea D:

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Partea E:

ORNC în ceea ce privește materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

Partea F:

ORNC în ceea ce privește semințele de legume

Partea G:

ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânță

Partea H:

ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

Partea I:

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

Partea J:

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe

Partea K:

ORNC în ceea ce privește semințele de Solanum tuberosum

Partea L:

ORNC în ceea ce privește plantele destinate plantării de Humulus lupulus, cu excepția semințelor

▼M9

Partea M:

ORNC privind materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe de Actinidia Lindl., cu excepția semințelor

▼B

PARTEA A

ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajereORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru semințe prebază

Praguri pentru semințe bază

Praguri pentru semințe certificate

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

PARTEA B

ORNC în ceea ce privește semințele de cerealeNematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru semințe prebază

Praguri pentru semințe bază

Praguri pentru semințe certificate

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ciuperci

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Efectiv indemn

Efectiv indemn

Efectiv indemn

PARTEA C

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vieBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor (genul sau specia)

Prag pentru material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază, material certificat

Prag pentru material standard

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor (genul sau specia)

Prag pentru material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază, material certificat

Prag pentru material standard

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis vinifera L. nealtoită

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. altele decât Vitis vinifera L. nealtoită

Efectiv indemn

Efectiv indemn

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor (genul sau specia)

Prag pentru material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază, material certificat

Prag pentru material standard

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Portaltoaie de Vitis spp. și hibrizii acestora, cu excepția Vitis vinifera L.

0 % pentru materialul de înmulțire inițial

Nu se aplică materialului de înmulțire bază și materialului certificat

Nu se aplică

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

PARTEA D

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentaleBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Actinidia Lindl.

0 %

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. cu excepția R. simsii L., Viburnum L.

0 %

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semințe

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Chrysanthemum L.

0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Palmae, în ceea ce privește următoarele genuri și specii: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien,Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (izolate UE)

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Begonia x hiemalis

Fotsch, hibrizi de Impatiens L. New Guinea

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Plantele din următoarele specii de Prunus L., destinate plantării, cu excepția semințelor:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., alte specii de Prunus L. susceptibile la Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hibrizi de Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

0 %

▼M9

PARTEA E

ORNC privind materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelorCiuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul forestier de reproducere în cauză

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

▼B

PARTEA F

ORNC în ceea ce privește semințele de legumeBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru semințele de legume în cauză

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru semințele de legume în cauză

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus ) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

▼B

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru semințele de legume în cauză

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru semințele de legume în cauză

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTEA G

ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânțăORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță prebază

Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță bază

Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță certificați

PBTC

PB

Simptome de infecție virală

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță prebază

Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță bază

Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță certificați

PBTC

PB

Râie neagră (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Efectiv indemn

Efectiv indemn

Efectiv indemn

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Rizoctonioză cauzată de Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

5,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

5,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

Râie făinoasă cauzată de Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

3,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

3,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

Simptome de mozaic cauzate de virusuri

și

simptome cauzate de leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTEA H

ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibreCiuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru semințe prebază

Praguri pentru semințe bază

Praguri pentru semințe certificate

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - flax

1 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

1 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

1 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - semințe de in

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % pentru infecția cu complexul Phomopsis

15 % pentru infecția cu complexul Phomopsis

15 % pentru infecția cu complexul Phomopsis

Fusarium (genul anamorfic) Link [1FUSAG] altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

afectate cu Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium (genul anamorfic) Link altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

afectate cu Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium (genul anamorfic) Link altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

afectate cu Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium (genul anamorfic) Link altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE

Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE

Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE

Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

PARTEA I

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelorBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză

Fusarium Link (genul anamorfic) [1FUSAG] altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTEA J

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructeBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (Topospora myrtilli, forma anamorfă) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

▼B

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, și Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. și Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent și blackcurrant yellows agent combinate

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

▼M9 —————

▼B

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (izolate UE)

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Afecțiuni ale fructelor: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 și 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

În cazul hibrizilor de Prunus unde materialul este altoit pe portaltoaie, alte specii de portaltoaie de Prunus L. susceptibile la Plum pox virus.

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

PARTEA K

ORNC în ceea ce privește semințele de Solanum tuberosum L.Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC

Plante destinate plantării

Prag pentru semințe

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

PARTEA L

ORNC în ceea ce privește plantele destinate plantării de Humulus lupulus, cu excepția semințelorCiuperci și oomicete

ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru plantele destinate plantării

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %

▼M9Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor

Humulus lupulus L.

0 %

PARTEA M

ORNC privind materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe de Actinidia Lindl., cu excepția semințelorBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

1 %

▼B
ANEXA V

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe anumite plante destinate plantării

CUPRINS

Partea A:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de plante furajere

1.

Inspecția culturii

2.

Eșantionarea și testarea semințelor de plante furajere

3.

Măsuri suplimentare pentru anumite specii de plante

Partea B:

Măsuri privind semințele de cereale

1.

Inspecția culturii

2.

Eșantionarea și testarea semințelor de cereale

3.

Măsuri suplimentare pentru semințele de Oryza sativa L.

Partea C:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și pe plantele destinate plantării în scopuri ornamentale

Partea D:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

Partea E:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de legume

Partea F:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe cartofii de sămânță

Partea G:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

1.

Inspecția culturii

2.

Eșantionarea și testarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre

3.

Măsuri suplimentare privind semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

Partea H:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

Partea I:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de Solanum tuberosum.

Partea J:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe plantele destinate plantării de Humulus lupulus, cu excepția semințelor

▼M9

Partea K:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe de Actinidia Lindl., cu excepția semințelor

▼B

PARTEA A

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de plante furajere

1.    Inspecția culturii

(1) Autoritatea competentă, sau operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze inspecții pe teren ale culturilor din care sunt produse semințele de plante furajere, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor în cultură, pentru a se asigura că prezența ORNC-urilor nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru producția de semințe prebază

Praguri pentru producția de semințe bază

Praguri pentru producția de semințe certificate

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Autoritatea competentă poate autoriza inspectori, alții decât operatorii profesioniști, să efectueze inspecțiile pe teren în numele său și sub supravegherea sa oficială.

(2) Aceste inspecții pe teren se efectuează atunci când starea și stadiul de dezvoltare a culturii permit o inspecție adecvată. Trebuie să existe cel puțin o inspecție pe teren în fiecare an, în momentul cel mai potrivit pentru depistarea ORNC-urilor respective.

(3) Autoritatea competentă stabilește dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de teren care urmează să fie inspectate în conformitate cu metodele corespunzătoare.

Proporția culturilor destinate producției de semințe care urmează să fie inspectate în mod oficial de către autoritatea competentă trebuie să fie de cel puțin 5 %.

2.    Eșantionarea și testarea semințelor de plante furajere

(1) Autoritatea competentă:

(a) 

prelevează în mod oficial eșantioane de semințe din loturile de semințe de plante furajere;

(b) 

autorizează anumite persoane să efectueze eșantionarea semințelor în numele său și sub supravegherea sa oficială;

(c) 

compară eșantioanele de semințe pe care le-a prelevat ea însăși cu cele din același lot de semințe prelevate de persoanele însărcinate cu eșantionarea semințelor aflate sub supraveghere oficială, astfel cum se menționează la litera (b);

(d) 

supraveghează performanța persoanelor însărcinate cu eșantionarea semințelor menționate la punctul 2.

(2) Autoritatea competentă sau operatorul profesionist aflat sub supraveghere oficială eșantionează și testează semințele de plante furajere în conformitate cu metode internaționale actualizate.

Cu excepția eșantionării automate, autoritatea competentă eșantionează și verifică un procentaj de cel puțin 5 % din loturile de semințe prezentate pentru certificarea oficială. Acest procentaj se repartizează cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

(3) În ceea ce privește eșantionarea automată, se aplică proceduri adecvate, care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

În ceea ce privește examinarea semințelor în vederea certificării, eșantioanele se prelevează din loturi omogene. În ceea ce privește greutatea lotului și a eșantioanelor, se aplică tabelul din anexa III la Directiva 66/401/CEE.

3.    Măsuri suplimentare pentru anumite specii de plante

Autoritățile competente, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorităților competente, efectuează următoarele inspecții suplimentare, sau pun în aplicare orice alte acțiuni pentru anumite specii de plante, în ceea ce privește:

(1) semințele prebază, bază și certificate de Medicago sativa L. pentru a preveni prezența Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus și pentru a se asigura că:

(a) 

semințele provin din zone care sunt cunoscute ca indemne de Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; sau

(b) 

cultura a fost cultivată pe un teren pe care nu a fost prezentă nicio cultură anterioară de Medicago sativa L. în ultimii trei ani înainte de semănare, nu au fost observate simptome de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus pe parcursul inspecțiilor pe teren în situl de producție și nu au fost observate simptome de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus pe nicio cultură de Medicago sativa L. adiacentă, pe durata culturii precedente; sau

(c) 

cultura aparține unui soi recunoscut ca fiind foarte rezistent la Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus și conținutul de materie inertă nu depășește 0,1 % în greutate;

(2) semințe prebază, bază și certificate de Medicago sativa L. pentru a preveni prezența Ditylenchus dipsaci și pentru a se asigura că:

(a) 

nu au fost observate simptome de Ditylenchus dipsaci în situl de producție pe durata culturii precedente, nu au fost cultivate culturi-gazdă principale în cursul celor doi ani precedenți în situl de producție și au fost luate măsuri de igienă adecvate pentru a preveni infestarea la locul de producție; sau

(b) 

nu au fost observate simptome de Ditylenchus dipsaci în situl de producție pe durata culturilor precedente și nu a fost depistat Ditylenchus dipsaci în urma unor teste de laborator efectuate pe un eșantion reprezentativ; sau

(c) 

semințele au fost supuse unui tratament fizic sau chimic adecvat împotriva Ditylenchus dipsaci și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, au fost declarate indemne de acest organism dăunător.

PARTEA B

Măsuri privind semințele de cereale

1.    Inspecția culturii

(1) Autoritatea competentă, sau operatorul profesionist aflat sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze inspecții pe teren ale culturilor din care sunt produse semințele de cereale, pentru a confirma faptul că prezența ORNC-urilor nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru producția de semințe prebază

Praguri pentru producția de semințe bază

Praguri pentru producția de semințe certificate

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Nu mai mult de 2 plante simptomatice la 200 m2 observate în timpul inspecțiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

Nu mai mult de 2 plante simptomatice la 200 m2 observate în timpul inspecțiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

Semințe certificate din prima generație (C1):

Nu mai mult de 4 plante simptomatice la 200 m2 observate în timpul inspecțiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

Semințe certificate din a doua generație (C2):

Nu mai mult de 8 plante simptomatice la 200 m2 observate în timpul inspecțiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru producția de semințe prebază

Praguri pentru producția de semințe bază

Praguri pentru producția de semințe certificate

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Autoritatea competentă poate autoriza inspectori, alții decât operatorii profesioniști, să efectueze inspecțiile pe teren în numele său și sub supravegherea sa oficială.

(2) Aceste inspecții pe teren se efectuează atunci când starea și stadiul de dezvoltare a culturii permit o inspecție adecvată.

Trebuie să existe cel puțin o inspecție pe teren în fiecare an, în momentul cel mai potrivit pentru depistarea ORNC-urilor respective.

(3) Autoritatea competentă stabilește dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de teren care urmează să fie inspectate în conformitate cu metodele corespunzătoare.

Proporția culturilor destinate producției de semințe care urmează să fie inspectate în mod oficial de către autoritatea competentă trebuie să fie de cel puțin 5 %

2.    Eșantionarea și testarea semințelor de cereale

(1) Autoritatea competentă:

(a) 

prelevează în mod oficial eșantioane de semințe din loturile de semințe de cereale;

(b) 

autorizează anumite persoane să efectueze eșantionarea semințelor în numele său și sub supraveghere oficială;

(c) 

compară eșantioanele de semințe pe care le-a prelevat ea însăși cu cele din același lot de semințe prelevate de persoanele însărcinate cu eșantionarea semințelor aflate sub supraveghere oficială, astfel cum se menționează la litera (b);

(d) 

supraveghează performanța persoanelor însărcinate cu eșantionarea menționate la punctul 2.

(2) Autoritatea competentă sau operatorul profesionist aflat sub supraveghere oficială eșantionează și testează semințele de cereale în conformitate cu metode internaționale actualizate.

Cu excepția eșantionării automate, autoritatea competentă eșantionează și verifică un procentaj de cel puțin 5 % din loturile de semințe prezentate pentru certificarea oficială. Acest procentaj se repartizează cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

(3) În ceea ce privește eșantionarea automată, se aplică proceduri adecvate, care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

În ceea ce privește examinarea semințelor în vederea certificării, eșantioanele se prelevează din loturi omogene. În ceea ce privește greutatea lotului și a eșantioanelor, se aplică dispozițiile din tabelul din anexa III la Directiva 66/402/CEE.

3.    Măsuri suplimentare pentru semințele de Oryza sativa L.

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează următoarele inspecții oficiale suplimentare sau pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că semințele de Oryza sativa L. îndeplinesc una din următoarele cerințe

(a) 

provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Aphelenchoides besseyi;

(b) 

au fost testate în mod oficial de către autoritățile competente prin teste nematologice adecvate pe un eșantion reprezentativ din fiecare lot și au fost declarate indemne de Aphelenchoides besseyi;

(c) 

au făcut obiectul unui tratament adecvat cu apă fierbinte sau unui alt tratament adecvat împotriva Aphelenchoides besseyi.

PARTEA C

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC-urilor pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și pe alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Se iau următoarele măsuri în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare:

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze controale și să pună în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește respectivele ORNC-uri și plante destinate plantării prevăzute în următorul tabelBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

(a)  plantele au fost cultivate în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

sau

(b)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost inspectat vizual la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar plantele care prezintă simptome ale organismului dăunător în cauză, precum și plantele-gazdă înconjurătoare, au fost scoase și distruse imediat.

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Actinidia Lindl.

(a)  plantele au fost produse în zone considerate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

(b)  

(i)  nu au fost observate simptome determinate de Pseudomonas syringae pv. actinidiae la plante din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau

(ii)  simptome determinate de Pseudomonas syringae pv. actinidiae au fost observate la maximum 1 % dintre plantele din situl de producție, iar plantele respective și plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost îndepărtate și distruse imediat, și

un eșantion reprezentativ de plante rămase care nu prezintă niciun simptom a fost testat pentru Pseudomonas syringae pv. actinidiae și a fost declarat indemn de organismul dăunător respectiv;

și

plantele au fost supuse testării pentru Pseudomonas syringae pv. actinidiae pe un eșantion aleatoriu înainte de comercializare și au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv.

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

sau

(b)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin inspecție vizuală și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;

sau

(c)  nu mai mult de 2 % din plantele din lot au prezentat simptome în timpul inspecțiilor vizuale, efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

Spiroplasma citri Saglio

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

Plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual, la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător, și care au fost declarate indemne de Spiroplasma citri Saglio, și

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Spiroplasma citri Saglio, sau

(b)  situl de producție a fost declarat indemn de Spiroplasma citri Saglio în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza inspecției vizuale a plantelor la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ultimei perioade de vegetație; sau

(c)  nu mai mult de 2 % din plante au prezentat simptome în timpul unei inspecții vizuale, efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar toate plantele infectate au fost scoase și distruse imediat.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus L.

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; sau

(b)  plantele au fost cultivate într-un loc de producție declarat indemn de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale și orice plante simptomatice din imediata vecinătate, precum și plantele învecinate, au fost scoase și distruse imediat, cu excepția cazului în care au fost testate pe baza unui eșantion reprezentativ de plante simptomatice și testele respective au demonstrat că simptomele nu sunt cauzate de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; sau

(c)  nu mai mult de 2 % din plantele din lot au prezentat simptome în timpul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în ultima perioadă de vegetație, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din locul de producție și din imediata vecinătate, precum și plantele învecinate, au fost scoase și distruse imediat, cu excepția cazului în care au fost testate pe baza unui eșantion reprezentativ de plante simptomatice și testele respective au demonstrat că simptomele nu sunt cauzate de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; sau

(d)  în cazul speciilor cu frunze persistente, plantele au fost inspectate vizual înainte de a fi deplasate și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  În cazul semințelor:

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

(2)  În cazul plantelor, cu excepția semințelor:

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică;

și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  În cazul semințelor:

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate (după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat) și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

(2)  În cazul plantelor, cu excepția semințelor:

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică;

și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  În cazul semințelor:

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas perforans Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas perforans Jones et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate (după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat) și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.

(2)  În cazul plantelor, cu excepția semințelor:

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică;

și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(1)  În cazul semințelor:

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate (după ce au fost făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat) și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

(2)  În cazul plantelor, cu excepția semințelor:

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică;

și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Măsuri

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în situl de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație;

sau

(c)  plantele care prezintă simptome de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr au fost scoase, iar plantele rămase au fost inspectate săptămânal și nu au fost observate simptome în situl de producție timp de cel puțin trei săptămâni înainte de deplasare.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

(a)  plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet și Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

sau

(b)  de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, în situl de producție sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome de boala benzilor roșii la pini, cauzate de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet sau Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

sau

(c)  au fost aplicate tratamente adecvate de combatere a bolii benzilor roșii la pini cauzate de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet sau Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, iar plantele au fost inspectate înainte de deplasare și au fost declarate indemne de simptome de boala benzilor roșii la pini.

▼M9

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. cu excepția R. simsii L., Viburnum L.

(a)  plantele au fost produse în zone stabilite de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

(b)  nu au fost observate simptome determinate de Phytophthora ramorum (izolate UE) la plantele-gazdă în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau

(c)  

(i)  plantele care prezintă simptome determinate de Phytophthora ramorum (izolate UE) la situl de producție și toate plantele situate pe o rază de 2 m față de plantele cu simptome au fost îndepărtate și distruse, inclusiv solul aderent;

și

(ii)  pentru toate plantele-gazdă situate pe o rază mai mică de 10 m de la plantele cu simptome și pentru orice alte plante rămase din lotul afectat:

— în termen de trei luni de la depistarea plantelor simptomatice nu au fost observate simptome determinate de Phytophthora ramorum (izolate UE) la plantele respective în cursul a cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător și, în această perioadă de trei luni, nu au fost efectuate tratamente de combatere a simptomelor determinate de Phytophthora ramorum (izolate UE), și

— după această perioadă de trei luni:

— nu au fost observate simptome determinate de Phytophthora ramorum (izolate UE) la plantele respective din situl de producție, sau

— un eșantion reprezentativ din plantele care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn Phytophthora ramorum (izolate UE);

și

(iii)  pentru toate celelalte plante din situl de producție:

— nu au fost observate simptome determinate de Phytophthora ramorum (izolate UE) la plantele respective din situl de producție, sau

— un eșantion reprezentativ din plantele care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn Phytophthora ramorum (izolate UE).

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Semințe de Helianthus annuus L.

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

sau

(b)  în situl de producție a semințelor nu a fost observat niciun simptom cauzat de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni cu ocazia a cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetație;

sau

(c)  

(i)  situl de producție a semințelor a fost supus la cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetație;

și

(ii)  nu mai mult de 5 % din plante au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni în cursul acestor inspecții și toate plantele care au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecție;

și

(iii)  la inspecția finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

sau

(d)  

(i)  situl de producție a semințelor a fost supus la cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetație;

și

(ii)  toate plantele care au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecție;

și

(iii)  la inspecția finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni și un eșantion reprezentativ din fiecare lot a fost testat și declarat indemn de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

sau

(e)  semințele au fost supuse unui tratament adecvat cu o eficacitate demonstrată împotriva tuturor tulpinilor cunoscute de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

sau

(b)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley în cursul ultimei perioade complete de vegetație, pe baza a cel puțin două inspecții vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul perioadei de vegetație respective, iar plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;

sau

(c)  nu mai mult de 2 % din plantele din lot au prezentat simptome în timpul a cel puțin două inspecții vizuale efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

(a)  plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate cel puțin lunar în cursul ultimelor trei luni și nu au fost observate simptome în situl de producție;

sau

(b)  plantele mamă care prezintă simptome au fost îndepărtate și distruse, împreună cu plantele aflate pe o rază de 1 m, iar plantelor care au fost inspectate înainte de deplasare și care nu au prezentat simptome li s-a aplicat un tratament fizic sau chimic adecvat.

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Aculops fuchsiae Keifer

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fuchsia L.

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Aculops fuchsiae Keifer;

sau

(b)  nu au fost observate simptome pe plante, sau pe plantele mamă din care acestea provin, în timpul inspecțiilor vizuale efectuate în situl de producție în cursul ultimei perioade de vegetație, la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător;

sau

(c)  a fost aplicat un tratament chimic sau fizic corespunzător înainte de deplasare, după care plantele au fost inspectate și nu s-a constatat niciun simptom al organismului dăunător.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Opogona sacchari Bojer;

sau

(b)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție unde nu au fost observate simptome sau semne de Opogona sacchari Bojer în cursul inspecțiilor vizuale efectuate cel puțin o dată la trei luni în decurs de cel puțin șase luni înainte de deplasare;

sau

(c)  în situl de producție se aplică un regim de monitorizare și combatere a populației de Opogona sacchari Bojer, precum și de eliminare a plantelor infestate, iar fiecare lot a fost inspectat vizual la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, înainte de deplasare, și a fost declarat indemn de simptomele cauzate de Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Plante destinate plantării de Palmae, cu excepția fructelor și a semințelor, cu un diametru al tijei la baza tulpinii de peste 5 cm și aparținând următoarelor genuri sau specii:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

►M9  
(a)  plantele au fost cultivate pe durata întregului ciclu de viață într-o zonă care a fost declarată indemnă de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) de către organismul oficial responsabil în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau
(b)  plantele au fost cultivate în cursul celor doi ani înainte de deplasare într-un sit de pe teritoriul Uniunii cu izolare fizică împotriva introducerii Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sau într-un sit de pe teritoriul Uniunii în care s-au aplicat tratamente preventive adecvate în ceea ce privește organismul dăunător respectiv; și
(c)  plantele au făcut obiectul unor inspecții vizuale efectuate cel puțin o dată la patru luni, care au confirmat faptul că materialul respectiv este indemn de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).  ◄

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

(a)  plantele sau plantele producătoare de semințe au fost inspectate și lotul nu a prezentat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație; sau

(b)  bulbii au fost declarați indemni de simptome cauzate de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, pe baza inspecțiilor vizuale efectuate la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător, și au fost ambalați pentru vânzare către consumatorul final.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

(a)  plantele au fost inspectate și lotul nu a prezentat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație; sau

(b)  bulbii au fost declarați indemni de simptome cauzate de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, pe baza inspecțiilor vizuale efectuate la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător, și au fost ambalați pentru vânzare către consumatorul final.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Malus Mill.

(a)  plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; și

(b)  

(i)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

sau

(ii)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale, și orice plante simptomatice aflate în imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;

sau

(iii)  nu mai mult de 2 % din plantele din situl de producție au prezentat simptome în timpul inspecțiilor vizuale, efectuate la momentul potrivit din ultima perioadă de vegetație, plantele respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat, iar un eșantion reprezentativ din restul plantelor asimptomatice din loturile în care au fost depistate plantele simptomatice a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus L.

(a)  plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

și

(b)  

(i)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

sau

(ii)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin inspecție vizuală, și orice plante simptomatice aflate în imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;

sau

(iii)  nu mai mult de 1 % din plantele din situl de producție au prezentat simptome în timpul inspecțiilor, efectuate la momentul potrivit din ultima perioadă de vegetație, plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost eliminate și distruse imediat, iar un eșantion reprezentativ din restul plantelor asimptomatice din loturile în care au fost depistate plantele simptomatice a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pyrus L.

►M9  
(a)  plantele provin de la plante-mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; și (b)  
(i)  plantele au fost produse în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau
(ii)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de organismul dăunător în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale și orice plante simptomatice aflate în imediata vecinătate au fost îndepărtate și distruse imediat;
sau
(c)  plantele din situl de producție și orice plante din imediata vecinătate care au prezentat simptome determinate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în timpul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în cursul ultimelor trei perioade de vegetație au fost îndepărtate și distruse imediat.  ◄

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Lavandula L.

(a)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. în cursul inspecțiilor vizuale ale lotului efectuate în timpul ultimului ciclu complet de vegetație;

sau

(c)  plante care au prezentat simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. au fost eliminate și distruse, iar lotul a fost testat pe baza unui eșantion reprezentativ de plante rămase și a fost declarat indemn de organismul dăunător.

Chrysanthemum stunt viroid

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Plantele provin din cel mult trei generații de înmulțire prin butași care, în urma testării, au fost declarați indemni de Chrysanthemum stunt viroid.

Citrus exocortis viroid

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L.

(a)  plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de Citrus exocortis viroid;

și

(b)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de organismul dăunător în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale a plantelor efectuată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător.

Citrus tristeza virus (izolate UE)

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

(a)  plantele provin de la plante mamă care au fost testate în ultimii trei ani și care au fost declarate indemne de Citrus tristeza virus;

și

(b)  

(i)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Citrus tristeza virus;

sau

(ii)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Citrus tristeza virus în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin testarea unui eșantion reprezentativ de plante, efectuată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător;

sau

(iii)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție cu protecție fizică contra vectorilor și declarat indemn de Citrus tristeza virus în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin testarea unui eșantion aleatoriu de plante, efectuată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător;

sau

(iv)  în cazurile în care există un rezultat pozitiv al testării în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus într-un lot, toate plantele au fost testate individual și nu mai mult de 2 % din aceste plante au fost declarate pozitive, iar plantele testate și depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător au fost scoase și distruse imediat.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Begonia x hiemalis, Fotsch, hibrizi de Impatiens L. New Guinea

(a)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost supus unei monitorizări a vectorilor trizanoptere relevanți (Frankliniella occidentalis Pergande) și, după depistarea lor, au fost supuse unor tratamente adecvate pentru a asigura eliminarea efectivă a populațiilor lor;

și

(b)  

(i)  nu au fost observate simptome cauzate de Impatiens necrotic spot tospovirus pe plantele din situl de producție în timpul perioadei de vegetație actuale; sau

(ii)  toate plantele din situl de producție care prezintă simptome de Impatiens necrotic spot tospovirus în cursul perioadei de vegetație actuale au fost scoase și un eșantion reprezentativ de plante care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Impatiens necrotic spot tospovirus.

Potato spindle tuber viroid

Capiscum annuum L.

(a)  nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de Potato spindle tuber viroid pe plantele din locul de producție pe parcursul ciclului complet de vegetație; sau

(b)  plantele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a prezenței Potato spindle tuber viroid efectuate pe un eșantion reprezentativ, prin utilizarea unor metode adecvate și, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv.

Plum pox virus

Plantele din următoarele specii de Prunus L., destinate plantării, cu excepția semințelor:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. susceptibile la Plum pox virus

(a)  portaltoaie înmulțite vegetativ de Prunus provenite din plante mamă care au fost eșantionate și testate în ultimii 5 ani și care au fost declarate indemne de Plum pox virus; și

(b)  

(i)  materialul de înmulțire a fost produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Plum pox virus; sau

(ii)  nu au fost observate simptome de Plum pox virus la materialul de înmulțire din situl de producție pe parcursul ultimei perioade complete de vegetație în momentul cel mai potrivit al anului, luând în considerare condițiile climatice și condițiile de cultivare ale plantei și biologia Plum pox virus, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau

(iii)  au fost observate simptome de Plum pox virus la nu mai mult de 1 % din plante din situl de producție pe parcursul ultimei perioade complete de vegetație în cel mai potrivit moment al anului, luând în considerare condițiile climatice și condițiile de cultivare ale plantei și biologia Plum pox virus, toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat, iar din plantele asimptomatice din loturile în care s-au depistat plante simptomatice a fost testat un eșantion reprezentativ care a fost declarat indemn de organismul dăunător respectiv. Un eșantion reprezentativ de plante care, la o inspecție vizuală, nu prezintă niciun simptom cauzat de Plum pox virus poate fi testat pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective în ceea ce privește prezența respectivului organism dăunător.

Tomato spotted wilt tospovirus

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hibrizi de Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

(a)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost supus unei monitorizări a vectorilor trizanoptere relevanți (Frankliniella occidentalis și Thrips tabaci) și, după depistarea lor, au fost supuse unor tratamente adecvate pentru a asigura eliminarea efectivă a populațiilor lor;

și

(b)  nu au fost observate simptome cauzate de Tomato spotted wilt tospovirus virus pe plantele din situl de producție în timpul perioadei de vegetație actuale; sau

(c)  toate plantele din situl de producție care prezintă simptome de Tomato spotted wilt tospovirus virus în cursul perioadei de vegetație actuale au fost eliminate și un eșantion reprezentativ de plante care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Tomato spotted wilt tospovirus virus.

▼M9

PARTEA D

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze controale și să pună în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în coloana a treia din următorul tabel.Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Castanea sativa Mill.

(a)  materialul forestier de reproducere provine din zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

(b)  nu au fost observate simptome determinate de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau

(c)  materialul forestier de reproducere care prezintă simptome determinate de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr a fost îndepărtat, iar materialul rămas a fost inspectat săptămânal și nu au fost observate simptome determinate de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr la situl de producție timp de cel puțin trei săptămâni înainte de deplasarea materialului respectiv.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

(a)  materialul forestier de reproducere provine din zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet și Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

(b)  în cursul ultimei perioade complete de vegetație, în situl de producție sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome determinate de boala benzilor roșii la pini, de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet sau Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow; sau

(c)  în situl de producție au fost aplicate tratamente adecvate de combatere a bolii benzilor roșii la pini cauzate de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet or Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, iar materialul forestier de reproducere a fost inspectat vizual înainte de deplasare și a fost declarat indemn de simptome ale bolii benzilor roșii la pini.

Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

(a)  materialul forestier de reproducere provine din zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

(b)  nu au fost observate simptome determinate de Phytophthora ramorum (izolate UE) la materialul forestier de reproducere în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau

(c)  

(i)  materialul forestier de reproducere care prezintă simptome determinate de Phytophthora ramorum (izolate UE) la situl de producție și tot materialul forestier de reproducere cu sol aderent situat pe o rază de 2 m față de materialul cu simptome au fost îndepărtat și distrus, inclusiv solul aderent;

și

(ii)  pentru tot materialul forestier de reproducere situat pe o rază mai mică de 10 m de la plantele cu simptome și pentru orice alt materialul forestier de reproducere rămas din lotul afectat:

— în termen de trei luni de la depistarea materialului forestier de reproducere simptomatic, nu au fost observate simptome determinate de Phytophthora ramorum (izolate UE) la materialul forestier de reproducere respectiv în cursul a cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător și, în această perioadă de trei luni, nu au fost efectuate tratamente de combatere a simptomelor determinate de Phytophthora ramorum (izolate UE), și

— după această perioadă de trei luni:

— 

— nu au fost observate simptome determinate de Phytophthora ramorum (izolate UE) la materialul forestier de reproducere respectiv din situl de producție, sau

— un eșantion reprezentativ din materialul forestier de reproducere respectiv care urmează să fie deplasat a fost testat și declarat indemn Phytophthora ramorum (izolate UE);

— și

(iii)  pentru toate celelalte materiale forestiere de reproducere din situl de producție:

— nu au fost observate simptome determinate de Phytophthora ramorum (izolate UE) la materialul forestier de reproducere respectiv din situl de producție, sau

— un eșantion reprezentativ din materialul forestier de reproducere respectiv care urmează să fie deplasat a fost testat și declarat indemn Phytophthora ramorum (izolate UE).

▼B

PARTEA E

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de legume

Se iau următoarele măsuri în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare: autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în coloana a treia din următorul tabel.Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid sau printr-o metodă echivalentă;

și

(b)  

(i)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

sau

(ii)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(iii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de organismul dăunător.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

sau

(b)  cultura din care au fost recoltate semințele a fost inspectată vizual la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație și a fost declarată indemnă de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

sau

(c)  un eșantion reprezentativ de semințe a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

sau

(b)  cultura din care au fost recoltate semințele a fost inspectată vizual la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație și a fost declarată indemnă de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

sau

(c)  un eșantion reprezentativ de semințe a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și

(b)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

sau

(c)  

(i)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(ii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și

(b)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

sau

(c)  

(i)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(ii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas perforans Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas perforans Jones et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și

(b)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.;

sau

(c)  

(i)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas perforans Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(ii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas perforans Jones et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și

(b)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

sau

(c)  

(i)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(ii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

(a)  un eșantion reprezentativ de semințe a fost supus unei inspecții vizuale la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, eventual în urma unui tratament adecvat, și

(b)  semințele au fost declarate indemne de Acanthoscelides obtectus (Say).

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

(a)  un eșantion reprezentativ de semințe a fost supus unei inspecții vizuale la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, eventual în urma unui tratament adecvat; și

(b)  semințele au fost declarate indemne de Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

(a)  un eșantion reprezentativ de semințe a fost supus unei inspecții vizuale la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, eventual în urma unui tratament adecvat; și

(b)  semințele au fost declarate indemne de Bruchus rufimanus Boheman.

▼B

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

(a)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

sau

(b)  semințele recoltate au fost declarate indemne de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev în urma unor teste de laborator efectuate pe un eșantion reprezentativ;

sau

(c)  materialul destinat plantării a fost supus unui tratament fizic sau chimic adecvat împotriva Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, semințele au fost declarate indemne de acest organism dăunător.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

(a)  semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid sau printr-o metodă echivalentă, și:

(b)  

(i)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Pepino mosaic virus; sau

(ii)  nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de Pepino mosaic virus pe plantele din locul de producție pe parcursul ciclului complet de vegetație; sau

(iii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Pepino mosaic virus, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, și în urma acestor teste semințele au fost declarate indemne de organismul dăunător.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  

(i)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Potato spindle tuber viroid; sau

(ii)  nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de Potato spindle tuber viroid pe plantele din locul de producție pe parcursul ciclului complet de vegetație; sau

(iii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Potato spindle tuber viroid, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, și în urma acestor teste semințele au fost declarate indemne de organismul dăunător.

PARTEA F

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe cartofii de sămânță

Autoritatea competentă sau, după caz, operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pune în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în următorul tabel.ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Râie neagră (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

(a)  În cazul cartofilor de sămânță prebază:

inspecțiile oficiale demonstrează că aceștia provin din plante mamă care sunt indemne de Dickeya Samson et al. spp. și Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

(b)  În cazul tuturor categoriilor:

plantele în creștere au fost supuse unei inspecții oficiale pe teren efectuate de autoritățile competente.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  În cazul cartofilor de sămânță prebază:

inspecțiile oficiale arată că aceștia provin din plante mamă care sunt indemne de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

(b)  În cazul tuturor categoriilor:

(i)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., ținând seama de prezența posibilă a vectorilor;

sau

(ii)  nu au fost observate simptome cauzate de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. în cursul inspecțiilor oficiale efectuate de către autoritățile competente asupra plantelor în creștere din situl de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  În cazul cartofilor de sămânță prebază:

inspecțiile oficiale arată că aceștia provin din plante mamă care sunt indemne de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b)  În cazul tuturor categoriilor:

(i)  în cursul inspecției oficiale efectuate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație la locul de producție nu au fost observate simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

sau

(ii)  orice plante din situl de producție care prezintă simptome au fost scoase, împreună cu tuberculii descendenți, și distruse iar în ceea ce privește materialul care a prezentat simptome ale culturilor în creștere au fost efectuate testări oficiale după recoltarea tuberculilor, pentru fiecare lot în parte, pentru a confirma absența Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Simptome de mozaic cauzate de virusuri și:

simptome cauzate de:

— Potato leaf roll virus

Solanum tuberosum L.

(a)  În cazul cartofilor de sămânță prebază:

aceștia provin din plante mamă indemne de Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y și Potato leaf roll virus.

În cazul în care se utilizează metode de micropropagare, conformitatea cu prezentul punct se stabilește printr-o testare oficială a plantei mamă sau prin testarea sub supraveghere oficială a acesteia.

În cazul în care se utilizează metode de selecție clonală, conformitatea cu prezentul punct se stabilește printr-o testare oficială a materialului biologic clonal sau prin testarea sub supraveghere oficială a acestuia.

(b)  În cazul tuturor categoriilor,

plantele în creștere au fost supuse unei inspecții oficiale efectuate de autoritățile competente.

Potato spindle tuber viroid

Solanum tuberosum L.

(a)  În cazul materialului clonal:

Testarea oficială sau testarea sub supraveghere oficială a demonstrat că acesta provine din plante mamă indemne de Potato spindle tuber viroid.

(b)  În cazul cartofilor de sămânță prebază și bază:

nu au fost depistate simptome cauzate de Potato spindle tuber viroid.

sau

pentru fiecare lot au fost efectuate teste oficiale după recoltare ale tuberculilor, iar tuberculii au fost declarați indemni de Potato spindle tuber viroid.

(c)  În cazul cartofilor de sămânță certificați,

inspecția vizuală oficială a demonstrat că aceștia sunt indemni de organismul dăunător, iar dacă se observă vreun simptom al organismului dăunător, se efectuează testarea.ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Simptome de infecție virală

Solanum tuberosum L.

În cursul inspecției oficiale a descendenței directe, numărul de plante simptomatice nu trebuie să depășească procentajul indicat în anexa IV.ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

▼M9

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Autoritatea competentă a supus loturile unei inspecții oficiale și confirmă că acestea respectă dispozițiile corespunzătoare din anexa IV, cu excepția cazului în care lotul a fost produs din plante conforme cu anexa V partea F rândul al doilea coloana a treia litera (b) punctul (i).

▼B

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Autoritatea competentă a supus loturile unei inspecții oficiale și confirmă că acestea respectă dispozițiile corespunzătoare din anexa IV.

Rizoctonioză, care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor, cauzată de Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Autoritatea competentă a supus loturile unei inspecții oficiale și confirmă că acestea respectă dispozițiile corespunzătoare din anexa IV.

Râie făinoasă, care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor, cauzată de Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Autoritatea competentă a supus loturile unei inspecții oficiale și confirmă că acestea respectă dispozițiile corespunzătoare din anexa IV.

În plus, autoritățile competente efectuează inspecții oficiale, pentru a se asigura că prezența ORNC-urilor pe plantele în creștere nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru plantele în creștere pentru cartofii de sămânță prebază

Prag pentru plantele în creștere pentru cartofii de sămânță bază

Prag pentru plantele în creștere pentru cartofii de sămânță certificați

PBTC

PB

Râie neagră (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Simptome de mozaic cauzate de virusuri

și

simptome cauzate de potato leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTEA G

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

1.    Inspecția culturii

(1) Autoritatea competentă, sau operatorul profesionist aflat sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează inspecții pe teren ale culturilor din care sunt produse semințele de plante oleaginoase și pentru fibre, pentru a se asigura că prezența ORNC-urilor nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru producția de semințe prebază

Praguri pentru producția de semințe bază

Praguri pentru producția de semințe certificate

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Autoritatea competentă poate autoriza inspectori, alții decât operatorii profesioniști, să efectueze inspecțiile pe teren în numele său și sub supravegherea sa oficială.

(2) Aceste inspecții pe teren se efectuează atunci când starea și stadiul de dezvoltare a culturii permit o inspecție adecvată.

Trebuie să existe cel puțin o inspecție pe teren în fiecare an, în momentul cel mai potrivit pentru depistarea ORNC-urilor respective.

(3) Autoritatea competentă stabilește dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de teren care urmează să fie inspectate în conformitate cu metodele corespunzătoare.

Proporția culturilor destinate producției de semințe care urmează să fie inspectate în mod oficial de către autoritatea competentă trebuie să fie de cel puțin 5 %.

2.    Eșantionarea și testarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre

(1) Autoritatea competentă:

(a) 

prelevează în mod oficial eșantioane de semințe din loturile de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre;

(b) 

autorizează persoane însărcinate cu eșantionarea în numele său și sub supravegherea sa oficială;

(c) 

compară eșantioanele de semințe pe care le-a prelevat ea însăși cu cele din același lot de semințe prelevate de persoanele însărcinate cu eșantionarea sub supraveghere oficială;

(d) 

supraveghează performanța persoanelor însărcinate cu eșantionarea menționate la litera (b).

(2) Autoritatea competentă sau operatorul profesionist aflat sub supraveghere oficială eșantionează și testează semințele de plante oleaginoase și pentru fibre în conformitate cu metode internaționale actualizate.

Cu excepția eșantionării automate, autoritatea competentă eșantionează și examinează un procentaj de cel puțin 5 % din loturile de semințe prezentate pentru certificare. Acest procent se repartizează cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

(3) În ceea ce privește eșantionarea automată, se aplică proceduri adecvate, care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

(4) În cadrul examinării semințelor în vederea certificării și al examinării semințelor comerciale, eșantioanele sunt prelevate din loturi omogene. În ceea ce privește greutatea lotului și a eșantioanelor, se aplică tabelul din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

3.    Măsuri suplimentare privind semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează următoarele inspecții oficiale suplimentare și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC și plantele destinate plantării respective:

(1) 

Măsuri privind semințele de Helianthus annuus L. pentru a preveni prezența Plasmopora halstedii

(a) 

semințele de Helianthus annuus L. provin din zone cunoscute ca fiind libere de Plasmopara halstedii;

sau

(b) 

în situl de producție nu au fost observat niciun simptom cauzat de Plasmopara halstedii cu ocazia a cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit în cursul perioadei de vegetație;

sau

(c) 
(i) 

situl de producție a fost supus la cel puțin două inspecții pe teren efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetație; și

(ii) 

nu mai mult de 5 % din plante au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii în cursul inspecțiilor pe teren și toate plantele care au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecție; și

(iii) 

la inspecția finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de Plasmopara halstedii;

sau

(d) 
(i) 

situl de producție a fost supus la cel puțin două inspecții pe teren efectuate la momentul potrivit în cursul perioadei de vegetație; și

(ii) 

toate plantele care au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecție; și

(iii) 

la inspecția finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de Plasmopara halstedii și un eșantion reprezentativ din fiecare lot a fost testat și declarat indemn de Plasmopara halstedii sau semințele au fost supuse unui tratament adecvat cu o eficacitate demonstrată împotriva tuturor tulpinilor cunoscute de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

(2) 

Măsuri privind semințele de Helianthus annuus L. și Linum usitatissimum L. pentru a preveni prezența Botrytis cinerea

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva Botrytis cinerea;

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(3) 

Măsuri privind semințele de Glycine max (L.) Merryl pentru a preveni prezența Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora);

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(4) 

Măsuri privind semințele de Glycine max (L.) Merryl pentru a preveni prezența Diaporthe var. sojae

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva Diaporthe var. sojae;

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(5) 

Măsuri privind semințele de Linum usitatissimum L. pentru a preveni prezența Alternaria linicola

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva Alternaria linicola;

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(6) 

Măsuri privind semințele de Linum usitatissimum L. pentru a preveni prezența Boeremia exigua var. linicola

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva Boeremia exigua var. linicola;

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(7) 

Măsuri privind semințele de Linum usitatissimum L. pentru a preveni prezența Colletotrichum lini

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor, autorizat pentru utilizarea împotriva Colletotrichum lini;

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(8) 

Măsuri privind semințele de Linum usitatissimum L. pentru a preveni prezența Fusarium (genul anamorfic), cu excepția Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva Fusarium (genul anamorfic), cu excepția Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ș Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell;

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

PARTEA H

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

Inspecție vizuală

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că:

(a) 

la inspecția vizuală, plantele sunt efectiv indemne de organismele dăunătoare enumerate în tabelul de la prezentul punct pentru genul sau specia în cauză.

(b) 

orice plante care prezintă semne sau simptome vizibile de organisme dăunătoare enumerate în tabelele de la prezentul punct, în stadiul de cultură în creștere, au fost tratate în mod corespunzător imediat după apariția lor sau, după caz, au fost eliminate.

(c) 

în cazul bulbilor de ceapă eșalotă sau de usturoi, plantele provin direct dintr-un material care, în stadiul de cultură în creștere, a fost controlat și s-a dovedit a fi efectiv indemn de orice organism dăunător enumerat în tabelele de la prezentul punct.

În plus, autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în următorul tabel:Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Plantele au fost cultivate din semințe care sunt în conformitate cu cerințele stabilite în anexa V partea E și care au fost menținute indemne de infecție prin măsuri de igienă corespunzătoare.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute în partea E pentru semințele de legume; și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute în partea E pentru semințele de legume; și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute în partea E pentru semințele de legume; și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute în partea E pentru semințele de legume; și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Fusarium Link (genul anamorfic), cu excepția Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

(a)  

(i)  cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, un eșantion reprezentativ de plante a fost dezrădăcinat și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Fusarium Link; sau

(ii)  cultura a fost inspectată vizual de cel puțin două ori la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, plantele care au prezentat simptome cauzate de Fusarium Link au fost eliminate imediat și nu au fost observate simptome la inspecția finală a culturii în creștere; și

(b)  coroanele au fost inspectate vizual înainte de deplasare și nu au fost observate simptome cauzate de Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

(a)  

(i)  cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, un eșantion reprezentativ de plante a fost dezrădăcinat și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk; sau

(ii)  cultura a fost inspectată vizual de cel puțin două ori la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, plantele care au prezentat simptome cauzate de Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk au fost scoase imediat și nu au fost observate simptome la inspecția finală a culturii în creștere; și

(b)  coroanele au fost inspectate vizual înainte de deplasare și nu au fost observate simptome cauzate de Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

(a)  plantele sunt transplanturi cultivate în modul în medii de cultură indemne de Stromatinia cepivora Berk.;

sau

(b)  

(i)  

— cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Stromatinia cepivora Berk.; sau

— cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, plantele care au prezentat simptome cauzate de Stromatinia cepivora Berk. au fost scoase imediat și nu au fost observate simptome la inspecția finală suplimentară a culturii în creștere;

și

(ii)  plantele au fost inspectate vizual înainte de deplasare și nu au fost observate simptome cauzate de Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

(a)  

(i)  cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Stromatinia cepivora Berk.; sau

(ii)  cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, plantele care au prezentat simptome cauzate de Stromatinia cepivora Berk. au fost scoase imediat și nu au fost observate simptome la inspecția finală suplimentară a culturii în creștere;

și

(b)  plantele sau seturile au fost inspectate vizual înainte de deplasare și nu au fost observate simptome cauzate de Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

(a)  plantele mamă provin din material testat pentru prezența patogenilor; și

(b)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție cu istoric al culturilor cunoscut, unde nu s-a înregistrat prezența Verticillium dahliae Kleb.; și

(c)  plantele au fost inspectate vizual la momente potrivite de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet și au fost declarate indemne de simptome cauzate de Verticillium dahliae Kleb.

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

În cazul plantelor, cu excepția plantelor pentru producția de culturi comerciale:

(a)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

sau

(b)  

(i)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu mai mult de 2 % din plante au prezentat simptome cauzate de infestarea cu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, și

(ii)  plantele depistate ca fiind infestate cu organismul dăunător au fost eliminate imediat, și

(iii)  plantele au fost ulterior declarate indemne de organismul dăunător respectiv în urma unor teste de laborator pe un eșantion reprezentativ;

sau

(c)  plantele au fost supuse unui tratament fizic sau chimic adecvat împotriva Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, au fost declarate indemne de acest organism dăunător.

În cazul plantelor pentru producția de culturi comerciale:

(a)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

sau

(b)  

(i)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător;

(ii)  plantele care prezintă simptome cauzate de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev au fost eliminate imediat, și

(iii)  plantele au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv în urma unor teste de laborator pe un eșantion reprezentativ;

sau

(c)  plantele au fost supuse unui tratament fizic sau chimic adecvat și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, au fost declarate indemne de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

(a)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Leek yellow stripe virus;

sau

(b)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu mai mult de 10 % din plante au prezentat simptome cauzate de Leek yellow stripe virus, plantele respective fiind scoase imediat, iar la inspecția finală nu mai mult de 1 % din plante au prezentat simptome.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

(a)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Onion yellow dwarf virus;

sau

(b)  

(i)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu mai mult de 10 % din plante au prezentat simptome cauzate de infestarea cu Onion yellow dwarf virus; și

(ii)  plantele depistate ca fiind infestate cu organismul dăunător au fost scoase imediat; și

(iii)  la inspecția finală nu mai mult de 1 % din plante au prezentat simptome.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de Potato spindle tuber viroid pe plantele din locul de producție pe parcursul ciclului complet de vegetație; sau

(b)  plantele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a prezenței Potato spindle tuber viroid efectuate pe un eșantion reprezentativ, prin utilizarea unor metode adecvate și, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

(a)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost supus unei monitorizări a vectorilor trizanoptere relevanți (Frankliniella occidentalis Pergande și Thrips tabaci Lindeman) și, după depistarea acestor vectori, au fost supuse unor tratamente adecvate pentru a asigura eliminarea efectivă a populațiilor; și

(b)  

(i)  nu au fost observate simptome cauzate de Tomato spotted wilt tospovirus pe plantele de la locul de producție în timpul perioadei de vegetație actuale; sau

(ii)  toate plantele din situl de producție care prezintă simptome de Tomato spotted wilt tospovirus virus în cursul perioadei de vegetație actuale au fost scoase și un eșantion reprezentativ de plante care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de organismul dăunător respectiv.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

(a)  niciun simptom cauzat de Tomato yellow leaf curl virus nu a fost observat la plante;

sau

(b)  niciun simptom cauzat de Tomato yellow leaf curl virus nu a fost observat la locul de producție

PARTEA I

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de Solanum tuberosum L.

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite următoarele cerințe în ceea ce privește prezența ORNC-urilor pe semințele de Solanum tuberosum L.:

(a) 

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Potato spindle tuber viroid; sau

(b) 

nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de Potato spindle tuber viroid pe plantele de la locul de producție pe parcursul ciclului complet de vegetație; sau

(c) 

plantele au fost supuse unor teste oficiale pentru Potato spindle tuber viroid efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate și, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv.

PARTEA J

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe plantele destinate plantării de Humulus lupulus, cu excepția semințelor

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în coloana a treia din următorul tabel:►M9  Ciuperci și oomicete  ◄

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

(a)  plantele destinate plantării provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual la momentul cel mai potrivit și au fost declarate indemne de simptome cauzate de Verticillium dahliae; și

(b)  

(i)  plantele destinate plantării au fost produse într-un loc de producție cunoscut ca fiind indemn de Verticillium dahliae; sau

(ii)  

— plantele destinate plantării au fost izolate de culturile de producție de Humulus lupulus; și

— situl de producție a fost declarat indemn de Verticillium dahliae în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin inspecția vizuală a frunzelor efectuată la momentul cel mai potrivit; și

— istoricul culturii și al bolilor transmise prin sol a fost înregistrat și a existat o perioadă de odihnă fără plante gazdă de cel puțin patru ani între depistările Verticillium dahliae și următoarea plantare.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

(a)  plantele destinate plantării provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual la momentul cel mai potrivit și au fost declarate indemne de simptome cauzate de Verticillium nonalfalfae; și

(b)  

(i)  plantele destinate plantării au fost produse într-un loc de producție cunoscut ca fiind indemn de Verticillium nonalfalfae; sau

(ii)  

— plantele destinate plantării au fost izolate de culturile de producție de Humulus lupulus; și

— situl de producție a fost declarat indemn de Verticillium nonalfalfae în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin inspecția vizuală a frunzelor efectuată la momentul cel mai potrivit; și

— istoricul culturii și al bolilor transmise prin sol au fost înregistrate și a existat o perioadă de odihnă fără plante gazdă de cel puțin patru ani între depistările Verticillium nonalfalfae și următoarea plantare.

▼M9Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

(a)  plantele au fost produse în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Citrus bark cracking viroid în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

(b)  

(i)  locul de producție a fost declarat indemn de Citrus bark cracking viroid în cursul ultimelor două perioade complete de vegetație pe baza inspecției vizuale a plantelor la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător și s-au aplicat măsuri de igienă adecvate la locul de producție pentru a preveni transmiterea mecanică; și

(ii)  plantele destinate plantării de la plante-mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de Citrus bark cracking viroid, și

— în cazul plantelor-mamă certificate care au fost întreținute într-un sit de producție prevăzut cu protecție fizică împotriva surselor de infecție cu Citrus bark cracking viroid, plantele-mamă au fost inspectate vizual, eșantionate și testate anual la momentul cel mai potrivit pentru a detecta prezența Citrus bark cracking viroid pentru a permite testarea tuturor plantelor-mamă într-un interval de 5 ani, sau

— în cazul plantelor-mamă certificate care nu au fost întreținute într-un sit de producție prevăzut cu protecție fizică împotriva surselor de infecție cu Citrus bark cracking viroid, plantele-mamă au fost declarate indemne de Citrus bark cracking viroid în cursul ultimelor cinci perioade complete de vegetație prin inspecție vizuală efectuată la momentul cel mai potrivit pentru a detecta organismul dăunător, și

— un eșantion reprezentativ de plante-mamă a fost testat la momentul cel mai potrivit pentru a detecta organismul dăunător în cursul ultimelor 12 luni și a fost declarat indemn de Citrus bark cracking viroid, și

— plantele-mamă au fost izolate de Humulus lupulus L. cultivat în locuri de producție învecinate situate la minimum 20 m; și

(iii)  în cazul producției de plante înrădăcinate destinate plantării care urmează să fie deplasate, situl de producție utilizat pentru înrădăcinare

— a fost izolat de culturile destinate producției de Humulus lupulus L. situate la minimum 20 m, sau

— a fost protejat fizic împotriva surselor de infecție cu Citrus bark cracking viroid.

PARTEA K

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe de Actinidia Lindl., cu excepția semințelor

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în coloana a treia din următorul tabel.Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

(a)  materialul de înmulțire și plantele fructifere au fost produse în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau

(b)  materialul de înmulțire și plantele fructifere provin de la plante-mamă care au fost inspectate vizual de două ori pe an și au fost declarate indemne de Pseudomonas syringae pv. actinidiae;

și

(c)  

(i)  în cazul plantelor-mamă care au fost întreținute în facilități prevăzute cu protecție fizică împotriva infecțiilor cu Pseudomonas syringae pv. actinidiae, un eșantion reprezentativ de plante-mamă a fost testat o dată la patru ani în ceea ce privește prezența Pseudomonas syringae pv. actinidiae pentru a permite testarea tuturor plantelor-mamă într-un interval de 8 ani; sau

(ii)  în cazul plantelor-mamă care nu au fost întreținute în facilitățile menționate anterior, un eșantion reprezentativ de plante-mamă a fost testat anual în ceea ce privește prezența Pseudomonas syringae pv. actinidiae pentru a permite testarea tuturor plantelor-mamă într-un interval de 3 ani;

și

(d)  

(i)  în cazul materialului de înmulțire și al plantelor fructifere care au fost întreținute în facilitățile menționate anterior, nu au fost observate simptome determinate de Pseudomonas syringae pv. actinidiae la materialul de înmulțire și plantele fructifere respective din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau

(ii)  în cazul materialului de înmulțire și al plantelor fructifere care nu au fost întreținute în facilitățile menționate anterior, nu au fost observate simptome determinate de Pseudomonas syringae pv. actinidiae la materialul de înmulțire și plantele fructifere respective din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantele fructifere respective au fost supuse testării pentru depistarea Pseudomonas syringae pv. actinidiae pe un eșantion aleatoriu înainte de comercializare și au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv; sau

(iii)  în cazul materialului de înmulțire și al plantelor fructifere care nu au fost întreținute în facilitățile menționate anterior, au fost observate simptome determinate de Pseudomonas syringae pv. actinidiae la peste 1 % din materialul de înmulțire și plantele fructifere din situl de producție, iar materialul de înmulțire și plantele fructifere respective și orice material de înmulțire și plante fructifere simptomatice din imediata vecinătate au fost îndepărtate și distruse imediat, iar un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plante fructifere asimptomatice a fost testat pentru depistarea Pseudomonas syringae pv. actinidiae și a fost declarat indemn de organismul dăunător respectiv.

▼B
ANEXA VI

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în Uniune din anumite țări terțe este interzisă 

Descriere

Cod NC

Țara terță, grupul de țări terțe sau zona specifică dintr-o țară terță

1.

Plante de Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. și Tsuga Carr., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Țări terțe, altele decât Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit (1). ◄

2.

Plantele de Castanea Mill. și Quecus L., cu frunze, cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Țări terțe, altele decât Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit (1). ◄

3.

Plantele de Populus L., cu frunze, cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Canada, Mexic, Statele Unite ale Americii

▼M9

3.1

Scoarță izolată de Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. și Taxus brevifolia Nutt.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada, Regatul Unit (1), Statele Unite ale Americii, Vietnam

▼B

4.

Scoarță izolată de Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Toate țările terțe

▼M9

5.

Scoarță izolată de Quercus L., cu excepția Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Mexic

▼B

6.

Scoarță izolată de Acer saccharrum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada, Mexic, Statele Unite ale Americii

7.

Scoarță izolată de Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

America

8.

Plante destinate plantării de Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. și Rosa L., cu excepția plantelor în repaus fără frunze, flori și fructe

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Țări terțe, altele decât Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit (1). ◄

9.

Plante destinate plantării de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. și Pyrus L. și hibrizii lor, precum și Fragaria L., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Țări terțe, altele decât Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovine, Canada, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina, Regatul Unit (1) și Statele Unite ale Americii, cu excepția statului Hawaii. ◄

10.

Plantele de Vitis L., cu excepția fructelor

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Țările terțe, altele decât Elveția

11.

Plantele de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii lor, cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Toate țările terțe

12.

Plante destinate plantării de Photinia Ldl., cu excepția plantelor în repaus fără frunze, flori și fructe

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Republica Coreea și Statele Unite ale Americii

13.

Plantele de Phoenix spp., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Algeria, Maroc

14.

Plante destinate plantării din familia Poaceae, altele decât plantele ornamentale și ierburile perene din subfamiliile Bambusoideae și Panicoideae și din genul Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. și Uniola L., cu excepția semințelor

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Țări terțe, altele decât Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit (1). ◄

15.

Tuberculii de Solanum tuberosum L., cartofii de sămânță

0701 10 00

Țări terțe, altele decât Elveția

16.

Plante destinate plantării din speciile de Solanum L. formatoare de stoloni sau tuberculi sau hibrizii lor, altele decât tuberculii de Solanum tuberosum L. prevăzuți la rubrica 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe, altele decât Elveția

17.

Tuberculii din specia Solanum L. și hibrizii lor, alții decât cei specificați la rubricile 15 și 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Țări sau regiuni terțe, altele decât:
(a)  Algeria, Egipt, Israel, Libia, Maroc, Siria, Elveția, Tunisia și Turcia;
sau
(b)  cele care îndeplinesc următoarele condiții:
(i)  sunt una dintre următoarele:
Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino și Ucraina;
și
(ii)  îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

— sunt recunoscute ca fiind indemne de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al., în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) 2016/2031; sau

— legislația lor este recunoscută ca fiind echivalentă cu normele Uniunii privind protecția împotriva Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) 2016/2031;


sau
(c)  Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia și Regatul Unit (1), sub rezerva îndeplinirii următoarei condiții: prezentarea de către aceste țări terțe Comisiei, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, a rezultatelor anchetelor efectuate în anul precedent care confirmă că organismul Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. nu este prezent pe teritoriul lor.  ◄

18.

Plante destinate plantării de Solanaceae, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la rubricile 15, 16 sau 17

►M9

 

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

 ◄

►M4  Țări terțe, altele decât: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit (1). ◄

19.

Solul ca atare, care constă parțial în substanțe organice solide

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Țări terțe, altele decât Elveția

20.

Mediu de creștere ca atare, cu excepția solului, care constă integral sau parțial în substanțe organice solide, altele decât cele alcătuite în întregime din turbă sau fibre de Cocos nucifera L., neutilizate anterior pentru creșterea plantelor sau în orice scopuri agricole

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Țări terțe, altele decât Elveția

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. și Citrus sinensis (L.) Osbeck (până la 30 aprilie 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina

▼B

(1)   

În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/ Irlanda de Nord, coroborat cu anexa 2 la protocolul respectiv, în sensul prezentei anexe, trimiterile la Regatul Unit nu includ Irlanda de Nord.
ANEXA VII

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Uniunii 

Plante, produse vegetale și alte obiecte

Coduri NC

Origine

Cerințe speciale

1.

Mediu de cultură, atașat sau asociat plantelor, destinat susținerii vitalității plantelor, cu excepția mediului steril al plantelor in vitro

N/A (1)

Țări terțe, altele decât Elveția

Declarație oficială care atestă că:

(a)  mediul de creștere, la momentul plantării plantelor asociate:

(i)  a fost liber de sol și materie organică și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole,

sau

(ii)  a fost compus în întregime din turbă sau din fibre de Cocos nucifera L. și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole,

sau

(iii)  a făcut obiectul fumigației sau al unui tratament termic eficace, pentru a asigura absența organismelor dăunătoare, indicat(ă) pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(iv)  a făcut obiectul unei abordări sistemice eficace, pentru a asigura absența organismelor dăunătoare, indicată pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”;

și

în toate cazurile menționate la punctele (i) – (iv) a fost depozitat și menținut în condiții corespunzătoare pentru a rămâne indemn de organisme dăunătoare de carantină

și

(b)  de la plantare:

(i)  s-au luat măsuri corespunzătoare prin care să se asigure că mediul de creștere a fost menținut indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune, inclusiv cel puțin:

— izolarea fizică a mediului de creștere de sol și de alte surse posibile de contaminare,

— măsuri de igienă,

— utilizarea de apă indemnă de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune;

sau

(ii)  în cele două săptămâni înainte de export, mediul de creștere, inclusiv solul, după caz, au fost complet îndepărtate prin spălare cu apă indemnă de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune. Replantarea se poate efectua într-un mediu de creștere care îndeplinește cerințele prevăzute la litera (a). Trebuie asigurate condiții adecvate pentru a se menține statutul de indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune, astfel cum se prevede la litera (b).

2.

Mașinile și vehiculele care au fost exploatate în scopuri agricole sau silvicole

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Țări terțe, altele decât Elveția

Declarație oficială care atestă că mașinile sau vehiculele au fost curățate de sol și de resturi de plante.

▼M9

2.1

Plante destinate plantării, cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, rizomilor, semințelor, tuberculilor și a plantelor în culturi de țesuturi

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Țări terțe, altele decât Elveția

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  au fost cultivate în pepiniere care sunt înregistrate și supravegheate de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine,

și

(b)  au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export.

▼B

3.

Plante destinate plantării cu rădăcini, cultivate în aer liber

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că:

(a)  locul de producție este cunoscut ca fiind indemn de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. și de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

și

(b)  plantele provin dintr-un câmp cunoscut ca fiind indemn de Globodera pallida (Stone) Behrens și de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Plante destinate plantării, cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, rizomilor, semințelor, tuberculilor și a plantelor în culturi de țesuturi

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate în pepiniere și:

(a)  provin dintr-o zonă declarată de serviciul național de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Thrips palmi Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  provin dintr-un loc de producție declarat de serviciul național de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Thrips palmi Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, și declarat indemn de Thrips palmi Karny cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în cele trei luni anterioare exportului;

sau

(c)  imediat înainte de export au fost supuse unui tratament adecvat împotriva Thrips palmi Karny, ale cărui detalii au fost indicate în certificatele fitosanitare menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, și au făcut obiectul unei inspecții oficiale și declarate indemne de Thrips palmi Karny.

▼M9

4.1

Plante destinate plantării cu rădăcini, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  provin dintr-o țară declarată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare,

sau

(b)  provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar,

sau

(c)  au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un mediu de creștere care, la momentul plantării plantelor:

(i)  a fost liber de sol și materie organică și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole,

sau

(ii)  a fost compus în întregime din turbă sau din fibre de Cocos nucifera L. și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole,

sau

(iii)  a făcut obiectul fumigației sau al unui tratament termic eficace, pentru a asigura absența Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, indicat(ă) pe certificatul fitosanitar,

sau

(iv)  a făcut obiectul unei abordări sistemice eficace, pentru a asigura absența Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, indicată pe certificatul fitosanitar;

și

în toate cazurile menționate la punctele (i) - (iv) a fost depozitat și menținut în condiții corespunzătoare pentru a rămâne indemn de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback și, de la plantare, s-au luat măsuri corespunzătoare prin care să se asigure că plantele au fost menținute indemne de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, inclusiv cel puțin:

— izolarea fizică a mediului de creștere de sol și de alte surse posibile de contaminare și

— măsuri de igienă,

sau

(d)  

(i)  provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare,

și

(ii)  imediat înainte de export, rădăcinile unui eșantion reprezentativ din lot au fost inspectate și sunt declarate indemne de simptomele cauzate de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.

4.2

Plante destinate plantării cu mediu de creștere destinate să susțină vitalitatea plantelor, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi și a plantelor acvatice

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Canada, China, Elveția, India, Japonia, Rusia și Statele Unite ale Americii

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Popillia japonica Newman în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar,

sau

(b)  provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemne de Popillia japonica Newman în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare:

(i)  care a fost supus unei inspecții oficiale anuale și cel puțin unei inspecții lunare în cursul celor trei luni anterioare exportului, pentru depistarea oricărui semn de Popillia japonica Newman, efectuată la momentul potrivit pentru a detecta prezența organismului dăunător în cauză, cel puțin prin examinarea vizuală a tuturor plantelor, inclusiv a buruienilor și prelevarea de probe din mediul de creștere în care se cultivă plantele,

și

(ii)  care este înconjurat de o zonă tampon de cel puțin 100 m, în care absența Popillia japonica Newman a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual la momentul potrivit,

și

(iii)  imediat înainte de export, plantele și mediul de creștere au fost supuse unei inspecții oficiale, inclusiv prelevarea de probe din mediul de creștere și au fost declarate indemne de Popillia japonica Newman,

și

(iv)  plantele:

— sunt manipulate și ambalate sau transportate astfel încât să se prevină infestarea cu Popillia japonica Newman după părăsirea locului de producție

— sau

— sunt deplasate în afara sezonului de zbor al Popillia japonica Newman,

sau

(c)  au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un sit de producție izolat fizic împotriva introducerii Popillia japonica Newman, iar plantele:

(i)  sunt manipulate și ambalate sau transportate astfel încât să se prevină infestarea cu Popillia japonica Newman după părăsirea sitului de producție,

sau

(ii)  sunt deplasate în afara sezonului de zbor al Popillia japonica Newman

sau

(d)  au fost produse în urma unei abordări sistemice aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) 2016/2031 pentru a asigura absența Popillia japonica Newman.

▼B

5.

Plante destinate plantării anuale și bienale, cu excepția Poaceae și a semințelor

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Țări terțe, altele decât: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit (2). ◄

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  au fost crescute în pepiniere;

(b)  sunt lipsite de resturi de plante, flori sau fructe;

(c)  au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export;

(d)  au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare; și

(e)  fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme.

6.

Plante destinate plantării, din familia Poaceae de ierburi perene ornamentale din subfamiliile Bambusoideae, Panicoideae și din genurile Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. și Uniola L., cu excepția semințelor

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Țări terțe, altele decât: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit (2). ◄

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  au fost crescute în pepiniere;

(b)  sunt lipsite de resturi de plante, flori sau fructe;

(c)  au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export;

(d)  au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare; și

(e)  fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme.

7.

Plante destinate plantării, cu excepția plantelor în repaus, plantelor în culturi de țesuturi, semințelor, bulbilor, tuberculilor, bulbo-tuberculilor și rizomilor.

Organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante sunt:

— Begomovirusuri, altele decât: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,

— Cowpea mild mottle virus,

— Lettuce infectious yellows virus,

— Melon yellowing-associated virus,

— Squash vein yellowing virus,

— Sweet potato chlorotic stunt virus,

— Sweet potato mild mottle virus,

— Tomato mild mottle virus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Țări terțe în care este cunoscută prezența organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante

 

 

 

 

(a)  Unde prezența Bemisia tabaci Genn. (populații neeuropene) sau a altor vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune nu este cunoscută

Declarație oficială care atestă că pe plante nu a fost observat niciun simptom al organismului dăunător de carantină pentru Uniune relevant pe parcursul ciclului de vegetație complet al acestora.

 

 

 

(b)  Unde prezența Bemisia tabaci Genn. (populații neeuropene) sau a altor vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune este cunoscută

Declarație oficială care atestă că pe plante nu a fost observat niciun simptom al organismului dăunător de carantină pentru Uniune relevant pe parcursul ciclului de vegetație complet al acestora,

și

(a)  plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Bemisia tabaci Genn. și de alți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune,

sau

(b)  locul de producție a fost declarat indemn de Bemisia tabaci Genn. și de alți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate la momente potrivite pentru a depista organismele dăunătoare respective,

sau

(c)  plantele au fost supuse unui tratament eficient care asigură eradicarea Bemisia tabaci Genn și a celorlalți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune și au fost declarate indemne de acest organism înainte de export.

▼M9

8.

Plante destinate plantării din specii erbacee, cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, plantelor din familia Poaceae, rizomilor, semințelor, tuberculilor și a plantelor în culturi de țesuturi

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Țări terțe în care este cunoscută prezența Liriomyza sativae (Blanchard) și Nemorimyza maculosa (Malloch)

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Liriomyza sativae (Blanchard) și Nemorimyza maculosa (Malloch) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei este indicat în certificatul fitosanitar,

sau

(b)  provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Liriomyza sativae (Blanchard) și Nemorimyza maculosa (Malloch) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, și declarat indemn de Liriomyza sativae (Blanchard) și Nemorimyza maculosa (Malloch) cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin lunar în cele trei luni anterioare exportului,

sau

(c)  imediat înainte de export au fost supuse unui tratament adecvat împotriva Liriomyza sativae (Blanchard) și Nemorimyza maculosa (Malloch), au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de Liriomyza sativae (Blanchard) și Nemorimyza maculosa (Malloch).

Detaliile tratamentului menționat la litera (c) se menționează în certificatul fitosanitar.

▼B

9.

Plantele erbacee perene destinate plantării, cu excepția semințelor, din familiile Caryophyllaceae (cu excepția Dianthus L.), Compositae (cu excepția Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae și Rosaceae (cu excepția Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Țări terțe, altele decât: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit (2). ◄

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  au fost crescute în pepiniere,

(b)  sunt lipsite de resturi de plante, flori sau fructe,

(c)  au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export,

(d)  au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare și

(e)  fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme.

10.

Copaci și arbuști destinați plantării, cu excepția semințelor și a plantelor în culturi de țesuturi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Țări terțe, altele decât: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit (2). ◄

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  sunt curate (adică fără resturi de plante) și nu au flori și fructe,

(b)  au fost crescute în pepiniere,

(c)  au fost inspectate la momentul potrivit și înainte de export, au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare și fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme.

11.

Copaci și arbuști cu frunze căzătoare, destinați plantării, cu excepția semințelor și a plantelor în culturi de țesuturi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Țări terțe, altele decât: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit (2). ◄

Declarație oficială care atestă că plantele sunt în repaus și fără frunze.

12.

Legume rădăcinoase și cu tuberculi, cu excepția tuberculilor de Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Țări terțe, altele decât Elveția

Declarație oficială care atestă că transportul sau lotul nu conține sol sau mediu de cultură peste 1 % din greutatea netă.

13.

Bulbi, bulbo-tuberculi, rizomi și tuberculi, destinați plantării, cu excepția tuberculilor de Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Țări terțe, altele decât Elveția

Declarație oficială care atestă că transportul sau lotul nu conține sol sau mediu de cultură peste 1 % din greutatea netă.

14.

Tuberculi de Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Țări terțe, altele decât Elveția

Declarație oficială care atestă că transportul sau lotul nu conține sol sau mediu de cultură peste 1 % din greutatea netă.

15.

Tuberculi de