EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0065-20170307

Consolidated text: Regulamentul delegat (UE) nr . 65/2014 al Comisiei din 1 octombrie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a cuptoarelor și a hotelor de bucătărie de uz casnic (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/65/2017-03-07

02014R0065 — RO — 07.03.2017 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 65/2014 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2013

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a cuptoarelor și a hotelor de bucătărie de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 029 31.1.2014, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/254 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2016

  L 38

1

15.2.2017


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 061, 5.3.2015, p.  26 (65/2014)
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 65/2014 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2013

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a cuptoarelor și a hotelor de bucătărie de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește cerințe în materie de etichetare și de furnizare a informațiilor suplimentare despre produs pentru cuptoarele electrice și cu gaz de uz casnic (inclusiv pentru cele care sunt integrate în mașini de gătit) și pentru hotele de bucătărie electrice de uz casnic, inclusiv atunci când sunt comercializate în alte scopuri decât cele casnice.

(2)  Prezentul regulament nu se aplică:

(a) cuptoarelor care utilizează alte surse de energie decât energia electrică sau gazul;

(b) cuptoarelor care au o funcție de „încălzire cu microunde”;

(c) cuptoarelor de dimensiuni mici;

(d) cuptoarelor portabile;

(e) cuptoarelor care stochează căldura;

(f) cuptoarelor care sunt încălzite cu abur ca funcție primară de încălzire;

(g) cuptoarelor destinate a fi utilizate doar cu gaze din „a treia familie” (propan și butan).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile de la articolul 2 din Directiva 2010/30/CE, se aplică următoarele definiții:

1. „cuptor” înseamnă un aparat sau o parte a unui aparat care integrează una sau mai multe incinte care utilizează energie electrică și/sau gaz și în care mâncarea este pregătită prin utilizarea unui mod convențional sau a unui mod de ventilație;

2. „incintă” înseamnă un compartiment închis în care se poate controla temperatura de preparare a alimentelor;

3. „cuptor cu mai multe incinte” înseamnă un cuptor care are două sau mai multe incinte, fiecare dintre ele fiind încălzită separat;

4. „cuptor de dimensiuni mici” înseamnă un cuptor ale cărui incinte au o lățime și o adâncime mai mici de 250 mm sau o înălțime mai mică de 120 mm;

5. „cuptor portabil” înseamnă un cuptor cu o masă a produsului mai mică de 18 kg, cu condiția ca acesta să nu fie conceput pentru instalații integrate;

6. „încălzire cu microunde” înseamnă încălzirea alimentelor prin utilizarea energiei electromagnetice;

7. „mod convențional” înseamnă modul de funcționare al unui cuptor care utilizează numai convecția naturală pentru circulația aerului încălzit în interiorul incintei cuptorului;

8. „mod de ventilație” înseamnă modul unui cuptor în care un ventilator integrat face să circule aerul încălzit în interiorul incintei cuptorului;

9. „ciclu” înseamnă perioada de încălzire a unei sarcini standard în incinta unui cuptor, în condiții definite;

10. „mașină de gătit” înseamnă un aparat format dintr-un cuptor și o plită de gătit, care utilizează gaz sau energie electrică;

11. „mod de funcționare” înseamnă starea cuptorului în timpul utilizării;

12. „sursă de căldură” înseamnă principala formă de energie utilizată pentru încălzirea unui cuptor;

13. „hotă de bucătărie” înseamnă un aparat pus în funcțiune de un motor pe care îl controlează, destinat să colecteze aerul viciat de deasupra unei plite de gătit sau un aparat care include un sistem de tiraj inversat, destinat instalării alături de aparate de gătit, plite de gătit și produse similare destinate gătitului, și care aspiră aburii în jos, într-o conductă internă de evacuare;

14. „mod de funcționare automată în cursul perioadei de gătit” înseamnă o stare în care, în cursul perioadei de gătit, fluxul de aer al hotei de bucătărie este controlat în mod automat prin intermediul unuia sau mai multor senzori, inclusiv în ceea ce privește umiditatea, temperatura etc.;

15. „hotă de bucătărie în întregime automată” înseamnă o hotă de bucătărie în care fluxul de aer și/sau alte funcții sunt controlate în mod automat prin intermediul unuia sau mai multor senzori timp de 24 de ore din 24, inclusiv în cursul perioadei de gătit;

16. „punct de eficiență maximă” (best efficiency point – BEP) înseamnă punctul în care hota de bucătărie funcționează cu o eficiență fluido-dinamică (fluid dynamic efficiency – FDEhotă) maximă;

17. „eficiența iluminării” (lighting efficiency – LEhotă), în lux/W, înseamnă raportul dintre iluminarea medie a sistemului de iluminat al hotei de bucătărie și puterea sistemului de iluminat;

18. „eficiența de filtrare a grăsimilor” (grease filtering efficiency – GFEhotă) înseamnă partea relativă de grăsimi reținute în filtrele de grăsimi ale hotei de bucătărie;

19. „mod oprit” înseamnă o stare în care aparatul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, dar nu asigură nicio funcție sau nu asigură decât indicarea modului oprit sau nu asigură decât funcționalitățile care au ca scop asigurarea compatibilității electromagnetice în conformitate cu Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 );

20. „mod standby” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în modul prevăzut și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită: funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicare a faptului că funcția de reactivare este activată și/sau afișarea unor informații sau a stării;

21. „funcția de reactivare” înseamnă o funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv a modului activ, printr-un întrerupător la distanță, inclusiv o telecomandă, un senzor intern sau un temporizator, pentru intrarea într-o stare care asigură funcții suplimentare, inclusiv funcția principală;

22. „afișarea unor informații sau a stării” înseamnă o funcție permanentă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ora;

23. „utilizator final” înseamnă un consumator care cumpără sau care se preconizează că va cumpăra un produs;

24. „punct de vânzare” înseamnă un spațiu în care aparatele sunt expuse și/sau oferite spre vânzare sau închiriere;

25. „model echivalent” înseamnă un model introdus pe piață care are aceiași parametri tehnici ca un alt model introdus pe piață cu un cod comercial diferit de către același producător sau importator.

Articolul 3

Responsabilitățile furnizorilor și calendar

Furnizorii se asigură că:

1. în ceea ce privește etichetele, fișele produselor și documentația tehnică:

(a) pentru cuptoarele de uz casnic:

(i) fiecare cuptor de uz casnic este furnizat împreună cu una sau mai multe etichete tipărite care conțin informații în formatul stabilit în anexa III punctul 1 pentru fiecare incintă a cuptorului;

(ii) o fișă a produsului, astfel cum este prevăzută în anexa IV partea A, este pusă la dispoziție pentru cuptoarele de uz casnic introduse pe piață;

(iii) documentația tehnică, astfel cum este prevăzută în anexa V partea A, este pusă, la cerere, la dispoziția autorităților din statele membre;

(iv) toate materialele publicitare pentru un model specific de cuptor de uz casnic includ clasa de eficiență energetică, dacă materialele publicitare prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(v) toate materialele promoționale tehnice referitoare la un model specific de cuptor de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici ai acestuia, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

(vi) o etichetă electronică care are formatul și care conține informațiile stabilite la punctul 1 din anexa III este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare incintă a fiecărui model de cuptor de uz casnic;

(vii) o fișă electronică a produsului, astfel cum se stabilește în anexa IV partea A, este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare model de cuptor de uz casnic;

(b) pentru hotele de bucătărie de uz casnic:

(i) fiecare hotă de bucătărie de uz casnic este furnizată împreună cu o etichetă tipărită care conține informații în formatul stabilit în anexa III punctul 2;

(ii) o fișă a produsului, astfel cum este prevăzută în anexa IV partea B, este pusă la dispoziție pentru hotele de bucătărie de uz casnic introduse pe piață;

(iii) documentația tehnică, astfel cum este prevăzută în anexa V partea B, este pusă, la cerere, la dispoziția autorităților din statele membre;

(iv) toate materialele publicitare pentru un model specific de hotă de bucătărie de uz casnic includ clasa de eficiență energetică, dacă materialele publicitare prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(v) toate materialele promoționale tehnice referitoare la un model specific de hotă de bucătărie de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici ai acestuia, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

(vi) o etichetă electronică care are formatul și care conține informațiile stabilite la punctul 2 din anexa III este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare model de hotă de bucătărie de uz casnic;

(vii) o fișă electronică a produsului, astfel cum se stabilește în anexa IV partea B, este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare model de hotă de bucătărie de uz casnic;

2. în ceea ce privește clasele de eficiență energetică:

(a) pentru cuptoarele de uz casnic, clasa de eficiență energetică a incintei cuptorului se determină în conformitate cu anexa I punctul 1 și cu anexa II punctul 1;

(b) pentru hotele de bucătărie de uz casnic:

(i) clasele de eficiență energetică se determină în conformitate cu anexa I punctul 2 litera (a) și cu anexa II punctul 2.1;

(ii) clasele de eficiență fluido-dinamică se determină în conformitate cu anexa I punctul 2 litera (b) și cu anexa II punctul 2.2;

(iii) clasele de eficiență a iluminării se determină în conformitate cu anexa I punctul 2 litera (c) și cu anexa II punctul 2.3;

(iv) clasele de eficiență a filtrării grăsimilor se determină în conformitate cu anexa I punctul 2 litera (d) și cu anexa II punctul 2.4;

3. în ceea ce privește formatul etichetelor:

(a) pentru cuptoarele de uz casnic, formatul etichetei pentru incinta cuptorului este prevăzut în anexa III punctul 1, pentru aparatele introduse pe piață începând cu 1 ianuarie 2015;

(b) pentru hotele de bucătărie de uz casnic, formatul etichetei este prevăzut în anexa III punctul 2, în conformitate cu următorul calendar:

(i) pentru hotele de bucătărie de uz casnic introduse pe piață începând cu 1 ianuarie 2015 cu clasele de eficiență energetică A, B, C, D, E, F, G, etichetele sunt conforme cu anexa III punctul 2.1.1 (eticheta 1) sau, atunci când furnizorii consideră că este oportun, cu punctul 2.1.2 din anexa respectivă (eticheta 2);

(ii) pentru hotele de bucătărie de uz casnic introduse pe piață începând cu 1 ianuarie 2016 cu clasele de eficiență energetică A+, A, B, C, D, E, F, etichetele sunt conforme cu anexa III punctul 2.1.2 (eticheta 2) sau, atunci când furnizorii consideră că este oportun, cu punctul 2.1.3 din anexa respectivă (eticheta 3);

(iii) pentru hotele de bucătărie de uz casnic introduse pe piață începând cu 1 ianuarie 2018 cu clasele de eficiență energetică A++, A+, A, B, C, D, E, etichetele sunt conforme cu anexa III punctul 2.1.3 (eticheta 3) sau, atunci când furnizorii consideră că este oportun, cu punctul 2.1.4 din anexa respectivă (eticheta 4);

(iv) pentru hotele de bucătărie de uz casnic introduse pe piață începând cu 1 ianuarie 2020 cu clasele de eficiență energetică A+++, A++, A+, A, B, C, D, etichetele sunt conforme cu anexa III punctul 2.1.4 (eticheta 4).

Articolul 4

Responsabilitățile distribuitorilor

Distribuitorii se asigură că:

1. pentru cuptoarele de uz casnic:

(a) fiecare cuptor prezentat la punctul de vânzare este însoțit de eticheta pentru fiecare incintă pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 punctul 1 litera (a) subpunctul (i), afișată în partea din față sau superioară a aparatului sau în imediata apropiere a acestuia, astfel încât să poată fi citită și identificată în mod clar ca aparținând modelului respectiv, fără a fi necesar să se citească denumirea comercială și numărul modelului de pe etichetă;

(b) cuptoarele oferite spre vânzare sau închiriere fără ca utilizatorul final să aibă posibilitatea de a vedea produsul expus, astfel cum se precizează la articolul 7 din Directiva 2010/30/UE, sunt însoțite la comercializare de informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu partea A din anexa VI la prezentul regulament, cu excepția cazului în care oferta este făcută prin intermediul internetului, situație în care se aplică dispozițiile anexei VII;

(c) toate materialele publicitare utilizate pentru orice formă sau mijloc de comercializare și marketing la distanță referitoare la un model specific de cuptor conțin o referire la clasa de eficiență energetică, dacă materialele respective prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(d) toate materialele promoționale tehnice referitoare la un model specific, care descriu parametrii tehnici ai unui cuptor, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

2. pentru hotele de bucătărie de uz casnic:

(a) fiecare hotă de bucătărie de uz casnic prezentată la punctul de vânzare este însoțită de eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 punctul 1 litera (b) subpunctul (i), afișată în partea din față sau superioară a aparatului sau în imediata apropiere a acestuia, astfel încât să poată fi citită și identificată în mod clar ca aparținând modelului respectiv, fără a fi necesar să se citească denumirea comercială și numărul modelului de pe etichetă;

(b) hotele de bucătărie de uz casnic oferite spre vânzare sau închiriere fără ca utilizatorul final să aibă posibilitatea de a vedea produsul expus, astfel cum se precizează la articolul 7 din Directiva 2010/30/UE, sunt însoțite la comercializare de informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu partea B din anexa VI la prezentul regulament, cu excepția cazului în care oferta este făcută prin intermediul internetului, situație în care se aplică dispozițiile anexei VII;

(c) toate materialele publicitare utilizate pentru orice formă sau mijloc de comercializare și marketing la distanță referitoare la un model specific de hotă de bucătărie de uz casnic conțin o referire la clasa de eficiență energetică, dacă materialele respective prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(d) toate materialele promoționale tehnice referitoare la un model specific, care descriu parametrii tehnici ai unei hote de bucătărie de uz casnic, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 5

Metode de măsurare și de calcul

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 se obțin prin intermediul unor proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație general recunoscute.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Atunci când efectuează verificările de supraveghere a pieței privind respectarea dispozițiilor prezentului regulament, autoritățile din statele membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa VIII.

Article 7

Reexaminare

Comisia reexaminează prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice cel târziu până la 1 ianuarie 2021.

Articolul 8

Abrogare

Directiva 2002/40/EC a Comisiei se abrogă de la 1 ianuarie 2015.

Articolul 9

Dispoziții tranzitorii

(1)  Cuptoarele de uz casnic care respectă dispozițiile prezentului regulament și care sunt introduse pe piață sau sunt oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate înainte de data de 1 ianuarie 2015 sunt considerate că respectă cerințele Directivei 2002/40/CE.

(2)  În perioada 1 ianuarie-1 aprilie 2015, distribuitorii pot aplica articolul 4 punctul 1 litera (b) anumitor cuptoare care intră sub incidența acestei dispoziții.

(3)  În perioada 1 ianuarie-1 aprilie 2015, distribuitorii pot aplica articolul 4 punctul 2 litera (b) anumitor hote de bucătărie care intră sub incidența acestei dispoziții.

Article 10

Intrare în vigoare și aplicare

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Se aplică de la 1 ianuarie 2015. Cu toate acestea, articolul 3 punctul 1 litera (a) subpunctele (iv) și (v), articolul 3 punctul 1 litera (b) subpunctele (iv) și (v), articolul 4 punctul 1 literele (b), (c) și (d) și articolul 4 punctul 2 literele (b), (c) și (d) se aplică de la 1 aprilie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Clasele de eficiență energetică

1.   CUPTOARE DE UZ CASNIC

Clasele de eficiență energetică ale cuptoarelor de uz casnic se determină separat pentru fiecare incintă în conformitate cu valorile stabilite în tabelul 1 din prezenta anexă. Eficiența energetică a cuptoarelor se determină în conformitate cu anexa II punctul 1.Tabelul 1

Clasele de eficiență energetică ale cuptoarelor de uz casnic

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică (EEIincintă)

A+++ (eficiență maximă)

EEIincintă < 45

A++

45 ≤ EEIincintă < 62

A+

62 ≤ EEIincintă < 82

A

82 ≤ EEIincintă < 107

B

107 ≤ EEIincintă < 132

C

132 ≤ EEIincintă < 159

D (eficiență minimă)

EEIincintă ≥ 159

2.   HOTE DE BUCĂTĂRIE DE UZ CASNIC

(a) Clasele de eficiență energetică ale hotelor de bucătărie de uz casnic se determină în conformitate cu valorile stabilite în tabelul 2 din prezenta anexă. Indicele de eficiență energetică (EEIhotă) al hotelor de bucătărie de uz casnic se determină în conformitate cu anexa II punctul 2.1.Tabelul 2

Clasele de eficiență energetică ale hotelor de bucătărie de uz casnic

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică (EEIhotă)

Eticheta 1

Eticheta 2

Eticheta 3

Eticheta 4

A+++ (eficiență maximă)

 

 

 

EEIhotă < 30

A++

 

 

EEIhotă < 37

30 ≤ EEIhotă < 37

A+

 

EEIhotă < 45

37 ≤ EEIhotă < 45

37 ≤ EEIhotă < 45

A

EEIhotă < 55

45 ≤ EEIhotă < 55

45 ≤ EEIhotă < 55

45 ≤ EEIhotă < 55

B

55 ≤ EEIhotă < 70

55 ≤ EEIhotă < 70

55 ≤ EEIhotă < 70

55 ≤ EEIhotă < 70

C

70 ≤ EEIhotă < 85

70 ≤ EEIhotă < 85

70 ≤ EEIhotă < 85

70 ≤ EEIhotă < 85

D

85 ≤ EEIhotă < 100

85 ≤ EEIhotă < 100

85 ≤ EEIhotă < 100

EEIhotă ≥ 85

E

100 ≤ EEIhotă < 110

100 ≤ EEIhotă < 110

EEIhotă ≥ 100

 

F

110 ≤ EEIhotă < 120

EEIhotă ≥ 110

 

 

G (eficiență minimă)

EEIhotă ≥ 120

 

 

 

(b) Clasele de eficiență fluido-dinamică a unei hote de bucătărie de uz casnic se determină în funcție de eficiența fluido-dinamică a acesteia (FDEhotă), conform tabelului 3 de mai jos. Eficiența fluido-dinamică a hotelor de bucătărie de uz casnic se determină în conformitate cu anexa II punctul 2.2.Tabelul 3

Clasele de eficiență fluido-dinamică pentru hotele de bucătărie de uz casnic

Clasa de eficiență fluido-dinamică

Eficiența fluido-dinamică (FDEhotă)

A (eficiență maximă)

FDEhotă > 28

B

23 < FDEhotă ≤ 28

C

18 < FDEhotă ≤ 23

D

13 < FDEhotă ≤ 18

E

8 < FDEhotă ≤ 13

F

4 < FDEhotă ≤ 8

G (eficiență minimă)

FDEhotă ≤ 4

(c) Clasele de eficiență a iluminării pentru o hotă de bucătărie de uz casnic se determină în conformitate cu eficiența iluminării a acesteia (LEhotă), conform tabelului 4 de mai jos. Eficiența iluminării pentru hotele de bucătărie de uz casnic se determină în conformitate cu anexa II punctul 2.3.Tabelul 4

Clasele de eficiență a iluminării pentru hotele de bucătărie de uz casnic

Clasa de eficiență a iluminării

Eficiența iluminării (LEhotă)

A (eficiență maximă)

LEhotă > 28

B

20 < LEhotă ≤ 28

C

16 < LEhotă ≤ 20

D

12 < LEhotă ≤ 16

E

8 < LEhotă ≤ 12

F

4 < LEhotă ≤ 8

G (eficiență minimă)

LEhotă ≤ 4

(d) Clasele de eficiență a filtrării grăsimilor pentru o hotă de bucătărie de uz casnic se determină în funcție de eficiența sa de filtrare a grăsimilor (FDEhotă), conform tabelului 5 de mai jos. Eficiența de filtrare a grăsimilor pentru hotele de bucătărie de uz casnic se determină în conformitate cu anexa II punctul 2.4.Tabelul 5

Clasele de eficiență a filtrării grăsimilor (GFEhotă) pentru hotele de bucătărie de uz casnic

Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor

Eficiența de filtrare a grăsimilor (%)

A (eficiență maximă)

GFEhotă > 95

B

85 < GFEhotă ≤ 95

C

75 < GFEhotă ≤ 85

D

65 < GFEhotă ≤ 75

E

55 < GFEhotă ≤ 65

F

45 < GFEhotă ≤ 55

G (eficiență minimă)

GFEhotă ≤ 45
ANEXA II

Măsurători și calcule

În vederea respectării și verificării conformității cu cerințele din prezentul regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând metode de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul general recunoscute de ultimă generație, inclusiv standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea trebuie să respecte definițiile, condițiile, ecuațiile și parametrii tehnici stabiliți în prezenta anexă.

1.   CUPTOARE DE UZ CASNIC

Consumul de energie al unei incinte a unui cuptor de uz casnic este măsurat pentru un ciclu standard, în modul convențional și în modul de ventilație, dacă este disponibil, prin încălzirea unei sarcini standardizate impregnate cu apă. Se verifică faptul că temperatura din interiorul incintei cuptorului atinge temperatura reglată prin intermediul termostatului și/sau al panoului de control al cuptorului pe durata ciclului de testare. Consumul de energie per ciclu corespunzător modului cu cele mai bune rezultate (modul convențional sau modul de ventilație) se utilizează în calculele următoare.

Pentru fiecare incintă a unui cuptor de uz casnic, indicele de eficiență energetică (EEIincintă) se calculează în conformitate cu următoarele formule:

pentru cuptoarele electrice de uz casnic:

image

image

(în kWh)

pentru cuptoarele cu gaz de uz casnic:

image

image

(în MJ)

unde:

EEIincintă = indicele de eficiență energetică pentru fiecare incintă a unui cuptor, în %, rotunjit la o zecimală;

SECincintă electrică = consumul standard de energie (energie electrică) necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic încălzit electric, exprimat în kWh și rotunjit la a doua zecimală;

SECincintă cu gaz = consumul standard de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic care funcționează cu gaz, exprimat în MJ și rotunjit la a doua zecimală;

V = volumul incintei cuptorului de uz casnic în litri (l), rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

ECincintă electrică = consumul de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic încălzit electric, exprimat în kWh și rotunjit la a doua zecimală;

ECincintă cu gaz = consumul de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic care funcționează cu gaz, exprimat în MJ și rotunjit la a doua zecimală.

2.   HOTE DE BUCĂTĂRIE DE UZ CASNIC

2.1.    Calcularea indicelui de eficiență energetică (EEIhotă)

Indicele de eficiență energetică (EEIhotă ) se calculează cu ajutorul formulei:

image

și se rotunjește la prima zecimală;

unde:

  SAEChotă este consumul anual standard de energie al hotei de bucătărie de uz casnic, în kWh/a și rotunjit la prima zecimală;

  AEChotă este consumul anual de energie al hotei de bucătărie de uz casnic, în kWh/a și rotunjit la prima zecimală.

Consumul anual standard de energie (SAEChotă ) al unei hote de bucătărie de uz casnic se calculează cu ajutorul formulei:

image

unde:

 W BEP este puterea electrică de intrare a hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficiență maximă, în wați și rotunjită la prima zecimală;

  WL este puterea electrică nominală de intrare a sistemului de iluminat al hotei de bucătărie de uz casnic pe suprafața de gătit, în wați și rotunjită la prima zecimală.

Consumul anual de energie (AEChotă ) al unei hote de bucătărie de uz casnic se calculează după cum urmează:

(i) pentru hotele de bucătărie de uz casnic complet automate:

▼C1

image

(ii) pentru toate celelalte hote de bucătărie de uz casnic:

image

unde:

  tL este timpul mediu de iluminare per zi, în minute (tL = 120);

  tH este timpul mediu de funcționare a hotelor de bucătărie de uz casnic per zi, în minute (tH = 60);

  Po este puterea electrică de intrare în modul oprit a hotei de bucătărie de uz casnic, în wați și rotunjită la a doua zecimală;

  Ps este puterea electrică de intrare în modul standby a hotei de bucătărie de uz casnic, în wați și rotunjită la a doua zecimală;

  f este factorul de creștere în timp, rotunjit la prima zecimală și calculat cu ajutorul formulei:

 
image

2.2.    Calcularea eficienței fluido-dinamice (FDEhotă)

Eficiența fluido-dinamică (FDEhotă ) în punctul de eficiență maximă se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală:

image

unde:

  QBEP este debitul hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficiență maximă, în m3/h și rotunjit la prima zecimală;

  PBEP este diferența de presiune statică a hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficiență maximă (PBEP), în Pa și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

 W BEP este puterea electrică de intrare a hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficiență maximă, în wați și rotunjită la prima zecimală.

2.3.    Calcularea eficienței iluminării (LEhotă)

Eficiența iluminării (LEhotă) a unei hote de bucătărie de uz casnic înseamnă raportul dintre iluminarea medie și puterea electrică nominală de intrare a sistemului de iluminat. Aceasta se calculează în lux/watt cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg:

image

unde:

  Emedie este iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit, măsurată în condiții standard, în lucși și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

  WL este puterea electrică nominală de intrare a sistemului de iluminat al hotei de bucătărie de uz casnic pe suprafața de gătit, în wați și rotunjită la prima zecimală.

2.4.    Calcularea eficienței de filtrare a grăsimilor (GFEhotă)

Eficiența de filtrare a grăsimilor (GFEhotă) a unei hote de bucătărie de uz casnic înseamnă cuantumul relativ al grăsimilor reținute în filtrele pentru grăsimi ale hotei de bucătărie. Aceasta se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală:

image

unde:

wg = masa uleiului din filtrul pentru grăsimi, inclusiv din toate părțile acoperitoare detașabile, în g și rotunjită la prima zecimală;

wr = masa uleiului reținut în conductele de aer ale hotei de bucătărie, în g și rotunjită la prima zecimală;

wt = masa uleiului reținut în filtrul absolut, în g și rotunjită la prima zecimală.

2.5.    Zgomot

Valoarea zgomotului (în dB) se măsoară ca puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (valoare medie ponderată – LWA) de o hotă de bucătărie de uz casnic la turația maximă prevăzută pentru condițiile normale de utilizare, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg.
ANEXA III

Eticheta

1.   ETICHETA PENTRU CUPTOARELE DE UZ CASNIC

1.1.    Cuptoare electrice de uz casnic

1.1.1.    Prezentarea etichetei – pentru fiecare incintă a unui cuptor electric de uz casnic

image

1.1.2.    Informațiile de pe etichetă – cuptoare electrice de uz casnic

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I. denumirea sau marca comercială a furnizorului;

II. identificatorul de model al furnizorului, unde „identificatorul de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de cuptor de uz casnic de alte modele care poartă aceeași marcă comercială sau aceeași denumire a furnizorului;

III. sursa de energie a cuptorului de uz casnic;

IV. clasa de eficiență energetică a incintei, determinată în conformitate cu anexa I. Vârful săgeții care conține litera indicatoare se plasează la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

V. volumul util al incintei în litri, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

VI. consumul de energie per ciclu în kWh/ciclu (consum de energie electrică) pentru funcția (funcțiile) de încălzire (convențională și, dacă se poate, prin convecție forțată) a (ale) incintei pe baza încărcării standard determinate în conformitate cu procedurile de testare, rotunjit la a doua zecimală (ECincintă electrică ).

1.1.3.    Designul etichetei – cuptoare electrice de uz casnic

Designul etichetei pentru fiecare incintă a unui cuptor electric de uz casnic este cel din figura de mai jos:

image

unde:

(i) eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 85 mm și o înălțime de cel puțin 170 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus;

(ii) fondul este alb;

(iii) culorile sunt CMYK – cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan; 70 % magenta; 100 % galben; 0 % negru;

(iv) eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

image   chenarul: 4 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3 mm;

image   logoul UE – culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00;

image   logoul energetic: culoare: X-00-00-00; pictograma, așa cum este reprezentată: logoul UE + eticheta energetică: lățime: 70 mm, înălțime: 14 mm;

image   linia de sub logouri: 1,5 pt – culoare: cyan 100 % – lungime: 70 mm;

image   scara claselor de eficiență energetică:

  săgeată: înălțime: 5,5 mm, spațiu liber: 1 mm – culori:

 

clasa superioară: X-00-X-00;

clasa a doua: 70-00-X-00;

clasa a treia: 30-00-X-00;

clasa a patra: 00-00-X-00;

clasa a cincea: 00-30-X-00;

clasa a șasea: 00-70-X-00;

ultima clasă: 00-X-X-00;

  text: calibri aldin 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolul „+”: calibri aldin 12 pt, de culoare albă, aliniat pe un singur rând;

image   clasa de eficiență energetică:

  săgeată: lățime: 20 mm, înălțime: 10 mm, 100 % negru;

  text: calibri aldin 24 pt, majuscule de culoare albă; simbolul „+”: calibri aldin 18 pt, de culoare albă, aliniat pe un singur rând;

image   consumul de energie per ciclu:

  chenar: 1,5 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3 mm;

  valoare: calibri aldin 19 pt, 100 % negru; calibri normal 10 pt, 100 % negru;

image   volum:

  chenar: 1,5 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3 mm;

  valoare: calibri bold 20 pt, 100 % negru; calibri normal 10 pt, 100 % negru;

image   asterisc: calibri normal 6 pt, 100 % negru;

image   numărul regulamentului: calibri aldin 10 pt, 100 % negru;

image   denumirea sau marca comercială a furnizorului;

image   identificatorul de model al furnizorului;

image  denumirea sau marca comercială a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului se încadrează într-un spațiu de 70 × 13 mm.

1.2.    Cuptoare cu gaz de uz casnic

1.2.1.    Prezentarea etichetei – pentru fiecare incintă a unui cuptor cu gaz de uz casnic

image

1.2.2.    Informațiile de pe etichetă

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I. denumirea sau marca comercială a furnizorului;

II. identificatorul de model al furnizorului, unde „identificatorul de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de cuptor de uz casnic de alte modele care poartă aceeași marcă comercială sau aceeași denumire a furnizorului;

III. sursa de energie a cuptorului de uz casnic;

IV. clasa de eficiență energetică a incintei, determinată în conformitate cu anexa I. Vârful săgeții care conține litera indicatoare se plasează la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

V. volumul util al incintei în litri, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

VI. Consumul de energie per ciclu în MJ/ciclu și în kWh/ciclu ( 2 ) (consum de gaz) pentru funcția (funcțiile) de încălzire (convențională și, dacă se poate, prin convecție forțată) a (ale) incintei pe baza încărcării standard determinate în conformitate cu procedurile de testare, rotunjit la a doua zecimală (ECincintă cu gaz ).

1.2.3.    Designul etichetei – cuptoare cu gaz de uz casnic

Designul etichetei pentru fiecare incintă a unui cuptor cu gaz de uz casnic este cel din figura de mai jos:

image

unde:

(i) eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 85 mm și o înălțime de cel puțin 170 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus;

(ii) fondul este alb;

(iii) culorile sunt CMYK – cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan; 70 % magenta; 100 % galben; 0 % negru;

(iv) eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

image   chenarul: 4 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3 mm;

image   logoul UE – culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00;

image   logoul energetic: culoare: X-00-00-00; pictograma, așa cum este reprezentată: logoul UE + eticheta energetică: lățime: 70 mm, înălțime: 14 mm;

image   linia de sub logouri: 1,5 pt – culoare: cyan 100 % – lungime: 70 mm;

image   scara claselor de eficiență energetică:

  săgeată: înălțime: 5,5 mm, spațiu liber: 1 mm – culori:

 

clasa superioară: X-00-X-00;

clasa a doua: 70-00-X-00;

clasa a treia: 30-00-X-00;

clasa a patra: 00-00-X-00;

clasa a cincea: 00-30-X-00;

clasa a șasea: 00-70-X-00;

ultima clasă: 00-X-X-00;

  text: calibri aldin 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolul „+”: calibri aldin 12 pt, de culoare albă, aliniat pe un singur rând;

image   clasa de eficiență energetică:

  săgeată: lățime: 20 mm, înălțime: 10 mm, 100 % negru;

  text: calibri aldin 24 pt, majuscule de culoare albă; simbolul „+”: calibri aldin 18 pt, de culoare albă, aliniat pe un singur rând;

image   consumul de energie per ciclu:

  chenar: 1,5 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3 mm;

  valoare: calibri bold 19 pt, 100 % negru; calibri normal 10 pt, 100 % negru;

image   volum:

  chenar: 1,5 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3 mm;

  valoare: calibri bold 20 pt, 100 % negru; calibri normal 10 pt, 100 % negru,

image   asterisc: calibri normal 6 pt, 100 % negru;

image   numărul regulamentului: calibri aldin 10 pt, 100 % negru;

image   denumirea sau marca comercială a furnizorului;

image   identificatorul de model al furnizorului;

image  denumirea sau marca comercială a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului se încadrează într-un spațiu de 70 × 13 mm.

2.   ETICHETA PENTRU HOTELE DE BUCĂTĂRIE DE UZ CASNIC

2.1.    Formatul etichetelor

2.1.1.    Hote de bucătărie de uz casnic cu clasele de eficiență energetică de la A la G (eticheta 1)

image

2.1.2.    Hote de bucătărie de uz casnic cu clasele de eficiență energetică de la A+ la F (eticheta 2)

image

2.1.3.    Hote de bucătărie de uz casnic cu clasele de eficiență energetică de la A++ la E (eticheta 3)

image

2.1.4.    Hote de bucătărie de uz casnic cu clasele de eficiență energetică de la A+++ la D (eticheta 4)

image

2.2.    Informațiile de pe etichetă – hote de bucătărie de uz casnic

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I. denumirea sau marca comercială a furnizorului;

II. identificatorul de model al furnizorului, unde „identificatorul de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de hotă de bucătărie de uz casnic de alte modele care poartă aceeași marcă comercială sau aceeași denumire a furnizorului;

III. clasa de eficiență energetică a hotei de bucătărie de uz casnic, determinată în conformitate cu anexa I. Vârful săgeții care conține clasa de eficiență energetică a hotei de bucătărie de uz casnic se plasează la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

IV. consumul anual de energie (AEChotă), calculat în conformitate cu anexa II, în kWh, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

V. clasa de eficiență fluido-dinamică, determinată în conformitate cu anexa I;

VI. clasa de eficiență a iluminării, determinată în conformitate cu anexa I;

VII. clasa de eficiență a filtrării grăsimilor, determinată în conformitate cu anexa I;

VIII. nivelul de zgomot, determinat în conformitate cu anexa II punctul 2.5, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg.

2.3.    Designul etichetei – hote de bucătărie de uz casnic

Designul etichetei este cel din figura de mai jos:

image

unde:

(i) eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 60 mm și o înălțime de cel puțin 120 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus;

(ii) fondul este alb;

(iii) culorile sunt CMYK – cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan; 70 % magenta; 100 % galben; 0 % negru;

(iv) eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

image   chenarul: 3 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 2 mm;

image   logoul UE: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00;

image   logoul energetic: culoare: X-00-00-00; pictograma, așa cum este reprezentată: logoul UE + eticheta energetică: lățime: 51 mm, înălțime: 10 mm;

image   linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cyan 100 % – lungime: 51 mm;

image   scara claselor de eficiență energetică:

  săgeată: înălțime: 4 mm, spațiu liber: 0,75 mm – culori:

 

clasa superioară: X-00-X-00;

clasa a doua: 70-00-X-00;

clasa a treia: 30-00-X-00;

clasa a patra: 00-00-X-00;

clasa a cincea: 00-30-X-00;

clasa a șasea: 00-70-X-00;

ultima clasă: 00-X-X-00;

  text: calibri aldin 10 pt, majuscule de culoare albă; simbolul „+”: calibri aldin 7 pt, de culoare albă, aliniat pe un singur rând;

image   clasa de eficiență energetică:

  săgeată: lățime: 15 mm, înălțime: 8 mm, 100 % negru;

  text: calibri aldin 17 pt, majuscule de culoare albă; simbolul „+”: calibri aldin 12 pt, de culoare albă, aliniat pe un singur rând;

image   consumul anual de energie:

  chenar: 1 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 2,5 mm;

  valoare: calibri aldin 21 pt, 100 % negru; calibri normal 8 pt, 100 % negru;

image   eficiența fluido-dinamică:

 pictograma, așa cum este reprezentată;

  chenar: 1 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 2,5 mm;

  valoare: calibri normal 6 pt, 100 % negru; calibri aldin 11,5 pt, 100 % negru;

image   eficiența iluminării:

  pictograma, așa cum este reprezentată;

  chenar: 1 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 2,5 mm;

  valoare: calibri normal 6 pt, 100 % negru; calibri aldin 11,5 pt, 100 % negru;

image   eficiența de filtrare a grăsimilor:

  pictograma, așa cum este reprezentată;

  chenar: 1 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 2,5 mm;

  valoare: calibri normal 10 pt, 100 % negru; calibri aldin 14 pt, 100 % negru;

image   nivelul de zgomot:

  pictograma, așa cum este reprezentată;

  chenar: 1 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 2,5 mm;

  valoare: calibri normal 6 pt, 100 % negru; calibri aldin 11,5 pt, 100 % negru,

image   numărul regulamentului: calibri aldin 8 pt, 100 % negru;

image   denumirea sau marca comercială a furnizorului;

image   identificatorul de model al furnizorului;

image  denumirea sau marca comercială a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului se încadrează într-un spațiu de 51 × 9 mm.
ANEXA IV

Fișa produsului

A.   FIȘA PRODUSULUI PENTRU CUPTOARELE DE UZ CASNIC

1. Informațiile din fișa produsului pentru cuptoarele de uz casnic menționate la articolul 3 punctul 1 litera (a) subpunctul (ii) sunt furnizate după cum se precizează mai jos și în ordinea specificată mai jos și se includ în broșura produsului sau în alte documente furnizate împreună cu produsul:

(a) denumirea sau marca comercială a furnizorului;

(b) identificatorul de model al furnizorului, care înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de cuptor de uz casnic de alte modele care poartă aceeași marcă comercială sau aceeași denumire a furnizorului și care au valori declarate diferite pentru oricare dintre parametrii incluși pe eticheta cuptorului de uz casnic (anexa III punctul 1);

(c) indicele de eficiență energetică (EEIincintă) pentru fiecare incintă a modelului, calculat în conformitate cu anexa II punctul 1 și rotunjit la prima zecimală; indicele de eficiență energetică declarat nu trebuie să depășească indicele precizat în documentația tehnică din anexa V;

(d) pentru fiecare incintă, clasa de eficiență energetică a modelului, definită conform tabelului 1 din anexa I; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decât clasa precizată în documentația tehnică din anexa V;

(e) consumul de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul convențional și, dacă este disponibil, în modul de ventilație [consumul de energie măsurat este exprimat în kWh (cuptoare electrice și cu gaz) și în MJ (cuptoare cu gaz), rotunjit la două zecimale]; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentația tehnică din anexa V;

(f) numărul de incinte, sursa (sursele) de căldură per incintă și volumul fiecărei incinte.

2. Fără a aduce atingere cerințelor sistemului UE de etichetare ecologică, în cazul în care unui model i s-a acordat o etichetă ecologică a Uniunii Europene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 ( 3 ), se poate adăuga o copie a etichetei ecologice.

3. O fișă a produsului poate avea ca obiect mai multe modele de cuptoare de uz casnic furnizate de același furnizor.

4. Informațiile cuprinse în fișa produsului pot fi prezentate sub forma unei copii (color sau alb-negru) a etichetei fiecărei incinte. În acest caz, se includ și informațiile enumerate la punctul 1 care nu apar deja pe etichetă.

B.   FIȘA PRODUSULUI PENTRU HOTELE DE BUCĂTĂRIE DE UZ CASNIC

1. Informațiile din fișa produsului pentru hotele de bucătărie de uz casnic menționate la articolul 3 punctul 1 litera (b) subpunctul (ii) sunt furnizate după cum se precizează mai jos și în ordinea specificată mai jos și se includ în broșura produsului sau în alte documente furnizate împreună cu produsul:

(a) denumirea sau marca comercială a furnizorului;

(b) identificatorul de model al furnizorului, care înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de hotă de bucătărie de uz casnic de alte modele care poartă aceeași marcă comercială sau aceeași denumire a furnizorului și care au valori declarate diferite pentru oricare dintre parametrii incluși pe eticheta hotei de bucătărie de uz casnic (anexa III punctul 2);

(c) consumul anual de energie (Annual Energy Consumption – AEChotă), calculat în conformitate cu anexa II punctul 2, în kWh/a și rotunjit la prima zecimală; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentația tehnică din anexa V;

(d) clasa de eficiență energetică definită în tabelul 2 din anexa I; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decât clasa precizată în documentația tehnică din anexa V;

(e) eficiența fluido-dinamică (FDEhotă), calculată în conformitate cu anexa II punctul 2 și rotunjită la prima zecimală; valoarea declarată nu trebuie să fie superioară valorii precizate în documentația tehnică din anexa V;

(f) clasa de eficiență fluido-dinamică definită în tabelul 3 din anexa I; clasa declarată nu trebuie să fie superioară clasei precizate în documentația tehnică din anexa V;

(g) eficiența iluminării (LEhotă), calculată în conformitate cu anexa II punctul 2, în lux/watt și rotunjită la prima zecimală; valoarea declarată nu trebuie să fie superioară valorii precizate în documentația tehnică din anexa V;

(h) clasa de eficiență a iluminării definită în tabelul 4 din anexa I; clasa declarată nu trebuie să fie superioară clasei precizate în documentația tehnică din anexa V;

(i) eficiența de filtrare a grăsimilor, calculată în conformitate cu anexa II punctul 2, în procente și rotunjită la prima zecimală; valoarea declarată nu trebuie să fie superioară valorii precizate în documentația tehnică din anexa V;

(j) clasa de eficiență a filtrării grăsimilor definită în tabelul 5 din anexa I; clasa declarată nu trebuie să fie superioară clasei precizate în documentația tehnică din anexa V;

(k) debitul de aer (în m3/h, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg), la turație minimă și maximă în condiții normale de utilizare, modul intensiv sau accelerat fiind exclus; valorile declarate nu trebuie să fie superioare valorilor precizate în documentația tehnică din anexa V;

(l) debitul de aer (în m3/h și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg), în modul intensiv sau accelerat, dacă este disponibil; valoarea declarată nu trebuie să fie superioară valorilor precizate în documentația tehnică din anexa V;

(m) puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (în dB și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg), la turația minimă și maximă disponibilă în condiții normale de utilizare; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentația tehnică din anexa V;

(n) puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (în dB și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg), în modul intensiv sau accelerat, dacă este disponibil; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentația tehnică din anexa V;

(o) dacă este cazul, consumul de putere în modul oprit (Po), în wați și rotunjit la a doua zecimală; valorile declarate nu trebuie să fie inferioare valorilor precizate în documentația tehnică din anexa V;

(p) dacă este cazul, consumul de putere în modul standby (Ps), în wați și rotunjit la a doua zecimală; valorile declarate nu trebuie să fie inferioare valorilor precizate în documentația tehnică din anexa V.

2. O fișă a produsului poate avea ca obiect mai multe modele de hote de bucătărie de uz casnic furnizate de același furnizor.

3. Informațiile cuprinse în fișa produsului pot fi prezentate sub forma unei copii (color sau alb-negru) a etichetei. În acest caz, se includ și informațiile enumerate la punctul 1 care nu apar deja pe etichetă.
ANEXA V

Documentația tehnică

A.   DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU CUPTOARELE DE UZ CASNIC

1. Documentația tehnică menționată la articolul 3 punctul 1 litera (a) subpunctul (iii) include cel puțin:

(a) denumirea și adresa furnizorului;

(b) o descriere generală a modelului aparatului, suficientă pentru ca acesta să fie identificat fără echivoc și cu ușurință, inclusiv identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric), care diferențiază un anumit model de cuptor de uz casnic de alte modele care poartă aceeași marcă comercială sau aceeași denumire a furnizorului și care au valori declarate diferite pentru oricare dintre parametrii incluși pe eticheta cuptorului de uz casnic (anexa III punctul 1);

(c) parametrii tehnici de măsurare, după cum urmează:

(i) numărul de incinte; volumul fiecărei incinte; sursa (sursele) de căldură per incintă; modul (modurile) de încălzire (modul convențional și/sau modul de ventilație) per incintă;

(ii) consumul de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul convențional și, dacă este disponibil, în modul de ventilație prin convecție; consumul de energie măsurat este exprimat în kWh (cuptoare electrice și cu gaz) și în MJ (cuptoare cu gaz), rotunjit la a doua zecimală;

(iii) indicele de eficiență energetică (EEIincintă) pentru fiecare incintă a modelului de cuptor de uz casnic, calculat în conformitate cu anexa II punctul 1 și rotunjit la prima zecimală;

(iv) pentru fiecare incintă, clasa de eficiență energetică a cuptorului de uz casnic, definită conform tabelului 1 din anexa I;

(d) o copie a calculelor și rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa II;

(e) trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

(f) celelalte standarde și specificații tehnice utilizate, dacă este cazul;

(g) identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului.

2. Furnizorii pot include informații suplimentare la sfârșitul listei de mai sus.

B.   DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU HOTELE DE BUCĂTĂRIE DE UZ CASNIC

1. Documentația tehnică menționată la articolul 3 punctul 1 litera (b) subpunctul (iii) include cel puțin:

(a) denumirea și adresa furnizorului;

(b) o descriere generală a modelului aparatului, suficientă pentru ca acesta să fie identificat fără echivoc și cu ușurință, inclusiv identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric) care diferențiază un anumit model de hotă de bucătărie de uz casnic de alte modele care poartă aceeași marcă comercială sau aceeași denumire a furnizorului și care au valori declarate diferite pentru oricare dintre parametrii incluși pe eticheta hotei de bucătărie de uz casnic (anexa III punctul 2)

(c) parametrii tehnici de măsurare, după cum urmează:

1. indicele de eficiență energetică (EEIhotă), calculat în conformitate cu anexa II punctul 2 și rotunjit la prima zecimală;

2. clasa de eficiență energetică definită în tabelul 2 din anexa I;

3. consumul anual de energie (Annual Energy Consumption – AEChotă), calculat în conformitate cu anexa II punctul 2, în kWh/a și rotunjit la prima zecimală;

4. factorul de creștere în timp (f), în conformitate cu anexa II punctul 2, rotunjit la prima zecimală;

5. eficiența fluido-dinamică (FDEhotă), calculată în conformitate cu anexa II punctul 2 și rotunjită la prima zecimală;

6. clasa de eficiență fluido-dinamică definită în tabelul 3 din anexa I;

7. debitul măsurat al hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficiență maximă (QBEP), în m3/h și rotunjit la prima zecimală;

8. valoarea măsurată a diferenței de presiune statică a hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficiență maximă (PBEP), în Pa și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

9. valoarea măsurată a puterii electrice de intrare a hotei de bucătărie de uz casnic în punctul de eficiență maximă (WBEP), în wați și rotunjită la prima zecimală;

10. iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit (Emedie), în lucși și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

11. consumul de putere nominală al sistemului de iluminat pe suprafața de gătit (WL), în wați și rotunjit la prima zecimală;

12. valoarea măsurată a eficienței iluminării (LEhotă), calculată în conformitate cu anexa II punctul 2, în lux/watt și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

13. clasa de eficiență a iluminării definită în tabelul 4 din anexa I;

14. valoarea măsurată a eficienței de filtrare a grăsimilor (GFEhotă), calculată în conformitate cu anexa II punctul 2 și rotunjită la prima zecimală;

15. clasa de eficiență a filtrării grăsimilor definită în tabelul 5 din anexa I;

16. dacă este cazul, consumul de putere în modul oprit (Po), în wați și rotunjit la a doua zecimală;

17. dacă este cazul, consumul de putere în modul standby (Ps), în wați și rotunjit la a doua zecimală;

18. puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă și maximă disponibilă în condiții normale de utilizare, în dB și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

19. puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intensiv sau accelerat, dacă este disponibil, în dB și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

20. valorile debitului de aer al hotei de bucătărie de uz casnic la turația minimă și maximă disponibilă în condiții normale de utilizare, în m3/h și rotunjite la prima zecimală;

21. valoarea debitului de aer al hotei de bucătărie de uz casnic în modul intensiv sau accelerat, dacă este disponibil, în m3/h și rotunjită la prima zecimală;

(d) o copie a calculelor și rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa II;

(e) trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

(f) după caz, celelalte standarde și specificații tehnice utilizate;

(g) identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului.

2. Furnizorii pot include informații suplimentare.
ANEXA VI

Informații care trebuie furnizate în cazurile în care utilizatorii finali nu au posibilitatea să vadă produsul expus, cu excepția internetului

A.   CUPTOARE DE UZ CASNIC

1. Informațiile menționate la articolul 4 punctul 1 litera (b) sunt furnizate în următoarea ordine:

(a) denumirea sau marca comercială a furnizorului;

(b) identificatorul de model al furnizorului, adică identificatorul de model pentru cuptorul specific de uz casnic căruia îi corespund cifrele indicate mai jos;

(c) pentru fiecare incintă, clasa de eficiență energetică a modelului, definită conform tabelului 1 din anexa I; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decât clasa precizată în documentația tehnică din anexa V;

(d) consumul de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul convențional și, dacă este disponibil, în modul de ventilație; consumul de energie măsurat este exprimat în kWh (cuptoare electrice și cu gaz) și în MJ (cuptoare cu gaz) și este rotunjit la două zecimale; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentația tehnică din anexa V;

(e) numărul de incinte, sursa (sursele) de căldură per incintă și volumul fiecărei incinte.

2. În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea respectă forma și ordinea indicate în anexa IV.

3. Dimensiunea și caracterele folosite pentru tipărirea sau afișarea tuturor informațiilor prevăzute în această anexă trebuie să fie lizibile.

B.   HOTE DE BUCĂTĂRIE DE UZ CASNIC

1. Informațiile menționate la articolul 4 punctul 2 litera (b) sunt furnizate în următoarea ordine:

(a) denumirea sau marca comercială a furnizorului;

(b) identificatorul de model al furnizorului, adică identificatorul de model pentru hota specifică de bucătărie căreia îi corespund cifrele indicate mai jos;

(c) clasa de eficiență energetică a modelului, definită conform tabelului 2 din anexa I; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decât clasa precizată în documentația tehnică din anexa V;

(d) consumul anual de energie al modelului în kWh, definit conform anexei II punctul 2.1; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentația tehnică din anexa V;

(e) clasa de eficiență fluido-dinamică a modelului definită în tabelul 3 din anexa I; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decât clasa precizată în documentația tehnică din anexa V;

(f) clasa de eficiență a iluminării corespunzătoare modelului, definită în tabelul 4 din anexa I; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decât clasa precizată în documentația tehnică din anexa V;

(g) clasa de eficiență a filtrării grăsimilor corespunzătoare modelului, definită în tabelul 5 din anexa I; clasa declarată nu trebuie să fie mai favorabilă decât clasa precizată în documentația tehnică din anexa V;

(h) puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (valoarea medie ponderată – LWA, în dB și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg) de o hotă de bucătărie de uz casnic care funcționează la turația minimă și maximă disponibilă în condiții normale de utilizare; valoarea declarată nu trebuie să fie inferioară valorii precizate în documentația tehnică din anexa V.

2. În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea respectă forma și ordinea indicate în anexa IV.

3. Dimensiunea și caracterele folosite pentru tipărirea sau afișarea tuturor informațiilor prevăzute în această anexă trebuie să fie lizibile.
ANEXA VII

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau al cumpărării cu plata în rate pe internet

1. În sensul punctelor 2-5 din prezenta anexă se aplică următoarele definiții:

(a) „mecanism de afișare” înseamnă orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

(b) „afișaj imbricat” înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

(c) „ecran tactil” înseamnă un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

(d) „text alternativ” înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2. Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 punctul 1 litera (a) subpunctul (vi) sau în temeiul articolului 3 punctul 1 litera (b) subpunctul (vi) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare în proximitatea prețului produsului, în conformitate cu calendarul stabilit la articolul 3 punctul 3. În cazul cuptoarelor, eticheta adecvată se afișează pentru fiecare incintă a cuptorului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei, proporțional cu dimensiunea specificată în anexa III. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

3. Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

(a) să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

(b) să indice cu alb pe săgeată clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului; precum și

(c) să aibă una dintre următoarele două forme:image

image

4. În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

(a) imaginea menționată la punctul 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afișare în proximitatea prețului produsului;

(b) imaginea trebuie să ducă la etichetă;

(c) eticheta se afișează imediat ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

(d) eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

(e) pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

(f) afișarea etichetei trebuie să ia sfârșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g) textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.

5. Fișa adecvată a produsului pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 punctul 1 litera (a) subpunctul (vii) sau în temeiul articolului 3 punctul 1 litera (b) subpunctul (vii) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare în proximitatea prețului produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Fișa produsului poate fi prezentată cu ajutorul unui afișaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să indice în mod clar și lizibil „Fișa produsului”. Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.

▼M1
ANEXA VIII

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1) Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a) valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b) valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c) atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 6.

(3) Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(4) Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului.

(5) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 6.

(6) Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(7) Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 6 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.Tabelul 6

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Masa cuptorului, M

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru M cu mai mult de 5 %.

Volumul incintei cuptorului, V

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru V cu mai mult de 5 %.

ECincintă electrică , ECincintă cu gaz

Valorile obținute nu trebuie să depășească valorile declarate pentru ECincintă electrică și ECincintă cu gaz cu mai mult de 5 %.

WBEP , WL

Valorile obținute nu trebuie să depășească valorile declarate pentru WBEP și WL cu mai mult de 5 %.

QBEP , PBEP

Valorile obținute nu trebuie să fie mai mici decât valorile declarate pentru QBEP și PBEP cu mai mult de 5 %.

Qmax

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Qmax cu mai mult de 8 %.

Emedie

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru Emedie cu mai mult de 5 %.

GFEhotă

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru GFEhotă cu mai mult de 5 %.

Po , Ps

Valorile obținute pentru consumul de putere Po și Ps nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Ps cu mai mult de 10 %. Valorile obținute pentru consumul de putere Po și Ps, în cazul în care acestea sunt de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Ps cu mai mult de 0,10 W.

Nivelul de putere acustică, LWA

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru LWA .( 1 ) Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 89/336/CEE (JO L 390, 31.12.2004, p. 24).

( 2 ) 1 kWh/ciclu = 3,6 MJ/ciclu.

( 3 ) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

Top