EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0971-20190219

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr. 971/2008 al Comisiei din 3 octombrie 2008 privind o nouă utilizare a unui coccidiostatic ca aditiv în hrana animalelor (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/971/2019-02-19

02008R0971 — RO — 19.02.2019 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 971/2008 AL COMISIEI

din 3 octombrie 2008

privind o nouă utilizare a unui coccidiostatic ca aditiv în hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 265 4.10.2008, p. 3)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 160/2013 AL COMISIEI din 21 februarie 2013

  L 49

50

22.2.2013

►M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/138 AL COMISIEI din 29 ianuarie 2019

  L 26

1

30.1.2019
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 971/2008 AL COMISIEI

din 3 octombrie 2008

privind o nouă utilizare a unui coccidiostatic ca aditiv în hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Se autorizează, pe o perioadă de zece ani, utilizarea preparatului aparținând grupei „Coccidiostatice și alte substanțe medicamentoase”, menționat în anexă, ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂNumăr de înregistrare al aditivului

Nume și număr de înregistrare ale responsabilului cu punerea în circulație a aditivului

Aditiv

(Denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere

Specii sau categorii de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Limitele maxime de reziduuri (LMR) în produsele alimentare de origine animală relevante

mg de substanță activă/kg de furaj complet

Coccidiostatice și alte substanțe medicamentoase

E 771

►M2  Elanco GmbH ◄

Diclazuril 0,5 g/100 g

(Clinacox 0,5 % Premix)

Compoziția aditivului:

Diclazuril: 0,5 g/100 g

Făină de soia: 99,25 g/100 g

Polividon K 30: 0,2 g/100 g

Hidroxid de sodiu: 0,0538 g/100 g

Substanță activă:

Diclazuril C17H9Cl3N4O2, (±)-4-clorofenil[2,6-dicloro-4-(2,3,4,5-tetrahidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-il) fenil]acetonitril

Număr CAS: 101831-37-2

Impurități asociate:

Compus de degradare (R064318): < 0,2 %

Alte impurități asociate (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): < 0,5 % individual

Total impurități: < 1,5 %

Iepuri

1

1

Administrare interzisă cu cel puțin o zi înaintea sacrificării

24 octombrie 2018

2 500 μg diclazuril/kg de ficat proaspăt

1 000 μg diclazuril/kg de rinichi proaspăt

150 μg diclazuril/kg de mușchi proaspăt

300 μg diclazuril/kg de grăsime proaspătă

Top