EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017D1775-20240106

Consolidated text: Decizia (PESC) 2017/1775 a Consiliului din 28 septembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1775/2024-01-06

02017D1775 — RO — 06.01.2024 — 012.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA (PESC) 2017/1775 A CONSILIULUI

din 28 septembrie 2017

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

(JO L 251 29.9.2017, p. 23)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2019/29 A CONSILIULUI  din 9 ianuarie 2019

  L 8

30

10.1.2019

 M2

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2019/1216 A CONSILIULUI  din 17 iulie 2019

  L 192

26

18.7.2019

 M3

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2020/9 A CONSILIULUI  din 7 ianuarie 2020

  L 4I

7

8.1.2020

 M4

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2020/118 A CONSILIULUI  din 27 ianuarie 2020

  L 22

55

28.1.2020

►M5

DECIZIA (PESC) 2021/2208 A CONSILIULUI  din 13 decembrie 2021

  L 446

44

14.12.2021

 M6

DECIZIA (PESC) 2022/157 A CONSILIULUI  din 4 februarie 2022

  L 25I

7

4.2.2022

 M7

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/2187 A CONSILIULUI  din 8 noiembrie 2022

  L 288

82

9.11.2022

►M8

DECIZIA (PESC) 2022/2440 A CONSILIULUI  din 12 decembrie 2022

  L 319

68

13.12.2022

►M9

DECIZIA (PESC) 2023/431 A CONSILIULUI  din 25 februarie 2023

  L 59I

434

25.2.2023

►M10

DECIZIA (PESC) 2023/726 A CONSILIULUI  din 31 martie 2023

  L 94

48

3.4.2023

►M11

DECIZIA (PESC) 2023/2799 A CONSILIULUI  din 11 decembrie 2023

  L 2799

1

12.12.2023

►M12

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2024/215 A CONSILIULUI  din 4 ianuarie 2024

  L 215

1

5.1.2024


Rectificată prin:

 C1

Rectificare, JO L 047I, 20.2.2020, p.  9 (2020/118)
▼B

DECIZIA (PESC) 2017/1775 A CONSILIULUI

din 28 septembrie 2017

privind măsuri restrictive având în vedere situația din MaliArticolul 1

(1)  

Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al persoanelor desemnate de Comitetul pentru sancțiuni ca fiind responsabile pentru, complice la, sau care au practicat, în mod direct sau indirect, următoarele acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Maliului:

(a) 

implicarea în ostilități, cu încălcarea Acordului pentru pace și reconciliere în Mali („acordul”);

(b) 

întreprinderea de acțiuni care obstrucționează sau care obstrucționează prin întârzieri prelungite sau care amenință punerea în aplicare a acordului;

(c) 

întreprinderea de acțiuni pentru, în numele sau la ordinul sau în sprijinul în alt fel sau finanțarea persoanelor și entităților menționate la literele (a) și (b), inclusiv prin intermediul veniturilor derivate din criminalitatea organizată, inclusiv producerea și traficul de stupefiante și de precursori ai acestora care provin din sau tranzitează prin Mali, traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți, contrabanda și traficul cu arme, precum și traficul cu bunuri culturale;

(d) 

implicarea în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva:

(i) 

diferitelor entități la care se face trimitere în acord, inclusiv instituții locale, regionale și de stat, a patrulelor comune și a forțelor de securitate și de apărare maliene;

(ii) 

forțelor de menținere a păcii ale Misiunii multidimensionale integrate a Organizației Națiunilor Unite de stabilizare (MINUSMA), a altor categorii de personal ONU și personal asociat, inclusiv a membrilor grupului de experți;

(iii) 

prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), misiunile Uniunii Europene și forțele franceze;

(e) 

împiedicarea furnizării de asistență umanitară în Mali sau a accesului la asistență umanitară în Mali sau a distribuirii acesteia;

(f) 

planificarea, orchestrarea sau comiterea de acte în Mali care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, inclusiv cele care implică vizarea civililor, inclusiv a femeilor și copiilor, prin comiterea de acte de violență (inclusiv uciderea, mutilarea, tortura sau violul sau alte violențe sexuale), răpirea, disparițiile forțate, strămutarea forțată sau atacurile asupra școlilor, a spitalelor, a lăcașurilor de cult sau a locurilor în care se refugiază civili;

(g) 

folosirea sau recrutarea de copii întreprinsă de grupări înarmate sau de forțe armate, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil, în contextul conflictului armat din Mali;

(h) 

cu bună știință facilitează călătoria unei persoane care figurează pe listă, încălcând prin aceasta restricțiile de călătorie.

Lista persoanelor desemnate avute în vedere la prezentul alineat figurează în ►M5  anexa I ◄ .

(2)  
Un stat membru nu este obligat în temeiul alineatului (1) să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.
(3)  
Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.
(4)  

Alineatul (1) nu se aplică atunci când Comitetul pentru sancțiuni hotărăște, de la caz la caz, că:

(a) 

intrarea sau tranzitul se justifică din considerente umanitare, inclusiv din obligații religioase;

(b) 

o derogare ar favoriza îndeplinirea obiectivelor de pace și reconciliere națională în Mali și stabilitatea în regiune.

(5)  
În cazurile în care, în temeiul alineatului (3) sau (4), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său a unor persoane enumerate în ►M5  anexa I ◄ , autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

▼M5

Articolul 1a

(1)  

Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al persoanelor fizice:

(a) 

care sunt responsabile pentru sau complice la desfășurarea de acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Mali sau care s-au angajat, direct sau indirect, în astfel de acțiuni sau politici, cum sunt acțiunile sau politicile menționate la articolul 1 alineatul (1);

(b) 

care obstrucționează sau subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, inclusiv prin obstrucționarea sau subminarea desfășurării alegerilor sau a predării puterii către autoritățile alese; sau

(c) 

care sunt asociate cu persoanele fizice menționate la litera (a) sau (b).

Lista persoanelor desemnate vizate de prezentul alineat figurează în anexa II.

(2)  
Un stat membru nu este obligat, în temeiul alineatului (1), să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.
(3)  

Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație în temeiul dreptului internațional, și anume:

(a) 

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b) 

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

(c) 

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d) 

în temeiul Tratatului de conciliere (Tratatul de la Lateran) încheiat în 1929 între Sfântul Scaun (Statul Cetății Vaticanului) și Italia.

(4)  
Alineatul (3) se aplică și în cazul în care un stat membru este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).
(5)  
Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau (4).
(6)  
Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatului (1) atunci când deplasarea se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale sau la reuniunile promovate sau găzduite de Uniune ori la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care promovează în mod direct obiectivele de politică ale măsurilor restrictive.
(7)  
Statele membre pot, de asemenea, să acorde derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatului (1) în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.
(8)  
Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (6) sau (7) notifică acest lucru Consiliului în scris. Se consideră că derogarea este acordată cu excepția cazului în care unul sau mai multe state membre obiectează în scris în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai multe state membre ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.
(9)  
În cazul în care, în temeiul alineatului (3), (4), (6) sau (7), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său al unor persoane incluse pe lista din anexa II, autorizația se limitează strict la scopul în care a fost acordată și la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

▼B

Articolul 2

(1)  

Se îngheață toate fondurile și resursele economice deținute sau controlate, direct sau indirect, de persoanele sau entitățile desemnate de Comitetul pentru sancțiuni ca fiind responsabile pentru sau complice la, sau care au practicat, în mod direct sau indirect, următoarele acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Maliului:

(a) 

implicarea în ostilități, încălcând acordul;

(b) 

întreprinderea de acțiuni care obstrucționează sau care obstrucționează prin întârzieri prelungite sau care amenință punerea în aplicare a acordului;

(c) 

întreprinderea de acțiuni pentru, în numele sau la ordinul sau în sprijinul în alt fel sau finanțarea persoanelor și entităților menționate la literele (a) și (b), inclusiv prin intermediul veniturilor derivate din criminalitatea organizată, inclusiv producerea și traficul de stupefiante și de precursori ai acestora care provin din sau tranzitează prin Mali, traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți, contrabanda și traficul cu arme, precum și traficul cu bunuri culturale;

(d) 

implicarea în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva:

(i) 

diferitelor entități la care se face trimitere în acord, inclusiv instituții locale, regionale și de stat, a patrulelor comune și a forțelor de securitate și de apărare maliene;

(ii) 

forțelor de menținere a păcii ale MINUSMA, a altor categorii de personal ONU și personal asociat, inclusiv a membrilor grupului de experți;

(iii) 

prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv FC-G5S, misiunile Uniunii Europene și forțele franceze;

(e) 

împiedicarea furnizării de asistență umanitară în Mali sau a accesului la asistență umanitară în Mali sau a distribuirii acesteia;

(f) 

planificarea, orchestrarea sau comiterea în Mali a unor acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, inclusiv cele care implică vizarea civililor, inclusiv a femeilor și copiilor, prin comiterea de acte de violență (inclusiv uciderea, mutilarea, tortura sau violul sau alte violențe sexuale), răpirea, dispariția forțată, strămutarea forțată sau atacurile asupra școlilor, a spitalelor, a lăcașurilor de cult sau a locurilor în care se refugiază civili;

(g) 

folosirea sau recrutarea de copii întreprinsă de grupări înarmate sau de forțe armate, cu încălcarea dreptului internațional aplicabil, în contextul conflictului armat din Mali;

(h) 

cu bună știință facilitează călătoria unei persoane care figurează pe listă, încălcând prin aceasta restricțiile de călătorie;

sau de persoanele sau entitățile care acționează în numele sau conform instrucțiunilor lor sau de entitățile deținute sau controlate de acestea.

Persoanele și entitățile desemnate menționate la prezentul alineat figurează în ►M5  anexa I ◄ la prezenta decizie.

(2)  
Niciun fond și nicio resursă economică nu sunt puse, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor sau entităților enumerate în ►M5  anexa I ◄ la prezenta decizie sau în beneficiul acestora.
(3)  

Măsurile menționate la alineatele (1) și (2) nu se aplică în ceea ce privește fondurile și resursele economice cu privire la care statul membru în cauză a stabilit că:

(a) 

sunt necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv plăți pentru produse alimentare, chirie sau ipotecă, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și utilități publice; sau

(b) 

sunt destinate exclusiv plății de onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor efectuate în legătură cu prestarea unor servicii juridice; sau

(c) 

sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate,

după ce statul membru în cauză a notificat Comitetului pentru sancțiuni intenția sa de a autoriza, atunci când este necesar, accesul la asemenea fonduri sau resurse economice și în lipsa unei decizii negative a Comitetului pentru sancțiuni în termen de cinci zile lucrătoare de la o astfel de notificare.

(4)  

Măsurile menționate la alineatele (1) și (2) nu se aplică în ceea ce privește fondurile sau resursele economice cu privire la care statul membru în cauză a stabilit că:

(a) 

sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca statul membru să fi sesizat Comitetul pentru sancțiuni în acest sens și sub rezerva aprobării Comitetului pentru sancțiuni;

(b) 

fac obiectul unui privilegiu sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile și resursele economice pot fi utilizate în acest scop, cu condiția ca privilegiul sau hotărârea să fie anterioare datei la care persoana sau entitatea a fost inclusă în ►M5  anexa I ◄ , ca privilegiul sau hotărârea să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entități menționate la alineatul (1) și să fi fost notificată Comitetului pentru sancțiuni de către statul membru în cauză.

(5)  
Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni stabilește, de la caz la caz, că o derogare ar favoriza îndeplinirea obiectivelor de pace și reconciliere națională în Mali și stabilitatea în regiune.
(6)  
Alineatul (1) nu împiedică o persoană sau o entitate desemnată să efectueze o plată datorată în temeiul unui contract semnat înainte de introducerea în listă a acestei persoane sau entități, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate la care se face trimitere la alineatul (1) și ca statul membru în cauză să fi notificat Comitetul pentru sancțiuni cu privire la intenția de a face sau de a primi o astfel de plată sau de a autoriza, după caz, deblocarea fondurilor sau a resurselor economice în acest scop, cu zece zile anterior unei astfel de autorizări.
(7)  

Alineatul (2) nu se aplică sumelor adăugate în conturile înghețate sub formă de:

(a) 

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau

(b) 

plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit înainte de data la care aceste conturi au intrat sub incidența măsurilor prevăzute în prezenta decizie,

în măsura în care aceste dobânzi, alte venituri sau plăți continuă să intre sub incidența alineatului (1).

▼M10

(8)  

Alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziție, procesării sau plății fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

(a) 

Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele și fondurile și alte entități și organisme ale acesteia, precum și de agențiile specializate și organizațiile conexe ale acesteia;

(b) 

organizații internaționale;

(c) 

organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și de membri ai respectivelor organizații umanitare;

(d) 

organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA);

(e) 

angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(d), pe durata și în măsura în care acționează în aceste calități; sau de

(f) 

alți actori relevanți, astfel cum au fost stabiliți de Comitetul pentru sancțiuni.

▼M5

Articolul 2a

(1)  

Se îngheață toate fondurile și resursele economice deținute sau controlate, direct sau indirect, de persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele:

(a) 

care sunt responsabile pentru sau complice la desfășurarea de acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Mali sau care s-au angajat, direct sau indirect, în astfel de acțiuni sau politici, cum sunt acțiunile sau politicile menționate la articolul 2 alineatul (1);

(b) 

care obstrucționează sau subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, inclusiv prin obstrucționarea sau subminarea desfășurării alegerilor sau a predării puterii către autoritățile alese; sau

(c) 

care sunt asociate cu persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la litera (a) sau (b).

Lista persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor desemnate vizate de prezentul alineat figurează în anexa II.

(2)  
Niciun fond și nicio resursă economică nu se pun, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care figurează pe lista cuprinsă în anexa II și nici nu se pot utiliza în beneficiul acestora.
(3)  

Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a) 

sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor incluse pe lista din anexa II și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

(b) 

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) 

sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;

(d) 

sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau

(e) 

urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat, în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.

(4)  

Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la alineatul (1) a fost inclus pe lista din anexa II, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative adoptate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, anterior sau ulterior datei respective;

(b) 

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau decizie ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și de normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c) 

hotărârea sau decizia nu este în beneficiul niciunei persoane fizice sau juridice, al niciunei entități sau al niciunui organism inclus pe lista din anexa II; și

(d) 

recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat, în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.

(5)  
Alineatul (1) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa II să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract sau acord care a fost încheiat ori în baza unei obligații care a apărut anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa respectivă, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1).
(6)  

Alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă:

(a) 

dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

(b) 

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care conturile respective au intrat sub incidența măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2); sau

(c) 

plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru în cauză,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri de altă natură și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1).

▼M10

(7)  
Fără a aduce atingere alineatului (8), prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară în scopuri umanitare, cum ar fi acordarea sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și asistență conexă sau pentru evacuări din Mali. Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol, în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.

▼M10

(8)  

Alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziție, procesării sau plății fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

(a) 

Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele și fondurile și alte entități și organisme ale acesteia, precum și de agențiile specializate și organizațiile conexe ale acesteia;

(b) 

organizații internaționale;

(c) 

organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și de membri ai respectivelor organizații umanitare;

(d) 

organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA);

(e) 

angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(d), pe durata și în măsura în care acționează în aceste calități; sau de

(f) 

alți actori, după caz, astfel cum stabilește Consiliul.

▼M5

Articolul 3

(1)  
Consiliul stabilește lista prevăzută în anexa I și o modifică în conformitate cu deciziile luate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni.
(2)  
Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”), întocmește și modifică lista menționată în anexa II.

Articolul 4

(1)  
În cazul în care Consiliul de Securitate sau Comitetul pentru sancțiuni include pe listă o persoană sau o entitate, Consiliul include persoana sau entitatea respectivă în anexa I. Consiliul comunică decizia sa persoanei sau entității respective, inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă dispune de adresa acestora, fie prin publicarea unui anunț care să ofere persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații.
(2)  
Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat decizia menționată la articolul 3 alineatul (2), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz, acordând persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.
(3)  
În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 5

(1)  
Anexa I conține motivele includerii pe listă a persoanelor și entităților, astfel cum au fost prezentate de către Consiliul de Securitate sau de către Comitetul pentru sancțiuni.
(2)  
Anexa I conține, de asemenea, dacă sunt disponibile, informații furnizate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni care sunt necesare în vederea identificării persoanelor sau entităților respective. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot include numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul pașaportului și al cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot include denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.
(3)  
Anexa II conține motivele includerii pe listă a persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate.
(4)  
Anexa II conține, de asemenea, informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele fizice, aceste informații pot include: numele și pseudonimele; data și locul nașterii; cetățenia; numărul de pașaport și de carte de identitate; sexul; adresa, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot include denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

▼M5

Articolul 5a

(1)  

Consiliul și Înaltul Reprezentant prelucrează datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentei decizii, în special:

(a) 

în ceea ce privește Consiliul, pentru pregătirea și efectuarea modificărilor la anexele I și II;

(b) 

în ceea ce privește Înaltul Reprezentant, pentru pregătirea modificărilor la anexele I și II.

(2)  
Consiliul și Înaltul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de persoanele fizice incluse pe listă și la condamnările penale sau măsurile de securitate privind astfel de persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru întocmirea anexelor I și II.
(3)  
În înțelesul prezentei decizii, Consiliul și Înaltul Reprezentant sunt desemnați drept „operator” în sensul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ), pentru a asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile în temeiul regulamentului menționat.

Articolul 5b

Nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanție, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau despăgubiri, în special de natură financiară, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

(a) 

persoanele fizice sau juridice, entitățile ori organismele desemnate, care sunt incluse pe lista din anexa II;

(b) 

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

▼M5

Articolul 6

(1)  
Prezenta decizie se modifică sau se abrogă, după caz, în conformitate cu deciziile Consiliului de Securitate.
(2)  
Măsurile menționate la articolul 1a alineatul (1) și la articolul 2a alineatele (1) și (2) se aplică până la ►M11  14 decembrie 2024 ◄ și se reexaminează permanent. Acestea se reînnoiesc sau se modifică, după caz, dacă Consiliul consideră că obiectivele lor nu au fost îndeplinite.

▼B

Articolul 7

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
▼M5

ANEXA I

▼M1

A.   Lista persoanelor menționate la articolul 1 alineatul (1)

▼M12 —————

▼M1

B.   Lista persoanelor și a entităților menționate la articolul 2 alineatul (1)

▼M12 —————

▼M8
ANEXA II

A.   Lista persoanelor fizice menționate la articolul 1a alineatul (1) 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

DIAW, Malick

Locul nașterii: Ségou

Data nașterii: 2.12.1979

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: B0722922, valabil până la 13.8.2018

Sexul: masculin

Funcție: președinte al Consiliului Național de Tranziție (organul legislativ al tranziției politice din Mali), colonel

Malick Diaw este un membru-cheie al cercului de apropiați ai colonelului Assimi Goïta. În calitate de șef al Statului-Major al celei de a Treia Regiuni Militare de la Kati, a fost unul dintre instigatorii și liderii loviturii de stat din 18 august 2020, alături de colonelul-major Ismaël Wagué, de colonelul Assimi Goïta, de colonelul Sadio Camara și de colonelul Modibo Koné.

Prin urmare, Malick Diaw este răspunzător de acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali.

De asemenea, Malick Diaw este un actor-cheie în contextul tranziției politice din Mali, în calitatea de președinte al Consiliului Național de Tranziție (CNT), pe care o deține din decembrie 2020.

CNT nu a reușit să realizeze în timp util „misiunile” care au fost consacrate în Carta de tranziție din 1 octombrie 2020 (denumită în continuare „Carta de tranziție”) și care ar fi trebuit să fie finalizate în termen de 18 luni, după cum o demonstrează întârzierea înregistrată de CNT în a aproba proiectul de lege electorală. Respectiva întârziere a contribuit la întârzierea organizării alegerilor și, prin urmare, a încheierii cu succes a tranziției politice din Mali. În plus, noua lege electorală, astfel cum a fost adoptată în cele din urmă de CNT la 17 iunie 2022 și publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Mali la 24 iunie 2022, permite președintelui și vicepreședintelui de tranziție și membrilor guvernului de tranziție să candideze la alegerile prezidențiale și legislative, în contradicție cu Carta de tranziție.

În noiembrie 2021, Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Malick Diaw) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale.

Prin urmare, Malick Diaw obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Locul nașterii: Bamako

Data nașterii: 2.3.1975

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic AA0193660, valabil până la 15.2.2023

Sexul: masculin

Funcție: ministrul reconcilierii, colonel-major

Colonelul-major Ismaël Wagué este un membru-cheie al cercului de apropiați ai colonelului Assimi Goïta și a fost unul dintre principalii actori răspunzători de lovitura de stat din 18 august 2020, alături de colonelul Goïta, colonelul Sadio Camara, colonelul Modibo Koné și colonelul Malick Diaw.

La 19 august 2020, el a anunțat că armata a preluat puterea, devenind apoi purtător de cuvânt al Comitetului Național pentru Salvarea Poporului (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Ismaël Wagué este prin urmare răspunzător de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali.

În calitate de ministru al reconcilierii în cadrul guvernului de tranziție, începând din octombrie 2020, Ismaël Wagué este responsabil de punerea în aplicare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali. Prin declarația sa din octombrie 2021 și dezacordul său constant cu membrii Cadrului Strategic Permanent (Cadre Stratégique Permanent, CSP), a contribuit la blocarea Comitetului de monitorizare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), ceea ce a dus la suspendarea întrunirilor CSA din octombrie 2021 până în septembrie 2022. Respectiva situație a împiedicat punerea în aplicare a respectivului acord, care este una dintre „misiunile” tranziției politice din Mali, astfel cum este prevăzut la articolul 2 din Carta de tranziție.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Ismaël Wagué) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale.

Prin urmare, Ismaël Wagué este răspunzător de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali, precum și de obstrucționarea și subminarea încheierii cu succes a tranziției politice din Mali.

4.2.2022

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Locul nașterii: Tabango, Gao, Mali

Data nașterii: 31.12.1958

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic DA0004473, eliberat de Mali, viză Schengen eliberată

Sexul: masculin

Funcție: prim-ministru

În funcția de prim-ministru, pe care o deține din iunie 2021, Choguel Maïga conduce guvernul de tranziție din Mali instituit în urma loviturii de stat din 24 mai 2021.

Contrar calendarului pentru reformă și alegeri convenit în prealabil cu ECOWAS în conformitate cu Carta de tranziție, el a anunțat în iunie 2021 organizarea Consultărilor naționale de refondare (Assises nationales de la refondation, ANR), ca proces premergător reformei și ca o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022.

După cum a anunțat chiar Choguel Maïga, ANR au fost apoi amânate de mai multe ori, iar organizarea alegerilor a fost întârziată. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, guvernul de tranziție a prezentat un nou calendar care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel autorităților de tranziție să rămână la putere mai mult de cinci ani. În urma prezentării, în iunie 2022, a unui calendar revizuit, care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în martie 2024, guvernul de tranziție a anunțat, la 21 septembrie 2023, o nouă amânare a alegerilor.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Choguel Maïga) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea de a pune în aplicare reforme ca pretext pentru a justifica prelungirea tranziției politice din Mali și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale.

În calitatea sa de prim-ministru, Choguel Maïga este direct răspunzător de amânarea alegerilor prevăzute în Carta de tranziție și, prin urmare, obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și a predării puterii către autoritățile alese.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Locul nașterii: Tondibi, regiunea Gao, Mali

Data nașterii: 5.2.1971

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic eliberat de Mali

Sexul: masculin

Funcție: ministrul refondării

Ibrahim Ikassa Maïga este membru al comitetului strategic al M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques), care a jucat un rol central în răsturnarea de la putere a președintelui Keita.

În funcția de ministru al refondării, pe care o deține din iunie 2021, Ibrahim Ikassa Maïga a fost însărcinat cu planificarea Consultărilor naționale de refondare (Assises nationales de la Refondation, ANR), anunțate de prim-ministrul Choguel Maïga.

Contrar calendarului pentru reformă și alegeri convenit în prealabil cu ECOWAS în conformitate cu Carta de tranziție, ANR au fost anunțate de guvernul de tranziție drept un proces premergător reformei și o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022.

După cum a anunțat Choguel Maïga, ANR au fost apoi amânate de mai multe ori, iar organizarea alegerilor a fost întârziată. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, guvernul de tranziție a prezentat un nou calendar care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel autorităților de tranziție să rămână la putere mai mult de cinci ani. În urma prezentării, în iunie 2022, a unui calendar revizuit, care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în martie 2024, guvernul de tranziție a anunțat, la 21 septembrie 2023, o nouă amânare a alegerilor.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Ibrahim Ikassa Maïga) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea de a pune în aplicare reforme ca pretext pentru a justifica prelungirea tranziției politice din Mali și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale.

În calitatea sa de ministru al refondării, Ibrahim Ikassa Maïga obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și a predării puterii către autoritățile alese.

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Data nașterii: 11.7.1982 sau 3.1.1980

Locul nașterii: Arkhangelsk/satul Chuguevka, districtul Chuguev, teritoriul Primorsky

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Funcția: șeful Grupului Wagner în Mali

Adresa: necunoscută, înregistrat în orașul Shatki, în regiunea Nizhni Novgorod, potrivit informațiilor obținute în cadrul proiectului „All eyes on Wagner” (Cu ochii pe Wagner)

Ivan Aleksandrovitch Maslov este șeful Grupului Wagner din Mali, a cărui prezență în această țară s-a extins de la sfârșitul anului 2021.

Prezența Grupului Wagner în Mali reprezintă o amenințare la adresa păcii, securității și stabilității în această țară. În special, mercenarii Wagner au fost implicați în acte de violență și în multiple încălcări ale drepturilor omului în Mali, inclusiv asasinate, cum ar fi „masacrul de la Moura” de la sfârșitul lunii martie 2022.

În calitate de șef local al Grupului Wagner, Ivan Maslov este, prin urmare, responsabil de acțiunile Grupului Wagner care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali, în special de implicarea în acte de violență și încălcări ale drepturilor omului.

25.2.2023

▼M8

B.   Lista persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 2a alineatul (1) 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

DIAW, Malick

Locul nașterii: Ségou

Data nașterii: 2.12.1979

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: B0722922, valabil până la 13.8.2018

Sexul: masculin

Funcție: președinte al Consiliului Național de Tranziție (organul legislativ al tranziției politice din Mali), colonel

Malick Diaw este un membru-cheie al cercului de apropiați ai colonelului Assimi Goïta. În calitate de șef al Statului-Major al celei de a Treia Regiuni Militare de la Kati, a fost unul dintre instigatorii și liderii loviturii de stat din 18 august 2020, alături de colonelul-major Ismaël Wagué, de colonelul Assimi Goïta, de colonelul Sadio Camara și de colonelul Modibo Koné.

Prin urmare, Malick Diaw este răspunzător de acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali.

De asemenea, Malick Diaw este un actor-cheie în contextul tranziției politice din Mali, în calitatea de președinte al Consiliului Național de Tranziție (CNT), pe care o deține din decembrie 2020.

CNT nu a reușit să realizeze în timp util „misiunile” care au fost consacrate în Carta de tranziție din 1 octombrie 2020 (denumită în continuare „Carta de tranziție”) și care ar fi trebuit să fie finalizate în termen de 18 luni, după cum o demonstrează întârzierea înregistrată de CNT în a aproba proiectul de lege electorală. Respectiva întârziere a contribuit la întârzierea organizării alegerilor și, prin urmare, a încheierii cu succes a tranziției politice din Mali. În plus, noua lege electorală, astfel cum a fost adoptată în cele din urmă de CNT la 17 iunie 2022 și publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Mali la 24 iunie 2022, permite președintelui și vicepreședintelui de tranziție și membrilor guvernului de tranziție să candideze la alegerile prezidențiale și legislative, în contradicție cu Carta de tranziție.

În noiembrie 2021, Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Malick Diaw) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale.

Prin urmare, Malick Diaw obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Locul nașterii: Bamako

Data nașterii: 2.3.1975

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic AA0193660, valabil până la 15.2.2023

Sexul: masculin

Funcție: ministrul reconcilierii, colonel-major

Colonelul-major Ismaël Wagué este un membru-cheie al cercului de apropiați ai colonelului Assimi Goïta și a fost unul dintre principalii actori răspunzători de lovitura de stat din 18 august 2020, alături de colonelul Goïta, colonelul Sadio Camara, colonelul Modibo Koné și colonelul Malick Diaw.

La 19 august 2020, el a anunțat că armata a preluat puterea, devenind apoi purtător de cuvânt al Comitetului Național pentru Salvarea Poporului (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Ismaël Wagué este prin urmare răspunzător de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali.

În calitate de ministru al reconcilierii în cadrul guvernului de tranziție, începând din octombrie 2020, Ismaël Wagué este responsabil de punerea în aplicare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali. Prin declarația sa din octombrie 2021 și dezacordul său constant cu membrii Cadrului Strategic Permanent (Cadre Stratégique Permanent, CSP), a contribuit la blocarea Comitetului de monitorizare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), ceea ce a dus la suspendarea întrunirilor CSA din octombrie 2021 până în septembrie 2022. Respectiva situație a împiedicat punerea în aplicare a respectivului acord, care este una dintre „misiunile” tranziției politice din Mali, astfel cum este prevăzut la articolul 2 din Carta de tranziție.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Ismaël Wagué) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale.

Prin urmare, Ismaël Wagué este răspunzător de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali, precum și de obstrucționarea și subminarea încheierii cu succes a tranziției politice din Mali.

4.2.2022

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Locul nașterii: Tabango, Gao, Mali

Data nașterii: 31.12.1958

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic DA0004473, eliberat de Mali, viză Schengen eliberată

Sexul: masculin

Funcție: prim-ministru

În funcția de prim-ministru, pe care o deține din iunie 2021, Choguel Maïga conduce guvernul de tranziție din Mali instituit în urma loviturii de stat din 24 mai 2021.

Contrar calendarului pentru reformă și alegeri convenit în prealabil cu ECOWAS în conformitate cu Carta de tranziție, el a anunțat în iunie 2021 organizarea Consultărilor naționale de refondare (Assises nationales de la refondation, ANR), ca proces premergător reformei și ca o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022.

După cum a anunțat chiar Choguel Maïga, ANR au fost apoi amânate de mai multe ori, iar organizarea alegerilor a fost întârziată. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, guvernul de tranziție a prezentat un nou calendar care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel autorităților de tranziție să rămână la putere mai mult de cinci ani. În urma prezentării, în iunie 2022, a unui calendar revizuit, care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în martie 2024, guvernul de tranziție a anunțat, la 21 septembrie 2023, o nouă amânare a alegerilor.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Choguel Maïga) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea de a pune în aplicare reforme ca pretext pentru a justifica prelungirea tranziției politice din Mali și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale.

În calitatea sa de prim-ministru, Choguel Maïga este direct răspunzător de amânarea alegerilor prevăzute în Carta de tranziție și, prin urmare, obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și a predării puterii către autoritățile alese.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Locul nașterii: Tondibi, regiunea Gao, Mali

Data nașterii: 5.2.1971

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic eliberat de Mali

Sexul: masculin

Funcție: ministrul refondării

Ibrahim Ikassa Maïga este membru al comitetului strategic al M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques), care a jucat un rol central în răsturnarea de la putere a președintelui Keita.

În funcția de ministru al refondării, pe care o deține din iunie 2021, Ibrahim Ikassa Maïga a fost însărcinat cu planificarea Consultărilor naționale de refondare (Assises nationales de la Refondation, ANR), anunțate de prim-ministrul Choguel Maïga.

Contrar calendarului pentru reformă și alegeri convenit în prealabil cu ECOWAS în conformitate cu Carta de tranziție, ANR au fost anunțate de guvernul de tranziție drept un proces premergător reformei și o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022.

După cum a anunțat Choguel Maïga, ANR au fost apoi amânate de mai multe ori, iar organizarea alegerilor a fost întârziată. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, guvernul de tranziție a prezentat un nou calendar care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel autorităților de tranziție să rămână la putere mai mult de cinci ani. În urma prezentării, în iunie 2022, a unui calendar revizuit, care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în martie 2024, guvernul de tranziție a anunțat, la 21 septembrie 2023, o nouă amânare a alegerilor.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Ibrahim Ikassa Maïga) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției politice din Mali. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea de a pune în aplicare reforme ca pretext pentru a justifica prelungirea tranziției politice din Mali și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice. La 3 iulie 2022, ECOWAS a decis să mențină respectivele sancțiuni individuale.

În calitatea sa de ministru al refondării, Ibrahim Ikassa Maïga obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și a predării puterii către autoritățile alese.

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Data nașterii: 11.7.1982 sau 3.1.1980

Locul nașterii: Arkhangelsk/satul Chuguevka, districtul Chuguev, teritoriul Primorsky

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Funcția: șeful Grupului Wagner în Mali

Adresa: necunoscută, înregistrat în orașul Shatki, în regiunea Nizhni Novgorod, potrivit informațiilor obținute în cadrul proiectului „All eyes on Wagner” (Cu ochii pe Wagner)

Ivan Aleksandrovitch Maslov este șeful Grupului Wagner din Mali, a cărui prezență în această țară s-a extins de la sfârșitul anului 2021.

Prezența Grupului Wagner în Mali reprezintă o amenințare la adresa păcii, securității și stabilității în această țară. În special, mercenarii Wagner au fost implicați în acte de violență și în multiple încălcări ale drepturilor omului în Mali, inclusiv asasinate, cum ar fi „masacrul Moura” de la sfârșitul lunii martie 2022.

În calitate de șef local al Grupului Wagner, Ivan Maslov este, prin urmare, responsabil de acțiunile grupului Wagner care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali, în special de implicarea în acte de violență și încălcări ale drepturilor omului.

25.2.2023( 1 ) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Top