EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01958R0001-20130701

Consolidated text: Regulamentul nr.  1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/2013-07-01

01958R0001 — RO — 01.07.2013 — 007.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL NR. 1

de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene

(JO P 017 6.10.1958, p. 385)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 920/2005 AL CONSILIULUI din 13 iunie 2005

  L 156

3

18.6.2005

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 1791/2006 AL CONSILIULUI din 20 noiembrie 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 517/2013 AL CONSILIULUI din 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013


Astfel cum a fost modificat prin:

 A1

ACTUL privind condițiile de aderare și adaptările Tratatelor

  L 73

14

27.3.1972

 A2

ACT privind condițiile de aderare a Republicii Elene și adaptările Tratatelor

  L 291

17

19.11.1979

 A3

ACT privind condițiile de aderare a Regatului Spaniei și Republicii Portugheze și adaptările Tratatelor

  L 302

23

15.11.1985

 A4

ACTUL privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Austria, a Republicii Finlanda și Regatului Suediei și adaptările la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană (94/C 241/08)

  C 241

21

29.8.1994

 A5

ACTUL privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene

  L 236

33

23.9.2003
▼B

REGULAMENTUL NR. 1

de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene▼M3

Articolul 1

Limbile oficiale și de lucru ale instituțiilor Uniunii sunt bulgara, ceha, croata, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola și suedeza.

▼B

Articolul 2

Textele adresate instituțiilor de către un stat membru sau de către o persoană aflată sub jurisdicția unui stat membru se redactează, la alegerea expeditorului, într-una dintre limbile oficiale. Răspunsul se redactează în aceeași limbă.

Articolul 3

Textele adresate de către instituții unui stat membru sau unei persoane aflate sub jurisdicția unui stat membru se redactează în limba statului în cauză.

▼M2

Articolul 4

Regulamentele și alte texte cu aplicabilitate generală se redactează în limbile oficiale.

Articolul 5

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se publică în limbile oficiale.

▼B

Articolul 6

Instituțiile pot stabili modalitățile de aplicare a prezentului regim lingvistic prin regulamentele lor de procedură.

Articolul 7

Regimul lingvistic al procedurii Curții de Justiție se stabilește prin regulamentul de procedură al acesteia.

Articolul 8

În ceea ce privește statele membre în care există mai multe limbi oficiale, folosirea limbii se va stabili, la cererea statului în cauză, în funcție de normele generale ce decurg din legislația statului respectiv.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Top