EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2018-20210501

Consolidated text: Regulamentul delegat (UE) 2019/2018 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2018/2021-05-01

02019R2018 — RO — 01.05.2021 — 002.004


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2018 AL COMISIEI

din 11 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 315 5.12.2019, p. 155)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/340 AL COMISIEI din 17 decembrie 2020

  L 68

62

26.2.2021


Rectificat prin:

 C1

Rectificare, JO L 317, 1.10.2020, p.  39 (2019/2018)

 C2

Rectificare, JO L 309, 2.9.2021, p.  36 (2019/2018)

►C3

Rectificare, JO L 373, 21.10.2021, p.  95 (2019/2018)
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2018 AL COMISIEI

din 11 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  
Prezentul regulament stabilește cerințele în materie de etichetare pentru aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă alimentate de la rețeaua electrică, precum și furnizarea de informații suplimentare despre acestea, inclusiv aparatele vândute pentru refrigerarea altor produse decât produsele alimentare.
(2)  

Prezentul regulament nu se aplică:

(a) 

aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă care sunt alimentate doar de la surse de energie altele decât energia electrică;

(b) 

aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă care nu utilizează un ciclu de refrigerare bazat pe compresia vaporilor;

(c) 

componentelor separate, cum ar fi unitatea de condensare, compresoarele sau unitatea de condensare a apei, la care trebuie conectat un dulap frigorific cu componente separate pentru ca acesta să funcționeze;

(d) 

aparatelor frigorifice pentru prelucrarea alimentelor cu funcție de vânzare directă;

(e) 

aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă supuse încercării și aprobate în mod specific pentru depozitarea medicamentelor și a probelor științifice;

(f) 

aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă destinate expunerii și vânzării de produse alimentare vii, cum ar fi aparatele frigorifice pentru expunerea și vânzarea de pește și crustacee vii, acvariile și rezervoarele de apă frigorifice;

(g) 

salatierelor cu dulap frigorific;

(h) 

tejghelelor frigorifice orizontale cu spațiu de depozitare integrat concepute să funcționeze la temperaturi de funcționare în regim de refrigerare;

(i) 

aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă care nu dispun de un sistem integrat de răcire și care funcționează canalizând aerul de răcire produs de o unitate externă de răcire a aerului; nu sunt incluse aici dulapurile frigorifice cu componente separate și nici distribuitoarele automate frigorifice de categoria 6, astfel cum sunt definite în tabelul 4 din anexa IV;

▼M1

(j) 

dulapurilor frigorifice de colț/curbate și de tip carusel;

▼B

(k) 

distribuitoarelor automate concepute să funcționeze la temperaturi de funcționare în regim de congelare;

(l) 

vitrinelor frigorifice pentru pește cu fulgi de gheață;

(m) 

dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale, dulapurilor frigorifice de răcire și congelare rapidă, unităților de condensare și răcitoarelor pentru procese, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2015/1095;

(n) 

aparatelor pentru depozitarea vinului și minibarurilor.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. 

„aparat frigorific cu funcție de vânzare directă” înseamnă un dulap frigorific izolat cu unul sau mai multe compartimente controlate la temperaturi specifice, răcit prin convecție naturală sau forțată printr-unul sau mai multe mijloace consumatoare de energie și conceput pentru expunerea și vânzarea către clienți, cu sau fără servire asistată și la temperaturi specificate mai mici decât temperatura ambiantă, de produse alimentare și de alte produse accesibile direct prin deschiderea părților laterale sau a uneia sau mai multor uși sau prin deschiderea de sertare sau ambele, inclusiv aparate frigorifice cu funcție de vânzare directă cu spații utilizate pentru depozitarea de produse alimentare și de alte produse care nu sunt accesibile clienților, cu excepția minibarurilor și a aparatelor pentru depozitarea vinului;

2. 

„produse alimentare” înseamnă alimentele, ingredientele, băuturile, inclusiv vinul, și alte produse utilizate în principal pentru consum, care necesită refrigerare la temperaturi specificate;

3. 

„unitate de condensare” înseamnă un produs care integrează cel puțin un compresor cu motor electric și un condensator, care poate să răcească și să mențină permanent o temperatură joasă sau medie în interiorul unui aparat frigorific sau sistem de refrigerare, utilizând un ciclu de refrigerare bazat pe compresia vaporilor atunci când este conectat la un evaporator și la un dispozitiv de dilatare, conform definiției din Regulamentul (UE) 2015/1095;

4. 

„dulap frigorific cu componente separate” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă care constă într-un set de componente asamblat în fabrică care, pentru a funcționa ca aparat frigorific cu funcție de vânzare directă, trebuie să fie conectat suplimentar la componente separate (unitate de condensare și/sau compresor și/sau unitate de condensare a apei), care nu sunt parte integrantă din dulapul frigorific;

5. 

„aparat frigorific pentru prelucrarea alimentelor cu funcție de vânzare directă” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă supus încercării și aprobat în mod specific pentru efectuarea de operațiuni de procesare a alimentelor, cum ar fi mașinile de fabricare a înghețatei sau distribuitoarele automate frigorifice echipate cu microunde sau mașinile de preparare a gheții; nu sunt incluse aici aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă echipate cu un compartiment special conceput pentru prelucrarea alimentelor echivalent cu mai puțin de 20 % din volumul total net al aparatului;

6. 

„volum net” înseamnă partea din volumul brut al oricărui compartiment care rămâne după deducerea volumului componentelor și al spațiilor inutilizabile pentru depozitarea sau expunerea de produse alimentare și de alte produse, exprimat în decimetri cubi (dm3) sau în litri (L);

7. 

„volum brut” înseamnă volumul spațiului delimitat de izolațiile interioare ale compartimentului, fără armături interioare, și având ușa sau capacul închis, exprimat în decimetri cubi (dm3) sau în litri (L);

8. 

„supus încercării și aprobat în mod specific” înseamnă că produsul îndeplinește toate cerințele următoare:

(a) 

a fost conceput și supus încercării în mod specific pentru condiția de funcționare sau utilizarea amintită, în conformitate cu legislația menționată sau cu actele conexe ale Uniunii, cu legislația relevantă a statelor membre și/sau cu standardele europene sau internaționale relevante;

(b) 

este însoțit de dovezi, care trebuie incluse în documentația tehnică, sub forma unui certificat, a unei mărci de omologare de tip sau a unui raport de încercare, cu privire la faptul că produsul a fost aprobat în mod specific pentru condiția de funcționare sau utilizarea amintită;

(c) 

este introdus pe piață în mod specific pentru condiția de funcționare sau utilizarea amintită, după cum demonstrează cel puțin documentația tehnică, informațiile despre produs și toate materialele publicitare sau de marketing;

9. 

„salatieră cu dulap frigorific” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă cu una sau mai multe uși sau fațade de sertar așezate în plan vertical și care prezintă unele deschideri pe suprafața superioară care permit introducerea de recipiente de depozitare temporară care asigură accesul ușor la produse alimentare precum ingredientele pentru pizza sau pentru salate;

10. 

„tejghea frigorifică orizontală cu spațiu de depozitare integrat” înseamnă un dulap orizontal pentru servire asistată, care include un spațiu de depozitare frigorifică cu o lungime de cel puțin 100 de litri (L) pe metru (m), amplasat în mod normal la baza tejghelei frigorifice;

11. 

„dulap frigorific orizontal” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă cu o deschidere orizontală în partea superioară în vederea expunerii și care este accesibil prin partea de sus;

12. 

„temperatură de funcționare în regim de refrigerare” înseamnă o temperatură între –3,5 grade Celsius (°C) și 15 grade Celsius (°C) pentru aparatele echipate cu sisteme de gestionare a energiei pentru economisirea de energie și între –3,5 grade Celsius (°C) și 10 grade Celsius (°C) pentru aparatele care nu sunt echipate cu sisteme de gestionare a energiei pentru economisirea de energie;

13. 

„temperatură de funcționare” înseamnă temperatura de referință din interiorul unui compartiment în timpul încercării;

14. 

„distribuitor automat frigorific” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă, conceput pentru a accepta plăți din partea consumatorilor sau jetoane în vederea distribuirii de produse alimentare refrigerate sau de alte produse fără intervenția la fața locului a unei mâini de lucru;

▼M1

15. 

„dulap frigorific de colț/curbat” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă utilizat pentru a obține continuitate geometrică între două dulapuri frigorifice liniare care formează un unghi și/sau care formează o curbă. Un dulap frigorific de colț/curbat nu are o axă longitudinală sau o lungime identificabilă, deoarece constă numai într-o formă de „umplere” (ca un ic sau o formă similară) și nu este conceput pentru a funcționa ca unitate frigorifică de sine-stătătoare. Cele două extremități ale dulapului frigorific de colț/curbat sunt înclinate la un unghi între 30° și 90°;

▼B

16. 

„temperatură de funcționare în regim de congelare” înseamnă o temperatură mai mică de –12 grade Celsius (°C);

17. 

„vitrină frigorifică pentru pește cu fulgi de gheață” înseamnă un dulap frigorific orizontal destinat servirii asistate, conceput și comercializat în mod specific pentru expunerea de pește proaspăt. Aceasta este echipată, în partea superioară, cu un pat de fulgi de gheață utilizat pentru a menține temperatura peștelui proaspăt expus și prezintă, de asemenea, un orificiu de scurgere integrat;

18. 

„aparat pentru depozitarea vinului” înseamnă un aparat frigorific cu un singur tip de compartiment pentru depozitarea vinului, care este prevăzut cu un control de precizie al temperaturii pentru condițiile de depozitare și temperatura-țintă, și care este echipat cu măsuri antivibrație, conform definiției din Regulamentul delegat (UE) 2019/2016;

19. 

„compartiment” înseamnă un spațiu închis în interiorul unui aparat frigorific cu funcție de vânzare directă, separat de un alt compartiment sau de alte compartimente printr-o partiție, un recipient sau o construcție similară, accesibil în mod direct cu ajutorul uneia sau mai multor uși exterioare și care poate fi împărțit el însuși în subcompartimente. În sensul prezentului regulament, cu excepția cazului în care se specifică altfel, „compartiment” se referă atât la compartimente, cât și la subcompartimente;

20. 

„ușă exterioară” înseamnă o parte a unui aparat frigorific cu funcție de vânzare directă, care poate fi mișcată sau înlăturată pentru a permite cel puțin mutarea încărcăturii din exteriorul în interiorul aparatului frigorific cu funcție de vânzare directă sau scoaterea încărcăturii din interiorul în exteriorul acestuia;

21. 

„subcompartiment” înseamnă un spațiu închis în cadrul unui compartiment, care are un interval de temperatură de funcționare diferit față de cel al compartimentului în care este situat;

22. 

„minibar” înseamnă un aparat frigorific cu un volum total de maximum 60 de litri, destinat în primul rând depozitării și vânzării de produse alimentare în camere de hotel și în spații similare, conform definiției din Regulamentul delegat (UE) 2019/2016;

23. 

„punct de vânzare” înseamnă un loc în care aparatul frigorific cu funcție de vânzare directă este expus sau oferit spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate;

24. 

„indice de eficiență energetică” (EEI) înseamnă un indice numeric corespunzător eficienței energetice relative a unui aparat frigorific cu funcție de vânzare directă, exprimat în procente și calculat în conformitate cu punctul 2 din anexa IV;

▼M1

25. 

„dulap frigorific de tip carusel” înseamnă un dulap frigorific de formă rotundă/circulară pentru supermarketuri care poate fi instalat ca unitate de sine-stătătoare sau ca unitate care conectează două dulapuri liniare pentru supermarketuri. Dulapurile frigorifice de tip carusel pot fi echipate, de asemenea, cu un sistem de rotație care face vizibile la 360° produsele alimentare expuse;

26. 

„dulap frigorific pentru supermarketuri” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă, destinat vânzării și expunerii de produse alimentare și de alte produse în unități de comerț cu amănuntul, cum ar fi în supermarketuri. Răcitoarele de băuturi, distribuitoarele automate frigorifice, vitrinele frigorifice pentru înghețată și congelatoarele pentru înghețată nu sunt considerate dulapuri frigorifice pentru supermarketuri.

▼B

Articolul 3

Obligațiile furnizorilor

(1)  

Furnizorii trebuie să se asigure că:

(a) 

fiecare aparat frigorific cu funcție de vânzare directă este prevăzut cu o etichetă tipărită în formatul prevăzut în anexa III;

▼M1

(b) 

valorile parametrilor incluși în fișa cu informații despre produs, astfel cum figurează în anexa V, sunt introduse în secțiunea publică a bazei de date cu produse;

▼B

(c) 

la cererea expresă a distribuitorului, fișa cu informații despre produs este pusă la dispoziție în format tipărit;

(d) 

conținutul documentației tehnice, astfel cum este stabilit în anexa VI, este introdus în baza de date cu produse;

(e) 

toate materialele publicitare vizuale pentru un anumit model de aparat frigorific cu funcție de vânzare directă conțin clasa de eficiență energetică și gama claselor de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

(f) 

toate materialele promoționale tehnice sau alte materiale promoționale referitoare la un anumit model de aparat frigorific cu funcție de vânzare directă, inclusiv materialele promoționale tehnice sau alte materiale promoționale de pe internet, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama claselor de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexele VII și VIII;

(g) 

o etichetă electronică, având formatul și conținutul informativ stabilite în anexa III, este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare model de aparat frigorific cu funcție de vânzare directă;

(h) 

o fișă electronică cu informații despre produs, având formatul și conținutul informativ stabilite în anexa V, este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare model de aparat frigorific cu funcție de vânzare directă.

(2)  
Clasa de eficiență energetică se bazează pe indicele de eficiență energetică, calculat în conformitate cu anexa II.

Articolul 4

Obligațiile distribuitorilor

Distribuitorii trebuie să se asigure că:

(a) 

la punctul de vânzare al aparatului, inclusiv la târgurile comerciale, fiecare aparat frigorific cu funcție de vânzare directă poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a), eticheta fiind afișată, pentru aparatele frigorifice încorporate, astfel încât să fie clar vizibilă și, pentru toate celelalte aparate frigorifice cu funcție de vânzare directă, astfel încât să fie clar vizibilă în partea exterioară frontală sau superioară a aparatului frigorific;

(b) 

în cazul vânzării la distanță, eticheta și fișa cu informații despre produs sunt furnizate în conformitate cu anexele VII și VIII;

(c) 

toate materialele publicitare vizuale pentru un anumit model de aparat frigorific cu funcție de vânzare directă, inclusiv de pe internet, conțin clasa de eficiență energetică și gama claselor de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexele VII și VIII;

(d) 

toate materialele promoționale tehnice sau alte materiale promoționale referitoare la un anumit model de aparat frigorific cu funcție de vânzare directă, inclusiv materialele promoționale tehnice sau alte materiale promoționale de pe internet, care descriu parametrii săi tehnici specifici, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama claselor de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexele VII și VIII.

Articolul 5

Obligațiile platformelor de găzduire pe internet

În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire, astfel cum este menționat la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE, autorizează vânzarea directă de aparate frigorifice cu funcție de vânzare directă pe site-ul său de internet, furnizorul de servicii trebuie să permită afișarea etichetei electronice și a fișei electronice cu informații despre produs furnizate de distribuitor în cadrul mecanismului de afișare, în conformitate cu dispozițiile anexei VIII, și trebuie să informeze distribuitorul cu privire la obligația de a le afișa.

Articolul 6

Metode de măsurare

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 se obțin prin metode de măsurare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscute, specificate în anexa IV.

Articolul 7

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura de verificare prevăzută în anexa IX atunci când efectuează verificările în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369.

Articolul 8

Reexaminare

Comisia reexaminează prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă forumului consultativ rezultatele acestei evaluări, inclusiv, dacă este cazul, un proiect de propunere de revizuire, cel târziu la 25 decembrie 2023. Această reexaminare evaluează, printre altele:

(a) 

clasele de eficiență energetică;

(b) 

posibilitatea de a aborda aspecte legate de economia circulară;

(c) 

fezabilitatea rafinării clasificării produselor, luând în considerare, printre altele, diferența dintre dulapurile frigorifice cu componente integrate și dulapurile frigorifice cu componente separate.

Articolul 9

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

▼M1

Se aplică de la 1 martie 2021, cu excepția obligației de a furniza clasa de eficiență energetică pentru parametrii sursei de lumină menționați în tabelul 10 partea 5 din anexa V, care se aplică de la 1 martie 2022.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Definiții aplicabile pentru anexe

Se aplică următoarele definiții:

1. 

„răcitor de băuturi” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă destinat să răcească, la o viteză specificată, băuturi neperisabile ambalate, cu excepția vinului, încărcate la temperatura ambiantă, în vederea vânzării la temperaturi specificate mai mici decât temperatura ambiantă. Un răcitor de băuturi permite accesul la băuturi direct prin deschideri laterale sau prin intermediul uneia sau mai multor uși, sertare sau ambele. Temperatura din interiorul răcitorului poate să crească în timpul perioadelor fără cerere, în scopul economisirii de energie, având în vedere caracterul neperisabil al băuturilor;

2. 

„congelator pentru înghețată” înseamnă un dulap frigorific orizontal închis, destinat depozitării și/sau expunerii și vânzării de înghețată preambalată, în cazul căruia accesul consumatorului la înghețata preambalată se realizează prin deschiderea, prin partea superioară, a unui capac netransparent sau transparent, cu un volum net ≤ 600 de litri (L) și, numai în cazul congelatoarelor pentru înghețată cu capac transparent, cu un volum net împărțit la TDA ≥ 0,35 metri (m);

3. 

„capac transparent” înseamnă o ușă confecționată dintr-un material transparent care acoperă cel puțin 75 % din suprafața ușii și care permite utilizatorului final să vizualizeze clar produsele;

4. 

„suprafață totală de expunere (TDA)” înseamnă suprafața totală vizibilă ocupată de produse alimentare și de alte produse, inclusiv suprafața vizibilă prin geam, definită ca suma proiecțiilor suprafețelor orizontale și verticale ale volumului net, exprimată în metri pătrați (m2);

5. 

„cod de răspuns rapid” (QR) înseamnă un cod de bare matrice inclus pe eticheta energetică a unui model de produs, care face trimitere la informațiile referitoare la modelul respectiv aflate în secțiunea publică a bazei de date cu produse;

6. 

„consum anual de energie” (AE) înseamnă consumul mediu zilnic de energie, înmulțit cu 365 (de zile pe an), exprimat în kilowați-oră pe an (kWh/a) și calculat în conformitate cu punctul 2 litera (b) din anexa IV;

7. 

„consum zilnic de energie” (Ezilnic ) înseamnă energia utilizată de un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă în decurs de 24 de ore în condiții de referință, exprimat în kilowați-oră pe zi (kWh/24h);

8. 

„consum anual standard de energie” (SAE) înseamnă consumul anual de referință de energie al unui aparat frigorific cu funcție de vânzare directă, exprimat în kilowați-oră pe an (kWh/a) și calculat în conformitate cu punctul 2 litera (c) din anexa IV;

9. 

„M” și „N” înseamnă parametrii de modelare care iau în considerare suprafața totală de expunere sau dependența de volum a consumului de energie, având valorile din tabelul 3 din anexa IV;

10. 

„coeficient de temperatură” (C) înseamnă un factor de corecție care ține cont de variația temperaturii de funcționare;

11. 

„factor de clasă climatică” (CC) înseamnă un factor de corecție care ține cont de variația condițiilor ambiante pentru care este proiectat aparatul frigorific;

12. 

„P” înseamnă un factor de corecție care ține cont de diferențele dintre dulapurile frigorifice cu componente integrate și dulapurile frigorifice cu componente separate;

13. 

„dulap frigorific cu componente integrate” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă care dispune de un sistem de refrigerare integrat care include un compresor și o unitate de condensare;

14. 

„vitrină frigorifică pentru înghețată” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă utilizat la depozitarea, expunerea și servirea de înghețată, în limitele de temperatură prevăzute în tabelul 4 din anexa IV;

15. 

„dulap frigorific vertical” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă cu o deschidere verticală sau înclinată în vederea expunerii;

16. 

„dulap frigorific semivertical” înseamnă un dulap vertical cu deschidere verticală sau înclinată în vederea expunerii, al cărui înălțime totală nu depășește 1,5 metri (m);

17. 

„dulap frigorific combinat” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă care combină sensurile de expunere și de deschidere ale unui dulap frigorific vertical și ale unui dulap frigorific orizontal;

▼M1

18. 

„valori declarate” înseamnă valorile date de furnizor pentru parametrii tehnici indicați, calculați sau măsurați, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369 și în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament și cu anexa VI la acesta, pentru verificarea conformității de către autoritățile statelor membre.

▼B

19. 

„frigider” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă care menține în permanență temperatura produselor depozitate în dulapul frigorific la temperatura de funcționare în regim de refrigerare;

20. 

„congelator” înseamnă un aparat frigorific cu funcție de vânzare directă care menține în permanență temperatura produselor depozitate în dulapul frigorific la temperatura de funcționare în regim de congelare;

21. 

„dulap frigorific pentru cărucioare cu tăvi” înseamnă un dulap frigorific pentru supermarketuri care permite expunerea produselor direct pe tăvi sau pe cărucioare cu tăvi, care poate fi amplasat în spații interioare prin ridicare, învârtire sau prin îndepărtarea fațadei inferioare, dacă există;

22. 

„pachet M” înseamnă un pachet de încercare prevăzut cu un dispozitiv de măsurare a temperaturii;

23. 

„distribuitor automat cu temperaturi multiple” înseamnă un distribuitor automat frigorific care include cel puțin două compartimente cu temperaturi de funcționare diferite;

24. 

„mecanism de afișare” înseamnă orice ecran, inclusiv un ecran tactil, sau orice altă tehnologie vizuală utilizată pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

25. 

„ecran tactil” înseamnă un ecran care răspunde la contact, cum ar fi acela al unei tablete, al unui computer de tip „slate” sau al unui telefon inteligent;

26. 

„afișare imbricată” înseamnă orice interfață vizuală în care o imagine sau un set de date sunt accesate prin executarea unui clic cu mouse-ul, prin trecerea pe deasupra cu mouse-ul sau, în cazul unui ecran tactil, prin extinderea altei imagini sau a altui set de date;

27. 

„text alternativ” înseamnă text furnizat ca o alternativă la un grafic, care să permită prezentarea informațiilor în altă formă decât cea grafică, în cazul în care dispozitivele de afișare nu pot să reproducă graficul, sau pentru a spori accesibilitatea, de exemplu în cazul aplicațiilor de sinteză vocală.
ANEXA II

Clasele de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică a unui aparat frigorific cu funcție de vânzare directă se determină pe baza EEI al acestuia, astfel cum se indică în tabelul 1.Tabelul 1

Clasele de eficiență energetică ale aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă

Clasa de eficiență energetică

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

EEI al unui aparat frigorific cu funcție de vânzare directă se obține în conformitate cu punctul 2 din anexa IV.
ANEXA III

Eticheta aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă

1.   ETICHETA PENTRU APARATELE FRIGORIFICE CU FUNCȚIE DE VÂNZARE DIRECTĂ, CU EXCEPȚIA RĂCITOARELOR DE BĂUTURI ȘI A CONGELATOARELOR PENTRU ÎNGHEȚATĂ

1.1.   Eticheta:

image

1.2.   Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I. 

codul QR;

II. 

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

III. 

identificatorul de model al furnizorului;

IV. 

scara claselor de eficiență energetică, de la A la G;

V. 

clasa de eficiență energetică determinată în conformitate cu anexa II;

VI. 

AE, exprimat în kWh pe an și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

VII. 

— 
pentru distribuitoarele automate frigorifice: suma volumelor nete ale tuturor compartimentelor cu temperaturi de funcționare în regim de refrigerare, exprimată în litri (L) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;
— 
pentru toate celelalte aparate frigorifice cu funcție de vânzare directă: suma suprafețelor de expunere cu temperaturi de funcționare în regim de refrigerare, exprimată în metri pătrați (m2) și rotunjită la două zecimale;
— 
pentru aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă care nu conțin compartimente cu temperaturi de funcționare în regim de refrigerare: pictograma și valorile, exprimate în litri (L) sau în metri pătrați (m2) la punctul VII, se omit;
VIII. 

— 
pentru aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă ale căror compartimente cu temperatură de funcționare în regim de refrigerare au aceeași clasă de temperatură, cu excepția distribuitoarelor automate frigorifice:
— 
temperatura în partea superioară: cea mai ridicată temperatură a celui mai cald pachet M al compartimentului (compartimentelor) cu temperaturi de funcționare în regim de refrigerare, exprimată în grade Celsius (°C) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, conform tabelului 4;
— 
temperatura în partea inferioară: cea mai scăzută temperatură a celui mai rece pachet al compartimentului (compartimentelor) cu temperaturi de funcționare în regim de refrigerare, exprimată în grade Celsius (°C) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, sau cea mai ridicată temperatură minimă a tuturor pachetelor M ale compartimentului (compartimentelor) cu temperaturi de funcționare în regim de refrigerare, exprimată în grade Celsius (°C) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, conform tabelului 4;
— 
pentru distribuitoarele automate frigorifice:
— 
temperatura în partea superioară: temperatura maximă măsurată a produsului pentru compartimentul (compartimentele) cu temperaturi de funcționare în regim de refrigerare, exprimată în grade Celsius (°C) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, conform tabelului 4;
— 
temperatura în partea inferioară: temperatura se omite;
— 
pentru aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă care nu conțin compartimente cu temperaturi de funcționare în regim de refrigerare, pictograma și valorile, exprimate în grade Celsius (°C) la punctul VIII, se omit;
IX. 

— 
pentru toate aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă, cu excepția distribuitoarelor automate: suma suprafețelor de expunere cu temperaturi de funcționare în regim de congelare, exprimată în metri pătrați (m2) și rotunjită la două zecimale;
— 
pentru aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă care nu conțin compartimente cu temperaturi de funcționare în regim de congelare: pictograma și valorile, exprimate în litri (L) sau în metri pătrați (m2) la punctul IX, se omit;
X. 

— 
pentru aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă ale căror compartimente cu temperaturi de funcționare în regim de congelare au aceeași clasă de temperatură, cu excepția distribuitoarelor automate frigorifice:
— 
temperatura în partea superioară: cea mai ridicată temperatură a celui mai cald pachet M al compartimentului (compartimentelor) cu temperaturi de funcționare în regim de congelare, exprimată în grade Celsius (°C) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, conform tabelului 4;
— 
temperatura în partea inferioară: cea mai scăzută temperatură a celui mai rece pachet al compartimentului (compartimentelor) cu temperaturi de funcționare în regim de congelare, exprimată în grade Celsius (°C) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, sau cea mai ridicată temperatură minimă a tuturor pachetelor M ale compartimentului (compartimentelor) cu temperaturi de funcționare în regim de congelare, exprimată în grade Celsius (°C) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, conform tabelului 4;
— 
pentru distribuitoarele automate frigorifice:
— 
temperatura în partea superioară: temperatura maximă măsurată a produsului pentru compartimentul (compartimentele) cu temperaturi de funcționare în regim de congelare, exprimată în grade Celsius (°C) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, conform tabelului 4;
— 
temperatura în partea inferioară: temperatura se omite;
— 
pentru aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă care nu conțin compartimente cu temperaturi de funcționare în regim de congelare: pictograma și valorile, exprimate în grade Celsius (°C) la punctul X, se omit;
XI. 

numărul prezentului regulament, și anume „2019/2018”.

2.   ETICHETA PENTRU RĂCITOARELE DE BĂUTURI

2.1.   Eticheta:

image

2.2.   Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I. 

codul QR;

II. 

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

III. 

identificatorul de model al furnizorului;

IV. 

scara claselor de eficiență energetică, de la A la G;

V. 

clasa de eficiență energetică determinată în conformitate cu anexa II;

VI. 

AE, exprimat în kWh pe an și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

VII. 

suma volumelor brute ale tuturor compartimentelor cu temperaturi de funcționare în regim de refrigerare, exprimată în litri (L) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

VIII. 

cea mai ridicată temperatură medie a tuturor compartimentelor cu temperaturi de funcționare în regim de refrigerare, exprimată în grade Celsius (°C) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, conform tabelului 5;

IX. 

cea mai caldă temperatură ambiantă, exprimată în grade Celsius (°C) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, conform tabelului 6;

X. 

numărul prezentului regulament, și anume „2019/2018”.

3.   ETICHETA PENTRU CONGELATOARELE PENTRU ÎNGHEȚATĂ

3.1.   Eticheta:

image

3.2.   Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I. 

codul QR;

II. 

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

III. 

identificatorul de model al furnizorului;

IV. 

scara claselor de eficiență energetică, de la A la G;

V. 

clasa de eficiență energetică determinată în conformitate cu anexa II;

VI. 

AE, exprimat în kWh pe an și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

VII. 

suma volumelor nete ale tuturor compartimentelor cu temperaturi de funcționare în regim de congelare, exprimată în litri (L) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

VIII. 

cea mai ridicată temperatură medie a tuturor compartimentelor cu temperaturi de funcționare în regim de congelare, exprimată în grade Celsius (°C) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, conform tabelului 7;

IX. 

temperatura ambiantă maximă, exprimată în grade Celsius (°C) și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, conform tabelului 8;

X. 

numărul prezentului regulament, și anume „2019/2018”.

4.   DESIGNUL ETICHETEI

4.1.   Eticheta pentru aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă, cu excepția răcitoarelor de băuturi și a congelatoarelor pentru înghețată