Help Print this page 

Document 02006R1881-20160401

Title and reference
Regulamentul (CE) nr . 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2016-04-01
Multilingual display
Text

2006R1881 — RO — 01.04.2016 — 020.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1881/2006 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2006

de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 364 20.12.2006, p. 5)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 1126/2007 AL COMISIEI din 28 septembrie 2007

  L 255

14

29.9.2007

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 565/2008 AL COMISIEI din 18 iunie 2008

  L 160

20

19.6.2008

►M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 629/2008 AL COMISIEI din 2 iulie 2008

  L 173

6

3.7.2008

►M4

REGULAMENTUL (UE) NR. 105/2010 AL COMISIEI din 5 februarie 2010

  L 35

7

6.2.2010

►M5

REGULAMENTUL (UE) NR. 165/2010 AL COMISIEI din 26 februarie 2010

  L 50

8

27.2.2010

►M6

REGULAMENTUL (UE) NR. 420/2011 AL COMISIEI din 29 aprilie 2011

  L 111

3

30.4.2011

►M7

REGULAMENTUL (UE) NR. 835/2011 AL COMISIEI din 19 august 2011

  L 215

4

20.8.2011

►M8

REGULAMENTUL (UE) NR. 1258/2011 AL COMISIEI din 2 decembrie 2011

  L 320

15

3.12.2011

►M9

REGULAMENTUL (UE) NR. 1259/2011 AL COMISIEI din 2 decembrie 2011

  L 320

18

3.12.2011

►M10

REGULAMENTUL (UE) NR. 219/2012 AL COMISIEI din 14 martie 2012

  L 75

5

15.3.2012

►M11

REGULAMENTUL (UE) NR. 594/2012 AL COMISIEI din 5 iulie 2012

  L 176

43

6.7.2012

►M12

REGULAMENTUL (UE) NR. 1058/2012 AL COMISIEI din 12 noiembrie 2012

  L 313

14

13.11.2012

►M13

REGULAMENTUL (UE) NR. 1067/2013 AL COMISIEI din 30 octombrie 2013

  L 289

56

31.10.2013

►M14

REGULAMENTUL (UE) NR. 212/2014 AL COMISIEI din 6 martie 2014

  L 67

3

7.3.2014

 M15

REGULAMENTUL (UE) NR. 362/2014 al Comisiei din 9 aprilie 2014

  L 107

56

10.4.2014

►M16

REGULAMENTUL (UE) NR. 488/2014 AL COMISIEI din 12 mai 2014

  L 138

75

13.5.2014

►M17

REGULAMENTUL (UE) NR. 696/2014 AL COMISIEI din 24 iunie 2014

  L 184

1

25.6.2014

►M18

REGULAMENTUL (UE) NR. 1327/2014 AL COMISIEI din 12 decembrie 2014

  L 358

13

13.12.2014

►M19

REGULAMENTUL (UE) 2015/704 AL COMISIEI din 30 aprilie 2015

  L 113

27

1.5.2015

►M20

REGULAMENTUL (UE) 2015/1005 AL COMISIEI din 25 iunie 2015

  L 161

9

26.6.2015

►M21

REGULAMENTUL (UE) 2015/1006 AL COMISIEI din 25 iunie 2015

  L 161

14

26.6.2015

►M22

REGULAMENTUL (UE) 2015/1125 AL COMISIEI din 10 iulie 2015

  L 184

7

11.7.2015

►M23

REGULAMENTUL (UE) 2015/1137 AL COMISIEI din 13 iulie 2015

  L 185

11

14.7.2015

►M24

REGULAMENTUL (UE) 2015/1933 AL COMISIEI din 27 octombrie 2015

  L 282

11

28.10.2015

►M25

REGULAMENTUL (UE) 2015/1940 AL COMISIEI din 28 octombrie 2015

  L 283

3

29.10.2015

►M26

REGULAMENTUL (UE) 2016/239 AL COMISIEI din 19 februarie 2016

  L 45

3

20.2.2016


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 108, 28.4.2011, p.  38 (629/2008)

►C2

Rectificare, JO L 133, 20.5.2011, p.  18 (1881/2006)

►C3

Rectificare, JO L 133, 20.5.2011, p.  19 (165/2010)

►C4

Rectificare, JO L 151, 10.6.2011, p.  15 (1126/2007)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1881/2006 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2006

de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Norme generale

(1)  Produsele alimentare menționate în anexă nu se introduc pe piață în cazul în care conțin un contaminant menționat în anexă la un nivel ce depășește nivelul maxim prevăzut în anexă.

►C2

 

Nivelurile maxime menționate în anexă se aplică părții comestibile a produselor alimentare în cauză, cu excepția cazului în care se prevede altfel în anexă.

 ◄

Articolul 2

Produse alimentare uscate, diluate, prelucrate sau compuse

(1)  În cazul aplicării nivelurilor maxime menționate în anexă la produse alimentare care sunt uscate, diluate, prelucrate sau compuse din mai mult de un ingredient, se vor lua în considerare următoarele:

(a) modificarea concentrației contaminantului prin procese de uscare sau diluare;

(b) modificarea concentrației contaminantului prin prelucrare;

(c) proporția relativă a ingredientelor în produs;

(d) limita analitică a cuantificării.

►C2

 

Concentrația specifică sau factorii de diluție pentru operațiunile de uscare, diluare, prelucrare și/sau amestec, în cauză, sau pentru produsele alimentare uscate, diluate, prelucrate și/sau compuse, în cauză, se vor furniza sau justifica de către operatorul din sectorul alimentar, în momentul în care autoritatea competentă efectuează un control oficial.

 ◄

În cazul în care operatorul din sectorul alimentar nu furnizează concentrația sau factorul de diluție necesare, sau în cazul în care autoritatea competentă consideră factorul necorespunzător, având în vedere justificarea prezentată, autoritatea va defini ea însăși acest factor, pe baza informațiilor existente și în vederea asigurării unei protecții maxime a sănătății umane.

(3)  Alineatele (1) și (2) se aplică atât timp cât nu sunt stabilite niveluri maxime comunitare pentru aceste produse alimentare uscate, diluate, prelucrate sau compuse.

(4)  În măsura în care legislația comunitară nu stabilește niveluri maxime specifice pentru produsele alimentare destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, statele membre pot stabili niveluri mai stricte.

Articolul 3

Interdicții de utilizare, amestecare și detoxificare

(1)  Produsele alimentare care nu se încadrează în nivelurile maxime prevăzute în anexă, nu se utilizează ca ingrediente alimentare.

▼M10

(2)  Produsele alimentare care se încadrează în nivelurile maxime prevăzute în anexă nu se amestecă cu produse alimentare care depășesc aceste niveluri maxime.

▼B

(3)  Produsele alimentare ce urmează a fi supuse sortării sau altor tratamente fizice pentru reducerea nivelurilor de contaminare nu se amestecă cu produse alimentare destinate consumului uman sau cu produse alimentare destinate utilizării ca ingredient alimentar.

(4)  Produsele alimentare ce conțin contaminanți menționați în secțiunea 2 din anexă (micotoxine) nu se detoxifică în mod deliberat prin tratamente chimice.

▼M5

Articolul 4

►C3  Prevederi specifice pentru arahide, alte semințe oleaginoase, nucifere, fructe uscate, orez și porumb ◄

▼C3

Alunele de pământ (arahidele), alte semințe oleaginoase, nuciferele, fructele uscate, orezul și porumbul care nu sunt conforme în privința nivelurilor maxime corespunzătoare pentru aflatoxine prevăzute la punctele 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 și 2.1.11 din anexă pot fi comercializate cu condiția ca aceste produse alimentare:

▼M5

(a) să nu fie destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingredient în produse alimentare;

(b) să respecte nivelurile maxime corespunzătoare prevăzute la punctele 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 și 2.1.12 din anexă;

(c) să fie supuse unui tratament care implică sortarea sau alt tratament fizic, după care nivelurile maxime prevăzute la punctele 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 și 2.1.11 din anexă să nu fie depășite, iar în urma acestui tratament să nu rezulte alte reziduuri dăunătoare;

(d) să fie clar etichetate, arătându-se destinația lor și să poarte inscripția „produsul se supune sortării sau altui tratament fizic în scopul reducerii contaminării cu aflatoxine înainte de consumul uman sau de utilizarea ca ingredient în produse alimentare”. Inscripția se menționează pe eticheta fiecărei pungi, cutii etc. în parte și pe documentul original de însoțire. Codul de identificare a transportului/lotului se inscripționează indelebil pe fiecare pungă, cutie etc. în parte a transportului și pe documentul original de însoțire.

Articolul 5

►C3  Prevederi specifice pentru alune de pământ (arahide), alte semințe oleaginoase, produse derivate din acestea și cereale ◄

Pe eticheta fiecărei pungi, cutii etc. în parte și pe documentul original de însoțire trebuie să existe o inscripție clară privind utilizarea prevăzută. Acest document de însoțire trebuie să aibă o legătură clară cu transportul, prin menționarea codului de identificare a transportului, care se află pe fiecare pungă, cutie etc. în parte a transportului. De asemenea, domeniul de activitate al destinatarului transportului menționat pe documentul de însoțire trebuie să fie compatibil cu utilizarea prevăzută.

▼C3

În lipsa unei inscripții clare care să specifice că utilizarea prevăzută nu este consumul uman, nivelurile maxime prevăzute la punctele 2.1.5 și 2.1.11 din anexă se aplică tuturor alunelor de pământ (arahide), semințelor oleaginoase, produselor derivate din acestea și cerealelor comercializate.

▼M5

►C3  În ceea ce privește exceptarea alunelor de pământ (a arahidelor) și a altor semințe oleaginoase destinate măcinării ◄ și aplicarea nivelurilor maxime prevăzute la punctul 2.1.1 din anexă, excepția se aplică numai loturilor etichetate clar pentru care utilizarea prevăzută este indicată și care poartă indicația „produs care urmează a fi măcinat în vederea fabricării de ulei vegetal rafinat”. Indicația se include pe eticheta fiecărei pungi, cutii etc. în parte și pe documentul/documentele de însoțire. Destinația finală trebuie să fie o unitate de măcinare.

▼B

Articolul 6

Prevederi specifice pentru salată

Exceptând cazul în care salata cultivată în spațiu acoperit (salată în cultură protejată) este etichetată ca atare, se aplică nivelurile maxime stabilite în anexă pentru salata cultivată în aer liber.

Articolul 7

▼M9

Derogări

▼M8 —————

▼M9

(4)  Prin derogare de la articolul 1, Finlanda, Suedia și Letonia pot autoriza comercializarea somonului sălbatic capturat (Salmo salar) și a produselor derivate provenind din zona baltică și destinate consumului pe teritoriul propriu, cu un conținut de dioxine și/sau un conținut al sumei dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei mai mare decât cel stabilit la punctul 5.3 din anexă, cu condiția să existe un sistem care să asigure buna informare a consumatorilor cu privire la recomandările nutriționale referitoare la restricțiile impuse consumului de somon sălbatic capturat provenind din zona baltică și a produselor derivate de categorii identificate de populație vulnerabilă, în scopul evitării eventualelor riscuri pentru sănătate.

Finlanda, Suedia și Letonia continuă să pună în aplicare măsurile necesare pentru a se asigura că somonul capturat și produsele derivate care nu respectă dispozițiile menționate la punctul 5.3 din anexă nu sunt introduse pe piață în alte state membre.

Finlanda, Suedia și Letonia comunică anual Comisiei măsurile luate pentru informarea eficientă a anumitor categorii de populație vulnerabile cu privire la recomandările nutriționale și pentru a se asigura că somonul sălbatic capturat și produsele derivate care nu respectă nivelurile maxime nu sunt comercializate în alte state membre. În plus, ele furnizează dovezi ale eficienței acestor măsuri.

▼M9

(5)  Prin derogare de la articolul 1, Finlanda, Suedia și Letonia pot autoriza comercializarea heringului sălbatic capturat care depășește 17 cm în lungime (Clupea harengus), a păstrăvului sălbatic capturat (Salvelinus spp.), a chișcarului de râu sălbatic capturat (Lampetra fluviatilis), a păstrăvului de mare sălbatic capturat (Salmo trutta) și a produselor derivate provenind din zona baltică și destinate consumului pe teritoriul propriu, cu un conținut de dioxine și/sau un conținut al sumei de dioxine și PCB de tipul dioxinei și/sau a NDL-PCB mai mare decât cel stabilit la punctul 5.3 din anexă, cu condiția să existe un sistem care să asigure buna informare a consumatorilor cu privire la recomandările nutriționale referitoare la restricțiile impuse consumului de hering sălbatic capturat cu o lungime de peste 17 cm, de păstrăv sălbatic capturat, de chișcar de râu sălbatic capturat, de păstrăv de mare sălbatic capturat provenind din zona baltică și de produse derivate de categorii identificate de populație vulnerabilă, în scopul evitării eventualelor riscuri pentru sănătate.

Finlanda și Suedia continuă să pună în aplicare măsurile necesare pentru a se asigura că heringul sălbatic capturat cu o lungime de peste 17 cm, păstrăvul sălbatic capturat, chișcarul de râu sălbatic capturat și păstrăvul de mare sălbatic capturat și produsele derivate care nu respectă dispozițiile menționate la punctul 5.3 din anexă nu sunt introduse pe piață în alte state membre.

Finlanda, Suedia și Letonia comunică anual Comisiei măsurile luate pentru informarea eficientă a anumitor categorii de populație vulnerabile cu privire la recomandările nutriționale și pentru a se asigura că peștele și produsele derivate care nu respectă nivelurile maxime nu sunt comercializate în alte state membre. În plus, ele furnizează dovezi ale eficienței acestor măsuri.

▼M18

(6)  Prin derogare de la articolul 1, Irlanda, Spania, Croația, Cipru, Letonia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit pot autoriza introducerea pe piața lor internă a cărnii afumate în mod tradițional și a produselor din carne afumate, afumate pe teritoriul lor și destinate consumului pe teritoriul lor cu niveluri de HAP mai ridicate decât cele prevăzute la punctul 6.1.4 din anexă, cu condiția ca produsele respective să respecte limitele maxime aplicabile înainte de 1 septembrie 2014, respectiv 5,0 μg/kg pentru benzo(a)piren și 30,0 μg/kg pentru suma de benzo(a)piren, benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten și crisen.

Statele membre în cauză continuă să monitorizeze prezența HAP în carnea și în produsele din carne afumate în mod tradițional și instituie programe care să pună în aplicare bune practici de afumare, atunci când este posibil, în limitele a ceea ce este fezabil din punct de vedere economic și a ceea ce este posibil fără ca produsele în cauză să își piardă proprietățile organoleptice tipice.

În termen de trei ani de la data aplicării regulamentului, situația trebuie reevaluată pe baza tuturor informațiilor disponibile, pentru a stabili o listă a tipurilor de carne și de produse din carne afumate pentru care derogarea continuă fără o limită de timp pentru producția și consumul locale.

(7)  Prin derogare de la articolul 1, Irlanda, Letonia, România, Finlanda, Suedia și Regatul Unit pot autoriza introducerea pe piața lor internă a peștelui afumat și a produselor pescărești afumate în mod tradițional, afumate pe teritoriul lor și destinate consumului pe teritoriul lor cu niveluri de HAP mai ridicate decât cele prevăzute la punctul 6.1.5 din anexă, cu condiția ca respectivele produse afumate să respecte limitele maxime aplicabile înainte de 1 septembrie 2014, respectiv 5,0 μg/kg pentru benzo(a)piren și 30,0 μg/kg pentru suma benzo(a)piren, benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten și crisen.

Aceste state membre continuă să monitorizeze prezența HAP în peștele afumat și produsele pescărești afumate în mod tradițional și instituie programe care să pună în aplicare bune practici de afumare, atunci când este posibil, în limitele a ceea ce este fezabil din punct de vedere economic și a ceea ce este posibil fără ca produsele în cauză să își piardă proprietățile organoleptice tipice.

În termen de trei ani de la data aplicării prezentului regulament, situația trebuie reevaluată pe baza tuturor informațiilor disponibile, pentru a stabili o listă a tipurilor de pește afumat și de produse pescărești afumate pentru care derogarea continuă fără o limită de timp pentru producția și consumul la nivel local.

▼B

Articolul 8

Prelevare de probe și analiză

Prelevarea de probe și analiza pentru controlul oficial al nivelurilor maxime menționate în anexă se efectuează în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1882/2006 ( 38 ), nr. 401/2006 ( 39 ), nr. 1883/2006 ( 40 ) ale Comisiei și cu Directivele 2001/22/CE ( 41 ), 2004/16/CE ( 42 ) și 2005/10/CE ( 43 ) ale Comisiei.

▼M25

Articolul 9

Monitorizare și raportare

(1)  Statele membre monitorizează nivelurile de nitrați din legumele care pot conține niveluri importante, în special legumele cu frunze verzi, și comunică EFSA rezultatele cu regularitate.

(2)  Statele membre comunică Comisiei o sinteză a rezultatelor privind aflatoxinele, obținute în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 al Comisiei ( 44 ), și raportează către EFSA datele privind incidența diferitelor substanțe vizate.

(3)  Statele membre și organizațiile profesionale ale părților interesate comunică anual Comisiei rezultatele anchetelor efectuate și progresele înregistrate în ceea ce privește aplicarea măsurilor de prevenire destinate evitării unei contaminări cu deoxinivalenol, zearalenon, fumonisin B1 și B2, toxinele T-2 și HT-2. Comisia pune aceste rezultate la dispoziția statelor membre. Datele conexe referitoare la incidență se comunică EFSA.

(4)  Statelor membre și organizațiilor profesionale ale părților interesate li se recomandă cu tărie să monitorizeze prezența alcaloizilor ergotului în cereale și în produsele pe bază de cereale.

Statelor membre și organizațiilor profesionale ale părților interesate li se recomandă cu tărie să raporteze către EFSA rezultatele privind alcaloizii ergotului, până la 30 septembrie 2016. Aceste rezultate includ date privind incidența și informații specifice privind relația dintre prezența scleroților ergotului și nivelul diferiților alcaloizi ai ergotului.

Comisia pune aceste rezultate la dispoziția statelor membre.

(5)  Pot fi raportate către EFSA date privind incidența altor contaminanți decât cei menționați la alineatele (1)-(4), colectate de statele membre și organizațiile profesionale ale părților interesate.

(6)  Datele privind incidența sunt transmise către EFSA în formatul de transmitere a datelor al EFSA, în conformitate cu cerințele Orientărilor EFSA privind descrierea standard a eșantioanelor (Standard Sample Description, SSD) de alimente și hrană pentru animale ( 45 ) și cu cerințele specifice suplimentare de raportare ale EFSA pentru anumiți contaminanți. Datele privind incidența, provenite de la organizațiile profesionale ale părților interesate, pot fi furnizate EFSA, dacă este cazul, într-un format de transmitere a datelor simplificat, definit de EFSA.

▼B

Articolul 10

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 466/2001 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 11

Dispoziții tranzitorii

▼M11

Prezentul regulament nu se aplică produselor care au fost introduse pe piață înainte de datele menționate la literele (a) - (f) în conformitate cu dispozițiile aplicabile la data respectivă:

▼B

(a) 1 iulie 2006, în ceea ce privește nivelurile maxime pentru deoxinivalenol și zearalenon prevăzute la punctele 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 și 2.5.7 din anexă;

▼M1

(b) 1 octombrie 2007, în ceea ce privește nivelurile maxime pentru deoxinivalenol și zearalenonă prevăzute la punctele 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 și 2.5.10 din anexă;

▼B

(c) 1 octombrie 2007, în ceea ce privește nivelurile maxime pentru fumonisin B1 și B2 prevăzute la punctul 2.6 din anexă;

(d) 4 noiembrie 2006, în ceea ce privește nivelurile maxime pentru suma de dioxine și PCB de tipul dioxinei prevăzute în secțiunea 5 din anexă;

▼M11

(e) 01 ianuarie 2012, în ceea ce privește nivelurile maxime pentru PCB care nu sunt de tipul dioxinei prevăzute în secțiunea 5 din anexă;

(f) 01 ianuarie 2015, în ceea ce privește nivelurile maxime pentru ochratoxina A în Capsicum spp. prevăzute la punctul 2.2.11 din anexă.

▼B

Prezentarea dovezii privind data introducerii pe piață a produselor cade în sarcina operatorului din sectorul alimentar.

Articolul 12

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
▼C2

ANEXĂ

▼B

Niveluri maxime pentru anumiți agenți contaminanți din produsele alimentare (45) Punctul 1:  Nitrați

Produse alimentare (9)

Niveluri maxime (mg NO3/kg)

1.1

Spanac proaspăt (Spinacia oleracea(10)

 

3 500

1.2

Spanac conservat, congelat sau înghețat

 

2 000

1.3

Salată proaspătă (Lactuca sativa L.) (salată cultivată în seră și salată cultivată în aer liber) cu excepția salatei menționate la punctul 1.4

Recoltată 1 octombrie-31 martie:

 

salată cultivată în seră

5 000

salată cultivată în aer liber

4 000

Recoltată 1 aprilie-30 septembrie:

 

salată cultivată în seră

4 000

salată cultivată în aer liber

3 000

▼M10

1.4

Salată tip Iceberg

salată cultivată în seră

2 500

salată cultivată în aer liber

2 000

▼M8

1.5

Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Recoltată 1 octombrie-31 martie:

7 000

Recoltată 1 aprilie-30 septembrie:

6 000

1.6

Preparate pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (11) (12)

 

200

▼BPunctul 2:  Micotoxine

Produse alimentare (9)

Niveluri maxime (μg/kg)

▼M5

2.1

Aflatoxine

B1

Sumă de B1, B2, G1 și G2

M1

2.1.1

►C3   Alune de pământ (arahide) și alte semințe oleaginoase, care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în produse alimentare, cu excepția: — alunelor de pământ (arahidelor) și a altor semințe oleaginoase destinate măcinării în vederea fabricării de ulei vegetal rafinat  ◄

8,0 (13)

15,0 (13)

2.1.2

Migdale, fistic și sâmburi de caise care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în produse alimentare

12,0 (13)

15,0 (13)

2.1.3

Alune și nuci braziliene care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în produse alimentare

8,0 (13)

15,0 (13)

 

2.1.4

►C3  Nucifere, altele decât cele enumerate la punctele 2.1.2 și 2.1.3 care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în produse alimentare ◄

5,0 (13)

10,0 (13)

2.1.5

►C3  Alune de pământ (arahide) și alte semințe oleaginoase (43) și produse prelucrate din acestea, destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produse alimentare, ◄

cu excepția:

— uleiurilor vegetale brute destinate rafinării

— uleiurilor vegetale rafinate

2,0 (13)

4,0 (13)

2.1.6

Migdale, fistic și sâmburi de caise destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingredient în produsele alimentare (44)

8,0 (13)

10,0 (13)

2.1.7

Alune și nuci braziliene destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produsele alimentare (44)

5,0 (13)

10,0 (13)

 

2.1.8

►C3  Nucifere, altele decât cele enumerate la 2.1.6 și 2.1.7, precum și produsele prelucrate din acestea, destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produsele alimentare ◄

2,0 (13)

4,0 (13)

▼M12

2.1.9

Fructe uscate, altele decât smochinele uscate, care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau sunt destinate utilizării ca ingrediente în produse alimentare

5,0

10,0

2.1.10

Fructe uscate, altele decât smochinele uscate, și produse prelucrate din acestea, destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produse alimentare

2,0

4,0

▼M5

2.1.11

Toate cerealele și toate produsele derivate din cereale, incluzând produsele din cereale prelucrate, cu excepția produselor alimentare enumerate la punctele 2.1.12, 2.1.15 și 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12

Porumb și orez care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingrediente în produse alimentare

5,0

10,0

2.1.13

Lapte brut (14), lapte tratat termic și lapte destinat fabricării de lactate

0,05

2.1.14

Următoarele specii de mirodenii:

Capsicum spp. (fructe uscate derivate, întregi sau măcinate, inclusiv ardei iute, pudră de ardei iute, ardei Cayenne și boia de ardei)

Piper spp. (fructe derivate, inclusiv piper alb și negru)

Myristica fragans (nucșoară)

Zingiber officinale (ghimbir)

Curcuma longa (șofran de India)

Amestecuri de mirodenii care conțin una sau mai multe dintre mirodeniile menționate mai sus

5,0

10,0

2.1.15

Produse alimentare pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și copii mici (11) (15)

0,10

2.1.16

►C3  Formule de început și formule de continuare pentru sugari inclusiv lapte și lapte de continuare pentru sugari ◄  (12) ►M20   (11)  ◄

0,025

2.1.17

Produse alimentare dietetice cu indicație medicală specială ►M20   (11)  ◄  (16) destinate în mod specific sugarilor

0,10

0,025

▼M12

2.1.18

Smochine uscate

6,0

10,0

▼B

2.2

Ocratoxina A

 

 

 

2.2.1

Cereale neprelucrate

5,0

▼M11

2.2.2

Toate produsele derivate din cereale neprelucrate, incluzând produsele din cereale prelucrate și cerealele destinate consumului uman direct, cu excepția produselor alimentare menționate la punctele 2.2.9, 2.2.10 și 2.2.13

3,0

▼M10

2.2.3

Stafide (currants, raisins și sultanine)

10,0

▼B

2.2.4

►C2  Cafea boabe prăjită și cafea prăjită măcinată, cu excepția cafelei solubile ◄

5,0

2.2.5

Cafea solubilă (cafea instant)

10,0

2.2.6

Vinuri (inclusiv vinuri spumante și exclusiv vinurile licoroase și vinurile cu o tărie alcoolică de cel puțin 15 % vol) și vinurile de fructe (17)

2,0 (18)

2.2.7

Vinuri aromatizate, băuturi pe bază de vinuri aromatizate și cocteiluri din vinuri aromatizate (19)

2,0 (18)

2.2.8

Suc de struguri, suc de struguri concentrat după reconstituire, nectar de struguri, must de struguri și must de struguri concentrat după reconstituire destinate consumului uman direct (20)

2,0 (18)

2.2.9

Preparate pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (11) (15)

0,50

2.2.10

Preparate dietetice pentru utilizări medicale speciale, destinate în special sugarilor ►M20   (11)  ◄  (16)

0,50

▼M23

2.2.11

Mirodenii, inclusiv mirodenii uscate

 

Piper spp. (fructe derivate, inclusiv piper alb și negru)

Myristica fragrans (nucșoară)

Zingiber officinale (ghimbir)

Curcuma longa (șofran de India)

15 μg/kg

Capsicum spp. (fructe uscate derivate, întregi sau măcinate, inclusiv ardei iute, pudră de ardei iute, ardei Cayenne și boia de ardei)

20 μg/kg

Amestecuri de mirodenii care conțin una din mirodeniile menționate mai sus

15 μg/kg

▼M4

2.2.12

Lemn dulce (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate și alte specii)

 

2.2.12.1

Lemn dulce, ingredient pentru infuzii de plante

20 μg/kg

2.2.12.2

Extracte de lemn dulce (45), pentru utilizarea în alimente, în special în băuturi și produse de cofetărie

80 μg/kg

▼M11

2.2.13

Glutenul de grâu nu este vândut direct consumatorului

8,0

▼B

2.3

Patulină

 

2.3.1

Sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate după reconstituire și nectar de fructe (20)

50

2.3.2

Băuturi spirtoase (21), cidru și alte băuturi fermentate derivate din mere sau care conțin suc de mere

50

2.3.3

Produse solide din mere, inclusiv compot de mere, piure de mere destinate consumului direct, cu excepția produselor alimentare menționate la punctele 2.3.4 și 2.3.5

25

2.3.4

Suc de mere și produse solide din mere, inclusiv compot de mere și piure de mere destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (22), etichetate și vândute ca atare (12)

10,0

2.3.5

Preparate pentru copii, altele decât cele pe bază de cereale prelucrate destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (11) (12)

10,0

▼M1

2.4.

Deoxinivalenol (23)

 

2.4.1.

►C4  Cereale neprelucrate (25) (25), altele decât grâul dur, ovăzul și porumbul ◄

1 250

2.4.2.

►C4  Grâu dur și ovăz neprelucrate (25) (25)  ◄

1 750

2.4.3.

►C4  Porumb neprelucrat (25), cu excepția porumbului neprelucrat destinat prelucrării prin măcinare umedă (40)  ◄

1 750  (26)

2.4.4.

Cereale destinate consumului uman direct, făină de cereale, tărâțe și germeni sub formă de produse finale comercializate pentru consum uman direct, cu excepția alimentelor menționate la punctele 2.4.7, 2.4.8 și 2.4.9

750

2.4.5.

Paste făinoase (uscate) (27)

750

2.4.6.

Pâine (inclusiv produse de panificație), produse de patiserie, biscuiți, snackuri și cereale pentru micul dejun

500

2.4.7.

►C4  Produse alimentare pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (11) (15)  ◄

200

2.4.8.

Fracțiuni rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40 , și alte produse rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10

750  (26)

2.4.9.

Fracțiuni rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20 , și alte produse rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor ≤ 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10

1 250  (26)

2.5.

Zearalenonă (23)

 

2.5.1.

►C4  Cereale neprelucrate (25) (25), altele decât porumbul ◄

100

2.5.2.

►C4  Porumb neprelucrat (25), cu excepția porumbului neprelucrat destinat prelucrării prin măcinare umedă (40)  ◄

350  (26)

2.5.3.

Cereale destinate consumului uman direct, făină de cereale, tărâțe și germeni ca produse finale comercializate pentru consumul uman direct, cu excepția produselor alimentare menționate la punctele 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 și 2.5.10

75

2.5.4.

Ulei de porumb rafinat

400  (26)

2.5.5.

Pâine (inclusiv produse mici de panificație), produse de patiserie, biscuiți, snackuri și cereale pentru micul dejun, cu excepția snackurilor pe bază de porumb și a cerealelor pentru micul dejun pe bază de porumb

50

2.5.6.

Porumb destinat consumului uman direct, snackuri pe bază de porumb și cereale pentru micul dejun pe bază de porumb

100  (26)

2.5.7.

►C4  Produse alimentare pe bază de cereale prelucrate (cu excepția produselor alimentare pe bază de porumb prelucrat) și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (11) (15)  ◄

20

2.5.8.

►C4  Produse alimentare pe bază de porumb prelucrat destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (11) (15)  ◄

20  (26)

2.5.9.

Fracțiuni rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40 , și alte produse rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10

200  (26)

2.5.10.

Fracțiuni rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20 , și alte produse rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor ≤ 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10

300  (26)

2.6.

Fumonisine

Suma B1 + B2

2.6.1.

►C4  Porumb neprelucrat (25), cu excepția porumbului neprelucrat destinat prelucrării prin măcinare umedă (40)  ◄

4 000  (28)

2.6.2.

Porumb destinat consumului uman direct, produse alimentare pe bază de porumb destinate consumului uman direct, cu excepția produselor alimentare menționate la punctele 2.6.3 și 2.6.4

1 000  (28)

2.6.3.

Cereale pentru micul dejun pe bază de porumb și snackuri pe bază de porumb

800  (28)

2.6.4.

►C4  Produse alimentare pe bază de porumb prelucrat și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (11) (15)  ◄

200  (28)

2.6.5.

Fracțiuni rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40 , și alte produse rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10

1 400  (28)

2.6.6.

Fracțiuni rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20 , și alte produse rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor ≤ 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10

2 000  (28)

▼B

2.7

Toxina T-2 și toxina HT-2 (23)

Suma toxinelor T-2 și HT-2

2.7.1

Cereale neprelucrate (25) și preparate pe bază de cereale

 

▼M14

2.8.

Citrinină

 

2.8.1.

Suplimente alimentare pe bază de orez fermentat cu drojdie roșie Monascus purpureus

2 000  (1)

▼M25

2.9

Scleroți ai ergotului și alcaloizi ai ergotului

 

2.9.1.

Scleroți ai ergotului

 

2.9.1.1.

Cereale neprelucrate (24), cu excepția porumbului și a orezului

0,5 g/kg (3)

2.9.2.

Alcaloizi ai ergotului (4)

 

2.9.2.1.

Cereale neprelucrate (24), cu excepția porumbului și a orezului

— (5)

2.9.2.2.

Produse rezultate din măcinarea cerealelor, altele decât produsele rezultate din măcinarea porumbului și a orezului

— (5)

2.9.2.3.

Pâine (inclusiv produse de panificație), produse de patiserie, biscuiți, batoane cu cereale, cereale pentru micul dejun și paste făinoase

— (5)

2.9.2.4.

Produse alimentare pe bază de cereale destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică

— (5)

▼BPunctul 3:  Metale

Produse alimentare (9)

Niveluri maxime (mg/kg greutate umedă)

▼M20

3.1

Plumb

 

3.1.1

Lapte crud (14), lapte tratat termic și lapte destinat fabricării produselor pe bază de lapte

0,020

3.1.2

Preparatele pentru sugari și formulele de continuare

 

 

comercializate sub formă de praf (11) (33)

0,050

 

comercializate sub formă lichidă (11) (33)

0,010

3.1.3

Alimente preparate pe bază de cereale și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (11) (33), altele decât cele de la punctul 3.1.5

0,050

3.1.4

Alimente destinate unor scopuri medicale speciale (11), destinate în mod specific sugarilor și copiilor de vârstă mică

 

 

comercializate sub formă de praf (33)

0,050

 

comercializate sub formă lichidă (33)

0,010

3.1.5

Băuturi destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, etichetate și vândute ca atare, altele decât cele menționate la punctele 3.1.2 și 3.1.4

 

 

comercializate sub formă lichidă sau care urmează să fie reconstituite conform instrucțiunilor producătorului, inclusiv sucurile de fructe (12)

0,030

 

care sunt preparate prin infuzare sau decocție (33)

1,50

3.1.6

Carne de bovine, ovine, porcine și păsări de curte (cu excepția organelor) (14)

0,10

3.1.7

Organe de bovine, ovine, porcine și păsări de curte (14)

0,50

3.1.8

Mușchi de pește (29) (30)

0,30

3.1.9

Cefalopode (55)

0,30

3.1.10

Crustacee (31) (47)

0,50

3.1.11

Moluște bivalve (31)

1,50

3.1.12

Cereale și proteaginoase

0,20

3.1.13

Legume, exceptând varza pentru frunze, barba-caprei, legumele cu frunze și plantele aromatice, ciupercile, algele marine și legumele fructoase (32) (56)

0,10

3.1.14

Varză pentru frunze, barba-caprei, legume cu frunze exceptând plantele aromatice, precum și următoarele ciuperci: Agaricus bisporus (ciuperca de gunoi/șampinionul), Pleurotus ostreatus (buretele negru de fag), Lentinula edodes (ciupercile Shiitake) (32)

0,30

3.1.15

Legume fructoase

 

 

porumb dulce (32)

0,10

 

altele decât porumbul dulce (32)

0,05

3.1.16

Fructe, exceptând merișoarele, coacăzele, boabele de soc și fructele arborelui de căpșuni (Arbutus unedo(32)

0,10

3.1.17

Merișoare, coacăze, boabe de soc și fructele arborelui de căpșuni (32)

0,20

3.1.18

Grăsimi și uleiuri, inclusiv grăsimi din lapte

0,10

3.1.19

Sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate reconstituite și nectaruri de fructe

 

 

exclusiv din bace și alte fructe mici (20)

0,05

 

din alte fructe decât bacele și alte fructe mici (20)

0,03

3.1.20

Vinuri (inclusiv vinurile spumante, cu excepția vinului licoros), cidru de mere, cidru de pere și vinuri din fructe (17)

 

 

produse obținute din recolta de fructe a anilor 2001-2015

0,20

 

produse obținute din recolta de fructe a anilor începând cu 2016

0,15

3.1.21

Vinuri aromatizate, băuturi aromatizate pe bază de vin și cocktailuri aromatizate pe bază de produse vitivinicole (19)

 

 

produse obținute din recolta de fructe a anilor 2001-2015

0,20

 

produse obținute din recolta de fructe a anilor începând cu 2016

0,15

3.1.22

Suplimente alimentare (42)

3,0

3.1.23

Miere

0,10

▼M16

3.2

Cadmiu

 

3.2.1

Legume și fructe, exceptând legumele rădăcinoase și cu tuberculi, legumele cu frunze, plantele aromatice, varza pentru frunze, legumele cu tulpină, ciupercile și algele marine (32)

0,050

3.2.2

Legume rădăcinoase și cu tuberculi (exceptând țelina de rădăcină, păstârnacul, barba-caprei și hreanul), legume cu tulpină (exceptând țelina) (32). Pentru cartofi, nivelul maxim se aplică la cartofii curățați

0,10

3.2.3

Legume cu frunze, plante aromatice, varză pentru frunze, țelină, țelină de rădăcină, păstârnac, barba-caprei, hrean și următoarele ciuperci (32): Agaricus bisporus (ciuperci obișnuite — champignon), Pleurotus ostreatus (burete negru de fag), Lentinula edodes (ciuperci Shiitake)

0,20

3.2.4

Ciuperci, cu excepția celor enumerate la punctul 3.2.3 (32)

1,0

3.2.5

Boabe de cereale, cu excepția grâului și a orezului

0,10

3.2.6

— Boabe de grâu, boabe de orez

— Tărâțe de grâu și germeni de grâu pentru consumul direct

— Boabe de soia

0,20

3.2.7

Produse specifice pe bază de cacao și de ciocolată, astfel cum sunt enumerate mai jos (52)

 

—  ciocolată cu lapte cu < 30 % din totalul de cacao în substanță solidă uscată;

0,10 începând de la 1 ianuarie 2019

—  ciocolată cu < 50 % din totalul de cacao în substanță solidă uscată; ciocolată cu lapte cu ≥ 30 % din totalul de cacao în substanță solidă uscată;

0,30 începând de la 1 ianuarie 2019

—  ciocolată cu ≥ 50 % din totalul de cacao în substanță solidă uscată;

0,80 începând de la 1 ianuarie 2019

—  pudră de cacao vândută consumatorului final sau ca ingredient în pudra de cacao îndulcită vândută consumatorului final (ciocolată de băut)

0,60 începând de la 1 ianuarie 2019

3.2.8

Carne (cu excepția organelor) de bovine, ovine, porcine și păsări de curte (14)

0,050

3.2.9

Carne de cabaline, cu excepția organelor (14)

0,20

3.2.10

Ficat provenit de la bovine, ovine, porcine, păsări de curte și cabaline (14)

0,50

3.2.11

Rinichi provenit de la bovine, ovine, porcine, păsări de curte și cabaline (14)

1,0

3.2.12

Mușchi file de pește (29) (30), cu excepția speciilor enumerate la punctele 3.2.13, 3.2.14 și 3.2.15

0,050

3.2.13

Mușchi file provenit de la următorii pești (29) (30):

macrou (specia Scomber), ton (specia Thunnus, Katsuwonus pelamis, specia Euthynnus), Sicyopterus lagocephalus

0,10

3.2.14

Mușchi file provenit de la următorul pește (29) (30):

ton negru (specia Auxis)

0,15

3.2.15

Mușchi file provenit de la următorii pești (29) (30):

hamsie europeană (specia Engraulis)

pește-spadă (Xiphias gladius)

sardină (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Crustacee (31): mușchiul de pe apendice și abdomen (47). În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura), mușchiul de pe apendice.

0,50

3.2.17

Moluște bivalve (31)

1,0

3.2.18

Cefalopode (fără viscere)] (31)

1,0

3.2.19

Formule de început pentru sugari și formule de continuare ►M20   (11)  ◄  (33):

 

—  formule sub formă de praf pe bază de proteine din lapte de vacă sau hidrolizate proteice;

0,010 începând de la 1 ianuarie 2015

—  formule lichide pe bază de proteine din lapte de vacă sau hidrolizate proteice;

0,005 începând de la 1 ianuarie 2015

—  formule sub formă de praf pe bază de izolate din proteine din soia, singure sau în amestec cu proteine din lapte de vacă;

0,020 începând de la 1 ianuarie 2015

—  formule lichide pe bază de izolate din proteine din soia, singure sau în amestec cu proteine din lapte de vacă

0,010 începând de la 1 ianuarie 2015

3.2.20

Preparate pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și copii de vârstă mică (11) (33)

0,040 începând de la 1 ianuarie 2015

3.2.21

Suplimente alimentare (42), cu excepția suplimentelor alimentare enumerate la punctul 3.2.22

1,0

3.2.22

Suplimente alimentare (42) care sunt constituite în mod exclusiv sau în principal din alge marine uscate, produse derivate din alge marine sau din moluște bivalve uscate

3,0

▼B

3.3

Mercur

 

▼M6

3.3.1

Produse pescărești (31) și mușchi file de pește (29) (30), cu excepția speciilor menționate la punctul 3.3.2. Nivelul maxim pentru crustacee se aplică mușchiului de pe apendice și abdomen (47). În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura) nivelul maxim se aplică mușchiului de pe apendice.

0,50

▼M3

3.3.2

Filé provenit de la următorii pești (29) (30): pește undițar (Lophius species) lup-de-mare (Anarhichas lupus) pălămidă (Sarda sarda) anghilă (Anguilla species) pește pion, pește pion roșu, pește pion mediteranean (Hoplostethus species) ►C1   grenadier de stâncă (Coryphaenoides rupestris)  ◄ halibut (Hippoglossus hippoglossus) genipter sud-african (Genypterus capensis) marlin (Makaira species) cardină (Lepidorhombus species) barbun (Mullus species) țipar roz (Genypterus blacodes) știucă (Esox lucius) pălămidă argintie (Orcynopsis unicolor) capelan de Mediterana (Trisopterus minutes) rechin portughez (Centroscymnus coelolepis) vulpi de mare (Raja species) sebastă de mare (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus) peștele cu velă (Istiophorus platypterus) pește-teacă (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) doradă, pagel (Pagellus species) rechin (toate speciile) macrou sau stromateu (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens) sturion (Acipenser species) pește-spadă (Xiphias gladius) ton (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

▼M3

3.3.3

Suplimente alimentare (42)

0,10

▼B

3.4

Staniu (anorganic)

 

3.4.1

Alimente conservate, altele decât băuturi

200

3.4.2

Băuturi conservate, inclusiv sucuri de fructe și sucuri de legume

100

3.4.3

Preparate pentru copii și preparate pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică conservate, cu excepția produselor uscate și sub formă de praf (11) (33)

50

3.4.4

Preparate pentru sugari și preparate de continuare conservate (inclusiv lapte pentru sugari și lapte de continuare), cu excepția produselor uscate și sub formă de praf ►M20   (11)  ◄  (33)

50

3.4.5

Produse alimentare dietetice pentru utilizări în scopuri medicale speciale ►M20   (11)  ◄  (33), destinate în special sugarilor, conservate, cu excepția produselor uscate și sub formă de praf

50

▼M21

3.5

Arsen (anorganic) (53) (54)

 

3.5.1

Orez albit care nu a fost prefiert (orez sticlos sau alb)

0,20

3.5.2

Orez prefiert și orez decorticat

0,25

3.5.3

Vafe din orez, foi de orez, biscuiți sărați din orez și prăjituri din orez

0,30

3.5.4

Orez destinat producției de alimente pentru sugari și copii de vârstă mică (11)

0,10

▼BPunctul 4:  3-monoclorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

Produse alimentare (9)

Niveluri maxime (mg/kg greutate umedă)

4.1

Proteină vegetală hidrolizată (34)

20

4.2

Sos de soia (34)

20

▼M9Secțiunea 5:  Dioxine și PCB (35)

Produse alimentare

Niveluri maxime

Suma dioxinelor (OMS-PCDD/F-TEQ) (36)

Suma dioxinelor (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (36)

Suma PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180 (ICES – 6) (36)

5.1

Carne și produse din carne (cu excepția organelor comestibile) provenind de la următoarele animale (14):

 

 

 

—  bovine și ovine

2,5 pg/g grăsime (37)

4,0 pg/g grăsime (37)

40 ng/g grăsime (37)

—  păsări de curte

1,75 pg/g grăsime (37)

3,0 pg/g grăsime (37)

40 ng/g grăsime (37)

—  porcine

1,0 pg/g grăsime (37)

1,25 pg/g grăsime (37)

40 ng/g grăsime (37)

▼M13

5.2

Ficat provenind de la animalele terestre menționate la punctul 5.1, cu excepția ficatului de ovine și a produselor derivate din acesta

0,30 pg/g greutate umedă

0,50 pg/g greutate umedă

3,0 ng/g greutate umedă

 

Ficat de ovine și produse derivate din acesta

1,25 pg/g greutate umedă

2,00 pg/g greutate umedă

3,0 ng/g greutate umedă

▼M19

5.3

Carne de pește, produse din pește și produse derivate (30)  (38), exceptând:

— țiparul sălbatic capturat

— câinele de mare sălbatic capturat (Squalus acanthias)

— pește de apă dulce sălbatic capturat, cu excepția speciilor de pești osoși capturați în apă dulce

— ficatul de pește și produse derivate

— uleiurile de pește

Nivelul maxim pentru crustacee se aplică mușchiului de pe apendice și abdomen (47). În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura) nivelul maxim se aplică mușchiului de pe apendice.

3,5 pg/g de greutate umedă

6,5 pg/g de greutate umedă

75 ng/g de greutate umedă

▼M9

5.4

Carne de pește de apă dulce sălbatic capturat, cu excepția speciilor de pești osoși capturați în apă dulce și produse derivate (30)

3,5 pg/g greutate umedă

6,5 pg/g greutate umedă

125 ng/g greutate umedă

▼M19

5.4bis

Carne de câine de mare sălbatic capturat (Squalus acanthias) și produse derivate (38)

3,5 pg/g de greutate umedă

6,5 pg/g de greutate umedă

200 ng/g de greutate umedă

▼M9

5.5

Carne de anghilă sălbatică capturată (Anguilla anguilla) și produse derivate

3,5 pg/g greutate umedă

10,0 pg/g greutate umedă

300 ng/g greutate umedă

5.6

Ficat de pește și produse derivate din acesta, cu excepția uleiului de pește menționat la punctul 5.7

20,0 pg/g greutate umedă (41)

200 ng/g greutate umedă (41)

5.7

Ulei de pește (ulei din carne de pește, ulei din ficat de pește și uleiuri din alte organisme marine destinate consumului uman)

1,75 pg/g grăsime

6,0 pg/g grăsime

200 ng/g grăsime

5.8

Lapte crud (14) și produse lactate (14), inclusiv grăsimile din unt

2,5 pg/g grăsime (37)

5,5 pg/g grăsime (37)

40 ng/g grăsime (37)

5.9

Ouă de găină și produse din ouă (14)

2,5 pg/g grăsime (37)

5,0 pg/g grăsime (37)

40 ng/g grăsime (37)

5.10

Grăsimea următoarelor animale:

 

 

 

—  bovine și ovine

2,5 pg/g grăsime

4,0 pg/g grăsime

40 ng/g grăsime

—  păsări de curte

1,75 pg/g grăsime

3,0 pg/g grăsime

40 ng/g grăsime

—  porcine

1,0 pg/g grăsime

1,25 pg/g grăsime

40 ng/g grăsime

5.11

Grăsimi animale amestecate

1,5 pg/g grăsime

2,50 pg/g grăsime

40 ng/g grăsime

5.12

Uleiuri vegetale și grăsimi

0,75 pg/g grăsime

1,25 pg/g grăsime

40 ng/g grăsime

5.13

Produse alimentare destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (12)

0,1 pg/g greutate umedă

0,2 pg/g greutate umedă

1,0 ng/g greutate umedă

▼M22Secțiunea 6:  Hidrocarburi aromatice policiclice

Produse alimentare

Niveluri maxime (μg/kg)

6.1

Benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten și crisen

Benzo(a)piren

Suma benzo(a)pirenului, benzo(a)antracenului, benzo(b)fluorantenului și crisenului (48)

6.1.1

Uleiuri și grăsimi (cu excepția untului de cacao și a uleiului din nucă de cocos) destinate consumului uman direct sau folosirii ca ingrediente alimentare

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Boabe de cacao și produse derivate, cu excepția produselor menționate la punctul 6.1.11

5,0 μg/kg de la 1.4.2013

35,0 μg/kg grăsime de la 1.4.2013 până la 31.3.2015

30,0 μg/kg grăsime de la 1.4.2015

▼M22

6.1.3

Ulei din nucă de cocos destinat consumului uman direct sau folosirii ca ingredient alimentar

2,0

20,0

6.1.4

Carne afumată și produse din carne afumată

5,0 până la 31.8.2014

2,0 de la 1.9.2014

30,0 de la 1.9.2012 până la 31.8.2014

12,0 de la 1.9.2014

6.1.5

Mușchi de pește afumat și produse pescărești afumate (30) (39), cu excepția produselor pescărești menționate la punctele 6.1.6 și 6.1.7. Nivelul maxim pentru crustaceele afumate se aplică mușchiului de pe apendice și abdomen (47). În cazul crabilor afumați și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura), se aplică mușchiului de pe apendice.

5,0 până la 31.8.2014

2,0 de la 1.9.2014

30,0 de la 1.9.2012 până la 31.8.2014

12,0 de la 1.9.2014

6.1.6

Șprot afumat și conserve de șprot afumat (30) (50) (Sprattus sprattus); hering din Marea Baltică afumat cu o lungime ≤ 14 cm și conserve de hering din Marea Baltică afumat cu o lungime ≤ 14 cm (30) (50) (Clupea harengus membras); Katsuobushi (pălămidă uscată, Katsuwonus pelamis); moluște bivalve (proaspete, refrigerate sau congelate) (31); carne tratată termic și produse din carne tratate termic (49) vândute consumatorului final

5,0

30,0

6.1.7

Moluște bivalve (39) (afumate)

6,0

35,0

6.1.8

Preparate pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și copii de vârstă mică (11) (33)

1,0

1,0

6.1.9

Preparate pentru sugari și formule de continuare, inclusiv lapte pentru sugari și lapte pentru copii de vârstă mică ►M20   (11)  ◄  (33)

1,0

1,0

6.1.10

Preparate dietetice pentru scopuri medicale speciale ►M20   (11)  ◄  (33) destinate în special sugarilor

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Fibre de cacao și produse derivate din fibre de cacao, destinate utilizării ca ingredient în produse alimentare

3,0

15,0

6.1.12

Chipsuri de banane

2,0

20,0

6.1.13

Suplimente alimentare care conțin produse de origine vegetală și preparate ale acestora (42) (7) (8)

Suplimente alimentare care conțin lăptișor de matcă, propolis, spirulină sau preparate ale acestora (42)

10,0

50,0

6.1.14

Ierburi aromatice uscate

10,0

50,0

6.1.15

Mirodenii uscate, cu excepția cardamonului și a ardeiului (Capsicum spp.) afumat.

10,0

50,0

▼M11Secțiunea 7:  Melamina și analogii săi structurali

Produse alimentare

Niveluri maxime

(mg/kg)

7.1.

Melamină

 

7.1.1.

Produse alimentare cu excepția preparatelor pentru sugari și a preparatelor de continuare (51)

2,5

7.1.2.

Preparatele pentru sugari sub formă de praf și preparatele de continuare;

1

▼M17Secțiunea 8:  Toxine inerente plantelor

Produse alimentare (9)

Niveluri maxime (g/kg)

8.1

Acid erucic

 

8.1.1

Uleiuri și grăsimi vegetale

50 (2)

8.1.2

Alimentele cu adaos de uleiuri și grăsimi vegetale, cu excepția alimentelor menționate la punctul 8.1.3

50 (2)

8.1.3

Preparate pentru sugari și preparate pentru copii de vârstă mică ►M20   (11)  ◄

 (2)

▼M26Produse alimentare (9)

Nivel maxim (μg/kg)

8.2

Alcaloizii tropanici (6)

 

 

Atropină

Scopolamină

8.2.1

Preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, conținând mei, sorg, hrișcă sau produse derivate (33)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg

(1)   Nivelul maxim trebuie să fie reexaminat până la 1 ianuarie 2016 în lumina informațiilor privind expunerea la citrinină din alte produse alimentare și a informațiilor actualizate privind toxicitatea citrininei în special în ceea ce privește carcinogenitatea și genotoxicitatea.

(2)   Nivelul maxim se referă la nivelul de acid erucic, calculat față de nivelul total de acizi grași din componenta de grăsime a alimentului.

(

3

)   Prelevarea de eșantioane se efectuează în conformitate cu punctul B din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei (JO L 70, 9.3.2006, p. 12).

Analiza se efectuează prin examinare microscopică.

(4)   Suma celor 12 alcaloizi ai ergotului: ergocristină/ergocristinină; ergotamină/ergotaminină; ergocriptină/ergocriptinină; ergometrină/ergometrinină; ergosină/ergosinină; ergocornină/ergocorninină.

(5)   Pentru aceste categorii relevante de produse alimentare, trebuie avute în vedere, înaintea datei de 1 iulie 2017, niveluri maxime adecvate și realizabile, care să asigure un nivel înalt de protecție a sănătății umane.

(6)   Alcaloizii tropanici vizați sunt atropina și scopolamina. Atropina este un amestec racemic de (-)-hiosciamină și (+)-hiosciamină, dintre care doar enantiomerul (-)-hiosciamină prezintă activitate anticolinergică. Deoarece, din motive analitice, nu este întotdeauna posibil să se facă distincția între enantiomerii de hiosciamină, se stabilesc nivelurile maxime pentru atropină și scopolamină.

(7)   Preparatele de origine vegetală sunt preparate obținute din produse vegetale (de exemplu, plante întregi, părți din plante, plante fragmentate sau tăiate) prin diferite procese (de exemplu, presarea, stoarcerea, extracția, distilarea, concentrarea, separarea, uscarea și fermentarea). Această definiție include plantele mărunțite sau sub formă de pudră, părțile din plante, algele, ciupercile, lichenii, tincturile, extractele, uleiurile esențiale (altele decât uleiurile vegetale menționate la punctul 6.1.1), sucurile stoarse și exsudatele prelucrate.

(8)   Nivelurile maxime nu se aplică suplimentelor alimentare care conțin uleiuri vegetale. Uleiurile vegetale utilizate ca ingredient în suplimentele alimentare trebuie să respecte nivelul maxim stabilit la punctul 6.1.1.

(9)   În ceea ce privește fructele, legumele și cerealele, se face trimitere la produsele alimentare încadrate în categoria relevantă definite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. No 178/2006 (JO L 29, 2.2.2006, p. 3). Aceasta înseamnă, inter alia, că hrișca (Fagopyrum sp) este inclusă în categoria „cereale”, iar produsele pe bază de hrișcă sunt incluse în categoria „produse pe bază de cereale”. ►M3  Nucilor nu li se aplică nivelul maxim pentru fructe. ◄

(10)   Nivelurile maxime nu se aplică spanacului proaspăt ce urmează a fi prelucrat și care este transportat direct în vrac de pe câmp la instalația de prelucrare.

(11)   Produsele alimentare din această categorie, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, p. 35).

(12)   Nivelurile maxime se referă la produsele gata pentru utilizare (comercializate ca atare sau reconstituite conform instrucțiunilor producătorului).

(13)    ►M5   ►C3  Nivelurile maxime se referă la partea comestibilă a alunelor de pământ (arahidelor) și a nuciferelor. Dacă alunele de pământ (arahidele) și nuciferele „nedecojite” se supun analizei, la calcularea conținutului de aflatoxine se presupune că toată contaminarea este prezentă la nivelul părții comestibile, exceptând cazul nucilor braziliene. ◄  ◄

(14)   Produsele alimentare încadrate în această categorie definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică produselor alimentare de origine animală (JO L 226, 25.6.2004, p. 22).

(15)   Nivelul maxim se referă la substanța uscată. Substanța uscată se stabilește în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 401/2006.

(16)   În cazul laptelui și produselor lactate, nivelul maxim se referă la produsele gata pentru utilizare (comercializate ca atare sau reconstituite conform instrucțiunilor producătorului), iar în cazul produselor altele decât laptele și produsele lactate, la substanța uscată. Substanța uscată se stabilește în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 401/2006.

(17)   Vinurile și vinurile spumante, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(18)   Nivelul maxim se aplică produselor fabricate începând cu recolta din anul 2005.

(19)   Produsele alimentare din această categorie, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (JO L 84, 20.3.2014, p. 14).

(20)   Produsele alimentare cuprinse în această categorie, astfel cum sunt definite de Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman (JO L 10, 12.1.2002, p. 58).

(21)   Produsele alimentare încadrate în această categorie, astfel cum au fost definite în Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a normelor generale cu privire la definirea, desemnarea si prezentarea băuturilor spirtoase (JO L 160, 12.6.1989, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Protocolul privind condițiile și aranjamentele de admitere a Republicii Bulgaria și a României în Uniunea Europeană.

(22)   Sugarii și copiii de vârstă mică, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, p. 35).

(23)   În scopul aplicării nivelurilor maxime pentru deoxinivalenol, zearalenon, toxina T-2 și toxina HT-2, stabilite la punctele 2.4, 2.5 și 2.7, orezul nu este inclus în categoria „cereale”, iar produsele pe bază de orez nu sunt incluse în categoria „produse pe bază de cereale”.

(

24

)   Nivelul maxim se aplică cerealelor neprelucrate, introduse pe piață pentru prelucrare primară.

„Prelucrare primară” înseamnă orice tratament fizic sau termic, altul decât uscarea, aplicat bobului sau suprafeței acestuia. Operațiunile de curățare, inclusiv perierea, de sortare și de uscare nu sunt considerate a fi „prelucrare primară”, în măsura în care boabele rămân în întregime intacte după curățare și sortare.

„Periere” înseamnă curățarea cerealelor, printr-o periere și/sau frecare viguroasă.

În cazul în care perierea se aplică în prezența scleroților ergotului, cerealele trebuie să fie supuse unei prime etape de curățare, înaintea perierii. Perierea efectuată în combinație cu utilizarea unui aspirator de praf este urmată de o sortare în funcție de culoare, înainte de măcinare.

„Sisteme de producție și prelucrare integrate” înseamnă sisteme care permit curățarea, sortarea și prelucrarea în aceeași unitate a tuturor loturilor de cereale primite. În astfel de sisteme de producție și prelucrare integrate, nivelul maxim se aplică cerealelor neprelucrate, după curățare și sortare, dar înainte de prelucrarea primară.

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să asigure respectarea acestor dispoziții prin procedura lor HACCP, garantând instituirea și aplicarea unei proceduri de monitorizare eficace în acest punct critic de control.

(25)   Nivelul maxim se aplică cerealelor recoltate și preluate începând cu anul de comercializare 2005/2006, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 824/2000 al Comisiei din 19 aprilie 2000 prin care se stabilesc procedurile de preluare a cerealelor de către agențiile de intervenție și metodele de analiză pentru determinarea calității cerealelor (JO L 100, 20.4.2000, p. 31), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1068/2005 (JO L 174, 7.7.2005, p. 65).

(26)   Nivelul maxim se aplică de la 1 octombrie 2007.

(27)   Prin paste făinoase (uscate) se înțelege paste făinoase cu un conținut de apă de aproximativ 12 %.

(28)   Nivelul maxim se aplică de la 1 octombrie 2007.

(29)   Peștii încadrați în această categorie, astfel cum sunt definiți în categoria (a), cu excepția ficatului de pește care intră sub incidența codului CN 0302 70 00 din lista de la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 (JO L 17, 21.1.2000, p. 22), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republicii Slovenia și Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene (JO L 236, 23.9.2003, p. 33). În cazul produselor alimentare uscate, diluate, prelucrate și/sau compuse, se aplică articolul 2 alineatul (1) și articolul 2 alineatul (2).

(30)   În cazul în care peștele este destinat a fi consumat întreg, conținutul maxim se aplică peștelui întreg.

(31)   Produsele alimentare încadrate în categoriile (c) și (i) din lista cuprinsă în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1), după caz (speciile, astfel cum sunt introduse în înregistrarea relevantă). În cazul produselor alimentare uscate, diluate, prelucrate și/sau compuse, se aplică articolul 2 alineatul (1) și articolul 2 alineatul (2). În cazul Pecten maximus, nivelul maxim se aplică doar mușchiului aductor și gonadei.

(32)    ►C2  Nivelul maxim se aplică după spălarea fructelor sau legumelor și separarea părții comestibile. ◄

(33)   Nivelul maxim se referă la produsul în forma în care este pus în vânzare.

(34)   Nivelul maxim este dat pentru produsul lichid conținând 40 % substanță uscată, corespunzător unui nivel maxim de 50 μg/kg în substanța uscată. Nivelul trebuie ajustat proporțional în funcție de conținutul de substanță uscată al produselor.

(

35

)   

►M9

 Dioxinele [suma dibenzo-p-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenții toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), folosind factori de echivalență toxică ai OMS (OMS-TEF)] și suma dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei [suma PCDD, PCDF și a bifenililor policlorurați (PCB) de tipul dioxinelor, exprimați în echivalenți toxici ai OMS, utilizând OMS-TEF]. Factorii de echivalență toxică ai OMS (OMS-TEF) pentru evaluarea riscurilor pentru sănătatea umană se bazează pe concluziile reuniunii de experți din cadrul Programului internațional pentru securitate chimică (IPCS) al OMS, care a avut loc la Geneva în iunie 2005 [Martin van den Berg et al.,

The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences

93(2), 223–241 (2006)]Congener

Valoare TEF

Dibenzo-p-dioxine („PCDD”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofurani („PCDF”)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB de tipul dioxinei Non-orto PCB + mono-orto PCB

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Semnificația abrevierilor folosite: „T” = tetra; „Pe” = penta; „Hx” = hexa; „Hp” = hepta; „O” = octa; „CDD” = clorodibenzodioxină; „CDF” = clordibenzofuran; „CB” = difenili clorurați.

 ◄

(36)   Concentrațiile limită superioară: Concentrațiile limită superioară sunt calculate presupunând că toate valorile diferiților congeneri sub limita de cuantificare sunt egali cu limita de cuantificare.

(

37

)   

►M9

 Nivelul maxim exprimat în raport cu grăsimea nu se aplică produselor care conțin < 2 % grăsime. Pentru produsele alimentare care conțin mai puțin de 2 % grăsime, nivelul maxim aplicabil este nivelul în funcție de produs corespunzător nivelului în funcție de produs pentru un produs alimentar care conține 2 % grăsime, calculat în funcție de nivelul maxim fixat în raport cu grăsimea, după următoarea formulă:

Nivelul maxim exprimat în funcție de produs pentru produsele alimentare care conțin mai puțin de 2 % grăsime = nivelul maxim exprimat în raport cu grăsimea pentru acele produse alimentare × 0,02.

 ◄

(38)   Produsele alimentare din această categorie astfel cum sunt definite în categoriile (a), (b), (c), (e) și (f) enumerate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, cu excepția ficatului de pește menționat la punctul 5.11.

(39)   Produsele alimentare din această categorie, astfel cum sunt definite în categoriile (b), (c) și (i) din lista cuprinsă în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

(40)   Excepția se aplică numai porumbului destinat procesului de măcinare umedă (producție de amidon) și care este identificat clar în acest sens, de exemplu, prin etichetare sau destinație.

(41)   În cazul conservelor de ficat de pește, nivelul maxim se aplică întregului conținut comestibil al conservei.

(42)   Nivelul maxim se aplică suplimentelor alimentare în starea în care sunt comercializate.

(43)    ►C3  Semințele oleaginoase care se încadrează la codurile NC 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 și produse derivate NC 1208 ; semințele de pepene galben care se încadrează la codul ex 1207 99 . ◄

(44)    ►C3  În cazul în care produsele derivate/prelucrate sunt derivate/prelucrate numai sau aproape numai din nucifere în cauză, produselor derivate/prelucrate li se aplică de asemenea nivelurile maxime stabilite pentru nuciferele corespunzătoare. În alte cazuri, produselor derivate/prelucrate li se aplică articolul 2 alineatele (1) și (2). ◄

(45)   Nivelul maxim se aplică extractului pur și nediluat; 1 kg de extract pur și nediluat se obține din 3-4 kg de lemn dulce).

(46)   Nivelul maxim pentru legumele cu frunze nu se aplică plantelor aromatice (care se încadrează la numărul de cod 0256000 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005).

(47)   Mușchi de pe apendice și abdomen. Această definiție exclude cefalotoracele crustaceelor. În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura): mușchiul de pe apendice.

(48)   Nivelul inferior al concentrațiilor este calculat plecând de la ipoteza că toate valorile pentru cele patru substanțe sub limita de cuantificare sunt zero.

(49)   Carnea și produsele din carne care au fost supuse unui proces de tratare termică susceptibil să genereze HAP, adică doar frigerea la grill sau la grătar.

(50)   În ceea ce privește produsul conservat, trebuie să fie analizat întregul conținut al conservei. În ceea ce privește nivelul maxim pentru întregul produs compus, se aplică articolul 2 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2).

(51)   Nivelul maxim nu se aplică asupra produselor alimentare pentru care se poate demonstra că nivelul de melamină mai mare de 2,5 mg/kg este consecința utilizării autorizate de ciromazin ca insecticid. Nivelul de melamină nu trebuie să depășească nivelul de ciromazin.

(52)   Pentru produsele specifice pe bază de cacao și de ciocolată se aplică definițiile stabilite la punctele A. 2, 3 și 4 din anexa I la Directiva 2000/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2000 privind produsele din cacao și din ciocolată destinate consumului uman (JO L 197, 3.8.2000, p. 19).

(53)   Sumă de As(III) și As(V).

(54)   Orez, orez decorticat, orez albit și orez prefiert, astfel cum este definit în Standardul Codex 198-1995.

(55)   Nivelul maxim se aplică animalului vândut fără măruntaie.

(56)   În cazul cartofilor, nivelul maxim se aplică la cartofii decojiți.( 1 ) JO L 37, 13.2.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

( 2 ) JO L 77, 16.3.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 199/2006 (JO L 32, 4.2.2006, p. 32).

( 3 ) JO L 139, 30.4.2004, p. 55, astfel cum a fost corecta în JO L 226, 25.6.2004, p. 22. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1662/2006 (JO L 320, 18.11.2006, p. 1).

( 4 ) Rapoarte ale Comitetului științific pentru alimentație, seria 38, Avizul Comitetului științific pentru alimentație cu privire la nitrați și nitrit, p. 1, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf

( 5 ) Rapoarte ale Comitetului științific pentru alimentație, seria 35, Avizul Comitetului științific pentru alimentație cu privire la aflatoxine, ocratoxina A și patulină, p. 45-50, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

( 6 ) Avizul Comitetului științific pentru alimentație cu privire la ocratoxina A (emis la 17 septembrie 1998) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out14_en.html

( 7 ) Rapoarte privind sarcinile pentru cooperare științifică, Sarcina 3.2.7 „Assessment of dietary intake of Ochratoxin A by the population of EU Member States”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/task_3-2-7_en.pdf

( 8 ) JO L 52, 4.3.1993, p. 18.

( 9 ) Avizul grupului științific privind contaminanții din lanțul alimentar al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA), la o solicitare din partea Comisiei referitoare la conținutul de ocratoxină A din produsele alimentare. http://www.efsa.europa.eu/etc./medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en1.pdf

( 10 ) Procesul verbal al celei de-a 120-a ședințe a Comitetului științific pentru alimentație ținută la 8 și 9 martie 2000, la Bruxelles, Declarație cu privire la patulină. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf

( 11 ) Rapoarte privind sarcinile pentru cooperare științifică, Sarcina 3.2.8 „Assessment of dietary intake of Patulin by the population of EU Member States”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.pdf

( 12 ) JO L 203, 12.8.2003, p. 34.

( 13 ) Avizul Comitetului științific pentru alimentație cu privire la toxinele de Fusarium, Partea 1: Deoxinivalenol (DON), (exprimat la 2 decembrie 1999) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf

( 14 ) Avizul Comitetului științific pentru alimentație cu privire la toxinele de Fusarium, Partea a 2-a: Zearalenon (ZEA), (exprimat la 22 iunie 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf

( 15 ) Avizul Comitetului științific pentru alimentație cu privire la toxinele de Fusarium, Partea a 3-a: Fumonisin B1 (FB1) (exprimat la 17 octombrie 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf

( 16 ) Avizul actualizat al Comitetului științific pentru alimentație cu privire la toxinele de Fumonisin B1, B2 și B3 (exprimat la 4 aprilie 2003) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf

( 17 ) Avizul Comitetului științific pentru alimentație cu privire la toxinele de Fusarium, Partea a 4-a: Nivalenol (exprimat la 19 octombrie 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf

( 18 ) Avizul Comitetului științific pentru alimentație cu privire la toxinele de Fusarium, Partea a 5-a: toxina T-2 și toxina HT-2 (adoptat la 30 mai 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf

( 19 ) Avizul Comitetului științific pentru alimentație cu privire la toxinele de Fusarium, Partea a 6-a: Evaluare pe categorii a toxinei T-2, toxinei HT-2, nivalenol și deoxinivalenol. (adoptat la 26 februarie 2002) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out123_en.pdf

( 20 ) Rapoarte privind sarcinile pentru cooperare științifică, Sarcina 3.2.10 „Collection of occurance data of Fusarium toxins in food and assessment of dietary intake by the population of EU Member States”. http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf

( 21 ) JO L 234, 29.8.2006, p. 35.

( 22 ) Repoarte ale comitetului științific pentru alimentație, seria 32. Avizul Comitetului științific pentru alimentație cu privire la „The Potential risk to health presented by lead in food and drink”, p. 7-8, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

( 23 ) Rapoarte privind sarcinile de cooperare științifică, Sarcina 3.2.11 intitulată „Assessment of dietary exposure to arsenic, lead and mercury of the population of EU Member States”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf

( 24 ) Rapoarte ale Comitetului științific pentru alimentație, seria 36, Avizul Comitetului științific pentru alimentație privind cadmiul, p. 67, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 25 ) Avizul grupului științific privind contaminanții din lanțul alimentar al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA), la o solicitare din partea Comisiei referitoare la conținutul de mercur și metilmercur din produsele alimentare (adoptat la 24 februarie 2004) http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf

( 26 ) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_mercury-fish_12-05-04.pdf

( 27 ) Avizul Comitetului științific pentru alimentație privind riscurile grave prezentate de staniul din produsele alimentare ambalate în cutii metalice (adoptată la 12 decembrie 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en.pdf

( 28 ) Avizul Comitetului științific pentru alimentație privind 3-monoclorpropan-1,2-diol (3-MCPD) care actualizează avizul CSA din 1994 (adoptat la 30 mai 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf

( 29 ) Rapoarte ale Comitetului științific pentru alimentație, seria 36, Avizul Comitetului științific pentru alimentație privind 3-monoclorpropan-1, 2-diol (3-MCPD), p. 31-34, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 30 ) Rapoarte privind sarcinile de cooperare științifică, Sarcina 3.2.9 intitulată „Collection and collation of data on levels of 3-monochloropropanediol (3-MCPD) and related substances in foodstuffs”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.pdf

( 31 ) Avizul Comitetului științific pentru alimentație privind evaluarea riscurilor prezenței dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei în alimente. Actualizare în temeiul noilor informații științifice disponibile de la adoptarea avizului CSA din 22 noiembrie 2000 (adoptat la 30 mai 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf

( 32 ) Avizul Comitetului științific pentru alimentație privind evaluarea riscurilor prezenței dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei în alimente. (adoptată la 22 noiembrie 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out78_en.pdf

( 33 ) Rapoarte privind sarcinile de cooperare științifică, Sarcina 3.2.5 intitulată „Assessment of dietary intake of dioxins and related PCBs by the population of EU Member States”. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub08_en.pdf

( 34 ) JO L 42, 14.2.2006, p. 26.

( 35 ) Avizul comitetului științific pentru alimentație privind riscurile prezenței hidrocarburilor aromatice policiclice în alimente pentru sănătatea umană (emis la 4 decembrie 2002) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf

( 36 ) „Evaluation of certain food contaminants - Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives”– raport al Comisiei mixte FAO/OMS de experți în aditivi alimentari), ședința nr. 64, Roma, 8 – 17 februarie 2005, p. 1-6 și p. 61-81.Serie de rapoarte tehnice ale OMS, nr. 930, 2006 – http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf

( 37 ) Rapoarte privind sarcinile de cooperare științifică, Sarcina 3.2.12 intitulată „Collection of occurence data on polycyclic aromatic hydrocarbons in food”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-12_final_report_pah_en.pdf

( 38 ) JO L 364, 20.12.2006, p. 25.

( 39 ) JO L 70, 9.3.2006, p. 12.

( 40 ) JO L 364, 20.12.2006, p. 32.

( 41 ) JO L 77, 16.3.2001, p. 14. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/4/CE (JO L 19, 21.1.2005, p. 50).

( 42 ) JO L 42, 13.2.2004, p. 16.

( 43 ) JO L 34, 8.2.2005, p. 15.

( 44 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 al Comisiei din 13 august 2014 de impunere a unor condiții speciale aplicabile importurilor din anumite țări terțe de anumite produse de hrană pentru animale și alimente din cauza riscului de contaminare cu aflatoxine și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1152/2009 (JO L 242, 14.8.2014, p. 4).

( 45 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

( 46 ) Nivelul maxim trebuie să fie reexaminat până la 1 ianuarie 2016 în lumina informațiilor privind expunerea la citrinină din alte produse alimentare și a informațiilor actualizate privind toxicitatea citrininei în special în ceea ce privește carcinogenitatea și genotoxicitatea.

( 47 ) Nivelul maxim se referă la nivelul de acid erucic, calculat față de nivelul total de acizi grași din componenta de grăsime a alimentului.

( 48 ) Prelevarea de eșantioane se efectuează în conformitate cu punctul B din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei (JO L 70, 9.3.2006, p. 12).

Analiza se efectuează prin examinare microscopică.

( 49 ) Suma celor 12 alcaloizi ai ergotului: ergocristină/ergocristinină; ergotamină/ergotaminină; ergocriptină/ergocriptinină; ergometrină/ergometrinină; ergosină/ergosinină; ergocornină/ergocorninină.

( 50 ) Pentru aceste categorii relevante de produse alimentare, trebuie avute în vedere, înaintea datei de 1 iulie 2017, niveluri maxime adecvate și realizabile, care să asigure un nivel înalt de protecție a sănătății umane.

( 51 ) Alcaloizii tropanici vizați sunt atropina și scopolamina. Atropina este un amestec racemic de (-)-hiosciamină și (+)-hiosciamină, dintre care doar enantiomerul (-)-hiosciamină prezintă activitate anticolinergică. Deoarece, din motive analitice, nu este întotdeauna posibil să se facă distincția între enantiomerii de hiosciamină, se stabilesc nivelurile maxime pentru atropină și scopolamină.

( 52 ) Preparatele de origine vegetală sunt preparate obținute din produse vegetale (de exemplu, plante întregi, părți din plante, plante fragmentate sau tăiate) prin diferite procese (de exemplu, presarea, stoarcerea, extracția, distilarea, concentrarea, separarea, uscarea și fermentarea). Această definiție include plantele mărunțite sau sub formă de pudră, părțile din plante, algele, ciupercile, lichenii, tincturile, extractele, uleiurile esențiale (altele decât uleiurile vegetale menționate la punctul 6.1.1), sucurile stoarse și exsudatele prelucrate.

( 53 ) Nivelurile maxime nu se aplică suplimentelor alimentare care conțin uleiuri vegetale. Uleiurile vegetale utilizate ca ingredient în suplimentele alimentare trebuie să respecte nivelul maxim stabilit la punctul 6.1.1.

( 54 ) În ceea ce privește fructele, legumele și cerealele, se face trimitere la produsele alimentare încadrate în categoria relevantă definite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. No 178/2006 (JO L 29, 2.2.2006, p. 3). Aceasta înseamnă, inter alia, că hrișca (Fagopyrum sp) este inclusă în categoria „cereale”, iar produsele pe bază de hrișcă sunt incluse în categoria „produse pe bază de cereale”. ►M3  Nucilor nu li se aplică nivelul maxim pentru fructe. ◄

( 55 ) Nivelurile maxime nu se aplică spanacului proaspăt ce urmează a fi prelucrat și care este transportat direct în vrac de pe câmp la instalația de prelucrare.

( 56 ) Produsele alimentare din această categorie, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, p. 35).

( 57 ) Nivelurile maxime se referă la produsele gata pentru utilizare (comercializate ca atare sau reconstituite conform instrucțiunilor producătorului).

( 58 ►M5   ►C3  Nivelurile maxime se referă la partea comestibilă a alunelor de pământ (arahidelor) și a nuciferelor. Dacă alunele de pământ (arahidele) și nuciferele „nedecojite” se supun analizei, la calcularea conținutului de aflatoxine se presupune că toată contaminarea este prezentă la nivelul părții comestibile, exceptând cazul nucilor braziliene. ◄  ◄

( 59 ) Produsele alimentare încadrate în această categorie definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică produselor alimentare de origine animală (JO L 226, 25.6.2004, p. 22).

( 60 ) Nivelul maxim se referă la substanța uscată. Substanța uscată se stabilește în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 401/2006.

( 61 ) În cazul laptelui și produselor lactate, nivelul maxim se referă la produsele gata pentru utilizare (comercializate ca atare sau reconstituite conform instrucțiunilor producătorului), iar în cazul produselor altele decât laptele și produsele lactate, la substanța uscată. Substanța uscată se stabilește în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 401/2006.

( 62 ) Vinurile și vinurile spumante, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

( 63 ) Nivelul maxim se aplică produselor fabricate începând cu recolta din anul 2005.

( 64 ) Produsele alimentare din această categorie, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (JO L 84, 20.3.2014, p. 14).

( 65 ) Produsele alimentare cuprinse în această categorie, astfel cum sunt definite de Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman (JO L 10, 12.1.2002, p. 58).

( 66 ) Produsele alimentare încadrate în această categorie, astfel cum au fost definite în Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a normelor generale cu privire la definirea, desemnarea si prezentarea băuturilor spirtoase (JO L 160, 12.6.1989, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Protocolul privind condițiile și aranjamentele de admitere a Republicii Bulgaria și a României în Uniunea Europeană.

( 67 ) Sugarii și copiii de vârstă mică, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, p. 35).

( 68 ) În scopul aplicării nivelurilor maxime pentru deoxinivalenol, zearalenon, toxina T-2 și toxina HT-2, stabilite la punctele 2.4, 2.5 și 2.7, orezul nu este inclus în categoria „cereale”, iar produsele pe bază de orez nu sunt incluse în categoria „produse pe bază de cereale”.

( 69 ) Nivelul maxim se aplică cerealelor neprelucrate, introduse pe piață pentru prelucrare primară.

„Prelucrare primară” înseamnă orice tratament fizic sau termic, altul decât uscarea, aplicat bobului sau suprafeței acestuia. Operațiunile de curățare, inclusiv perierea, de sortare și de uscare nu sunt considerate a fi „prelucrare primară”, în măsura în care boabele rămân în întregime intacte după curățare și sortare.

„Periere” înseamnă curățarea cerealelor, printr-o periere și/sau frecare viguroasă.

În cazul în care perierea se aplică în prezența scleroților ergotului, cerealele trebuie să fie supuse unei prime etape de curățare, înaintea perierii. Perierea efectuată în combinație cu utilizarea unui aspirator de praf este urmată de o sortare în funcție de culoare, înainte de măcinare.

„Sisteme de producție și prelucrare integrate” înseamnă sisteme care permit curățarea, sortarea și prelucrarea în aceeași unitate a tuturor loturilor de cereale primite. În astfel de sisteme de producție și prelucrare integrate, nivelul maxim se aplică cerealelor neprelucrate, după curățare și sortare, dar înainte de prelucrarea primară.

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să asigure respectarea acestor dispoziții prin procedura lor HACCP, garantând instituirea și aplicarea unei proceduri de monitorizare eficace în acest punct critic de control.

( 70 ) Nivelul maxim se aplică cerealelor recoltate și preluate începând cu anul de comercializare 2005/2006, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 824/2000 al Comisiei din 19 aprilie 2000 prin care se stabilesc procedurile de preluare a cerealelor de către agențiile de intervenție și metodele de analiză pentru determinarea calității cerealelor (JO L 100, 20.4.2000, p. 31), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1068/2005 (JO L 174, 7.7.2005, p. 65).

( 71 ) Nivelul maxim se aplică de la 1 octombrie 2007.

( 72 ) Prin paste făinoase (uscate) se înțelege paste făinoase cu un conținut de apă de aproximativ 12 %.

( 73 ) Nivelul maxim se aplică de la 1 octombrie 2007.

( 74 ) Peștii încadrați în această categorie, astfel cum sunt definiți în categoria (a), cu excepția ficatului de pește care intră sub incidența codului CN 0302 70 00 din lista de la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 (JO L 17, 21.1.2000, p. 22), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republicii Slovenia și Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene (JO L 236, 23.9.2003, p. 33). În cazul produselor alimentare uscate, diluate, prelucrate și/sau compuse, se aplică articolul 2 alineatul (1) și articolul 2 alineatul (2).

( 75 ) În cazul în care peștele este destinat a fi consumat întreg, conținutul maxim se aplică peștelui întreg.

( 76 ) Produsele alimentare încadrate în categoriile (c) și (i) din lista cuprinsă în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1), după caz (speciile, astfel cum sunt introduse în înregistrarea relevantă). În cazul produselor alimentare uscate, diluate, prelucrate și/sau compuse, se aplică articolul 2 alineatul (1) și articolul 2 alineatul (2). În cazul Pecten maximus, nivelul maxim se aplică doar mușchiului aductor și gonadei.

( 77 ) Nivelul maxim se aplică după spălarea fructelor sau legumelor și separarea părții comestibile.

Nivelul maxim se aplică după spălarea fructelor sau legumelor și separarea părții comestibile.

 ◄

( 78 ) Nivelul maxim se referă la produsul în forma în care este pus în vânzare.

( 79 ) Nivelul maxim este dat pentru produsul lichid conținând 40 % substanță uscată, corespunzător unui nivel maxim de 50 μg/kg în substanța uscată. Nivelul trebuie ajustat proporțional în funcție de conținutul de substanță uscată al produselor.

( 80 ) Dioxinele [suma dibenzo-p-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenții toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), folosind factori de echivalență toxică ai OMS (OMS-TEF)] și suma dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei [suma PCDD, PCDF și a bifenililor policlorurați (PCB) de tipul dioxinelor, exprimați în echivalenți toxici ai OMS, utilizând OMS-TEF]. Factorii de echivalență toxică ai OMS (OMS-TEF) pentru evaluarea riscurilor pentru sănătatea umană se bazează pe concluziile reuniunii de experți din cadrul Programului internațional pentru securitate chimică (IPCS) al OMS, care a avut loc la Geneva în iunie 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]

Dioxinele [suma dibenzo-p-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenții toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), folosind factori de echivalență toxică ai OMS (OMS-TEF)] și suma dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei [suma PCDD, PCDF și a bifenililor policlorurați (PCB) de tipul dioxinelor, exprimați în echivalenți toxici ai OMS, utilizând OMS-TEF]. Factorii de echivalență toxică ai OMS (OMS-TEF) pentru evaluarea riscurilor pentru sănătatea umană se bazează pe concluziile reuniunii de experți din cadrul Programului internațional pentru securitate chimică (IPCS) al OMS, care a avut loc la Geneva în iunie 2005 [Martin van den Berg et al.,

The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences

93(2), 223–241 (2006)]Congener

Valoare TEF

Dibenzo-p-dioxine („PCDD”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofurani („PCDF”)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB de tipul dioxinei Non-orto PCB + mono-orto PCB

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Semnificația abrevierilor folosite: „T” = tetra; „Pe” = penta; „Hx” = hexa; „Hp” = hepta; „O” = octa; „CDD” = clorodibenzodioxină; „CDF” = clordibenzofuran; „CB” = difenili clorurați.

 ◄

( 81 ) Concentrațiile limită superioară: Concentrațiile limită superioară sunt calculate presupunând că toate valorile diferiților congeneri sub limita de cuantificare sunt egali cu limita de cuantificare.

( 82 ) Nivelul maxim exprimat în raport cu grăsimea nu se aplică produselor care conțin < 2 % grăsime. Pentru produsele alimentare care conțin mai puțin de 2 % grăsime, nivelul maxim aplicabil este nivelul în funcție de produs corespunzător nivelului în funcție de produs pentru un produs alimentar care conține 2 % grăsime, calculat în funcție de nivelul maxim fixat în raport cu grăsimea, după următoarea formulă:

Nivelul maxim exprimat în raport cu grăsimea nu se aplică produselor care conțin < 2 % grăsime. Pentru produsele alimentare care conțin mai puțin de 2 % grăsime, nivelul maxim aplicabil este nivelul în funcție de produs corespunzător nivelului în funcție de produs pentru un produs alimentar care conține 2 % grăsime, calculat în funcție de nivelul maxim fixat în raport cu grăsimea, după următoarea formulă:

Nivelul maxim exprimat în funcție de produs pentru produsele alimentare care conțin mai puțin de 2 % grăsime = nivelul maxim exprimat în raport cu grăsimea pentru acele produse alimentare × 0,02.

 ◄

( 83 ) Produsele alimentare din această categorie astfel cum sunt definite în categoriile (a), (b), (c), (e) și (f) enumerate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, cu excepția ficatului de pește menționat la punctul 5.11.

( 84 ) Produsele alimentare din această categorie, astfel cum sunt definite în categoriile (b), (c) și (i) din lista cuprinsă în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

( 85 ) Excepția se aplică numai porumbului destinat procesului de măcinare umedă (producție de amidon) și care este identificat clar în acest sens, de exemplu, prin etichetare sau destinație.

( 86 ) În cazul conservelor de ficat de pește, nivelul maxim se aplică întregului conținut comestibil al conservei.

( 87 ) Nivelul maxim se aplică suplimentelor alimentare în starea în care sunt comercializate.

( 88 ) Semințele oleaginoase care se încadrează la codurile NC 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 și produse derivate NC 1208 ; semințele de pepene galben care se încadrează la codul ex 1207 99 .

Semințele oleaginoase care se încadrează la codurile NC 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 și produse derivate NC 1208 ; semințele de pepene galben care se încadrează la codul ex 1207 99 .

 ◄

( 89 ) În cazul în care produsele derivate/prelucrate sunt derivate/prelucrate numai sau aproape numai din nucifere în cauză, produselor derivate/prelucrate li se aplică de asemenea nivelurile maxime stabilite pentru nuciferele corespunzătoare. În alte cazuri, produselor derivate/prelucrate li se aplică articolul 2 alineatele (1) și (2).

În cazul în care produsele derivate/prelucrate sunt derivate/prelucrate numai sau aproape numai din nucifere în cauză, produselor derivate/prelucrate li se aplică de asemenea nivelurile maxime stabilite pentru nuciferele corespunzătoare. În alte cazuri, produselor derivate/prelucrate li se aplică articolul 2 alineatele (1) și (2).

 ◄

( 90 ) Nivelul maxim se aplică extractului pur și nediluat; 1 kg de extract pur și nediluat se obține din 3-4 kg de lemn dulce).

( 91 ) Nivelul maxim pentru legumele cu frunze nu se aplică plantelor aromatice (care se încadrează la numărul de cod 0256000 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005).

( 92 ) Mușchi de pe apendice și abdomen. Această definiție exclude cefalotoracele crustaceelor. În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura): mușchiul de pe apendice.

( 93 ) Nivelul inferior al concentrațiilor este calculat plecând de la ipoteza că toate valorile pentru cele patru substanțe sub limita de cuantificare sunt zero.

( 94 ) Carnea și produsele din carne care au fost supuse unui proces de tratare termică susceptibil să genereze HAP, adică doar frigerea la grill sau la grătar.

( 95 ) În ceea ce privește produsul conservat, trebuie să fie analizat întregul conținut al conservei. În ceea ce privește nivelul maxim pentru întregul produs compus, se aplică articolul 2 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2).

( 96 ) Nivelul maxim nu se aplică asupra produselor alimentare pentru care se poate demonstra că nivelul de melamină mai mare de 2,5 mg/kg este consecința utilizării autorizate de ciromazin ca insecticid. Nivelul de melamină nu trebuie să depășească nivelul de ciromazin.

( 97 ) Pentru produsele specifice pe bază de cacao și de ciocolată se aplică definițiile stabilite la punctele A. 2, 3 și 4 din anexa I la Directiva 2000/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2000 privind produsele din cacao și din ciocolată destinate consumului uman (JO L 197, 3.8.2000, p. 19).

( 98 ) Sumă de As(III) și As(V).

( 99 ) Orez, orez decorticat, orez albit și orez prefiert, astfel cum este definit în Standardul Codex 198-1995.

( 100 ) Nivelul maxim se aplică animalului vândut fără măruntaie.

( 101 ) În cazul cartofilor, nivelul maxim se aplică la cartofii decojiți.

Top