EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01958R0001-20130701

Consolidated text: Regulamentul nr.  1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/2013-07-01

1958R0001 — RO — 01.07.2013 — 007.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL NR. 1

de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene

(JO P 017, 6.10.1958, p.385)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 920/2005 AL CONSILIULUI din 13 iunie 2005

  L 156

3

18.6.2005

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 1791/2006 AL CONSILIULUI din 20 noiembrie 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 517/2013 AL CONSILIULUI din 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013


Astfel cum a fost modificat prin:

 A1

  L 73

14

27.3.1972

 A2

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

  C 241

21

29.8.1994

 A5

  L 236

33

23.9.2003
▼B

REGULAMENTUL NR. 1

de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice EuropeneCONSILIUL COMUNITĂȚII ECONOMICE EUROPENE,

având în vedere articolul 217 din tratat, în temeiul căruia regimul lingvistic al instituțiilor Comunităților se stabilește, fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute în regulamentul Curții de Justiție, de către Consiliu, care hotărăște în unanimitate,

întrucât fiecare dintre cele patru limbi în care este redactat tratatul este recunoscută ca limbă oficială într-unul sau mai multe state membre ale Comunității,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:▼M3

Articolul 1

Limbile oficiale și de lucru ale instituțiilor Uniunii sunt bulgara, ceha, croata, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola și suedeza.

▼B

Articolul 2

Textele adresate instituțiilor de către un stat membru sau de către o persoană aflată sub jurisdicția unui stat membru se redactează, la alegerea expeditorului, într-una dintre limbile oficiale. Răspunsul se redactează în aceeași limbă.

Articolul 3

Textele adresate de către instituții unui stat membru sau unei persoane aflate sub jurisdicția unui stat membru se redactează în limba statului în cauză.

▼M2

Articolul 4

Regulamentele și alte texte cu aplicabilitate generală se redactează în limbile oficiale.

Articolul 5

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se publică în limbile oficiale.

▼B

Articolul 6

Instituțiile pot stabili modalitățile de aplicare a prezentului regim lingvistic prin regulamentele lor de procedură.

Articolul 7

Regimul lingvistic al procedurii Curții de Justiție se stabilește prin regulamentul de procedură al acesteia.

Articolul 8

În ceea ce privește statele membre în care există mai multe limbi oficiale, folosirea limbii se va stabili, la cererea statului în cauză, în funcție de normele generale ce decurg din legislația statului respectiv.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Top