EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R2286-20160501

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr . 2286/2003 al Comisiei din 18 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2286/2016-05-01

02003R2286 — RO — 01.05.2016 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2286/2003 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2003

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 343, 31.12.2003, p.1)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/481 al Comisiei din 1 aprilie 2016

L 87

24

2.4.2016

Top