EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0512-20210714

Consolidated text: Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/2021-07-14

02014D0512 — RO — 14.07.2021 — 017.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA 2014/512/PESC A CONSILIULUI

din 31 iulie 2014

privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

(JO L 229 31.7.2014, p. 13)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA 2014/659/PESC A CONSILIULUI din 8 septembrie 2014

  L 271

54

12.9.2014

►M2

DECIZIA 2014/872/PESC A CONSILIULUI din 4 decembrie 2014

  L 349

58

5.12.2014

 M3

DECIZIA (PESC) 2015/971 A CONSILIULUI din 22 iunie 2015

  L 157

50

23.6.2015

►M4

DECIZIA (PESC) 2015/1764 A CONSILIULUI din 1 octombrie 2015

  L 257

42

2.10.2015

 M5

DECIZIA (PESC) 2015/2431 A CONSILIULUI din 21 decembrie 2015

  L 334

22

22.12.2015

 M6

DECIZIA (PESC) 2016/1071 A CONSILIULUI din 1 iulie 2016

  L 178

21

2.7.2016

 M7

DECIZIA (PESC) 2016/2315 A CONSILIULUI din 19 decembrie 2016

  L 345

65

20.12.2016

 M8

DECIZIA (PESC) 2017/1148 A CONSILIULUI din 28 iunie 2017

  L 166

35

29.6.2017

►M9

DECIZIA (PESC) 2017/2214 A CONSILIULUI din 30 noiembrie 2017

  L 316

20

1.12.2017

 M10

DECIZIA (PESC) 2017/2426 A CONSILIULUI din 21 decembrie 2017

  L 343

77

22.12.2017

 M11

DECIZIA (PESC) 2018/964 A CONSILIULUI din 5 iulie 2018

  L 172

3

9.7.2018

 M12

DECIZIA (PESC) 2018/2078 A CONSILIULUI din 21 decembrie 2018

  L 331

224

28.12.2018

 M13

DECIZIA (PESC) 2019/1108 A CONSILIULUI din 27 iunie 2019

  L 175

38

28.6.2019

 M14

DECIZIA (PESC) 2019/2192 A CONSILIULUI din 19 decembrie 2019

  L 330

71

20.12.2019

 M15

DECIZIA (PESC) 2020/907 A CONSILIULUI din 29 iunie 2020

  L 207

37

30.6.2020

 M16

DECIZIA (PESC) 2020/2143 A CONSILIULUI din 17 decembrie 2020

  L 430

26

18.12.2020

►M17

DECIZIA (PESC) 2021/1144 A CONSILIULUI din 12 iulie 2021

  L 247

99

13.7.2021


Rectificată prin:

►C1

Rectificare, JO L 308, 16.11.2016, p.  64 (2014/512/PESC)
▼B

DECIZIA 2014/512/PESC A CONSILIULUI

din 31 iulie 2014

privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina▼M1

Articolul 1

(1)  

Se interzice achiziționarea sau vânzarea directă sau indirectă, furnizarea în mod direct sau indirect de servicii de investiții sau de asistență la emitere sau orice alt fel de tranzacționare de obligațiuni, titluri de capital sau instrumente financiare similare cu o scadență de peste 90 de zile, emise după perioada 1 august 2014-12 septembrie 2014, sau cu o scadență de peste 30 de zile, emise după data de 12 septembrie 2014, de către:

(a) 

instituții de credit importante sau instituții de dezvoltare a finanțării stabilite în Rusia, cu proprietate sau control public în proporție de peste 50 % începând de la data de 1 august 2014, astfel cum figurează în lista din anexa I;

(b) 

orice persoană juridică, entitate sau organism stabilit în afara Uniunii, deținut în proporție de peste 50 % de către o entitate care figurează în lista din anexa I; sau

(c) 

orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau sub conducerea unei entități din categoria menționată la litera (b) din prezentul alineat sau în lista inclusă în anexa I.

(2)  

Se interzice achiziționarea sau vânzarea directă sau indirectă, furnizarea în mod direct sau indirect de servicii de investiții sau de asistență la emitere sau orice alt fel de tranzacționare de obligațiuni, titluri de capital sau instrumente financiare similare cu o scadență de peste 30 de zile, emise după 12 septembrie 2014, de către:

(a) 

entități stabilite în Rusia, implicate în mod preponderent și desfășurând activități majore de concepere, producere, vânzare sau export de echipamente sau servicii militare, astfel cum figurează în lista din anexa II, cu excepția entităților care activează în sectorul spațial și în sectorul energiei nucleare;

(b) 

entități stabilite în Rusia, care sunt controlate public sau cu proprietate publică în proporție de peste 50 %, care au active totale estimate în valoare de peste o mie de miliarde de ruble rusești și ale căror venituri estimate provin în proporție de cel puțin 50 % din vânzarea sau transportul de țiței sau produse petroliere începând cu data de 12 septembrie 2014, astfel cum figurează în lista din anexa III;

(c) 

orice persoană juridică, entitate sau organism stabilit în afara Uniunii și deținut în proporție de peste 50 % de către o entitate menționată la literele (a) și (b); sau

(d) 

orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau sub conducerea unei entități din categoriile menționate la litera (c) sau enumerate în anexele II și III.

▼M2

(3)  
Se interzice oricărei persoane juridice, entități sau organism menționat la alineatul (1) sau (2) încheierea sau participarea, în mod direct sau indirect, la orice acord de obținere a unor noi împrumuturi sau credite cu o scadență de peste 30 de zile, după 12 septembrie 2014, cu excepția împrumuturilor sau a creditelor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de finanțare pentru importuri sau exporturi directe sau indirecte neinterzise de mărfuri și servicii nefinanciare între Uniune și Rusia sau orice alt stat terț și a împrumuturilor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de fonduri de urgență pentru a îndeplini criteriile de solvabilitate și lichiditate pentru persoanele juridice stabilite în Uniune ale căror drepturi de proprietate sunt deținute în proporție de peste 50 % de către o entitate menționată în anexa I.

▼M2

(4)  

Interdicția de la alineatul (3) nu se aplică tragerilor sau plăților efectuate în temeiul unui contract încheiat înainte de 12 septembrie 2014 dacă:

(a) 

toate clauzele și condițiile unor astfel de trageri sau plăți:

(i) 

au fost convenite înainte de 12 septembrie 2014; și

(ii) 

nu au fost modificate la sau după această dată; și

(b) 

înainte de 12 septembrie 2014, un termen contractual a fost stabilit pentru rambursarea integrală a tuturor fondurilor puse la dispoziție și pentru anularea tuturor angajamentelor, drepturilor și obligațiilor stabilite în temeiul contractului.

Clauzele și condițiile privind tragerile și plățile menționate în prezentul alineat includ dispoziții privind durata termenului de rambursare pentru fiecare tragere sau plată, rata dobânzii aplicată sau metoda de calcul a ratei dobânzii, precum și cuantumul maxim.

▼B

Articolul 2

(1)  
Se interzice vânzarea directă sau indirectă, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea, efectuate către Rusia de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora, indiferent dacă acestea provin sau nu de pe teritoriul statelor membre.
(2)  

Se interzice:

▼C1

(a) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de activități militare sau legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea;

▼B

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu activități militare, inclusiv și în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea sau garantarea creditelor pentru export, precum și de asigurări și reasigurări pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexă, de servicii de intermediere sau de alte servicii;

(3)  
Se interzice importul, achiziționarea sau transportul de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea, efectuate din Rusia de către resortisanți ai statelor membre sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora.

▼M2

(4)  
Interdicțiile menționate la alineatele (1), (2) și (3) nu aduc atingere executării contractelor încheiate înainte de 1 august 2014 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective și nici furnizării de piese de schimb și de servicii necesare pentru întreținerea și asigurarea siguranței capacităților existente în cadrul Uniunii.

▼M4

(5)  

Interdicțiile de la alineatele (1) și (3) nu se aplică pentru:

(a) 

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul și pentru importul de hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrația de 70 la sută sau mai mult;

(b) 

importul, achiziționarea sau transportul de dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);

(c) 

vânzarea, livrarea, transferul sau exportul și pentru importul, achiziționarea sau transportul de monometilhidrazină (CAS 60-34-4),

utilizate pentru lansatoarele operate de furnizorii de servicii de lansare europeni, sau pentru lansarea programelor spațiale europene ori pentru alimentarea sateliților de către constructorii europeni de sateliți.

Valoarea la care se ridică orice export de hidrazină se calculează în conformitate cu lansarea sau lansările, ori pentru sateliții pentru care este destinată și nu depășește o cantitate totală de 800 kg pentru fiecare lansare sau satelit în parte. Valoarea la care se ridică orice export de monometilhidrazină se calculează în conformitate cu lansarea sau lansările, ori pentru sateliții, pentru care este destinată.

▼M9

(5a)  

Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (3) nu se aplică vânzării, livrării, transferului sau exportului și importului, achiziționării sau transportului de hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrația de 70 la sută sau mai mult pentru verificările și zborul ExoMars Descent Module și pentru zborul ExoMars Carrier Module în cadrul misiunii ExoMars 2020, în următoarele condiții:

(a) 

cantitatea de hidrazină destinată verificărilor și zborului ExoMars Descent Module în cadrul misiunii ExoMars 2020, calculată în conformitate cu nevoile fiecărei etape a acestei misiuni, nu depășește un total de 5 000  kg pentru întreaga durată a misiunii;

(b) 

cantitatea de hidrazină destinată zborului ExoMars Carrier Module în cadrul misiunii ExoMars 2020 nu depășește un total de 300 kg.

▼M9

(6)  
Interdicțiile prevăzute la alineatul (2) nu se aplică în cazul furnizării de asistență tehnică, a serviciilor de brokeraj ori a altor servicii și nici furnizării de finanțare sau asistență financiară, aferente operațiunilor menționate la alineatele (5) și (5a).
(7)  
Operațiunile menționate la alineatele (5), (5a) și (6) fac obiectul unei autorizări prealabile din partea autorităților competente din statele membre. Statele membre informează în mod corespunzător Consiliul în toate cazurile în care acordă o astfel de autorizare. Informațiile includ detalii despre cantitățile transferate și despre scopul final.

▼B

Articolul 3

(1)  
Se interzice vânzarea directă sau indirectă, furnizarea, transferul sau exportul tuturor produselor cu dublă utilizare și tehnologiilor cuprinse în lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ( 1 ) pentru uz militar în Rusia sau pentru orice utilizator final militar din Rusia de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acestora.
(2)  

Se interzice:

(a) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere și de alte servicii legate de bunurile și tehnologiile menționate la alineatul (1), precum și furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor bunuri și tehnologii;

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu activități militare, incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor pentru export, precum și asigurări și reasigurări pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă, de servicii de intermediere sau de alte servicii.

▼M2

(3)  
Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere executării contractelor încheiate înainte de 1 august 2014 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

▼M1

Articolul 3a

(1)  
Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii cu dublă utilizare, astfel cum sunt cuprinse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV la prezenta decizie, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau prin utilizarea aeronavelor sau a navelor care arborează pavilionul acestora, se interzice indiferent dacă provine sau nu de pe teritoriul acestora.
(2)  

Se interzic:

(a) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV, de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii legate de produsele și tehnologiile prevăzute la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii;

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV, de finanțare sau asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1), incluzând în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea creditelor la export, în scopul oricărei vânzări sau furnizări sau al oricărui transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau în scopul furnizării de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii.

▼M2

(3)  
Interdicțiile menționate la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere executării contractelor încheiate înainte de 12 septembrie 2014 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective și nici furnizării de asistență necesară pentru întreținerea și asigurarea siguranței capacităților existente în cadrul UE.

▼M1

(4)  
Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică exporturilor, vânzării, furnizărilor sau transferului de produse și tehnologii cu dublă utilizare pentru sectorul aeronautic și pentru industria spațială, sau furnizării conexe de asistență tehnică sau financiară, pentru utilizări nemilitare și pentru utilizatori finali nemilitari, precum și pentru întreținerea și siguranța capacităților nucleare civile existente în cadrul UE, pentru utilizări nemilitare și pentru utilizatori finali nemilitari.

▼M2

Articolul 4

(1)  

Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al anumitor echipamente adecvate pentru următoarele categorii de proiecte de explorare și extracție în Rusia, inclusiv în zona sa economică exclusivă și pe platforma sa continentală, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora fac obiectul autorizării prealabile de către autoritatea competentă a statului membru exportator:

(a) 

explorarea și extracția petrolului în ape cu o adâncime mai mare de 150 de metri;

(b) 

explorarea și extracția petrolului în zona offshore situată la nord de Cercul Arctic;

(c) 

proiectele cu potențial de extracție a petrolului prin fracturare hidraulică din surse situate în formațiuni de șist; cu excepția explorării și extracției din formațiunile de șist pentru localizarea altor zăcăminte decât cele de șist sau pentru extracția petrolului din respectivele zăcăminte.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

(2)  

Furnizarea de:

(a) 

asistență tehnică sau alte servicii referitoare la echipamentele menționate la alineatul (1);

(b) 

finanțare sau asistență financiară pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente menționate la alineatul (1) sau pentru furnizarea de asistență sau instruire tehnică aferentă;

face, de asemenea, obiectul autorizării prealabile de către autoritatea competentă a statului membru exportator.

(3)  
Autoritățile competente ale statelor membre nu acordă nicio autorizație pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente sau pentru furnizarea serviciilor menționate la alineatele (1) și (2) dacă stabilesc că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul în cauză sau furnizarea serviciului în cauză are ca destinație una dintre categoriile de explorare și extracție menționate la alineatul (1).
(4)  
Alineatul (3) nu aduce atingere executării contractelor încheiate înainte de 1 august 2014 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.
(5)  
O autorizație ar putea fi acordată în cazul în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente sau pentru furnizarea serviciilor menționate la alineatele (1) și (2) este necesar pentru prevenirea sau reducerea urgente a efectelor unui eveniment care este probabil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului. În cazuri urgente, justificate în mod corespunzător, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul sau furnizarea serviciilor menționate la alineatele (1) și (2) se poate efectua fără o autorizație prealabilă, cu condiția ca exportatorul să informeze în acest sens autoritatea competentă în termen de cinci zile lucrătoare de la data la care a avut loc vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, furnizându-i acesteia informații detaliate referitoare la justificarea relevantă a vânzării, furnizării, transferului sau exportului sau furnizarea de servicii fără autorizație prealabilă.

▼M1

Articolul 4a

▼M2

(1)  

Se interzice prestarea directă sau indirectă de servicii asociate necesare pentru următoarele categorii de proiecte de explorare și extracție în Rusia, inclusiv în zona economică exclusivă a acesteia și pe platforma continentală a acesteia, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora:

(a) 

explorarea și extracția petrolului în ape cu o adâncime mai mare de 150 de metri;

(b) 

explorarea și extracția petrolului în zona offshore situată la nord de Cercul Arctic;

(c) 

proiectele cu potențial de extracție a petrolului prin fracturare hidraulică din surse situate în formațiuni de șist; cu excepția explorării și extracției din formațiunile de șist pentru localizarea altor zăcăminte decât cele de șist sau pentru extracția petrolului din respectivele zăcăminte.

▼M1

(2)  
Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere executării contractelor sau acordurilor-cadru încheiate înainte de 12 septembrie 2014 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.
(3)  
Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care serviciile în cauză sunt necesare pentru prevenirea sau limitarea urgentă a unui eveniment care ar putea avea un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului.

▼B

Articolul 5

În vederea maximizării impactului măsurilor menționate în prezenta decizie, Uniunea încurajează țările terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute în aceasta.

Articolul 6

Acțiunile desfășurate de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezenta decizie.

Articolul 7

(1)  

Nu se admite nicio pretenție în legătură cu orice contract sau tranzacție a căror executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererile de despăgubire sau oricare alte cereri de acest tip, cum ar fi o cerere de compensare sau o cerere în temeiul unei garanții, în special o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, mai ales a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

▼M1

(a) 

entitățile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) sau (c) și la articolul 1 alineatul (2) litera (c) sau (d), sau care figurează în anexele I, II, III sau IV;

▼B

(b) 

orice altă persoană, entitate sau organism rus; sau

(c) 

orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia din persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat.

(2)  
În cadrul oricărei proceduri pentru executarea unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei care urmărește executarea respectivei cereri.
(3)  
Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, entităților și organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezenta decizie.

▼M1

Articolul 8

Se interzice participarea în cunoștință de cauză sau deliberată la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la articolele 1 4a, inclusiv acționând ca substitut al entităților menționate la articolul 1.

▼B

Articolul 9

▼M17

(1)  
Prezenta decizie se aplică până la 31 ianuarie 2022.

▼M4

Articolul 2 alineatul (6) din Decizia 2014/512/PESC se aplică de la 9 octombrie 2015.

▼B

(2)  
Prezenta decizie se reexaminează permanent. Aceasta se reînnoiește sau, după caz, se modifică în situația în care Consiliul apreciază că obiectivele acesteia nu au fost îndeplinite.
(3)  
Măsurile restrictive prevăzute în prezenta decizie se reexaminează până la 31 octombrie 2014 cel târziu, luând în considerare în special efectul acestora și măsurile adoptate de state terțe.

Articolul 10

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
▼M1

ANEXA I

▼B

LISTA INSTITUȚIILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 LITERA (a)

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M1
ANEXA II

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (a)

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
ANEXA III

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (b)

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
ANEXA IV

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3a

JSC Sirius (optoelectronică pentru uz civil și militar)
OJSC Stankoinstrument (inginerie mecanică pentru uz civil și militar)
OAO JSC Chemcomposite (materiale pentru uz civil și militar)
JSC Kalașnikov (arme de calibru mic)
JSC Tula Arms Plant (sisteme de armament)
NPK Technologii Maschinostrojenija (muniție)
OAO Wysokototschnye Kompleksi (sisteme antiaeriene și antitanc)
OAO Almaz Antey (întreprindere de stat; arme, muniție, cercetare)
OAO NPO Bazalt (întreprindere de stat; fabricare de echipamente pentru producerea de arme și muniție)( 1 ) JO L 134, 29.5.2009, p. 1.

Top