EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0294-20161220

Consolidated text: Decizia Comisiei din 7 aprilie 2008 privind condițiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor (servicii CMA) în Comunitate [notificată cu numărul C(2008) 1256] (Text cu relevanță pentru SEE) (2008/294/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/2016-12-20

02008D0294 — RO — 20.12.2016 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA COMISIEI

din 7 aprilie 2008

privind condițiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor (servicii CMA) în Comunitate

[notificată cu numărul C(2008) 1256]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/294/CE)

(JO L 098 10.4.2008, p. 19)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI 2013/654/UE din 12 noiembrie 2013

  L 303

48

14.11.2013

►M2

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2317 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 16 decembrie 2016

  L 345

67

20.12.2016
▼B

DECIZIA COMISIEI

din 7 aprilie 2008

privind condițiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor (servicii CMA) în Comunitate

[notificată cu numărul C(2008) 1256]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/294/CE)Articolul 1

Prezenta decizie are ca obiectiv armonizarea condițiilor tehnice de asigurare și utilizare eficientă, în Comunitate, a spectrului de frecvențe radio pentru serviciile de comunicații mobile la bordul aeronavelor.

Prezenta decizie se aplică fără să aducă atingere oricăror alte dispoziții comunitare pertinente, în special Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 și Recomandării 2008/295/CE.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii:

1. „servicii de comunicații mobile la bordul aeronavelor (servicii CMA)” înseamnă servicii de comunicații electronice, astfel cum au fost definite la articolul 2 litera (c) din Directiva 2002/21/CE, prestate de o întreprindere pentru a le permite pasagerilor companiilor aeriene să utilizeze rețele publice de comunicații în timpul zborului fără a stabili conexiuni directe cu rețelele mobile terestre;

2. „fără interferențe și fără protecție” înseamnă că nu se poate cauza nicio interferență prejudiciabilă nici unui serviciu de radiocomunicații și că nu se poate pretinde nicio protecție a acestor dispozitive contra interferențelor prejudiciabile provenind de la serviciile de radiocomunicații;

3. „stație de emisie-recepție de bază la bordul aeronavei (BTS la bordul aeronavei)” înseamnă una sau mai multe stații de comunicații mobile situate la bordul aeronavei, care pot suporta benzile de frecvențe și sistemele prevăzute în tabelul 1 din anexă;

4. „unitate de control a rețelei (NCU)” înseamnă echipamentele amplasate în aeronavă prin care se împiedică detectarea, în interiorul cabinei, a semnalelor transmise prin sistemele de comunicații electronice mobile terestre enumerate în tabelul 2 din anexă prin ridicarea nivelului de zgomot de fond din interiorul cabinei în benzile de recepție a comunicațiilor mobile.

Articolul 3

De îndată ce este posibil și în termen de cel mult șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, statele membre pun la dispoziția serviciilor CMA benzile de frecvențe enumerate în anexă, fără interferențe și fără protecție, cu condiția ca respectivele servicii să îndeplinească condițiile stabilite în anexă.

Articolul 4

Statele membre stabilesc altitudinea minimă deasupra pământului pentru orice transmisie de la un sistem CMA care funcționează în conformitate cu partea 3 din anexă.

Statele membre pot impune altitudini minime mai mari de funcționare a CMA în cazul în care acest lucru este justificat de condițiile naționale de topografie și utilizare a rețelelor terestre. Aceste informații, justificate în mod corespunzător, sunt notificate Comisiei în termen de patru luni de la data adoptării prezentei decizii și sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Statele membre monitorizează utilizarea spectrului de frecvențe radio de către serviciile CMA, în special în ceea ce privește existența unor interferențe prejudiciabile, reale sau potențiale, precum și în ceea ce privește valabilitatea tuturor condițiilor prevăzute la articolul 3, comunicând Comisiei concluziile lor pentru a permite, dacă este necesar, revizuirea la timp a prezentei decizii.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

▼M2
ANEXĂ

1.    Benzile de frecvențe și sistemele autorizate pentru serviciile CMATabelul 1

Tipul

Frecvența

Sistemul

GSM 1 800

1 710 -1 785  MHz (legătura ascendentă)

1 805 -1 880  MHz (legătura descendentă)

GSM conforme standardelor GSM publicate de ETSI, în special EN 301 502 , EN 301 511 și EN 302 480 , sau unor specificații echivalente

UMTS 2 100

(FDD)

1 920 -1 980  MHz (legătura ascendentă)

2 110 -2 170  MHz (legătura descendentă)

UMTS conforme standardelor UMTS publicate de ETSI, în special EN 301 908 -1, EN 301 908 -2, EN 301 908 -3 și EN 301 908 -11, sau unor specificații echivalente

LTE 1 800

(FDD)

1 710 -1 785  MHz (legătura ascendentă)

1 805 -1 880  MHz (legătura descendentă)

LTE conforme standardelor LTE publicate de ETSI, în special EN 301 908 -1, EN 301 908 -13, EN 301 908 -14 și EN 301 908 -15, sau unor specificații echivalente

2.    Interzicerea conectării terminalelor mobile la rețelele terestre

Trebuie să se asigure că terminalele mobile care recepționează în benzile de frecvențe enumerate în tabelul 2 nu încearcă să se conecteze la rețele mobile terestre UMTS:

 prin includerea, în sistemul CMA, a unei unități de control a rețelei (NCU) care ridică nivelul de zgomot de fond din interiorul cabinei în benzile de recepție a comunicațiilor mobile; și/sau

 prin ecranarea fuzelajului aeronavei, pentru a se atenua și mai mult semnalul care intră în fuzelaj și care iese din acesta.Tabelul 2

Banda de frecvențe (MHz)

Sistemul terestru

925-960 MHz

UMTS (și GSM, LTE)

2 110 -2 170  MHz

UMTS (și LTE)

Operatorii de MCA pot decide să introducă NCU și în celelalte benzi de frecvențe enumerate în tabelul 3.Tabelul 3

Banda de frecvențe (MHz)

Sistemul terestru

460-470 MHz

LTE (1)

791-821 MHz

LTE

1 805 -1 880  MHz

LTE și GSM

2 620 -2 690  MHz

LTE

2 570 -2 620  MHz

LTE

(1)   La nivel național, administrațiile ar putea utiliza tehnologia LTE pentru diferite aplicații, cum ar fi BB-PPDR, BB-PMR sau rețelele mobile.

3.    Parametrii tehnici

(a)    Puterea efectiv radiată izotropic (e.i.r.p.) în afara aeronavei de la NCU/BTS amplasate la bordul aeronavei/nodul B de la bordul aeronaveiTabelul 4

Altitudinea deasupra pământului

(m)

E.i.r.p. maximă a sistemului în afara aeronavei, exprimată în dBm/canal

NCU

BTS/nodul B de la bordul aeronavei

BTS/nodul B de la bordul aeronavei și NCU

Banda: 900 MHz

Banda: 1 800  MHz

Banda: 2 100  MHz

Lărgimea de bandă a canalului = 3,84 MHz

Lărgimea de bandă a canalului = 200 kHz

Lărgimea de bandă a canalului = 3,84 MHz

3 000

– 6,2

– 13,0

1,0

4 000

– 3,7

– 10,5

3,5

5 000

– 1,7

– 8,5

5,4

6 000

– 0,1

– 6,9

7,0

7 000

1,2

– 5,6

8,3

8 000

2,3

– 4,4

9,5

(b)    Puterea efectiv radiată izotropic (e.i.r.p.) în afara aeronavei de la un terminal prezent la bordTabelul 5

Altitudinea deasupra pământului

(m)

E.i.r.p. maximă în afara aeronavei de la terminalul mobil GSM în dBm/200 kHz

E.i.r.p. maximă în afara aeronavei de la terminalul mobil LTE în dBm/5 MHz

E.i.r.p. maximă în afara aeronavei de la terminalul mobil UMTS în dBm/3,84 MHz

GSM 1 800  MHz

LTE 1 800  MHz

UMTS 2 100  MHz

3 000

– 3,3

1,7

3,1

4 000

– 1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

Când operatorii de MCA decid să introducă o unitate NCU în benzile de frecvențe enumerate în tabelul 3, valorile maxime indicate în tabelul 6 se aplică pentru e.i.r.p. totală în afara aeronavei de la NCU/BTS amplasate la bordul aeronavei/nodul B de la bordul aeronavei, în combinație cu valorile menționate în tabelul 4.Tabelul 6

Altitudinea deasupra pământului

(m)

E.i.r.p. maximă în afara aeronavei de la NCU/BTS amplasate la bordul aeronavei/nodul B de la bordul aeronavei

460-470 MHz

791-821 MHz

1 805 -1 880  MHz

2 570 -2 690  MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/4,75 MHz

3 000

– 17,0

– 0,87

– 13,0

1,9

4 000

– 14,5

1,63

– 10,5

4,4

5 000

– 12,6

3,57

– 8,5

6,3

6 000

– 11,0

5,15

– 6,9

7,9

7 000

– 9,6

6,49

– 5,6

9,3

8 000

– 8,5

7,65

– 4,4

10,4

(c)    Cerințe de exploatare

I. Altitudinea minimă deasupra pământului pentru orice transmisie de la un sistem CMA aflat în funcțiune trebuie să fie de 3 000 de metri.

II. BTS de la bordul aeronavei trebuie să limiteze, când se află în funcțiune, puterea de transmisie a tuturor terminalelor mobile GSM care transmit în banda de 1 800  MHz la o valoare nominală de 0 dBm/200 kHz în toate etapele comunicării, inclusiv în cea a accesului inițial.

III. Nodul B de la bordul aeronavei trebuie să limiteze, când se află în funcțiune, puterea de transmisie a tuturor terminalelor mobile LTE care transmit în banda de 1 800  MHz la o valoare nominală de 5 dBm/5 MHz în toate etapele comunicării.

IV. Nodul B de la bordul aeronavei trebuie să limiteze, când se află în funcțiune, puterea de transmisie a tuturor terminalelor mobile UMTS care transmit în banda de 2 100  MHz la o valoare nominală de –6 dBm/3,84 MHz în toate etapele comunicării, iar numărul utilizatorilor nu trebuie să fie mai mare de 20.

Top