EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000R1564-20130604

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr. 1564/2000 al Comisiei din 18 iulie 2000 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1564/2013-06-04

02000R1564 — RO — 04.06.2013 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2000 AL COMISIEI

din 18 iulie 2000

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

(JO L 180 19.7.2000, p. 5)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 441/2013 AL COMISIEI din 7 mai 2013

  L 130

1

15.5.2013
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2000 AL COMISIEI

din 18 iulie 2000

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura CombinatăArticolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Sub rezerva măsurilor în vigoare în Comunitate privind sistemul dublu de control și sistemul de supraveghere comunitară preventivă și a posteriori a produselor textile la importul în Comunitate, informațiile tarifare obligatorii, date de autoritățile vamale ale statelor membre, care nu sunt conforme cu dreptul instituit prin prezentul regulament, pot fi în continuare invocate, în conformitate cu dispozițiile articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 pe o perioadă de șaizeci de zile.

Articolul 3

Prezentul regulament întră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂDescrierea mărfurilor

Clasificarea Codul NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.  Mănușă din material tricotat din bumbac, cu partea exterioară cauciucată, prin înmuiere în cauciuc natural (latex).

Această mănușa este pentru uz casnic. (A se vedea fotografia 602) (*1)

6116 10 20

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în din regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 litera (a) de la capitolul 40, cu nota 7 de la secțiunea XI, cu nota 4 litera (a) de la capitolul 59, cu nota 1 de la capitolul 61, precum și cu textul codurilor NC 6116 , 6116 10 și 6116 10 20 .

A se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului Armonizat referitoare la pozițiile 4015 și 6116 .

Ținând seama de faptul că greutatea materialului cauciucat, din care este confecționată mănușa nu depășește 1500 grame pe metru pătrat, mănușa se clasifică la poziția 6116 ca mănușă din material tricotat.

2.  Articol textil confecționat, utilizat ca parasolar, în formă de cap de pisică stilizat, cu colțurile rotunjite, cu dimensiuni de aproximativ 44 cm x 39 cm.

Articolul este confecționat dintr-un material tricotat transparent, cu ochiuri strânse, pe care este imprimat un cap de pisică. Acest material este întins și cusut pe cadru flexibil din sârmă. În partea din mijloc a materialului este aplicată o ventuză din plastic care permite fixarea parasolarului pe geamuri.

(Alte articole textile confecționate)

(A se vedea fotografia 596) (*1)

6307 90 10

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu ►M1  notei 7 litera (f) ◄ de la secțiunea XI, cu nota 1 de la capitolul 6 3, precum și cu textul codurilor NC 6307 , 6307 90 și 6307 90 10 .

Articolul nu poate fi considerat un accesoriu de autovehicul de la poziția 8708 , ținând seama de faptul că, din cauza formei sale, nu acoperă decât o parte a geamurilor și, prin urmare, nu poate fi destinat exclusiv sau în principal folosirii împreună cu articolele de la capitolele 86, 87 sau 88.

Acest articol nu se clasifică la pozițiile 6303 și 6304 , întrucât nu este nici jaluzea de interior, nici articol de mobilier.

(*1)   Fotografiile au un caracter pur orientativ.

image

image

Top