EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D1698-20201201

Consolidated text: Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1698 a Comisiei din 9 octombrie 2019 privind standardele europene pentru produse elaborate în sprijinul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța generală a produselor (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1698/2020-12-01

02019D1698 — RO — 01.12.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1698 A COMISIEI

din 9 octombrie 2019

privind standardele europene pentru produse elaborate în sprijinul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța generală a produselor

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 259 10.10.2019, p. 65)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1808 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 30 noiembrie 2020

  L 402

140

1.12.2020
▼B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1698 A COMISIEI

din 9 octombrie 2019

privind standardele europene pentru produse elaborate în sprijinul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța generală a produselor

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene referințele standardelor europene pentru produse elaborate în sprijinul Directivei 2001/95/CE și enumerate în anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene referințele standardelor europene pentru produse elaborate în sprijinul Directivei 2001/95/CE și enumerate în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Se abrogă Decizia C(2004) 1493 a Comisiei ( 1 ), Decizia 2005/718/CE a Comisiei ( 2 ), Decizia 2006/514/CE, Decizia 2009/18/CE a Comisiei ( 3 ), Decizia 2011/496/UE, Decizia de punere în aplicare 2012/29/UE a Comisiei ( 4 ), Decizia de punere în aplicare 2013/390/UE, Decizia de punere în aplicare 2014/357/UE, Decizia de punere în aplicare 2014/358/UE a Comisiei ( 5 ), Decizia de punere în aplicare 2014/359/UE, Decizia de punere în aplicare 2014/531/UE a Comisiei ( 6 ), Decizia de punere în aplicare 2014/875/UE, Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/681, Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1345 a Comisiei ( 7 ) și Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1014 a Comisiei ( 8 ).

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ANEXA INr.

Referința standardului

1.

EN 581–1:2006

Mobilier de exterior – Scaune și mese de uz casnic, colectiv și pentru camping – Partea 1: Cerințe generale de securitate

2.

EN 913:2018

Echipamente de gimnastică – Cerințe generale de securitate și metode de încercare

3.

EN 914:2008

Echipamente de gimnastică – Bare paralele și bare paralele/asimetrice combinate – Cerințe și metode de încercare, inclusiv pentru securitate

4.

EN 915:2008

Echipamente de gimnastică – Bare asimetrice – Cerințe și metode de încercare, inclusiv pentru securitate

5.

EN 916:2003

Echipamente de gimnastică – Ladă pentru sărituri – Cerințe și metode de încercare inclusiv de securitate

6.

EN 957–2:2003

Echipamente de antrenament staționare – Partea 2: Aparate pentru antrenament de forță, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

7.

EN 957–6:2010+A1:2014

Echipamente de antrenament staționare – Partea 6: Banda de alergat, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

8.

EN 957–7:1998

Echipamente de antrenament staționare – Partea 7: Aparate cu rame, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

9.

EN 1129–1:1995

Mobilier – Paturi rabatabile – Condiții tehnice de securitate și încercări – Partea 1: Condiții tehnice de securitate

10.

EN 1129–2:1995

Mobilier – Paturi rabatabile – Condiții de securitate și încercări – Partea 2: Metode de încercare

11.

EN 1130–1:1996

Mobilier – Leagăne de uz casnic – Partea 1: Condiții de securitate

12.

EN 1130–2:1996

Mobilier – Leagăne de uz casnic – Partea 2: Metode de încercare

13.

EN 1273:2005

Articole de puericultură – Premergătoare – Cerințe de securitate și metode de încercare

14.

EN 1466:2014

Articole de puericultură – Coșuri pentru transportul sugarilor și suporturi – Cerințe de securitate și metode de încercare

15.

EN 1651:1999

Echipament pentru parapantă – Harnașament – Cerințe de securitate și încercări de rezistență

16.

EN 1930:2011

Articole pentru puericultură – Bariere de securitate – Cerințe de securitate și metode de încercare

17.

EN ISO 4210–1:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 1: Termeni și definiții (ISO 4210–1:2014)

18.

EN ISO 4210–2:2015

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 2: Cerințe pentru biciclete de oraș și pentru drumuri dificile, pentru adulți tineri, pentru munte și de curse (ISO 4210–2:2015)

19.

EN ISO 4210–3:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 3: Metode de încercare comune (ISO 4210–3:2014)

20.

EN ISO 4210–4:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 4: Metode de încercare pentru frânare (ISO 4210–4:2014)

21.

EN ISO 4210–5:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 5: Metode de încercare pentru ghidare (ISO 4210–5:2014, versiunea corectată 2015–02–01)

22.

EN ISO 4210–6:2015

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 6: Metode de încercare pentru cadru și ghidon (ISO 4210–6:2015)

23.

EN ISO 4210–7:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 7: Metode de încercare pentru roți și jante (ISO 4210–7:2014)

24.

EN ISO 4210–8:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 8: Metode de încercare pentru pedale și sistemul de transmisie (ISO 4210–8:2014)

25.

EN ISO 4210–9:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 9: Metode de încercare pentru șa și tijă șa (ISO 4210–9:2014)

26.

EN ISO 8098:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru bicicletele pentru copii mici (ISO 8098:2014)

27.

EN ISO 9994:2006

Brichete – Specificații pentru securitate (ISO 9994:2005)

28.

EN ISO 11243:2016

Biciclete – Portbagaje pentru biciclete – Cerințe și metode de încercare (ISO 11243: 2016)

29.

EN 12196:2003

Echipamente de gimnastică – Cai și capre pentru gimnastică – Cerințe funcționale și de securitate, metode de încercare

30.

EN 12197:1997

Echipament de gimnastică – Bare fixe – Cerințe de securitate și metode de încercare

31.

EN 12221–1:2008+A1:2013

Articole de puericultură – Mese de înfășat de uz casnic – Partea 1: Cerințe de securitate

32.

EN 12221–2:2008+A1:2013

Articole de puericultură – Mese de înfășat de uz casnic – Partea 2: Metode de încercare

33.

EN 12346:1998

Echipamente de gimnastică – Spaliere, scări și cadre de cățărare – Cerințe de securitate și metode de încercare

34.

EN 12432:1998

Echipamente de gimnastică – Bârne – Cerințe de funcționare și de securitate, metode de încercare

35.

EN 12491:2001

Echipament pentru parapantă – Parașută de siguranță – Cerințe de securitate și metode de încercare

36.

EN 12655:1998

Echipamente de gimnastică – Inele – Cerințe de funcționare și de securitate, metode de încercare

▼M1

37.

EN ISO 12863:2010

Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendinței de aprindere a țigaretelor (ISO 12863:2010)

EN ISO 12863:2010/AC:2011

EN ISO 12863:2010/A1:2016

▼B

38.

EN 13120:2009+A1:2014

Jaluzele interioare – Condiții de performanță, inclusiv de securitate

39.

EN 13209–1:2004

Articole de puericultură – Port–bebe – Cerințe de securitate și metode de încercare – Partea 1: Port–bebe cu cadru, pentru spate

40.

EN 13209–2:2015

Articole de puericultură – Port–bebe – Cerințe de securitate și metode de încercare. Partea 2: Port–bebe moale

41.

EN 13219:2008

Echipament de gimnastică – Trambuline – Cerințe funcționale și de securitate, metode de încercare

42.

EN 13319:2000

Accesorii de scufundare – Aparate pentru măsurarea exactă a adâncimii și instrumente combinate de măsurarea adâncimii și a timpului – Cerințe funcționale și de securitate, metode de încercare

43.

EN 13869:2016

Brichete – Cerințe pentru brichete, referitoare la securitatea copiilor – Cerințe de securitate și metode de încercare

44.

EN 13899:2003

Echipament de sport cu role – Patine cu rotile – Cerințe de securitate și metode de încercare

45.

EN 14059:2002

Lămpi decorative cu ulei – Cerințe de securitate și metode de încercare

46.

EN 14344:2004

Articole de puericultură – Scaune de copii, pentru biciclete – Cerințe de securitate și metode de încercare

47.

EN 14350–1:2004

Articole de puericultură – articole pentru alimentația lichidă – Partea 1: Cerințe generale și mecanice și încercări

48.

EN 14682:2014

Securitatea îmbrăcămintei pentru copii – Cordoane și cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor – Specificații

49.

EN 16156:2010

Țigarete – Evaluare a tendinței de aprindere – Cerință de securitate

50.

EN 16281:2013

Articole pentru protecția copiilor – Dispozitive de blocare a ferestrelor și a ușilor de balcon, rezistente la acțiunea copiilor, care se montează de utilizator – Cerințe de securitate și metode de încercare

51.

EN 16433:2014

Jaluzele interioare – Protecție împotriva pericolelor de strangulare – Metode de încercare

52.

EN 16434:2014

Jaluzele interioare – Protecție împotriva pericolelor de strangulare – Cerințe și metode de încercare pentru dispozitivele de securitate

▼M1

52a.

EN 16890:2017

Mobilier pentru copii – Saltele pentru pătuțuri și coșuri pentru bebeluși – Cerințe de siguranță și metode de încercare

52b.

EN 17022:2018

Articole de puericultură – Suporturi pentru îmbăiat – Cerințe de siguranță și metode de încercare

52c.

EN 17072:2018

Articole de puericultură – Căzi pentru îmbăiat, suporturile acestora și suporturi pentru îmbăiat care nu sunt de sine stătătoare – Cerințe de siguranță și metode de încercare

▼B

53.

EN ISO 20957–1:2013

Echipamente de antrenament staționare – Partea 1: Cerințe generale de securitate și metode de încercare (ISO 20957–1:2013)

54.

EN ISO 20957–4:2016

Echipamente de antrenament staționare – Partea 4: Banchete pentru haltere, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare (ISO 20957–4:2016)

55.

EN ISO 20957–5:2016

Echipamente de antrenament staționare – Partea 5: Aparate cu pedale pentru antrenament, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare (ISO 20957–5:2016)

56.

EN ISO 20957–8:2017

Echipamente de antrenament staționare – Partea 8: Stepper, scară rulantă și simulator de escaladare – Cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare (ISO 20957–8:2017)

▼M1

57.

EN ISO 20957-9:2016

Echipamente de antrenament staționare – Partea 9: Aparate cu mișcare elipsoidală, cerințe specifice de siguranță și metode de încercare suplimentare (ISO 20957–9:2016)

EN ISO 20957-9:2016/A1:2019

▼B

58.

EN ISO 20957–10:2017

Echipamente de antrenament staționare – Partea 10: Biciclete de exercițiu cu o roată fixă sau fără roată liberă, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare (ISO 20957–10:2017)

59.

EN ISO 25649–1:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 1: Clasificare, materiale, cerințe generale și metode de încercare (ISO 25649–1:2017)

60.

EN ISO 25649–2:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 2: Informații pentru consumatori (ISO 25649–2:2017)

61.

EN ISO 25649–3:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 3: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă A (ISO 25649–3:2017)

62.

EN ISO 25649–4:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 4: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă B (ISO 25649–4:2017)

63.

EN ISO 25649–5:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 5: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă C (ISO 25649–5:2017)

64.

EN ISO 25649–6:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 6: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă D (ISO 25649–6:2017)

65.

EN ISO 25649–7:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 7: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă E (ISO 25649–7:2017)

66.

EN 60065:2002

Aparate electronice audio, video și similare – Cerințe de securitate IEC 60065:2001 (Modificat)

EN 60065:2002/A12:2011

67.

EN 60950–1:2006

Echipamente pentru tehnologia informației – Securitate – Partea 1: Prescripții generale IEC 60950–1:2005 (Modificat)

EN 60950–1:2006/A12:2011
ANEXA IINr.

Referința standardului

1.

EN 913:2008

Echipamente de gimnastică – Cerințe generale de securitate și metode de încercare

2.

EN 957–4:2006+A1:2010

Echipamente de antrenament staționare – Partea 4: Banchete pentru haltere, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

3.

EN 957–5:2009

Echipamente de antrenament staționare – Partea 5: Aparate cu pedale pentru antrenament, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

4.

EN 957–8:1998

Echipamente de antrenament staționare – Partea 8: Stepper, scară rulantă și simulator de escaladare – Cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

5.

EN 957–9:2003

Echipamente de antrenament staționare – Partea 9: Aparate cu mișcare elipsoidală, cerințe specifice de securitate și metode de încercare suplimentare

6.

EN 957–10:2005

Echipamente de antrenament staționare – Partea 10: Biciclete de exercițiu cu o roată fixă sau fără roată liberă, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

7.

EN ISO 4210–2:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 2: Cerințe pentru biciclete de oraș și pentru drumuri dificile, pentru adulți tineri, pentru munte și de curse (ISO 4210–2:2014)

8.

EN ISO 4210–6:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 6: Metode de încercare pentru cadru și ghidon (ISO 4210–6:2014)

9.

EN ISO 12863:2010

Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendinței de aprindere a țigaretelor (ISO 12863:2010)

10.

EN 14872:2006

Biciclete – Accesorii pentru biciclete – Portbagaje

11.

EN 15649–1:2009+A2:2013

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 1: Clasificare, materiale, cerințe generale și metode de încercare

12.

EN 15649–2:2009+A2:2013

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 2: Informații pentru consumatori

13.

EN 15649–3:2009+A1:2012

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 3: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă A

14.

EN 15649–4:2010+A1:2012

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 4: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă B

15.

EN 15649–5:2009

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 5: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă C

16.

EN 15649–6:2009+A1:2013

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 6: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă D

17.

EN 15649–7:2009

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 7: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă E( 1 ) Decizia Comisiei C(2004) 1493 din 23 aprilie 2004 privind conformitatea anumitor standarde cu cerința generală de siguranță stabilită de Directiva 2001/95/CE și publicarea referințelor lor în Jurnalul Oficial.

( 2 ) Decizia 2005/718/CE a Comisiei din 13 octombrie 2005 privind conformitatea anumitor standarde cu cerința generală de siguranță stabilită de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor lor în Jurnalul Oficial (JO L 271, 15.10.2005, p. 51).

( 3 ) Decizia 2009/18/CE a Comisiei din 22 decembrie 2008 privind conformitatea standardului EN 1273:2005 referitor la premergătoarele pentru copii cu cerința generală de siguranță din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea trimiterii la standard în Jurnalul Oficial (JO L 8, 13.1.2009, p. 29).

( 4 ) Decizia de punere în aplicare 2012/29/UE a Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind conformitatea standardului EN 60065:2002/A12:2011 „Aparate electronice audio, video și similare – Cerințe de siguranță” și a standardului EN 60950-1:2006/A12:2011 „Echipamente de tehnologia informației – Siguranță – Partea 1: Cerințe generale” cu cerința generală în materie de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și privind publicarea referințelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 13, 17.1.2012, p. 7).

( 5 ) Decizia de punere în aplicare 2014/358/UE a Comisiei din 13 iunie 2014 privind conformitatea standardului european EN 16281:2013 pentru dispozitive de blocare a ferestrelor și a ușilor de balcon, rezistente la acțiunea copiilor, care se montează de utilizator, cu cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referinței standardului respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 175, 14.6.2014, p. 43).

( 6 ) Decizia de punere în aplicare 2014/531/UE a Comisiei din 14 august 2014 privind conformitatea standardelor europene EN 16433:2014 și EN 16434:2014 și a anumitor clauze din standardul european EN 13120:2009+A1:2014 pentru storuri de interior cu cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 243, 15.8.2014, p. 54).

( 7 ) Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1345 a Comisiei din 31 iulie 2015 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a referințelor standardelor privind cordoanele și șnururile cu sistem de strângere folosite la îmbrăcămintea pentru copii, privind coșurile pentru transportul sugarilor și suporturile, privind barierele de securitate și privind mesele de înfășat de uz casnic (JO L 207, 4.8.2015, p. 73).

( 8 ) Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1014 a Comisiei din 15 iunie 2017 privind publicarea referințelor standardelor europene EN 13869:2016 privind cerințele pentru brichete referitoare la siguranța copiilor și EN 13209-2:2015 privind port-bebe în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 153, 16.6.2017, p. 36).

Top