EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(04)-20151231

Consolidated text: Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

2002A4430 — RO — 31.12.2015 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

ACORD

între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

(JO L 114 30.4.2002, p. 132)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

DECISION No 2/2003 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 25 November 2003 (*)

  L 23

27

28.1.2004

 M2

DECISION No 3/2004 OF THE JOINT COMMITTEE of 29 April 2004 (*)

  L 151

125

30.4.2004

 M3

DECISION No 1/2004 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 28 April 2004 (*)

  L 160

115

30.4.2004

 M4

DECISION No 2/2004 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 9 December 2004 (*)

  L 17

1

20.1.2005

 M5

DECISION No 2/2005 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 1 March 2005 (*)

  L 78

50

24.3.2005

 M6

DECISION No 1/2005 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 25 February 2005 (*)

  L 131

43

25.5.2005

 M7

DECISION No 3/2005 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 19 December 2005 (*)

  L 346

33

29.12.2005

 M8

DECISION No 4/2005 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE of 19 December 2005 (*)

  L 346

44

29.12.2005

►M9

DECIZIA nr. 1/2006 (2007/61/CE) A COMITETULUI VETERINAR MIXT din 1 decembrie 2006

  L 32

11

6.2.2007

►M10

DECIZIA NR. 1/2007 A COMITETULUI MIXT AGRICOL INSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND COMERȚUL CU PRODUSE AGRICOLE din 15 iunie 2007

  L 173

31

3.7.2007

 M11

DECIZIA NR. 1/2008 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ CONSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND COMERȚUL CU PRODUSE AGRICOLE din 15 ianuarie 2008

  L 27

21

31.1.2008

►M12

DECIZIA NR . 2/2008 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ INSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND COMERȚUL CU PRODUSE AGRICOLE din 24 iunie 2008

  L 228

3

27.8.2008

►M13

DECIZIA NR . 1/2008 A COMITETULUI MIXT VETERINAR INSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND COMERȚUL CU PRODUSE AGRICOLE din 23 decembrie 2008

  L 6

89

10.1.2009

►M14

ACORD între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

  L 136

2

30.5.2009

 M15

DECIZIA NR . 1/2009 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ din 9 decembrie 2009

  L 115

33

8.5.2010

►M16

DECIZIA NR . 1/2010 A COMITETULUI MIXT VETERINAR INSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND COMERȚUL CU PRODUSE AGRICOLE din 1 decembrie 2010

  L 338

50

22.12.2010

►M17

DECIZIA NR . 1/2010 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ ÎNFIINȚAT PRIN ACORDUL DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND COMERȚUL CU PRODUSE AGRICOLE din 13 decembrie 2010

  L 32

9

8.2.2011

►M18

ACORD între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

  L 297

3

16.11.2011

►M19

DECIZIA NR . 1/2012 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ INSTITUIT PRIN ACORDUL ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND SCHIMBURILE COMERCIALE CU PRODUSE AGRICOLE din 3 mai 2012

  L 155

1

15.6.2012

►M20

DECIZIA NR . 2/2012 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ INSTITUIT PRIN ACORDUL ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND SCHIMBURILE COMERCIALE CU PRODUSE AGRICOLE din 3 mai 2012

  L 155

99

15.6.2012

►M21

DECIZIA NR. 1/2013 A COMITETULUI MIXT VETERINAR INSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND COMERȚUL CU PRODUSE AGRICOLE din 22 februarie 2013

  L 264

1

5.10.2013

►M22

DECIZIA NR. 1/2013 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ din 28 noiembrie 2013

  L 332

49

11.12.2013

►M23

DECIZIA NR. 1/2014 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ din 9 aprilie 2014

  L 180

21

20.6.2014

►M24

DECIZIA NR. 2/2015 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ din 19 noiembrie 2015

  L 323

29

9.12.2015(*)

Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.
▼B

ACORD

între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricoleCOMUNITATEA EUROPEANĂ,

denumită în continuare „Comunitatea”,

și

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ,

denumită în continuare „Elveția”,

denumite în continuare „părțile”,

DECISE să elimine progresiv barierele din calea celei mai mari părți a schimburilor lor comerciale, în conformitate cu dispozițiile Acordului de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului referitoare la constituirea zonelor de liber schimb,

ÎNTRUCÂT potrivit articolului 15 din Acordul de liber schimb din 22 iulie 1972 părțile s-au declarat dispuse să favorizeze, cu respectarea politicilor lor agricole, dezvoltarea armonioasă a comerțului cu produse agricole care nu intră sub incidența acestui acord,

CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:Articolul 1

Obiectiv

(1)  Prezentul acord are ca obiectiv întărirea relațiilor de liber schimb între părți prin îmbunătățirea accesului fiecărei părți la piața produselor agricole a celeilalte părți.

(2)  Prin „produse agricole” se înțeleg produsele enumerate la capitolele 1-24 din Convenția internațională privind Sistemul Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor. În scopul aplicării anexelor 1-3 la prezentul acord se exclud produsele de la capitolul 3 și de la pozițiile 16.04 și 16.05 din Sistemul Armonizat, precum și produsele de la codurile NC 0511 91 10 , 0511 91 90 , 1902 20 10 și 2301 20 00 .

(3)  Prezentul acord nu se aplică materialelor reglementate de Protocolul nr. 2 la Acordul de liber schimb, cu excepția concesiilor referitoare la acestea acordate în anexele 1 și 2.

Articolul 2

Concesii tarifare

(1)  Anexa 1 la prezentul acord conține concesiile tarifare pe care Elveția le acordă Comunității, fără a aduce atingere celor prevăzute de anexa 3.

(2)  Anexa 2 la prezentul acord conține concesiile tarifare pe care Comunitatea le acordă Elveției, fără a aduce atingere celor prevăzute de anexa 3.

Articolul 3

Concesiile referitoare la brânză

Anexa 3 la prezentul acord conține dispozițiile specifice aplicabile schimburilor comerciale cu brânzeturi.

Articolul 4

Reguli de origine

Regulile de origine reciproce pentru aplicarea anexelor 1-3 la prezentul acord sunt cele din Protocolul nr. 3 la Acordul de liber schimb.

Articolul 5

Reducerea barierelor tehnice în calea comerțului

(1)   ►M18  Modul în care sunt reduse barierele tehnice în calea comerțului cu produse agricole în următoarele domenii este prevăzut în anexele 4-12 la prezentul acord: ◄

 anexa 4 privind sectorul fitosanitar;

 anexa 5 privind hrana animalelor;

 anexa 6 privind sectorul semințelor;

 anexa 7 privind comerțul cu produse vitivinicole;

 anexa 8 privind recunoașterea reciprocă și protecția denumirilor în sectorul băuturilor spirtoase și a băuturilor aromatizate pe bază de vin;

 anexa 9 privind produsele agricole și produsele alimentare obținute prin metode ecologice;

 anexa 10 privind recunoașterea recirpocă a controalelor de conformitate cu standardele de comercializare pentru fructe și legume proaspete;

 anexa 11 privind măsurile sanitare și zootehnice aplicabile comerțului cu animale vii și cu produsele de origine animală,

▼M18

 anexa 12 privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare.

▼B

(2)  Articolul 1 alineatele (2) și (3) și articolele 6-8 și 10-13 din prezentul acord nu se aplică anexei 11.

Articolul 6

Comitetul mixt pentru agricultură

(1)  Este instituit un comitet mixt pentru agricultură (denumit în continuare comitet), format din reprezentanți ai părților.

(2)  Comitetul este responsabil de gestionarea prezentului acord și asigurarea bunei funcționări a acestuia.

(3)  Comitetul dispune de putere decizională în cazurile prevăzute de prezentul acord și anexele acestuia. Aceste decizii sunt puse în aplicare de către părți cu respectarea normelor proprii.

(4)  Comitetul își adoptă propriul regulament de procedură.

(5)  Comitetul adoptă decizii prin consens.

(6)  În sensul bunei aplicări a acestui acord, părțile, la solicitarea uneia dintre ele, se consultă în cadrul comitetului.

(7)  Comitetul constituie grupurile de lucru necesare pentru gestionarea anexelor la prezentul acord. Componența și funcționarea acestor grupuri de lucru este reglementată de regulamentul de procedură.

▼M18

(8)  Comitetul este abilitat să aprobe versiuni autentice ale acordului în noi limbi.

▼B

Articolul 7

Soluționarea diferendelor

Fiecare parte poate supune comitetului un diferend cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord. Acesta face eforturi să soluționeze diferendul. Se furnizează comitetului toate informațiile utile pentru a permite o examinare profundă a situației în vederea identificării unei soluții acceptabile. În acest scop, comitetul examinează toate posibilitățile care permit menținerea bunei funcționări a prezentului acord.

Articolul 8

Schimburi de informații

(1)  Părțile fac schimb de orice informații utile privind aplicarea dispozițiilor din prezentul acord.

(2)  Fiecare parte o informează pe cealaltă cu privire la modificările pe care intenționează să le aducă actelor cu putere de lege și actelor administrative cu privire la obiectul acordului și îi notifică noile dispoziții în cel mai scurt timp.

Articolul 9

Confidențialitate

Reprezentanții, experții și alți agenți ai părților sunt obligați, chiar după încetarea funcțiilor acestora, să nu divulge informațiile obținute în cadrul prezentului acord, care intră sub incidența secretului profesional.

Articolul 10

Măsuri de salvgardare

(1)  În cazul în care în legătură cu aplicarea anexelor 1-3 la prezentul acord și luând în considerare sensibilitatea specială a piețelor agricole ale părților, importurile de produse originare din una dintre părți produce o perturbare gravă a pieței din cealaltă parte, cele două părți demarează imediat consultări pentru a găsi o soluție corespunzătoare. Până la identificarea acestei soluții, partea în cauză poate lua măsurile pe care le consideră necesare.

(2)  În cazul aplicării măsurilor de salvgardare prevăzute la alineatul (1) sau în celelalte anexe:

(a) se aplică următoarele proceduri în cazul în care nu există dispoziții specifice:

 când una dintre părți intenționează să aplice măsuri de salvgardare cu privire la o parte sau la întregul teritoriu al celeilalte părți, ea o informează pe aceasta în prealabil indicându-i motivele;

 când una dintre părți ia măsuri de salvgardare cu privire la o parte sau la întregul său teritoriu sau la acela al unei țări terțe, aceasta informează cealaltă parte în cel mai scurt timp;

 fără a aduce atingere posibilității de a pune imediat în aplicare măsurile de salvgardare, se organizează consultări între cele două părți în cel mai scurt timp în vederea identificării soluțiilor corespunzătoare;

 în cazul măsurilor de salvgardare luate de către un stat membru al Comunității cu privire la Elveția, la un alt stat membru sau la o țară terță, Comunitatea informează de îndată Elveția cu privire la aceasta;

(b) se aleg cu prioritate măsurile care perturbă cel mai puțin funcționarea prezentului acord.

▼M14

Articolul 11

Modificări

Comitetul poate decide să modifice anexele și apendicele la anexele la acord.

▼B

Articolul 12

Revizuire

(1)  Dacă una dintre părți dorește o revizuire a prezentului acord, ea înaintează celeilalte părți o solicitare motivată.

(2)  Părțile pot încredința comitetului sarcina de a examina această solicitare și de a formula, după caz, recomandări în vederea inițierii de negocieri.

(3)  Acordurile care rezultă din negocierile prevăzute la alineatul (2) sunt supuse ratificării sau aprobării de către părți, în conformitate cu procedurile lor proprii.

Articolul 13

Clauza evolutivă

(1)  Părțile se angajează să-și continue eforturile pentru a ajunge progresiv la o liberalizare mai mare a schimburilor comerciale între ele cu produse agricole.

(2)  În acest scop, părțile procedează periodic, în cadrul comitetului, la examinarea condițiilor care guvernează schimburilor lor comerciale cu produse agricole.

(3)  Având în vedere rezultatele acestor examinări, în cadrul politicilor lor agricole respective și luând în considerare sensibilitatea pieței agricole, părțile pot iniția negocieri, în temeiul prezentului acord, în vederea stabilirii, pe o bază preferențială comună și reciproc avantajoasă, a reducerii barierelor în calea schimburilor comerciale din domeniul agricol.

(4)  Acordurile care rezultă din negocierile prevăzute la alineatul (3) sunt supuse ratificării sau aprobării de către părți, în conformitate cu procedurile lor proprii.

Articolul 14

Aplicarea acordului

(1)  Părțile iau toate măsurile generale sau speciale care să asigure îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul acord.

(2)  Acestea se abțin să ia măsuri care ar putea pune în pericol atingerea obiectivelor prezentului acord.

Articolul 15

Anexe

Anexele la prezentul acord, inclusiv apendicele la acestea, fac parte integrantă din acesta.

Articolul 16

Domeniul de aplicare teritorial

Prezentul acord se aplică, pe de-o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene în condițiile prevăzute de acest tratat și, pe de altă parte, pe teritoriul Elveției.

Articolul 17

Intrarea în vigoare și durata

(1)  Prezentul acord va fi ratificat sau aprobat de părți în conformitate cu procedurile proprii. Va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni următoare datei ultimei notificări a depunerii instrumentelor de ratificare sau aprobare a tuturor celor șapte acorduri care urmează:

Acordul privind comerțul cu produse agricole

Acordul privind libera circulație a persoanelor

Acordul privind transportul aerian

Acordul privind transportul feroviar și rutier de mărfuri și de călători

Acordul privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității

Acordul privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice

Acordul privind cooperarea științifică și tehnologică.

(2)  Prezentul acord se încheie pe o perioadă inițială de șapte ani. El se prelungește prin tacita reconducțiune pe o perioadă nedeterminată cu condiția ca Elveția sau Comunitatea să nu notifice celeilalte părți denunțarea, înainte de expirarea perioadei inițiale. În caz de notificare, se aplică dispozițiile alineatului (4).

(3)  Comunitatea și Elveția pot denunța prezentul acord prin notificarea deciziei sale celeilalte părți. În caz de notificare, se aplică dispozițiile alineatului (4).

(4)  Cele șapte acorduri menționate la alineatul (1) încetează să mai producă efecte în șase luni de la data primirii notificării privind neprelungirea prevăzută la alineatul (2) sau denunțarea prevăzută la alineatul (3).

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfemsi to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

CUPRINS

ANEXA 1:

Concesii acordate de Elveția

ANEXA 2:

Concesii acordate de Comunitate

ANEXA 3:

Concesii pentru brânzeturi

Apendicele 1:

Concesiile acordate de Comunitate

Apendicele 2:

Concesiile acordate de Elveția

Apendicele 3:

Lista denumirilor de brânzeturi „Italico” admise la importul în Elveția

Apendicele 4:

Descrierea brânzeturilor

ANEXA 4:

privind sectorul fitosanitar

Apendicele 1:

Plante, produse vegetale și alte obiecte

Apendicele 2:

Legislație

Apendicele 3:

Autorități care furnizează, la cerere, o listă cu organismele oficiale responsabile cu pregătirea pașapoartelor fitosanitare

Apendicele 4:

Zonele menționate la articolul 4 și cerințele speciale referitoare la acestea

Apendicele 5:

Schimb de informații

ANEXA 5:

privind hrana animalelor

Apendicele 1

Apendicele 2:

Lista dispozițiilor legislative menționate la articolul 9

ANEXA 6:

privind sectorul semințelor

Apendicele 1:

Legislație

Apendicele 2:

Organismul de control și de certificare a semințelor

Apendicele 3:

Derogări comunitare admise de către Elveția

Apendicele 4:

Lista țărilor terțe

ANEXA 7:

privind comerțul cu produse vitivinicole

Apendicele 1:

Produse vitivinicole menționate la articolul 2

Apendicele 2:

Dispoziții speciale menționate la articolul 3 literele (a) și (b)

Apendicele 3:

Lista actelor și dispozițiilor tehnice prevăzute la articolul 4 cu privire la produsele vitivinicole

Apendicele 4:

Denumiri protejate la care se face trimitere la articolul 5

Apendicele 5:

Condiții și modalități menționate la articolul 8 alineatul (9) și la articolul 25 alineatul (1) litera (b)

ANEXA 8:

privind recunoașterea reciprocă și protecția denumirilor în sectorul băuturilor spirtoase și a băuturilor aromatizate pe bază de vin

Apendicele 1:

Indicații geografice pentru băuturile spirtoase originare din uniunea europeană

Apendicele 2:

Denumiri protejate pentru băuturile spirtoase originare din Elveția

Apendicele 3:

Denumirea protejată pentru băuturile aromatizate originare din Comunitate

Apendicele 4:

Denumirea protejată pentru băuturile aromatizate originare din Elveția

Apendicele 5:

Lista actelor menționate la articolul 2 privind băuturile spirtoase, vinurile aromatizate și băuturile aromatizate

ANEXA 9:

privind produsele agricole și produsele alimentare obținute prin metode ecologice

Apendicele 1:

Lista actelor menționate la articolul 3 referitoare la produsele agricole și la produsele alimentare obținute prin metode de producție ecologice

Apendicele 2:

Norme de aplicare

ANEXA 10:

privind recunoașterea controalelor de conformitate cu standardele de comercializare pentru fructe și legume proaspete

Apendicele 1:

Organismele de control elvețiene autorizate să elibereze certificatul de conformitate prevăzut la articolul 3 din anexa 10

Apendicele 2

ANEXA 11:

privind măsurile sanitare și zootehnice aplicabile comerțului cu animale vii și produse de origine animală

Appendix 1:

Control measures/notification of diseases

Apendicele 2:

Sănătatea animală: schimburile comerciale și introducerea pe piață

Apendicele 3:

Importul de animale vii, de material seminal, ovule și embrioni aparținând acestora din țările terțe

Apendicele 4:

Zootehnie, inclusiv importuri din țări terțe

Apendicele 5:

Animale vii, material seminal, ovule și embrioni: controale la frontiere și taxe

Appendix 6:

Animal products

Apendicele 7:

Autoritățile competente

Apendicele 8:

Adaptări la condițiile regionale

Apendicele 9:

Linii directoare aplicabile procedurilor de audit

Apendicele 10:

Produse de origine animală: controale la frontiere și taxe

Apendicele 11:

Puncte de contact

ANEXA 12:

privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

Apendicele 1:

Lista ig protejate de către cealaltă parte

Apendicele 2:

Legislațiile Părților

▼M12

ANEXA 1

Concesii acordate de Elveția

Concesiile tarifare stabilite în continuare sunt acordate de Elveția pentru următoarele produse originare din Comunitate și, după caz, în limita unei cantități anuale fixe:Poziția tarifară elvețiană

Descriere

Taxă vamală aplicabilă

(CHF/100 kg greutate brută)

Cantitate anuală

(greutatea netă în tone)

0101 90 95

Cai vii (cu excepția cailor de rasă pură pentru reproducere și a celor destinați sacrificării) (în număr de capete)

0

100 capete

0204 50 10

Carne de capră în stare proaspătă, refrigerată sau congelată

40

100

0207 14 81

Piept de galinacee domestice, în stare congelată

15

2 100

0207 14 91

Bucăți de carne și măruntaie comestibile provenind de la galinacee domestice, inclusiv ficat (cu excepția pieptului), în stare congelată

15

1 200

0207 27 81

Piept de curcan domestic, în stare congelată

15

800

0207 27 91

Bucăți de carne și măruntaie comestibile de curcan domestic, inclusiv ficat (cu excepția pieptului), în stare congelată

15

600

0207 33 11

Rațe domestice, întregi, în stare congelată

15

700

0207 34 00

Ficat gras de rață, gâscă sau bibilică domestică, în stare proaspătă sau congelată

9,5

20

0207 36 91

Bucăți de carne și măruntaie comestibile de rață, gâscă sau bibilică domestică, în stare congelată (cu excepția ficatului gras)

15

100

0208 10 00

Carne și măruntaie comestibile de iepure domestic sau sălbatic, în stare proaspătă, refrigerată sau congelată

11

1 700

0208 90 10

Carne și măruntaie comestibile de vânat, în stare proaspătă, refrigerată sau congelată (cu excepția iepurilor sălbatici sau a mistreților)

0

100

ex 0210 11 91

Jambon și părți din acesta, nedezosat, de porc (cu excepția mistrețului), sărat sau în saramură, uscat sau afumat

scutire

1 000  (1)

ex 0210 19 91

Bucată de cotlet fără os, în saramură și afumată

scutire

0210 20 10

Carne uscată de animale din specia bovină

scutire

200  (2)

ex 0407 00 10

Ouă comestibile de pasăre, în coajă, proaspete, conservate sau gătite

47

150

ex 0409 00 00

Miere naturală de salcâm

8

200

ex 0409 00 00

Miere naturală (cu excepția celei de salcâm)

26

50

0602 10 00

Butași nerădăcinoși și altoi

scutire

nelimitată

 

Plante sub formă de portaltoi de fructe sămânțoase (care provin din răsaduri sau reproducere vegetativă):

scutire

 (3)

0602 20 11

—  altoite, cu rădăcini goale

0602 20 19

—  altoite, cu rădăcini cu bulgăre

0602 20 21

—  nealtoite, cu rădăcini goale

0602 20 29

—  nealtoite, cu rădăcini cu bulgăre

 

Plante sub formă de portaltoi de fructe sâmburoase (care provin din răsaduri sau reproducere vegetativă):

scutire

 (3)

0602 20 31

—  altoite, cu rădăcini goale

0602 20 39

—  altoite, cu rădăcini cu bulgăre

0602 20 41

—  nealtoite, cu rădăcini goale

0602 20 49

—  nealtoite, cu rădăcini cu bulgăre

 

Plante sub altă formă decât portaltoi de fructe sămânțoase sau sâmburoase (care provin din răsaduri sau reproducere vegetativă) cu fructe comestibile:

scutire

nelimitată

0602 20 51

—  cu rădăcini goale

0602 20 59

—  altele decât cele cu rădăcini goale

 

Arbori, arbuști și tufișuri cu fructe comestibile și cu rădăcini goale:

scutire

 (3)

0602 20 71

—  cu fructe sămânțoase

0602 20 72

—  cu fructe sâmburoase

0602 20 79

—  altele decât cele cu fructe sămânțoase sau sâmburoase

scutire

nelimitată

 

Arbori, arbuști și tufișuri cu fructe comestibile și cu rădăcini cu bulgăre:

scutire

 (3)

0602 20 81

—  cu fructe sămânțoase

0602 20 82

—  cu fructe sâmburoase

0602 20 89

—  altele decât cele cu fructe sămânțoase sau sâmburoase

scutire

nelimitată

0602 30 00

Rododendroni și azalee, altoite sau nealtoite

scutire

nelimitată

 

Trandafiri, altoiți sau nealtoiți:

scutire

nelimitată

0602 40 10

—  trandafiri sălbatici și tulpini de trandafir sălbatic

 

—  alții decât trandafiri sălbatici și tulpini de trandafir sălbatic:

0602 40 91

—  cu rădăcini goale

0602 40 99

—  alții decât cu rădăcini goale, cu rădăcini cu bulgăre

 

Plante (care provin din răsaduri sau reproducere vegetativă) din specii utile; spori de ciuperci:

scutire

nelimitată

0602 90 11

—  răsaduri de legume și semințe de gazon

0602 90 12

—  spori de ciuperci

0602 90 19

—  altele decât răsadurile de legume, semințele de gazon sau sporii de ciuperci

 

Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora):

scutire

nelimitată

0602 90 91

—  cu rădăcini goale

0602 90 99

—  altele decât cu rădăcini goale, cu rădăcini cu bulgăre

0603 11 10

Trandafiri tăiați pentru buchete sau ornamente, în stare proaspătă, de la 1 mai la 25 octombrie

scutire

1 000

0603 12 10

Garoafe tăiate pentru buchete sau ornamente, în stare proaspătă, de la 1 mai la 25 octombrie

0603 13 10

Orhidee tăiate pentru buchete sau ornamente, în stare proaspătă, de la 1 mai la 25 octombrie

0603 14 10

Crizanteme tăiate pentru buchete sau ornamente, în stare proaspătă, de la 1 mai la 25 octombrie

 

Flori tăiate și boboci de flori (altele decât garoafele, trandafirii, orhideele sau crizantemele) pentru buchete sau ornamente, în stare proaspătă, de la 1 mai la 25 octombrie:

0603 19 11

—  lemnoase

0603 19 19

—  altele decât cele lemnoase

0603 12 30

Garoafe tăiate pentru buchete sau ornamente, în stare proaspătă, de la 26 octombrie la 30 aprilie

scutire

nelimitată

0603 13 30

Orhidee tăiate pentru buchete sau ornamente, în stare proaspătă, de la 26 octombrie la 30 aprilie

0603 14 30

Crizanteme tăiate pentru buchete sau ornamente, în stare proaspătă, de la 26 octombrie la 30 aprilie

0603 19 30

Lalele tăiate pentru buchete sau ornamente, în stare proaspătă, de la 26 octombrie la 30 aprilie

 

Alte flori tăiate și boboci de flori, pentru buchete sau ornamente, în stare proaspătă, de la 26 octombrie la 30 aprilie:

scutire

nelimitată

0603 19 31

—  lemnoase

0603 19 39

—  altele decât cele lemnoase

 

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată:

scutire

10 000

 

—  tomate „cireșe”:

0702 00 10

—  de la 21 octombrie la 30 aprilie

 

—  tomate Peretti (formă alungită):

0702 00 20

—  de la 21 octombrie la 30 aprilie

 

—  alte tomate cu un diametru de cel puțin 80 mm (tomate cărnoase):

0702 00 30

—  de la 21 octombrie la 30 aprilie

 

—  altele:

0702 00 90

—  de la 21 octombrie la 30 aprilie

 

Salată „iceberg”, fără frunze externe:

scutire

2 000

0705 11 11

—  de la 1 ianuarie până la sfârșitul lunii februarie

 

Cicoare „witloof”, în stare proaspătă sau refrigerată:

scutire

2 000

0705 21 10

—  de la 21 mai la 30 septembrie

0707 00 10

Castraveți pentru salată, de la 21 octombrie până la 14 aprilie

5

200

0707 00 30

Castraveciori pentru conserve, > 6 cm, dar =< 12 cm în lungime, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 21 octombrie la 14 aprilie

5

100

0707 00 31

Castraveciori pentru conserve, > 6 cm, dar =< 12 cm în lungime, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 15 aprilie la 20 octombrie

5

2 100

0707 00 50

Cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată

3,5

800

 

Vinete, în stare proaspătă sau refrigerată:

scutire

1 000

0709 30 10

—  de la 16 octombrie la 31 mai

0709 51 00

0709 59 00

Ciuperci, în stare proaspătă sau refrigerată, din genul Agaricus sau altul, cu excepția trufelor

scutire

nelimitată

 

Ardei grași, în stare proaspătă sau refrigerată:

2,5

nelimitată

0709 60 11

—  de la 1 noiembrie la 31 martie

0709 60 12

Ardei grași, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 aprilie la 31 octombrie

5

1 300

 

Dovlecei (inclusiv florile de dovlecel), în stare proaspătă sau refrigerată:

scutire

2 000

0709 90 50

—  de la 31 octombrie la 19 aprilie

ex 0710 80 90

Ciuperci (nefierte sau fierte în apă sau în abur), în stare congelată

scutire

nelimitată

0711 90 90

Legume și amestecuri de legume, conservate provizoriu (de exemplu, cu ajutorul gazului sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare), dar improprii alimentației în această stare

0

150

0712 20 00

Ceapă uscată, întreagă, tăiată felii sau bucăți, măcinată sau pulverizată, dar nepreparată altfel

0

100

0713 10 11

Mazăre (Pisum sativum), uscată, decorticată, întreagă, neprelucrată, destinată utilizării ca furaj

Rabat de 0,9 la taxa aplicată

1 000

0713 10 19

Mazăre (Pisum sativum), uscată, decorticată, întreagă, neprelucrată (cu excepția celei destinate utilizării ca furaj, cu utilizări tehnice sau folosită la fabricarea berii)

0

1 000

 

Alune (Corylus spp.), în stare proaspătă sau uscată:

scutire

nelimitată

0802 21 90

—  în coajă, altele decât cele destinate utilizării ca furaj sau pentru extracția de ulei

0802 22 90

—  decorticate, altele decât cele destinate utilizării ca furaj sau pentru extracția de ulei

0802 32 90

Fructe cu coajă

scutire

100

ex 0802 90 90

Semințe de pin, în stare proaspătă sau uscată

scutire

nelimitată

0805 10 00

Portocale, în stare proaspătă sau uscată

scutire

nelimitată

0805 20 00

Mandarine (inclusiv tangerine și satsuma); wilking și alți hibrizi citrici similari, în stare proaspătă sau uscată

scutire

nelimitată

0807 11 00

Pepeni verzi, în stare proaspătă

scutire

nelimitată

0807 19 00

Pepeni, în stare proaspătă, alții decât pepenii verzi

scutire

nelimitată

 

Caise, în stare proaspătă, în ambalaje deschise:

scutire

2 100

0809 10 11

—  de la 1 septembrie la 30 iunie

 

în alte ambalaje:

0809 10 91

—  de la 1 septembrie la 30 iunie

0809 40 13

Prune în stare proaspătă, în ambalaje deschise, de la 1 iulie la 30 septembrie

0

600

0810 10 10

Căpșuni, în stare proaspătă, de la 1 septembrie la 14 mai

scutire

10 000

0810 10 11

Căpșuni, în stare proaspătă, de la 15 mai la 31 august

0

200

0810 20 11

Zmeură, în stare proaspătă, de la 1 iunie la 14 septembrie

0

250

0810 50 00

Fructe de kiwi, în stare proaspătă

scutire

nelimitată

ex 0811 10 00

Căpșuni, nepreparate sau fierte în apă sau în abur, în stare congelată, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, neambalate în vederea vânzării cu amănuntul, destinate utilizării industriale

10

1 000

ex 0811 20 90

Zmeură, mure, dude, hibrizi ai acestora, coacăze negre, albe sau roșii, agrișe, nepreparate sau fierte în apă sau în abur, în stare congelată, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, neambalate în vederea vânzării cu amănuntul, destinate utilizării industriale

10

1 200

0811 90 10

Afine, nepreparate sau fierte în apă sau în abur, în stare congelată, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

0

200

0811 90 90

Fructe comestibile, nepreparate sau fierte în apă sau în abur, în stare congelată, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori (cu excepția căpșunilor, a zmeurii, a murelor, a dudelor și a hibrizilor acestora, a coacăzelor negre, albe sau roșii, a agrișelor, a afinelor și a fructelor tropicale)

0

1 000

0904 20 90

Fructe din genul Capsicum sau Pimenta, uscate, măcinate sau pulverizate, prelucrate

0

150

0910 20 00

Șofran

scutire

nelimitată

1001 90 60

Grâu și borceag (cu excepția grâului dur), denaturate, destinate utilizării ca furaj

Rabat de 0,6 la taxa aplicată

50 000

1005 90 30

Porumb destinat utilizării ca furaj

Rabat de 0,5 la taxa aplicată

13 000

 

Ulei de măsline virgin, altul decât cel destinat utilizării ca furaj:

 

 

1509 10 91

—  în recipiente de sticlă cu un volum de maximum 2 litri

60,60  (4)

nelimitată

1509 10 99

—  în recipiente de sticlă cu un volum mai mare de 2 litri sau în alte recipiente

86,70  (4)

nelimitată

 

Ulei de măsline și fracțiunile acestuia, rafinat sau nerafinat, dar nemodificat chimic, altul decât cel destinat utilizării ca furaj:

 

 

1509 90 91

—  în recipiente de sticlă cu un volum de maximum 2 litri

60,60  (4)

nelimitată

1509 90 99

—  în recipiente de sticlă cu un volum mai mare de 2 litri sau în alte recipiente

86,70  (4)

nelimitată

ex 0210 19 91

Jambon, în saramură, fără os, inserat într-o vezică sau într-un maț artificial

free

3 715

ex 0210 19 91

Bucată de cotlet fără os, afumată

1601 00 11

1601 00 21

Cârnați și produse similare din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse provenind de la animalele de la pozițiile 0101 -0104 , cu excepția porcilor mistreți

ex 0210 19 91

ex 1602 49 10

Ceafă de porc, uscată la aer, condimentată sau necondimentată, întreagă, bucăți sau tăiată în felii subțiri

 

Tomate, întregi sau bucăți, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic:

 

 

2002 10 10

—  în recipiente mai mari de 5 kg

2,50

nelimitată

2002 10 20

—  în recipiente de maximum 5 kg

4,50

nelimitată

 

Tomate, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, sub altă formă decât întregi sau bucăți:

scutire

nelimitată

2002 90 10

—  în recipiente mai mari de 5 kg

2002 90 21

Pulpă, piure și concentrat de tomate, în recipiente închise ermetic, cu conținut de materie uscată de minimum 25 % din greutate, constând în tomate, apă și, după caz, sare sau alte condimente, în recipiente de maximum 5 kg

scutire

nelimitată

2002 90 29

Tomate, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, sub altă formă decât întregi sau bucăți și altele decât pulpă, piure sau concentrat de tomate:

— în recipiente de maximum 5 kg

scutire

nelimitată

2003 10 00

Ciuperci din genul Agaricus, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

0

1 700

 

Anghinare, preparată sau conservată altfel decât în oțet sau în acid acetic, în stare congelată, alta decât produsele de la poziția 2006 :

 

 

ex 2004 90 18

—  în recipiente mai mari de 5 kg

17,5

nelimitată

ex 2004 90 49

—  în recipiente de maximum 5 kg

24,5

nelimitată

 

Sparanghel, preparat sau conservat altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelat, altul decât produsele de la poziția 2006 :

scutire

nelimitată

2005 60 10

—  în recipiente mai mari de 5 kg

2005 60 90

—  în recipiente de maximum 5 kg

 

Măsline, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006 :

scutire

nelimitată

2005 70 10

—  în recipiente mai mari de 5 kg

2005 70 90

—  în recipiente de maximum 5 kg

 

Capere și anghinare, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006 :

 

 

ex 2005 99 11

—  în recipiente mai mari de 5 kg

17,5

nelimitată

ex 2005 99 41

—  în recipiente de maximum 5 kg

24,5

nelimitată

2008 30 90

Citrice, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau alcool, nespecificate sau necuprinse în altă parte

scutire

nelimitată

2008 50 10

Pulpe de caise, altfel preparate sau conservate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau alcool, nedenumite și nespecificate sau necuprinse în altă parte

10

nelimitată

2008 50 90

Caise, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau alcool, nespecificate sau necuprinse în altă parte

15

nelimitată

2008 70 10

Pulpe de piersici, altfel preparate sau conservate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau alcool, nespecificate sau necuprinse în altă parte

scutire

nelimitată

2008 70 90

Piersici, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau alcool, nespecificate sau necuprinse în altă parte

scutire

nelimitată

 

Suc de orice alte citrice, altele decât portocalele, grepfrutul sau pomelo, nefermentat, fără adaos de alcool:

 

 

ex 2009 39 19

—  fără adaos de zahăr sau îndulcitori, concentrat

6

nelimitată

ex 2009 39 20

—  cu adaos de zahăr sau îndulcitori, concentrat

14

nelimitată

 

Vinuri de masă, specialități și mustelă în recipiente:

 

 

2204 21 50

—  cu volum de maximum 2 litri (5)

8,5

nelimitată

2204 29 50

—  cu volum mai mare de 2 litri (5)

8,5

nelimitată

ex 2204 21 50

Porto, în recipiente de maximum 2 litri, conform descrierii (6)

scutire

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (vin alb grecesc), în recipiente de maximum 2 litri, conform descrierii (7)

scutire

500 hl

 

Retsina (vin alb grecesc), în recipiente mai mari de 2 litri, conform descrierii (7), cu o tărie alcoolică de:

ex 2204 29 21

—  mai mult de 13 % vol.

ex 2204 29 22

—  maximum 13 % vol.

(1)   Inclusiv 480 t de șuncă de Parma și San Daniele, în temeiul schimbului de scrisori dintre Comunitate și Elveția din 25 ianuarie 1972.

(2)   Inclusiv 170 t de Bresaola, în temeiul schimbului de scrisori dintre Comunitate și Elveția din 25 ianuarie 1972.

(3)   În limitele unui contingent anual total de 60 000 de plante.

(4)   Inclusiv contribuția la fondul de garantare pentru depozitarea obligatorie.

(5)   Se referă doar la produsele din anexa 7 la acord.

(6)   Descriere: „Porto” se referă la un vin de calitate produs într-o regiune specifică (Oporto în Portugalia) în sensul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999.

(7)   Descriere: „Retsina” se referă la un vin de masă în sensul dispozițiilor comunitare menționate la punctul A.2 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999.

ANEXA 2

Concesii acordate de Comunitate

Concesiile tarifare stabilite în continuare sunt acordate de Comunitate pentru următoarele produse originare din Elveția și, după caz, în limita unei cantități anuale:Codul NC

Descriere

Taxă vamală aplicabilă

(EUR/100 kg greutate netă)

Cantitatea anuală

(greutate netă în tone)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Animale vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mare de 160 kg

0

4 600 capete

ex 0210 20 90

Carne de animale din specia bovină, dezosată, uscată

scutire

1 200

ex 0401 30

Smântână cu un conținut de grăsimi de peste 6 % din greutate

scutire

2 000

0403 10

Iaurt

0402 29 11

ex 0404 90 83

Lapte special, numit „pentru sugari”, în recipiente închise ermetic cu un conținut net de maximum 500 g și cu un conținut de grăsimi de peste 10 % din greutate (1)

43,8

nelimitată

0602

Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; spori de ciuperci

scutire

nelimitată

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Flori tăiate și boboci de flori pentru buchete sau ornamente, în stare proaspătă

scutire

nelimitată

0701 10 00

Cartofi de sămânță, în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

4 000

0702 00 00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

scutire (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Ceapă, alta decât cea pentru sămânță, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

5 000

0704 10 00

0704 90

Varză, conopidă, varză creață, gulii și alte produse comestibile similare din genul Brassica, cu excepția verzei de Bruxelles, în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

5 500

0705

Salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

3 000

0706 10 00

Morcovi și napi, în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Sfeclă roșie pentru salată, barba-caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, cu excepția hreanului (Cochlearia armoracia), în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

3 000

0707 00 05

Castraveți, în stare proaspătă sau refrigerată

scutire (2)

1 000

0708 20 00

Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

1 000

0709 30 00

Vinete, în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

500

0709 40 00

Țelină, alta decât țelina de rădăcină, în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

500

0709 51 00

0709 59

Ciuperci și trufe, în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

nelimitată

0709 70 00

Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) și lobodă (spanac uriaș), în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

1 000

0709 90 10

Salată, alta decât lăptucă (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

1 000

0709 90 20

Cardon (anghinare americană) și frunze comestibile ale acesteia

scutire

300

0709 90 50

Fenicul, în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

1 000

0709 90 70

Dovlecei, în stare proaspătă sau refrigerată

scutire (2)

1 000

0709 90 90

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată

scutire

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Ciuperci (nefierte sau fierte în apă sau în abur), în stare congelată

scutire

nelimitată

0712 90

Legume uscate, întregi, tăiate, feliate, măcinate sau pulverizate, fie că sunt obținute din legume fierte, dar nepreparate altfel, cu excepția cepei, a ciupercilor și a trufelor

scutire

nelimitată

ex 0808 10 80

Mere, cu excepția merelor pentru cidru, în stare proaspătă

scutire (2)

3 000

0808 20

Pere și gutui, în stare proaspătă

scutire (2)

3 000

0809 10 00

Caise, în stare proaspătă

scutire (2)

500

0809 20 95

Cireșe, altele decât vișinele (Prunus cerasus), în stare proaspătă

scutire (2)

1 500  (2)

0809 40

Prune și porumbe, în stare proaspătă

scutire (2)

1 000

0810 10 00

Căpșuni

scutire

200

0810 20 10

Zmeură, în stare proaspătă

scutire

100

0810 20 90

Mure, dude și hibrizi ai acestora, în stare proaspătă

scutire

100

1106 30 10

Făină, griș și pudră de banane

scutire

5

1106 30 90

Făină, griș și pudră din alte fructe de la capitolul 8

scutire

nelimitată

ex 0210 19 50

Jambon, în saramură, fără os, inserat într-o vezică sau într-un maț artificial

scutire

1 900

ex 0210 19 81

Bucată de cotlet fără os, afumată

ex 1601 00

Cârnați și produse similare din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse provenind de la animalele de la pozițiile 0101 -0104 , cu excepția porcilor mistreți

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Ceafă de porc, uscată la aer, condimentată sau necondimentată, întreagă, bucăți sau tăiată în felii subțiri

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Pudră de tomate, cu sau fără adaos de zahăr, îndulcitori sau amidon (4)

scutire

nelimitată

2003 90 00

Ciuperci, altele decât cele din genul Agaricus, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

scutire

nelimitată

0710 10 00

Cartofi, nefierți sau fierți în apă sau în abur, în stare congelată

scutire

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Cartofi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau în acid acetic, în stare congelată, alții decât produsele de la poziția 2006 , cu excepția făinii, a grișului sau a fulgilor

2005 20 80

Cartofi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelați, alții decât produsele de la poziția 2006 , cu excepția făinii, a grișului sau a fulgilor și a preparatelor tăiate în felii subțiri, prăjite sau coapte, chiar sărați sau aromatizați, în ambalaje închise ermetic, pentru consumul direct

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Preparate-pudră din legume și amestecuri de legume, cu sau fără adaos de zahăr, alți îndulcitori sau amidon (4)

scutire

nelimitată

ex 2008 30

Fulgi și pudră de citrice, cu sau fără adaos de zahăr, alți îndulcitori sau amidon (4)

scutire

nelimitată

ex 2008 40

Fulgi și pudră de pere, cu sau fără adaos de zahăr, alți îndulcitori sau amidon (4)

scutire

nelimitată

ex 2008 50

Fulgi și pudră de caise, cu sau fără adaos de zahăr, alți îndulcitori sau amidon (4)

scutire

nelimitată

2008 60

Cireșe, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau alcool, nespecificate sau necuprinse în altă parte

scutire

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Cireșe, nepreparate sau fierte în apă sau în abur, congelate, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

0811 90 80

Cireșe, altele decât vișinele (Prunus cerasus), nepreparate sau fierte în apă sau în abur, congelate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

ex 2008 70

Fulgi și pudră de piersici, cu sau fără adaos de zahăr, alți îndulcitori sau amidon (4)

scutire

nelimitată

ex 2008 80

Fulgi și pudră de căpșuni, cu sau fără adaos de zahăr, alți îndulcitori sau amidon (4)

scutire

nelimitată

ex 2008 99

Fulgi și pudră de alte fructe, cu sau fără adaos de zahăr, alți îndulcitori sau amidon (4)

scutire

nelimitată

ex 2009 19

Pudră de suc de portocale, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

scutire

nelimitată

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Pudră de suc de grepfrut, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

scutire

nelimitată

ex 2009 31

ex 2009 39

Pudră de suc de orice alte citrice, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

scutire

nelimitată

ex 2009 41

ex 2009 49

Pudră de suc de ananas, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

scutire

nelimitată

ex 2009 71

ex 2009 79

Pudră de suc de mere, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

scutire

nelimitată

ex 2009 80

Pudră de suc de orice alte fructe sau legume, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

scutire

nelimitată

(1)   Pentru produsele de la această subpoziție, „lapte special, numit „pentru sugari”” înseamnă că produsele nu conțin germeni patogeni sau toxicogeni și conțin mai puțin de 10 000 de bacterii aerobe regeneratoare și mai puțin de două bacterii coliforme per gram.

(2)   După caz, se aplică o taxă specifică, și nu taxa minimă.

(3)   Inclusiv 1 000 t în temeiul schimbului de scrisori din 14 iulie 1986.

(4)   A se vedea Declarația comună privind clasificarea tarifară a pudrelor de legume și a pudrelor de fructe.

▼B

ANEXA 3

CONCESII PENTRU BRÂNZETURI

1. Comunitatea și Elveția se angajează să liberalizeze progresiv schimburile comerciale reciproce cu brânzeturi de la codul tarifar 0406 din Sistemul Armonizat în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a acordului.

2. Procesul de liberalizare se va desfășura în următorul mod:

a)  La importul în Comunitate:

Începând chiar din primul an de intrare în vigoare a acordului, pentru brânzeturile originare din Elveția, Comunitatea suprimă sau elimină progresiv drepturile vamale de import, după caz în limita unei cantități anuale. Drepturile vamale de bază, precum și cantitățile anuale de bază, sunt stabilite pentru diferitele categorii de brânză în apendicele 1 la prezenta anexă.

(i) Comunitatea reduce cu 20 % pe an taxele vamale de bază menționate în tabelul de la apendicele 1. Prima reducere are loc la un an după intrarea în vigoare a acordului.

(ii) Comunitatea majorează contingentul tarifar menționat în tabelul de la apendicele 1 cu 1 250 t pe an; prima majorare are loc la un an după intrarea în vigoare a acordului. Liberalizarea completă va produce efecte de la începutul celui de-al șaselea an.

(iii) Elveția este scutită de respectarea prețurilor franco frontieră menționate în descrierea mărfurilor de la codul NC 0406 din Tariful Vamal Comun.

b)  La exportul din Comunitate:

Pentru toate brânzeturile de la codul tarifar 0406 din Sistemul Armonizat, Comunitatea nu aplică restituire la export pentru Elveția.

c)  La importul în Elveția:

Începând chiar din primul an de intrare în vigoare a acordului, pentru brânzeturile originare din Comunitate, Elveția suprimă sau elimină progresiv drepturile vamale de import, după caz în limita unei cantități anuale. Drepturile vamale de bază, precum și cantitățile anuale de bază, sunt stabilite pentru diferitele categorii de brânză la apendicele 2 litera (a) la prezenta anexă.

(i) Elveția reduce cu 20 % pe an drepturile vamale de bază menționate în tabelul de la apendicele 2 litera (a). Prima reducere are loc la un an după intrarea în vigoare a acordului.

(ii) Elveția majorează toate contingentele tarifare menționate în tabelul de la apendicele 2 litera (a) cu 2 500 t pe an; prima majorare are loc la un an după intrarea în vigoare a acordului. Comunitatea va desemna cu cel puțin patru luni înainte de începutul fiecărui an categoria sau categoriile de brânză care fac obiectul acestei majorări. Liberalizarea completă va produce efecte de la începutul celui de-al șaselea an.

d)  La exportul din Elveția:

Începând chiar din primul an de intrare în vigoare a acordului, Elveția elimină progresiv subvențiile la export pentru livrările de brânză în Comunitate, în următorul mod:

(i) Valorile de bază pentru procesul de eliminare ( 1 ) sunt menționate de apendicele 2 litera (b) la prezenta anexă.

(ii) Aceste valori de bază se reduc astfel:

 la un an după intrarea în vigoare a acordului, cu 30 %;

 la doi ani după intrarea în vigoare a acordului, cu 55 %;

 la trei ani după intrarea în vigoare a acordului, cu 80 %;

 la patru ani după intrarea în vigoare a acordului, cu 90 %;

 la cinci ani după intrarea în vigoare a acordului, cu 100 %.

3. Comunitatea și Elveția iau măsurile necesare pentru a se asigura că sistemul de acordare a licențelor de import este gestionat astfel încât importurile să fie făcute periodic, luând în considerare cerințele pieței.

4. Comunitatea și Elveția fac astfel încât avantajele reciproce consimțite să nu fie compromise de alte măsuri care afectează importurile și exporturile.

5. Dacă evoluția prețurilor și/sau a importurilor dă naștere unor perturbări pe piața uneia dintre părți, se vor iniția consultări în cel mai scurt timp în cadrul comitetului prevăzut la articolul 6 din acord, la solicitarea uneia dintre părți, în vederea identificării soluțiilor adecvate. În acest scop, părțile convin să schimbe periodic informații privind prețurile, precum și orice altă informație utilă privind piața brânzeturilor locale sau importate.

Apendicele 1

Concesiile acordate de ComunitateLa importul în Comunitate

Cod CN

Descrierea mărfurilor

Drept vamal de bază

(EUR/100 kg brut)

Cantitate anuală de bază

(tone)

ex 0406 20

Brânză rasă sau praf cu un conținut maxim de apă de 400 g/kg din brânză

scutire

nelimitat

0406 30

Brânză topită

scutire

nelimitat

0406 90 02

0406 90 03

0406 90 04

0406 90 05

0406 90 06

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 17

Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse

6,58

nelimitat

0406 90 18

Brânză Fribourgeois (1), Vacherin Mont d'Or, Tête de Moine

scutire

nelimitat

0406 90 19

Glarus (Schabziger)

scutire

nelimitat

ex 0406 90 87

Fromage des Grisons

scutire

nelimitat

0406 90 25

Tilsit

scutire

nelimitat

ex  04 06

Alte brânzeturi decât cele menționate anterior

scutire

3 000

(1)    Sinonim: Vacherin Fribourgeois.

Apendicele 2

Concesiunile acordate de Elveția

(a)   La importul în ElvețiaPoziția din Codul Vamal elvețian

Descrierea mărfurilor

Drept vamal de bază

(EUR/100 kg brut)

Cantitate anuală de bază

(tone)

0406 10 10

Mascarpone, Ricotta Romana, în conformitate cu dispozițiile din lista LIX Elveția-Liechtenstein anexată la Protocolul de la Marrakech

scutire

nelimitat

ex 0406 20

Brânză rasă sau praf cu un conținut maxim de apă de 400 g/kg din brânză

scutire

nelimitat

0406 40

— Danablu, Gorgonzola, Roquefort, în conformitate cu dispozițiile din lista LIX Elveția-Liechtenstein anexată la Protocolul de la Marrakech

— Roquefort, neconformă cu dispozițiile din Lista LIX Elveția-Liechtenstein anexată la Protocolul de la Marrakech, cu dovadă de origine

— Brânză cu mucegai, alta decât Danablu, Gorgonzola și Roquefort

scutire

nelimitat

0406 90 11

Brie, Camembert, Crescenza, Italico (1), Pont l'Evêque, Reblochon, Robbiola, Stracchino, în conformitate cu dispozițiile din lista LIX Elveția-Liechtenstein anexată la Protocolul de la Marrakech

scutire

nelimitat

ex 0406 90 19

Feta, conform descrierii din apendicele 4

scutire

nelimitat

ex 0406 90 19

Brânză albă în saramură din lapte de oaie, conform descrierii din apendicele 4

scutire

nelimitat

0406 90 21

Brânză cu ierburi, cu un conținut maxim de apă în substanța degresată de 65 %

scutire

nelimitat

0406 90 31

0406 90 39

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, alte Pecorino), Provolone, în conformitate cu dispozițiile din lista LIX Elveția-Liechtenstein anexată la Protocolul de la Marrakech

scutire

nelimitat

0406 90 51

0406 90 59

—  Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, în conformitate cu dispozițiile din lista LIX Elveția-Liechtenstein anexată la Protocolul de la Marrakech

scutire

5 000

ex 0406 90 91

—  Brânză pentru ras, conform descrierii din apendicele 4

0406 90 60

Cantal, în conformitate cu dispozițiile din lista LIX Elveția-Liechtenstein anexată la Protocolul de la Marrakech

scutire

nelimitat

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Manchego, Idiazabal, Roncal, conform descrierii din apendicele 4

scutire

nelimitat

ex 0406 90 99

Parmigiano Reggiano și Grana Padano, bucăți, fără coajă sau cu coajă, având înscrise pe ambalaj cel puțin denumirea brânzei, conținutul de grăsimi, numele firmei care a efectuat ambalarea și țara de fabricație, cu un conținut de grăsimi în materie uscată de cel puțin 32 %,

Parmigiano Reggiano: cu un conținut de apă de cel mult 32 %,

Grana Padano: cu un conținut de apă de cel mult 33,2 %,

scutire

nelimitat

ex 0406 10 90

Brânză de tip Mozzarella, neconformă cu dispozițiile din lista LIX Elveția-Liechtenstein anexată la Protocolul de la Marrakech

scutire

500

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Brânză de tip Provolone, neconformă cu dispozițiile din lista LIX Elveția-Liechtenstein anexată la Protocolul de la Marrakech, cu un conținut maxim de apă în substanța degresată de 65 %

scutire

500

ex  04 06

Brânzeturi, altele decât cele menționate anterior, cu pastă tare sau semi-tare, cu un conținut maxim de apă în substanța degresată de 65 %

scutire

5 000

ex  04 06

Alte brânzeturi decât cele menționate anterior

scutire

1 000

0406 10 20

Mozzarella, în conformitate cu dispozițiile din lista LIX Elveția-Liechtenstein anexată la Protocolul de la Marrakech, în zer, conform descrierii din apendicele 4 (2)

185

nelimitat

0406 30

Brânză topită, alta decât rasă sau praf

180,55

nelimitat

0406 90 51

Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, în conformitate cu dispozițiile din lista LIX Elveția-Liechtenstein anexată la Protocolul de la Marrakech, în afară de cantitatea anuală de 5 000 t

289

nelimitat

0406 90 91

Alte brânzeturi cu pastă semi-tare cu un conținut de apă în substanța degresată de mai mult de 54 % până la 65 %

315

Nelimitat

(1)   Pentru brânzeturile moi „Italico”, lista denumirilor admise la importul în Elveția figurează în apendicele 3.

(2)   În ceea ce privește Mozzarella fără lichid de conservare, în conformitate cu descrierea din lista LIX Elveția-Liechtenstein anexată la Protocolul de la Marrakech, dreptul vamal care se aplică este dreptul normal menționat în lista LIX menționată anterior.

(b)   La exportul din Elveția

Valorile de bază menționate la punctul 2 litera (d) din prezenta anexă sunt stabilite la următoarele niveluri:Poziția din Codul Vamal Elvețian

Descrierea mărfurilor

Ajutor maxim (1) la export (2)

(CHF/100 kg net)

0406 30

Brânzeturi topite, altele decât rase sau praf

0

0406 20

Brânzeturi topite sau praf de toate tipurile

0

ex 0406 90 19

Vacherin Mont d'Or

204

0406 90 21

Brânză cu mucegai (Glarus)

139

ex 0406 90 99

Emmental

343

ex 0406 90 91

Fromage Fribourgeois (Vacherin Fribourgeois)

259

ex 0406 90 91

Fromage des Grisons

259

ex 0406 90 91

Tilsit

113

ex 0406 90 91

Tête de Moine

259

ex 0406 90 91

Appenzell

274

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Bergkäse

343

ex 0406 90 99

Gruyère

343

ex 0406 90 99

Sbrinz

384

ex  04 06

Alte brânzeturi decât cele menționate anterior:

 

— Brânzeturi proaspete și moi

219

— Brânzeturi semi-tari

274

— Brânzeturi tari și foarte tari

343

(1)   Până la liberalizarea completă, cu excepția brânzeturilor de la codul NC 0406 90 01 destinate transformării și importate în Comunitate sub regim de acces minim.

(2)   Inclusiv valorile tuturor măsurilor cu efect echivalent.

Apendicele 3

Lista denumirilor de brânzeturi „Italico” admise la importul în Elveția

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

Apendicele 4

Descrierea brânzeturilor

Brânzeturile menționate în continuare nu fac obiectul drepturilor vamale convenționale decât în cazul în care corespund descrierii de mai jos, prezintă caracteristicile tipice precizate și sunt importate cu descrierea sau denumirea corespunzătoare.1.  Feta

Denumire

Feta

Zone de producție

Tracia, Macedonia, Tesalia, Epir, Grecia Continentală, Peloponez și departamentul Lesbos (Grecia)

Formă, dimensiuni

Cuburi sau dreptunghiuri ortogonale de mărimi diferite

Caracteristici

Brânză moale fără crustă. Pastă albă moale, dar consistentă și ușor sfărâmicioasă, cu gust ușor acrișor-înțepător și sărat înțepător. Brânză fabricată numai din lapte de oaie sau cu adaos de lapte de capră până la 30 %, cu o perioadă de maturare de cel puțin două luni.

Conținut de grăsimi în substanța uscată

43 % minim

Conținut de substanță uscată

44 % minim

2.  Brânză albă în saramură, din lapte de oaie

Descriere

Brânză albă în saramură, din lapte de oaie, țara de origine, fabricată numai din lapte de oaie sau

Brânză albă în saramură, din lapte de oaie, țara de origine, fabricată din lapte de oaie și de capră

Regiunea de producție

Țări membre ale Uniunii Europene

Formă, dimensiuni

Cuburi sau dreptunghiuri ortogonale de mărimi diferite

Caracteristici

Brânză moale fără crustă. Pastă albă moale, dar consistentă și ușor sfărâmicioasă, cu gust ușor acrișor-înțepător și sărat înțepător. Brânză fabricată numai din lapte de oaie sau cu adaos de lapte de capră până la 10 %, cu o perioadă de maturare de cel puțin două luni

Conținut de grăsimi în substanța uscată

43 % minim

Conținut de substanță uscată

44 % minim

Brânza nu este admisă la rata convenită decât dacă ambalajul fiecărei bucăți are înscris pe el adresa completă a producătorului și indică faptul că brânza a fost fabricată exclusiv din lapte de oaie sau, după caz, cu adaos de lapte de capră.

3.  Manchego

Denumire

Manchego

Zone de producție

Comunitatea autonomă Castilla-La-Mancha (provinciile Albacete, Ciudad Real, Cuenca și Toledo)

Formă, dimensiuni, greutate pe roată

Roți cilindrice cu suprafețe aproape plane. Înălțime: 7-12 cm. Diametru: 9-22 cm. Greutatea roților: 1-3,5 kg

Caracteristici

Crustă tare, galben pal sau verde-negricios; pastă tare și compactă, albă spre ivoriu gălbui, care poate avea găuri mici repartizate inegal. Aromă și savoare caracteristice. Brânză tare sau semi-tare obținută exclusiv din lapte de oaie din rasa „Manchega”, crud sau pasteurizat, coagulat cu cheag natural sau cu alte enzime coagulante autorizate, laptele fiind încălzit la o temperatură de 28-32 °C timp de 45-60 minute. Perioada minimă de maturare 60 de zile.

Conținut de grăsimi în substanța uscată

50 % minim

Conținut de substanță uscată

55 % minim

4.  Idiazabal

Denumire

Idiazabal

Zone de producție

Provincia Guipuzcoa, Navarra, Alava și Vizcaya

Formă, dimensiuni, greutate pe roată

Roți cilindrice cu suprafețe aproape plane. Înălțime: 8-12 cm. Diametru: 10-30 cm. Greutatea roților: 1-3 kg

Caracteristici

Crustă tare, de culoare galben pal sau cafeniu închis. Pastă tare, albă spre ivoriu-gălbui, care poate avea găuri mici repartizate inegal. Aromă și savoare caracteristice. Brânză obținută exclusiv din lapte crud de oaie din rasele Lacha și Carranzana, coagulat cu cheag natural sau cu alte enzime autorizate, la o temperatură de 28-32 °C timp de 20-45 minute. Perioada minimă de maturare 60 de zile.

Conținut de grăsimi în substanța uscată

45 % minim

Conținut de substanță uscată

55 % minim

5.  Roncal

Denumire

Roncal

Zona de producție

Valea Roncal (Navarra)

Formă, dimensiuni, greutate pe roată

Roți cilindrice cu suprafețe aproape plane. Înălțime: 8-12 cm. Diametru și greutate variabile.

Caracteristici

Crustă tare, granuloasă și grasă, cafeniu pai. Pastă tare și compactă, cu aspect poros dar fără ochiuri, albă spre ivoriu gălbui. Aromă și savoare caracteristice. Brânză tare sau semi-tare obținută exclusiv din lapte de oaie, coagulat cu cheag natural sau cu alte enzime autorizate, la o temperatură de 32-37 °C.

Conținut de grăsimi în substanța uscată

50 % minim

Conținut de substanță uscată

60 % minim

6.  Brânză pentru ras

Descriere

Țara de origine, de exemplu brânză pentru ras germană sau brânză pentru ras franțuzească

Zone de producție

Țări membre ale Uniunii Europene

Formă, dimensiuni, greutate pe roată

Roți sau calupuri. Înălțime: 5,5-8 cm; diametru 28-42 cm sau lățime 28-36 cm. Greutatea roților: 4,5-7,5 kg

Caracteristici

Brânză cu pastă semi-tare cu crustă compactă, de la galben auriu la cafeniu deschis, care poate avea pete cenușii. Pastă moale care poate fi foarte bine topită, ivorie sau gălbuie, compactă, dar care poate avea găurele. Aromă și savoare caracteristice. Fabricată din lapte de vacă pasteurizat, încălzit sau crud, coagulat cu fermenți lactici și alte produse coagulante. Cheagul este presat; în general, bucata de cheag se spală. Durata de maturare: cel puțin 8 săptămâni.

Conținut de grăsimi în substanța uscată

45 % minim

Conținut de substanță uscată

55 % minim

7.  Mozzarella în lichid

Brânza nu este admisă la rata convenită decât dacă roțile sau bucățile sunt conservate într-o soluție apoasă și sunt închise ermetic. Partea de soluție apoasă trebuie să atingă cel puțin 25 % din greutatea totală, inclusiv roțile sau bucățile de brânză, soluția și ambalajul direct.

ANEXA 4

PRIVIND SECTORUL FITOSANITAR

Articolul 1

Obiectul

►M14  1. ◄   Prezenta anexă se referă la facilitarea schimburilor comerciale între părți cu plante, produse vegetale și cu alte elemente care fac obiectul măsurilor fitosanitare, originare din teritoriul respectiv sau importate din țări terțe, care figurează în apendicele 1 care trebuie stabilit de către Comitet în conformitate cu articolul 11 din acord.

▼M14

2.  Prin derogare de la articolul 1 din acord, prezenta anexă se aplică tuturor plantelor, produselor vegetale și altor elemente care figurează în apendicele 1, prevăzute la alineatul (1).

▼B

Articolul 2

Principii

(1)  Părțile constată că dispun de legislație similară privind măsurile de protecție împotriva introducerii și propagării de organisme dăunătoare de către plante, produse vegetale sau alte obiecte, ceea ce conduce la rezultate echivalente în domeniul protecției împotriva introducerii și propagării de organisme dăunătoare plantelor produselor vegetale din apendicele 1 menționat la articolul 1. Această constatare se referă de asemenea la măsurile fitosanitare privind plantele, produsele vegetale și alte obiecte introduse de țări terțe.

(2)  Legislația menționată la alineatul (1) figurează într-un apendice 2 pe care comitetul trebuie să-l elaboreze în conformitate cu articolul 11 din acord.

▼M14

3.  Părțile își recunosc reciproc pașapoartele fitosanitare eliberate de organismele care au fost aprobate de autoritățile respective. Lista acestor organisme, astfel cum este actualizată periodic, poate fi obținută de la autoritățile menționate în apendicele 3. Aceste pașapoarte atestă conformitatea cu legislațiile lor în domeniu astfel cum sunt menționate în apendicele 2 prevăzut la alineatul (2) și sunt considerate ca îndeplinind cerințele privind documentația prevăzută pentru circulația pe teritoriul părților respective a plantelor, a produselor vegetale și altor elemente care figurează în apendicele 1, prevăzute la articolul 1.

▼B

(4)  Plantele, produsele vegetale și alte obiecte care figurează în apendicele 1 menționat la articolul 1 și care nu sunt supuse regimului pașaportului fitosanitar pentru schimburile comerciale pe interiorul teritoriului celor două părți sunt comercializate între cele două părți fără pașaport fitosanitar fără a duce atingere totuși cerinței privind celelalte documente necesare în temeiul legislației părților respective, în special cele care fac parte dintr-un sistem care permite stabilirea originii acestor plante, produse vegetale și alte obiecte.

Articolul 3

(1)  Plantele, produsele vegetale și alte obiecte care nu figurează explicit în apendicele 1 menționat la articolul 1 și nu fac obiectul unor măsuri fitosanitare în nici una dintre părți pot fi comercializate între cele două părți fără un control privind măsurile fitosanitare (controlul documentelor, controlul identității, controale fitosanitare).

(2)  Dacă o parte intenționează să adopte o măsură fitosanitară cu privire la plantele, produsele vegetale și alte obiecte menționate la alineatul (1), ea informează cealaltă parte cu privire la aceasta.

(3)  În temeiul articolului 10 alineatul (2), Grupul de lucru „fitosanitar” evaluează consecințele asupra prezentei anexe a modificărilor adoptate în sensul alineatului (2) în vederea propunerii unei eventuale modificări a apendicelor relevante.

Articolul 4

Cerințe regionale

(1)  Fiecare parte poate stabili după criterii similare cerințe specifice cu privire la circulația plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, indiferent de originea lor, în sau către o zonă de pe teritoriul său, în măsura în care situația fitosanitară predominantă în această zonă justifică acest lucru.

(2)  Apendicele 4 care trebuie stabilit de Comitet în conformitate cu articolul 11 din acord definește zonele menționate la alineatul (1), precum și cerințele specifice referitoare la acestea.

Articolul 5

Controlul la import

(1)  Fiecare parte efectuează controale fitosanitare prin sondaj și pe eșantioane într-o proporție care nu depășește un anumit procentaj al transporturilor de plante, de produse vegetale și de alte obiecte care figurează în apendicele 1 menționat la articolul 1. Acest procent, propus de Grupul de lucru „fitosanitar” și adoptat de către comitet, este stabilit pentru fiecare plantă, produs vegetal sau alt obiect în conformitate cu riscul fitosanitar. La intrarea în vigoare a prezentei anexe, acest procent este stabilit la 10 %.

(2)  În temeiul articolului 10 alineatul (2) din prezenta anexă, comitetul poate hotărî la propunerea Grupului de lucru „fitosanitar” să reducă proporția controalelor prevăzute la primul alineat.

(3)  Dispozițiile alineatelor (1) și (2) nu se aplică decât controalelor fitosanitare ale schimburilor comerciale cu plante, produse vegetale și cu alte obiecte între cele două părți.

(4)  Dispozițiile alineatelor (1) și (2) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolului 11 din acord și a articolelor (6) și (7) din prezenta anexă.

Articolul 6

Măsuri de salvgardare

Se iau măsuri de salvgardare în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din acord.

Articolul 7

Derogări

(1)  În cazul în care o parte are intenția să pună în aplicare derogări cu privire la o parte sau la întregul teritoriu al celeilalte părți, ea o informează în prealabil cu privire la aceasta indicând motivele. Fără a limita posibilitatea de punere în aplicare imediată a derogărilor avute în vedere, se organizează consultări în cel mai scurt timp între cele două părți în vederea identificării soluțiilor adecvate.

(2)  Când o parte aplică derogări cu privire la o parte a teritoriului său sau al unei țări terțe, ea informează imediat cealaltă parte cu privire la aceasta. Fără a limita posibilitatea de punere în aplicare imediată a derogărilor avute în vedere, se organizează consultări în cel mai scurt timp între cele două părți în vederea identificării soluțiilor adecvate.

Articolul 8

Controlul comun

(1)  Fiecare parte acceptă efectuarea unui control comun la solicitarea celeilalte părți pentru evaluarea situației fitosanitare și a măsurilor care generează rezultate echivalente celor prevăzute la articolul 2.

(2)  Prin control comun, trebuie să se înțeleagă verificarea la frontieră a conformității cu cerințele fitosanitare a unui transport care provine de la una din părți.

(3)  Acest control se efectuează potrivit procedurii adoptate de comitet, la propunerea Grupului de lucru „fitosanitar”.

Articolul 9

Schimb de informații

(1)  În aplicarea articolului 8 din acord, părțile efectuează un schimb de informații utile privind aplicarea actelor cu putere de lege și actelor administrative care fac obiectul prezentei anexe și de informații menționate de apendicele 5.

(2)  Pentru a garanta echivalența aplicării normelor de aplicare a legislației menționate de prezenta anexă, fiecare parte acceptă, la solicitarea celeilalte părți, vizitele experților celeilalte părți pe teritoriul său, care vor fi efectuate în cooperare cu organizația fitosanitară oficială responsabilă de teritoriul respectiv.

Articolul 10

Grupul de lucru „fitosanitar”

(1)  Grupul de lucru „fitosanitar”, denumit grup de lucru, instituit potrivit articolului 6 alineatul (7) din acord, examinează price problemă legată de prezenta anexă și de aplicarea.

(2)  Grupul de lucru examinează periodic evoluția actelor cu putere de lege și a actelor administrative interne ale părților în domeniile reglementate de prezenta anexă. El formulează în special propuneri pe care le înaintează comitetului în vederea adaptării și actualizării apendicelor la prezenta anexă.

▼M17

Apendicele 1

PLANTE, PRODUSE VEGETALE șI ALTE OBIECTE

A.    Plante, produse vegetale și alte obiecte provenite de la oricare dintre părți, pentru care ambele părți dispun de prevederi legale similare care permit obținerea unor rezultate echivalente și recunosc pașaportul fitosanitar

1.    Plante și produse vegetale

1.1.    Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., cu excepția Prunus laurocerasus L. și Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., cu excepția Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.    Plante, altele decât fructele și semințele, care conțin polen viu pentru polenizare

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.    Plante din specii stolonifere sau tuberoase destinate plantării

Solanum L. și hibrizii acestora

1.4.    Plante, cu excepția fructelor

Vitis L.

1.5.    Lemn care și-a păstrat total sau parțial suprafața rotundă naturală, cu sau fără scoarță, sau care se prezintă sub formă de așchii, particule, rumeguș, deșeuri și resturi de lemn

(a) în cazul în care a fost obținut, integral sau parțial, din Platanus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală

precum și

(b) în cazul în care corespunde uneia dintre descrierile prevăzute în anexa I partea a doua a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun ( 2 )Cod NC

Descriere

4401 10 00

Lemn de foc sub formă de trunchiuri, bușteni, vreascuri, ramuri sau sub forme similare

4401 22 00

Lemn sub formă de așchii sau particule, altul decât de conifere

ex 4401 30 80

Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului), neaglomerate sub formă de bușteni, brichete, pelete sau sub forme similare

4403 10 00

Lemn brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, dezbrăcat sau nu de scoarță sau alburn sau ecarisat

ex 4403 99

Lemn brut, altul decât de conifere [altele decât lemnul tropical menționat la nota 1 de subpoziție din capitolul 44 sau alt tip de lemn tropical, stejar (Quercus spp.) sau fag (Fagus spp.)], dezbrăcat sau nu de scoarță sau alburn sau ecarisat, netratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare

ex 4404 20 00

Prăjini despicate din lemn, altele decât de conifere: țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal

ex 4407 99

Lemn, altul decât cel de conifere [altul decât lemnul tropical specificat în nota de subpoziție 1 din capitolul 44 și alte tipuri de lemn tropical, lemn de stejar (Quercus spp.) sau lemn de fag (Fagus spp.)], tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, geluit sau nu, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime care nu depășește 6 mm

2.    Plante, produse vegetale și alte obiecte provenind de la producătorii autorizați în scopul vânzării către profesioniștii din sectorul produselor vegetale, altele decât plantele, produsele vegetale și alte obiecte care au fost pregătite și sunt gata să fie vândute consumatorului final și pentru care se garantează că producerea lor este separată clar de cea a altor produse

2.1.    Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. și hibrizii acestora

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: toate varietățile de hibrizi de Noua Guinee

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. și Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

și alte plante din specia herbaceelor, altele decât plantele din familia Gramineae, bulbi, cepe, rizomi și tuberculi.

2.2.    Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Solanaceae, altele decât cele menționate la punctul 1.3

2.3.    Plante rădăcinoase sau cu un mediu de creștere atașat sau asociat

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.    Semințe și bulbi destinate plantării

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.    Plante destinate plantării

Allium porrum L.

Plantele din specia Palmae, cu un diametru al tijei la baza tulpinii de peste 5 cm și aparținând următoarelor genuri sau specii:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume ex Mart.

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops L.

Cocos nucifera L.

Corypha elata Roxb.

Corypha gebang Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Jubaea Kunth.

Livistona R. Br.

Metroxylon sagu Rottb.

Oreodoxa regia Kunth.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Syagrus Mart.

Trachycarpus H. Wendl.

Trithrinax Mart.

Washingtonia Raf.

2.6.    Bulbi și rizomi cu bulbi destinați plantării

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietăți pitice și hibrizii acestora, cum ar fi G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. și G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.    Plante, produse vegetale și alte obiecte, originare din alte teritorii decât cele ale părților, pentru care, prin aplicarea dispozițiilor referitoare la protecția plantelor ale celor două părți privind importul, se obțin rezultate echivalente și care pot fi comercializate între părți fie în baza unui pașaport fitosanitar în cazul în care sunt menționate în partea A a prezentului apendice, fie în mod liber

1.    Fără a aduce atingere plantelor menționate în partea C a prezentului apendice, toate plantele destinate plantării, cu excepția semințelor

2.    Semințe

2.1.    Semințe originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelandă sau Uruguay

Cruciferae

Gramineae, cu excepția Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.    Semințe originare din alte locuri decât de pe teritoriul oricăreia dintre părți

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.    Semințe originare din Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud sau Statele Unite ale Americii

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.    Părți din plante, cu excepția fructelor și semințelor

Acer saccharum Marsh., originare din SUA și Canada

Apium graveolens L. (legume cu frunze)

Aster spp. originare din țări neeuropene (flori tăiate)

Camellia sp.

Conifers (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., originare din țări neeuropene (flori tăiate)

Gypsophila L.

Hypericum L., originare din țări neeuropene (flori tăiate)

Lisianthus L., originare din țări neeuropene (flori tăiate)

Ocimum L. (legume cu frunze)

Orchidaceae (flori tăiate)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., originare din țări neeuropene

Rhododendron spp., cu excepția Rhododendron simsii Planch.

Rosa L., originare din țări neeuropene (flori tăiate)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., originare din țări neeuropene (flori tăiate)

Viburnum spp.

4.    Fructe

Annona L., originare din țări neeuropene

Cydonia L., originare din țări neeuropene

Diospyros L., originare din țări neeuropene

Malus Mill., originare din țări neeuropene

Mangifera L., originare din țări neeuropene

Momordica L.

Passiflora L., originare din țări neeuropene

Prunus L., originare din țări neeuropene

Psidium L., originare din țări neeuropene

Pyrus L., originare din țări neeuropene

Ribes L., originare din țări neeuropene

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., originare din țări neeuropene

Vaccinium L., originare din țări neeuropene

5.    Tuberculi, alții decât cei destinați plantării

Solanum tuberosum L.

6.

Lemn care și-a păstrat, parțial sau integral, suprafața rotundă naturală, cu sau fără scoarță, sau care se prezintă sub formă de așchii, particule, talaș, deșeuri sau rumeguș de lemn

(a) în cazul în care a fost obținut integral sau parțial din unul dintre ordinele, clasele sau speciile descrise mai jos, cu excepția materialului de ambalaj din lemn, sub formă de lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare, grilaje pentru paleți, efectiv folosite pentru transportul de obiecte de toate tipurile, cu excepția lemnului brut cu o grosime de 6 mm sau mai puțin, și a lemnului prelucrat, fabricat cu ajutorul cleiului, căldurii și presiunii sau cu ajutorul unei combinații a acestor elemente, originar din alte teritorii decât cele ale părților:

  Quercus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, originar din S.U.A., cu excepția lemnului care corespunde descrierii menționate la litera (b) de la codul NC 4416 00 00 și în cazul în care există elemente justificative că lemnul a fost prelucrat sau fabricat folosindu-se un tratament termic care să atingă temperatura minimă de 176 °C timp de 20 de minute;

  Platanus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, originar din S.U.A. sau din Armenia;

  Populus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, originar din țările continentului american;

  Acer saccharum Marsh., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, originar din S.U.A. și din Canada;

 Conifere (Coniferales), inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, originar din țări neeuropene, din Kazahstan, Rusia și Turcia;

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, originare din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și SUA;

precum și

(b) atunci când corespunde uneia dintre descrierile menționate la anexa I partea a doua la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului:Codul NC

Descriere

4401 10 00

Lemn de foc sub formă de trunchiuri, bușteni, vreascuri, ramuri sau sub forme similare

4401 21 00

Lemn de conifere sub formă de așchii sau particule

4401 22 00

Lemn sub formă de așchii sau particule, altul decât de conifere

4401 30 40

Rumeguș

ex 4401 30 90

Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului), neaglomerate sub formă de bușteni, brichete, pelete sau sub forme similare

ex 4403 10 00

Lemn brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, care nu este decojit, curățat de ramuri sau ecarisat grosier

4403 20

Lemn de conifere brut, chiar decojit, curățat de ramuri sau ecarisat grosier, netratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare

4403 91

Lemn de stejar (Quercus spp.), netratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, care este sau nu decojit, curățat de ramuri sau ecarisat grosier

ex 4403 99

Lemn brut, altul decât de conifere [altele decât lemnul tropical menționat la nota 1 de subpoziție din capitolul 44 sau alt tip de lemn tropical, stejar (Quercus spp.) sau fag (Fagus spp.)], dezbrăcat sau nu de scoarță sau alburn sau ecarisat, netratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare

ex  44 04

Prăjini despicate; pari și țăruși din lemn ascuțiți, netăiați longitudinal

4406

Traverse (cross-ties) din lemn pentru căi ferate sau tramvaie

4407 10

Lemn de conifere tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, geluit sau nu, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care nu depășește 6 mm

4407 91

Lemn de stejar (Quercus spp.), tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

ex 4407 93

Lemnul de Acer saccharum Marsh, tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, negeluit, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care nu depășește 6 mm

4407 95

Lemnul de frasin (Fraxinus spp.), tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, geluit sau nu, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care nu depășește 6 mm

ex 4407 99

Lemn, altul decât cel de conifere (cu excepția lemnului tropical specificat în nota de subpoziție 1 din capitolul 44 și alte tipuri de lemn tropical, lemn de stejar (Quercus spp.), fag (Fagus spp.), arțar (Acer spp.), cireș (Prunus spp.) sau frasin (Fraxinus spp.)], tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, geluit sau nu, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care nu depășește 6 mm

4415

Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți si alte platforme de încărcare din lemn; grilaje din lemn pentru paleți

4416 00 00

Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor din lemn, inclusiv doagele

9406 00 20

Construcții prefabricate din lemn

(c)

 

 material de ambalaj din lemn, sub formă de lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare, grilaje pentru paleți, efectiv folosite pentru transportul de obiecte de toate tipurile, cu excepția lemnului brut cu o grosime de 6 mm sau mai puțin, și a lemnului prelucrat, fabricat cu ajutorul cleiului, căldurii și presiunii sau cu ajutorul unei combinații a acestor elemente;

 lemn folosit pentru a fixa cu pană sau a sprijini încărcăturile, altele decât din lemn, inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului brut cu o grosime de 6 mm sau mai puțin, și a lemnului prelucrat, fabricat cu ajutorul cleiului, căldurii și presiunii sau cu ajutorul unei combinații a acestor elemente.

7.

Pământul sau mediul de cultură

(a) Solul și mediul de cultură ca atare, care constau integral sau parțial din sol sau substanțe organice solide, cum ar fi părți din plante, humus cu turbă sau scoarță, altele decât cel alcătuit în întregime din turbă;

(b) Solul și mediul de cultură, atașat sau asociat plantelor, care constau integral sau parțial din materialul menționat la litera (a) sau care constau parțial din orice altă substanță anorganică solidă destinată menținerii vitalității plantelor, originare din:

 Turcia;

 Belarus, Georgia, Republica Moldova, Rusia și Ucraina;

 țări neeuropene, altele decât Algeria, Egipt, Israel, Libia, Maroc și Tunisia.

8.

Scoarță izolată

 de conifere (Coniferales) originare din țări neeuropene

  Acer saccharum Marsh, Populus L., și Quercus L., altele decât Quercus suber L.

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originare din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și SUA

9.

Cereale originare din Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud și Statele Unite ale Americii

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.    Plante, produse vegetale și alte obiecte provenite de la oricare dintre părți, pentru care cele două părți nu dispun de prevederi legale similare și nu recunosc pașaportul fitosanitar

1.    Plante și produse vegetale originare din Elveția care trebuie să fie însoțite de un certificat fitosanitar atunci când fac obiectul importului de către un stat membru al Comunității

1.1.    Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

1.2.    Părți din plante, cu excepția fructelor și semințelor

1.3.    Semințe

Oryza spp.

1.4.    Fructe

Citrus L. și hibrizii acestora

Fortunella Swingle și hibrizii acestora

Poncirus Raf. și hibrizii acestora

2.    Plante și produse vegetale originare dintr-un stat membru al Comunității care trebuie însoțite de un certificat fitosanitar atunci când sunt importante în Elveția

3.    Plante și produse vegetale originare din Elveția pentru care există interdicție la import într-un stat membru al Comunității

3.1.    Plante, cu excepția fructelor și semințelor

Citrus L. și hibrizii acestora

Fortunella Swingle și hibrizii acestora

Poncirus Raf. și hibrizii acestora

4.    Plante și produse vegetale originare dintr-un stat membru al Comunității pentru care există interdicție la import în Elveția

4.1.    Plante

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Apendicele 2

LEGISLAȚIE ( 3 )

Dispoziții ale Comunității Europene

 Directiva 69/464/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1969 privind combaterea râiei negre a cartofului

 Directiva 74/647/CEE a Consiliului din 9 decembrie 1974 privind combaterea tortricidelor la frunzele garoafelor de grădină

 Decizia 91/261/CEE a Comisiei din 2 mai 1991 de recunoaștere a Australiei ca fiind indemnă de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

 Directiva 92/70/CEE a Comisiei din 30 iulie 1992 de stabilire a normelor privind studiile care trebuie efectuate în scopul recunoașterii zonelor protejate din cadrul Comunității

 Directiva 92/90/CEE a Comisiei din 3 noiembrie 1992 de stabilire a anumitor obligații pentru producătorii și importatorii de plante, de produse vegetale sau alte obiecte, precum și a modalităților de înregistrare a acestora

 Directiva 92/105/CEE a Comisiei din 3 decembrie 1992 de stabilire a unui anumit grad de standardizare pentru pașapoartele fitosanitare utilizate pentru circulația anumitor plante, produse sau alte produse vegetale în cadrul Comunității și de stabilire a procedurilor detaliate de eliberare a acestor pașapoarte fitosanitare și a condițiilor și procedurilor detaliate de înlocuire

 Decizia 93/359/CEE a Comisiei din 28 mai 1993 care autorizează statele membre să prevadă derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 77/93/CEE a Consiliului privind lemnul de Thuja L. provenit din Statele Unite ale Americii

 Decizia 93/360/CEE a Comisiei din 28 mai 1993 de autorizare a statelor membre să prevadă derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 77/93/CEE a Consiliului referitoare la lemnul Thuja L. provenit din Canada

 Decizia 93/365/CEE a Comisiei din 2 iunie 1993 de autorizare a statelor membre să prevadă derogări de la anumite dispoziții din Directiva 77/93/CEE a Consiliului privind lemnul de conifere tratat termic provenit din Canada, și de stabilire a modalității de aplicare a unui sistem de indicatori ai lemnului tratat termic

 Decizia 93/422/CEE a Comisiei din 22 iunie 1993 de autorizare a statelor membre să prevadă derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 77/93/CEE a Consiliului privind lemnul de conifere uscat în cuptoare provenit din Canada și de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de indicatori ai lemnului uscat în cuptoare

 Decizia 93/423/CEE a Comisiei din 22 iunie 1993 de autorizare a statelor membre să prevadă derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 77/93/CEE a Consiliului privind lemnul de conifere uscat în cuptoare provenit din Statele Unite ale Americii și de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de indicatori ai lemnului uscat în cuptoare

 Directiva 93/50/CEE a Comisiei din 24 iunie 1993 de precizare a anumitor plante care nu sunt incluse în anexa V, partea A la Directiva 77/93/CEE a Consiliului, ai căror producători sau ale căror antrepozite sau centre de expediere din zonele de producție se înscriu într-un registru oficial

 Directiva 93/51/CEE a Comisiei din 24 iunie 1993 de stabilire a normelor de circulație ale anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte într-o zonă protejată și de circulație a acestor plante, produse vegetale sau alte obiecte care își au originea sau care circulă în cadrul unei zone protejate

 Directiva 93/85/CEE a Consiliului din 4 octombrie 1993 privind combaterea veștejirii bacteriene a cartofului

 Directiva 94/3/CE a Comisiei din 21 ianuarie 1994 de instituire a unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din țările terțe și care prezintă un pericol fitosanitar iminent

 Directiva 98/22/CE a Comisiei din 15 aprilie 1998 de stabilire a condițiilor minime pentru desfășurarea controalelor fitosanitare în Comunitate, la posturi de inspecție altele decât cele situate la locul de destinație, cu privire la plante, produse vegetale sau alte produse provenind din țări terțe

 Directiva 98/57/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind combaterea Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

 Decizia 98/109/CE a Comisiei din 2 februarie 1998 de autorizare temporară a statelor membre de a adopta măsuri urgente împotriva răspândirii Thrips palmi Karny cu privire la Thailanda

 Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

 Decizia 2002/757/CE a Comisiei din 19 septembrie 2002 privind măsurile provizorii pentru situații de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în Comunitate a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp.

 Decizia 2002/499/CE a Comisiei din 26 iunie 2002 de autorizare a derogărilor la anumite dispoziții din Directiva 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. și Pinus L. originare din Republica Coreea și a căror creștere este inhibată natural sau artificial

 Decizia 2002/887/CE a Comisiei din 8 noiembrie 2002 de autorizare a derogărilor la anumite dispoziții din Directiva 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. și Pinus L. originare din Japonia și a căror creștere este inhibată natural sau artificial

 Decizia 2003/766/CE a Comisiei din 24 octombrie 2003 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în cadrul Comunității a Diabrotica virgifera Le Conte

 Decizia 2004/4/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 de autorizare a statelor membre să ia provizoriu măsuri suplimentare pentru a se proteja împotriva răspândirii Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith care provine din Egipt

 Decizia 2004/200/CE a Comisiei din 27 februarie 2004 privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Comunitate a virusului mozaic pepino

 Directiva 2004/105/CE a Comisiei din 15 octombrie 2004 de stabilire a modelelor de certificate fitosanitare sau de certificate fitosanitare de reexport oficiale, care însoțesc plantele, produsele vegetale sau alte obiecte reglementate de Directiva 2000/29/CE a Consiliului, provenind din țări terțe

 Decizia 2005/51/CE a Comisiei din 21 ianuarie 2005 de autorizare a statelor membre să prevadă temporar derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește importul de pământ contaminat cu pesticide sau cu poluanți organici persistenți în scopul decontaminării

 Decizia 2005/359/CE a Comisiei din 29 aprilie 2005 de stabilire a unei derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește trunchiurile de stejar (Quercus L.) cu scoarță, originare din Statele Unite ale Americii

 Decizia 2006/133/CE a Comisiei din 13 februarie 2006 privind obligația statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) în zone din Portugalia, altele decât cele unde este atestată absența sa

 Decizia 2006/464/CE a Comisiei din 27 iunie 2006 privind unele măsuri provizorii de urgență destinate evitării introducerii și răspândirii în Comunitate a organismului Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

 Decizia 2006/473/CE a Comisiei din 5 iulie 2006 de recunoaștere a anumitor țări terțe și a anumitor regiuni din țări terțe ca fiind indemne de Xanthomonas campestris (toate sușele patogene pe Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes sau Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pe Citrus)

 Directiva 2006/91/CE a Consiliului din 7 noiembrie 2006 privind combaterea păduchelui verde de San José (versiunea codificată)

 Decizia 2007/365/CE a Comisiei din 25 mai 2007 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Comunitate a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

 Decizia 2007/410/CE a Comisiei din 12 iunie 2007 privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Comunitate a viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului

 Decizia 2007/433/CE a Comisiei din 18 iunie 2007 privind măsurile provizorii de urgență împotriva introducerii și propagării în Comunitate a Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

 Decizia 2007/847/CE a Comisiei din 6 decembrie 2007 de derogare de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de Vitis L., cu excepția fructelor, originare din Croația sau din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

 Directiva 2008/61/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a condițiilor în care anumite organisme dăunătoare, plante, produse din plante și alte elemente enumerate în anexele I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului pot fi introduse și puse în circulație în Comunitate sau în anumite zone protejate ale acesteia, pentru testări sau în scopuri științifice și pentru lucrări pe selecții de soiuri de plante

 Decizia 2008/840/CE a Comisiei din 7 noiembrie 2008 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Comunitate a Anoplophora chinensis (Forster)

Dispozițiile Elveției

 Ordonanța din 28 februarie 2001 privind protecția plantelor (RS 916.20)

 Ordonanța DFE din 15 aprilie 2002 privind plantele interzise (RS 916205.1)

 Ordonanța OFAG din 25 februarie 2004 privind dispozițiile fitosanitare provizorii (RS 916202.1)

▼M14

Apendicele 3

Autorități care furnizează, la cerere, o listă cu organismele oficiale responsabile cu pregătirea pașapoartelor fitosanitare

A.   Comunitatea europeană:

Autoritate unică pentru fiecare stat membru, după cum se face trimitere la articolul 1 alineatul (4) din Directiva Consiliului 2000/29/CE din 8 mai 2000 ( 4 ).Belgia:

Federal Public Service of Public HealthFood Chain Security and EnvironmentDG for Animals, Plants and FoodstuffsSanitary Policy regarding Animals and PlantsDivision Plant ProtectionEuro station II (7o floor)Place Victor Horta 40 box 10B-1060 BRUSSELS

Bulgaria:

NSPP National Service for Plant Protection17, Hristo Botev, blvd., floor 5BG – SOFIA 1040

Republica Cehă:

State Phytosanitary AdministrationBubenská 1477/1CZ – 170 00 PRAHA 7

Danemarca:

Ministry of Food, Agriculture and FisheriesThe Danish Plant DirectorateSkovbrynet 20DK – 2800 Kgs. LYNGBY

Germania:

Julius Kühn-Institut— Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit —Messeweg 11/12D-38104 Braunschweig

Estonia:

Plant Production InspectorateTeaduse 2EE – 75501 SAKU HARJU MAAKOND

Irlanda:

Department of Agriculture and FoodMaynooth Business CampusCo. KildareIRL

Grecia:

Ministry of AgricultureGeneral Directorate of Plant ProduceDirectorate of Plant Produce ProtectionDivision of Phytosanitary Control150 Sygrou AvenueGR – 176 71 ATHENS

Spania:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad VegetalMinisterio de Agricultura, Pesca y AlimentaciónDirección General de AgriculturaSubdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetalc/Alfonso XII, no 62 – 2a plantaE – 28071 MADRID

Franța:

Ministère de l'Agriculture et la PêcheSous Direction de la Protection des Végétaux251, rue de VaugirardF – 75732 PARIS CEDEX 15

Italia:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)Servizio FitosanitarioVia XX Settembre 20I – 00187 ROMA

Cipru:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and EnvironmentDepartment of AgricultureLoukis Akritas Ave.CY – 1412 LEFKOSIA

Letonia:

State Plant Protection ServiceRepublikas laukums 2LV – 1981 RIGA

Lituania:

State Plant Protection ServiceKalvariju str. 62LT – 2005 VILNIUS

Luxemburg:

Ministère de l'AgricultureAdm. des Services Techniques de l'AgricultureService de la Protection des Végétaux16, route d'Esch – BP 1904L – 1019 LUXEMBOURG

Ungaria:

Ministry of Agriculture and Rural DevelopmentDepartment for Plant Protection and Soil ConservationKossuth tér 11HU – 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

Malta:

Plant Health DepartmentPlant Biotechnology CenterAnnibale Preca StreetMT – LIJA, LJA 1915

Țările de Jos:

Plantenziektenkundige DienstGeertjesweg 15/Postbus 9102NL – 6700 HC WAGENINGEN

Austria:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und WasserwirtschaftReferat III 9 aStubenring 1A – 1012 WIEN

Polonia:

The State Plant Health and Seed Inspection ServiceMain Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection42, Mlynarska StreetPL – 01-171 WARSAW

Portugalia:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)Avenida Afonso Costa, 3PT – 1949-002 LISBOA

România:

Direcția FitosanitarăMinisterul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării RuraleB-dul Carol I nr. 24.Sector 3RO – BUCUREȘTI

Slovenia:

MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of SloveniaPlant Health DivisionEinspielerjeva 6SI – 1000 LJUBLJANA

Slovacia:

Ministry of AgricultureDepartment of plant commoditiesDobrovicova 12SK – 812 66 BRATISLAVA

Finlanda:

Ministry of Agriculture and ForestryUnit for Plant Production and Animal NutritionDepartment of Food and healthMariankatu 23P.O. Box 30FI – 00023 GOVERNMENT FINLAND

Suedia:

Jordbruks verketSwedish Board of AgriculturePlant Protection ServiceS – 55182 JÖNKÖPING

Regatul Unit:

Department for Environment, Food and Rural AffairsPlant Health DivisionFoss HouseKing's PoolPeasholme GreenUK – YORK YO1 7PX

B.   Elveția:

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

▼M17

Apendicele 4 ( 5 )

ZONELE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ȘI CERINȚELE SPECIALE REFERITOARE LA ACESTEA

Zonele menționate la articolul 4 și cerințele speciale referitoare la acestea pe care cele două părți trebuie să le respecte sunt definite prin actele cu putere de lege și actele administrative ale celor două părți, menționate în continuare.

Dispoziții ale Comunității Europene

 Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

 Regulamentul (CE) nr. 690/2008 al Comisiei din 4 iulie 2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare în Comunitate

Dispozițiile Elveției

 Ordonanța din 28 februarie 2001 privind protecția plantelor, anexa 4 partea B (RS 916.20)

▼B

Apendicele 5

Schimb de informații

Informațiile la care face trimitere articolul 9 alineatul (1) sunt următoarele:

 notificările de interceptare a transporturilor sau de organisme dăunătoare care provin din țări terțe sau dintr-o parte a teritoriilor părților și care prezintă un pericol fitosanitar iminent reglementate de Directiva 94/3/CEE;

 notificările menționate la articolul 15 din Directiva 77/93/CEE.

ANEXA 5

PRIVIND HRANA ANIMALELOR

Articolul 1

Obiectul

(1)  Părțile se angajează să își apropie dispozițiile legislative în domeniul hranei animalelor în vederea facilitării schimburilor comerciale în acest domeniu.

(2)  Lista produselor sau a grupelor de produse pentru care părțile au considerat că dispozițiile legislative respective ale acestora au același rezultate și, după caz, lista dispozițiilor legislative respective ale părților ale căror cerințe au fost considerate de către părți că au aceleași rezultate, sunt menționate într-un apendice 1 pe care comitetul trebuie să-l stabilească în conformitate cu articolul 11 din acord.

▼M14

(2a)  Prin derogare de la articolul 1 din acord, prezenta anexă se aplică tuturor produselor care fac obiectul dispozițiilor legale menționate în apendicele 1 prevăzut la alineatul (2).

▼B

(3)  Cele două părți elimină controalele la frontieră pentru produsele sau grupele de produse care figurează în apendicele 1 menționat la alineatul (2).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei anexe, se înțelege prin:

(a) „produs”: hrana pentru animale sau orice substanță utilizată în aceasta;

(b) „unitate”: orice unitate de producție sau de fabricare a unui produs sau care îl deține într-un stadiu intermediar înainte de punerea lui în circulație, inclusiv acela de prelucrare și de ambalare sau care pune în circulație acest produs;

(c) „autoritate competentă”: autoritatea uneia dintre părți însărcinată cu efectuarea controalelor oficiale în domeniul hranei animalelor.

Articolul 3

Schimburi de informații

În aplicarea articolului 8 din acord, părțile își comunică:

 autoritatea sau autoritățile competente, precum și jurisdicția și sfera lor de competență;

 lista laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor de control;

 după caz, lista punctelor de intrare determinate pe teritoriul lor pentru diferitele tipuri de produse;

 programele lor de controale care vizează asigurarea conformității produselor cu dispozițiile lor legislative respective cu privire la hrana animalelor.

Programele menționate la a patra liniuță trebuie să ia în considerare situațiile specifice ale părților și, în special, să precizeze natura și frecvența controalelor care trebuie efectuate periodic.

Articolul 4

Dispoziții generale privind controalele

Părțile iau toate măsurile necesare pentru ca produsele destinate expedierii către cealaltă parte să fie controlate la fel de atent ca cele destinate punerii în circulație pe propriul teritoriu și se asigură în primul rând de:

 efectuarea periodică a controalelor în caz de suspiciune de neconformitate și cu mijloace adecvate obiectivul urmărit, în special în funcție de riscuri și de experiența dobândită;

 extinderea controalelor la toate stadiile de producție și de fabricare, la stadiile intermediare care preced punerea în circulație, la punerea în circulație, inclusiv importul, și la utilizarea produselor;

 efectuarea controalelor la stadiul cel mai adecvat pentru cercetarea avută în vedere;

 efectuarea controalelor în general fără avertisment prealabil;

 controalele au ca obiect și utilizarea de substanțe interzise în hrana animalelor.

Articolul 5

Controlul originii

(1)  Părțile se asigură că autoritățile competente procedează la controlul unităților pentru a verifica dacă acestea își respectă obligațiile și că produsele destinate punerii în circulație îndeplinesc cerințele dispozițiilor legislative menționate de apendicele I menționat la articolul 1, aplicabile pe teritoriul de origine.

(2)  Când există suspiciunea că aceste cerințe nu sunt respectate, autoritatea competentă procedează la controale suplimentare și, în cazul în care această suspiciune este confirmată, ia măsurile corespunzătoare.

Articolul 6

Controlul la destinație

(1)  Autoritățile competente ale părții de destinație pot, la locul de destinație, să verifice conformitatea produselor cu dispozițiile care fac obiectul prezentei anexe prin controale prin sondaj și în mod nediscriminatoriu.

(2)  Cu toate acestea, dacă autoritatea competentă a părții de destinație deține informații care indică existența unei încălcări se pot efectua de asemenea controale în cursul transportului produselor pe teritoriul său.

(3)  În cazul în care, în cursul unui control efectuat la locul de destinație a transportului sau în cursul transportului, autoritățile competente ale părții în cauză constată neconformitatea produselor cu dispozițiile care fac obiectul prezentei anexe, acestea iau măsurile adecvate și somează expeditorul, destinatarul sau oricare altă persoană împuternicită să efectueze una dintre următoarele operațiuni:

 realizarea conformității produselor într-un termen care trebuie stabilit;

 eventuala decontaminare;

 orice alt tratament corespunzător;

 utilizarea lor în alte scopuri;

 reexpedierea către partea de origine, după informarea autorității competente a acestei părți;

 distrugerea produselor.

Articolul 7

Controlul produselor care provin din alte teritorii decât cele ale părților

(1)  Prin derogare de la articolul 4 prima liniuță, părțile iau toate măsurile necesare pentru ca autoritățile competente să efectueze, la introducerea pe teritoriile lor vamale a produselor care provin din alt teritoriu decât cele stabilite la articolul 16 din acord, un control al documentelor fiecărui lot și a un control al identității prin sondaj pentru a se verifica:

 natura lor;

 originea lor;

 destinația lor geografică,

în vederea determinării regimului vamal aplicabil.

(2)  Părțile iau toate măsuri necesare pentru a se asigura printr-un control fizic prin sondaj de conformitatea produselor înaintea punerii lor în liberă circulație.

Articolul 8

Cooperarea în cazul constatării încălcărilor

(1)  Părțile își acordă reciproc asistență în modul și în condițiile prevăzute de prezenta anexă. Ele garantează aplicarea corectă a dispozițiilor legislative privind produsele utilizate pentru hrana animalelor, în special prin acordarea unei asistențe reciproce, descoperirea și investigarea încălcărilor acestor dispoziții legislative.

(2)  Asistența prevăzută de acest articol nu aduce atingere dispozițiilor care reglementează procedura penală sau cooperarea judiciară între părți în materie penală.

Articolul 9

Produse care fac obiectul autorizării prealabile

(1)  Părțile fac eforturi pentru a-și armoniza listele de produse reglementate de dispozițiile legislative menționate în apendicele 2.

(2)  Părțile se informează reciproc cu privire la solicitările de autorizare a produselor menționate la alineatul (1).

Articolul 10

Consultări și măsuri de salvgardare

(1)  Părțile se consultă dacă una dintre ele consideră că cealaltă nu a respectat o obligație care decurge din prezenta anexă.

(2)  Partea care solicită consultările comunică celeilalte părți toate informațiile necesare unei examinări aprofundate a cazului respectiv.

(3)  Măsurile de salvgardare prevăzute de una dintre dispozițiile legislative privind produsele și grupele de produse enumerate în apendicele 1 menționat la articolul 1 se iau în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din acord.

(4)  În cazul în care, la încheierea consultărilor prevăzute la alineatul (1) și articolul 10 alineatul (2) litera (a) a treia liniuță din acord, părțile nu ajung la un acord, partea care a solicitat consultările sau adoptă măsurile menționate la alineatul (3) poate lua măsurile conservatorii adecvate astfel încât să permită aplicarea prezentei anexe.

Articolul 11

Grupul de lucru pentru hrana animalelor

(1)  Grupul de lucru pentru hrana animalelor, denumit grup de lucru, instituit potrivit articolului 6 alineatul (7) din acord, analizează orice problemă cu privire la prezenta anexă și la aplicarea acesteia. El își asumă de asemenea toate sarcinile prevăzute de prezenta anexă.

(2)  Grupul de lucru examinează periodic evoluția legislației interne a părților în domeniile reglementate de prezenta anexă. El formulează în special propuneri pe care le înaintează comitetului în vederea actualizării apendicelor la prezenta anexă.

Articolul 12

Obligația de confidențialitate

(1)  Orice informație comunicată, indiferent sub ce formă, în aplicarea prezentei anexe, dobândește un caracter confidențial. Cade sub incidența secretului profesional și beneficiază de protecția acordată informațiilor similare de legislația aplicabilă în acest domeniu de către partea care a primit-o.

(2)  Principiul confidențialității menționat la alineatul (1) nu se aplică informațiilor menționate la articolul 3.

(3)  Prezenta anexă nu obligă o parte ale cărei acte cu putere de lege sau practici administrative impun, pentru protecția secretelor industriale și comerciale, limite mai stricte decât cele stabilite de prezenta anexă, să furnizeze informații dacă cealaltă parte nu ia măsuri pentru a se conforma acestor limite mai stricte.

(4)  Informațiile culese nu trebuie utilizate decât în scopul prezentei anexe și nu pot fi folosite de o parte în alte scopuri decât cu acordul prealabil în scris al autorității administrative care le-a furnizat și fac obiectul restricțiilor impuse de această autoritate.

Alineatul (1) nu aduce atingere utilizării informațiilor în cadrul acțiunilor judiciare sau administrative inițiate ca urmare a încălcării normelor dreptului penal comun, cu condiția să fi fost obținute în cadrul cooperării judiciare internaționale.

(5)  Părțile pot, în procesele lor verbale, în rapoartele și mărturiile lor, precum și în cursul procedurilor și acțiunilor în instanță, să invoce drept mijloace de probă informațiile culese și documentele consultate în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

▼M10

Apendicele 1

Dispoziții comunitare

 Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor (JO L 35, 8.2.2005, p. 1)

Dispozițiile Elveției

 Legea federală din 29 aprilie 1998 privind agricultura, astfel cum a fost modificată ultima dată la 24 martie 2006 (RO 2006 3861)

 Ordonanța din 26 mai 1999 privind nutriția animală, astfel cum a fost modificată ultima dată la 23 noiembrie 2005 (RO 2005 5555)

 Ordonanța Departamentului federal al economiei publice din 10 iunie 1999 referitoare la Cartea albă privind nutriția animală, astfel cum a fost modificată ultima dată la 2 noiembrie 2006 (RO 2006 5213)

 Ordonanța privind producția primară din 23 noiembrie 2005 (RO 2005 5545)

 Ordonanța Departamentului federal al economiei publice din 23 noiembrie 2005 privind igiena producției primare (RO 2005 6651)

 Ordonanța Departamentului federal al economiei publice din 23 noiembrie 2005 privind igiena producției de lapte (RO 2005 6667)

▼M10

Apendicele 2

LISTA DISPOZIȚIILOR LEGISLATIVE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9

Dispoziții comunitare

 Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 15).

 Directiva 82/471/CEE a Consiliului din 30 iunie 1982 privind anumite produse folosite în hrana animalelor (JO L 213, 21.7.1982, p. 8), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/116/CE (JO L 379, 24.12.2004, p. 81).

Dispozițiile Elveției

 Ordonanța din 26 mai 1999 privind nutriția animală, astfel cum a fost modificată ultima dată la 23 noiembrie 2005 (RO 2005 5555).

 Ordonanța Departamentului federal al economiei publice din 10 iunie 1999 privind Carta Albă a nutriției animale, astfel cum a fost modificată ultima dată la 23 noiembrie 2005 (RO 2005 6655).

▼B

ANEXA 6

PRIVIND SECTORUL SEMINȚELOR

Articolul 1

Obiectul

(1)  Prezenta anexă se referă la semințele din speciile agricole, legume, fructe, plante ornamentale și de viță.

(2)  În sensul prezentei anexe, prin semințe se înțelege orice material de înmulțire sau destinat plantării.

Articolul 2

Recunoașterea conformității legislațiilor

(1)  Părțile recunosc că cerințele stabilite de legislația care figurează în apendicele 1 prima secțiune duc la aceleași rezultate.

(2)  Semințele din speciile definite de legislația menționată la primul alineat fac obiectul schimburilor comerciale între părți și sunt liber comercializate pe teritoriul părților, fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 5 și 6, având ca unic document de certificare a conformității cu legislația în domeniu a părților, eticheta sau orice alt document cerut pentru comercializare potrivit legislației respective.

(3)  Organismele care răspund de controlul conformității sunt enumerate în apendicele 2.

Articolul 3

Recunoașterea reciprocă a certificatelor

(1)  Fiecare parte recunoaște pentru semințele din speciile reglementate de legislația care figurează în apendicele 1 a doua secțiune, certificatele în sensul alineatului (2) care au fost elaborate în conformitate cu legislația celeilalte părți de către organismele menționate la apendicele 2.

(2)  În sensul primului alineat, prin „certificat” se înțelege documentele cerute de legislația în domeniu a părților pentru importul de semințe și enumerate în apendicele 1 a doua secțiune.

Articolul 4

Apropierea legislativă

(1)  Părțile fac eforturi în vederea apropierii legislațiilor lor în domeniul comercializării semințelor pentru speciile reglementate de legislația care figurează în apendicele 1 a doua secțiune și pentru speciile care nu sunt reglementate de legislația care figurează în apendicele 1 prima și a doua secțiune.

(2)  Când una dintre părți adoptă o nouă dispoziție legislativă, părțile se angajează să evalueze posibilitatea de a include acest sector nou în sfera de aplicare a prezentei anexe în conformitate cu procedura din articolele 11 și 12 din acord.

(3)  Când se modifică o dispoziție legislativă cu privire la un sector care cade sub incidența dispozițiilor prezentei anexe, părțile se angajează să evalueze consecințele acestui fapt în conformitate cu procedura din articolele 11 și 12 din acord.

▼M14

Articolul 5

Soiuri

(1)  Fără a aduce atingere alineatului (3), Elveția permite comercializarea pe teritoriul său a semințelor din soiurile acceptate în Comunitate în cazul speciilor la care se face trimitere în textele de lege menționate în secțiunea 1 din apendicele 1.

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (3), Comunitatea permite comercializarea pe teritoriul său a semințelor din soiurile acceptate în Elveția în cazul speciilor la care se face trimitere în legislația menționată în secțiunea 1 din apendicele 1.

(3)  Părțile întocmesc împreună un catalog al soiurilor speciilor la care se face trimitere în legislația menționată în secțiunea 1 din apendicele 1, în cazurile în care Comunitatea prevede un catalog comun. Părțile permit comercializarea pe teritoriul lor a semințelor din soiurile prezentate în acest catalog întocmit în comun.

(4)  Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică soiurilor modificate genetic.

(5)  Părțile se informează reciproc în legătură cu cererile și retragerea cererilor de acceptare, cu înregistrarea soiurilor noi într-un catalog național, precum și cu modificările corespunzătoare. Acestea își furnizează reciproc, la cerere, o scurtă descriere a principalelor caracteristici privind utilizarea fiecărui soi nou și a caracteristicilor prin care un soi poate fi deosebit de alte soiuri cunoscute. Fiecare parte păstrează la dispoziția celeilalte părți fișiere cu descrierea fiecărui soi acceptat, împreună cu un rezumat elocvent al tuturor motivelor pe care se bazează o asemenea acceptare. În cazul soiurilor modificate genetic, părțile se informează reciproc în legătură cu rezultatele analizelor de risc privind diseminarea unor asemenea soiuri în mediul înconjurător.

(6)  Părțile pot organiza consultări tehnice în vederea analizării datelor pe care se bazează acceptarea unui soi dat de către oricare din părți. După caz, grupul de lucru în domeniul semințelor trebuie informat cu privire la rezultatele unor asemenea consultări.

(7)  Părțile utilizează sistemele computerizate de schimb de informații deja existente sau astfel de sisteme urmează să fie dezvoltate în vederea facilitării schimbului de informații, astfel cum se face trimitere la alineatul 5.

Articolul 6

Derogări

(1)  Derogările autorizate de Comunitate și de Elveția, astfel cum sunt menționate în apendicele 3, sunt permise de Elveția și, respectiv, de Comunitate în comerțul cu semințe din speciile acoperite de legislația menționată în secțiunea 1 din apendicele 1.

(2)  Părțile se informează reciproc în legătură cu orice derogare privind comercializarea semințelor pe care intenționează să o pună în aplicare pe teritoriul lor sau pe o parte a teritoriului lor. În cazul derogărilor de scurtă durată sau al derogărilor care trebuie să intre în vigoare imediat, este suficientă notificarea ex post.

(3)  Prin derogare de la articolul 5 alineatele (1) și (3), Elveția poate decide interzicerea comercializării pe teritoriul său a semințelor din soiuri acceptate în catalogul național comunitar.

(4)  Prin derogare de la articolul 5 alineatele (2) și (3), Comunitatea poate decide interzicerea comercializării pe teritoriul său a semințelor din soiuri acceptate în catalogul național elvețian.

(5)  Alineatele (3) și (4) se aplică în cazurile prevăzute de legislația ambelor părți, menționată în secțiunea 1 din apendicele 1.

(6)  Ambele părți pot recurge la alineatele (3) și (4):

 În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei anexe, în cazul soiurilor acceptate în Comunitate sau în Elveția, anterior intrării în vigoare a prezentei anexe;

 În termen de trei ani de la primirea informațiilor la care se face trimitere la articolul 5 alineatul (5), în cazul soiurilor acceptate în Comunitate sau în Elveția, după intrarea în vigoare a prezentei anexe.

(7)  Alineatul 6 se aplică prin analogie soiurilor de specii acoperite de dispozițiile adăugate, în temeiul articolului 4, la lista din secțiunea 1 a apendicelui 1, după intrarea în vigoare a prezentei anexe.

(8)  Părțile pot organiza consultări tehnice în vederea analizării implicațiilor derogărilor pentru prezenta anexă, astfel cum se face trimitere la alineatele (1) – (4).

(9)  Alineatul (8) nu se aplică atunci când statele membre ale Comunității sunt responsabile pentru luarea deciziilor privind derogările în temeiul legislației menționate în secțiunea 1 din apendicele 1. Alineatul (8) nu se aplică derogărilor adoptate de Elveția în cazuri similare.

▼B

Articolul 7

Țări terțe

(1)  Fără a aduce atingere articolului 10, dispozițiile prezentei anexe se aplică de asemenea semințelor comercializate în cele două părți care provin dintr-o altă țară decât un stat membru al Comunității sau Elveția, recunoscut de către părți.

(2)  Lista țărilor menționate la alineatul (1), precum și a speciilor și consecințele acestei recunoașteri figurează în apendicele 4.

Articolul 8

Încercări comparative

(1)  Se efectuează încercări comparative în vederea controlării a posteriori a eșantioanelor de semințe prelevate din loturile comercializate în cadrul părților. Elveția participă la încercările comparative comunitare.

(2)  Efectuarea încercărilor comparative în cadrul părților este supusă aprecierii Grupului de lucru pentru „semințe”.

Articolul 9

Grupul de lucru pentru „semințe”

(1)  Grupul de lucru pentru „semințe”, denumit Grupul de lucru, instituit potrivit prevederilor articolului 6 alineatul (7) din acord, examinează toate problemele cu privire la prezenta anexă și la aplicarea acesteia.

(2)  Grupul de lucru examinează periodic evoluția actelor cu putere de lege și a actelor administrative interne ale părților în domeniile reglementate de prezenta anexă. El formulează periodic propuneri pe care le înaintează comitetului în vederea adaptării și actualizării apendicelor la prezenta anexă.

Articolul 10

Acordul cu celelalte țări

Părțile convin ca acordurile de recunoaștere reciprocă încheiate de fiecare dintre părți cu țări terțe să nu creeze în niciun caz obligații pentru cealaltă parte în ceea ce privește acceptarea rapoartelor, certificatelor, autorizațiilor și mărcilor eliberate de organismele de evaluare a conformității din aceste țări terțe, cu excepția cazului în care există un acord formal între părți.

Apendicele 1

Legislație

Prima secțiune (recunoașterea conformității legislației)

A.   DISPOZIȚIILE COMUNITĂȚII EUROPENE

1.   Texte de bază

 Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (JO 125, 11.7.1966, p. 2309/66), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/72/CE a Consiliului (JO L 304, 27.11.1996, p. 10)

 Directiva 66/403/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea cartofilor de sămânță (JO 125, 11.7.1966, p. 2320/66), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 98/111/CE a Comisiei (JO L 28, 4.2.1998, p. 42)

 Directiva 70/457/CEE a Consiliului din 29 septembrie 1970 privind catalogul comun al soiurilor de specii de plante agricole (JO L 225, 12.10.1970, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 1994 ( 6 ).

2.   Texte de aplicare (6) 

 Directiva 72/180/CEE a Comisiei din 14 aprilie 1972 privind stabilirea caracteristicilor și condițiilor minime pentru examinarea speciilor de plante agricole (JO L 108, 8.5.1972, p. 8)

 Directiva 74/268/CEE a Comisiei din 2 mai 1974 de stabilire a condițiilor speciale în ceea ce privește prezența de Avena fatua în semințele de plante furajere și de cereale (JO L 141, 24.5.1974, p. 19), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 78/511/CEE a Comisiei (JO L 157, 15.6.1978, p. 34)

 Decizia 80/755/CEE a Comisiei din 17 iulie 1980 de autorizare a aplicării indicațiilor prevăzute pe ambalajele semințelor de cereale (JO L 207, 9.8.1980, p. 37), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 81/109/CEE a Comisiei (JO L 64, 11.3.1981, p. 13)

 Decizia 81/675/CEE a Comisiei din 28 iulie 1981 privind stabilirea anumitor sisteme de închidere drept „sisteme de închidere nereutilizabile” în sensul directivelor 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE și 70/458/CEE ale Consiliului (JO L 246, 29.8.1981, p. 26), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 86/563/CEE a Comisiei (JO L 327, 22.11.1986, p. 50)

 Decizia 86/110/CEE a Comisiei din 27 februarie 1986 privind condițiile în care se pot acorda derogări de la interdicția de utilizare a etichetelor CEE la schimbarea etichetei și a sistemului de închidere a ambalajelor de semințe produse în țări terțe (JO L 93, 8.4.1986, p. 23)

 Directiva 93/17/CEE a Comisiei din 30 martie 1993 privind definirea claselor comunitare de materiale de înmulțire de bază pentru cartofi, precum și condițiile și denumirile aplicabile acestor clase (JO L 106, 30.4.1993, p. 7)

 Decizia 94/650/CE a Comisiei din 9 septembrie 1994 privind organizarea unui experiment temporar privind vânzarea semințelor în vrac către consumatorul final (JO L 252, 28.9.1994, p. 15), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 98/174/CE (JO L 63, 4.3.1998, p. 31)

 Decizia 98/320/CE a Comisiei din 27 aprilie 1998 de organizare a unui experiment temporar de eșantionare și testare a semințelor în conformitate cu Directivele 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE și 69/208/CEE ale Consiliului (JO L 140, 12.5.1998, p. 14).

B.   DISPOZIȚIILE ELVEȚIEI ( 7 )

 Legea federală din 29 aprilie 1998 privind agricultura (RO 1998 3033)

 Ordonanța din 7 decembrie 1998 privind producerea și comercializarea materialului vegetal de înmulțire (RO 1999 420)

 Ordonanța DFE din 7 decembrie 1998 privind semințele și răsadul pentru speciile de plante agricole și furajere (RO 1999 781)

 Ordonanța OFAG privind catalogul soiurilor de cereale, de cartofi, de plante furajere și de cânepă (RO 1999 429) ( 8 ).

A doua secțiune (recunoașterea reciprocă a certificatelor)

A.   DISPOZIȚIILE COMUNITĂȚII EUROPENE

1.   Texte de bază

 Directiva 66/400/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de sfeclă (JO 125, 11.7.1966, p. 2290/66), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/72/CE (JO L 304, 27.11.1996, p. 10)

 Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (JO 125, 11.7.1966, p. 2298/66), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/72/CE (JO L 304, 27.11.1996, p. 10)

 Directiva 69/208/CEE Consiliului din 30 iunie 1969 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și plante pentru fibră (JO L 169, 10.7.1969, p. 3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/72/CE (JO L 304, 27.11.1996, p. 10).

2.   Texte de aplicare ( 9 )

 Directiva 75/502/CEE a Comisiei din 25 iulie 1975 privind limitarea comercializării semințelor de firuță de câmp (Poa pratensis L.) la semințele care au fost certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate” (JO L 228, 29.8.1975, p. 26)

 Decizia 81/675/CEE a Comisiei din 28 iulie 1981 privind stabilirea anumitor sisteme de închidere drept „sisteme de închidere nereutilizabile” în sensul directivelor 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE și 70/458/CEE ale Consiliului (JO L 246, 29.8.1981, p. 26), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 86/563/CEE a Comisiei (JO L 327 du 22.11.1986, p. 50)

 Directiva 86/109/CEE a Comisiei din 27 februarie 1986 de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și de plante oleaginoase și plante pentru fibră la semințele care au fost oficial certificate „semințe de bază” sau „semințe certificate” (JO L 93, 8.4.1986, p. 21), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/376/CEE a Comisiei (JO L 203, 26.7.1991, p. 108)

 Decizia 86/110/CEE a Comisiei din 27 februarie 1986 privind condițiile în care se pot acorda derogări de la interdicția de utilizare a etichetelor CEE la schimbarea etichetei și a sistemului de închidere a ambalajelor de semințe produse în aceste țări terțe (JO L 93, 8.4.1996, p. 23)

 Decizia 87/309/CEE a Comisiei din 2 iunie 1987 de autorizare a aplicării indicațiilor înscrise pe ambalajele semințelor de anumite specii de plante furajere (JO L 155, 16.6.1987, p. 26), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 97/125/CE a Comisiei (JO L 48, 19.2.1997, p. 35)

 Decizia 92/195/CEE a Comisiei din 17 martie 1992 privind organizarea unui experiment temporar în conformitate cu Directiva 66/401/CEE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere în vederea creșterii greutății maxime a unui lot (JO L 88, 3.4.1992, p. 59), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 96/203/CE a Comisiei (JO L 65, 15.3.1996, p. 41)

 Decizia 94/650/CE a Comisiei din 9 septembrie 1994 privind organizarea unui experiment temporar privind vânzarea semințelor în vrac către consumatorul final (JO L 252, 28.9.1994, p. 15), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 98/174/CE a Comisiei (JO L 63, 4.3.1998, p. 3)

 Decizia 95/232/CE a Comisiei din 27 iunie 1995 privind organizarea unui experiment temporar în temeiul Directivei 69/208/CEE a Consiliului privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească semințele de hibrizi și amestecurile de soiuri de colză și navetă (JO L 154 du 5.7.1995, p. 22), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 98/173/CE a Comisiei (JO L 63, 4.3.1998, p. 30)

 Decizia 96/202/CE a Comisiei din 4 martie 1996 privind organizarea unui experiment temporar cu privire la conținutul maxim de substanțe inerte din boabele de soia (JO L 65, 15.3.1996, p. 39)

 Decizia 97/125/CE a Comisiei din 24 ianuarie 1997 privind autorizarea imprimării de neșters a informațiilor înscrise pe ambalajele de semințe de plante oleaginoase și de fibre, modificând Decizia 87/309/CEE privind autorizarea imprimării de neșters a informațiilor menționate pe ambalajele anumitor specii de plante furajere (JO L 48, 19.2.1997, p. 35)

 Decizia 98/320/CE a Comisiei din 27 aprilie 1998 de organizare a unui experiment temporar de eșantionare și testare a semințelor în conformitate cu directivele 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE și 69/208/CEE ale Consiliului (JO L 140, 12.5.1998, p. 14).

B.   DISPOZIȚIILE ELVEȚIEI

 Legea federală din 29 aprilie 1998 privind agricultura (RO 1998 3033)

 Ordonanța din 7 decembrie 1998 privind producerea și comercializarea materialului vegetal de înmulțire (RO 1999 420)

 Ordonanța DFE din 7 decembrie 1998 privind semințele și răsadul pentru speciile de plante agricole și furajere (RO 1999 781)

 Registrul semințelor DFEP din 6 iunie 1974, astfel cum a fost modificat ultima dată la 7 decembrie 1998 (RO 1999 408).

C.   CERTIFICATE SOLICITATE LA IMPORT

(a) De către Comunitatea Europeană:

Documentele prevăzute de Decizia 95/514/CEE a Consiliului (JO L 296, 9.12.1995, p. 34), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Consiliului 98/162/CE (JO L 53, 24.2.1998, p. 21).

(b) De către Elveția:

Etichetele oficiale CE sau OCDE pentru ambalaje eliberate de organismele enumerate în apendicele 2 la prezenta anexă, precum și buletinele portocalii sau verzi ISTA sau un certificat de analiză a semințelor similare pentru fiecare lot de semințe.

Apendicele 2

Organismele de control și de certificare a semințelorA. Comunitatea Europeană

Belgia

Ministère des Classes Moyennes et de l'AgricultureService Matériel de Reproduction Brussels

 

Danemarca

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries)Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby

 

Germania

Senatsverwaltung für Wirtschaft und BetriebeReferat Ernährung und Landwirtschaft— Abteilung IV E 3 — Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als LandesbeauftragterSaatenanerkennungsstelle Bonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg— Abt. III, Referat 34 — Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau — Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut —Freising

FS

Landwirtschaftskammer HannoverReferat 32 Hannover

H

Regierungspräsidium HalleAbteilung 5, Dezernat 51Samenprüf- und Anerkennungsstelle Halle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und UmweltschutzReferat 33 Bremen

HB

WirtschaftsbehördeAmt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. Land- und Ernährungswirtschaft Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-VorpommernLandesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut Rostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für LandwirtschaftSachgebiet 270 Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe— Referat 34 — Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz— Amtliche Saatanerkennung — Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-HolsteinLUFA-ITL Kiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und LandwirtschaftDez. 23 Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für LandwirtschaftFachbereich 5, Sortenprüfung und FeldversuchswesenSaatenanerkennung Nossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als LandesbeauftragterGruppe 31 Landbau Münster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-EmsInstitut für Pflanzenbau und PflanzenschutzReferet P Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und FlurneuordnungSaatenanerkennungsstelle Potsdam Potsdam

P

Regierungspräsidium StuttgartReferat 34 a Stuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das SaarlandSaarbrücken

SB

Regierungspräsidium TübingenReferat 34 Tübingen

Regierung von Unterfranken— Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern — Würzburg

Regierung von UnterfrankenAbteilung Landwirtschaft— Sachgebiet Weinbau — Würzburg

Greece

Ministry of AgricultureDirectorate of Inputs of Crop Production Athens

 

Spania

Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciónDirección General de Producciones y Mercados AgrícolasSubdireccíon General de Semillas y Plantas de Vivero Madrid

Generalidad de CataluñaDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Barcelona

Comunidad Autónoma de País VascoDepartamento de Industria, Agricultura y Pesca Vitoria

Junta de GaliciaConsejería de Agricultura, Ganadería y Montes Santiago de Compostela

Diputación Regional de CantabriaConsejería de Ganadería, Agricultura y Pesca Santander

Principado de AsturiasConsejería de Agricultura Oviedo

Junta de AndalucíaConsejería de Agricultura y Pesca Seville

Comunidad Autonoma de la Región de MurciaConsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Murcia

Diputacion General de AragónConsejería de Agricultura y Medio Ambiente Zaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La ManchaConsejería de Agricultura y Medio Ambiente Toledo

Generalidad ValencianaConsejería de Agricultura y Medio Ambiente Valencia

Comunidad Autónoma de La RiojaConsejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Logroño

Junta de ExtremaduraConsejería de Agricultura y Comercio Mérida

Comunidad Autónoma de CanariasConsejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Santa Cruz de Tenerife

Junta de Castillay LeónConsejería de Agricultura y Ganadería Valladolid

Comunidad Autónoma de las Islas BalearesConsejería de Agricultura, Comercio e Industria Palma de Mallorca

Comunidad de MadridConsejería de Economía y Empleo Madrid

Diputación Foral de NavarraDepartamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación Pamplona

 

Franța

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'AlimentationService Officiel de Contrôle et de Certification (SOC) Paris

 

Irlanda

The Department of Agriculture, Food and ForestryAgriculture House Dublin

 

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)Milan

 

Luxemburg

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)Service de la Production Végétale Luxembourg

 

Austria

Bundesamt und Forschungszentrum für LandwirtschaftVienna

Bundesamt für AgrarbiologieLinz

 

Țările de Jos

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)Ede

 

Portugalia

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das PescasDirecção Geral de Protecção das Cultura Lisbon

 

Finlanda

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) Kontroll-centralen för växtproduktionSiementarkastusosasto Frökontrollavdelingen Loimaa

 

Suedia

(a)  Semințe, cu excepția răsadului pentru cartofi:

— Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv

— Frökontrollen Mellansverige ABLinköping

— Frökontrollen Mellansverige ABÖrebro

(b)  Răsad pentru cartofi:

Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv

 

Regatul Unit

Anglia și Țara Galilor:

(a)  Semințe, cu excepția răsadului pentru cartofi:

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodSeeds Branch Cambridge

(b)  Răsad pentru cartofi:

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodPlant Health Division York

Scoția:

Scottish OfficeAgriculture Fisheries and Environment Department Edinburgh

Irlanda de Nord:

Department of Agriculture for Northern IrelandSeeds Branch Belfast

 

B. Elveția

Service des Semences et PlantsRAC ChanginsNyon

Dienst für Saat- unf PflanzgutFAL ReckenholzZürich

 

Apendicele 3

Derogări comunitare admise de Elveția ( 10 )

(a) Care scutesc unele state membre de obligația de a aplica, la unele specii, dispozițiile Directivei 66/402/CEE a Consiliului privind comercializarea semințelor de cereale:

 Decizia 69/270/CEE a Comisiei (JO L 220, 1.9.1969, p. 8)

 Decizia 69/271/CEE a Comisiei (JO L 220, 1.9.1969, p. 9)

 Decizia 69/272/CEE a Comisiei (JO L 220, 1.9.1969, p. 10)

 Decizia 70/47/CEE a Comisiei (JO L 13, 19.1.1970, p. 26), modificată prin Decizia 80/301/CEE a Comisiei (JO L 68, 14.3.1980, p. 30)

 Decizia 74/5/CEE a Comisiei (JO L 12, 15.1.1974, p. 13)

 Decizia 74/361/CEE a Comisiei (JO L 196, 19.7.1974, p. 19)

 Decizia 74/532/CEE a Comisiei (JO L 299, 7.11.1974, p. 14)

 Decizia 80/301/CEE a Comisiei (JO L 68, 14.3.1980, p. 30)

 Decizia 86/153/CEE a Comisiei (JO L 115, 3.5.1986, p. 26)

 Decizia 89/101/CEE a Comisiei (JO L 38, 10.2.1989, p. 37).

(b) Care autorizează anumite state membre să restricționeze comercializarea semințelor de anumite soiuri de cereale sau de răsad pentru unele soiuri de cartofi (cfr. Catalog comun al soiurilor din speciile de plante agricole, a douăzecea ediție integrală, coloana 4 (JO C 264 A, 30.8.1997, p. 1).

(c) Care autorizează anumite state membre să adopte dispoziții extrem de stricte în ceea ce privește prezența Avena fatua în semințele de cereale:

 Decizia 74/269/CEE a Comisiei (JO L 141, 24.5.1974, p. 20), modificată prin Decizia 78/512/CEE a Comisiei (JO L 157, 15.6.1978, p. 35) ( 11 )

 Decizia 74/531/CEE a Comisiei (JO L 299, 7.11.1974, p. 13)

 Decizia 95/75/CE a Comisiei (JO L 60, 18.3.1995, p. 30)

 Decizia 96/334/CE a Comisiei (JO L 127, 25.5.1996, p. 39).

(d) Care autorizează, în ceea ce privește comercializarea răsadului pentru cartofi pe o parte sau pe întreg teritoriul unor state membre, adoptarea împotriva anumitor boli de măsuri mai stricte decât cele prevăzute de anexele I și II la Directiva 66/403/CEE a Consiliului:

 Decizia 93/231/CEE a Comisiei (JO L 106, 30.4.1993, p. 11), modificată prin deciziile Comisiei:

 

 95/21/CE (JO L 28, 7.2.1995, p. 13),

 95/76/CE (JO L 60, 18.3.1995, p. 31) și

 96/332/CE (JO L 127, 25.5.1996, p. 31).

Apendicele 4

Lista țărilor terțe ( 12 )

Africa de Sud

Argentina

Australia

Bulgaria

Canada

Chile

Croația

Israel

Maroc

Norvegia

Noua Zeelandă

Polonia

Republica Cehă

România

Slovacia

Slovenia

Statele Unite ale Americii

Turcia

Ungaria

Uruguay

▼M19

ANEXA 7

PRIVIND COMERțUL CU PRODUSE VITIVINICOLE

Articolul 1

Obiective

Părțile, pe baza principiilor de nediscriminare și reciprocitate, convin să faciliteze și să promoveze între ele fluxurile comerciale de produse vitivinicole originare din teritoriile lor în condițiile prevăzute de prezenta anexă.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezenta anexă se aplică produselor vitivinicole, astfel cum sunt definite în legislația menționată în apendicele 1.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei anexe și în cazul în care nu există dispoziții contrare explicite în anexă, se înțelege prin:

(a)

„produs vitivinicol originar din”, urmat de numele uneia din părți : un produs în sensul articolului 2, fabricat pe teritoriul părții menționate din struguri recoltați în întregime de pe acest teritoriu sau de pe un teritoriu definit în apendicele 2, în conformitate cu dispozițiile prezentei anexe;

(b)

„indicație geografică” : orice indicație, inclusiv denumirea de origine, în sensul articolului 22 din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, anexat la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (denumit în continuare „Acordul TRIPS”), care este recunoscută de legile sau reglementările unei părți în scopul desemnării și prezentării unui produs vitivinicol vizat la articolul 2 originar din teritoriul său sau de pe un teritoriu definit în apendicele 2;

(c)

„mențiune tradițională” : o denumire utilizată în mod tradițional care se referă în special la o metodă de producție sau la calitatea, culoarea sau tipul unui produs vitivinicol vizat la articolul 2, care este recunoscută de legile sau reglementările unei părți în scopul desemnării și prezentării respectivului produs originar din teritoriul acestei părți;

(d)

„denumire protejată” : o indicație geografică sau o mențiune tradițională în sensul literelor (b) și (c), protejată în temeiul prezentei anexe;

(e)

„desemnare” : denumirile utilizate la etichetare, pe documentele care însoțesc un produs vitivinicol vizat la articolul 2 în timpul transportului, pe documentele comerciale, în special pe facturile și notele de livrare, precum și în publicitate;

(f)

„etichetare” : totalitatea desemnărilor și a altor mențiuni, simboluri, ilustrații sau mărci care caracterizează un produs vitivinicol vizat la articolul 2, aflate pe același recipient, inclusiv pe dispozitivul de închidere, pe pandantivul atașat la recipient și pe învelișul care acoperă gâtul sticlelor;

(g)

„prezentare” : denumirile utilizate pe recipiente și pe dispozitivele lor de închidere, pe etichete și pe ambalaj;

(h)

„ambalaj” : învelișurile de protecție, cum ar fi hârtie, paioane de orice tip, cutii și lăzi, utilizate pentru transportul unuia sau mai multor recipiente și/sau pentru prezentarea acestora în vederea vânzării către consumatorul final;

(i)

„reglementare privind comerțul cu produse vitivinicole” : orice dispoziție prevăzută de prezenta anexă;

(j)

„autoritate competentă” : oricare dintre autoritățile sau serviciile desemnate de către una din părți pentru a asigura aplicarea reglementărilor privind producția și comerțul cu produse vitivinicole;

(k)

„autoritate de contact” : organismul sau autoritatea competentă desemnată de către una din părți pentru a asigura contactul corespunzător cu autoritatea de contact a celeilalte părți;

(l)

„autoritate solicitantă” : autoritatea competentă desemnată în acest scop de către una din părți și care solicită asistență în domeniile reglementate de prezentul titlu;

(m)

„autoritate solicitată” : organismul sau autoritatea competentă desemnată în acest scop de către una din părți și care primește o solicitare de asistență în domeniile reglementate de prezentul titlu;

(n)

„încălcare” : orice nerespectare a reglementării privind producția și comerțul cu produse vitivinicole, precum și orice tentativă de nerespectare a acestei reglementări.TITLUL I

DISPOZIȚII APLICABILE LA IMPORT ȘI COMERCIALIZARE

Articolul 4

Etichetare, prezentare și documentele de însoțire

(1)  Schimburile comerciale între părți cu produse vitivinicole în sensul articolului 2, originare din teritoriul acestora, se efectuează în conformitate cu dispozițiile tehnice prevăzute de prezenta anexă. Prin dispoziții tehnice se înțeleg dispozițiile enumerate în apendicele 3 privind definirea produselor vitivinicole, practicile oenologice, compoziția produselor menționate anterior, documentele de însoțire și modalitățile de transport și de comercializare a acestora.

(2)  Comitetul poate hotărî modificarea definiției „dispozițiilor tehnice” menționate la primul alineat.

(3)  Dispozițiile actelor enumerate în apendicele 3 privind intrarea în vigoare a acestor acte sau aplicarea lor nu se aplică în sensul prezentei anexe.

(4)  Prezenta anexă nu afectează aplicarea normelor naționale sau ale Uniunii Europene privind fiscalitatea sau măsurile de control referitoare la acestea.TITLUL II

PROTECȚIA RECIPROCĂ A DENUMIRILOR PRODUSELOR VITIVINICOLE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

Articolul 5

Denumiri protejate

În ceea ce privește produsele vitivinicole originare din Uniunea Europeană și din Elveția, sunt protejate următoarele denumiri care figurează în apendicele 4:

(a) numele sau referirile la statul (stat membru al Uniunii Europene sau Elveția) din care este originar vinul;

(b) termenii specifici;

(c) denumirile de origine și indicațiile geografice;

(d) mențiunile tradiționale.

Articolul 6

Numele sau referirile utilizate pentru a desemna statele membre ale Uniunii Europene și Elveția

(1)  În scopul identificării originii vinurilor în Elveția, numele sau referirile la statele membre ale Uniunii utilizate pentru a desemna aceste produse:

(a) sunt rezervate vinurilor originare din statul membru în cauză;

(b) pot fi folosite numai pe produsele vitivinicole originare din Uniunea Europeană și în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările Uniunii Europene.

(2)  În scopul identificării originii vinurilor în Uniunea Europeană, numele sau referirile la Elveția utilizate pentru a desemna aceste produse:

(a) sunt rezervate vinurilor originare din Elveția;

(b) pot fi folosite numai pe produsele vitivinicole originare din Elveția și în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările elvețiene.

Articolul 7

Alți termeni

(1)  Termenii „denumire de origine protejată” și „indicație geografică protejată”, inclusiv abrevierile acestora „DOP” și „IGP”, precum și termenii „Sekt” și „crémant” menționați în Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei ( 13 ), sunt rezervați vinurilor originare din statul membru în cauză și pot fi folosiți numai în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările Uniunii Europene.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 10, termenii „denumire de origine controlată” („appellation d’origine contrôlée”), inclusiv abrevierea acestuia „DOC” („AOC”), și „vin de pays”, menționați la articolul 63 din Legea federală privind agricultura, sunt rezervați vinurilor originare din Elveția și pot fi folosiți numai în condițiile prevăzute de legislația elvețiană.

Termenul „vin de masă” vizat la articolul 63 din Legea federală privind agricultura este rezervat vinurilor originare din Elveția și poate fi folosit numai în condițiile prevăzute de legislația elvețiană.

Articolul 8

Protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice

(1)  În Elveția, denumirile de origine și indicațiile geografice din Uniunea Europeană enumerate în apendicele 4 partea A:

I. sunt protejate și rezervate vinurilor originare din Uniunea Europeană;

II. pot fi folosite numai pe produsele vitivinicole din Uniunea Europeană și în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările Uniunii Europene.

În Uniunea Europeană, denumirile de origine și indicațiile geografice din Elveția enumerate în apendicele 4 partea B:

I. sunt protejate și rezervate vinurilor originare din Elveția;

II. pot fi folosite numai pe produsele vitivinicole originare din Elveția și în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările elvețiene.

(2)  Părțile iau toate măsurile necesare, în conformitate cu prezenta anexă, pentru a asigura protecția reciprocă a denumirilor de origine și a indicațiilor geografice enumerate în apendicele 4 și utilizate pentru desemnarea și prezentarea vinurilor originare din teritoriul părților. Fiecare parte stabilește mijloacele juridice corespunzătoare pentru a asigura o protecție efectivă și pentru a preveni utilizarea unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice care figurează în lista din apendicele 4 pentru desemnarea unor vinuri care nu sunt originare din locul vizat de denumirea de origine sau de indicația geografică în cauză.

(3)  Protecția prevăzută la alineatul (1) se aplică inclusiv atunci când:

(a) se indică originea adevărată a vinului;

(b) denumirea de origine sau indicația geografică este tradusă, transcrisă, a făcut obiectul unei transliterări; sau

(c) indicațiile folosite sunt însoțite de expresii precum „fel”, „tip”, „stil”, „imitație”, „metodă” sau alte expresii similare.

(4)  În cazul în care denumirile de origine sau indicațiile geografice enumerate în apendicele 4 sunt omonime, se asigură protecția fiecăreia, cu condiția ca aceasta să fie folosită cu bună credință și să garanteze un tratament echitabil al producătorilor în cauză, în condițiile practice de utilizare stabilite de părțile contractante în cadrul comitetului, iar consumatorii să nu fie induși în eroare.

(5)  În cazul în care o indicație geografică enumerată în apendicele 4 este omonimă cu o indicație geografică dintr-o țară terță, se aplică articolul 23 alineatul (3) din acordul TRIPS.

(6)  Dispozițiile prezentei anexe nu aduc sub nicio formă atingere dreptului oricărei persoane de a folosi, în cursul comercializării, numele propriu sau al predecesorului său, cu excepția cazului în care numele respectiv este folosit de o manieră menită să inducă în eroare consumatorii.

(7)  Nicio dispoziție din prezenta anexă nu obligă vreuna din părți să protejeze o denumire de origine sau o indicație geografică a celeilalte părți enumerată în apendicele 4, care nu este protejată sau a încetat să mai fie protejată în statul său de origine sau care a căzut în desuetudine în statul respectiv.

(8)  Părțile declară că drepturile și obligațiile prevăzute de prezenta anexă nu se aplică altor denumiri de origine sau indicații geografice în afara celor enumerate în apendicele 4.

(9)  Fără a aduce atingere acordului TRIPS, prezenta anexă completează și precizează drepturile și obligațiile aplicabile pentru protecția indicațiilor geografice în fiecare din părți.

Totuși, părțile renunță la dreptul de a invoca articolul 24 alineatele (4), (6) și (7) din Acordul TRIPS pentru a refuza acordarea protecției unei denumiri a celeilalte părți, cu excepția cazurilor prevăzute în apendicele 5 la prezenta anexă.

(10)  Protecția exclusivă prevăzută de prezentul articol se aplică denumirii „Champagne” de pe lista Uniunii Europene din apendicele 4 la prezenta anexă.

Articolul 9

Relațiile dintre denumirile de origine și indicațiile geografice și mărci

(1)  Părțile contractante nu au obligația de a proteja o denumire de origine sau o indicație geografică atunci când, având în vedere reputația sau notorietatea unei mărci anterioare, protecția este de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la identitatea reală a vinului în cauză.

(2)  Înregistrarea unei mărci comerciale în cazul unui produs vitivinicol vizat la articolul 2 care conține sau reprezintă o denumire de origine sau o indicație geografică vizată în apendicele 4 se refuză în întregime sau parțial, în conformitate cu legislația fiecărei părți, fie din oficiu, fie la cererea unei părți interesate, dacă produsul respectiv nu este originar din locul indicat de denumirea de origine sau de indicația geografică.

(3)  O marcă înregistrată pentru un produs vitivinicol vizată la articolul 2 care conține sau reprezintă o denumire de origine sau o indicație geografică vizată în apendicele 4 se anulează în întregime sau parțial, în conformitate cu legislația fiecărei părți, fie din oficiu, fie la cererea unei părți interesate, dacă se referă la un produs care nu respectă condițiile stabilite pentru denumirea de origine sau indicația geografică.

(4)  O marcă a cărei utilizare corespunde situației menționate la alineatul precedent și care a fost depusă și înregistrată de bună credință sau a fost stabilită printr-o utilizare de bună credință într-una din părți (inclusiv în statele membre ale Uniunii Europene), dacă legislația în cauză prevede această posibilitate, înainte de data de protejare a denumirii de origine sau a indicației geografice a celeilalte părți în temeiul prezentei anexe, poate continua să fie folosită, în ciuda protecției acordate denumirii de origine sau indicației geografice, cu condiția ca legislația părții în cauză să nu prevadă niciun motiv de anulare a mărcii.

Articolul 10

Protecția mențiunilor tradiționale

(1)  În Elveția, mențiunile tradiționale din Uniunea Europeană enumerate în apendicele 4 partea A:

(a) nu sunt utilizate pentru desemnarea sau prezentarea vinurilor originare din Elveția;

(b) nu pot fi utilizate pentru desemnarea sau prezentarea vinurilor originare din Uniunea Europeană decât pentru vinuri a căror origine și categorie sunt indicate în apendice, în limba corespunzătoare și în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările Uniunii Europene.

În Uniunea Europeană, mențiunile tradiționale din Elveția enumerate în apendicele 4 partea B:

(a) nu sunt utilizate pentru desemnarea sau prezentarea vinurilor originare din Uniunea Europeană;

(b) nu pot fi utilizate pentru desemnarea sau prezentarea vinurilor originare din Elveția decât pentru vinuri a căror origine și categorie sunt indicate în apendice, în limba corespunzătoare și în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările elvețiene.

(2)  În conformitate cu prezentul acord, părțile iau măsurile necesare pentru a asigura protecția, în temeiul prezentului articol, a mențiunilor tradiționale enumerate în apendicele 4, care sunt folosite la desemnarea și prezentarea vinurilor originare de pe teritoriile respectivelor părți. În acest scop, părțile pun la dispoziție mijloacele juridice corespunzătoare pentru a preveni utilizarea acestor mențiuni tradiționale pentru a desemna vinuri care nu au acest drept, inclusiv în cazurile în care mențiunile tradiționale sunt însoțite de expresii precum „fel”, „tip”, „stil”, „imitație”, „metodă” sau alte expresii similare.

(3)  Protecția unei mențiuni tradiționale se aplică doar:

(a) limbii sau limbilor în care aceasta apare în lista din apendicele 4;

(b) categoriei de vinuri pentru care aceasta este protejată în interesul Uniunii Europene sau clasei de vinuri pentru care aceasta este protejată în interesul Elveției, după cum se indică în apendicele 4.

(4)  În cazul în care mențiunile tradiționale enumerate în apendicele 4 sunt omonime, se asigură protecția fiecăreia, cu condiția ca aceasta să fie folosită cu bună credință și să garanteze un tratament echitabil al producătorilor în cauză, în condițiile practice de utilizare stabilite de părțile contractante în cadrul comitetului, iar consumatorii să nu fie induși în eroare.

(5)  În cazul în care o mențiune tradițională enumerată în apendicele 4 este omonimă cu o denumire utilizată pentru un produs vitivinicol care nu este originar din teritoriul părților, această denumire se poate utiliza pentru desemnarea și prezentarea unui produs vitivinicol dacă este utilizată în mod tradițional și constant, dacă utilizarea acesteia în scopul respectiv este reglementată de țara de origine, iar consumatorii nu sunt induși în eroare în privința originii exacte a vinului respectiv.

(6)  Prezenta anexă nu aduce sub nicio formă atingere dreptului oricărei persoane de a-și folosi, în cursul comercializării, numele propriu sau al predecesorului său, cu excepția cazului în care numele respectiv este folosit de o manieră menită să inducă în eroare consumatorii.

(7)  Înregistrarea unei mărci în cazul unui produs vitivinicol vizat la articolul 2 care conține sau reprezintă o mențiune tradițională vizată în apendicele 4 se refuză în întregime sau parțial, în conformitate cu legislația fiecărei părți, fie din oficiu, fie la cererea unei părți interesate, dacă marca respectivă nu se referă la produse vitivinicole originare din locul de proveniență geografică asociat respectivei mențiuni tradiționale.

O marcă înregistrată pentru un produs vitivinicol în sensul articolului 2 care conține sau reprezintă o mențiune tradițională menționată în apendicele 4 se anulează în întregime sau parțial, în conformitate cu legislația fiecărei părți, fie din oficiu, fie la cererea unei părți interesate, dacă marca respectivă nu se referă la produse vitivinicole originare din locul de proveniență geografică asociat respectivei mențiuni tradiționale.

O marcă a cărei utilizare corespunde situației menționate la alineatul precedent și care a fost depusă și înregistrată de bună credință sau a fost stabilită printr-o utilizare de bună credință într-una din părți (inclusiv în statele membre ale Uniunii Europene), înainte de data de protejare a mențiunii tradiționale a celeilalte părți în temeiul prezentei anexe, poate continua să fie folosită dacă legislația relevantă a părții în cauză prevede această posibilitate.

(8)  Nicio dispoziție din prezenta anexă nu obligă părțile să protejeze o mențiune tradițională enumerată în apendicele 4, care nu este protejată sau a încetat să mai fie protejată sau care a căzut în desuetudine în țara sa de origine.

Articolul 11

Aplicarea protecției

(1)  Părțile iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în caz de export și de comercializare în afara teritoriului lor a produselor vitivinicole originare din teritoriul părților, denumirile protejate ale unei părți în temeiul prezentei anexe nu sunt utilizate pentru desemnarea și prezentarea respectivelor produse originare din teritoriul celeilalte părți.

(2)  În măsura în care legislația în domeniu a părților permite acest lucru, protecția conferită de prezenta anexă se extinde la persoanele fizice și juridice, precum și la federațiile, asociațiile și organizațiile de producători, de comercianți sau de consumatori al căror sediu se află pe teritoriul celeilalte părți.

(3)  În cazul în care desemnarea sau prezentarea unui produs vitivinicol, în special pe etichetă sau în documentele oficiale sau comerciale sau chiar în publicitate, aduce atingere drepturilor care decurg din prezenta anexă, părțile aplică măsurile administrative sau inițiază procedurile judiciare care se impun pentru a combate în special concurența neloială sau pentru a preveni în orice alt mod utilizarea abuzivă a denumirii protejate.

(4)  Măsurile și acțiunile menționate la alineatul (3) se întreprind în special în următoarele cazuri:

(a) atunci când traducerea desemnărilor prevăzute de legislația Uniunii Europene sau de cea elvețiană într-una din limbile celeilalte părți conduce la apariția unui cuvânt care ar putea induce în eroare cu privire la originea produsului vitivinicol astfel desemnat sau prezentat;

(b) atunci când pe recipiente sau pe ambalaj, în materialul publicitar sau în documentele oficiale sau comerciale referitoare la un produs a cărui denumire este protejată în temeiul prezentei anexe se află înscrise indicații, mărci, denumiri, inscripții sau ilustrații care, direct sau indirect, conțin indicații false sau înșelătoare asupra provenienței, originii, naturii sau proprietăților substanțiale ale produsului;

(c) atunci când se folosește un recipient sau un ambalaj de natură să inducă în eroare cu privire la originea produsului vitivinicol.

(5)  Prezenta anexă se aplică fără a aduce atingere oricărei protecții mai extinse pe care părțile o acordă denumirilor protejate de prezenta anexă în temeiul legislației lor interne sau al altor acorduri internaționale.TITLUL III

CONTROLUL ȘI ASISTENȚA RECIPROCĂ ÎNTRE ORGANISMELE DE CONTROL

Articolul 12

Obiect și limitări

(1)  Părțile își acordă asistență reciprocă, în modul și în condițiile prevăzute de prezentul titlu. Părțile garantează aplicarea corectă a reglementării privind comerțul cu produse vitivinicole, în special prin acordarea de asistență reciprocă, prin descoperirea încălcărilor acestei legislații și prin organizarea de anchete privind aceste infracțiuni.

(2)  Asistența prevăzută de prezentul titlu nu aduce atingere dispozițiilor care reglementează procedura penală sau asistența reciprocă judiciară în materie penală.

(3)  Prezentul titlu nu aduce atingere dispozițiilor naționale privind confidențialitatea cercetării judiciare.SUBTITLUL I

Autorități și destinatari ai controalelor și ai asistenței reciproce

Articolul 13

Autorități de contact

(1)  Atunci când una dintre părți desemnează mai multe autorități competente, ea asigură coordonarea acțiunilor acestora.

(2)  Fiecare parte desemnează o singură autoritate de contact. Această autoritate:

 transmite solicitările de colaborare, în vederea aplicării prezentului titlu, autorității de contact a celeilalte părți;

 primește de la respectiva autoritate asemenea solicitări pe care le transmite autorității sau autorităților competente ale părții de care aparține;

 reprezintă această parte în fața celeilalte părți în cadrul colaborării menționate la prezentul titlu;

 comunică celeilalte părți măsurile luate în temeiul articolului 11.

Articolul 14

Autorități și laboratoare

Părțile:

(a) își comunică reciproc următoarele liste actualizate periodic de către părți:

 lista instanțelor competente însărcinate cu elaborarea documentelor VI 1 și a celorlalte documente de însoțire a transporturilor de produse vitivinicole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din prezenta anexă și cu dispozițiile corespunzătoare ale Uniunii Europene din apendicele 3(A);

 lista autorităților competente și a autorităților de contact menționate la articolul 3 literele (j) și (k);

 lista laboratoarelor autorizate să efectueze analize în conformitate cu articolul 17 alineatul (2);

 lista autorităților competente elvețiene menționate la rubrica 4 din documentul de însoțire pentru transportul de produse vitivinicole provenite din Elveția, în conformitate cu apendicele 3(B);

(b) se consultă și se informează în legătură cu măsurile adoptate de fiecare parte în privința aplicării prezentei anexe. În special, ele își comunică reciproc dispozițiile aplicabile, precum și un rezumat al deciziilor administrative și judiciare extrem de importante pentru aplicarea corectă a prezentei anexe.

Articolul 15

Persoanele care fac obiectul controalelor

Persoanele fizice sau juridice, precum și grupurile de astfel de persoane ale căror activități profesionale pot constitui obiectul controalelor menționate în prezentul titlu nu pot obstrucționa aceste controale și au obligația de a le facilita în orice moment.SUBTITLUL II

Măsuri de control

Articolul 16

Măsuri de control

(1)  Părțile iau măsurile necesare pentru a garanta asistența prevăzută la articolul 12 prin măsuri de control adecvate.

(2)  Aceste controale sunt efectuate fie în mod sistematic, fie prin sondaj. În cazul controalelor prin sondaj, părțile se asigură prin numărul, natura și frecvența controalelor că acestea sunt reprezentative.

(3)  Părțile iau măsurile adecvate pentru a facilita munca agenților autorităților lor competente, în special pentru ca aceștia:

 să aibă acces la plantațiile viticole, la instalațiile de producție, de fabricare, de stocare și de prelucrare a produselor vitivinicole, precum și la mijloacele de transport al acestor produse;

 să aibă acces la spațiile comerciale sau la depozitele, precum și la mijloacele de transport ale tuturor celor care dețin în vederea vânzării, comercializează sau transportă produse vitivinicole sau alte produse ce ar putea fi folosite la fabricarea acestora;

 să poată inventaria produsele vitivinicole, precum și substanțele și produsele care ar putea fi folosite la fabricarea acestora;

 să poată preleva eșantioane din produsele vitivinicole deținute în vederea vânzării, comercializate sau transportate;

 să poată lua cunoștință de datele contabile sau de alte documente necesare controalelor și să obțină copii ale acestora sau extrase din acestea;

 să poată lua măsuri conservatorii adecvate privind producția, fabricarea, deținerea, transportul, desemnarea, prezentarea, exportul spre cealaltă parte contractantă și comercializarea produselor vitivinicole sau a unui produs folosit la fabricarea acestora, atunci când există o bănuială motivată că s-a comis o încălcare gravă a prezentei anexe, mai ales în cazul unor manipulări frauduloase sau al punerii în pericol a sănătății populației.

Articolul 17

Eșantioane

(1)  Autoritatea competentă a unei părți poate solicita ca autoritatea competentă a celeilalte părți să procedeze la prelevarea de eșantioane în conformitate cu dispozițiile în domeniu ale acestei părți.

(2)  Autoritatea solicitată păstrează eșantioanele prelevate în conformitate cu alineatul (1) și desemnează în special laboratorul la care trebuie înaintate pentru analiză. Autoritatea solicitantă poate desemna un alt laborator care să efectueze în paralel analiza eșantioanelor. În acest scop, autoritatea solicitată transmite un număr adecvat de eșantioane autorității solicitante.

(3)  În caz de dezacord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată în ceea ce privește rezultatele examinării menționate la alineatul (2), se efectuează o analiză de arbitraj de către un laborator desemnat de comun acord.SUBTITLUL III

Proceduri

Articolul 18

Eveniment generator

În cazul în care o autoritate competentă a unei părți are o suspiciune motivată sau ia cunoștință:

 că un produs vitivinicol nu este conform cu reglementarea privind comerțul cu aceste produse sau face obiectul unor acțiuni frauduloase al căror scop este obținerea sau comercializarea unui asemenea produs; și

 că această neconformitate prezintă un interes specific pentru o parte și este de natură să genereze măsuri administrative sau proceduri judiciare, ea informează imediat în acest sens autoritatea de contact a părții în cauză, prin intermediul autorității de contact de care ține.

Articolul 19

Solicitarea asistenței reciproce

(1)  Cererile formulate în temeiul prezentului titlu sunt prezentate în scris. Cererile sunt însoțite de documentele necesare pentru a permite un răspuns. În situații de urgență, se pot accepta și cereri prezentate verbal, însă acestea trebuie să fie imediat confirmate în scris.

(2)  Cererile prezentate în conformitate cu alineatul (1) sunt însoțite de următoarele informații:

 numele autorității solicitante;

 măsura solicitată;

 obiectul sau motivul cererii;

 legislația, normele sau alte instrumente juridice avute în vedere;

 indicații cât mai exacte și complete despre persoanele fizice și juridice care fac obiectul cercetării;

 un rezumat al faptelor relevante.

(3)  Cererile sunt redactate într-una din limbile oficiale ale părților.

(4)  În cazul în care o cerere nu îndeplinește condițiile formale, este posibil să se solicite corectarea sau completarea ei; este totuși posibil să se instituie măsuri conservatorii.

Articolul 20

Procedura

(1)  La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată îi comunică orice informație utilă care îi permite să se asigure că se aplică corect reglementarea privind comerțul cu produse vitivinicole, în special informațiile referitoare la operațiunile constatate sau prevăzute care constituie sau pot constitui o încălcare a acestei reglementări.

(2)  La cererea motivată a autorității solicitante, autoritatea solicitată exercită sau ia inițiativele necesare pentru a determina exercitarea unei monitorizări speciale sau a unor controale care să permită atingerea obiectivelor propuse.

(3)  Autoritatea solicitată menționată la alineatele (1) și (2) procedează ca și cum ar acționa în cont propriu sau la solicitarea unei autorități din propria țară.

(4)  În acord cu autoritatea solicitată, autoritatea solicitantă poate desemna agenți aflați în serviciul său sau în serviciul unei alte autorități competente a părții pe care o reprezintă:

 fie pentru a strânge, din localurile autorităților competente ale părții în care este stabilită autoritatea solicitată, informații privind aplicarea corectă a reglementării privind comerțul cu produse vitivinicole sau privind acțiunile de control, inclusiv pentru a face copii ale documentelor de transport și ale altor documente sau extrase din registre;

 fie pentru a asista la acțiunile necesare în temeiul alineatului (2).

Copiile prevăzute la prima liniuță nu pot fi efectuate decât cu acordul autorității solicitate.

(5)  Autoritatea solicitantă care dorește să trimită pe lângă cealaltă parte un agent desemnat în conformitate cu alineatul (4) primul paragraf, pentru a asista la operațiunile de control menționate la a doua liniuță din paragraful respectiv, informează autoritatea solicitată cu privire la aceasta în timp util înainte de începutul acestor operațiuni. Agenții autorității solicitate asigură în orice moment desfășurarea operațiunilor de control.

Agenții autorității solicitante:

 prezintă un mandat scris care stabilește identitatea și calitatea lor;

 beneficiază, sub rezerva restricțiilor pe care legislația aplicabilă autorității solicitate le impune agenților săi în exercitarea controalelor în cauză:

 

 de drepturile de acces prevăzute la articolul 16 alineatul (3);

 de dreptul la informare cu privire la rezultatele controalelor efectuate de agenții autorității solicitate în temeiul articolului 16 alineatul (3);

 adoptă, în cursul controalelor, o atitudine compatibilă cu normele și conduita care incumbă agenților părții pe teritoriul căreia se efectuează operațiunea de control.

(6)  Solicitările motivate prevăzute de prezentul articol sunt transmise autorității solicitate a părții respective prin intermediul autorității de contact a acestei părți. Se procedează la fel pentru:

 răspunsurile la aceste solicitări;

 comunicările cu privire la aplicarea alineatelor (2), (4) și (5).

Prin derogare de la primul paragraf, pentru a face colaborarea între părți mai eficientă și mai rapidă, acestea pot, în anumite cazuri, să permită unei autorități competente:

 să adreseze direct solicitările sale motivate sau comunicările unei autorități competente a celeilalte părți;

 să răspundă direct la solicitările motivate sau la comunicările care îi sunt transmise de o autoritate competentă a celeilalte părți.

În aceste cazuri, autoritățile informează imediat autoritatea de contact a părții respective.

(7)  Informațiile cuprinse în banca de date analitice a fiecărei părți, inclusiv datele obținute prin analiza produselor vitivinicole respective ale acestora, sunt puse la dispoziția laboratoarelor desemnate în acest scop de către părți, în cazul în care se solicită astfel. Comunicarea informațiilor privește doar datele analitice relevante necesare pentru interpretarea unei analize desfășurate pe un eșantion cu caracteristici și origine comparabile.

Articolul 21

Decizia privind asistența reciprocă

(1)  Partea de care ține autoritatea solicitată poate refuza să acorde asistență în baza prezentului titlu în cazul în care această asistență ar putea să prejudicieze suveranitatea, ordinea publică, securitatea sau alte interese importante ale acestei părți.

(2)  Dacă autoritatea solicitantă cere o asistență pe care ea însăși nu ar fi în măsură să o acorde dacă i s-ar solicita, aceasta atrage atenția asupra acestui fapt în cerere. În consecință, autoritatea solicitată este cea care decide asupra modului în care răspunde unei asemenea cereri.

(3)  În cazul în care se refuză asistența, decizia și motivarea trebuie notificate imediat autorității solicitante.

Articolul 22

Informații și documente

(1)  Autoritatea solicitată comunică rezultatele cercetării autorității solicitante sub formă de documente, copii certificate conforme, rapoarte și texte similare.

(2)  Documentele prevăzute la alineatul (1) pot fi înlocuite de date informatizate redactate în același scop, sub diverse forme.

(3)  Informațiile menționate la articolele 18 și 20 sunt însoțite de documente sau de alte elemente probatorii necesare, precum și de indicarea eventualelor măsuri administrative sau proceduri judiciare și se referă în special la:

 compoziția și caracteristicile organoleptice ale produsului vitivinicol în cauză;

 desemnarea și prezentarea acestuia;

 respectarea normelor care reglementează producerea, fabricarea sau comercializarea acestuia.

(4)  Autoritățile de contact interesate de aspectul pentru care a fost inițiat procesul de asistență reciprocă prevăzut la articolele 18 și 20 se informează reciproc și imediat:

 cu privire la derularea investigațiilor, în special sub formă de rapoarte și de alte documente sau mijloace de informare;

 cu privire la procedurile administrative sau contencioase aferente operațiunilor în cauză.

Articolul 23

Cheltuieli

Cheltuielile de deplasare cu ocazia aplicării prezentului titlu sunt suportate de partea care a desemnat un agent pentru măsurile prevăzute la articolul 20 alineatele (2) și (4).

Articolul 24

Confidențialitate

(1)  Orice informație comunicată, indiferent sub ce formă, în aplicarea prezentului titlu dobândește un caracter confidențial. Aceasta cade sub incidența secretului profesional și beneficiază de protecția acordată informațiilor similare de legislația aplicabilă în acest domeniu de către partea care a primit-o sau de dispozițiile corespunzătoare care se aplică autorităților UE, după caz.

(2)  Prezentul titlu nu obligă o parte a cărei legislație sau ale cărei practici administrative impun, pentru protecția secretelor industriale și comerciale, limite mai stricte decât cele stabilite în prezentul titlu, să furnizeze informații dacă partea solicitantă nu adoptă măsuri pentru a se conforma acestor limite mai stricte.

(3)  Informațiile culese nu trebuie utilizate decât în sensul prezentului titlu; acestea nu pot fi utilizate în alt scop pe teritoriul unei părți decât cu acordul prealabil în scris al autorității administrative care le-a furnizat și, în plus, fac obiectul restricțiilor impuse de această autoritate.

(4)  Alineatul (1) nu aduce atingere utilizării informațiilor în cadrul acțiunilor judiciare sau administrative inițiate ulterior ca urmare a încălcării normelor dreptului penal comun, cu condiția ca acestea să fi fost obținute în cadrul unei cooperării judiciare internaționale.

(5)  Părțile pot, în procesele lor verbale, în rapoarte și mărturii, precum și în cursul procedurilor și acțiunilor în instanță, să invoce drept mijloace de probă informațiile culese și documentele consultate în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu.TITLUL IV

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 25

Excepții

(1)  Titlurile I și II nu se aplică produselor vitivinicole menționate la articolul 2 care:

(a) tranzitează teritoriul uneia dintre părți; sau

(b) sunt originare din teritoriul uneia dintre părți și sunt comercializate în cantități mici între acestea, în condițiile și modalitățile stabilite în apendicele 5 la prezenta anexă.

(2)  Aplicarea Schimbului de scrisori între Comunitate și Elveția privind cooperarea în domeniul controlului oficial al vinurilor, semnat la 15 octombrie 1984 la Bruxelles, este suspendată atât timp cât prezenta anexă este în vigoare.

Articolul 26

Consultări

(1)  Părțile se consultă atunci când una din ele consideră că cealaltă nu a respectat o obligație care decurge din prezenta anexă.

(2)  Partea care solicită consultări comunică celeilalte părți toate informațiile necesare unei examinări aprofundate a cazului respectiv.

(3)  În cazul în care orice amânare sau întârziere riscă să pună în pericol sănătatea umană sau să facă ineficiente măsurile de combatere a fraudei, se pot adopta măsuri de salvgardare provizorii fără o consultare prealabilă, cu condiția să se inițieze consultări imediat după adoptarea respectivelor măsuri.

(4)  În cazul în care, la încheierea consultărilor prevăzute la alineatele (1) și (3), părțile nu ajung la un acord, partea care a solicitat consultările sau a adoptat măsurile prevăzute la alineatul (3) poate lua măsurile conservatorii adecvate, astfel încât să permită aplicarea prezentei anexe.

Articolul 27

Grupul de lucru

(1)  Grupul de lucru pentru „produsele vitivinicole”, denumit în continuare „grupul de lucru”, instituit în temeiul articolului 6 alineatul (7) din acord, examinează orice problemă referitoare la prezenta anexă și la punerea sa în aplicare.

(2)  Grupul de lucru examinează periodic evoluția dispozițiilor legislative și reglementare interne ale părților în domeniile care fac obiectul prezentei anexe. El formulează în special propuneri pe care le înaintează comitetului în vederea adaptării prezentei anexe, precum și a apendicelor sale.

Articolul 28

Dispoziții tranzitorii

(1)  Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (10), produsele vitivinicole care, în momentul intrării în vigoare a prezentei anexe, au fost produse, fabricate, desemnate și prezentate într-un mod conform cu legea sau reglementările interne ale părților, dar care este interzis de prezenta anexă, pot fi comercializate până la epuizarea stocului.

(2)  Cu excepția cazului în care există dispoziții contrare adoptate de către comitet, comercializarea produselor vitivinicole care au fost produse, fabricate, desemnate și prezentate în conformitate cu prezenta anexă, dar a căror producere, fabricare, desemnare și prezentare nu mai sunt conforme ca urmare a modificării prezentei anexe, poate fi continuată până la epuizarea stocului.

Apendicele 1

Produse vitivinicole menționate la articolul 2

Pentru Uniunea Europeană:

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 1234/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 (JO L 346, 30.12.2010, p. 11). Produsele care se încadrează la codurile NC 2009 61 , 2009 69 și 2204 (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

Pentru Elveția:

Capitolul 2 din Ordonanța Departamentului Federal pentru Afaceri Interne (DFI) din 23 noiembrie 2005 privind băuturile alcoolice, astfel cum a fost modificată ultima dată la 15 decembrie 2010 (RO 2010 6391). Produsele care se încadrează la pozițiile tarifare din Tariful vamal al Elveției 2009.60 și 2204 .

Apendicele 2

Dispoziții speciale menționate la articolul 3 literele (a) și (b)

Denumirea de origine controlată Genève (DOC Genève)

1.   Aria geografică

Aria geografică a DOC Genève cuprinde:

 tot teritoriul cantonului Geneva;

 tot teritoriul comunelor franceze:

 

 Challex;

 Ferney-Voltaire;

 acele părți din teritoriul comunelor franceze:

 

 Ornex;

 Chens-sur-Léman;

 Veigy-Foncenex;

 Saint-Julien-en-Genevois;

 Viry,

care sunt menționate în caietul de sarcini al DOC Genève.

2.   Zona de producție a strugurilor

Zona de producție a strugurilor cuprinde:

(a) pe teritoriul genevez: suprafețele incluse în cadastrul viticol în sensul articolului 61 din legea federală privind agricultura (RS 910.1) și a căror producție este destinată vinificării;

(b) pe teritoriul francez: suprafețele comunelor sau părților de comune menționate la punctul 1, care sunt plantate cu viță-de-vie sau care pot beneficia de drepturi de replantare pentru maximum 140 de hectare.

3.   Zona de vinificare a vinului

Zona de vinificare a vinului este limitată la teritoriul elvețian.

4.   Declasarea

Utilizarea DOC Genève nu împiedică utilizarea denumirilor „vin de pays” și „vin de table suisse” pentru desemnarea unor vinuri declasate din struguri proveniți din zona de producție definită la punctul 2 litera (b).

5.   Controlul respectării caietului de sarcini al DOC Genève

Efectuarea controalelor în Elveția este de competența autorităților elvețiene, în speță a autorităților geneveze.

Pentru efectuarea controalelor fizice pe teritoriul francez, autoritatea competentă elvețiană împuternicește un organism de control francez acreditat de către autoritățile franceze.

6.   Dispoziții tranzitorii

Producătorii care dețin suprafețe plantate cu viță-de-vie care nu sunt cuprinse în zona de producție a strugurilor definită la punctul 2 litera (b), dar care au utilizat anterior DOC Genève în mod legal, pot continua să folosească această denumire până la recolta din 2013, iar produsele respective pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor.

Apendicele 3

Lista actelor și dispozițiilor tehnice prevăzute la articolul 4 cu privire la produsele vitivinicole

A.    Acte aplicabile la importul și comercializarea în Elveția a produselor vitivinicole originare din Uniunea Europeană

Texte legislative la care se face referire și dispoziții specifice:

1. Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE și 80/232/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului (JO L 247, 21.9.2007, p. 17);

2. Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (JO L 299, 8.11.2008, p. 25);

3. Directiva 89/396/CEE a Consiliului din 14 iunie 1989 privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar (JO L 186, 30.6.1989, p. 21), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 92/11/CEE a Consiliului din 11 martie 1992 (JO L 65, 11.3.1992, p. 32);

4. Directiva 94/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare (JO L 237, 10.9.1994, p. 13), astfel cum a fost rectificată în JO L 259, 7.10.1994, p. 33, în JO L 252, 4.10.1996, p. 23 și în JO L 124, 25.5.2000, p. 66;

5. Directiva nr. 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (JO L 61, 18.3.1995, p. 1), astfel cum a fost rectificată în JO L 248, 14.10.1995, p. 60 și modificată ultima dată prin Directiva 2010/69/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010 (JO L 279, 23.10.2010, p. 22);

6. Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (JO L 109, 6.5.2000, p. 29), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra (JO L 188, 18.7.2009, p. 14);

7. Directiva 2002/63/CE a Comisiei din 11 iulie 2002 de stabilire a metodelor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din produsele de origine vegetală și animală și de abrogare a Directivei 79/700/CEE (JO L 187, 16.7.2002, p. 30);

8. Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra (JO L 188, 18.7.2009, p. 14);

9. Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 813/2011 al Comisiei din 11 august 2011 (JO L 208, 13.8.2011, p. 23);

10. Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (JO L 37, 13.2.1993, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra (JO L 188, 18.7.2009, p. 14);

11. Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 1234/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 (JO L 346, 30.12.2010, p. 11);

12. Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol (JO L 170, 30.6.2008, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 772/2010 al Comisiei din 1 septembrie 2010 (JO L 232, 2.9.2010, p. 1);

13. Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește registrul viticol, declarațiile obligatorii și colectarea de informații pentru monitorizarea pieței, documentele de însoțire a transporturilor de produse și registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol (JO L 128, 27.5.2009, p. 15), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 173/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 (JO L 49, 24.2.2011, p. 16).

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 24 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 436/2009, toate importurile în Elveția de produse vitivinicole originare din Uniunea Europeană se fac pe baza prezentării documentului de însoțire vizat la articolul 24 alineatul (1) litera (a) din respectivul regulament;

14. Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privința categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricțiilor care se aplică acestora (JO L 193, 24.7.2009, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 53/2011 al Comisiei din 21 ianuarie 2011 (JO L 19, 22.1.2011, p. 1);

15. Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole (JO L 193, 24.7.2009, p. 60), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 670/2011 al Comisiei din 12 iulie 2011 (JO L 183, 13.7.2011, p. 6).

B.    Acte aplicabile la importul și comercializarea în Uniunea Europeană a produselor vitivinicole originare din Elveția

Actele la care se face trimitere:

1. Legea federală privind agricultura din 29 aprilie 1998, astfel cum a fost modificată ultima dată la 18 iunie 2010 [CO (Compilația Oficială) 2010 5851];

2. Ordonanța din 14 noiembrie 2007 privind viticultura și importul de vin (ordonanța privind vinul), astfel cum a fost modificată ultima dată la 4 noiembrie 2009 (CO 2010 733);

3. Ordonanța Biroului federal pentru agricultură (OFAG) din 17 ianuarie 2007 privind lista soiurilor de viță-de-vie care se pretează certificării și producerii de material standard și lista soiurilor de viță-de-vie, astfel cum a fost modificată ultima dată la 6 mai 2011 (CO 2011 2169);

4. Legea Federală din 9 octombrie 1992 privind produsele alimentare și obiectele de uz zilnic (Legea privind produsele alimentare, LDA1), astfel cum a fost modificată ultima dată la 5 octombrie 2008 (CO 2008 785);

5. Ordonanța din 23 noiembrie 2005 privind produsele alimentare și obiectele de uz zilnic (ODAlOUs), astfel cum a fost modificată ultima dată la 13 octombrie 2010 (CO 2010 4611);

6. Ordonanța Departamentului federal pentru afaceri interne (DFI) din 23 noiembrie 2005 privind băuturile alcoolice, astfel cum a fost modificată ultima dată la 15 decembrie 2010 (CO 2010 6391).

Prin derogare de la articolul 10 din ordonanță, normele care guvernează desemnarea și prezentarea sunt cele aplicabile produselor importate din țări terțe, după cum se prevede în regulamentele următoare:

1. Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 1234/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 (JO L 346, 30.12.2010, p. 11).

În sensul prezentei anexe, Regulamentul se citește cu următoarele adaptări:

(a) prin derogare de la articolul 118y alineatul (1) litera (a), denumirile categoriei se înlocuiesc cu denumirile specifice prevăzute la articolul 9 din ordonanța DFI privind băuturile alcoolice;

(b) prin derogare de la articolul 118y alineatul (1) litera (b) punctul (i), mențiunile „denumire de origine protejată” și „indicație geografică protejată” se înlocuiesc cu „denumire de origine controlată” și respectiv „vin de pays”;

(c) prin derogare de la articolul 118y alineatul (1) litera (f), indicarea importatorului se poate înlocui cu indicarea producătorului elvețian, a responsabilului de cramă, a comerciantului sau a celui care îmbuteliază;

2. Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole (JO L 193, 24.7.2009, p. 60), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 670/2011 al Comisiei din 12 iulie 2011 (JO L 183, 13.7.2011, p. 6).

În sensul prezentei anexe, Regulamentul se citește cu următoarele adaptări:

(a) prin derogare de la articolul 54 alineatul (1) din regulament, tăria alcoolică poate fi exprimată în zecimi de unitate de procent pe volum;

(b) prin derogare de la articolul 64 alineatul (1) și de la anexa XIV partea B, termenii „demi-sec” și „moelleux” (mediu) se pot înlocui cu „légèrement doux” (ușor dulce) și, respectiv, „demi-doux” (demi-dulce);

(c) prin derogare de la articolul 62 din regulament, se poate utiliza denumirea unuia sau a mai multor soiuri de viță-de-vie dacă soiul sau soiurile menționate reprezintă cel puțin 85 % din strugurii utilizați la fabricarea vinului elvețian;

7. Ordonanța Departamentului pentru afaceri interne (DFI) din 23 noiembrie 2005 privind etichetarea și publicitatea produselor alimentare (Ordonanța privind aditivii), astfel cum a fost modificată ultima dată la 13 octombrie 2010 (CO 2010 4649);

8. Ordonanța Departamentului pentru afaceri interne (DFI) din 22 iunie 2007 privind aditivii acceptați în produsele alimentare (Ordonanța privind aditivii, OAdd, astfel cum a fost modificată ultima dată la 11 mai 2009 (CO 2009 2047);

9. Ordonanța Departamentului pentru afaceri interne (DFI) din 26 iunie 1995 privind substanțele străine și componentele alimentelor (Ordonanța privind substanțele străine și componentele, OSEC), astfel cum a fost modificată ultima dată la 16 mai 2011 (CO 2011 1985);

10. Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE și 80/232/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului (JO L 247, 21.9.2007, p. 17);

11. Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol (JO L 170, 30.6.2008, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 772/2010 al Comisiei din 1 septembrie 2010 (JO L 232, 2.9.2010, p. 1).

În sensul prezentei anexe, Regulamentul se citește cu următoarele adaptări:

(a) toate importurile în Uniunea Europeană de produse vitivinicole originare din Elveția se fac pe baza prezentării documentului de însoțire de mai jos, întocmit în conformitate cu Decizia 2005/9/CE a Comisiei din 29 decembrie 2004 (JO L 4, 6.1.2005, p. 12);

(b) acest document de însoțire înlocuiește documentul VI1 prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol (JO L 170, 30.6.2008, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 772/2010 al Comisiei din 1 septembrie 2010 (JO L 232, 2.9.2010, p. 1);

(c) se consideră că trimiterile din regulament la „statul membru/statele membre” sau la „dispozițiile naționale sau comunitare” (sau „reglementările naționale sau comunitare”) se extind la Elveția sau la legislația elvețiană;

(d) vinurile originare din Elveția care pot fi asimilate vinurilor cu indicații geografice și au o aciditate totală exprimată în acid tartric de minimum 3 grame pe litru și mai mică de 3,5 grame pe litru se pot importa atunci când sunt desemnate printr-o indicație geografică și sunt obținute în proporție de cel puțin 85 % din struguri aparținând unuia sau mai multora din următoarele soiuri de viță-de-vie: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir sau Merlot.

Document de însoțire ( 14 )pentru transportul de produse vitivinicole provenite din Elveția ( 15 )

image

Apendicele 4

Denumiri protejate la care se face trimitere la articolul 5

PARTEA A

Denumiri protejate pentru produsele vitivinicole originare din Uniunea EuropeanăBELGIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vinuri cu indicații geografice protejate

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Appellation d’origine contrôlée

AOP

franceză

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

AOP

neerlandeză

Vin de pays

IGP

franceză

Landwijn

IGP

neerlandezăBULGARIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Асеновград urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Asenovgrad

Болярово urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Bolyarovo

Брестник urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Brestnik

Варна urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Varna

Велики Преслав urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Veliki Preslav

Видин urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Vidin

Враца urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Vratsa

Върбица urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Varbitsa

Долината на Струма urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Struma valley

Драгоево urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Dragoevo

Евксиноград urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Terme équivalent: Evksinograd

Ивайловград urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Ivaylovgrad

Карлово urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Karlovo

Карнобат urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Karnobat

Ловеч urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Lovech

Лозицa urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Lozitsa

Лом urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Lom

Любимец urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Lyubimets

Лясковец urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Lyaskovets

Мелник urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Melnik

Монтана urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Montana

Нова Загора urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Nova Zagora

Нови Пазар urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Novi Pazar

Ново село urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Novo Selo

Оряховица urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Oryahovitsa

Павликени urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Pavlikeni

Пазарджик urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Pazardjik

Перущица urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Perushtitsa

Плевен urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Pleven

Пловдив urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Plovdiv

Поморие urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Pomorie

Русе urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Ruse

Сакар urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Sakar

Сандански urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Sandanski

Свищов urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Svishtov

Септември urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Septemvri

Славянци urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Slavyantsi

Сливен urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Sliven

Стамболово urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Stambolovo

Стара Загора urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Stara Zagora

Сунгурларе urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Sungurlare

Сухиндол urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Suhindol

Търговище urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Targovishte

Хан Крум urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Han Krum

Хасково urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Haskovo

Хисаря urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Hisarya

Хърсово urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Harsovo

Черноморски район urmată sau nu de Южно Черноморие

Termen echivalent: Southern Black Sea Coast

Черноморски район - Северен urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Northen Black Sea Region

Шивачево urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Shivachevo

Шумен urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Shumen

Ямбол urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Yambol

Vinuri cu indicații geografice protejate

Дунавска равнина

Termen echivalent: Danube Plain

Тракийска низина

Termen echivalent: Thracian Lowlands

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Благородно сладко вино (БСВ)

DOP

bulgară

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

DOP

bulgară

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

DOP

bulgară

Pегионално вино

(Regional wine)

IGP

bulgară

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Колекционно

(collection)

DOP

bulgară

Ново

(young)

DOP/IGP

bulgară

Премиум

(premium)

IGP

bulgară

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

DOP

bulgară

Премиум резерва

(premium reserve)

IGP

bulgară

Резерва

(reserve)

DOP/IGP

bulgară

Розенталер

(Rosenthaler)

DOP

bulgară

Специална селекция

(special selection)

DOP

bulgară

Специална резерва

(special reserve)

AOP

bulgarăREPUBLICA CEHĂ

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Čechy urmată sau nu de Litoměřická

Čechy urmată sau nu de Mělnická

Morava urmată sau nu de Mikulovská

Morava urmată sau nu de Slovácká

Morava urmată sau nu de Velkopavlovická

Morava urmată sau nu de Znojemská

Vinuri cu indicații geografice protejate

České

Moravské

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

DOP

cehă

aromatický sekt s.o.

DOP

cehă

jakostní likérové víno

DOP

cehă

jakostní perlivé víno

DOP

cehă

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

DOP

cehă

jakostní víno

DOP

cehă

jakostní víno odrůdové

DOP

cehă

jakostní víno s přívlastkem

DOP

cehă

jakostní víno známkové

DOP

cehă

V.O.C

DOP

cehă

víno originální certifikace

DOP

cehă

víno s přívlastkem kabinetní víno

DOP

cehă

víno s přívlastkem ledové víno

DOP

cehă

víno s přívlastkem pozdní sběr

DOP

cehă

víno s přívlastkem slámové víno

DOP

cehă

víno s přívlastkem výběr z bobulí

DOP

cehă

víno s přívlastkem výběr z cibéb

DOP

cehă

víno s přívlastkem výběr z hroznů

DOP

cehă

Víno origininální certifikace (VOC or V.O.C.)

IGP

cehă

zemské víno

IGP

cehă

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Archivní víno

DOP

cehă

Burčák

DOP

cehă

Klaret

DOP

cehă

Košer, Košer víno

DOP

cehă

Labín

DOP

cehă

Mladé víno

DOP

cehă

Mešní víno

DOP

cehă

Panenské víno, Panenská sklizeň

DOP

cehă

Pěstitelský sekt (*)

DOP

cehă

Pozdní sběr

DOP

cehă

Premium

DOP

cehă

Rezerva

DOP

cehă

Růžák, Ryšák

DOP

cehă

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

DOP

cehăGERMANIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Ahr urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Baden urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Franken urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Hessische Bergstraße urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Mittelrhein urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Mosel urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Nahe urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Pfalz urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Rheingau urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Rheinhessen urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Saale-Unstrut urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Sachsen urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Württemberg urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Vinuri cu indicații geografice protejate

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Prädikatswein [Qualitätswein mit Prädikat(*)], suivi de

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

AOP

germană

Qualitätswein, urmat sau nu de b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

AOP

germană

Qualitätslikörwein, urmat sau nu de b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

AOP

germană

Qualitätsperlwein, urmat sau nu de b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

AOP

germană

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

AOP

germană

Landwein

IGP

germană

Winzersekt

AOP

germană

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Affentaler

AOP

germană

Badisch Rotgold

AOP

germană

Ehrentrudis

AOP

germană

Hock

AOP

germană

Klassik/Classic

AOP

germană

Liebfrau(en)milch

AOP

germană

Riesling-Hochgewächs

AOP

germană

Schillerwein

AOP

germană

Weißherbst

AOP

germanăGRECIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Αγχίαλος

Termen echivalent: Anchialos

Αμύνταιο

Termen echivalent: Amynteo

Αρχάνες

Termen echivalent: Archanes

Γουμένισσα

Termen echivalent: Goumenissa

Δαφνές

Termen echivalent: Dafnes

Ζίτσα

Termen echivalent: Zitsa

Λήμνος

Termen echivalent: Lemnos

Μαντινεία

Termen echivalent: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Termen echivalent: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Termen echivalent: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Termen echivalent: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Termen echivalent: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Termen echivalent: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Termen echivalent: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Termen echivalent: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Termen echivalent: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Termen echivalent: Naoussa

Νεμέα

Termen echivalent: Nemea

Πάρος

Termen echivalent: Paros

Πάτρα

Termen echivalent: Patras

Πεζά

Termen echivalent: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Termen echivalent: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Termen echivalent: Rapsani

Ρόδος

Termen echivalent: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Termen echivalent: Robola of Cephalonia

Σάμος

Termen echivalent: Samos

Σαντορίνη

Termen echivalent: Santorini

Σητεία

Termen echivalent: Sitia

Vinuri cu indicații geografice protejate

Tοπικός Οίνος Κω

Termen echivalent: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Termen echivalent: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Termen echivalent: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος „or” Τοπικός Οίνος Θράκης

Termen echivalent: Regional wine of Thrace-Thrakikos sau Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής poate fi însoțită de numele unei unități geografice mai mici

Termen echivalent: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας poate fi însoțită de numele unei unități geografice mai mici

Termen echivalent: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων însoțită sau nu de Evvia

Termen echivalent: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας poate fi însoțită de numele unei unități geografice mai mici

Termen echivalent: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών însoțită sau nu de Viotia

Termen echivalent: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου însoțită sau nu de Evvia

Termen echivalent: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας sau Ρετσίνα Κορωπίου însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Kropia sau Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας „or” Ρετσίνα Λιοπεσίου însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Peania sau Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας însoțită sau nu de Evvia

Termen echivalent: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Termen echivalent: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Termen echivalent: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Termen echivalent: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Termen echivalent: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Termen echivalent: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Termen echivalent: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Termen echivalent: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Termen echivalent: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Termen echivalent: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Termen echivalent: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Termen echivalent: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Termen echivalent: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Termen echivalent: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Termen echivalent: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Termen echivalent: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Termen echivalent: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Termen echivalent: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Termen echivalent: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Termen echivalent: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Termen echivalent: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Termen echivalent: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Termen echivalent: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Termen echivalent: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Termen echivalent: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Termen echivalent: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Termen echivalent: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Termen echivalent: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Termen echivalent: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Termen echivalent: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Termen echivalent: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Termen echivalent: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Termen echivalent: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Termen echivalent: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Termen echivalent: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Termen echivalent: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Termen echivalent: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Termen echivalent: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Termen echivalent: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Termen echivalent: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Termen echivalent: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Termen echivalent: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Termen echivalent: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Termen echivalent: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Termen echivalent: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Termen echivalent: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Termen echivalent: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Termen echivalent: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Termen echivalent: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Termen echivalent: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Termen echivalent: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Termen echivalent: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Termen echivalent: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Termen echivalent: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Termen echivalent: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Termen echivalent: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Termen echivalent: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Termen echivalent: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Termen echivalent: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Termen echivalent: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Termen echivalent: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Termen echivalent: Regional wine of Halkidiki

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

DOP

greacă

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

DOP

greacă

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

DOP

greacă

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

DOP

greacă

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

IGP

greacă

τοπικός οίνος

(vin de pays)

IGP

greacă

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

DOP/IGP

greacă

Αμπέλι

(Ampeli)

DOP/IGP

greacă

Αμπελώνας(ες)

[Ampelonas (-ès)]

DOP/IGP

greacă

Αρχοντικό

(Archontiko)

DOP/IGP

greacă

Κάβα

(Cava)

IGP

greacă

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

DOP

greacă

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

DOP

greacă

Κάστρο

(Kastro)

DOP/IGP

greacă

Κτήμα

(Ktima)

DOP/IGP

greacă

Λιαστός

(Liastos)

DOP/IGP

greacă

Μετόχι

(Metochi)

DOP/IGP

greacă

Μοναστήρι

(Monastiri)

DOP/IGP

greacă

Νάμα

(Nama)

DOP/IGP

greacă

Νυχτέρι

(Nychteri)

DOP

greacă

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

DOP/IGP

greacă

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

DOP/IGP

greacă

Πύργος

(Pyrgos)

DOP/IGP

greacă

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

DOP

greacă

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

DOP

greacă

Βερντέα

(Verntea)

IGP

greacă

Vinsanto

DOP

latinăSPANIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Abona

Alella

Alicante urmată sau nu de Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Termen echivalent: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Termen echivalent: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Termen echivalent: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Termen echivalent: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre urmată sau nu de Artesa

Costers del Segre urmată sau nu de Les Garrigues

Costers del Segre urmată sau nu de Raimat

Costers del Segre urmată sau nu de Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Termen echivalent: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma urmată sau nu de Fuencaliente

La Palma urmată sau nu de Hoyo de Mazo

La Palma urmată sau nu de Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Termen echivalent: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei urmată sau nu de Ladera de Monterrei

Monterrei urmată sau nu de Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra urmată sau nu de Baja Montaña

Navarra urmată sau nu de Ribera Alta

Navarra urmată sau nu de Ribera Baja

Navarra urmată sau nu de Tierra Estella

Navarra urmată sau nu de Valdizarbe

Pago de Arínzano

Termen echivalent: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas urmată sau nu de Condado do Tea

Rías Baixas urmată sau nu de O Rosal

Rías Baixas urmată sau nu de Ribeira do Ulla

Rías Baixas urmată sau nu de Soutomaior

Rías Baixas urmată sau nu de Val do Salnés

Ribeira Sacra urmată sau nu de Amandi

Ribeira Sacra urmată sau nu de Chantada

Ribeira Sacra urmată sau nu de Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra urmată sau nu de Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra urmată sau nu de Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana urmată sau nu de Cañamero

Ribera del Guadiana urmată sau nu de Matanegra

Ribera del Guadiana urmată sau nu de Montánchez

Ribera del Guadiana urmată sau nu de Ribera Alta

Ribera del Guadiana urmată sau nu de Ribera Baja

Ribera del Guadiana urmată sau nu de Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja urmată sau nu de Rioja Alavesa

Rioja urmată sau nu de Rioja Alta

Rioja urmată sau nu de Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga urmată sau nu de Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Termen echivalent: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia urmată sau nu de Alto Turia

Valencia urmată sau nu de Clariano

Valencia urmată sau nu de Moscatel de Valencia

Valencia urmată sau nu de Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid urmată sau nu de Arganda

Vinos de Madrid urmată sau nu de Navalcarnero

Vinos de Madrid urmată sau nu de San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vinuri cu indicații geografice protejate

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

D.O

DOP

spaniolă

D.O.Ca

DOP

spaniolă

Denominacion de origen

DOP

spaniolă

Denominacion de origen calificada

DOP

spaniolă

Vino de calidad con indicación geográfica

DOP

spaniolă

Vino de pago

DOP

spaniolă

Vino de pago calificado

DOP

spaniolă

Vino dulce natural

DOP

spaniolă

Vino generoso

DOP

spaniolă

Vino generoso de licor

DOP

spaniolă

Vino de la Tierra

IGP

spaniolă

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Amontillado

DOP

spaniolă

Añejo

DOP/IGP

spaniolă

Chacolí-Txakolina

DOP

spaniolă

Clásico

DOP

spaniolă

Cream

DOP

spaniolă

Criadera

DOP

spaniolă

Criaderas y Soleras

DOP

spaniolă

Crianza

DOP

spaniolă

Dorado

DOP

spaniolă

Fino

DOP

spaniolă

Fondillón

DOP

spaniolă

Gran reserva

DOP

spaniolă

Lágrima

DOP

spaniolă

Noble

DOP/IGP

spaniolă

Oloroso

DOP

spaniolă

Pajarete

DOP

spaniolă

Pálido

DOP

spaniolă

Palo Cortado

DOP

spaniolă

Primero de Cosecha

DOP

spaniolă

Rancio

DOP

spaniolă

Raya

DOP

spaniolă

Reserva

DOP

spaniolă

Sobremadre

DOP

spaniolă

Solera

DOP

spaniolă

Superior

DOP

spaniolă

Trasañejo

DOP

spaniolă

Vino Maestro

DOP

spaniolă

Vendimia Inicial

DOP

spaniolă

Viejo

DOP/IGP

spaniolă

Vino de Tea

DOP

spaniolăFRANȚA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace, urmată sau nu de denumirea unui soi de viță-de-vie și/sau de numele unei unități geografice mai mici

Termen echivalent: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru precedată de Rosacker

Alsace Grand Cru urmată de Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru urmată de Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru urmată de Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru urmată de Brand

Alsace Grand Cru urmată de Bruderthal

Alsace Grand Cru urmată de Eichberg

Alsace Grand Cru urmată de Engelberg

Alsace Grand Cru urmată de Florimont

Alsace Grand Cru urmată de Frankstein

Alsace Grand Cru urmată de Froehn

Alsace Grand Cru urmată de Furstentum

Alsace Grand Cru urmată de Geisberg

Alsace Grand Cru urmată de Gloeckelberg

Alsace Grand Cru urmată de Goldert

Alsace Grand Cru urmată de Hatschbourg

Alsace Grand Cru urmată de Hengst

Alsace Grand Cru urmată de Kanzlerberg

Alsace Grand Cru urmată de Kastelberg

Alsace Grand Cru urmată de Kessler

Alsace Grand Cru urmată de Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru urmată de Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru urmată de Kitterlé

Alsace Grand Cru urmată de Mambourg

Alsace Grand Cru urmată de Mandelberg

Alsace Grand Cru urmată de Marckrain

Alsace Grand Cru urmată de Moenchberg

Alsace Grand Cru urmată de Muenchberg

Alsace Grand Cru urmată de Ollwiller

Alsace Grand Cru urmată de Osterberg

Alsace Grand Cru urmată de Pfersigberg

Alsace Grand Cru urmată de Pfingstberg

Alsace Grand Cru urmată de Praelatenberg

Alsace Grand Cru urmată de Rangen

Alsace Grand Cru urmată de Saering

Alsace Grand Cru urmată de Schlossberg

Alsace Grand Cru urmată de Schoenenbourg

Alsace Grand Cru urmată de Sommerberg

Alsace Grand Cru urmată de Sonnenglanz

Alsace Grand Cru urmată de Spiegel

Alsace Grand Cru urmată de Sporen

Alsace Grand Cru urmată de Steinen

Alsace Grand Cru urmată de Steingrubler

Alsace Grand Cru urmată de Steinklotz

Alsace Grand Cru urmată de Vorbourg

Alsace Grand Cru urmată de Wiebelsberg

Alsace Grand Cru urmată de Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru urmată de Winzenberg

Alsace Grand Cru urmată de Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru urmată de Zotzenberg

Anjou urmată sau nu de Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire urmată sau nu de Val de Loire

Anjou-Villages Brissac urmată sau nu de Val de Loire

Arbois urmată sau nu de Pupillin urmată sau nu de „mousseux”

Auxey-Duresses urmată sau nu de„Côte de Beaune”sau„Côte de Beaune-Villages”

Bandol

Termen echivalent: Vin de Bandol

Banyuls urmată sau nu de„Grand Cru”și/sau„Rancio”

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn urmată sau nu de Bellocq

Beaujolais urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici urmată sau nu de„Villages”urmată sau nu de„Supérieur”

Beaune

Bellet

Termen echivalent: Vin de Bellet

Bergerac urmată sau nu de „sec”

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny urmată sau nu de Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux urmată sau nu de Val de Loire

Bordeaux urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”, „Mousseux”sau„supérieur”

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Termen echivalent: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici Chitry

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici Côte Chalonnaise

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici Côte Saint-Jacques

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici Côtes d’Auxerre

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici Côtes du Couchois

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici Épineuil

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici Le Chapitre

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”sau de numele unei unități geografice mai mici Vézelay

Bourgogne urmată sau nu de„Clairet”, „Rosé”, „ordinaire”sau„grand ordinaire”

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici precedată sau nu de „Vins du”, „Mousseux du”, „Pétillant” sau „Roussette du”, sau urmată sau nu de „Mousseux” sau „Pétillant” urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou urmată sau nu de Val de Loire

Cabernet de Saumur urmată sau nu de Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis urmată sau nu de Beauroy urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Berdiot urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Beugnons

Chablis urmată sau nu de Butteaux urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Chapelot urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Chatains urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Chaume de Talvat urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Côte de Bréchain urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Côte de Cuissy

Chablis urmată sau nu de Côte de Fontenay urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Côte de Jouan urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Côte de Léchet urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Côte de Savant urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Côte de Vaubarousse urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Côte des Prés Girots urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Forêts urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Fourchaume urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de L’Homme mort urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Les Beauregards urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Les Épinottes urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Les Fourneaux urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Les Lys urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Mélinots urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Mont de Milieu urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Montée de Tonnerre

Chablis urmată sau nu de Montmains urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Morein urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Pied d’Aloup urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Roncières urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Sécher urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Troesmes urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Vaillons urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Vau de Vey urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Vau Ligneau urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Vaucoupin urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Vaugiraut urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Vaulorent urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Vaupulent urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Vaux-Ragons urmată sau nu de„premier cru”

Chablis urmată sau nu de Vosgros urmată sau nu de„premier cru”

Chablis

Chablis grand cru urmată sau nu de Blanchot

Chablis grand cru urmată sau nu de Bougros

Chablis grand cru urmată sau nu de Grenouilles

Chablis grand cru urmată sau nu de Les Clos

Chablis grand cru urmată sau nu de Preuses

Chablis grand cru urmată sau nu de Valmur

Chablis grand cru urmată sau nu de Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet urmată sau nu de Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune urmată sau nu de Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse precedată sau nu de„Vin de”

Corse urmată sau nu de Calvi precedată sau nu de„Vin de”

Corse urmată sau nu de Coteaux du Cap Corse precedată sau nu de„Vin de”

Corse urmată sau nu de Figari precedată sau nu de„Vin de”

Corse urmată sau nu de Porto-Vecchio precedată sau nu de„Vin de”

Corse urmată sau nu de Sartène precedată sau nu de„Vin de”

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune precedată de numele unei unități geografice mai mici

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis urmată de denumirea soiului de viță-de-vie

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance urmată sau nu de Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur urmată sau nu de Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Cabrières

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Montpeyroux

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Quatourze

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon urmată sau nu de Val de Loire urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Coteaux du Layon Chaume urmată sau nu de Val de Loire

Coteaux du Loir urmată sau nu de Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois urmată sau nu de Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Terme équivalent: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne urmată sau nu de Boudes

Côtes d’Auvergne urmată sau nu de Chanturgue

Côtes d’Auvergne urmată sau nu de Châteaugay

Côtes d’Auvergne urmată sau nu de Corent

Côtes d’Auvergne urmată sau nu de Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais urmată sau nu de Fronton

Côtes du Frontonnais urmată sau nu de Villaudric

Côtes du Jura urmată sau nu de„mousseux”

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon urmată sau nu de Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny urmată sau nu de Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Termen echivalent: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens urmată sau nu de Brem

Fiefs Vendéens urmată sau nu de Mareuil

Fiefs Vendéens urmată sau nu de Pissotte

Fiefs Vendéens urmată sau nu de Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan precedată sau nu de„Muscat de”

Fronton

Gaillac urmată sau nu de„mousseux”

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon urmată sau nu de„Rancio”

Grand-Échezeaux

Graves urmată sau nu de„supérieures”

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Termen echivalent: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières urmată sau nu de Val de Loire

Juliénas

Jurançon urmată sau nu de „sec”

L’Étoile urmată sau nu de„mousseux”

La Grande Rue

Ladoix urmată sau nu de„Côte de Beaune”sau„Côte de Beaune-Villages”

Lalande de Pomerol

Languedoc urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici urmată sau nu de„Supérieur”sau„Villages”

Termen echivalent: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges urmată sau nu de Clos de la Boutière

Maranges urmată sau nu de La Croix Moines

Maranges urmată sau nu de La Fussière

Maranges urmată sau nu de Le Clos des Loyères

Maranges urmată sau nu de Le Clos des Rois

Maranges urmată sau nu de Les Clos Roussots

Maranges urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici urmată sau nu de„Côte de Beaune”sau„Côte de Beaune-Villages”

Marcillac

Margaux

Marsannay urmată sau nu de„rosé”

Maury urmată sau nu de„Rancio”

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici urmată sau nu de Val de Loire

Mercurey

Meursault urmată sau nu de„Côte de Beaune”sau„Côte de Beaune-Villages”

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie urmată sau nu de„Côte de Beaune”sau„Côte de Beaune-Villages”

Montlouis-sur-Loire urmată sau nu de Val de Loire urmată sau nu de„mousseux”sau„pétillant”

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Termen echivalent: Moulis-en-Médoc

Muscadet urmată sau nu de Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire urmată sau nu de Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu urmată sau nu de Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine urmată sau nu de Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Termen echivalent: Nuits-Saint-Georges

Orléans urmată sau nu de Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh urmată sau nu de„sec”

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses urmată sau nu de„Côte de Beaune”sau„Côte de Beaune-Villages”

Pessac-Léognan

Petit Chablis urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Pineau des Charentes

Termen echivalent: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire urmată sau nu de Val de Loire

Termen echivalent: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet urmată sau nu de„Côte de Beaune”sau„Côte de Beaune-Villages”

Quarts de Chaume urmată sau nu de Val de Loire

Quincy urmată sau nu de Val de Loire

Rasteau urmată sau nu de„Rancio”

Régnié

Reuilly urmată sau nu de Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes urmată sau nu de„Rancio”precedată sau nu de„Muscat de”

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire urmată sau nu de Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin urmată sau nu de„Côte de Beaune”sau„Côte de Beaune-Villages”

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil urmată sau nu de Val de Loire

Saint-Péray urmată sau nu de„mousseux”

Saint-Pourçain

Saint-Romain urmată sau nu de„Côte de Beaune”sau„Côte de Beaune-Villages”

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay urmată sau nu de„Côte de Beaune”sau„Côte de Beaune-Villages”

Saumur urmată sau nu de Val de Loire urmată sau nu de„mousseux”sau„pétillant”

Saumur-Champigny urmată sau nu de Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières urmată sau nu de Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant urmată sau nu de Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines urmată sau nu de Val de Loire

Savigny-les-Beaune urmată sau nu de„Côte de Beaune”sau„Côte de Beaune-Villages”

Terme équivalent: Savigny

Seyssel urmată sau nu de„mousseux”

Tâche (La)

Tavel

Touraine urmată sau nu de Val de Loire urmată sau nu de„mousseux”sau„pétillant”

Touraine Amboise urmată sau nu de Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau urmată sau nu de Val de Loire

Touraine Mestand urmată sau nu de Val de Loire

Touraine Noble Joué urmată sau nu de Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici urmată sau nu de„mousseux”sau„pétillant”

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray urmată sau nu de Val de Loire urmată sau nu de„mousseux”sau„pétillant”

Vinuri cu indicații geografice protejate

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes urmată sau nu de Mont Bouquet

Charentais urmată sau nu de Ile d’Oléron

Charentais urmată sau nu de Ile de Ré

Charentais urmată sau nu de Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté urmată sau nu de Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive urmată sau nu de Coteaux du Termenès

Hauterive urmată sau nu de Côtes de Lézignan

Hauterive urmată sau nu de Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France urmată sau nu de Marches de Bretagne

Jardin de la France urmată sau nu de Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord urmată sau nu de Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais urmată sau nu de Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais urmată sau nu de Côtes de L’Adour

Terroirs Landais urmată sau nu de Sables de l’Océan

Terroirs Landais urmată sau nu de Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Appellation contrôlée

DOP

franceză

Appellation d’origine contrôlée

DOP

franceză

Appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure

DOP

franceză

Vin doux naturel

DOP

franceză

Vin de pays

IGP

franceză

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Ambré

DOP

franceză

Clairet

DOP

franceză

Claret

DOP

franceză

Tuilé

DOP

franceză

Vin jaune

DOP

franceză

Château

DOP

franceză

Clos

DOP

franceză

Cru artisan

DOP

franceză

Cru bourgeois

DOP

franceză

Cru classé, urmat sau nu de Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

DOP

franceză

Edelzwicker

DOP

franceză

Grand cru

DOP

franceză

Hors d’âge

DOP

franceză

Passe-tout-grains

DOP

franceză

Premier Cru

DOP

franceză

Primeur

DOP/IGP

franceză

Rancio

DOP

franceză

Sélection de grains nobles

DOP

franceză

Sur lie

DOP/IGP

franceză

Vendanges tardives

DOP

franceză

Villages

DOP

franceză

Vin de paille

DOP

 ITALIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Aglianico del Taburno

Termen echivalent: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige urmată de Colli di Bolzano

Termen echivalent: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige urmată de Meranese di collina

Termen echivalent: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige urmată de Santa Maddalena

Termen echivalent: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige urmată de Terlano

Termen echivalent: Südtirol Terlaner

Alto Adige urmată de Valle Isarco

Termen echivalent: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige urmată de Valle Venosta

Termen echivalent: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Termen echivalent: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige „or” dell’Alto Adige urmată sau nu de Bressanone

Termen echivalent: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige urmată sau nu de Burgraviato

Termen echivalent: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti urmată sau nu de„spumante”sau precedată sau nu de„Moscato di”

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Termen echivalent: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti urmată sau nu de Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti urmată sau nu de Nizza

Barbera d’Asti urmată sau nu de Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Termen echivalent: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Termen echivalent: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri urmată sau nu de Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Termen echivalent: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Termen echivalent: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna urmată sau nu de Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna urmată sau nu de Jerzu

Cannonau di Sardegna urmată sau nu de Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Termen echivalent: Piglio

Cesanese di Affile

Termen echivalent: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Termen echivalent: Olevano Romano

Chianti urmată sau nu de Colli Aretini

Chianti urmată sau nu de Colli Fiorentini

Chianti urmată sau nu de Colli Senesi

Chianti urmată sau nu de Colline Pisane

Chianti urmată sau nu de Montalbano

Chianti urmată sau nu de Montespertoli

Chianti urmată sau nu de Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre urmată sau nu de Costa da Posa

Termen echivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre urmată sau nu de Costa de Campu

Termen echivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre urmată sau nu de Costa de Sera

Termen echivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

Termen echivalent: Asolo – Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi urmată sau nu de Colline di Oliveto

Colli Bolognesi urmată sau nu de Colline di Riosto

Colli Bolognesi urmată sau nu de Colline Marconiane

Colli Bolognesi urmată sau nu de Monte San Pietro

Colli Bolognesi urmată sau nu de Serravalle

Colli Bolognesi urmată sau nu de Terre di Montebudello

Colli Bolognesi urmată sau nu de Zola Predosa

Colli Bolognesi urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Termen echivalent: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano urmată sau nu de Fregona

Colli di Conegliano urmată sau nu de Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli urmată sau nu de Cialla

Colli Orientali del Friuli urmată sau nu de Rosazzo

Colli Orientali del Friuli urmată sau nu de Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit urmată sau nu de Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi urmată sau nu de Focara

Colli Pesaresi urmată sau nu de Roncaglia

Colli Piacentini urmată sau nu de Gutturnio

Colli Piacentini urmată sau nu de Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini urmată sau nu de Val Trebbia

Colli Piacentini urmată sau nu de Valnure

Colli Piacentini urmată sau nu de Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Termen echivalent: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi urmată sau nu de Furore

Costa d’Amalfi urmată sau nu de Ravello

Costa d’Amalfi urmată sau nu de Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Termen echivalent: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Termen echivalent: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Termen echivalent: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro urmată sau nu de Pachino

Erbaluce di Caluso

Termen echivalent: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Termen echivalent: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Termen echivalent: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Termen echivalent: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle