EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0119-20220913

Consolidated text: Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/119(1)/2022-09-13

02014D0119 — RO — 13.09.2022 — 012.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA 2014/119/PESC A CONSILIULUI

din 5 martie 2014

privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

(JO L 066 6.3.2014, p. 26)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/216/PESC A CONSILIULUI din 14 aprilie 2014

  L 111

91

15.4.2014

►M2

DECIZIA (PESC) 2015/143 A CONSILIULUI din 29 ianuarie 2015

  L 24

16

30.1.2015

►M3

DECIZIA (PESC) 2015/364 A CONSILIULUI din 5 martie 2015

  L 62

25

6.3.2015

►M4

DECIZIA (PESC) 2015/876 A CONSILIULUI din 5 iunie 2015

  L 142

30

6.6.2015

►M5

DECIZIA (PESC) 2015/1781 A CONSILIULUI din 5 octombrie 2015

  L 259

23

6.10.2015

►M6

DECIZIA (PESC) 2016/318 A CONSILIULUI din 4 martie 2016

  L 60

76

5.3.2016

►M7

DECIZIA (PESC) 2017/381 A CONSILIULUI din 3 martie 2017

  L 58

34

4.3.2017

►M8

DECIZIA (PESC) 2018/333 A CONSILIULUI din 5 martie 2018

  L 63

48

6.3.2018

►M9

DECIZIA (PESC) 2019/354 A CONSILIULUI din 4 martie 2019

  L 64

7

5.3.2019

►M10

DECIZIA (PESC) 2020/373 A CONSILIULUI din 5 martie 2020

  L 71

10

6.3.2020

►M11

DECIZIA (PESC) 2021/394 A CONSILIULUI din 4 martie 2021

  L 77

29

5.3.2021

►M12

DECIZIA (PESC) 2022/376 A CONSILIULUI din 3 martie 2022

  L 70

7

4.3.2022

►M13

DECIZIA (PESC) 2022/1507 A CONSILIULUI din 9 septembrie 2022

  L 235

32

12.9.2022


Rectificată prin:

►C1

Rectificare, JO L 070, 11.3.2014, p.  35 (2014/119/PESC)

 C2

Rectificare, JO L 350, 6.12.2014, p.  15 (2014/119/PESC)

 C3

Rectificare, JO L 086, 28.3.2019, p.  118 (2019/354)
▼B

DECIZIA 2014/119/PESC A CONSILIULUI

din 5 martie 2014

privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din UcrainaArticolul 1

▼M2

(1)  
Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoane care au fost identificate ca fiind responsabile de deturnare de fonduri ale statului ucrainean și de persoane responsabile de încălcarea drepturilor omului în Ucraina, precum și de persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate acestora, astfel cum sunt enumerate în anexă.

În sensul prezentei decizii, persoanele identificate ca fiind responsabile de deturnare de fonduri ale statului ucrainean includ persoane care fac obiectul anchetelor efectuate de autoritățile ucrainene:

(a) 

pentru deturnare de fonduri sau active publice ucrainene sau pentru complicitate la aceasta; sau

(b) 

pentru abuz în serviciu în calitate de funcționar public sau demnitar în scopul obținerii unui avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o parte terță, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene, sau pentru complicitate la o astfel de faptă.

▼B

(2)  
Niciun fond sau resursă economică nu se pune, în mod direct sau indirect, la dispoziția sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexă.
(3)  

Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a stabilit că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a) 

necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor fizice enumerate în anexă și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozitele, primele de asigurare și plata facturilor la utilități;

(b) 

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu furnizarea unor servicii juridice;

(c) 

destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate; sau

(d) 

necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație pe care o acordă în temeiul prezentului alineat.

(4)  

Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la alineatul (1) a fost înscrisă pe lista din anexă, sau al unei hotărâri judecătorești sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judecătorești executorie în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective;

(b) 

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care au astfel de creanțe;

(c) 

hotărârea nu este în beneficiul niciunei persoane fizice sau juridice, entități sau organism menționate în anexă; și

(d) 

recunoașterea hotărârii nu contravine politicii publice a statului membru în cauză.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(5)  
Alineatul (1) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerat în listă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat ►C1  anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul a fost înscris pe lista din anexă, ◄ cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1).
(6)  

Alineatul (2) nu se aplică creditării conturilor înghețate reprezentând:

(a) 

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b) 

plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au făcut obiectul măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2); sau

(c) 

plăți datorate în temeiul unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru vizat,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute în alineatul (1).

Articolul 2

(1)  
Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, decide stabilirea și modificarea listei din anexă.
(2)  
Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat decizia menționată la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.
(3)  
În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia menționată la alineatul (1) și informează în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

Articolul 3

(1)  
Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor menționate la articolul 1 alineatul (1).
(2)  
De asemenea, anexa cuprinde, atunci când sunt disponibile, informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor în cauză. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot include numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa dacă este cunoscută și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot include denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 4

Pentru ca măsurile menționate la articolul 1 alineatele (1) și (2) să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute în prezenta decizie.

▼M5

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

▼M13

Prezenta decizie se aplică până la 6 martie 2023.

▼M5

Prezenta decizie se reexaminează permanent. Aceasta se reînnoiește sau se modifică, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

▼M3
ANEXĂ

▼M9

A.    Lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 1

▼M3 

Nume

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

▼M13 —————

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

născut la 20 ianuarie 1963 în Kostiantynivka (oblastul Donețk), fost ministru al internelor

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și în legătură cu exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu din partea unui titular al unei funcții publice pentru a procura un avantaj nejustificat pentru sine sau o parte terță, cauzând prin aceasta un prejudiciu bugetului ucrainean sau activelor publice ucrainene.

6.3.2014

▼M13 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

născut la 16 octombrie 1959, fost ministru adjunct al Internelor

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru complicitate la aceasta.

6.3.2014

▼M13 —————

▼M4 —————

▼M13 —————

▼M8 —————

▼M10 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Născut la 21 septembrie 1985 în Harkov, om de afaceri

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice și pentru abuz în serviciu în scopul obținerii unui avantaj nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte, cauzând prin aceasta un prejudiciu fondurilor sau activelor publice ucrainene.

6.3.2014

▼M11 —————

▼M6 —————

▼M11 —————

▼M7 —————

▼M12 —————

▼M10 —————

▼M12

B.   Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă

Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă în temeiul Codului de procedură penală din Ucraina

Articolul 42 din Codul de procedură penală din Ucraina (denumit în continuare „Codul de procedură penală”) prevede că orice persoană suspectată sau acuzată în cadrul procedurilor penale beneficiază de dreptul la apărare și de dreptul la protecție jurisdicțională efectivă. Acestea cuprind: dreptul persoanei de a fi informată cu privire la infracțiunea de care este suspectată sau acuzată; dreptul de a fi informată explicit și prompt cu privire la drepturile sale în temeiul Codului de procedură penală; dreptul de a avea acces la un avocat încă de la prima solicitare în acest sens; dreptul de a prezenta cereri de acțiuni procedurale; și dreptul de a contesta deciziile, acțiunile și omisiunile organelor de cercetare penală, ale procurorului și ale judecătorului de instrucție.

Articolul 303 din Codul de procedură penală face distincția între deciziile și omisiunile care pot fi contestate în cursul procedurilor preliminare (primul paragraf) și deciziile, acțiunile și omisiunile care pot fi luate în considerare în instanță în cursul procedurilor pregătitoare (al doilea paragraf). Articolul 306 din Codul de procedură penală prevede că plângerile împotriva deciziilor, actelor sau omisiunilor organelor de cercetare penală sau ale procurorului trebuie să fie examinate de un judecător de instrucție al unei instanțe locale în prezența persoanei care a formulat plângerea sau a avocatului său sau a reprezentantului său legal. Articolul 308 din Codul de procedură penală prevede că plângerile referitoare la nerespectarea de către organele de cercetare penală sau de către procuror a unui termen rezonabil în cursul urmăririi penale pot fi depuse la un procuror superior ierarhic și trebuie analizate în termen de trei zile de la depunerea acestora. În plus, articolul 309 din Codul de procedură penală precizează deciziile judecătorilor de instrucție care pot face obiectul unor căi de atac, precum și faptul că alte decizii pot face obiectul controlului judiciar în cursul procedurii preliminare în instanță. Totodată, o serie de acțiuni procedurale de anchetare sunt posibile numai sub rezerva unei hotărâri pronunțate de judecătorul de instrucție sau de o instanță (de exemplu, confiscarea bunurilor în temeiul articolelor 167-175 sau măsurile de privare de libertate în temeiul articolelor 176-178 din Codul de procedură penală).

Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă în cazul fiecăreia dintre persoanele incluse pe listă

▼M13 —————

▼M12

2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Zakharchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile din 19 aprilie 2021 ale judecătorului de instrucție prin care se dispune arestarea preventivă a dlui Zakharchenko, precum și de hotărârea din 10 august 2021 a Tribunalului districtului Pecherskyi din Kiev, prin care se acordă permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în procedura penală nr. 42016000000002929. Aceste hotărâri ale judecătorilor de instrucție confirmă statutul de suspect al dlui Zakharchenko și subliniază că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

În plus, Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Zakharchenko. La 12 februarie 2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Zakharchenko pe lista persoanelor căutate la nivel internațional și a transmis cererea Departamentului de cooperare polițienească internațională din cadrul Poliției Naționale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpolului. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federației Ruse o cerere de asistență judiciară internațională pentru a stabili unde se află dl Zakharchenko, însă cererea a fost respinsă de Rusia la 31 august 2021.

Nicio încălcare a dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă nu poate fi constatată în situația în care apărarea nu își exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Zakharchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus aduse care se impută dlui Zakharchenko au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

▼M13 —————

▼M12

6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Ratushniak, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile din 19 aprilie 2021 ale judecătorului de instrucție prin care se dispune arestarea preventivă a dlui Ratushniak, precum și de hotărârea din 10 august 2021 a Tribunalului districtului Pecherskyi din Kiev, prin care se acordă permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în procedura penală nr. 42016000000002929. Aceste hotărâri ale judecătorilor de instrucție confirmă statutul de suspect al dlui Ratushniak și subliniază că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Ratushniak. La 12 februarie 2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Ratushniak pe lista persoanelor căutate la nivel internațional și a transmis cererea Departamentului de cooperare polițienească internațională din cadrul Poliției Naționale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpolului. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federației Ruse o cerere de asistență judiciară internațională pentru a stabili unde se află dl Ratushniak, însă cererea a fost respinsă de Rusia la 31 august 2021.

Nicio încălcare a dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă nu poate fi constatată în situația în care apărarea nu își exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Ratushniak se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui Ratushniak au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

▼M13 —————

▼M12

12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Kurchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că apărării i-a fost notificată finalizarea urmăririi penale în procedura penală nr. 42016000000003393 la 28 martie 2019 și a primit acces la materialul de urmărire penală pentru a se familiariza cu acesta. Potrivit informațiilor de care dispune Consiliul, procesul de familiarizare de către apărare se află în curs. La 11 octombrie 2021, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a informat, de asemenea, avocații apărării dlui Kurchenko despre finalizarea anchetei preliminare și furnizarea accesului la materialele anchetei preliminare pentru familiarizare. Consiliul a primit informații potrivit cărora Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a depus o cerere de stabilire a unui termen pentru examinarea de către apărare, pentru a remedia întârzierea cu care apărarea examina materialele referitoare la ancheta preliminară.

În ceea ce privește procedura penală nr. 12014160020000076, Curtea de Apel din Odessa a admis, în hotărârea sa din 18 septembrie 2020, recursul înaintat de procuror și a impus o măsură de arestare preventivă a dlui Kurchenko. De asemenea, Curtea a precizat că dl Kurchenko a plecat din Ucraina în 2014 și că locul în care se află acesta nu poate fi stabilit. Curtea a conchis că dl Kurchenko se ascunde de organele de anchetă preliminară pentru a evita răspunderea penală. La 20 decembrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskyi din Odessa a acordat permisiunea de a efectua o anchetă penală specială in absentia. Mai mult, la 20 octombrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskyi din Odessa a respins apelul avocaților de a anula rezoluția procurorului din data de 27 iulie 2021 privind suspendarea anchetei preliminare.

Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Kurchenko. La 13 mai 2021, Departamentul principal al Poliției Naționale din regiunea Odessa a transmis cererea Biroului ucrainean al Interpolului și Europolului de a publica o notificare roșie referitoare la dl Kurchenko, care este în curs de examinare. Consiliul a fost informat că, la 29 aprilie 2020, autoritățile ucrainene au trimis Federației Ruse o cerere de asistență judiciară internațională, care a fost returnată la 28 iulie 2020 fără executare.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Kurchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în hotărârea Curții de Apel din Odessa care se impută dlui Kurchenko, precum și neexecutarea cererii de asistență judiciară internațională au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

Top